Danuta Nowakowska¹, Krystyna Małecka², Anna Sobolewska¹. The compatibility of 3 selected retraction cord medicaments

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Danuta Nowakowska¹, Krystyna Małecka², Anna Sobolewska¹. The compatibility of 3 selected retraction cord medicaments"

Transkrypt

1 prot. stom., 2005, LV, 3 Ocena in vitro kompatybilności wybranych chemicznych środków retrakcyjnych z elastomerowymi materiałami wyciskowymi używanymi podczas wykonywania protez stałych. Część I środki do nasączania nici retrakcyjnych In vitro evaluation of the compatibility of selected chemical retraction agents with elastomeric impression materials used for fixed prosthodontics. Part I retraction cord medicaments Danuta Nowakowska¹, Krystyna Małecka², Anna Sobolewska¹ W pracy oceniono kompatybilność 3 wybranych środków do nasączania nici retrakcyjnych (Gingiva Liquid, Racestypine roztwór i Astringedent) z 9 elastomerami silikonowymi kondensacyjnymi (CS) i addycyjnymi (PVS) oraz polieterowymi (PE) używanymi podczas dwu- i jednowarstwowych technik wyciskowych do wykonania protez stałych. Jako kontroli użyto 0,9% roztwór chlorku sodu. W wyniku badań ustalono: 1. Przed wyciskiem elastomerami silikonowymi kondensacyjnymi i addycyjnymi można używać wszystkich badanych chemicznych środków retrakcyjnych. 2. Przed wyciskiem elastomerami polieterowymi można używać 10% chlorek glinu (Gingiva Liquid), przy zastosowaniu preparatu zawierającego 25% chlorek glinu z dodatkiem 0,1% siarczanu 8-hydroksychinoliny (Racestypine roztwór) należy bardzo dokładnie wypłukać szczelinę dziąsłową, natomiast nie należy używać środka zawierającego 15,5% siarczan żelaza (Astringedent) The compatibility of 3 selected retraction cord medicaments (Gingiva Liquid, Racestypine solution, Astringedent) with 9 elastomeric impression materials: condensation silicons (CS), addition silicones (PVS) and polyether elastomers (PE) used for dual-viscisity and monophase impression techniques for fixed prosthodontics. 0,9% solution of sodium chloride was used as a control. The research resulted in following statements: 1. Any of selected retraction cord medicaments did not distrub the polymerization process of condensation and addition silicons % aluminum chloride (Gingiva Liquid) can be used prior to the polyether elastomer impressions, while when the agent containing 25% aluminum chloride with an addition of 0,1% 8-hydroxyquinoline sulfate (Racestypine solution) is used the gingival sulcus should be carefully rinsed, but no agent containing 15,5% ferric sulfate (Astringedent) shuld be used. Z Zakładu Materiałoznawstawa p.o. Kierownik: dr n. med. D. Nowakowska Katedry Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu 1 Kierownik: dr hab. n. med. H. Panek Z Zakładu Technologii Postaci Leku Katedry Farmacji Stosowanej AM we Wrocławiu 2 Kierownik: prof. dr hab. A. A. Kubis Adres autorów: Wrocław, ul. Krakowska 26 HASŁA INDEKSOWE: retrakcja dziąsła, chemiczne czynniki retrakcyjne, środki do nasączania nici retrakcyjnych, elastomerowe materiały wyciskowe, inhibicja polimeryzacji elastomerów wyciskowych KEY WORDS: gingival retraction, chemical retraction agents, retraction cord medicaments, elastomeric impression materials, inhibition of polymeryzation of impression elastomeric materials 207

2 D. Nowakowska i inni Kompatybilność materiałów stomatologicznych używanych w procesie wykonania protez stałych jest jednym z podstawowych warunków długiego okresu ich przydatności klinicznej. Ma to szczególne znaczenie w procedurach wyciskowych, gdy za pomocą retrakcji dziąsła brzeżnego zapewnia się dostęp materiału wyciskowego do granicznej linii szlifowania umieszczonej w zakresie szczeliny dziąsłowej. Do precyzyjnych wycisków, ze względu na prawie idealną odtwarzalność szczegółów podłoża protetycznego, stabilność wymiarów, hydrofilność i zdolności rozpływania, powszechnie używa się elastomerowe masy wyciskowe. Należą one do grupy materiałów elastycznych nieodwracalnych, tzn. proces ich tężenia jest wynikiem reakcji chemicznych pomiędzy materiałem podstawowym (bazą) a materiałem katalizującym (1, 8, 21). Zależnie od wyjściowej struktury chemicznej wyróżnia się elastomery polisulfidowe, obecnie rzadko używane i dlatego nie poddane ocenie, elastomery silikonowe kondensacyjne (CS) i addycyjne (PVS) oraz polieterowe (PE). Podczas wycisku z użyciem technik jedno- lub dwuwarstwowych wypełniają rozszerzoną w wyniku retrakcji kieszonkę dziąsłową. Polimeryzacja elastomerów może być zaburzona przez liczne czynniki, np. nieprawidłową proporcję składników masy, niedokładne ich wymieszanie, obecność oleju lub innych substancji organicznych na powierzchni podłoża protetycznego, kontaminację materiału wyciskowego w trakcie mieszania ręcznego z użyciem rękawiczek lateksowych albo winylowych lub obecność pozostałości zastosowanego chemicznego środka do retrakcji przyzębia brzeżnego. Proporcje składników mas, dokładne mieszanie oraz ochrona przed przypadkową kontaminacją została zapewniona w praktyce przez konfekcjonowanie w nabojach oraz używanie nowoczesnych urządzeń do samomieszania ręcznych lub automatycznych, np. system podajników czy system Pentamix (4, 8, 17). Problem inhibicji procesu polimeryzacji materiałów poliwinylosiloksanowych (PVS) przez produkty lateksowe (rękawiczki, koferdam) został dostrzeżony w warunkach klinicznych i udokumentowany w piśmiennictwie (1, 2, 5, 6, 13, 15, 21). Natomiast wśród badaczy nie ma dotąd jednoznacznego poglądu, czy i które stosowane aktualnie chemiczne czynniki retrakcyjne mogą powodować inhibicję procesu sieciowania elastomerów wyciskowych (5, 14, 18, 22) i dlatego możliwość ich niekompatybilności wymaga wyjaśnienia. W procedurach wyciskowych protez stałych stosuje się obecnie różne metody retrakcji. Najczęściej jest to metoda mechaniczno-chemiczna, czyli odsunięcie wolnego brzegu dziąsłowego następuje przez umieszczenie w szczelinie dziąsłowej różnego rodzaju nici retrakcyjnych impregnowanych przez producenta lub nasączonych przed wyciskiem środkami chemicznymi w postaci płynów (3, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21). Używa się ich też w formie żeli lub past retrakcyjnych. Można zakładać nić pojedynczą i usuwać ją bezpośrednio przed wykonaniem wycisku lub stosować technikę nici podwójnej wyjmując przed wyciskiem tylko jedną nić (grubszą) i pozostawiając na dnie bruzdy dziąsłowej nić cienką (7, 20, 21). Zwłaszcza w tej drugiej sytuacji może dojść do bezpośredniego kontaktu środka retrakcyjnego z materiałem wyciskowym. Do nasączania nici używa się licznych związków chemicznych. Należą do nich głównie, oprócz nie polecanej obecnie ze względu na wyraźne reakcje ogólnoustrojowe epinefryny (10), środki ściągające (astringenty), czyli wodne roztwory soli metali w różnych stężeniach, takie jak: chlorek glinu, chlorek cynku, siarczan glinu, siarczan żelaza, siarczan glinowo-potasowy i inne, w postaci czystej lub mieszanej. Wskazane jest, aby środki te miały działanie hemostatyczne, ale nie powinny zaburzać procesu polimeryzacji mas wyciskowych w obrębie bruzdy dziąsłowej, ponieważ mogłoby to mieć niekorzystny wpływ na dokładność odtwarzania szczegółów powierzchni podłoża protetycznego w krytycznym obszarze przylegania protezy stałej do tkanek twardych filaru protetycznego oraz na jej konfigurację z otaczającym przyzębiem brzeżnym. Cel badania Celem I części pracy jest ocena w warunkach in vitro kompatybilności między wybranymi chemicznymi środkami do nasączania nici retrakcyjnych a elastomerowymi materiałami wyciskowymi używanymi w procedurach wyciskowych protez stałych. 208

3 Środki retrakcyjne Materiał i metoda Oceniono 3 powszechnie stosowane w praktyce stomatologicznej astringenty w postaci oryginalnych płynnych roztworów soli metali: 1. 10% chlorek glinu Gingiva Liquid (Roeko Niemcy) % chlorek glinu z 0,1% siarczanem 8-hydroksychinoliny Racestypine roztwór (Septodont Francja) ,5% siarczan żelaza Astringedent (Ultradent USA). Jako kontroli użyto 0,9 % chlorku sodu 0,9% Sodium Chloride (Braun Niemcy). Spośród elastomerowych materiałów wyciskowych do badań wybrano po 3 masy silikonowe kondensacyjne i addycyjne o niskiej gęstości początkowej oraz 3 masy polieterowe o średniej i małej gęstości: 1. Masy silikonowe kondensacyjne rzadkie: Oranwash L (Zhermack Włochy), Xantopren L (Heraeus Kulzer Niemcy), KKD Kondisil V-3 (Kentzler-Kaschner Dental Niemcy). 2. Masy silikonowe addycyjne rzadkie: Aquasil LV (Dentsply DeTrey Niemcy), 3M Express light-body (3M USA), Affinis light body (Coltène whaledent Szwajcaria). 3. Masy polieterowe : średnio gęsta: Impregum F (ESPE Niemcy) i rzadkie: Impregum Garant L Duo Soft (3M ESPE Niemcy), P2 Polyether Magnum 360 Light (Heraeus Kulzer Niemcy). Do badań użyto bawełniane dziane nici retrakcyjne Ultradent USA o średniej grubości oznaczonej przez producenta #1. Nici pocięto na fragmenty o długości około 3,5 cm. Badanie każdego środka retrakcyjnego i próbę kontrolną wykonywano 3 razy. Ogółem użyto 108 fragmentów nici retrakcyjnej. Odcinki nici nasączano w czasie 20 minut zalecanym przez Csempesza i wsp. (9) wybranymi oryginalnymi środkami retrakcyjnymi lub solą fizjologiczną. Nadmiar środka odsączono podczas 2 sekund na jałowej bibule filtracyjnej. Zwilżoną nić zanurzano w krążku o średnicy około 2 cm uformowanym z badanego materiału wyciskowego wymieszanego zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Nić cięto, nasączano i zanurzano w masie wyciskowej utrzymując jej końce w pincetach, aby uniknąć przypadkowej kontaminacji. Po zanurzeniu nici nasączonej badanym środkiem lub solą fizjologiczną materiał wyciskowy pozostawiono na 10 minut w temperaturze pokojowej (± 23ºC) w celu polimeryzacji. Po upływie tego czasu nić usuwano z krążka i następnie oceniano wizualnie powierzchnię nici retrakcyjnej oraz materiału wyciskowego przylegającego do nici okiem nieuzbrojonym oraz z użyciem soczewki o powiększeniu 3x. Czysta nić wyjęta z krążka i dokładny wycisk nici w materiale wyciskowym oznaczały brak inhibicji (-). Nić częściowo lepka pokryta śladami niespolimeryzowanej masy, widocznymi pod 3x powiększeniem świadczyła o niewielkim zaburzeniu procesu polimeryzacji (±), co potwierdzał niezupełnie ostry wycisk nici w krążku masy. Jako (+) określono inhibicję polimeryzacji widoczną podczas oceny wzrokowej bez i z powiększeniem. Wyniki i ich omówienie Wyniki badań in vitro przedstawiono w tabelach od I do III. Ustalono, że żaden z wybranych płynnych chemicznych czynników retrakcyjnych ani roztwór soli fizjologicznej nie miały wpływu na proces polimeryzacji silikonowych materiałów wyciskowych kondensacyjnych (CS) o niskiej gęstości (tab. I). Badane fragmenty nici retrakcyjnych były czyste, a wyciski nici czytelne w obu ocenach. Ocena związania silikonowych mas wyciskowych typu addycyjnego (PVS) wykazała, że badane rzadkie poliwinylosiloksany w kontakcie z chlorkami glinu zarówno w niższym 10%, jak i wyższym, 25% stężeniu z dodatkiem 0,1% siarczanu 8-hydroksychinoliny oraz z 15,5% siarczanem żelaza i solą fizjologiczną nie wykazywały zaburzenia procesu polimeryzacji (tab. II). Wyjęte odcinki nici retrakcyjnych nie były pokryte masą a wyciski wyraźnie widoczne okiem nieuzbrojonym i w powiększeniu. Podczas badania procesu wiązania mas polieterowych (PE) po zanurzeniu nici nasączonych 10% chlorkiem glinu zaburzenia polimeryzacji nie stwierdzono, natomiast 25% chlorkiem glinu z dodatkiem 0,1% siarczanu 8-hydroksychinoliny stwierdzono niewielkie oznaki inhibicji procesu polimeryzacji widoczne w 3x powiększeniu. Z kolei nici nasączone 15,5% siarczanem żelaza wyjęte 209

4 D. Nowakowska i inni Tabela I. Ocena obecności inhibicji procesu polimeryzacji rzadkich elastomerów kondensacyjnych (CS) Badany elastomer 10% chlorek glinu Badany środek retrakcyjny 25% chlorek glinu z 0,1% siarczanem 8-hydroksychinoliny Roztwór kontrolny 15,5% siarczan żelaza 0,9% chlorek sodu oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 Oranwash L Xantopren L KKD Kondisil V Liczba badanych próbek oc ocena wzrokowa bez powiększenia x3 ocena wzrokowa w powiększeniu 3 x T a b e l a I I. Ocena obecności inhibicji procesu polimeryzacji rzadkich elastomerów poliwinylosiloksanowych (PVS) Badany elastomer Badany środek retrakcyjny Roztwór kontrolny 10% chlorek glinu 25% chlorek glinu z 0,1% siarczanem 15,5% siarczan żelaza 0,9% chlorek sodu 8-hydroksychinoliny oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 Aquasil LV M Express light-body Affinis light-body Liczba badanych próbek oc ocena wzrokowa bez powiększenia x3 ocena wzrokowa w powiększeniu 3 x T a b e l a I I I. Ocena obecności inhibicji procesu polimeryzacji rzadkich i średnio gęstych polieterowych (PE) elastomerów Badany elastomer Badany środek retrakcyjny Roztwór kontrolny 10% chlorek glinu 25% chlorek glinu z 0,1% siarczanem 15,5% siarczan żelaza 0,9% chlorek sodu 8-hydroksychinoliny oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 oc x3 Impregum F ± - ± - ± Impregum Garant L Duo Soft ± - ± - ± P2 Polyether Magnum 360 Light ± - ± - ± Liczba badanych próbek oc ocena wzrokowa bez powiększenia x3 ocena wzrokowa w powiększeniu 3 x 210

5 Środki retrakcyjne Ryc. 1. Odcinki nici 3,5 cm Ultradent USA #1 zanurzone w badanych chemicznych środkach retrakcyjnych i w soli fizjologicznej; a) 10% chlorek glinu (Gingiva Liquid), b) 25% chlorek glinu z 0,1% siarczanem 8-hydroksychinoliny (Racestypine roztwór), c) 15,5% siarczan żelaza (Astringedent), d) 0,9% chlorek sodu (0,9% Sodium Chloride). z krążków materiałów polieterowych wykazywały wyraźne ślady obecności częściowo niespolimeryzowanej masy wyciskowej, a wyciski nici były nie ostre (tab. III). Inhibicja była widoczna podczas oceny wzrokowej tak bez, jak i z użyciem soczewki powiększającej. Nić nasączona solą fizjologiczną nie spowodowała zaburzenia polimeryzacji mas polieterowych. W wykonanym in vitro badaniu nie zauważono zaburzenia procesu tężenia mas poliwinylosiloksanowych w kontakcie z chemicznymi środkami retrakcyjnymi, choć inni badacze stwierdzili inhibicję (2, 6, 13, 15). Prawdopodobnie obserwowane w badaniach klinicznych zahamowanie procesu sieciowania siloksanów addycyjnych wynikło z wcześniejszego kontaktu z koferdamem lub rękawiczkami lateksowymi podczas opracowywania filarów protetycznych. Jak wykazał de Cammargo i wsp. (5) inhibicja była spowodowana unieczynnieniem katalizatora elastomerów poliwinylosiloksanowych w postaci kwasu chloroplatynowego przez nie w pełni przereagowaną siarkę pochodzącą z produktów lateksowych. Podobny efekt może dotyczyć także niektórych rękawiczek winylowych, ponieważ do ich produkcji również używa się stabilizatora zawierającego siarkę (1). Dlatego podczas badania przeprowadzonego w warunkach in vitro chroniono powierzchnię nici i materiałów wyciskowych przed przypadkowym zetknięciem z powierzchnią rękawiczek winylowych lub skóry rąk używając pincet, aby nie spowodować kontaminacji siarką lub substancjami organicznymi. O Mahony i wsp.(18) zaobserwowali w postępowaniu in vitro niecałkowite odtworzenie szczegółów powierzchni przez PVS w kontakcie z płynnymi środkami retrakcyjnymi, takimi jak chlorek glinu i siarczan żelaza, i w związku z tym zalecali w warunkach klinicznych dokładne ich usunięcie przed wykonaniem wycisku. Z kolei niekorzystny wpływ warunków wilgotnych i mokrych na powierzchnię rzadkich PVS i PE udowodnili Petrie i Ryc. 2. Odcinki nici nasączone badanymi roztworami retrakcyjnymi (a, b, c) i solą fizjologiczną (d) umieszczone w krążkach elastomerów wyciskowych polieterowych: A) Impregum F, B) P2 Polyether Magnum 360 Light, C) Impregum Garant L Duo Soft. 211

6 D. Nowakowska i inni Ryc. 3. Odcinki nici nasączonych środkiem retrakcyjnym zawierającym 15,5% siarczan żelaza (Astringedent) wyjęte z krążków elastomerów polieterowych A, B i C. wsp.(19) oraz Johnson i wsp. (12), tylko wyciski wykonane w warunkach suchych były klinicznie akceptowalne. W przeprowadzonym badaniu zaobserwowano występowanie nieznacznej inhibicji procesu polimeryzacji elastomerowych materiałów polieterowych w kontakcie z preparatem Racestypine (25% chlorek glinu z dodatkiem 0,1% siarczanu 8-hydroksychinoliny) oraz wyraźnej inhibicji PE z Astringedentem zawierającym 15,5% siarczan żelaza. Być może przyczyny zaburzenia procesu polimeryzacji mas polieterowych w kontakcie ze środkami retrakcyjnymi zawierającymi siarczany należy upatrywać również w utrudnieniu oddziaływania katalizatora tej reakcji. Prawdopodobnie inne chemiczne związki retrakcyjne zawierające siarczany też mogą zaburzać tężenie materiałów wyciskowych polieterowych. Mechanizm procesu inhibicji wymaga jeszcze dalszych badań z większą grupą materiałów retrakcyjnych i wyciskowych, z zastosowaniem bardziej precyzyjnych metod oceny jakości procesu polimeryzacji mas elastomerowych. W wyniku przeprowadzonego badania należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy planowany jest wycisk z użyciem elastomerów polieterowych do czasowego odchylenia brzegu dziąsłowego nie należy używać środków retrakcyjnych zwierających siarczany, np. siarczanu 8- hydroksychinoliny oraz siarczanu żelaza, zwłaszcza przy zastosowaniu techniki tzw. nici podwójnej, gdy nić nasączona środkiem retrakcyjnym pozostaje na dnie bruzdy podczas całej procedury wyciskowej. Wykonane badanie potwierdza również zalecenie, by w warunkach klinicznych, po wyjęciu nici retrakcyjnych ze szczeliny dziąsłowej, a przed wykonaniem wycisku masami elastomerowymi, szczególnie polieterowymi, starannie usunąć pozostałości chemicznych czynników retrakcyjnych za pomocą spray u wodnego i następnie dokładnie osuszyć szczelinę dziąsłową w celu precyzyjnego odtworzenia w wycisku szczegółów powierzchni, a zwłaszcza granicznej linii szlifowania. Ze względu na liczne nowe środki retrakcyjne pojawiające się w praktyce stomatologicznej, należałoby sprawdzić ich zgodność z używanymi materiałami wyciskowymi. Wnioski Na podstawie wykonanych badań można wysnuć następujące wnioski: 1. Przed wyciskiem elastomerami silikonowymi kondensacyjnymi (CS) i addycyjnymi (PVS) można używać wszystkich badanych chemicznych środków retrakcyjnych. 2. Przed wyciskiem elastomerami polieterowymi (PE) można używać 10% chlorek glinu (Gingiva Liquid), przy zastosowaniu preparatu zawierającego 25% chlorek glinu z dodatkiem 0,1% siarczanu 8-hydroksychinoliny (Racestypine roztwór) należy bardzo dokładnie wypłukać bruzdę dziąsłową, natomiast nie należy używać środka zawierającego 15,5% siarczan żelaza (Astringedent). Piśmiennictwo 1. Anusavice K. J.: Philips Science of Dental Materials, eleventh edition, Philadelphia, Saunders 2003, chapter 9, Impression materials. 2. Baumann M.A.: The influence of dental gloves on the setting of impression materials. Br. Dent. J., 1995, 19, 179, 8, Benson B. W. Bomberg T. J. Hatch R. A., Hoffman W. Jr.: Tissue displassement methods in fixed prosthodontics. J. Prosthet. Dent., 1986, 55, Biskupski T., Górecka V., Suliborski S.: Wpływ sposobu przygotowania elastomerowych mas wyciskowych na ich strukturę. Czas. Stomat., 1999, 1, De Camargo L. M., Chee W. W. L., Donovan T. E.: Inhibition of polymerization of polyvinyl siloxanes by medicaments used on gingival retraction cords. J. Prosthet. Dent, 1993, 70, Chee W. W. L., Donovan T. E., Kahn R. L.: Indirect inhibition of polymerization of a polyvinyl siloxane impression material: a case report. Quintessence Int., 1991, 22, Cloyd S, Puri S.: Using the double-cord packing technique of tissue retraction for making crown impres- 212

7 Środki retrakcyjne sions. Dent. Today, 1999, 1, 18, Craig R. G. Powers J. M., Wataha J. C. : Materiały stomatologiczne pod red. H. Limanowskiej-Shaw, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław Csempesz F., Vag J., Fazekas A. : In vitro kinetic study of absorbency of retraction cords. J. Prosthet. Dent., 2003, 89, Donovan T. E., Gandara B. K., Nemetz H.: Review and survey of medicaments used with gingival retraction cords, J. Prosthet. Dent., 1985, 53, Felpel L. P.: A review Pharmacotherapeuticis for prosthetic dentistry: part I. J. Prosthet. Dent., 1977, 3, Johnson G. H., Lepe X., Aw T. C.: The effect of surface moisture on detail reproduction of elastomeric impressions, J. Prosthet. Dent., 2003, 10, 90, 4, Kahn R. L., Donovan T. E., Chee W. W. L.: A pilot study of polymerization inhibition of poly (vinyl siloxane) materials by latex gloves. Int. Prosthodont., 1989, 2, Koeck B.: Korony i mosty, pod red. T. Maślanka, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław Matis B. A.: The effect of the use of dental gloves on mixing vinyl polisiloxane putties. J. Prosthodont., 1997, 6, Nowakowska D., Sobolewska A., Bogucki Z. A.: Retrakcja dziąsła podczas leczenia stomatologicznego - metody, materiały i środki chemiczne - przegląd piśmiennictwa. Prot. Stom., 2004, 54, 1, Nowakowska D., Sobolewska A., Płonka B.: Zastosowanie urządzenia Pentamix firmy ESPE do mieszania elastomerowych materiałów wyciskowych, Wrocł. Stomat., 1996, O Mahony A., Spencer P., Wiliams K., Corcoran J.: Effect of 3 medicaments on the dimensional accuracy and surface detail reproduction of polivinylsiloxane impressions. Quintessence Int., 2000, 31, 3, Petrie C. S., Walker M. P., O Mahony A. M. Spencer P.: Dimensional accuracy and surface detail reproduction of two hydrophilic vinyl polisiloxane impression materials tested under dry, moist, and wet conditions. J. Prosthet. Dent., 2003, 90, 8, 4, Porzier J., Benner-Jordan L., Bourdeau B., Losfeld R.: Accès aux limites intra-créviculaires des préparations en prothèse fixée, Cah. Prothès., 1991, 73, Rosenstiel S. F. Land M. F., Fujimoto J.: Współczesne protezy stałe, pod red. K. Dobies. Wydawnictwo Czelej, Lublin Scholze E.: Impregum Penta Soft- nowa polieterowa masa wyciskowa. Stom. Współcz., 2001, 1, Otrzymano: 12.VIII.2004 r. 213

Wpływ chlorku glinu na wybrane parametry wyciskowych mas poliwinylosiloksanowych doniesienie wstępne

Wpływ chlorku glinu na wybrane parametry wyciskowych mas poliwinylosiloksanowych doniesienie wstępne PROT. STOM., 2006, LVI, 1 Wpływ chlorku glinu na wybrane parametry wyciskowych mas poliwinylosiloksanowych doniesienie wstępne Influence of aluminum chloride on selected parameters of vinyl polysiloxane

Bardziej szczegółowo

Ocena nici retrakcyjnych nici impregnowane

Ocena nici retrakcyjnych nici impregnowane Czas. Stomatol., 2006, LIX, 8, 592-596 Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego http://www.czas.stomat.net Ocena nici retrakcyjnych nici impregnowane The evaluation of retraction cords - impregnated

Bardziej szczegółowo

Ocena składników chemicznych środków retrakcyjnych używanych przez polskich stomatologów

Ocena składników chemicznych środków retrakcyjnych używanych przez polskich stomatologów Czas. Stomatol., 2007, LX, 2, 127-132 2007 Polish Stomatological Association http://www.czas.stomat.net Ocena składników chemicznych środków retrakcyjnych używanych przez polskich stomatologów Danuta Nowakowska

Bardziej szczegółowo

Wpływ astringentów retrakcyjnych na tkanki dziąsła brzeżnego na podstawie przeglądu badań in vivo*

Wpływ astringentów retrakcyjnych na tkanki dziąsła brzeżnego na podstawie przeglądu badań in vivo* PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 2, 128-133 Wpływ astringentów retrakcyjnych na tkanki dziąsła brzeżnego na podstawie przeglądu badań in vivo* The impact of retraction astringents on gingival margin tissues

Bardziej szczegółowo

Zestaw nici retrakcyjnych Septofil ocena kliniczna i mikroskopowa

Zestaw nici retrakcyjnych Septofil ocena kliniczna i mikroskopowa Czas. Stomat., 2006, LIX, 2 Zestaw nici retrakcyjnych Septofil ocena kliniczna i mikroskopowa Septofil retraction cords set clinical and microscopic evaluation Danuta Nowakowska 1, Halina Panek 2, Paweł

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Cel pracy. Materiał i metody

Wprowadzenie. Cel pracy. Materiał i metody Wprowadzenie Nici retrakcyjne są materiałami stomatologicznymi umieszczanymi na krótki okres w rowku dziąsłowym, nieprzekraczającymi nabłonkowej bariery ciała ludzkiego, zaliczanymi do klasy 1, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kliniczna ocena preparatu Pré-emp podczas przygotowania podłoża protetycznego do wycisku*

Kliniczna ocena preparatu Pré-emp podczas przygotowania podłoża protetycznego do wycisku* PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 5, 334-338 Kliniczna ocena preparatu Pré-emp podczas przygotowania podłoża protetycznego do wycisku* Clinical evaluation of Pré-emp solution during the prosthetic area preparation

Bardziej szczegółowo

Impression Solutions NOWOŚĆ!

Impression Solutions NOWOŚĆ! Impression Solutions NOWOŚĆ! 3M TM ESPE TM Monophase. Pobieranie precyzyjnego wycisku jest ważnym etapem w celu zapewnienia pacjentom uzupełnień o najwyższej jakości. 3M ESPE jako światowy lider w masach

Bardziej szczegółowo

Retrakcja dziąsła w świetle piśmiennictwa i stosowane systemy retrakcyjne w praktyce stomatologicznej

Retrakcja dziąsła w świetle piśmiennictwa i stosowane systemy retrakcyjne w praktyce stomatologicznej Czas. Stomat., 2005, LVIII, 9 Retrakcja dziąsła w świetle piśmiennictwa i stosowane systemy retrakcyjne w praktyce stomatologicznej Gingival retraction in the light of the literature and retraction systems

Bardziej szczegółowo

Mikrostruktura nieimpregnowanych i impregnowanych nici retrakcyjnych*

Mikrostruktura nieimpregnowanych i impregnowanych nici retrakcyjnych* PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 2, 129-136 Mikrostruktura nieimpregnowanych i impregnowanych nici retrakcyjnych* Microstructure of non-impregnated and impregnated retraction cords Nowakowska Danuta 1,

Bardziej szczegółowo

Kolor Konsystencja Szybkość wiązania. Regular Body Regular Body. Technika pobierania wycisku Kolor I warstwy Zalecana masa II warstwy Kolor II warstwy

Kolor Konsystencja Szybkość wiązania. Regular Body Regular Body. Technika pobierania wycisku Kolor I warstwy Zalecana masa II warstwy Kolor II warstwy Masy Express XT Nazwa produktu Kolor Konsystencja Szybkość wiązania Czas pracy w temp. 23ºC [min:sek.] Czas ostrzykiwania w temp. 37ºC [min:sek.] Wewnętrzustny czas wiązania [min:sek.] Masy I warstwy Express

Bardziej szczegółowo

Express XT. Idealnie. za pierwszym razem! A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji 3M ESPE

Express XT. Idealnie. za pierwszym razem! A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji 3M ESPE Express XT 3M ESPE A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji Idealnie za pierwszym razem! 3M ESPE Âwiatowy lider w dziedzinie mas wyciskowych 3M ESPE ponad 40 lat doêwiadczeƒ w dziedzinie mas wyciskowych

Bardziej szczegółowo

ImpressFlex VPS. Gwiazda wśród mas A-silikonowych. Wykonać perfekcyjny wycisk w najbardziej pewny sposób. Właściwości

ImpressFlex VPS. Gwiazda wśród mas A-silikonowych. Wykonać perfekcyjny wycisk w najbardziej pewny sposób. Właściwości Właściwości NOWY silikon addycyjny Dzięki doskonałym właściwościom masy znalazły się wśród wiodących mas poliwinylosiloksanowych. 1, 9,5 99, 1 99, 99,7 99, 99, 97,5, 97, 9, 99,7 PUTTY quick 9,5 99, PUTTY

Bardziej szczegółowo

Empress 2. Stomatol. Współcz., 2007, 14, 12-17. 20. Chiche G. J., Pinault A.: Esthetics of anterior fixed prosthodontics, Quintessence 1994.

Empress 2. Stomatol. Współcz., 2007, 14, 12-17. 20. Chiche G. J., Pinault A.: Esthetics of anterior fixed prosthodontics, Quintessence 1994. Cementowanie adhezyjne 12. Borczyk D.: Współczesne systemy pełnoceramiczne i ich wykorzystanie w codziennej praktyce. Mag. Stomatol., 2005, 5, 10-13. 13. Chang J. C., Hart D. A., Estey A. W., Chan J. T.:

Bardziej szczegółowo

Retrakcja dziąsła brzeżnego badania ankietowe wśród polskich lekarzy stomatologów. Część I. Preferencje metod, materiałów i środków chemicznych

Retrakcja dziąsła brzeżnego badania ankietowe wśród polskich lekarzy stomatologów. Część I. Preferencje metod, materiałów i środków chemicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 5, 352-360 Retrakcja dziąsła brzeżnego badania ankietowe wśród polskich lekarzy stomatologów. Część I. Preferencje metod, materiałów i środków chemicznych Gingival retraction

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu rodzaju masy wyciskowej na precyzję odwzorowania pola protetycznego w technice jednoczasowej*

Ocena wpływu rodzaju masy wyciskowej na precyzję odwzorowania pola protetycznego w technice jednoczasowej* PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 4, 292-300 www.prot.stomat.net Ocena wpływu rodzaju masy wyciskowej na precyzję odwzorowania pola protetycznego w technice jednoczasowej* Influence of the type of impression

Bardziej szczegółowo

Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 2, kwiecień-czerwiec 2011, s. 127-140

Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 2, kwiecień-czerwiec 2011, s. 127-140 Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 2, kwiecień-czerwiec 2011, s. 127-140 Przegląd współczesnych technik oraz materiałów wyciskowych Terry E. Donovan, DDS, Winston W.L. Chee, BDS University of Southern California

Bardziej szczegółowo

Polieterowe masy wyciskowe. Impregum, Permadyne, Pentamix. NiedoÊcigniona precyzja i dok adnoêç odwzorowania mas polieterowych

Polieterowe masy wyciskowe. Impregum, Permadyne, Pentamix. NiedoÊcigniona precyzja i dok adnoêç odwzorowania mas polieterowych Polieterowe masy wyciskowe Impregum, Permadyne, Pentamix NiedoÊcigniona precyzja i dok adnoêç odwzorowania mas polieterowych Gama mas polieterowych 3M ESPE, mieszanych r cznie i w systemach automatycznego

Bardziej szczegółowo

I AM FREE. Pierwsza nitka retrakcyjna w formie pasty. Polski

I AM FREE. Pierwsza nitka retrakcyjna w formie pasty. Polski I AM FREE Pierwsza nitka retrakcyjna w formie pasty Polski WSZYSTKIE ZALETY NITKI BEZ PRACUJĘ WE WŁASNYM TEMPIE OSZCZĘDNOŚĆ CZASU Wprowadzenie pasty Umieszczenie Expazenu w kieszonce dziąsłowej zajmuje

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania Instrukcja stosowania Polski Aquasil Soft Putty - Normalnie wiąŝąca Aquasil Hard Putty Szybko wiąŝąca Precyzyjna masa wyciskowa o bardzo duŝej gęstości oparta na hydrofilnych siloksanach Aquasil Impression

Bardziej szczegółowo

Polska KRAKDENT PROMOCJA STOMATOLOGICZNA Stoisko D63. Oferta obowiązuje od 19 marca do 19 czerwca 2015 r. lub do wyczerpania zapasów.

Polska KRAKDENT PROMOCJA STOMATOLOGICZNA Stoisko D63. Oferta obowiązuje od 19 marca do 19 czerwca 2015 r. lub do wyczerpania zapasów. Wiosenna PROMOCJA STOMATOLOGICZNA KRAKDENT 2015 Stoisko D63 Twój Hydrorise - niezawodny, precyzyjny, uniwersalny! Oferta obowiązuje od 19 marca do 19 czerwca 2015 r. lub do wyczerpania zapasów. Polska

Bardziej szczegółowo

Promocja stomatologiczna

Promocja stomatologiczna Krakdent stoisko D21 Promocja stomatologiczna zeta sonic - nowa myjka ultradźwiękowa 3NOWY PRODUKT 201 Oferta obowiązuje od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku lub do wyczerpania zapasów. Polska tropicalgin

Bardziej szczegółowo

Tymczasowe korony i mosty

Tymczasowe korony i mosty 2 Tymczasowe korony i mosty CEMENTY TYMCZASOWE 2.2 NARZĘDZIA DO USUWANIA CEMENTÓW TYMCZASOWYCH 2.3 MATERIAŁY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW 2.4 Cementy tymczasowe TempBond TempBond jest chemowiążącym

Bardziej szczegółowo

klasyfikacji chemicznych środków retrakcyjnych

klasyfikacji chemicznych środków retrakcyjnych PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 3, 202-208 Klasyfikacja chemicznych środków retrakcyjnych* Classification of chemical retraction agents Danuta Nowakowska Z Zakładu Materiałoznawstwa p.o. Kierownika: dr

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA CZARNA, URSZULA KOŁODZIEJCZYK *, SYLWIA LITWINOWICZ

MAGDALENA CZARNA, URSZULA KOŁODZIEJCZYK *, SYLWIA LITWINOWICZ UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 145 Nr 25 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2012 MAGDALENA CZARNA, URSZULA KOŁODZIEJCZYK *, SYLWIA LITWINOWICZ ANALIZA SZYBKOŚCI TOPNIENIA LODU POD WPŁYWEM ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wiele dróg prowadzi do idealnego wycisku...

Wiele dróg prowadzi do idealnego wycisku... Comprecord Stay-put Tissue Contouring System Magic FoamCord Retracto Wiele dróg prowadzi do idealnego wycisku... z systemem Gingiva Management firmy Coltène/Whaledent Gingiva Management System to podstawa

Bardziej szczegółowo

RLD228V PODŁOŻA I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

RLD228V PODŁOŻA I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 2016-03-18 Deltron D8077 i D8078 Podkłady Mokro na Mokro w Systemie HS Karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. PRODUKT D8077 D8078 D8237 D8238 D8239 D8427 D8717 D8718 D8719 D814 OPIS HS

Bardziej szczegółowo

Retrakcja dzi^sl^a podczas leczenia stomatologicznego - metody, materialy i srodki chemiczne - przegl^d pismiennictwa

Retrakcja dzi^sl^a podczas leczenia stomatologicznego - metody, materialy i srodki chemiczne - przegl^d pismiennictwa PROT. STOM. 2004, LIV. 1 Retrakcja dzi^sl^a podczas leczenia stomatologicznego - metody, materialy i srodki chemiczne - przegl^d pismiennictwa Gingival retraction during dental treatment - methods, materials

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Protetyka. Endodoncja. Chirurgia. Laboratorium. Retrakcja dziąseł

Zawartość. Protetyka. Endodoncja. Chirurgia. Laboratorium. Retrakcja dziąseł 4 Zawartość Opis Nazwa produktu Marka Strona Retrakcja dziąseł Masy wyciskowe A-silikony Masy wyciskowe C-silikony Masy wyciskowe C-silikony do mas Określanie punktów nacisku Materiały tymczasowe Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Express. Idealnie. za pierwszym razem! A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji 3M ESPE

Express. Idealnie. za pierwszym razem! A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji 3M ESPE Express 3M ESPE XT A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji Idealnie za pierwszym razem! 3M ESPE Âwiatowy lider w dziedzinie mas wyciskowych 3M ESPE ponad 40 lat doêwiadczeƒ w dziedzinie mas wyciskowych

Bardziej szczegółowo

Nr. kat. Nazwa produktu Stawka

Nr. kat. Nazwa produktu Stawka 2 3 1 Materiały do stomatologii zachowawczej Materiały do wypełnień Filtek Ultimate - uniwersalny, nanofilowy, światłoutwardzalny materiał kompozytowy 3920S-R 1 Zestaw Single Shade 4 strzykawki x 4g (odcień

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. I Etap szkolny - 23 listopada 2016

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. I Etap szkolny - 23 listopada 2016 XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego I Etap szkolny - 23 listopada 2016 Kod ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Esthetic

Schemat blokowy Variolink Esthetic Schemat blokowy Variolink Esthetic ZĄB - Licówka - Dwukrzemowo litowa ceramika szklana - Variolink Esthetic - Adhese Universal 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część I.

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część I. PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 273-279 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część I. Selection of transfer copings and impression techniques using

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Protetyka stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Protetyka stomatologiczna Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Protetyka stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Sylabus

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Sylabus Sylabus Nazwa modułu/przedmiotu Materiałoznawstwo stomatologiczne Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Lekarsko-

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI Ćwiczenie 8 Semestr 2 STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI Obowiązujące zagadnienia: Stężenie jonów wodorowych: ph, poh, iloczyn jonowy wody, obliczenia rachunkowe, wskaźniki

Bardziej szczegółowo

GAMA Healthcare Ltd.

GAMA Healthcare Ltd. TEST DZIAŁANIA SPOROBÓJCZEGO Chusteczki Sporobójcze Clinell GAMA Healthcare Ltd. SZPITALNE LABORATORIUM BADAWCZE DO SPRAW INFEKCJI SZPITAL MIEJSKI DUDLEY ROAD BIRMINGHAM B18 7QH Maj 2007 PRODUCENT GAMA

Bardziej szczegółowo

marrodent Skrypt / Nowoczesne metody preparacji pod korony i mosty. Bielsko-Biała, 14 czerwca 2016 r. Prowadzący: dr n. med.

marrodent Skrypt / Nowoczesne metody preparacji pod korony i mosty. Bielsko-Biała, 14 czerwca 2016 r. Prowadzący: dr n. med. Bielsko-Biała, 14 czerwca 2016 r. Prowadzący: dr n. med. Tomasz Walawender Skrypt / Nowoczesne metody preparacji pod korony i mosty. Najważniejsze zasady preparacji pod korony pełnoceramiczne: 1. Preparacja

Bardziej szczegółowo

Express Penta H Express Penta H Quick Express

Express Penta H Express Penta H Quick Express Seite 1 von 1 Penta H Penta H Quick Poliwinylosiloksanowe masy wyciskowe Opis produktu Penta H i Penta H Quick są masami silikonowymi o addycyjnym sposobie wiązania i gęstej konsystencji przeznaczonymi

Bardziej szczegółowo

ŁYŻKI WYCISKOWE 2.1. DOBÓR ODPOWIEDNIEJ ŁYŻKI WYCISKOWEJ

ŁYŻKI WYCISKOWE 2.1. DOBÓR ODPOWIEDNIEJ ŁYŻKI WYCISKOWEJ ROZDZIAŁ 2 ŁYŻKI WYCISKOWE 2.1. DOBÓR ODPOWIEDNIEJ ŁYŻKI WYCISKOWEJ Pierwsza łyżka do pobierania wycisków została zastosowana przez Kneisela w 1836 r. Podział łyżek wyciskowych przedstawiono na rycinie

Bardziej szczegółowo

Protezy stomatologiczne jako wyroby medyczne w świetle aktów normatywnych

Protezy stomatologiczne jako wyroby medyczne w świetle aktów normatywnych PROT. STOM., 2005, LV, 6 Protezy stomatologiczne jako wyroby medyczne w świetle aktów normatywnych Dental prosthesis as medical devices in the light of normative acts Danuta Nowakowska 1*, Halina Panek

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Dr n. med. Danuta Anna Nowakowska. Uniwersytet Medyczny im. Piastow Sl^skich we Wroclawiu

Autoreferat. Dr n. med. Danuta Anna Nowakowska. Uniwersytet Medyczny im. Piastow Sl^skich we Wroclawiu Autoreferat Dr n. med. Danuta Anna Nowakowska Uniwersytet Medyczny im. Piastow Sl^skich we Wroclawiu Katedra Protetyki Stomatologicznej Zaktad Materiatoznawstwa Wroclaw 2014 \ $ AUTOREFERAT 1. Imif i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

GAMMA Healthcare Ltd

GAMMA Healthcare Ltd TESTY SKUTECZNOŚCI (EN 1276) Chusteczki sporobójcze Clinell GAMMA Healthcare Ltd SZPITALNE LABORATORIUM BADAWCZE DO SPRAW INFEKCJI SZPITAL MIEJSKI DUDLEY ROAD BIRMINGHAM B18 7QH Maj 2007 PRODUCENT GAMMA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Veneer

Schemat blokowy Variolink Veneer Schemat blokowy Variolink Veneer ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Veneer - Syntac 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe

Bardziej szczegółowo

Co ma wspólnego ludzka dwunastnica z proszkiem do. prania?

Co ma wspólnego ludzka dwunastnica z proszkiem do. prania? 1 Co ma wspólnego ludzka dwunastnica z proszkiem do prania? Czas trwania zajęć: 45 minut Potencjalne pytania badawcze: 1. Czy lipazy zawarte w proszku do prania rozkładają tłuszcze roślinne? 2. Jaka jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Cena jednostkowa Wartość netto Stawka Wartość brutto

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Cena jednostkowa Wartość netto Stawka Wartość brutto Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I Przedmiot zamówienia: Mycie i dezynfekcja urządzeń do hemodializy (CPV:24.43.16.00-0) jednostkowa Wartość Stawka Wartość brutto handlowa Producent

Bardziej szczegółowo

Zestawienieproduktów DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

Zestawienieproduktów DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com Zestawienieproduktów DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR Pure Performance Spójna koncepcja bazująca na rzetelnym przygotowaniu, począwszy od określenia problemu, a kończąc na rozwiązaniu posprzedażowym.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów ... kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap I (szkolny) 16 października 2009 roku Wypełnia szkolna komisja konkursowa Zadanie 1. 2. 3. 4. 5. Suma Liczba punktów PoniŜej podano treść

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Esthetic

Schemat blokowy Variolink Esthetic Schemat blokowy Variolink Esthetic ZĄB - Inlay, Onlay, Korona ciowa - Dwukrzemian litu - Variolink Esthetic - Adhese Universal 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Protetyka M A S Y W Y C I S K O W E I K L E J E. tel.: 22/514 62 00

Protetyka M A S Y W Y C I S K O W E I K L E J E. tel.: 22/514 62 00 Protetyka M A S Y W Y C I S K O W E I K L E J E tel.: 22/5 62 00 tel.: 22/5 62 00 M A S Y W Y C I S K O W E I K L E J E M A S Y W Y C I S K O W E I K L E J E Express XT 3M ESPE Masy Express XT pierwszej

Bardziej szczegółowo

Poziome oznakowanie dróg w technologii chemoutwardzalnej 1 /5

Poziome oznakowanie dróg w technologii chemoutwardzalnej 1 /5 Poziome oznakowanie dróg w technologii chemoutwardzalnej 1 /5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie oznakowania

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink II

Schemat blokowy Variolink II Schemat blokowy Variolink II ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink II - ExciTE F 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe resztki

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Dwukrzemian litu - Variolink Esthetic - ExciTE F Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016 XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego II Etap - 18 stycznia 2016 Nazwisko i imię ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wpływ stężenia kwasu na szybkość hydrolizy estru

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wpływ stężenia kwasu na szybkość hydrolizy estru Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego Wpływ stężenia kwasu na szybkość hydrolizy estru ćwiczenie nr 25 opracowała dr B. Nowicka, aktualizacja D. Waliszewski Zakres zagadnień obowiązujących do

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks 1. Która z próbek o takich samych masach zawiera najwięcej

Bardziej szczegółowo

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I...... Imię i nazwisko ucznia ilość pkt.... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły... maksymalna ilość punk. 33 Imię

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie KOD UCZNIA ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP WOJEWÓDZKI Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

Wpływ lokalizacji brzegu stałych uzupełnień protetycznych na stabilność szerokości biologicznej przyzębia na podstawie piśmiennictwa

Wpływ lokalizacji brzegu stałych uzupełnień protetycznych na stabilność szerokości biologicznej przyzębia na podstawie piśmiennictwa Czas. Stomatol., 2010, 63, 1, 51-57 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Wpływ lokalizacji brzegu stałych uzupełnień protetycznych na stabilność szerokości biologicznej przyzębia na podstawie

Bardziej szczegółowo

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe SurTec 619 fosforanowanie cynkowe Właściwości do zastosowania w procesach zanurzeniowych do stali detale pokryte warstwą fosforanu można poddawać dalszej obróbce plastycznej np: tłoczenie, wykrawanie,

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Laboratorium. Endodoncja. Odbudowa. Koferdam. Protetyka. Urządzenia. Profilaktyka. Akcesoria. Chirurgia. Laboratorium

Zawartość. Laboratorium. Endodoncja. Odbudowa. Koferdam. Protetyka. Urządzenia. Profilaktyka. Akcesoria. Chirurgia. Laboratorium 9 Zawartość Opis Nazwa produktu Marka Strona Silikony laboratoryjne System do wykonywania modeli dzielonych Kalka artykulacyjna w sprayu Włókna szklane Gumki techniczne drobne Lab-Putty Lab-Putty hard

Bardziej szczegółowo

/01 PL Übersetzung eingegangen am von Marta Bobkova. RelyX U100. Samoprzylegający, uniwersalny cement kompozytowy.

/01 PL Übersetzung eingegangen am von Marta Bobkova. RelyX U100. Samoprzylegający, uniwersalny cement kompozytowy. RelyX U100 Samoprzylegający, uniwersalny cement kompozytowy Seite 1 von 6 POLSKI Opis produktu RelyX U100 w podajniku Clicker, produkowany przez 3M ESPE, jest podwójnie utwardzalnym, samoprzylegającym

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja substancji: Nazwa komercyjna: Numer katalogowy: SY101011, SY101010, SY101000, SY103000 Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. Adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka 13 Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technologii CAD/CAM w wykonawstwie uzupełnień tymczasowych

Zastosowanie technologii CAD/CAM w wykonawstwie uzupełnień tymczasowych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 3, 205-213 Zastosowanie technologii CAD/CAM w wykonawstwie uzupełnień tymczasowych The CAD/CAM technology using in the provisional restorations making Anna Kochanek-Leśniewska

Bardziej szczegółowo

Badania twardości wybranych elastomerów silikonowych stosowanych do podścielania protez pooperacyjnych

Badania twardości wybranych elastomerów silikonowych stosowanych do podścielania protez pooperacyjnych PROT. STOM., 2005, LV, 4 Badania twardości wybranych elastomerów silikonowych stosowanych do podścielania protez pooperacyjnych Investigation of hardness of selected silicone elastomers used in postsurgical

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Temat: Badanie Proctora wg PN EN

Temat: Badanie Proctora wg PN EN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Technologia robót drogowych Temat: Badanie wg PN EN 13286-2 Celem ćwiczenia jest oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania 2. Materiały 2.1. Ogólna charakterystyka techniczna środka 2.2. Stosowanie środka Penetron ADMIX 3. Sprzęt 4. Składowanie

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie polaryzacji w produktach cukrowniczych metodą w bliskiej podczerwieni (NIR)

Oznaczanie polaryzacji w produktach cukrowniczych metodą w bliskiej podczerwieni (NIR) Oznaczanie polaryzacji w produktach cukrowniczych metodą w bliskiej podczerwieni (NIR) 1 Dr inż. Krystyna Lisik Mgr inż. Paulina Bąk WSTĘP 1. Polarymetryczne oznaczanie sacharozy 2. Klasyczne odczynniki

Bardziej szczegółowo

Właściwości szkła Colorimo

Właściwości szkła Colorimo Właściwości szkła Colorimo Badanie odporności na wilgoć zgodnie z normą UNI EN ISO 6270-1:2001 To badanie jest przeprowadzane w celu określenia odporności powłok wystawionych na działanie wilgoci i kładzie

Bardziej szczegółowo

W tym poradniku dowiesz się jak krok po kroku, zmienić wygląd swojego samochodu i akcesoriów samochodowych z wykorzystaniem PLASTICARE.

W tym poradniku dowiesz się jak krok po kroku, zmienić wygląd swojego samochodu i akcesoriów samochodowych z wykorzystaniem PLASTICARE. W tym poradniku dowiesz się jak krok po kroku, zmienić wygląd swojego samochodu i akcesoriów samochodowych z wykorzystaniem PLASTICARE. Plasticare jest substancją wykorzystywaną do kół i karoserii samochodu,

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Elastomerowa precyzyjna masa wyciskowa na bazie silikonu, sieciowana addycyjnie.

Elastomerowa precyzyjna masa wyciskowa na bazie silikonu, sieciowana addycyjnie. Instrukcja obsługi Elastomerowa precyzyjna masa wyciskowa na bazie silikonu, sieciowana addycyjnie. Asortyment to idealnie dostosowany do siebie system, oferujący dzięki swojej różnorodności możliwość

Bardziej szczegółowo

Eksperyment laboratoryjny, burza mózgów, pogadanka, praca z całym zespołem, praca w grupach, praca indywidualna.

Eksperyment laboratoryjny, burza mózgów, pogadanka, praca z całym zespołem, praca w grupach, praca indywidualna. Hydroliza soli 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: istotę reakcji hydrolizy, pojęcia: hydroliza kationowa i hydroliza anionowa. Uczeń wie: które sole ulegają hydrolizie, które sole nie ulegają hydrolizie.

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 2 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI BUFOROWYCH WÓD

OZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI BUFOROWYCH WÓD OZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI BUFOROWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH WPROWADZENIE Właściwości chemiczne wód występujących w przyrodzie odznaczają się dużym zróżnicowaniem. Zależą one między innymi od budowy geologicznej

Bardziej szczegółowo

8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria

8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria 8. MANGANOMETRIA 5 8. Manganometria 8.1. Oblicz ile gramów KMnO 4 zawiera 5 dm 3 roztworu o stężeniu 0,0285 mol dm 3. Odp. 22,5207 g 8.2. W jakiej objętości 0,0205 molowego roztworu KMnO 4 znajduje się

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 2 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

Prosty wybór Proste. postępowanie

Prosty wybór Proste. postępowanie Prosty wybór Proste postępowanie Oferta handlowa Nr kat. Opis produktu Nr kat. Opis produktu RelyX TM U200 Clicker TM 56877 RelyX TM U200 Clicker TM odcień przezroczysty: 1 podajnik Clicker TM (11 g),

Bardziej szczegółowo

Zalety: Odcienie barwne:

Zalety: Odcienie barwne: Villacryl H Rapid Polimetakrylanowe tworzywo do szybkiej polimeryzacji na gorąco, przeznaczone do wykonywania płyt podstawowych protez zębowych osiadających całkowitych i częściowych. Posiada znak CE zgodności

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień POUFNE Pieczątka szkoły 28 stycznia 2016 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje rejonowe

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Kod ucznia Liczba punktów WOJWÓDZKI KONKURS CHMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 16 STYCZNIA 2015 1. Test konkursowy zawiera 26 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-PUR OIL PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, poliuretanowa antykorozyjna farba pigmentowana fosforanem

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Multilink Automix

Schemat blokowy Multilink Automix Schemat blokowy Multilink Automix ZĄB - Inlay, Onlay, Korona częściowa - Złoto - Nieretencyjny kształt preparacji - Multilink Automix 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe.

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w produkcji płynnych mieszanek paszowych uzupełniających

Nowe technologie w produkcji płynnych mieszanek paszowych uzupełniających Nowe technologie w produkcji płynnych mieszanek paszowych uzupełniających lek. wet. Ewa Cichocka 20 czerwca 2016 r., Pomorskie Forum Drobiarskie, Chmielno Po pierwsze - bezpieczna żywność! Ochrona skuteczności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ JAKOŚCI ISO 9001:2000 Kodowanie: TM ED RG DE 01 Wersja 01 Strona Strona 1 z 2

DZIAŁ JAKOŚCI ISO 9001:2000 Kodowanie: TM ED RG DE 01 Wersja 01 Strona Strona 1 z 2 DZIAŁ JAKOŚCI ISO 9001:2000 Kodowanie: TM ED RG DE 01 Wersja 01 Strona Strona 1 z 2 DANE TECHNICZNE EGGER EURODEKOR E1 Opis materiału: Płyta drewnopochodna pokryta żywicą melaminową. Jako płyty nośne do

Bardziej szczegółowo

Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7

Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7 Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7 W tabeli zostały wyróżnione y z doświadczeń zalecanych do realizacji w szkole podstawowej. Temat w podręczniku Tytuł Typ

Bardziej szczegółowo

nlay Onlay Overlay Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy.

nlay Onlay Overlay Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy. nlay Onlay Overlay Inlay Onlay Overlay 1 2 3 Sytuacja wyjściowa. Preparacja zęba. Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy. 20 4 5 6 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoColl KM

Instrukcja Techniczna StoColl KM Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz zaprawa klejowa (elastyczna)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH WOREK 10 KG 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIECHOCIŃSKI SZLAM LECZNICZY proszek do sporządzania roztworu na skórę produkt złożony 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH Co zawiera Ciechociński szlam leczniczy

Bardziej szczegółowo

Relax DR 50 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 5

Relax DR 50 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 5 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 5 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Gotowy do użycia płyn do mycia rąk, do profesjonalnego stosowania

Bardziej szczegółowo