ILONA BICZEWSKA. Czy e-learning może podnieść jakość kształcenia na uczelni?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ILONA BICZEWSKA. Czy e-learning może podnieść jakość kształcenia na uczelni?"

Transkrypt

1 ILONA BICZEWSKA Czy e-learning może podnieść jakość kształcenia na uczelni? Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością pod redakcją pod red. dr Marka Salerno-Kochana Kraków 2009 ISBN

2 Wstęp Rewolucja technologiczna, która rozpoczęła się na przełomie XX/XXI wieku i wciąż trwa, silnie oddziałuje na człowieka i obszary jego aktywności. Największy postęp i zmiany zachodzą w branży informacyjno-komunikacyjnej. Szczególnie Internet, jako wielowymiarowa przestrzeń z praktycznie niewyczerpanymi nowymi możliwościami, daje podłoże nie tylko dla wymiany informacji, realizacji transakcji internetowych, czy rozrywki, ale także dla sektora edukacji [5, s. 4]. Stąd też obserwuje się coraz większe zainteresowanie platformami edukacyjnym i zagadnieniem e-learningu. O e-learningu w teorii E-learning jest procesem niestacjonarnego nauczania (przekazywania wiedzy i informacji) za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych. Technologie te wykorzystywane są do tworzenia, przetwarzania, przesyłania i prezentacji danych, informacji, materiałów szkoleniowych oraz wiedzy. E-learning związany jest z ideą ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji metodami jak najbardziej skutecznymi.[4, s. 7] Tego typu kursy poza treściami werbalnymi mogą zawierać treści multimedialne, a olbrzymią ich zaletą jest możliwość wykorzystania przez nauczycieli zasobów i aktywności interaktywnych takich jak: forum dyskusyjne, czat, test, quiz, zadanie, itd. Platformy e-learningowe z założenia mają umożliwić tworzenie własnych kursów osobom, które nie muszą być związane zawodowo z branżą informatyczną.[1, s.33] Warto podkreślić, że celem e-learningu nie jest zastąpienie tradycyjnych, stacjonarnych metod nauczania, a jedynie ich uzupełnienie i uatrakcyjnienie przekazu. Podejście nauczania mieszanego (metoda blended learning) pozwala na wykorzystanie najlepszych cech nauczania 2

3 stacjonarnego oraz zdalnego (distance learning) przy jednoczesnej możliwości redukcji kosztów i podniesieniu atrakcyjności materiałów dydaktycznych.[4, s. 7] Platformy służące do nauczania na odległość stają się co raz bardziej popularne także w środowiskach akademickich. Coraz więcej uczelni decyduje się na wprowadzanie takiego dodatkowe miejsca do spotkań pomiędzy wykładowcami, a studentami. Przyczyny zainteresowania i rozwoju nauczania na odległość w ostatnich latach można podzielić na: technologiczne relatywna dostępność sieci komputerowych, rozwój nowoczesnych technologii, ekonomiczne wzrost znaczenia wykształcenia przekładający się na wzrost płac, edukacyjno organizacyjne o przewadze konkurencyjnej uczelni decyduje szybkie wprowadzenie na rynek nowych produktów i ofert edukacyjnych, społeczne zmiana charakterystyki studentów, coraz częściej studiują ludzie aktywni zawodowo oraz o zróżnicowanym wieku. [5 s. 5] Korzystanie z e-learningu stwarza szereg możliwości (tab.1.) Tab. 1. Formy e-learningu FORMY E-LEARNINGU 1. Ze względu na dostępność w czasie: Typ synchroniczny nauka na żywo za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, np. komunikator, Typ asynchroniczny nauka bez jednoczesnej obecności nauczyciela, np. e- mail, forum dyskusyjne, biblioteki e-książek 3

4 wideokonferencja 2. Ze względu na stosowane techniki: Nauczanie wspomagane Radio, telewizja komputerem, np. samouczki, kursy multimedialne 3. Ze względu na relację uczeń nauczyciel: Nauczanie z wykorzystaniem Internetu: jako zbioru informacji, np. strony www jako narzędzia komunikacji, np. czat Kursy z obecnością nauczyciela (w trybie synchronicznym / asynchronicznym) Kursy bez udziału nauczyciela, ale w oparciu o kursy multimedialne Nauka samodzielna, w oparciu o różne dostępne zasoby wiedzy wirtualnej 4. Ze względu na relację do nauczania tradycyjnego: Jako uzupełnienie nauczania tradycyjnego Jako zastąpienie nauczania tradycyjnego 5. Ze względu na stopień formalizacji: Formalne ściśle powiązane z programem uczelni, ustruktualizowane na podstawie 6, s.10 Nieformalne nie będące ściśle powiązane z programem, ale rozwinięci i uzupełnienie zajęć tradycyjnych 4

5 E-learning w praktyce badania własne nad platformą edukacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka niniejszego opracowania, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przeprowadziła ankiety nt: Ocena platformy e-learningowej UEK na wydziale Towaroznawstwa wśród studentów 2-ego, 3-ego i 4-ego roku. Studenci odpowiadali na pytania związane z ich subiektywną oceną jakości platformy edukacyjnej (Moodle) i częstotliwością korzystania z niej. Wyniki zostały przedstawione głównie w formie wykresów, a także opisu słownego. Na pytanie: czy słyszałeś/aś kiedyś o e-leraningu twierdząco odpowiedziało 98% przebadanych, zaś znajomością e-learningu i jego przymiotów wykazało się także sporo, bo 88% studentów. Odpowiedzi na pytanie: jak często korzystasz z Moodle a UEK przestawione są na rysunkach nr 1, 2 i 3. Rys.1. II ROK 9% Rys.2. III ROK 12% Rys.3. 20% 24% 58% 56% 13% 8% raz na tydzień raz na dwa tygodnie raz na miesiąc tylko wtedy kiedy prowadzący to zalecił raz na tydzień raz na dwa tygodnie raz na miesiąc tylko wtedy kiedy prowadzący to zalecił 5

6 Rys.3. IV ROK 3% 7% 10% 80% raz na tydzień raz na miesiąc raz na dwa tygodnie tylko wtedy kiedy prowadzący to zalecił Rys.1.,2.,3. Częstotliwość korzystania z Moodle a przez studentów poszczególnych lat. Studenci Towaroznawstwa rzadko korzystają z własnej inicjatywy z tej platformy, jedynie na wyraźne polecenie prowadzącego zajęcia są oni skłonni do korzystania z zamieszczonych tam materiałów. Na kolejne pytanie: w ilu kursach uczestniczyłeś/aś na platformie UEK studenci odpowiadali w następujący sposób (tab.2.): Tab.2. Uczestnictwo studentów w kursach wirtualnych. Uczestnictwo w kursach wirtualnych Liczba kursów II rok [%] III rok [%] IV rok [%] Ogółem w żadnym powyżej 12-stu

7 Jak widać, przeważająca większość studentów wzięła udział w 1 do 4 kursów, szczególnie w przypadku 2-go roku. Niższy odsetek wśród studentów 3-ciego, a przede wszystkim 4-ego roku można wytłumaczyć faktem, że zmodyfikowana platforma Moodle a w aktualnej wersji istnieje od r., więc prowadzący zajęcia musieli mieć odpowiedni czas na zamieszczenie tam materiałów i kursów. Na następne pytanie: czy uważasz, że w ciągu kolejnych lat studiów Twoja aktywność na Moodle u wzrosła?, 68% ankietowanych stwierdziło, że pozostała bez zmian, u 21% że wzrosła, zaś u 11% że spadła. Tendencja ta pokazuje, że osoby, które korzystały z platformy dalej z niej korzystają, zaś osoby nie korzystające, nadal z niej nie korzystają. Tylko około 1/3 ankietowanych zmieniała w tym zakresie swoje nawyki. Kolejne pytania brzmiały: 1. Czy uważasz że kursy i materiał zamieszczony na platformie pomagają w przygotowaniu do egzaminów? 2. Czy gdyby wzrosło zainteresowanie platformą u prowadzących zajęcia i umieszczaliby oni tam więcej materiałów to korzystałbyś/łabyś więcej z platformy? 3. Czy byłbyś/łabyś zainteresowany/a zamianą tradycyjnych wykładów na wykłady wirtualne? Odpowiedzi kształtowały się następująco (rys. 4.): % tak nie Numer pytania Rys.4. Opinie studentów na temat zapotrzebowania na wykłady w formie wirtualnej. 7

8 Studenci mają podzielone zdania czy materiały na Moodle u pomagają im poszerzyć zasób wiedzy, co można tłumaczyć niedużą liczbą kursów, a także stosunkowo małym urozmaiceniem materiału. Zdecydowana większość studentów deklaruje chęć korzystania z platformy, gdyby była tam zamieszczana większa ilość materiałów. Co ciekawe, studenci podzielili się bardzo równo w opiniach czy chcieliby zamiany tradycyjnych wykładów na wirtualne. Prawdopodobnie wykładowi maruderzy byliby zadowoleni z możliwości dostępu do wykładów bez obecności na zajęciach, niemniej jednak studenci są przyzwyczajeni do tradycyjnych metod nauczania. Dwa końcowe pytania (rys. 5. i 6.) stanowią podsumowanie. Studenci uważają, że platforma w obecnej wersji (a dokładnie rzecz biorąc liczba kursów i dostępnych tam materiałów) nie przyczynia się do poprawy jakości kształcenia (ponad 60%). Niemniej jednak zdecydowana większość studentów ocenia, że większe zainteresowanie platformą (dotyczy to zarówno prowadzących jak i studentów) mogłoby podnieść jakość kształcenia na wydziale Towaroznawstwa. Rys.5. Czy uważasz, że większe zainteresowanie wokół platformy e- learningowej mogłoby podnieść jakość kształcenia na wydziale Towaroznawstwa? % tak nie 0 II rok III rok IV rok ogółem 8

9 Rys.6. Czy uważasz, że platforma e-learningowa podnosi jakość kształcenia na wydziale Towaroznawstwa? % II rok III rok IV rok ogółem tak nie Rys.5.,6. Opinie studentów o e-learningu jako czynniku jakościowym w kształceniu. Wnioski z przeprowadzonych badań Przeprowadzone przez autorkę badania jednoznacznie wskazują, że platforma edukacyjna UEK tylko w niewielkim stopniu spełnia swoją edukacyjną misję. Brakuje zaangażowania zarówno pośród prowadzących zajęcia jak również wśród studentów, liczba kursów jest ograniczona, zaś ich forma nie dość atrakcyjna. Można jednak zaryzykować tezę, że wraz z otwarciem się prowadzących na tę formę przekazu wiedzy, jak również zainteresowaniem tym studentów, Modle UEK mógłby znacząco ułatwić zarówno proces nauczania jak i uczenia się, a tym samym podnieść jakość dydaktyki, zarówno na badanym Wydziale, jak i całej Uczelni. Podsumowanie Na koniec warto postawić pytanie, co dalej będzie z e-learningiem czy za kilka lat zastąpi on tradycyjną kredę i tablicę, czy też pozostanie narzędziem niszowym, wyłącznie w rękach entuzjastów wirtualnych nowinek. Wydaje się, że wiele zalet jakie łączy w sobie e-learning 9

10 (możliwość łatwego dostępu, standaryzacja wiedzy, redukcja kosztów szkoleń itd.) przewyższają wady (dodatkowa spora inwestycja, powierzchowność szkolenia, itd.) i nauczanie na dystans stanie się niezwykle popularnym narzędziem przekazywania i zdobywania wiedzy. Część instytucji już teraz decyduje się na wprowadzanie wyłącznie kursów e-learingowych bądź traktuję to jako metodę uzupełniającą. Zdaniem autorki, najlepsze rezultaty może dać metoda blended learning, niejako łącząca zalety nauczania tradycyjnego i opartego o technologie elektroniczne. Literatura: 1. Eisenbardt T., Wdrażanie rozwiązań e-learningowych jako formy wspomagającej proces kształcenia, w: E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Grańsk Jaskuła T., Stefańczyk M., Technologia informacyjno-komunikacyjna na usługach edukacji, w: E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk Rzeźnik M., Nauczanie w klasie wirtualnej i tradycyjnej porównanie, w: E-learning w kształceniu akademickim pod redakcją Dąbrowskiego M. Zając M., Materiały z II ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym zorganizowanej 17 listopada 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa, styczeń Satoła K., E-learning notatki szefa projektu, e-book dostępny na serwerze [stan na: ], wyd. 1, Kraków sierpień Wawrzynkiewicz M., Wstęp do Ocena jakości edukacji elektronicznej w kontekście funkcjonalnym [dokument elektroniczny, stan na: ] : rozprawa doktorska / Małgorzata Wawrzynkiewicz; napisana pod kier. Tadeusza Grabińskiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania Wodecki A., Po co e-learning na uczelni?, w: E-learning w kształceniu akademickim pod redakcją Dąbrowskiego M. Zając M., Materiały z II ogólnopolskiej konferencji 10

11 Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym zorganizowanej 17 listopada 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa, styczeń Zieliński E.Z., Nauczanie na odległość jako metoda zdobywania wiedzy, Zeszyty Naukowe nr 641 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków

E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce

E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce Mgr Karolina Popławska Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej karolina.poplawska@put.poznan.pl E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

CZY E-LEARNING MOŻE ZASTĄPIĆ NAUCZYCIELA?- OPINIE WYKŁADOWCÓW NA TEMAT FUNKCJONOWANIA E-LEARNINGU AKADEMICKIEGO W POLSKIEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ

CZY E-LEARNING MOŻE ZASTĄPIĆ NAUCZYCIELA?- OPINIE WYKŁADOWCÓW NA TEMAT FUNKCJONOWANIA E-LEARNINGU AKADEMICKIEGO W POLSKIEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Ustroń/Gliwice 2011 Małgorzata JEDYNAK, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. CZY E-LEARNING MOŻE ZASTĄPIĆ NAUCZYCIELA?- OPINIE WYKŁADOWCÓW

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela

Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela e-edukacja w kraju Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela Małgorzata Bartoszewicz Hanna Gulińska W artykule omówiono doświadczenia pracowników Zakładu

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING W INŻYNIERII ROLNICZEJ

E-LEARNING W INŻYNIERII ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007 E-LEARNING W INŻYNIERII ROLNICZEJ Małgorzata Bzowska-Bakalarz Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie Streszczenie. W pracy scharakteryzowano metody

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

E-learning. w kształceniu akademickim. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

E-learning. w kształceniu akademickim. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-learning w kształceniu akademickim Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-learning w kształceniu akademickim pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z II ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE dr Zbigniew E. Zieliński dr inż. Zbigniew Lis, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce zzielins@ws-kielce.edu.pl,zlis@wsh-kielce.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEGO E LEARNINGU I MULTIMEDIÓW W EDUKACJI

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEGO E LEARNINGU I MULTIMEDIÓW W EDUKACJI ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Jerzy Korczak Dariusz Woźniak ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEGO E LEARNINGU I MULTIMEDIÓW W EDUKACJI Zarys treści: W artykule przedstawiono niektóre aspekty nauczania

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD

WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD ON-LINE METHODS OF TEACHING RELATED TO THE COMPUTER TECHNIQUES IN THE PROJECTIONS OF CAD Robert Mazur mgr

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE NA ODLEGŁOŚĆ Z MATEMATYKI FINANSOWEJ. w 2011 roku

STUDIA PODYPLOMOWE NA ODLEGŁOŚĆ Z MATEMATYKI FINANSOWEJ. w 2011 roku Raport z badań monitoringowych przeprowadzonych w ramach projektu STUDIA PODYPLOMOWE NA ODLEGŁOŚĆ Z MATEMATYKI FINANSOWEJ w 2011 roku Zatwierdzony przez Koordynatora projektu: dr Jerzego Dzieżę Kraków

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Gazeta.pl: Młody polski chirurg założył medycznego YouTube a i... odniósł wielki sukces!

Gazeta.pl: Młody polski chirurg założył medycznego YouTube a i... odniósł wielki sukces! od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z przyjemnością oddaję Państwu czerwcowe, ostatnie przed letnią przerwą, wydanie naszego pisma. Duży nacisk został w nim położony na zagadnienie aktywności użytkowników

Bardziej szczegółowo

Paweł Lenkiewicz. Budowa nowoczesnej platformy e-learningowej

Paweł Lenkiewicz. Budowa nowoczesnej platformy e-learningowej Paweł Lenkiewicz Budowa nowoczesnej platformy e-learningowej Notka biograficzna dr inż. Paweł Lenkiewicz prodziekan Wydziału Informatyki PJWSTK. Adiunkt w Katedrze Baz Danych, prowadzi zajęcia związane

Bardziej szczegółowo