Wrocław, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, 6.12.2006 r."

Transkrypt

1 ROZWÓJ E-LEARNINGU NA PRZYKŁADZIE MESI dr Jerzy Ładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wrocław, r.

2 Budowa gospodarki opartej na wiedzy opiera się m.in. na opracowaniu i efektywnym wykorzystaniu nowych form i technologii w systemie edukacji E-learning pomimo braku utrwalonej terminologii, zyskuje coraz więcej zwolenników zarówno wśród kadry dydaktycznej, jak i studentów na całym świecie.

3 Cel badań Pokazanie specyfiki i korzyści z zastosowania technologii e-learningu w Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Ekonomiki, Statystyki i Informatyki (MESI)

4 Pytania badawcze związane z nauczaniem na odległość Jakie są przesłanki rozwoju nowych form nauczania? Jakie są zalety z zastosowania e- learningu dla uczelni? Jakie są zalety z zastosowania e- learningu dla studentów?

5 PRZESŁANKI ROZWOJU NOWYCH FORM NAUCZANIA [1] Wzrost ilościowy wiedzy, jej dostępności oraz zapotrzebowania na szczegółowe umiejętności Potrzeba nadążania za rozwojem wiedzy Zmienia się proporcja między liczbą poszukujących wiedzy a liczbą osób, które mogą tę wiedzę dostarczyć Ekonomika procesu dydaktycznego przy dużej liczbie studiujących

6 PRZESŁANKI ROZWOJU NOWYCH FORM NAUCZANIA [2] Wymagania stawiane absolwentom uczelni przesuwają się z opanowania całej wiedzy specjalistycznej w kierunku umiejętności poruszania się w zasobach dostępnej wiedzy Postęp techniki i technologii informatycznych Konkurencja międzynarodowa w zakresie edukacji Niż demograficzny występujący w wielu krajach Podnoszenie jakości kształcenia

7 EDUKACJA JAKO PROBLEM MIĘDZYNARODOWY Mobilność wykładowców i studentów Wdrażanie międzynarodowych standardów nauczania i dyplomów Poszerzanie dostępności programów kształcenia w kraju i zagranicą Edukacja, rozumiana jako sposób powiększania kapitału ludzkiego, staje się coraz ważniejszym czynnikiem konkurencyjności gospodarek Unii Europejskiej (program Sokrates, Leonardo da Vinci, Siódmy Program Ramowy i inne)

8 E-learning - forma kształcenia wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, przekazy satelitarne, telewizję interaktywną oraz CD- ROMy

9 Formy e-learningu: CBT (computer based technology) szkolenia i studia oparte na technologii komputerowej WBT (web based technology) szkolenia i studia przez Internet

10 ONTOLOGIA E-LEARNINGU

11 PROBLEMY WDRAŻANIA E-LEARNINGU konieczność opracowania: Zasad organizacyjnych obejmujących szeroko pojęty regulamin studiów Norm administracyjnych określających zasady przyjęcia na studia, wymagania, co do programu studiów, warunki dyplomowania Systemu pomocy i kontroli Odpowiednich materiałów Metod weryfikacji wiedzy zdobywanej przez studentów

12 PROBLEMY WDRAŻANIA E-LEARNINGU cd. Przeszkolenie kadry dydaktycznej Obawy przed redukcją etatów Skala przedsięwzięcia Problem oceny jakości i objętości programów e-learningu Szybkie zmiany sprzętu i oprogramowania Problem praw autorskich kursów elektronicznych

13 CECHA E-LEARNINGU Przeniesienie środka ciężkości w procesie nauki z wykładowcy na studenta

14 ZALETY E-LEARNINGU Z PUNKTU WIDZENIA UCZELNI Modernizacja oferty studiów Zwiększenie liczby studentów Zwiększenie skali nauczania Ekonomizacja wydatków na kształcenie Monitoring wyników kształcenia Możliwość ciągłej aktualizacji i doskonalenia programu i materiałów Większy zakres materiałów, które można wykorzystać w procesie nauki Jednolity przekaz informacji

15 ZALETY E-LEARNINGU Z PUNKTU WIDZENIA STUDENTÓW Większa dostępność kształcenia Zmniejszenie wydatków na kształcenie Studiowanie w dowolnym czasie, lifelong learning Studiowanie w dowolnym miejscu Dostępność materiałów dydaktycznych

16 E-learning w Rosji Wsparcie ze strony państwa Finansowanie z budżetu państwa $145,5 mln Przyszłościowa forma edukacji Federalny celowy program Elektroniczna Rosja Inwestycje zagraniczne Szybkie zwiększenie liczby rosyjskich przedsiębiorstw stosujących technologie e-learning E-learning w siłach zbrojnych

17 Moskiewski Państwowy Uniwersytet Ekonomii, Statystyki i Informatyki (MESI) lider na rosyjskim rynku e-learningu przedstawicielstwo międzynarodowego konsorcjum elektronicznego Instructional Management Systems (IMS) certyfikat jakości na wszystkich kierunkach prowadzonej w nim działalności, zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 ponad 150 tys. studentów na wszystkich formach studiów w roku akademickim 2005/ filii, 97 przedstawicielstw oraz ponad 200 partnerów regionalnych w Rosji, WNP i innych krajach

18 Filie i przedstawicielstwa MESI na terenie Rosji

19 Pojęcie e-learningu w MESI oznacza proces kształcenia w formie elektronicznej poprzez sieć Internet lub intranet z wykorzystaniem systemów zarządzania wiedzą

20 Osiągnięcia MESI w zakresie e-learningu Realizacja eksperymentu kształcenia elektronicznego z wykorzystaniem oprogramowania sieciowego Wdrożenie systemu kształcenia na odległość Prometeusz Przyjęcie standardów opracowania elektronicznego kontenta Ponad 70% pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych przeszło szkolenia i uzyskało certyfikaty nauczania w systemach e-learning Zmodyfikowano strukturę organizacyjną uniwersytetu pod kątem dostosowania do wymagań kształcenia w systemach e- learning Opracowano wewnętrzny uczelniany system oceny zarządzania jakością Uzyskano akredytację międzynarodową Zmodernizowano bazę dydaktyczną Bezpłatny dostęp do Internetu dla studentów i pracowników

21 Technologie e-learning w МESI są wykorzystywane we wszystkich tradycyjnych formach kształcenia: Jako podstawowa technologia dla słuchaczy studiów zaocznych Jako dodatkowa usługa dydaktyczna na studiach dziennych i wieczorowych W programach nauczania osób niepełnosprawnych technologie e-learningu są wykorzystywane w pełni Centrum Opracowywania Kontenta MESI oferuje ponad 194 kursy dydaktyczne w wersji elektronicznej

22 Zasady e-learningu w MESI elastyczność procesu kształcenia (dostęp do nauki bez ograniczeń czasowych) dostępność nauki i materiałów dydaktycznych (dostęp do nauki w każdym miejscu) adaptacyjność materiałów dydaktycznych w stosunku do potrzeb i poziomu wiedzy odbiorców

23 Proces e-learningu w MESI wszyscy studenci i wykładowcy mają hasła dostępu do systemu kształcenia elektronicznego i do własnych skrzynek pocztowych na serwerze MESI w systemie kształcenia elektronicznego studenci mają dostęp do elektronicznych kursów dydaktycznych w ramach studiowanych przez nich przedmiotów poziom opanowania wiedzy z każdego przedmiotu jest oceniany za pomocą bieżących i końcowych testów na każdy tydzień zajęć jest układany harmonogram transmisji wykładów z sal MESI w Moskwie studenci i wykładowcy wykorzystują wszystkie możliwe środki komunikacji (poczta elektroniczna, forum dyskusyjne, wideokonferencja itp.) do każdego przedmiotu student otrzymuje wydrukowaną kopię podręcznika i materiałów dydaktycznych

24 Kursy technologii innowacyjnych On-line kursy dla wykładowców: Wykładowca w środowisku e-learning Organizator w środowisku e-learning Opracowanie materiałów dla elektronicznych kursów dydaktycznych On-line kursy dla studentów: Student w środowisku e-learning

25 Wybór СДО «Прометей»: WBT Kosztował nie więcej niż $4000 (2001 r.) Pliki doc, pdf, xls, ppt, html, swf, exe, rar Najbardziej zawansowany system testowania

26 Technologie e-learningu w MESI kształcenie w sieci (сетевое обучение) z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania sieciowego audio- i wideokonferencje, transmisja obrazu i dźwięku z wykładów, podręczniki elektroniczne, wykorzystanie Internetu do rozsyłania materiałów dydaktycznych i monitoringu stopnia przyswojenia przekazywanej wiedzy za pomocą forum, wymiany plików i testów umożliwienie studentom korzystania z zasobów biblioteki elektronicznej MESI (wszystkie podręczniki mają swoje wersje elektroniczne)

27 Zdaniem władz MESI, technologie e- learningu są przyszłością systemu edukacji narodowej w Rosji

28 Wnioski Doświadczenie MESI we wdrażaniu metod e-learningu w procesie dydaktycznym wskazuje, że w szkolnictwie wyższym nie da się uniknąć gruntownych i jakościowych zmian, gdyż ilościowy wzrost wiedzy, jej coraz większa dostępność oraz szybko rosnące zapotrzebowanie na wiedzę przerasta uczelnie wyższe opierające się na tradycyjnych formach edukacji. W warunkach liberalizacji gospodarki i wdrażania rozwiązań rynkowych w systemie szkolnictwa wyższego, coraz ważniejszy staje się problem ekonomizacji procesu dydaktycznego. Potrzeba poprawy efektywności dydaktycznej i ekonomicznej tradycyjnych form studiów wydaje się być bezdyskusyjną. Działania w tym kierunku wymagają opracowania nowych koncepcji, programów, oraz tworzenia i usprawniania bazy technicznej i dydaktycznej uczelni

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Sylwia Niezabitowska Anna Ptak Biblioteka Politechniki Łódzkiej Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Streszczenie: Postęp cywilizacyjny, upowszechnienie nowych technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do programu ESIT... 3 2. Wsparcie dla uczniów w programie ESIT... 4 2.1. Certyfikaty informatyczne... 4 2.1.1. Certyfikaty informatyczne EITCA... 5 2.2. Staże informatyczne...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych

Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ mgr Jacek Uroda Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ Streszczenie: Wraz z rozwojem technologii

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Dzień I 24.06.2015 Sesja plenarna (AULA 00.142, parter) Wojciech Orliński, publicysta, pisarz, autor książki Internet. Czas się bać Czy Internet da się

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki

metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki 7 Strategia rozwoju kraju 2007 2015: czy nadchodzą dobre czasy dla

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo