Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem platformy (co najmniej na jednym poziomie nauczania). 2. Wdrożenie i utrzymanie laboratorium e-learningowego. 3. Wyznaczenie nauczyciela koordynatora wykorzystania platformy (administratora szkolnego). 4. Kontrola i motywowanie uczniów do pracy z wykorzystaniem systemu (powiązane moduły). 5. Udział w ewaluacji metod i efektów. 6. Aktywne korzystanie uczniów i nauczycieli z systemu np. wspólne projekty, wymiana doświadczeń itp. Zadania realizowane przez projektowany system, w tym moduł e-learning 1. Zwiększenie atrakcyjności kształcenia poprzez zastosowanie zasady poglądowości, dostępności, samodzielności i odpowiedzialności poprzez umożliwienie działania oraz zastosowanie metody projektów. 2. Integracja kształcenia formalnego, nieformalnego i pozaformalnego w kształceniu. 3. Stworzenie platformy umożliwiającej integrację form kształcenia. 4. Pełnienie funkcji modułu w systemie "Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe" (spójny całościowy system dostępu do informacji). 5. Udostępnianie treści dydaktycznych oraz narzędzi do przygotowywania i różnych elementów zajęć dydaktycznych i ich przeprowadzenia. 6. Łączenie funkcji informacyjnych, organizacyjnych, kształcących, uzupełniających wiedzę, integrujących oraz sprawdzających. 7. Platforma wymiany informacji, opinii i ocen jako element stymulujący rozwój, 8. Wspomaganie doradztwa, kształcenia modułowego oraz praktyk uczniowskich w laboratoriach. 9. Obsługa techniczna spójnej platformy w Województwie Wielkopolskim tj. udostępnienie szkołom dostępu do materiałów i metodyki kształcenia. 1

2 Zadania szczegółowe 1. Stworzenie systemu e-learning, tj. platformy elektronicznego wspomagania kształcenia, dla szkół biorących udział w projekcie. 2. Umożliwienie dostępu dla uczestników programu do elementów całego systemu po jednym zalogowaniu - integracja modułów systemu Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe. 3. Opracowanie, udostępnienie w systemie wzorcowych jednostek metodycznych stosujących metody e-learningowe. 4. Umożliwienie szkołom biorącym udział w projekcie zamieszczanie jednostek dla własnych uczniów oraz prowadzenia walidacji i pomiaru dydaktycznego. 5. Obsługa szkół uczniów i nauczycieli dostęp do platformy, obsługa kont administratorów i prowadzących zajęcia. 6. Obsługa uczniów i nauczycieli uczestniczących w zajęciach laboratoryjnych w zakresie ich przygotowania do tych zajęć. 7. Prowadzenie konsultacji w zakresie e-learningu dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie. Zasady dostępu do platformy dla szkół biorących udział w projekcie. 1. Klasy realizujące kształcenie modułowe w projekcie obligatoryjnie uczestniczą we wspomaganiu kształcenia e-learning. Otrzymują one wsparcie w postaci obsługi metodycznej i technicznej. 2. Pozostałe klasy w szkole mogą korzystać z systemu bez obsługi ze strony PP. 3. Szkoła wyznacza osobę odpowiedzialną - administratora szkolnego, który zarządza platformą w szkole i przekazuje informacje do PP. 4. Administratorzy szkolni uczestniczą w spotkaniach metodycznych i organizacyjnych osobiście oraz dodatkowo poprzez platformę. 5. Politechnika Poznańska tworzy wzorcowe kursy oraz metodykę wykorzystania ich (po 25 jednostek dla każdego z sześciu zawodów) oraz udostępnia je sukcesywnie szkołom biorącym udział w projekcie. 6. Politechnika Poznańska tworzy przestrzeń na platformie edukacyjnej dla szkoły o strukturze uzgodnionej z administratorem szkolnym (grupy, kursy, udostępnianie itp.). 7. Nauczyciele przedmiotów zawodowych, uczący w klasach biorących udział w projekcie, zobowiązani są do zapoznania się z metodyką oraz prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem jednostek wzorcowych. 8. Nauczyciele przygotowują uczniów do korzystania z platformy. Sposób wykorzystania zostanie omówiony i przećwiczony podczas spotkań metodycznych z administratorami szkolnymi. 2

3 9. Każda szkoła partnerska musi przeprowadzić zajęcia dla wszystkich uczniów klas "modułowych" z wykorzystaniem platformy (min. 25 jednostek w ciągu 2 lat). Szkoła dostosowuje formę, zakres i czas do własnego planu dydaktycznego w uzgodnieniu z Politechniką Poznańską. 10. Szkoła partnerska zapewnia wkład własny do projektu, poprzez aktywne wykorzystanie platformy i dostarczonej mobilnej pracowni e-learningowej. Dokumentacja i nadzór - UMWW. 11. Szkoła partnerska bierze udział w prowadzonej przez PP ewaluacji realizacji zajęć, wykorzystania i doskonalenia platformy. Np. na podstawie ankiet i raportów tworzonych przy użyciu platformy e-learning. 12. Szkoła ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich dotyczących pobierania i zamieszczania materiałów na platformie oraz moderuje korzystanie przez uczniów z platformy, w szczególności dotyczy to nieetycznych zachowań uczniów. 13. Korzystanie z modułów systemu informatycznego Czas Zawodowców, w tym platformy e-learningowej, wymaga założenia przez uczniów profilu w systemie oraz udostępnienia uprawnień do platformy przez administratora. Profil umożliwia wykorzystanie WSDEZ i innych elementów systemu. Umożliwienie organizacji innych zajęć za pomocą platformy 1. W ramach platformy Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe możliwe jest utworzenie międzyszkolnych kursów, forów itp. Platforma międzyszkolna może być rozwijana zgodnie z potrzebami szkół np. wymiana, recenzowanie materiałów, konkursy itp. 2. Szkoła ma możliwość organizacji, za pomocą platformy e-learningowej, innych zajęć niż dotyczące klas projektowych tj. w innych klasach i zawodach niż te, które uczestniczą w projekcie, a także ogólnych quizów, testów, ankiet itp. 3. Zajęcia te organizowane są w ramach zadań własnych szkoły i realizowane oraz nadzorowane są przez administratora szkolnego, zgodnie z zasadami odpowiedzialności za treści i ochronę danych. 4. Zostaną określone zasady tworzenia własnych kursów i procedura tworzenia własnych kursów. 5. Politechnika Poznańska, po zgłoszeniu przez szkołę, może utworzyć przestrzeń (kursy) dla prowadzących dodatkowe zajęcia, która zarządzana będzie przez administratora szkolnego. 6. Dostępność może dotyczyć: grupy uczniów, klasy, szkoły lub grupy szkół. 3

4 Korzystanie z e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe. 4

5 Korzystanie z platformy przez szkoły nie biorące udziału w projekcie 1. Uczniowie szkół nie biorących udziału w projekcie, po założeniu konta w systemie informatycznym Czas zawodowców będą mogli skorzystać z modułów systemu dostępnych dla uczniów, w tym z modułu e-learning. 2. Moduł e-learning dostępny dla wszystkich użytkowników zawiera materiały wspomagające zajęcia w laboratoriach i praktyki uczniowskie np. kurs BHP, materiały do ćwiczeń laboratoryjnych, instrukcje. 3. Nauczyciele i uczniowie wszystkich szkół mogą korzystać z portalu tematycznego zawierającego artykuły naukowe oraz materiały multimedialne. 4. Platforma i wzorcowe kursy interaktywne mogą zostać udostępnione dla wybranych szkół realizujących dodatkowe zadania związane z projektem Czas zawodowców. 5

Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy

Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły Nowy system doskonalenia nauczycieli Wspomaganie pracy szkoły Jak wspomagać szkoły? Jednym z ważniejszych czynników decydujących o jakości systemów edukacyjnych jest skuteczność nauczycieli, która wynika

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przygotowanie i wdrożenie koncepcji pracy zespołu w ramach Projektu 6 (143/2013) Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA. Autor prezentacji: Paulina Matkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA. Autor prezentacji: Paulina Matkowska ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA Autor prezentacji: Paulina Matkowska CZYM JEST CYFROWA SZKOŁA? CYFROWA SZKOŁA to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu:

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu: ,, Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowozachodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła

Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła I. Wstęp Czym jest Dolnośląska e-szkoła (DeS)? Dolnośląska e-szkoła jest programem wynikającym

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie Śrem Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Uczelniany System Kształcenia na Odległość a KRK

Rozdział 10 Uczelniany System Kształcenia na Odległość a KRK Rozdział 10 Uczelniany System Kształcenia na Odległość a KRK Marta Woźniak-Zapór Wprowadzenie Na rynku pracy najbardziej pożądana jest wiedza, umiejętności oraz kwalifikacje 1. Krajowe Ramy kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?id=145 Krosno: Usługi edukacyjne i szkoleniowe w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych. Oferta platformy e-learningowej supermemo.net

Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych. Oferta platformy e-learningowej supermemo.net Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych Rozwój społeczeństwa informacyjnego na przestrzeni ostatnich kilku lat stworzył nowe możliwości wspomagania procesu nauczania języków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/19(01)/06/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opracowanie przygotowane przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

1 Struktura organizacyjna. 2 Uprawnienia i obowiązki uczestników procesu kształcenia na odległość

1 Struktura organizacyjna. 2 Uprawnienia i obowiązki uczestników procesu kształcenia na odległość REGULAMIN UCZELNIANEJ PLATFORMY MOODLE 1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług i informacji oferowanych na Uczelnianej Platformie Moodle na Politechnice Gdańskiej. 1 Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy

Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy Białystok, 14.10.2013 r. ZSE-IE.KP/1/2013 Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok w imieniu którego działała pełnomocnik: Pani

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNYCH TECHNIK KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ WYKŁAD

NOWOCZESNYCH TECHNIK KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ WYKŁAD WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ WYKŁAD 1 Współczesne systemy kształcenia na odległość 1 Wprowadzenie: e-learning działania wspomagające proces nauczania przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 1

SPIS TREŚCI: Strona 1 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie 2 2. Nazwa produktu finalnego i elementy składające się na produkt finalny 3 3. Problem, na który odpowiada innowacja 12 4. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację 15

Bardziej szczegółowo