Przedmioty leasingu. Maszyny i urządzenia przemysłowe, linie technologiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmioty leasingu. Maszyny i urządzenia przemysłowe, linie technologiczne"

Transkrypt

1 Przedmioty leasingu Przedmiotem leasingu moŝe być nowy (preferowane rozwiązanie) lub uŝywany środek trwały B Leasing SA wszystkie środki trwałe z grupy 7 KŚT - samochody osobowe i cięŝarowe - autobusy i autokary - ciągniki siodłowe - przyczepy i naczepy... Maszyny i urządzenia przemysłowe, linie technologiczne -maszyny drukarskie - koparki, ładowarki - maszyny do budowy nawierzchni dróg - obrabiarki do metali, szlifierki itp. -Wózek widłowy - sprzęt medyczny... Finanse & Leasing SA Nieruchomości Sprzęt biurowy - komputery - serwery - notebooki - kserokopiarki...

2 Środki transportu o stawce amortyzacyjnej 20%: samochody dostawcze, cięŝarowe, koparki, betoniarki itp. nowe lub uŝywane Operacyjny Od 1% do 40% Od m-cy Od 1% do 19% Finansowy Autotrans Do 72 m-cy 100 zł netto Przedmiot leasingu Od 1% Rodzaj leasingu Waluta leasingu PLN lub indeksowane do waluty obcej Pierwsza opłata leasingowa Okres leasingu Od m-ce Wartość końcowa Środki transportu o stawce amortyzacyjnej 14%: ciągniki siodłowe, przyczepy, naczepy nowe lub uŝywane Operacyjny Od 1% do 40% Od 1% do 20% Finansowy Od 1% Do 72 m-cy 100 zł netto

3 Procedura uproszczona - DL PLN Przedmiot leasingu Samochody osobowe, cięŝarowe, specjalistyczne, przyczepy (z wyłączeniem transportu cięŝkiego), motocykle. Nowe i uŝywane. Wiek PL w dacie zawarcia umowy nie moŝe przekraczać 4 lat. Maksymalne zaangaŝowanie zł (dla Klientów nowych ,00zł), brak ograniczenia wartości maksymalnej Waluta Pierwsza opłata leasingowa Od 1% Okres leasingu EURO (oferta denominowana) Leasing operacyjny miesięcy, leasing finansowy miesięcy Wartość końcowa Od 1% do 30% Dokumenty finansowe Nie ma wymogu składania deklaracji podatkowych.

4 Procedura skrócona - DL PLN Przedmiot leasingu Samochody osobowe, cięŝarowe, specjalistyczne, przyczepy (z wyłączeniem transportu cięŝkiego), motocykle. Nowe i uŝywane. Wiek PL w dacie zawarcia umowy nie moŝe przekraczać 4 lat. ZaangaŜowanie od zł do zł, brak ograniczenia wartości maksymalnej (do zaangaŝowania wliczane jest równieŝ zaangaŝowanie w procedurze uproszczonej i skróconej na obu Spółkach Leasingowych) Waluta Pierwsza opłata leasingowa Od 1% Okres leasingu EURO (oferta denominowana) Leasing operacyjny miesięcy, leasing finansowy miesięcy Wartość końcowa Od 1% do 30% Dokumenty finansowe Wymóg składania zeznania podatkowego za ostatni zakończony rok podatkowy

5 Operacyjny Od 5% do 40% m-cy Od 1% do 20% Maszyneria Przedmiot leasingu Maszyny i urządzenia przemysłowe, np. maszyny poligraficzne, włókiennicze, dla przemysłu spoŝywczego, do obróbki i przerobu drewna, maszyny do obróbki metali nowe lub uŝywane oraz specjalistyczne urządzenia jak: sprzęt diagnostyczny, urządzenia medyczne; aparatura kontrolno-pomiarowa nowe lub uŝywane Rodzaj leasingu Waluta leasingu PLN lub indeksowane do waluty obcej Pierwsza opłata leasingowa Okres leasingu Wartość końcowa Finansowy Od 5% Do 72 m-cy 100 zł netto

6 Leasing maszyn i urządzeń w procedurze uproszczonej (1/3) Maksymalne zaangaŝowanie w ramach procedury 500 tys. zł netto (dla Klientów nowych ,00 PLN netto) ZaangaŜowania w ramach procedury uproszczonej na obu Spółkach Leasingowych (pojazdy oraz maszyny i urządzenia) sumują się Przedmiot leasingu Wybrane środki trwałe z grupy preferowanych maszyn i urządzeń M.in.: tokarki, frezarki, obrabiarki, prasy, wtryskarki, wózki widłowe, ciągniki rolnicze (dotycz osób nie prowadzących działalności rolniczej) Pełna lista PL dostępna u DL-a

7 Leasing maszyn i urządzeń w procedurze uproszczonej (2/3) WIEK PRZEDMIOTU LEASINGU Nowe i uŝywane nie starsze niŝ 4 lata MAKSYMALNA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU LEASINGU bez ograniczeń KORZYSTAJĄCY Podmiot gospodarczy prowadzący działalność od 12 miesięcy DOSTAWCA Autoryzowani dostawcy maszyn i urządzeń zaakceptowani przez Biuro Oceny Ryzyka i zaliczeni grupy Dostawców Ograniczonego Ryzyka (lista dostawców dostępna u DL-a) PIERWSZA OPŁATA LEASINGOWA min. 1% dla Klientów Spółek Leasingowych lub Klientów BZ WBK S.A. (tj, Klientów korzystających z kredytów w BZ WBK S.A. lub posiadających od 12-tu miesięcy aktywny rachunek bieŝący). min.10% dla pozostałych Klientów, jeŝeli PL jest wózek widłowy min. 1% maksymalnie 40% przy leasingu operacyjnym WALUTA UMOWY PLN, EURO (oferta denominowana do EURO)

8 Leasing maszyn i urządzeń w procedurze uproszczonej (3/3) CZĘSTOTLIWOŚĆ OPŁAT opłaty miesięczne równe lub degresywne (bez sezonowości) RODZAJ LEASINGU operacyjny i finansowy OKRES LEASINGU Leasing operacyjny od 24 do 60 miesięcy Leasing finansowy od 12 do 60 miesięcy W przypadku przedmiotów uŝywanych suma wieku przedmiotu leasingu w dacie zawarcia umowy i okresu umowy nie moŝe przekraczać 8 lat. MAKSYMALNA WARTOŚĆ KOŃCOWA Dla leasingu operacyjnego zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatkowymi Dla leasingu finansowego100 zł netto. WYMAGANIA DOKUMENTOWE Wymagane: - Wniosek o zawarcie umowy leasingu

9 Leasing maszyn i urządzeń ZaangaŜowanie procedurze skróconej w ramach procedury Minimalne zaangaŝowanie zł netto, natomiast maksymalne zł Łączne zaangaŝowanie w ramach procedury uproszczonej i skróconej na obu Spółkach Leasingowych nie moŝe przekroczyć zł Przedmiot leasingu Wybrane środki trwałe z grupy preferowanych maszyn i urządzeń (takie same jak w procedurze uproszczonej) M.in.: tokarki, frezarki, obrabiarki, prasy, wtryskarki, wózki widłowe, ciągniki rolnicze (dotycz osób nie prowadzących działalności rolniczej) Pełna lista PL dostępna u DL-a Wymagane dokumenty wniosek o zawarcie umowy leasingu, zeznanie podatkowe za ostatni

10 Sprzęt biurowy o stawce amortyzacji 30%, zestawy komputerowe, serwery, notebooki, drukarki, itp. Operacyjny Od 5% do 40% Od 18 do 24 m- cy Od 1% do 10% Biuromania Przedmiot leasingu Finansowy Od 5% Do 24 m-cy Rodzaj leasingu Waluta leasingu Okres leasingu Wartość końcowa Sprzęt biurowy o stawce amortyzacji 20%: kserokopiarki, itp. Operacyjny PLN lub indeksowana do waluty obcej Pierwsza opłata leasingowa Od 5% do 40% Od 24 do 48 m- cy Finansowy Od 5% Do 48 m-cy 100 zł Od 1% do 19% 100 zł

11 PoŜyczka dla rolników PoŜyczkobiorca osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność rolniczą Przedmiot finansowania Maszyny i urządzenia rolnicze. UŜywane - nie starsze niŝ 4 lata, okres poŝyczki i wiek przedmiotu w dacie zawarcia umowy nie moŝe przekroczyć 8 lat. W przypadku przedmiotów uŝywanych konieczna jest wycena przez rzeczoznawcę Waluta PLN Wpłata własna Min 20%, minimalna kwota poŝyczki zł Okres finansowania 0d 12 do 84 m-cy (tabela) Maksymalne zaangaŝowanie Bez ograniczeń

12 . PoŜyczka dla rolników Okres finansowania nowe maszyny przedmioty finansowane - ciągniki rolnicze, kombajny, maszyny posiadające własny napęd - wozy zbierające, dozujące, - prasy rolujące, - prasozwijarki - prasy kostkujące, - opryskiwacze, - siewniki - rozsiewacze do nawozów, - kosiarki, - przetrząsacze, - zgrabiarki - agregaty uprawowo-siewne, - agregaty uprawowe, - pługi, - kultywatory, - brony, - pogłębiacze, - wały maksymalny okres finansowania 84 miesiące 60 miesięcy

13 PoŜyczka dla rolników Zabezpieczenia prawne W przypadku gdy decyzją BOR dofinansowanie z ARiMR nie jest przeznaczone na spłatę poŝyczki Zastaw rejestrowy finansowanego poŝyczką środka trwałego Przewłaszczenie warunkowe finansowanego środka trwałego Cesja praw z polisy ubezpieczenia finansowanego środka na rzecz Spółki Leasingowej,

14 Finansowanie lekarzy i weterynarzy Korzystający Lekarze i weterynarze prowadzący prywatne praktyki lekarskie jednoosobowo lub w formie spółek cywilnych lub partnerskich W ramach procedury mogą być finansowane równieŝ podmioty oznaczone jako NZOZ, ale wyłącznie w przypadku jeśli działalność prowadzona jest jednoosobowo lub w formie spółek cywilnych lub partnerskich pod warunkiem, Ŝe oprócz właścicieli nie pracują na rzecz NZOZ-u inni lekarze specjaliści. Wnioski pozostałych podmiotów rozpatrywane są w oparciu o procedurę standardową lub uproszczoną ZaangaŜowanie Łączne maksymalne zaangaŝowanie w tej procedurze wynosi PLN. W przypadku kontraktów w EUR stanowi to równowartość tej kwoty. W ramach tego zaangaŝowania - w przypadku finansowania komputerów kwota zaangaŝowania nie moŝe przekroczyć PLN.

15 Finansowanie lekarzy i weterynarzy Stacjonarny samochody Podstawowe warunki oferty sprzęt medyczny komputery Wiek przedmiotu maksymalnie 4 lata maksymalnie 4 lata tylko nowe Okres umowy leasingu maksymalnie 60 miesięcy maksymalnie 60 miesięcy maksymalnie 24 miesiące Suma wieku przedmiotu i okresu leasingu maksymalnie 72 miesiące maksymalnie 96 miesięcy maksymalnie 24 miesiące Rodzaj leasingu finansowy i operacyjny finansowy i operacyjny finansowy i operacyjny Dostawca Zatwierdzony przez BOR Dealer Zatwierdzony przez BOR Minimalna I opłata 1% 1% 10% Waluta leasingu PLN opcjonalnie PLN opcjonalnie PLN opcjonalnie

16 Finansowanie lekarzy i weterynarzy Wymogi dokumentowe Prawo wykonywania zawodu lekarza lub Prawo wykonywania zawodu dentysty Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii wpis do rejestru praktyk lekarskich / weterynaryjnych zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON zaświadczenie (decyzja Urzędu Skarbowego) o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP KRS, umowa spółki cywilnej (jeŝeli dotyczy)

17 Leasing nieruchomości Podstawowe Rodzaj leasingu warunki oferty Operacyjny Finansowy Waluta leasingu PLN lub indeksowane do waluty obcej EUR Oprocentowanie zmienne Pierwsza opłata leasingowa Od 30% do 40% Od 30% Okres leasingu 0d 120 do 180 miesięcy Od 60 do 180 miesięcy Wartość końcowa min 46% 100 zł netto

18 Proces sprzedaŝy przy leasingu nieruchomości Elementy procesu Wniosek o przygotowanie oferty leasingu nieruchomości Wstępna ocena transakcji Przygotowanie kalkulacji ZłoŜenie wniosku i załączników przez Klienta Wizja lokalna u Klienta Wykonanie koniecznych ekspertyz i wycen, weryfikacja dokumentacji nieruchomości Podjęcie decyzji o finansowaniu Zawarcie umowy leasingu, potem zawarcie umowy sprzedaŝy (kupna nieruchomości przez F&L) Weryfikacja dokumentacji umowy sprzedaŝy oraz umowy leasingu, zapłata za przedmiot leasingu 27

19 Przedmiot umowy (1/2) Budynek wraz z gruntem sprzedawca (dostawca) ma pełne prawo własności Budynek wraz z uŝytkowaniem wieczystym gruntu dostawca ma pełne prawo własności budynku oraz jest uŝytkownikiem wieczystym gruntu Odrębny lokal uŝytkowy wydzielony w budynku wraz z udziałem w gruncie oraz w przynaleŝnościach Preferowane nieruchomości: nieruchomości biurowe, centra logistyczne, obiekty handlowo-usługowe, hale magazynowe, nieruchomości produkcyjne) Finansowane mogą być nieruchomości: o uniwersalnym przeznaczeniu (łatwość w sprzedaŝy / wynajmie) które stanowią funkcjonalnie odrębną całość, budynki zakończone, tj. gotowe do uŝytku (potwierdzone urzędowym zaświadczeniem o oddaniu do uŝywania), nowe i uŝywane (rynek wtórny). 5

20 Przedmiot umowy (2/2) Minimalna wartość nieruchomości nie mniej niŝ 1 mln złotych netto (łącznie grunt wraz z budynkiem) Maksymalna wartość nieruchomości Nie mogą być przedmiotem leasingu: lokale mieszkalne i nieruchomości zawierające niewydzielone lokale mieszkalne grunt (niezabudowany) nieruchomość o charakterze spekulacyjnym nieruchomości będące pod opieką konserwatora zabytków, nieruchomości rolne i leśne (w tym gospodarstwa rolne, leśne) 6

21 Umowy leasingu płatne bezpośrednio w Parametry transakcji EURO jednostkowa wartość zaangaŝowania z umowy: nie mniej niŝ 20 tys. EUR, waluta obca w której moŝe następować spłata - EUR rodzaj leasingu: operacyjny (dotyczy płatności korzystającego) produkt: tylko leasing operacyjny (wnoszenie przez klienta płatności bezpośrednio w EUR nie dotyczy leasingu finansowego oraz poŝyczki) Dodatkowe warunki: do dostawcy dokonujemy zapłaty w EUR tylko kwoty netto, podatek VAT płacimy w PLN klient spłaca nam w EUR opłaty leasingowe brutto wszystkie dodatkowe koszty związane z rozliczeniami w EUR pokrywa klient (prowizje za przelew, opłaty

Europejski Fundusz Leasingowy SA oferta produktowa

Europejski Fundusz Leasingowy SA oferta produktowa Europejski Fundusz Leasingowy SA oferta produktowa SPIS TREŚCI I. SŁOWNIK...3 II. WSTĘP STRONY TRANSAKCJI LEASINGOWEJ...4 III. LEASING A INNE FORMY FINANSOWANIA...4 IV. LEASING - OPIS PRODUKTU...5 1. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Idea Bank produkty zmodyfikowane

Idea Bank produkty zmodyfikowane Idea Bank produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis siedmiu zmodyfikowanych produktów Idea Bank S.A. włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r.

PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r. PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r. Formy kredytowania oferowane przez PKO BP 1. Kredyt obrotowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej P-LS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej P-LS GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON P-LS Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej za 2011 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON FDF Formularz działalności finansowej za 2015 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r.

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne.........2 II. Warunki udzielania kredytów/pożyczek......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON FDF Formularz działalności finansowej za 2014 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania Leasing Nowoczesny Instrument Finansowania 2 Bankowy Fundusz Leasingowy powstał w roku 1999. Bankowy Fundusz Leasingowy jest częścią Grupy PKOBP SA W 2008 roku Bankowy Fundusz Leasingowy SA oddał w leasing

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

http://www.stat.gov.pl/regon/

http://www.stat.gov.pl/regon/ Załącznik 2110 do Wniosku o kredyt LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH I DOSTARCZONYCH W 1) W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O PRODUKT KREDYTOWY 1 Dokumenty rejestrowe osoby fizyczne i spółki cywilne, spółki osobowe

Bardziej szczegółowo

Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki. Tomasz Najmowicz

Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki. Tomasz Najmowicz Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki Tomasz Najmowicz Najpopularniejsze formy pozyskiwania kapitału w Polsce to: Kredyty bankowe Kapitał własny Faktoring 18 Fundusze Unijne Business Angels 20

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Numer identyfikacyjny REGON (ID) SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Marvipol S.A.

Grupa Kapitałowa Marvipol S.A. Grupa Kapitałowa Marvipol S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2008 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1 Spis treści Strona Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG

REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG Załącznik nr 1 do Umowy o kredyt hipoteczny REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR...

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR... W-STD 02.14 (obowiązuje od 14.04.2014) DOTYCZY UMOWY LEASINGU NR.. STRONA 1 Z 9 WNIOSEK O DOKONA ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR... 1. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY Nazwa i adres Wnioskodawcy (pieczęć

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą.

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R. Relacje z Mediami Relacje Inwestorskie Beata Korzeniewska Piotr Sucharski 0*56 669 40 38 0*56 669 41 00 31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIEŃ I Prowadzenie księgi Księga musi być prowadzona w sposób nie wadliwy i rzetelny Księgą niewadliwą jest księga prowadzona w sposób zgodny z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY URZĄD PRACY SĄDECKI URZĄD PRACY, 33-300 NOWY SĄCZ, UL. WĘGIERSKA 146 TEL. 18 442 91 10, FAX: 18 442 99 84, E-MAIL: sup@sup.nowysacz.pl REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów 1/9 Szanowni Państwo, Na stronach 2-9 dostępny jest wzór wniosku do AKCEPT Credit S.A. Po wypełnieniu, prosimy o odesłanie pocztą, faksem lub e-mailem. Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów, które należy

Bardziej szczegółowo