1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w przypadku niewykorzystania kredytu z przyczyn nieleżących po stronie BGŻ S.A., opłata przygotowawcza nie jest zwracana) ) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt ) podwyższenie kwoty kredytu ) przedłużenie okresu kredytowania na kolejny miesięczny okres, z zastrzeżeniem pkt min.,75%, max.,50%,,75%, min.,50%, max.,50%,,50%, Internetowy min.,75%, max.,50%,,75%, Agro min.,50%, max.,50%, min.,95%, min. 70 PLN max.,00%, min. 70 PLN,50%, min.,5%, max.,50%,,5%, min.,50%, max.,50%,,50%, ) przedłużenie okresu kredytowania na kolejny -miesięczny okres dokonane w terminie do dnia 5 sierpnia 009 r.,50%,,5%,,50%,,5%,,00%,,5%, (opłaty za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu nie pobiera się w przypadku pobierania opłat określonych w pkt ppkt i ) ) obniżenia kwoty kredytu 00,00 PLN ) zmiany okresu kredytowania 00,00 PLN ) zmiany zabezpieczenia spłaty kredytu 00,00 PLN ) w przypadku, gdy naliczona wysokość opłaty przygotowawczej przekroczy 5% kwoty udzielonego kredytu / kwoty podwyższonego kredytu należy pobrać opłatę przygotowawczą w wysokości równej 5% kwoty udzielonego kredytu / kwoty podwyższonego kredytu

2 ROZDZIAŁ. Kredyty gotówkowe Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt (- w przypadku niewykorzystania kredytu z przyczyn nieleżących po stronie BGŻ S.A., opłata przygotowawcza nie jest zwracana - w przypadku, gdy naliczona wysokość opłaty przygotowawczej przekroczy 5% kwoty udzielonego kredytu, należy pobrać opłatę przygotowawczą w wysokości równej 5% kwoty udzielonego kredytu) ) spłaty należności z tytułu udzielonego kredytu Aktywny Internetowy Agro w PLN,00%, min. 75,00 PLN,00%, ) zabezpieczenia spłaty kredytu 00,00 PLN Prowizja rekompensacyjna - od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału),00% (prowizja jest pobierana od kredytów udzielonych do dnia 9 lutego 006 r., o ile postanowienia umowy przewidują jej pobieranie) Prowizja za administrowanie zabezpieczeniem spłaty kredytu w formie ubezpieczenia: (prowizja jest pobierana od kredytów udzielonych do dnia grudnia 008 r., o ile postanowienia umowy przewidują jej pobieranie) ) kredytu na okres do roku,50% ) kredytu powyżej roku,00% Pozostali klienci 5,00%

3 ROZDZIAŁ. Kredyty dla osób fizycznych na zakup papierów wartościowych na GPW Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w przypadku niewykorzystania kredytu z przyczyn nieleżących po stronie BGŻ S.A., opłata przygotowawcza nie jest zwracana) ) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt ) podwyższenie kwoty kredytu ) przedłużenie okresu kredytowania min. min. 0,0%, Internetowy Agro w PLN min. (opłaty za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu nie pobiera się w przypadku pobierania opłat określonych w pkt ppkt i ) ) spłaty należności z tytułu udzielonego kredytu ) zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu Opłata pobierana w przypadku, gdy w tym samym dniu nastąpiła wypłata i spłata tego kredytu (naliczona od kwoty kredytu wg rocznej stopy oprocentowania obowiązującej w dniu zawarcia umowy kredytu) min. 0,0%, min. równowartość odsetek za dzień min. 0,0%, min. 0,0%, min.,50%, ROZDZIAŁ. Kredyty na zakup nowych samochodów osobowych / ciężarowych i motocykli (wyłącznie w obsłudze) Opłata Opłata za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu w zakresie: ) spłaty należności z tytułu udzielonego kredytu 0,0%, ) zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu 00,00 PLN ROZDZIAŁ 5. Kredyty budowlane i hipoteczne ) Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt - płatna od kwoty: (w przypadku niewykorzystania kredytu z przyczyn nieleżących po stronie BGŻ S.A., opłata przygotowawcza nie jest zwracana) Aktywny Internetowy Agro w PLN lub równowartość w walucie wymienialnej Stawki standardowe ustalone dla kredytów oprocentowanych wg zasad określonych w I lub II Wariancie oprocentowania ) przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, z zastrzeżeniem ppkt pobierana w przypadku umów w odniesieniu do których stosuje się wymogi określone w ustawie o kredycie konsumenckim ) przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, z zastrzeżeniem ppkt pobierana w przypadku umów w odniesieniu do których nie stosuje się wymogów określonych w ustawie o kredycie konsumenckim ) przyznanego kredytu w złotych przeznaczonego na spłatę kredytu udzielonego przez inny bank na cele mieszkaniowe,50% min.,50% max.,50% bez opłat

4 5 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt - płatna od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt (w przypadku niewykorzystania kredytu z przyczyn nieleżących po stronie BGŻ S.A., opłata przygotowawcza nie jest zwracana) Stawka preferencyjna ustalona dla kredytów oprocentowanych wg zasad określonych w III lub IV Wariancie oprocentowania (opłaty za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu, nie pobiera się w przypadku pobierania opłat określonych w pkt, lub, bądź, gdy zmiana warunków umowy kredytu spowodowana jest wyłącznie faktem przystąpienia klienta do Pakietu ubezpieczeń: na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz od utraty pracy) ) zmiany okresu kredytowania min. 50 PLN ) zmiany formy spłaty kredytu (rodzaju rat) min. 50 PLN ) zmiany waluty spłaty kredytu 0,5%, min. 50 PLN ) zmiany zabezpieczenia spłaty kredytu 00 PLN 5) zmiany pozostałych warunków 50 PLN Zmiana waluty kredytu (przewalutowanie) (pobierana od kwoty po przewalutowaniu) ) na walutę polską bez opłat ) na walutę wymienialną,00% Prowizja rekompensacyjna - od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (prowizja nie jest pobierana od kredytów, do których stosuje się wymogi określone w ustawie o kredycie konsumenckim) Przeprowadzenie inspekcji technicznej inwestycji: ) w przypadku kredytów przeznaczonych na budowę nieruchomości przez dewelopera / spółdzielnię mieszkaniową,00%, max. 00 PLN ) w pozostałych przypadkach max. 00 PLN 6 Ubezpieczenie spłaty kredytu do czasu ustanowienia hipoteki 0,5% ubezpieczanej kwoty kredytu za okres miesięcy 7 Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego / kredytowanego wkładu własnego,50% ubezpieczanej kwoty kredytu za okres 60 miesięcy 8 Ubezpieczenie Pakiet Pewny Dom 0,0% wartości nieruchomości za okres miesięcy 9 Ubezpieczenie Pakiet Pewny Dom Plus 0,00 PLN + 0,0% wartości nieruchomości za okres miesięcy ) opłaty, z wyjątkiem określonych w pkt 6 9, dotyczą również kredytów na indywidualne budownictwo mieszkaniowe, zakup budynków i lokali mieszkalnych % ROZDZIAŁ 6. Kredyty konsolidacyjne Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt: ( w przypadku niewykorzystania kredytu z przyczyn nieleżących po stronie BGŻ S.A., opłata przygotowawcza nie jest zwracana) ) w odniesieniu do którego stosuje się wymogi określone w ustawie o kredycie konsumenckim ) w odniesieniu do którego nie stosuje się wymogów określonych w ustawie o kredycie konsumenckim Aktywny Internetowy Agro w PLN lub równowartość w walucie wymienialnej,50% min.,50%, max.,50% (opłaty za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu, nie pobiera się w przypadku pobierania prowizji określonych w pkt lub, bądź, gdy zmiana warunków umowy kredytu spowodowana jest wyłącznie faktem przystąpienia klienta do Pakietu ubezpieczeń: na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz od utraty pracy) ) zmiany okresu kredytowania min. 50 PLN ) zmiany formy spłaty kredytu (rodzaju rat) min. 50 PLN ) zmiany waluty spłaty kredytu 0,5%, Pozostali klienci

5 min. 50 PLN ) zmiany zabezpieczenia spłaty kredytu 00 PLN 5) zmiany pozostałych warunków 50 PLN Zmiana waluty kredytu (przewalutowanie) (pobierana od kwoty po przewalutowaniu) ) na walutę polską bez opłat ) na walutę wymienialną,00% Prowizja rekompensacyjna - od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (prowizja nie jest pobierana od kredytów do których stosuje się wymogi określone w ustawie o kredycie konsumenckim) 5 Przeprowadzenie inspekcji technicznej inwestycji 6 Ubezpieczenie spłaty kredytu do czasu ustanowienia hipoteki,00%, max. 00,00 PLN 0,5% ubezpieczanej kwoty kredytu za okres miesięcy 7 Ubezpieczenie Pakiet Pewny Dom 0,0% wartości nieruchomości za okres miesięcy 8 Ubezpieczenie Pakiet Pewny Dom Plus 0,00 PLN + 0,0% wartości nieruchomości za okres miesięcy ROZDZIAŁ 7. Pożyczka hipoteczna Aktywny Internetowy Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o pożyczkę: (w przypadku niewykorzystania pożyczki z przyczyn nieleżących po stronie BGŻ S.A., opłata przygotowawcza nie jest zwracana) ) w odniesieniu do której stosuje się wymogi określone w ustawie o kredycie konsumenckim ) w odniesieniu do której nie stosuje się wymogów określonych w ustawie o kredycie konsumenckim Agro w PLN lub równowartość w walucie wymienialnej,50% min.,50%, max.,50% Opłata za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy pożyczki, w zakresie: (opłaty za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy pożyczki nie pobiera się w przypadku pobierania prowizji określonych w pkt lub, bądź, gdy zmiana warunków umowy pożyczki spowodowana jest wyłącznie faktem przystąpienia klienta do Pakietu ubezpieczeń: na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz od utraty pracy) ) zmiany okresu kredytowania min. 50 PLN ) zmiany waluty spłaty pożyczki 0,5%, min. 50 PLN ) zmiany zabezpieczenia spłaty pożyczki 00 PLN ) zmiany pozostałych warunków 50 PLN Zmiana waluty pożyczki (przewalutowanie) (pobierana od kwoty po przewalutowaniu) Prowizja rekompensacyjna - od przedterminowo spłaconej kwoty pożyczki (prowizja nie jest pobierana od pożyczek do których stosuje się wymogi określone w ustawie o kredycie konsumenckim),00%,00%, 5 Ubezpieczenie spłaty pożyczki do czasu ustanowienia hipoteki 0,5% ubezpieczanej kwoty pożyczki za okres miesięcy 6 Ubezpieczenie Pakiet Pewny Dom 0,0% wartości nieruchomości za okres miesięcy 7 Ubezpieczenie Pakiet Pewny Dom Plus 0,00 PLN + 0,0% wartości nieruchomości za okres miesięcy

6 ROZDZIAŁ 8. Kredyty studenckie Prowizja przygotowawcza pobierana od każdej wypłaconej miesięcznej raty kredytu (prowizję w podanej wysokości stosuje się do: ) umów o kredyt studencki zawartych od dnia 5 grudnia 005 r. do dnia 0 czerwca 009 r., ) umów o kredyt studencki zawartych do dnia grudnia 005 r., pod warunkiem uprzedniego podpisania - po tym dniu - stosownego aneksu związanego z wydłużeniem okresu kredytowania) Za przekazanie kredytu na rachunek w innym banku w przypadku: ) umów o kredyt studencki zawartych do dnia 0 czerwca 006 r. ) umów o kredyt studencki zawartych od dnia lipca 006 r. do dnia 0 czerwca 009 r. ) umów o kredyt studencki zawartych do dnia 0 czerwca 006 r. (pod warunkiem uprzedniego podpisania - po tym dniu - stosownego aneksu związanego z wydłużeniem okresu kredytowania) Anulowanie harmonogramu spłat rat kredytu w związku z dostarczeniem zaświadczenia o uzyskaniu wpisu na kolejny semestr (dotyczy umów zawartych od dnia 6 listopada 00 r. do dnia 0 czerwca 009 r.) Aktywny Internetowy Agro w PLN,00% 0,50%,00%,00% 0,00 PLN ) wydłużenia okresu spłaty kredytu w przypadku udokumentowania przez kredytobiorcę, iż wysokość raty kredytu przekracza 0% miesięcznego dochodu kredytobiorcy ) wydłużenia okresu spłaty kredytu w przypadku kontynuacji studiów na studiach uzupełniających/doktoranckich ) zmiany zabezpieczenia spłaty kredytu ) pozostałych warunków ROZDZIAŁ 9. Kredyty na usuwanie skutków powodzi / osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami ) (wyłącznie w obsłudze) Opłata Prowizja rekompensacyjna - od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) (prowizji nie pobiera się w przypadku zawiadomienia BGŻ S.A. na co najmniej 7 dni roboczych przed dniem wcześniejszej spłaty kredytu) Rozpatrzenie wniosku o zmianę: (opłata za rozpatrzenie wniosku zaliczana jest na poczet opłaty za zmianę warunków umowy kredytu) ) warunków realizacji i spłaty kredytu ) zabezpieczenia spłaty kredytu,00% min., max. 00,00 PLN min., max. 00,00 PLN ) spłaty należności z tytułu udzielonego kredytu 0,0%, min.

7 ) zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu 00,00 PLN ) w przypadku, gdy naliczona wysokość opłaty za zmianę warunków umowy kredytu w zakresie podwyższenia kwoty kredytu, podwyższenie kwoty kredytu i zmianę terminu kredytowania, przekroczy 5% kwoty podwyższonego kredytu, należy pobrać opłatę w wysokości równej 5% ROZDZIAŁ 0. Pozostałe czynności związane z obsługą kredytów Opłata Sporządzenie i wydanie historii operacji na rachunku kredytowym 50 PLN za każdy rok kalendarzowy Sporządzenie, na życzenie klienta, odpisu umowy kredytu/pożyczki Wezwanie do spłaty zadłużenia (sporządzenie i wysłanie) 0,00 PLN Wezwanie do dostarczenia dokumentów i informacji zgodnie z zawartą umową (sporządzenie i wysłanie) 0,00 PLN Wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia odnośnie: (opłatę pobiera się od zaświadczenia niezależnie od liczby kredytów/pożyczek, których dotyczy to zaświadczenie) ) obsługi i wysokości zadłużenia do: kredytów hipotecznych i budowlanych, kredytu konsolidacyjnego oraz pożyczki hipotecznej w ciągu dni od dnia złożenia wniosku 00,00 PLN 5 kredytów budowlanych i hipotecznych, kredytu konsolidacyjnego oraz pożyczki hipotecznej w trybie ekspresowym ( dzień) 00,00 PLN kredytów pozostałych min. 50,00 max. 00 PLN ) wysokości zapłaconych odsetek za każdy rok kalendarzowy ) innych tytułów, potwierdzenia o niefigurowaniu klienta, jako dłużnika oraz o zwolnieniu zabezpieczenia (przelew praw z polisy ubezpieczenia, hipoteki w przypadku przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki), itp. 6 Sporządzenie, na wniosek klienta, oceny jego sytuacji ekonomiczno - finansowej (zdolności kredytowej) 00,00 PLN 7 Wydanie promesy kredytowej 00,00 PLN 8 Dokonanie wyceny nieruchomości przez BGŻ S.A. max. 00,00 PLN 9 Opłata za przekazanie przez BGŻ S.A. wniosku klienta o wpis hipoteki max. 00 PLN 0 Sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego min. 00,00 PLN, max. 500,00 PLN Zawarcie ugody odnośnie: ) kredytów hipotecznych i budowlanych, kredytu konsolidacyjnego oraz pożyczki hipotecznej 0,50% min. 50 PLN ) pozostałych kredytów 0,50% Zawarcie umowy przejęcia długu odnośnie: ) kredytów hipotecznych i budowlanych, kredytu konsolidacyjnego oraz pożyczki hipotecznej 0,50% min. 50 PLN ) pozostałych kredytów 0,50% Zawarcie umowy przystąpienia do długu odnośnie: ) kredytów hipotecznych i budowlanych, kredytu konsolidacyjnego oraz pożyczki hipotecznej 0,50% min. 50 PLN ) pozostałych kredytów 0,50%

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO Pełny tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pkobp.pl, pod numerem infolinii 801 302 302 i

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Taryfa prowizji i opłat bankowych MultiBanku dla osób fizycznych A) Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA A) osoby fizyczne - PLN B) osoby fizyczne - Waluta C) osoby prowadzące działalność gospodarczą PLN D) osoby prowadzące

Bardziej szczegółowo

Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0

Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0 AD wer. 18.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 59/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.05.2014r Obowiązuje od 01.06.2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE www.bsporabka.pl Porąbka 2015 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe obejmuje Klientów indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 luty 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo