PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020"

Transkrypt

1 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

2 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów:

3 E R A S M U S + edukacja szkolna (dawny Comenius) kształcenie i szkolenie zawodowe (dawny Leonardo da Vinci) szkolnictwo wyższe (dawny Erasmus) edukacja dorosłych (dawny Gruntvig) młodzież (dawny Młodzież w działaniu) AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 Wyjazdy w celach edukacyjnych Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wsparcie dla reform w obszarze edukacji oraz 2 rodzaje działań specjalnych zarządzanych centralnie: Jean Monnet, Sport

4 Kraje uczestniczące w programie Państwa członkowskie UE Islandia, Lichtenstein, Norwegia Szwajcaria Turcja Była jugosłowiańska republika Macedonii Kraje partnerskie sąsiadujące z UE (tylko w niektórych akcjach programu) Państwa partnerstwa wschodniego Państwa południowego regionu Morza Śródziemnego Bałkany Zachodnie Rosja Inne kraje partnerskie z całego świata (udział uzależniony od akcji i sektora)

5 E R A S M U S + Budżet na lata : 14,7 mld euro (40% wzrost w stosunku do dawnych 7 programów) z tego 77% na kształcenie i szkolenie, 10 % na młodzież Kształcenie, szkolenie i młodzież podział wg akcji Kształcenie i szkolenie podział wg sektora

6 Erasmus+

7 Erasmus+

8 Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność Edukacyjna Akcja 1 Partnerstwa strategiczne Akcja 2

9 Mobilność Edukacyjna Akcja 1 umożliwia osobom uczącym się zawodu zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz pogłębianie znajomości języka obcego pozwala na poznanie za granicą nowych metod uczenia zawodu oraz sprzyja rozwijaniu współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów Partnerstwa Strategiczne Akcja 2 umożliwia wymianę doświadczeń, innowacji i dobrych praktyk pomiędzy różnymi instytucjami działającymi w obszarze edukacji szczególny nacisk położony jest na wspieranie współpracy międzysektorowej

10 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność Edukacyjna Akcja 1

11 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność uczniów Uczniowie szkół zawodowych i technicznych Osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy Absolwenci do jednego roku po ukończeniu szkoły Staże w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego w krajach biorących udział w programie Wyjazdy mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy

12 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność kadry Osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (np.nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk, doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach itp.) Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego Job shadowing lub szkolenia w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego Prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich Wyjazdy mogą trwać od 2 dni do 2 miesięcy

13 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Termin złożenia wniosku 4 marca 2015r. (do godz.12:00 czasu brukselskiego) Wniosek składa organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego Wniosek złożony on-line Wniosek dla Akcji 1 (Mobilność Edukacyjna) mobilność uczniów mobilność kadry Czas trwania projektu 1 rok lub 2 lata Organizacje uczestniczące min. 2 instytucje z 2 krajów (instytucja wysyłająca i instytucja przyjmująca)

14 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Przygotowanie językowe wyjazdy trwające o 1 miesiąca do 12 miesięcy języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski przygotowanie on-line pozostałe języki koszty sfinansowane z linii budżetowej wparcie językowe -150 EUR na uczestnika wyjazdy trwające krócej niż 1 miesiąc przygotowanie zorganizowane przez organizację wysyłającą koszty sfinansowane z linii budżetowej wsparcie organizacyjne

15

16 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kategorie budżetowe Wsparcie organizacyjne koszty związane z realizacją działań (np. koszty przygotowania, monitoringu, upowszechniania rezultatów). Kwoty ryczałtowe: 350 EUR na uczestnika (do 100 osób) 200 EUR na każdego kolejnego uczestnika powyżej 100 osób Podróż z miejsca zamieszkania do miejsca działania i z powrotem, koszty jednostkowe, różne w zależności od odległości (kalkulator odległości na stronie internetowej). Kwoty ryczałtowe: od 100 do 499 km 180 EUR na uczestnika od 500 do 1999 km 275 EUR na uczestnika od 2000 do 2999 km 360 EUR na uczestnika od 3000 do 3999 km 530 EUR na uczestnika od 4000 do 7999 km 820 EUR na uczestnika od EUR na uczestnika

17 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Wsparcie indywidualne - koszty związane z utrzymaniem uczestników mobilności (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy lokalne, ubezpieczenie). Koszty jednostkowe, stawka na określoną liczbę dni, uprawniony 1 dzień na podróż przed rozpoczęciem stażu i 1 dzień po zakończeniu. Kwoty ryczałtowe. Wsparcie językowe - dla mobilności trwających od 1 do 12 miesięcy, języki inne niż w przygotowaniu językowym on-line, 150 EUR na uczestnika. Kwoty ryczałtowe. Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami - koszty związane z niepełnosprawnymi uczestnikami. Koszty rzeczywiste. Koszty nadzwyczajne - koszty związane ze wsparciem osób uczących się o mniejszych szansach. Koszty rzeczywiste.

18 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Partnerstwa strategiczne Akcja 2

19 Partnerstwa Strategiczne Kształcenie i szkolenia zawodowe P r o g r a m E R A S M U S edukacja szkolna kształcenie i szkolenie zawodowe szkolnictwo wyższe edukacja dorosłych młodzież AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 Wyjazdy w celach edukacyjnych Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne Sojusze na rzecz umiejętności Sojusze na rzecz wiedzy Wsparcie dla reform w obszarze edukacji (Szkolnictwo wyższe, Młodzież)

20 Partnerstwa Strategiczne Kształcenie i szkolenia zawodowe Partnerzy Organizacje zajmujące się kształceniem, szkoleniem, młodzieżą oraz instytucje, których działanie ma wpływ na te dziedziny (władze lokalne/regionalne, instytucje uznawania kwalifikacji, izby gospodarcze, ośrodki doradztwa, związki zawodowe, organizacje kulturalne itp.) Partnerstwo strategiczne musi obejmować min. 3 organizacje z 3 różnych krajów uczestniczących w programie. Organizacje z krajów partnerskich mogą być partnerami w projektach, o ile ich udział wnosi istotną wartość dodaną.

21 Partnerstwa Strategiczne Kształcenie i szkolenia zawodowe Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata Jeden z partnerów ( zarejestrowany w kraju zarejestrowanym w kraju uczestniczącym w programie) składa wniosek w imieniu wszystkich partnerów Termin złożenia wniosku 31 marca 2015r.

22 Partnerstwa Strategiczne Kształcenie i szkolenia zawodowe Możliwe działania Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego Wspieranie usystematyzowanej i długoterminowej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi a także uczelniami Opracowywanie programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego Projekty promujące uczenie się w oparciu o pracę oraz promujące uczenie się w miejscu pracy Projekty mające na celu ułatwienia uznawania kwalifikacji na poziomie UE. Wspieranie współpracy międzysektorowej, zwłaszcza sektora kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz kształcenia dorosłych.

23 Partnerstwa Strategiczne Kształcenie i szkolenia zawodowe Finansowanie projektu Kwota dofinansowania do 300 tys. EUR (2 letnie) do 450 tys. EUR (3 letnie) Dofinansowanie do 100% poza działaniem związanymi z usługami podwykonawstwa Kwoty rozliczane ryczałtowo lub wg kosztów rzeczywistych

24 Partnerstwa Strategiczne Kształcenie i szkolenia zawodowe Obowiązkowe moduły projektu (=kategorie finansowe) Zarządzanie projektem i jego wdrożenie PROJECT MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION: zarządzanie projektem, przygotowanie materiałów szkoleniowych, przygotowanie strony internetowej projektu, upowszechnianie Międzynarodowe spotkania partnerskie TRANSNATIONAL PROJECT MEETINGS: spotkania robocze dot. koordynacji i wdrażania projektu

25 Partnerstwa Strategiczne Kształcenie i szkolenia zawodowe Moduły projektu dla projektów większej skali Rezultaty pracy intelektualnej INTELLECTUAL OUTPUTS: rezultaty i trwałe produkty intelektualne programy szkoleniowe, narzędzia informatyczne, materiały dydaktyczne, metodologia nauczania Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej MULTIPLIER EVENTS: dot. upowszechniania i wdrażania rezultatów i produktów intelektualnych np. spotkania, konferencje, seminaria

26 Partnerstwa Strategiczne Kształcenie i szkolenia zawodowe Szczególne moduły projektu Elementy nadzwyczajne (na zasadach podwykonawstwa) EXCEPTIONAL : usługi zewnętrzne, w przypadku prac, których żaden z partnerów nie potrafi wykonać; zakup towarów np. sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wypracowania rezultatów (nie dot. sprzętu biurowego), wydruk ulotek Elementy związane ze specjalnymi potrzebami SPECIAL NEED SUPPORT: dot. uczestników niepełnosprawnych lub z mniejszymi szansami

27 Partnerstwa Strategiczne Kształcenie i szkolenia zawodowe Dodatkowe moduły projektu Działania związane z uczeniem się / nauczaniem / szkoleniami służące osiągnięciu rezultatów projektu: podróż - TRAVEL uczestników (ew. osób towarzyszących) utrzymanie - INDIVIDUAL SUPPORT wsparcie językowe - LINGUISTIC SUPPORT w celu poprawy znajomości języka, w którym będzie prowadzone nauczanie/szkolenie I. MOBILNOŚĆ MIESZANA - od 5 dni do 2 m-cy II. KRÓTKIE WSPÓLNE WYDARZENIA SZKOLENIOWE DLA PRACOWNIKÓW - od 5 dni do 2 m-cy III. DŁUGOTERMINOWE WYJAZDY W CELU NAUCZANIA LUB SZKOLENIA od 2 do 12 m-cy

28 Partnerstwa Strategiczne Kształcenie i szkolenia zawodowe Dokumenty konkursowe ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/ Zaproszenie do składania wniosków na rok 2015 Program Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Wniosek Instrukcja wypełniania wniosku konieczna wcześniejsza rejestracja w systemie URF Stawki na wyjazdy zagraniczne Kalkulator odległości

29 Dziękuję za uwagę Elżbieta Sokołowska tel:

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r.

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r. Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Warszawa, 28 marca 2014r. 2007 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + U c z e n i e s i ę p

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu.

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu. ERASMUS+ E R A S M U S + Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne Anna Bielecka Zasady finansowania Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs. wysokość kwot ryczałtowych Proste wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Program sesji Program Erasmus+ - założenia, cele, podział na akcje, działania adresowane do sektora szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Akcja 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Mobilność kadry edukacji szkolnej (KA 101) Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r.

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Plan prezentacji Erasmus+ (2014-2020) a poprzednie odsłony programu Erasmus (1987 -

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Spotkanie informacyjne Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Warszawa, 17 lutego 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Zasady realizacji i

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Partnerstwa Strategiczne (KA2) aktualizacja: 22/04/2014 2 1. CZY INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PARTNERSTW STRATEGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Akcje centralne

Erasmus+ Akcje centralne Akademia Erasmus+ Erasmus+ Akcje centralne Perspektywa 2014-2020 Warszawa, 29.01.2015 r. Cel spotkania informacyjnego Przekazanie informacji m.in. na tematy: jak funkcjonują wybrane akcje centralne w programie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Oferta programu Grundtvig 2009 (ogólna niezawodowa edukacja dorosłych) STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo

Programy. wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych. Krótki przewodnik

Programy. wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych. Krótki przewodnik Programy wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych Krótki przewodnik Niniejsza broszura przedstawia wybrane programy współpracy międzynarodowej dla europejskich szkół wyższych. Informacje zostały

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Agencje Narodowe Wersja 2 z 7.03.2014 Spis treści Wstęp... 5 Przygotowanie... 5 Katalog

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Przewodnik po programie

ERASMUS+ Przewodnik po programie ERASMUS+ Przewodnik po programie Tłumaczenie przygotowane przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ A - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Oferta programu Grundtvig na rok 2010. ogólna niezawodowa edukacja dorosłych

Program Grundtvig. Oferta programu Grundtvig na rok 2010. ogólna niezawodowa edukacja dorosłych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig ogólna niezawodowa edukacja dorosłych Oferta programu Grundtvig na rok 2010 Cele (skrót) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r.

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r. Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 8.1. 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ROZLICZANE KOSZTY PROJEKTU? 2. W JAKIEJ

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Sesja Uczenie się dorosłych - umiejętności podstawowe a sukces w życiu Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Alina Respondek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 17/03/2014 Spis treści Uwagi ogólne... 3 B. Informacje o projekcie (Context)... 3 B.1. Dane

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo