Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka"

Transkrypt

1 Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne Anna Bielecka

2 Zasady finansowania Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs. wysokość kwot ryczałtowych Proste wyliczenie wnioskowanego budżetu Uproszczona sprawozdawczość a ewidencja ponoszonych kosztów

3 Kategorie w budżecie Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Międzynarodowe spotkania projektowe Rezultaty pracy intelektualnej Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej Działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami Koszty nadzwyczajne Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami Stawki ryczałtowe Koszty rzeczywiste

4 Zasady finansowania Kategorie kosztów: - zarządzanie projektem i jego wdrażanie (Project management and implementation) - międzynarodowe spotkania projektowe (transnational project meeting) dostępne dla wszystkich typów projektów Pozostałe kategorie kosztów muszą ściśle łączyć się z celami projektu i wynikać z zaplanowanych działań

5 Zarządzanie projektem i jego wdrażanie [Project management and implementation] Przykładowe działania podlegające finansowaniu: Koszty zarządzania projektem: wynagrodzenie koordynatora projektu, Koszty obsługi projektu: koszty wynagrodzenia sekretariatu i działu finansowego Działania lokalne związane z realizacją projektu Działania związane z uruchomieniem strony internetowej projektu Działania promujące i upowszechniające (opracowanie i produkcja ulotek, broszur, roll-upów itp.) Koszty komunikacji (dostęp do internetu, poczta, telefony) Materiały reklamowe, drobne projekty graficzne Inne

6 Zarządzanie projektem i jego wdrażanie [Project management and implementation] Zasada naliczania dofinansowania Stawka dofinansowania dla instytucji wg stawek ryczałtowych dla organizacji uczestniczących w projekcie UWAGA! Kategoria liczona tylko dla 10 instytucji 500 EUR / miesiąc organizacja koordynująca 250 EUR / miesiąc - pozostałe organizacje Maksymalnie 2750 EUR / miesiąc Uwaga! Kwota we wniosku uzupełnia się automatycznie

7 Międzynarodowe spotkania projektowe [Transnational project meetings] Co to są międzynarodowe spotkania projektowe? Są to spotkania robocze dot. koordynacji i realizacji projektu, w których uczestniczą przedstawiciele organizacji z min. 2 różnych krajów reprezentowanych w konsorcjum Przykładowe działania podlegające finansowaniu: Koszty podróży na spotkanie (środek transportu do decyzji uczestnika/organizacji, np. samolot, pociąg, autobus, taksówka itd.) Koszty utrzymania uczestników spotkania, w tym noclegi i wyżywienie Międzynarodowe spotkania projektowe mogą odbywać się w kraju partnerskim, jeśli organizacja z tego kraju jest partnerem w projekcie.

8 Międzynarodowe spotkania projektowe [Transnational project meetings] Zasada naliczania dofinansowania Stawka dofinansowania na uczestnika wg stawek ryczałtowych na uczestnika (stawka obejmuje koszty podróży i utrzymania) 575 EUR odległość podróży od 100 km do 1999 km 760 EUR odległość podróży powyżej 2000 km Maksymalnie EUR /rok W spotkaniach projektowych można finansować udział tylko przedstawicieli organizacji wchodzących w skład konsorcjum realizującego projekt.

9 Rezultaty pracy intelektualnej [Intellectual outputs] Co to jest rezultat pracy intelektualnej? Rezultatem pracy intelektualnej jest taki rezultat, który jest istotny zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Jedną z cech rezultatu pracy intelektualnej jest możliwość jego dalszego upowszechniania, jego trwałość, a także potencjał jego wykorzystania oraz oddziaływania na szerszą skalę. Przykładowe działania podlegające finansowaniu: Zdefiniowane w formularzu wniosku, np. materiały dydaktyczne, książki i opracowania, opisy programów nauczania, wypracowane nowe metodologie itd.

10 Rezultaty pracy intelektualnej [Intellectual outputs] Zasada naliczania dofinansowania Stawka dofinansowania na uczestnika/instytucję wg stawek ryczałtowych na pracownika uzależnione od kategorii pracownika, kraju organizacji oraz czasu pracy (stawka za dzień pracy x liczba dni roboczych) Stawki KE, tabele B.1.1 B EUR / dzień pracy Kategoria pracownika musi być przyporządkowana do roli w projekcie, a nie do funkcji pełnionej w organizacji. UWAGA! Naliczenie stawek dla kategorii menadżera i pracownika administracyjnego musi być uzasadnione przy opisie danego rezultatu.

11 Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej [multiplier events] Co to jest wydarzenie upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej? Jest to wydarzenie, którego celem jest upowszechnianie/promocja wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej, może to być np. konferencja, warsztat, seminarium itd. Przykładowe działania podlegające finansowaniu: Koszty wynajmu sali Koszty cateringu Koszty produkcji materiałów dedykowanych wydarzeniu Inne

12 Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej [multiplier events] Zasada naliczania dofinansowania wg stawek ryczałtowych na uczestnika Stawka dofinansowania na uczestnika/instytucję 100 EUR - uczestnik lokalny 200 EUR - uczestnik zagraniczny Maksymalnie EUR/projekt Uwaga! Uczestnik to osoba reprezentująca organizacje spoza konsorcjum Wydarzenie upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej można zaplanować tylko, jeśli zaplanowano rezultaty pracy intelektualnej.

13 Koszty nadzwyczajne [exceptional costs] Co to są koszty nadzwyczajne? Są to koszty, które nie mogą zostać pokryte z żadnej innej kategorii w projekcie, a ich poniesienie jest niezbędne do osiągnięcia celów projektów. Przykładowe działania podlegające finansowaniu: koszty zakupu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej zakup usług, które nie mogą zostać zrealizowane siłami konsorcjum, tzw. podwykonawstwo zakup specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania inne

14 Koszty nadzwyczajne [exceptional costs] Zasada naliczania dofinansowania Stawka dofinansowania na instytucję wg kosztów rzeczywistych (wymaga uzasadnienia we wniosku) 75% uprawnionych kosztów Maksymalnie EUR/projekt Uwaga! Do wniosku należy wpisać kwotę stanowiącą 75% kosztów całkowitych.

15 Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami [Special needs support] Co to jest wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami? Jest to kategoria kosztów, w ramach której można sfinansować koszty udziału w projekcie osób niepełnosprawnych. Mogą to być zarówno osoby zaangażowane w realizację projektu, jak i osoby uczestniczące w działaniach projektowych związanych z nauczaniem, uczeniem się i szkoleniami. Przykładowe działania podlegające finansowaniu: koszty podróży koszty utrzymania specjalne oprogramowanie itp.

16 Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami [Special needs support] Zasada naliczania dofinansowania wg kosztów rzeczywistych (wymaga uzasadnienia we wniosku) Stawka dofinansowania na instytucję 100% uprawnionych kosztów Uwaga! Nie będzie możliwości zwiększenie dofinansowania projektu na etapie jego realizacji jeśli wystąpi konieczność pokrycia dodatkowych kosztów związanych z niepełnosprawnością uczestnika projektu jeśli nie przewidziało się kosztów w tej kategorii na etapie wnioskowania

17 Działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami [learning, teaching and training activities] Co to są działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami? Są to działania mobilnościowe skierowane do studentów (krótkoterminowe) lub pracowników organizacji realizujących projekt (krótko i długoterminowe), których celem jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie tematyki projektu i przyczyniające się do osiągnięcia celów projektu. Przykładowe działania podlegające finansowaniu: koszty podróży koszty utrzymania wsparcie językowe (tylko dla działań długoterminowych trwających powyżej 2 miesięcy)

18 Działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami [learning, teaching and training activities] Zasada naliczania dofinansowania Stawka dofinansowania na instytucję/uczestnika wg stawek ryczałtowych na uczestnika Podróż 275 EUR - odległość podróży od 100 km do 1999 km 360 EUR - odległość podróży powyżej 2000 km Utrzymanie EUR / dzień (Cześć B Przewodnika, Partnerstwa strategiczne tabela C) Wsparcie językowe 150 EUR

19 Budżet Maksymalny budżet projektu: euro (przy projekcie 3 letnim) Maksymalna wysokość budżetu przypadająca na 1 miesiąc realizacji projektu: euro

20 Pamiętaj o ograniczeniach w wysokości budżetu dla poszczególnych kategorii budżet we wniosku nie jest odzwierciedleniem rzeczywistych kosztów związanych z realizacją projektu

21 Dziękuję za uwagę

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r.

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r. Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 8.1. 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ROZLICZANE KOSZTY PROJEKTU? 2. W JAKIEJ

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Partnerstwa Strategiczne (KA2) aktualizacja: 22/04/2014 2 1. CZY INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PARTNERSTW STRATEGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu.

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu. ERASMUS+ E R A S M U S + Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Raport cząstkowy TOI 2012 - część finansowa Sprawozdanie finansowe Polityka kursowa, kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, dn. 2011 r.

WARSZAWA, dn. 2011 r. WYTYCZNE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DLA FUNDACJI PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu REGPOT

Kluczowe elementy projektu REGPOT Kluczowe elementy projektu REGPOT Struktura wniosku Część A tabelaryczna część wniosku zawierająca podstawowe informacje o projekcie, jego uczestnikach i o budżecie projektu Część B opisowa część wniosku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Agencje Narodowe Wersja 2 z 7.03.2014 Spis treści Wstęp... 5 Przygotowanie... 5 Katalog

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Wyjaśnienie kwestii problemowych

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa

Tytuł programu: Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa PROGRAM PRIORYTETOWY propagowanie działań podnoszących świadomość ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku (działanie zgodne z pkt. 5.1; 5.2 listy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Oferta programu Grundtvig 2009 (ogólna niezawodowa edukacja dorosłych) STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa.

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. 19 listopada 2012 r. Regionalny Punkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16.

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. W roku 2015/2016 zarówno wsparcie indywidualne" jak i dodatkowe środki przyznane w związku z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW. Możliwości dla szkolnictwa wyższego w ramach PO WER

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW. Możliwości dla szkolnictwa wyższego w ramach PO WER Możliwości dla szkolnictwa wyższego w ramach PO WER Leksykon: Umowa partnerstwa Cel tematyczny Osie priorytetowe Priorytety inwestycyjne Generator SOWA System Informatyczny Wyzwania: mobilność międzynarodowa/umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Akcje centralne

Erasmus+ Akcje centralne Akademia Erasmus+ Erasmus+ Akcje centralne Perspektywa 2014-2020 Warszawa, 29.01.2015 r. Cel spotkania informacyjnego Przekazanie informacji m.in. na tematy: jak funkcjonują wybrane akcje centralne w programie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Akcja 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Mobilność kadry edukacji szkolnej (KA 101) Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność

Bardziej szczegółowo

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014 Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni Rok akademicki 2014/2015 Kontrole 2014 1. Rodzaje kontroli 2. Umowa Finansowa i kategorie kosztów 3. Koszty nieuprawnione 4. Polityka kursowa 5. Pytania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 1. Warunki ogólne,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji Ogólne warunki umowy dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą być użyte wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo