Kapitał własny na rynku niepublicznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kapitał własny na rynku niepublicznym"

Transkrypt

1 Kapitał własny na rynku niepublicznym Wykład w ramach studiów podyplomowych Analityk finansowy Wojciech Mróz Licencjonowany Doradca Inwestycyjny nr 219 AGENDA Kapitał na rynku niepublicznym Fundusze VC/PE proces inwestycyjny Wartość dodana funduszy VC/PE portfolio management Strategia wychodzenia z inwestycji Jak szukać odpowiedniego funduszu VC/PE Wycena spółki na rynku niepublicznym Success stories PODSTAWOWE ŹRÓDŁA KAPITAŁU INWESTYCJE NA RYNKU NIEPUBLICZNYM 3 podstawowe grupy finansowania kapitałem własnym na rynku niepublicznym Wczesny etap rozwoju Rodzina & Przyjaciele Business Angels Dotacje UE Venture Capital Corporate Venture Mezzanine Kredyt Private Equity Rynek publiczny Późny etap rozwoju Inwestycje mające na celu wsparcie przedsiębiorcy w uruchomieniu działalności, opracowaniu prototypu jego produktu, przygotowaniu do rozpoczęcia działalności i jej wsparciem w początkowym okresie życia firmy. Wsparciem tutaj służą rodzina, znajomi, inkubatory przedsiębiorczości, czy aniołowie biznesu. Czasami spotyka się fundusze venture capital inwestujące na tym etapie. Inwestycje nie przekraczają z reguły kwoty kilkuset tysięcy PLN. Finansowanie rozwoju firmy, która zdołała wprowadzić swój produkt na rynek i przekonać do niego klientów. Jest to podstawowy obszar działania funduszy venture capital, corporate venture, a kwota pojedynczej inwestycji zamyka się w przedziale 1-8 mln PLN, CZYM JEST EQUITY GAP..? Inwestycje na późniejszym etapie rozwoju przedsiębiorstw znajdują się w polu zainteresowania funduszy private equity. Inwestycje przez nie przeprowadzane polegają w dużej mierze na wykupach.

2 INWESTYCJE NA RYNKU NIEPUBLICZNYM RYNEK OZE A RYNEK PE/VC Private Equity oznacza proces nabywania udziałów i akcji w spółkach nienotowanych na regulowanych rynkach publicznych, z zamiarem odsprzedaży tych udziałów w przyszłości z zyskiem. W formie, w jakiej ten rynek znamy obecnie, istnieje już od ponad 30 lat. Poszczególne fundusze mają własną politykę inwestycyjną, która często preferuje wybrane branże, regiony czy etapy rozwoju przedsiębiorstwa. Venture Capital jest jedną z odmian Private Equity, która oznacza politykę inwestowania w przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez New Energy Finance, sektor czystych technologii osiągnął rekordowy poziom inwestycji dokonywanych w tym roku przez firmy venture capital i private equity. Łączne światowe inwestycje w czyste technologie wynoszące 8,4 miliarda USD w pierwszej połowie roku odzwierciedlają 17% wzrost z kwoty 7,2 miliarda USD zainwestowanych w sektorze w analogicznym okresie w roku poprzednim. LINK POMIĘDZY RYNKIEM PUBLICZNYM I NIEPUBLICZNYM INWESTYCJE VC/PE J-CURVE Istotnym elementem warunkującym efektywność funkcjonowania rynku inwestycji prywatnych jest dobrze rozwinięty rynek kapitałowy. Z jednej strony dostarcza on kapitału na inwestycje realizowane przez fundusz venture captial / private equity, z drugiej zaś strony generuje on popyt na produkty oferowane przez te fundusze, czyli spółki portfelowe. Odbywa się to w dwójnasób: po pierwsze poprzez bezpośrednią sprzedaż akcji spółek portfelowych funduszy w ofercie publicznej, po drugie spółki już notowane łatwiej mogą pozyskać kapitał na przejęcia, których celem są spółki portfelowe funduszy venture captial / private equity.

3 DLACZEGO PRIVATE EQUITY VC/PE TO PRODUKTY NISZOWE NA NASZYM RYNKU Wyższa stopa zwrotu przy niższym ryzyku KTO JEST INWESTOREM VC/PE PROCES INWESTYCYJNY VC/PE

4 PIPELINE MANAGEMENT EFEKTYWNOŚĆ FUNDUSZU projektów idea 20 projektów pipeline 10 projektów term sheet 3 inwestycje 10 inwestycji 2 inwestycje odpisane 3 inwestycje na 0 3 inwestycje 20% 2 inwestycje gwiazdy >100% IRR UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI TERM SHEET

5 DUE DILIGENCE I DUE DILIGENCE II UMOWA INWESTYCYJNA NOWA UMOWA SPÓŁKI

6 KOGO SZUKAJĄ FUNDUSZE VENTURE CAPITAL KOGO SZUKAJĄ FUNDUSZE VENTURE CAPITAL BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ, A BYĆ MENEDŻEREM Być menedżerem znaczy pracować dla kogoś i na jego sukces, być właścicielem znaczy pracować na własny sukces.!!! CYKLE TECHNOLOGICZNE???? 80 s Elektronika 90 s Informatyka 00 s Internet?? 10 s Mobile/Wireless 20 s Biotech, LifeScience 30 s CleanTech, SpaceTech

7 PRAWIE NIC NIE TRWA WIECZNIE VENTURE CAPITAL NATURALNI PARTNERZY W DRODZE DO SUKCESU Antitrust Antitrust Warsaw Equity holding sp. zoo Przegapił rewolucje komputerową Przegapił rewolucje internetową Czy Ci panowie przegapią nowy trend na rynku? NAJWIĘKSZE WYZWANIE VENTURE CAPITAL PRIVATE EQUITY WARTOŚĆ DODANA Fundusze PE/VC W zasadzie partnerzy na dobre i na złe Wygrają tylko projekty i pomysły o charakterze globalnym

8 PRIVATE EQUITY WARTOŚĆ DODANA HR management/consulting Podstawowym elementem determinującym sukces danego przedsięwzięcia są ludzie zarządzający tym przedsięwzięciem. PRIVATE EQUITY WARTOŚĆ DODANA Relacja, relacje, relacje.. Fundusze PE/VC działając aktywnie w wielu branżach mogą realnie otwierać nowe możliwości i umawiać spotkania, których w żaden inny sposób nie udałoby się umówić Szukamy??? PRIVATE EQUITY WARTOŚĆ DODANA Networking i znów relacje Możliwość nawiązywania relacji z innymi spółkami portfelowymi funduszy, realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych PRIVATE EQUITY WARTOŚĆ DODANA Marketing / communication Fundusze działają o własny PR i marketing. Spółki dostają duże wzmocnienie wizerunkowe jak zainwestował w nie fundusz PE/VC

9 PRIVATE EQUITY WARTOŚĆ DODANA Motywacja Systemy motywacyjne jako najlepszy sposób na koszty agencji i dążenie do tych samych celów PRIVATE EQUITY WARTOŚĆ DODANA Monitoring & Mentoring Efektywny fundusz współpracuje, a nie rozlicza PRIVATE EQUITY WARTOŚĆ DODANA Financial mix Optymalna struktura finansowania oraz wsparcie w kontaktach z instytucjami finansowymi PRIVATE EQUITY WARTOŚĆ DODANA Planowanie strategiczne Strategia

10 PRIVATE EQUITY WARTOŚĆ DODANA Jak odróżnić dobry fundusz od złego PROCES DEZINWESTYCJI METODY WYJŚCIA Z INWESTYCJI FUNDUSZY Fundusz nie musi się chwalić sukcesami i przełomowymi inwestycjami, fundusz ma zarabiać (kto wie jaki fundusz zainwestował w skype i ile zarobił)? Wprowadzenie spółki na giełdę (IPO) Sprzedaż do inwestora strategicznego (Trade Sale) Sprzedaż do inwestora finansowego (Secondary Sale) Wykup menedżerowie zewnętrzni (MBI) Wykup menedżerowie wewnętrzni (MBO) Odkupienie udziałów przez spółkę (Buy Back) Likwidacja (Write Off) PROCES DEZINWESTYCJI PROCES DEZINWESTYCJI KIEDY FUNDUSZ UZYSKA NAJWYŻSZĄ STOPĘ ZWROTU? Wprowadzenie spółki na giełdę (IPO) Sprzedaż do inwestora strategicznego (Trade Sale) Sprzedaż do inwestora finansowego (Secondary Sale) Wykup menedżerowie zewnętrzni (MBI) Wykup menedżerowie wewnętrzni (MBO) Odkupienie udziałów przez spółkę (Buy Back) Likwidacja (Write Off) UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DEZINWESTYCJI IPO 21,6% Trade Sale 32,6% Secondary Sale 13,1% MBI/MBO 17,5% Write Off 9,5% 1 na 10 inwestycji! Inne 9,4% Dane: PSIK ALE CZY ZAWSZE?

11 JAK ZNALEŹĆ ODPOWIEDNI FUNDUSZ PIERWSZY KONTAKT Z FUNDUSZEM Przekaż następujące informacje: BRANŻĘ, w jakiej jest Twój projekt ETAP ROZWOJU, na którym jest Twój projekt OPIS PROJEKTU zarys - krótko, konkretnie Jeżeli fundusz będzie zainteresowany projektem, poprosi o przesłanie dokładniejszych informacji em lub umówi się na bezpośrednie spotkanie. PIERWSZY KONTAKT Z FUNDUSZEM PIERWSZY KONTAKT Z FUNDUSZEM Przekaż informacje bardziej szczegółowe, ale nie wymagające NDA: Podsumuj informacje z rozmowy telefonicznej (BRANŻA, ETAP ROZWOJU) Dołącz CV założycieli Bardziej szczegółowo przedstaw OPIS PROJEKTU Przedstaw MODEL BIZNESOWY -> pokaż, jak projekt będzie zarabiał Pokaż wstępne KALKULACJE FINANSOWE Pokaż, że znasz swoją KONKURENCJĘ Przedstaw oczekiwaną KWOTĘ INWESTYCJI i jej przeznaczenie Jeżeli fundusz nadal będzie zainteresowany projektem, umówi się na bezpośrednie spotkanie. Zrób dobre wrażenie Wykaż się bardzo dobrą znajomością projektu Postaraj się odpowiedzieć na wszystkie pytania ze strony przedstawicieli funduszu Wykaż się znajomością otoczenia gospodarczego (znajomość rynku, konkurencji, ryzyk związanych z projektem) Przekonaj przedstawicieli funduszu, że Twój projekt wart jest ich uwagi Jeżeli fundusz zdecyduje się na podjęcie szczegółowych rozmów, przedstawi harmonogram dalszych działań.

12 KLUCZOWE KRYTERIA INWESTYCYJNE WYCENA SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH Management Właściwy management jest kluczowym czynnikiem sukcesu inwestycji - powinien posiadać następujące cechy: doświadczenie branżowe, przedsiębiorczość, koncentrację na sukcesie przedsięwzięcia (jedyny lub dominujący projekt). Rynek / model biznesowy Obszar działalności spółki powinien być wysokowzrostowy lub model biznesowy firmy na tyle unikalny i specyficzny, aby istniała możliwość uzyskania wysokiego poziomu wzrostu sprzedaży w perspektywie średnioterminowej 3-7 lat. Oczekiwana stopa zwrotu / prawa korporacyjne Celem funduszu jest uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu zainwestowanych środków w perspektywie 3-7 lat. Jest to możliwe, kiedy cena wejścia będzie atrakcyjna, spółka będzie posiadała doskonały management oraz unikalny model biznesowy, a rozwój spółki zostanie przeprowadzony w sposób optymalny. Fundusz, aby mógł właściwie wspierać spółki portfelowe musi posiadać określone prawa korporacyjne. Dobór odpowiedniego modelu Stopy dyskontowe o Koszt kapitału własnego o Koszt kapitału obcego Oszacowanie przepływów pieniężnych Dodatkowe dyskonta oraz premie Kto dokonuje wyceny i w jakim celu? o Inwestor finansowy Vs inwestor branżowy WYCENA SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH WYCENA SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH KOSZT KAPITAŁU WŁASNEGO Większość modeli do szacowania kosztu kapitału własnego CAPM, APM wykorzystuje historyczne stopy zwrotu spółki, które analizujemy to spółki niepubliczne w związku z czym nie mamy ich cen historycznych KOSZT KAPITAŁU OBCEGO Spółki niepubliczne nie finansują się zazwyczaj notowanymi obligacjami Koszt już wziętych kredytów nie zawsze odzwierciedla kosztu po jakim spółka może zaciągnąć nowe kredyty Koncepcja bety księgowej regresja zmian zysku operacyjnego analizowanej spółki do zmian zysku spółek z branży

13 WYCENA SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH WYCENA SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH SZACOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Często krótka historia działalności Mniej rygorystyczne zasady księgowości i raportowania w stosunku do spółek publicznych Wydatki osobiste, a koszty spółki Dywidenda, czy wynagrodzenie? KTO JEST ADRESATEM WYCENY Jeżeli wyceniamy spółkę w celu określenia ceny sprzedaży pakietu, który kupi inny inwestor finansowy na rynku niepublicznym musimy zastosować: o Dyskonto ze względu na brak płynności o Premia ze względu na kontrolę (>50%) Jeżeli kupującym jest inwestor branżowy, strategiczny: o Premia związana z efektami synergii WYCENA SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH WYCENA SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH OD CZEGO ZALEŻY DYSKONTO ZA BRAK PŁYNNOŚCI? Rodzaj aktywów spółki (płynne, nie płynne) Wielkość samej spółki Kondycja finansowa spółki Wielkość przepływu operacyjnego Wielkość sprzedawanego pakietu Inne. METODA WSKAŹNIKÓW PORÓWNYWALNYCH - P/S, EV/EBIT, EV/EBITDA, P/E, P/BV (Dane np. bloomberg.com, bankier.pl) METODA TRANSAKCJI PORÓWNYWALNYCH (Dane np.: mergermarkets.com, dealwatch.com)

14 SUCCESS STORIES PRIVATE EQUITY Z NASZEGO PODWÓRKA SUCCESS STORIES PRIVATE EQUITY Z NASZEGO PODWÓRKA Gorączka zakupów na raty - Inwestor: Enterprise Investors - Kwota inwestycji: 15 M USD - Horyzont inwestycji: Wzrost przychodów w okresie inwestycji: 700% - Rodzaj wyjścia: inwestor branżowy: Credit Agricole - Wartość pakietu przy wyjściu: 75,6M USD - Ile razy pomnożony kapitał: > 5 krotnie Jak angażował się fundusz Private Equity? - Aktywne uczestnictwo w radzie nadzorczej - Współpraca z Zarządem spółki przy planowaniu strategicznym oraz stawianiu celów operacyjnych - Kontrola finansowa i budżetowanie - Modelowanie struktury organizacyjnej - Stworzenie systemu premiowego dla Zarządu SUCCESS STORIES VENTURE CAPITAL Z NASZEGO PODWÓRKA SUCCESS STORIES VENTURE CAPITAL Z NASZEGO PODWÓRKA Kupujmy wycieczki przez internet - Inwestor: MCI Management - Kwota inwestycji: 2,7 M PLN - Horyzont inwestycji: Wzrost obrotów w okresie inwestycji: od zera do 157 M PLN - Rodzaj wyjścia: pre-ipo, post-ipo - Wartość dotychczasowych wyjść: 13,6M PLN - Ile razy pomnożony kapitał w zrealizowanych wyjściach: > 5 krotnie Jak angażował się fundusz Venture Capital? - Aktywne uczestnictwo w radzie nadzorczej - Współpraca z Zarządem spółki przy planowaniu strategicznym oraz stawianiu celów operacyjnych - Kontrola finansowa i budżetowanie - Modelowanie struktury organizacyjnej - Stworzenie systemu premiowego dla Zarządu

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

MCI MANAGEMENT S.A. POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

MCI MANAGEMENT S.A. POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Sposoby zaspokajania potrzeb kapitałowych w przedsiębiorstwie: Samofinansowanie Kapitał udziałowy Pożyczki zyski zatrzymane amortyzacja

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Raport analityczny

MCI Management S.A. Raport analityczny Ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa tel. (0-prefix-22) 625-39-86, fax. (0-prefix-22) 628-33-01 e-mail: office@probatus.pl osoba kontaktowa: Marcin Michnicki Prezes Zarządu MCI Management S.A. Raport analityczny

Bardziej szczegółowo

Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy

Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy Idee, które tworzą biznes Szanowni Państwo, Wstęp Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy dobrze prosperującego, perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja modelu funkcjonowania i finansowania funduszu private equity

Koncepcja modelu funkcjonowania i finansowania funduszu private equity Koncepcja modelu funkcjonowania i finansowania funduszu private equity Sławomir Popłooski 2010-10-26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Celem pracy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce

NAJLEPSZE PRAKTYKI. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce RAPORT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny Strategie wyjścia. Katarzyna Sermanowicz-Giza Dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego 12 lutego 2014 roku

Proces inwestycyjny Strategie wyjścia. Katarzyna Sermanowicz-Giza Dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego 12 lutego 2014 roku Proces inwestycyjny Strategie wyjścia Katarzyna Sermanowicz-Giza Dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego 12 lutego 2014 roku Agenda I Wstęp II Wybór metody przeprowadzenia dezinwestycji III Rodzaje dezinwestycji

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Finanse

MCI Management S.A. Finanse Data: 01.06.2010 Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. RAPORT ANALITYCZNY Wycena:

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Kapitał dla funduszy Venture Capital. Sesja pytań i odpowiedzi. Warszawa 8.12.2011 r.

VENTURE CAPITAL. Kapitał dla funduszy Venture Capital. Sesja pytań i odpowiedzi. Warszawa 8.12.2011 r. VENTURE CAPITAL Kapitał dla funduszy Venture Capital Sesja pytań i odpowiedzi Warszawa 8.12.2011 r. Agenda KFK Fundusz Funduszy podstawowe zasady partnerstwa Adresaci Konkursu SPPW & Procedura Aplikacyjna

Bardziej szczegółowo

Fundusze Seed i Venture Capital: czego oczekują i w co inwestują? Grzegorz Gromada

Fundusze Seed i Venture Capital: czego oczekują i w co inwestują? Grzegorz Gromada Fundusze Seed i Venture Capital: czego oczekują i w co inwestują? Grzegorz Gromada Agenda Wprowadzenie: przykład inwestycji w start-up Jak działa fundusz seed/venture capital Kryteria inwestycyjne Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny przedsiębiorstw przez potencjalnych inwestorów, czyli jak i czy szukać finansowania?

Kryteria oceny przedsiębiorstw przez potencjalnych inwestorów, czyli jak i czy szukać finansowania? Kryteria oceny przedsiębiorstw przez potencjalnych inwestorów, czyli jak i czy szukać finansowania? Wykorzystując materiały z prezentacji proszę o cytowanie źródła.! Konsulting Strategiczny dr inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA I.1 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Firma: MCI Management Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj:

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options )

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Venture capital kapitał na start. Piotr Tamowicz

Venture capital kapitał na start. Piotr Tamowicz Venture capital kapitał na start Piotr Tamowicz Gdańsk 2004 Autor Piotr Tamowicz Korekta Ewa Skrzypkowska Redakcja Aleksander Żołnierski Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2004 ISBN

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych Piotr Zasępa I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Celem autoreferatu jest zaprezentowanie dorobku naukowego i zawodowego. Przedstawia on dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

Wykład - część III. Przedsiębiorczość WYKŁAD. Plan wykładu (I) Źródła finansowania przedsięwzięć (IV)

Wykład - część III. Przedsiębiorczość WYKŁAD. Plan wykładu (I) Źródła finansowania przedsięwzięć (IV) Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania Przedsiębiorczość kierunek: Zarządzanie WYKŁAD część III dr Rafał Kusa Plan wykładu Źródła finansowania przedsięwzięć Instytucje wspierające rozwój małych

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA FINANSOWA DLA FIRM START-UP W POLSCE W LATACH 2009 2012 raport z badań screeningowych

NOWOCZESNA INŻYNIERIA FINANSOWA DLA FIRM START-UP W POLSCE W LATACH 2009 2012 raport z badań screeningowych NOWOCZESNA INŻYNIERIA FINANSOWA DLA FIRM START-UP W POLSCE W LATACH 2009 2012 raport z badań screeningowych Recenzenci Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski Dr hab. prof. PŁ, Agnieszka Zakrzewska - Bielawska

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ambicje Partnerstwo Strategia Sukces

Ambicje Partnerstwo Strategia Sukces Ambicje Partnerstwo Strategia Sukces Kim jesteśmy Doświadczonymi profesjonalistami Enterprise Investors (EI) jest firmą zarządzającą funduszami private equity i venture capital najstarszym i jednym z największych

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo