AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A."

Transkrypt

1 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r.

2 O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane z pozyskiwaniem kapitału na rozwój przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. ARI pozyskuje kapitał bezzwrotny (fundusze i dotacje europejskie), udziałowy (inwestor finansowy lub branżowy, fundusz Venture Capital, Private Equity, anioły biznesu, rynek główny GPW, rynek alternatywny NewConnect), jak i dłużny (rynek obligacji w tym Catalyst, kredyt, leasing, faktoring, etc.). Pomaga w zdobywaniu środków finansowych także na realizację nowych pomysłów (start-upów), które zawierają w sobie duży potencjał rozwojowy. ARI specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy oraz usługach doradztwa gospodarczego. Spółka świadczy również usługi szkoleniowe. 2

3 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY Szymon Gawryszczak Tomasz Kurek Prezes Zarządu i współzałożyciel Agencji Rozwoju Innowacji S.A. Członek Zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A. Udział w kapitale zakładowym: 44,20% Udział w kapitale zakładowym: 1,11% Absolwent AE im. O. Langego we Wrocławiu na kierunku ekonomia oraz Studiów Podyplomowych Skuteczny Menadżer Nowoczesnej Firmy. Absolwent studiów MBA. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku stosunki międzynarodowe oraz studiów podyplomowych Zarządzanie projektami. Ukończył studium doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc m.in. funkcje : Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc m.in. funkcje : Dyrektora Projektów oraz dyrektora regionalnego w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie. Referenta ds. Zarządzania i Finansowania Przedsięwzięć Strategicznych w Wydziale Budżetu w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Kierownika projektu realizowanego w ramach PO Kapitał Ludzki w Ośrodku Szkoleń i Doradztwa Mediator. Dyrektora Departamentu Inwestycji oraz Koordynatora projektów w ramach POKL w Agencji Rozwoju Innowacji. Zastępcy Dyrektora w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie. Konsultanta Spółdzielczego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Konsultanta Biura Doradztwa Europejskiego przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. 3

4 PODSTAWOWE INFORMACJE Nazwa Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Siedziba Wrocław Data powstania Branża Kapitał zakładowy 30 lipca 2007 Konsulting ,40 zł 4

5 PRZEWAGI KONKURENCYJNE Szerokie kontakty i dobre relacje z klientami, gronem specjalistów i podwykonawców z różnych branż. Duża wiedza, doświadczenie i stabilność zespołu. Dywersyfikacja źródeł przychodów. 1 Lider projektu Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWIT). Unikalny know-how. Współpraca z kluczowymi instytucjami na Dolnym Śląsku, w tym z Urzędem Gminy Wrocław. Kluczowi menedżerowie w akcjonariacie Spółki. Zaplecze techniczne dostosowane do realizacji najbardziej wymagających projektów. 5

6 HISTORIA SPÓŁKI 23 czerwca 7 czerwca Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty ,00 zł Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty ,00 zł III kwartał Oferta prywatna lipca 22 lipca Grudzień/Styczeń 5 Grudnia Zawiązanie spółki Agencja Rozwoju Innowacji sp. z o.o. Kapitał zakładowy określony został na ,00 zł Rozszerzenie przedmiotu działalności o obszar technologii informatycznych i komputerowych Wpis spółki przekształconej do rejestru. Przyjęcie nowej strategii rozwoju działalności Debiut Agencji Rozwoju Innowacji S.A. na rynku NewConnect 6

7 STRATEGICZNE PROJEKTY SPÓŁKI - OBECNIE REALIZOWANE Wartość projektu: 1,0 mln zł Wartość projektu: 1,7 mln zł Wartość projektu: 3,0 mln zł Wartość projektu: 3,7 mln zł Wartość projektu: 1,9 mln zł 7

8 OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY STRATEGICZNE Stworzenie bazy ofert technologicznych pracowników naukowych z Dolnego Śląska, skorelowanej z potrzebami inwestycyjnymi firm. DOTWIT miejsce spotkań nauki z biznesem Konsorcjum złożone z uczelni wyższych (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, DSW), przedstawicieli biznesu (WCB EIT+, BCC, KGHM Letia SA, ARLEG SA) oraz jst (Miasto Wrocław) działające na rzecz promocji transferu technologii. Szeroka kampania promocyjna na rzecz transferu technologii. Badania potrzeb możliwości inwestycyjnych dolnośląskich firm. Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - nowy zawód dla osób h szkolenia z zakresu przeprowadzania procesu komercjalizacji innowacji dla 60 osób po 50 roku życia. 48 godzin szkolenia z zakresu zarządzania projektami innowacyjnymi w oparciu o metodę TOC. Coaching dla menedżerów: wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Patronat merytoryczny: KGHM Letia. 8

9 OPIS DZIAŁALNOŚCI - PROJEKTY INNOWACYJNE W HR Partnerstwo z PKPP Lewiatan. DIVERSITY INDEX Innowacyjny projekt mający na celu opracowanie wskaźnika mierzącego stopień wdrożenia działań na rzecz różnorodności polskich firm. Szeroka promocja ideii zarządzania różnorodnością. Ranking najbardziej róznorodnych firm. Wprowadzenie innowacji organizacyjnych w firmach. CSR DROGĄ DO INNOWACJI Projekt innowacyjny, badający wpływ działań CSR firmy na rzecz poprawy kreatywności pracowników i wdrożeń innowacji w firmach. Eksperci CSR. Promocja CSR. Tworzenie strategii CSR. 9

10 STRUKTURA PRZYCHODÓW Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży w 2010 r. oraz w pierwszej połowie 2012r. 0,8% STRUKTURA PRZYCHODÓW SPÓŁKI W 2010r. 2,9% 5,7% 33,7% 56,9% STRUKTURA PRZYCHODÓW SPÓŁKI W I-IIQ 2012r. Pozyskiwanie funduszy UE Pozostałe Zarządzanie i rozliczanie funduszy UE Doradztwo finansowo-kredytowe Doradztwo gospodarcze Usługi szkoleniowe 22,39% 28,85% 0,58% 1,29% 37,44% 9,45% 10

11 WARTOŚĆ POZYSKANEGO DOFINANSOWANIA Agencji Rozwoju Innowacji S.A. pozyskała dofinansowanie na łącznie ponad 80 projektów infrastrukturalnych głównie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość dofinansowanych projektów infrastrukturalnych to prawie 200 mln zł w tym dla firm i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych. Wartość pozyskanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty doradczo-szkoleniowe wynosi 36,5 mln zł w tym: 1. Zrealizowane projekty własne - 17,4 mln zł 2. Obecnie realizowane projekty własne - 13,5 mln zł 3. Uzyskane dofinansowanie dla klientów - 5,6 mln zł 11

12 STRATEGIA ROZWOJU Celem strategicznym Spółki do końca 2016 roku jest wejście do pierwszej trójki firm w Polsce specjalizujących się we wspieraniu i finansowaniu innowacji, a także obecność w pierwszej dziesiątce w tym obszarze w Europie Środkowo - Wschodniej. Potrojenie przychodów ze sprzedaży do końca 2016 roku Wartość rynkowa portfela Spółki - 12,00 mln PLN do końca 2016 roku Optymalizacja struktury przychodów Dokonanie inwestycji portfelowych do 3 projektów w 2012 roku 6 do końca 2013 roku Kolejne biura Warszawa Poznań Katowice Wyjście z inwestycji 5 do końca 2016 roku Nowe usługi Komercjalizacja wiedzy Pozyskiwanie finansowania dla start-up`ów 12

13 CELE EMISYJNE Fundusz projektowy Platforma inwestycyjna Komercjalizacja wiedzy Utworzenie funduszu w celu przeprowadzania inwestycji portfelowych w nowatorskie projekty e-biznesowe na wczesnych etapach rozwoju. Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej umożliwiającej finansowanie atrakcyjnych, młodych projektów biznesowych o podwyższonym ryzyku przez inwestorów indywidualnych. Stworzenie i wdrożenie usług związanych z komercjalizacją wiedzy naukowej zapewniających profesjonalne wsparcie procesu transferu wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw. Narzędzie pozwoli zainwestować kapitał w wysokości nawet kilkudziesięciu złotych. Wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości przy projektach typu spin off, czy spin out. Będzie on łączył w sobie cechy trzech instytucji: funduszu Venture Capital funduszu pożyczkowego inkubatora przedsiębiorczości. 13

14 WYNIKI FINANSOWE Przychody ze sprzedaży netto 0,49 mln zł ,44 mln zł 1,45 mln zł P Efekt poniesionych nakładów inwestycyjnych 0,126 mln zł 0,66 mln zł Zysk netto w latach ,078 mln zł 0,01 mln zł - 0,07 mln zł P 14

15 DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ Atrakcyjne kierunki rozwoju skoncentrowane na silnie wzrostowych obszarach rynku w Polsce oraz Europie Środkowo Wschodniej. Potencjał inwestycyjny dający możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków z inwestycji portfelowych dla Spółki i jej akcjonariuszy. Dostęp do wysoce innowacyjnych projektów na wczesnych etapach rozwoju mogących stac sie elementem portfela Spółki dzięki programowi DOTWIT. Ograniczone ryzyko inwestycji środków własnych poprzez wykorzystanie unijnych zasobów finansowych. 15

16 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ DZIĘKUJEMY ZA ZAPOZNANIE SIĘ Z PREZENTACJĄ 16

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

prelegenci. Celem było także nakreślenie, jaka powinna być rola ośrodka DOTWIT w promowaniu współpracy sieciowej.

prelegenci. Celem było także nakreślenie, jaka powinna być rola ośrodka DOTWIT w promowaniu współpracy sieciowej. Rekomendacje ze spotkania Rady Programowej Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii w ramach projektu DOTWIT- miejsce spotkań biznesu z nauką Rada Programowa Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł.

Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł. Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł. Strategia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w perspektywie do 2020 r. Listopad 2014 r. Szanowni Państwo, Wyzwania, przed którymi stoi współczesny świat, dynamicznie się

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 23.07.2014 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2014 roku

Warszawa, 27 maja 2014 roku S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I E B C S O L I C I T O R S S P Ó Ł K A A K C Y J N A Z S I E D Z I B Ą W W A R S Z A W I E Z A O K R E S O D 1 S T Y C Z N I A 2 0 1 3 R O

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu 22 września Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa 12.00-12.10 Otwarcie i powitanie gości 12.10-12.30 Wystąpienia otwierające 12.30-14.30

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY. Wstępna selekcja projektów

PROCES INWESTYCYJNY. Wstępna selekcja projektów PROCES INWESTYCYJNY Wstępna selekcja projektów n a d a j e m y k s z t a ł t Szanowni Państwo, Misją Lewiatan Business Angels jest propagowanie idei Aniołów Biznesu w Polsce oraz rozwijanie rynku start-upów.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo