OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Transkrypt

1 Projekt pn. Wspomaganie na piątkę jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER Częstochowa, OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ekspertów oraz prowadzenie warsztatów, konsultacji oraz wykładów z zakresu doskonalenia pracy nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie na piątkę - 76 części, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa, ul. Śląska 11/13, woj. śląskie, tel. (034) , faks (034) , strona internetowa: uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach postępowania wybrano oferty: Lp. Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy Cena brutto oferty Część 1 : komunikacja społeczna 5/268/14 Kamila Pihur ul. Głowackiego 4, Polanica Zdrój 1950,00 Część 2: współpraca z rodzicami doskonalenie kompetencji 5/268/14 Kamila Pihur ul. Głowackiego 4, Polanica Zdrój 5 265,00 Część 3 : Współpraca z rodzicami prawa i obowiązki rodziców 3 101,67

2 Część 4 : Prawa i obowiązki nauczyciela Procedura zakładania Niebieskiej Karty 1 127,88 Część 5 : Prawa i obowiązki nauczyciela aspekt prawny 1 127,88 Część 6: Doskonalenie pracy z dzieckiem pedagogika zabawy 1 127,88 Część 7: Doskonalenie pracy z dzieckiem Zajęcia teatralne w przedszkolu 4 793,49 Część 8: Doskonalenie pracy z dzieckiem Edukacja matematyczna w przedszkolu 2 255,76 Część 9: Doskonalenie pracy z dzieckiem Zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu 4 511,52 Część 10: Doskonalenie pracy z dzieckiem Edukacja przez ruch

3 5 357,43 Część 11: Doskonalenie pracy z dzieckiem Bajka terapeutyczna w przedszkolu 845,91 Część 12: Doskonalenie pracy z dzieckiem Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 3 947,58 Część 13: Doskonalenie pracy z dzieckiem Inteligencje wielorakie według H. Gardnera w edukacji przedszkolnej 5 921,37 Część 14: Metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym 1 973,79 Część 15: Metody diagnozowania i wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 3 665,61 Część 16: Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola - Promocja przedszkola w środowisku 10/268/14 Coachnig Balance Joanna Jagielska ul. Bialska 156/23, Częstochowa 3 510,00

4 Część 17: Doskonalenie pracy z dziećmi przejawiającymi problemy emocjonalne i wychowawcze 4 511,52 Część 18: Metody i techniki relaksacyjne dla nauczycieli 8/268/14 Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Jolanta Morawiec ul. Romera 13/ Częstochowa 804,00 Część 19: Emisja głosu 3 665,61 Część 20: Szkoła promuje wartość edukacji działania i środki sprzyjające promocji szkoły w środowisku ,00 Część 21: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dostosowanie wymagań edukacyjnych ,00 Część 22: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - trening zastępowania agresji 5/268/14 Kamila Pihur ul. Głowackiego 4, Polanica Zdrój 975,00 Część 23: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z autyzmem i Zespołem Aspergera 510,00

5 Część 24: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach -praca z uczniem zdolnym 4 793,49 Część 25: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny rozpoznawanie predyspozycji i stylów uczenia się uczniów ,67 Część 26: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych ,76 Część 27: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Techniki uczenia się i metody motywujące uczniów do nauki ,37 Część 28: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny wpływ nauczyciela, klimatu szkoły i rodziców na sukces edukacyjny ucznia ,67 Część 29: Efektywność procesu nauczania, uczenia się - Innowacje pedagogiczne. 765,00 Część 30: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny modelowanie prawidłowych zachowań uczniów.

6 845,91 Część 31: Wspieranie pracy wychowawczej klas- bezpieczna szkoła- Efektywna współpraca z rodzicami. Ul. Sobieskiego 15, 1 530,00 Część 32: Wspieranie pracy wychowawczej klas- bezpieczna szkołaprogram pracy wychowawczej i profilaktycznej 1 691,82 Część 33: Wspieranie pracy wychowawczej klas- bezpieczna szkoła Predyspozycje psychospołeczne umiejętności nauczyciela 7 254,00 Część 34: Nauczyciel 45+. Profilaktyka wypalenia zawodowego 6/268/14 Veno's Studio Wenancjusz Ochmann ul. Wolności Zabrze 3 102,00 Część 35: Środowisko. Nauczyciel 45+. Jak radzić sobie ze stresem 2 925,00 Część 36: Środowisko. Nauczyciel 45+. Emisja głosu 845,91 Część 37: Zarządzanie. Ewaluacja. Wewnętrzna. Efektywna praca zespołów nauczycielskich.

7 5 040,00 Część 38: Ocenianie kształtujące 3 360,00 Część 39: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny internet 7 049,25 Część 40: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły ,15 Część 41: Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym - Rodzice są partnerami szkoły 6 767,28 Część 42: Ewaluacja wewnętrzna ,00 Część 43: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? Ewaluacja realizacji podstawy programowej i programów nauczania. 990,00 Część 44: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny Internet

8 9 000,00 Część 45: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ,82 Część 46: Wspieranie pracy wychowawców klas. Postawy uczniowskie jak je kształtować? 4 511,52 Część 47: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcjach wychowania fizycznego 845,91 Część 48: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Wspieranie i motywowanie ucznia do nauki ,70 Część 49: Specyficzne umiejętności. Praca z uczniem zdolnym 2 819,70 Część 50: Ocenianie kształtujące

9 10/268/14 Coachnig Balance Joanna Jagielska ul. Bialska 156/23, Częstochowa 3 040,00 Część 51: Ochrona danych osobowych i polityka bezpieczeństwa 1 033,89 Część 52: Zarządzanie kontrola zarządcza 2 537,73 Część 53: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. Tworzenie materiałów edukacyjnych 4 511,52 Część 54: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych Budowanie zespołu 4 229,55 Część 55: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych- Obsługa dziennika elektronicznego 563,94 Część 56: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych- Komunikacja interpersonalna 12/268/14 SKJ Kursy Języków Obcych Tłumaczenie Elina Szago - Lalak ul. Wodzickiego 95/15, 3 774,00 Część 57: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych- Radzenie sobie ze stresem.

10 1 350,00 Część 58: Wspieranie pracy wychowawców klas Działania profilaktyczne 3 150,00 Część 59: Wspieranie pracy wychowawców klas. Modelowanie zachowań uczniów ,40 Część 60: Wspieranie pracy wychowawców klas. Współpraca z rodzicami ,00 Część 61: Wspieranie pracy wychowawców klas ,00 Część 62: Wspieranie pracy wychowawców klas. Uczeń w trudnej sytuacji życiowej ,79 Część 63: Wspieranie pracy wychowawców klas. Kształtowanie Umiejętności samoobrony 1 127,88

11 Część 64: Wspieranie pracy wychowawców klas. - Aspekt prawny 1 691,82 Część 65: Wspieranie pracy wychowawców klas. B Budowanie autorytetów 3 101,67 Część 66: Wspieranie pracy wychowawców klas. B - Jak mówić żeby młodzież nas słuchała i jak słuchać żeby młodzież do nas mówiła? 563,94 Część 67: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować. Tolerancja 1 127,88 Część 68: Postawy uczniowskie. Wpływ grupy formalnej i nie formalnej na jednostkę ,82 Część 69: Postawy uczniowskie. Przemoc wśród dziewcząt 563,94 Część 70: Techniki szybkiego uczenia się i metody motywujące ucznia do nauki ,34

12 Część 71: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się ,64 Część 72: Praca z uczniem zdolnym ,67 Część 73: Praca z uczniem zdolnym Nowoczesne środki dydaktyczne ,76 Część 74: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2 537,73 Część 75: Niebezpieczeństwo w sieci cyberprzemoc ,70 Część 76: Neurodydaktyka - Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 6 480,00 Uzasadnienie wyboru: Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium i jego wagą.

13 W postępowaniu przetargowym złożono 12 ofert obejmujących zamówienie. Lp. Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy Część 1 : komunikacja społeczna Punktacja łącznie ( pkt ) 121,89 5/268/14 Kamila Pihur ul. Głowackiego 4, Polanica Zdrój /268/14 Coachnig Balance Joanna Jagielska ul. Bialska 156/23, Częstochowa 278,58 197,22 216,66 207,48 Część 2: współpraca z rodzicami doskonalenie kompetencji 121, /268/14 Kamila Pihur ul. Głowackiego 4, Polanica Zdrój 10/268/14 Coachnig Balance Joanna Jagielska ul. Bialska 156/23, Częstochowa 197,22 243,75 207,48 Część 3 : Współpraca z rodzicami prawa i obowiązki rodziców

14 Część 4 : Prawa i obowiązki nauczyciela Procedura zakładania Niebieskiej Karty 5. 3/268/14 Szkolenia, Psychoterapia, Coaching Tomasz Sikora ul. Kredytowa 8/5, Katowice 4/268/14 Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier" ul. Grzegórzecka 10, Kraków 284,82 178,47 Część 5 : Prawa i obowiązki nauczyciela aspekt prawny Część 6: Doskonalenie pracy z dzieckiem pedagogika zabawy 185,18

15 Część 7: Doskonalenie pracy z dzieckiem Zajęcia teatralne w przedszkolu Część 8: Doskonalenie pracy z dzieckiem Edukacja matematyczna w przedszkolu Część 9: Doskonalenie pracy z dzieckiem Zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu Część 10: Doskonalenie pracy z dzieckiem Edukacja przez ruch Część 11: Doskonalenie pracy z dzieckiem Bajka terapeutyczna w przedszkolu

16 Część 12: Doskonalenie pracy z dzieckiem Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień Część 13: Doskonalenie pracy z dzieckiem Inteligencje wielorakie według H. Gardnera w edukacji przedszkolnej 141,00 Część 14: Metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym Część 15: Metody diagnozowania i wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

17 Część 16: Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola - Promocja przedszkola w środowisku 168,75 10/268/14 Coachnig Balance Joanna Jagielska ul. Bialska 156/23, Częstochowa 287,25 Część 17: Doskonalenie pracy z dziećmi przejawiającymi problemy emocjonalne i wychowawcze Część 18: Metody i techniki relaksacyjne dla nauczycieli 6/268/14 Veno's Studio Wenancjusz Ochmann ul. Wolności , Zabrze /268/14 Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Jolanta Morawiec ul. Romera 13/ Częstochowa 10/268/14 Coachnig Balance Joanna Jagielska ul. Bialska 156/23, Częstochowa 267,99 203,31 223,32 213,84

18 Część 19: Emisja głosu 6/268/14 Veno's Studio Wenancjusz Ochmann ul. Wolności Zabrze 290,70 Część 20: Szkoła promuje wartość edukacji działania i środki sprzyjające promocji szkoły w środowisku. 121, /268/14 Coachnig Balance Joanna Jagielska ul. Bialska 156/23, Częstochowa 197,22 243,42 207,48 Część 21: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dostosowanie wymagań edukacyjnych. 131,25 212,40 223,44

19 Część 22: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - trening zastępowania agresji 121, /268/14 Kamila Pihur ul. Głowackiego 4, Polanica Zdrój 260,01 197,22 207,48 Część 23: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z autyzmem i Zespołem Aspergera 159,39 257,91 271,32 Część 24: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach -praca z uczniem zdolnym

20 Część 25: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny rozpoznawanie predyspozycji i stylów uczenia się uczniów. Część 26: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych. Część 27: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Techniki uczenia się i metody motywujące uczniów do nauki. Część 28: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny wpływ nauczyciela, klimatu szkoły i rodziców na sukces edukacyjny ucznia. 10/268/14 Coachnig Balance Joanna Jagielska 234,99

21 ul. Bialska 156/23, Częstochowa Część 29: Efektywność procesu nauczania, uczenia się - Innowacje pedagogiczne. 159,39 257,91 271,32 Część 30: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny modelowanie prawidłowych zachowań uczniów. Część 31: Wspieranie pracy wychowawczej klas- bezpieczna szkoła- Efektywna współpraca z rodzicami. 159,39 Ul. Sobieskiego 15, 257,91

22 271,32 Część 32: Wspieranie pracy wychowawczej klas- bezpieczna szkołaprogram pracy wychowawczej i profilaktycznej Część 33: Wspieranie pracy wychowawczej klas- bezpieczna szkoła Predyspozycje psychospołeczne umiejętności nauczyciela 116, /268/14 Kamila Pihur ul. Głowackiego 4, Polanica Zdrój Ul. Sobieskiego 15, 10/268/14 Coachnig Balance Joanna Jagielska ul. Bialska 156/23, Częstochowa 286,14 286,14 188,13 232,50 Część 34: Nauczyciel 45+. Profilaktyka wypalenia zawodowego 6/268/14 Veno's Studio Wenancjusz Ochmann ul. Wolności Zabrze 176,25 285,21 282,00

23 Część 35: Środowisko. Nauczyciel 45+. Jak radzić sobie ze stresem /268/14 Szkolenia, Psychoterapia, Coaching Tomasz Sikora ul. Kredytowa 8/5, Katowice 6/268/14 Veno's Studio Wenancjusz Ochmann ul. Wolności Zabrze 10/268/14 Coachnig Balance Joanna Jagielska ul. Bialska 156/23, Częstochowa Część 36: Środowisko. Nauczyciel 45+. Emisja głosu 6/268/14 Veno's Studio Wenancjusz Ochmann ul. Wolności Zabrze 121,89 196,98 207,45 197,22 243,75 207,48 290,70 Część 37: Zarządzanie. Ewaluacja. Wewnętrzna. Efektywna praca zespołów nauczycielskich. 131,25

24 5. 4/268/14 Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier" ul. Grzegórzecka 10, Kraków 10/268/14 Coachnig Balance Joanna Jagielska ul. Bialska 156/23, Częstochowa Część 38: Ocenianie kształtujące 10/268/14 Coachnig Balance Joanna Jagielska ul. Bialska 156/23, Częstochowa 233, ,00 269,22 223,44 131,25 262,50 223,44 Część 39: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny internet Część 40: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.

25 Część 41: Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym - Rodzice są partnerami szkoły Część 42: Ewaluacja wewnętrzna. 216,81 Część 43: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? Ewaluacja realizacji podstawy programowej i programów nauczania. 206,25 Część 44: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny Internet 225,00 Część 45: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

26 Część 46: Wspieranie pracy wychowawców klas. Postawy uczniowskie jak je kształtować? Część 47: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcjach wychowania fizycznego Część 48: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Wspieranie i motywowanie ucznia do nauki. Część 49: Specyficzne umiejętności. Praca z uczniem zdolnym

27 Część 50: Ocenianie kształtujące 10/268/14 Coachnig Balance Joanna Jagielska ul. Bialska 156/23, Częstochowa 150,00 255,36 Część 51: Ochrona danych osobowych i polityka bezpieczeństwa 1/268/14 PCS Dawid Nogaj 103, Poznań ul. Promienista 166B/26 Biuro Handlowe Wysogotowo, ul. Wierzbowa 33, Przeźmierowo Część 52: Zarządzanie kontrola zarządcza 141,00

28 Część 53: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. Tworzenie materiałów edukacyjnych Część 54: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych Budowanie zespołu 10/268/14 Coachnig Balance Joanna Jagielska ul. Bialska 156/23, Częstochowa 234,99 Część 55: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych- Obsługa dziennika elektronicznego 141,00 Część 56: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych- Komunikacja interpersonalna 117,93. 3/268/14 Szkolenia, Psychoterapia, Coaching Tomasz Sikora ul. Kredytowa 8/5, Katowice 190,62 290,31

29 /268/14 Coachnig Balance Joanna Jagielska ul. Bialska 156/23, Częstochowa 12/268/14 SKJ Kursy Języków Obcych Tłumaczenie Elina Szago - Lalak ul. Wodzickiego 95/15, 190,86 235,89 200,76 Część 57: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych- Radzenie sobie ze stresem. 140, /268/14 Szkolenia, Psychoterapia, Coaching Tomasz Sikora ul. Kredytowa 8/5, Katowice 6/268/14 Veno's Studio Wenancjusz Ochmann ul. Wolności Zabrze 227,28 239,37 227,58 239,40 Część 58: Wspieranie pracy wychowawców klas Działania profilaktyczne 131,25 4/268/14 Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier" ul. Grzegórzecka 10, Kraków 212,13

30 223,44 Część 59: Wspieranie pracy wychowawców klas. Modelowanie zachowań uczniów. Część 60: Wspieranie pracy wychowawców klas. Współpraca z rodzicami. 168,75 Część 61: Wspieranie pracy wychowawców klas. 273,09 287,25 168,75 273,09 287,25

31 Część 62: Wspieranie pracy wychowawców klas. Uczeń w trudnej sytuacji życiowej. Część 63: Wspieranie pracy wychowawców klas. Kształtowanie Umiejętności samoobrony Część 64: Wspieranie pracy wychowawców klas. - Aspekt prawny Część 65: Wspieranie pracy wychowawców klas. B Budowanie autorytetów Część 66: Wspieranie pracy wychowawców klas. B - Jak mówić żeby młodzież nas słuchała i jak słuchać żeby młodzież do nas mówiła?

32 Część 67: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować. Tolerancja Część 68: Postawy uczniowskie. Wpływ grupy formalnej i nie formalnej na jednostkę. Część 69: Postawy uczniowskie. Przemoc wśród dziewcząt 3/268/14 Szkolenia, Psychoterapia, Coaching Tomasz Sikora ul. Kredytowa 8/5, Katowice 234,99 Część 70: Techniki szybkiego uczenia się i metody motywujące ucznia do nauki.

33 Część 71: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Część 72: Praca z uczniem zdolnym. Część 73: Praca z uczniem zdolnym Nowoczesne środki dydaktyczne. Część 74: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

34 Część 75: Niebezpieczeństwo w sieci cyberprzemoc. Część 76: Neurodydaktyka - Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? ul. Kilińskiego 43, 225,00

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? I. Efekty Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb Indywidualne style uczenia się, odkrywanie potencjału uczniów,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel nowoczesna szkoła

Nowoczesny nauczyciel nowoczesna szkoła Pyrzyce Nowoczesny nauczyciel nowoczesna szkoła Projekt Nowoczesny nauczyciel nowoczesna szkoła realizowany jest przez Powiat Pyrzycki/Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Pyrzycach od 01 września

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247091-2013 data 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

Data... Wykonawca: Nazwa/ Imię i nazwisko:.. Siedziba/ Adres:... NIP/Pesel:... Nr tel: Nr faksu:...

Data... Wykonawca: Nazwa/ Imię i nazwisko:.. Siedziba/ Adres:... NIP/Pesel:... Nr tel: Nr faksu:... Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-94/2 w ramach konkursu /POKL/3.5/202 Załącznik nr 2 Data... Wykonawca: Nazwa/ Imię i nazwisko:.. Siedziba/ Adres:.... NIP/Pesel:... Nr tel: Nr faksu:... Email: Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 195285-2014 z dnia 2014-09-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach rocznych planów wspomagania dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT EKST.042.29.7.7.2014 Lipsko, dn. 15.12.2014r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację oferty doskonalenia nauczycieli w formie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Mińsk Mazowiecki: Realizacja oferty doskonalenia nauczycieli w formie wykładów w ramach projektu pn. Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Rad Pedagogicznych i Zespołów Pracowniczych

Szkolenia Rad Pedagogicznych i Zespołów Pracowniczych Oferta_2016:Oferta 2016-09-12 06:25 Strona 21 II forma SzkolenIowe rady pedagogiczne z elementami warsztatu I wykładów Interaktywnych moduły 4-8 godz. 1. Metody stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA Małgorzata Percińska BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PLACÓWKI OŚWIATOWE W SIEDLCACH PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Gorzów Wlkp., 10 kwietnia 2014 r. w Gorzowie Wlkp. ul. Czereśniowa 4 i Gorzów Wlkp.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Gorzów Wlkp., 10 kwietnia 2014 r. w Gorzowie Wlkp. ul. Czereśniowa 4 i Gorzów Wlkp. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Gorzów Wlkp., 10 kwietnia 2014 r. w Gorzowie Wlkp. ul. Czereśniowa 4 i 66-400 Gorzów Wlkp. Znak sprawy: ZPP-P/221/P1/2/2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Biblioteka pedagogiczna wspomaga placówki oświatowe w Siedlcach

Biblioteka pedagogiczna wspomaga placówki oświatowe w Siedlcach Biblioteka pedagogiczna wspomaga placówki oświatowe w Siedlcach BP w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Oskara Lange 6 tel. (25) 644-17-16 fax: (25) 633-40-14 www.bpsiedlce.pl e-mail: sekretariat@bpsiedlce.pl

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspomaganie pracy szkół. Dobre praktyki Warszawa

Kompleksowe wspomaganie pracy szkół. Dobre praktyki Warszawa SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Kompleksowe wspomaganie pracy szkół Dobre praktyki Warszawa 23-24.10.2014 Realizacja projektu w powiecie giżyckim Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3, Nowy Sącz

Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3, Nowy Sącz Oznaczenie sprawy: PCFE.272.8.2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH w zakresie Pakietów od 1 do 7 i Pakietów od 9 do 14 oraz O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie Pakietu 8 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl Kalisz: Usługa edukacyjna - realizacja form doskonalenia w ramach Projektu Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu

Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu Plan opracowano w oparciu o : 1. Podstawowe kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUKI LEKTIKON

INSTYTUT NAUKI LEKTIKON NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI INSTYTUT NAUKI LEKTIKON Oferta na rok szkolny 2016/2017 czerwiec 2016 www.facebook.com/lektikon Instytut Nauki Lektikon Ul. Słowackiego 15, 32-640 Zator 660

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Temat 1 "Dokąd po gimnazjum?" warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze r.

Siemiatycze r. Siemiatycze 31.08.2014 r. Sprawozdanie z realizacji I oferty doskonalenia w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl Kalisz: Usługa edukacyjna - realizacja form doskonalenia w ramach Projektu Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUKI LEKTIKON

INSTYTUT NAUKI LEKTIKON NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI INSTYTUT NAUKI LEKTIKON Oferta na rok szkolny 2017/2018 Czy wiesz, że..? W kwietniu 2017 roku NPDN IN Lektikon przeszła proces ewaluacji zewnętrznej i we

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA (AUTOEWALUACJA) CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU W R. SZK. 2013/2014 ARKUSZ DO ANALIZY TREŚCI - 02

EWALUACJA WEWNĘTRZNA (AUTOEWALUACJA) CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU W R. SZK. 2013/2014 ARKUSZ DO ANALIZY TREŚCI - 02 EWALUACJA WEWNĘTRZNA (AUTOEWALUACJA) CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU W R. SZK. 2013/2014 ARKUSZ DO ANALIZY TREŚCI - 02 Dokumenty poddane analizie: Oferta szkoleniowa Centrum na I i II semestr roku

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim PO KL 3.

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim PO KL 3. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim PO KL 3.5 Oprac. Monika Kurowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Temat Osoby prowadzące 1 "Dokąd po " warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W NOWYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA. Warszawa, 24-26 września 2015 r.

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W NOWYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA. Warszawa, 24-26 września 2015 r. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W NOWYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA Warszawa, 24-26 września 2015 r. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Około 700 publicznych i niepublicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP)

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, RP Metoda projektów w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) Temat/ cele i treści Proponowana Ilość

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w latach 2012-2017 MISJA: Nasza szkoła : dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia promuje zdrowy styl życia w zgodzie ze środowiskiem jest

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

Czchów, 13 września 2013. SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Czchów, 13 września 2013. SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Czchów, 13 września 2013 SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie SPOTKANIE ODBYWA SIĘ W RAMACH PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Start > Zamówienia publiczne > Przetarg nieograniczony > Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Status zamówienia Ogłoszenie Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Ełk: Prowadzenie przez ekspertów form doskonalenia wynikających z Rocznych Planów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU ds. Rodzin ZPP-P w Częstochowie PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2. na rok szkolny 2013/2014

PLAN PRACY ZESPOŁU ds. Rodzin ZPP-P w Częstochowie PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2. na rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY ZESPOŁU ds. Rodzin ZPP-P w Częstochowie PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 na rok szkolny 2013/2014 Lp. Skład Stanowisko/ funkcja w zespole 1 Barbara Tubielewicz psycholog koordynator

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna Oddział tel/fax 83 343-42-60, konsultanci 83-342-50-90, organizacja ów 83-342-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej Oferta dla dzieci i młodzieży 2015/2016 L.p. Temat (problem) Forma zajęć Odbiorcy prowadzący Uwagi o realizacji 1. Jak radzić sobie ze stresem przed sprawdzianem? Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople Przedszkole Niepubliczne Złote Krople SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Potrzeby nauczycieli Cel ogólny Cele szczegółowe Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraśnik: Przeprowadzenie cyklu szkoleń (warsztatów, szkoleniowych rad pedagogicznych, konsultacji indywidualnych i grupowych) przez ekspertów zewnętrznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE W ROKU SZKOLNYM

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE W ROKU SZKOLNYM PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU Nr 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 25 im. Czesława Niemena. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017

GIMNAZJUM NR 25 im. Czesława Niemena. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 GIMNAZJUM NR 25 im. Czesława Niemena Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Program uchwalony przez Radę iczną w dn. 13.09.2016 r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnie 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.odn.kalisz.pl Kalisz: Usługa edukacyjna II - realizacja form doskonalenia w ramach projektu Zmodernizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: "Zaplanuj swoją karierę" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn.: Zaplanuj swoją karierę jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn.: "Zaplanuj swoją karierę" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Częstochowa, 2013.09.11 IZ.271.73.2013 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

TEMATY SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ROK SZKOLNY 2017/2018. L.p Temat szkolenia Adresat Kod formy I. Dydaktyka i metodyka pracy

TEMATY SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ROK SZKOLNY 2017/2018. L.p Temat szkolenia Adresat Kod formy I. Dydaktyka i metodyka pracy I. Dydaktyka i metodyka pracy 1. Trening stosowania metod aktywizujących. RP/WŁ01/17-18 2. Retoryka jako narzędzie kultury i komunikacji.* RP/BS01/17-18 3. Motywacja a osiągnięcia edukacyjne dziecka. RP/IB01/17-18

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 77 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20 tel./fax 59 83 411 33, email: poradnia@ppp.czluchow.org.pl http://www.ppp.czluchow.org.pl

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 259743-2014; data zamieszczenia: 16.12.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 259743-2014; data zamieszczenia: 16.12.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2014-12-16 14:55 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 251609-2014 z dnia 2014-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraśnik 1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi - przeprowadzenie cyklu szkoleń

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudzie

Program Profilaktyki Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudzie Program Profilaktyki Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudzie Program Profilaktyki Zespołu Szkolono - Przedszkolnego w Rudzie uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi Polkowice: Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2017 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 Szkoła Marzeń w Piasecznie

Szkolny Program Profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 Szkoła Marzeń w Piasecznie Szkolny Program Profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 Szkoła Marzeń w Piasecznie I. Założenia programu. Program profilaktyki realizowany w naszej szkole jest oparty na strategii informacyjno

Bardziej szczegółowo

Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, września 2015

Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, września 2015 Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, 21-22 września 2015 Doskonalenie nauczycieli jako element rozwoju całej szkoły Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój Rozwój szkoły może

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/ Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/ 1. Każda grupa realizuje program doskonalenia obejmujący: a) warsztaty prowadzone aktywnymi metodami szkoleniowymi

Bardziej szczegółowo

POWIAT NOWODWORSKI BARBARA OGRODOWSKA WICESTAROSTA NOWODWORSKI. GDAŃSK, 6 CZERWCA 2016 r.

POWIAT NOWODWORSKI BARBARA OGRODOWSKA WICESTAROSTA NOWODWORSKI. GDAŃSK, 6 CZERWCA 2016 r. BARBARA OGRODOWSKA WICESTAROSTA NOWODWORSKI GDAŃSK, 6 CZERWCA 2016 r. EFEKTYWNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI DROGĄ DO SUKCESU UCZNIA W jakim celu realizowany był projekt dotyczący kompleksowego wspomagania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA W POWIECIE BRZESKIM ROK 2014/2015

POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA W POWIECIE BRZESKIM ROK 2014/2015 POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA W POWIECIE BRZESM ROK 2014/2015 Opracowanie powstało na potrzeby Projektu Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli realizowanego w ramach projektu Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU :

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLI W POWIECIE KALISKIM SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny

Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny 2014-2015 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Nauczyciel 45+ Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: poen.superhost.pl/ Jasło: Realizacja form doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, wykłady,

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ

SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół w Czchowie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Czchów, styczeń 2013 Images by Zsczchow.pl/ SPOTKANIE ODBYWA SIĘ W RAMACH PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XXXVII L.O. im. J. Dąbrowskiego w Warszawie rok szkolny 2016/2017 Opracował Zespół RP: Bogdan Madej dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Katarzyna Jaśkiewicz Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 372522-2014 z dnia 2014-11-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć doskonalących, konsultacji indywidualnych i grupowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. ważne ogłoszenie. na rok szkolny 2017/2018

OFERTA. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. ważne ogłoszenie. na rok szkolny 2017/2018 OFERTA na rok szkolny 2017/2018 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ważne ogłoszenie W roku szkolnym 2017/2018 poradnia rozpoczyna IV edycję Szkoły dla rodziców i wychowawców. Wszystkie proponowane formy

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16 tel. sekretariat 41 367 67 28 fax 41 367 69 51, mzppp1@wp.pl, www.mzppp.pl Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo