ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT"

Transkrypt

1 EKST Lipsko, dn r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację oferty doskonalenia nauczycieli w formie warsztatów grupowych oraz konsultacji grupowych dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipsku w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli kompleksowe wspomaganie szkół powiatu lipskiego projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. Nr 113 poz. 423 z 2014r., ze zmianami), zwanej dalej Pzp, niniejszym przekazuję informację o wyniku postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego. W ww. postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do dnia r. godz (tj. do terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu nr , zamieszczonym w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu r.) złożono 5 oferty oraz 1 oferta została złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert.. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień r. godz bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie ww. zamówienia, tj. brutto ,00 zł. Podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniu r. dokonano ostatecznej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz dokonano badania i oceny ofert zgodnie z kryterium zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia cena 100%. Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy 1 Firma doradczo-szkoleniowa CONSULTING Julita Orłowska Szczepańska, ul. Piłsudskiego 30a/206, Chojnice Część Część Nr 1 Część Nr 2 Część Nr 3 Część Nr 4 Część Nr 5 Część Nr 6 Część Nr 7 Część Nr 8 Część Nr 9 Część Nr 10 Część Nr 11 Część Nr 12 Część Nr 13 Część Nr 14 Ocena za kryterium cena oferty waga 100%

2 2 CEDR Martin Walczak, ul. Kraszewskiego 4 lok. 28, Brwinów 3 Ewa Herbowicz, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, ul. Partyzantów 22, Ciepielów 4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, Lipsko. Część Nr 15 Część Nr 16 Część Nr 17 Część Nr 18 Część Nr 1 Część Nr 2 Część Nr 3 Część Nr 4 Część Nr 5 Część Nr 6 Część Nr 7 Część Nr 8 Część Nr 9 Część Nr 10 Część Nr 11 Część Nr 12 Część Nr 13 Część Nr 14 Część Nr 15 Część Nr 16 Część Nr 17 Część Nr 18 Część Nr 1 Część Nr 2 Część Nr 3 Część Nr 4 Część Nr 5 Część Nr 6 Część Nr 7 Część Nr 8 Część Nr 9 Część Nr 10 Część Nr 11 Część Nr 12 Część Nr 13 Część Nr 14 Część Nr 15 Część Nr 16 Część Nr 17 Część Nr 18 Część Nr 1 Część Nr 2 Część Nr 3 Część Nr 4 Część Nr 5 Część Nr 6 88,33 pkt

3 5 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Os. Słoneczne Ostrowiec Świętokrzyski Część Nr 7 Część Nr 8 Część Nr 9 Część Nr 10 Część Nr 11 Część Nr 12 Część Nr 13 Część Nr 14 Część Nr 15 Część Nr 16 Część Nr 17 Część Nr 18 Część Nr 1 Część Nr 2 Część Nr 3 Część Nr 4 Część Nr 5 Część Nr 6 Część Nr 7 Część Nr 8 Część Nr 9 Część Nr 10 Część Nr 11 Część Nr 12 Część Nr 13 Część Nr 14 Część Nr 15 Część Nr 16 Część Nr 17 Część Nr 18 I. Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej dla: Część 3 NAZWA: Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny internet. Centrum Biznesu i Promocji Kadr, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Os. Słoneczne 14, Ostrowiec Świętokrzyski w cenie 3.180,00 zł, suma przyznanych punktów w kryterium ceny 100. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Podstawa prawna art. 91ust. 1 ustawy Pzp Część 5 NAZWA: Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła. Centrum Biznesu i Promocji Kadr, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Os. Słoneczne 14, Ostrowiec Świętokrzyski w cenie 2.120,00 zł, suma przyznanych punktów w kryterium ceny 100.

4 Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Podstawa prawna art. 91ust. 1 ustawy Pzp Część 9 NAZWA: Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. Ewa Herbowicz, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, ul. Partyzantów 22, Ciepielów w cenie 1.000,00 zł, suma przyznanych punktów w kryterium ceny 100. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Podstawa prawna art. 91ust. 1 ustawy Pzp Część 10 NAZWA: Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Praca z uczeniem zdolnym. CEDR Martin Walczak, ul. Kraszewskiego 4 lok. 28, Brwinów w cenie 1.798,00 zł, suma przyznanych punktów w kryterium ceny 100. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Podstawa prawna art. 91ust. 1 ustawy Pzp Część 11 NAZWA: Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Techniki uczenia się metody aktywizujące do nauki. Centrum Biznesu i Promocji Kadr, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Os. Słoneczne 14, Ostrowiec Świętokrzyski w cenie 1.060,00 zł, suma przyznanych punktów w kryterium ceny 100. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Podstawa prawna art. 91ust. 1 ustawy Pzp Cześć 12 NAZWA: Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym Promocja szkoły w środowisku. Rola rodziców. - Centrum Biznesu i Promocji Kadr, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Os. Słoneczne 14, Ostrowiec Świętokrzyski w cenie 2.120,00 zł, suma przyznanych punktów w kryterium ceny 100. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Podstawa prawna art. 91ust. 1 ustawy Pzp Część 15 NAZWA: Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Rola lidera w moderowaniu pracy zespołów nauczycielskich. - Centrum Biznesu i Promocji Kadr, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Os. Słoneczne 14, Ostrowiec Świętokrzyski w cenie 1.060,00 zł, suma przyznanych punktów w kryterium ceny 100.

5 Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Podstawa prawna art. 91ust. 1 ustawy Pzp Część 16 NAZWA: Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Burza mózgów i metaplan jako metody pomagające uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. - Centrum Biznesu i Promocji Kadr, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Os. Słoneczne 14, Ostrowiec Świętokrzyski w cenie 1.060,00 zł, suma przyznanych punktów w kryterium ceny 100. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Podstawa prawna art. 91ust. 1 ustawy Pzp II. Odrzucono oferty dla: 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. Nr 113 poz. 423 z 2014r., ze zmianami), zwanej dalej Pzp zawiadamiam o odrzuceniu oferty nr 1 dla: a. części nr 1 złożonej przez Wykonawcę Firma doradczo-szkoleniowa CONSULTING Julita Orłowska Szczepańska, ul. Piłsudskiego 30a/206, Chojnice. - zrealizował minimum 6 form doskonalenia dorosłych zbieżnych lub zbliżonych merytorycznie do danego modułu tematycznego w okresie ostatnich 3 lat. Załączony do oferty wykaz nie potwierdził spełnienia powyższego warunku do modułu Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Nauczyciel posiada umiejętność opracowania programów szkoleń, narzędzi badawczych, materiałów dydaktycznych do szkoleń. Załączony do oferty wykaz nie potwierdził spełnienia powyższego warunku do modułu Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Nauczyciel 45+. grupowe dotyczące: Nauczyciel 45+. b. części nr 2 złożonej przez Wykonawcę Firma doradczo-szkoleniowa CONSULTING Julita Orłowska Szczepańska, ul. Piłsudskiego 30a/206, Chojnice.

6 - zrealizował minimum 6 form doskonalenia dorosłych zbieżnych lub zbliżonych merytorycznie do danego modułu tematycznego w okresie ostatnich 3 lat. Załączony do oferty wykaz nie potwierdził spełnienia powyższego warunku do modułu Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. grupowe dotyczące: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. c. części nr 3 złożonej przez Wykonawcę Firma doradczo-szkoleniowa CONSULTING Julita Orłowska Szczepańska, ul. Piłsudskiego 30a/206, Chojnice. - osoba lp. 3 z załącznika nr 4 posiada co najmniej 8 letni staż pracy na stanowisku nauczyciel akademicki / nauczyciel / psycholog / pedagog w szkole / placówce systemu oświaty lub placówce doskonalenia dorosłych. Załączony do oferty wykaz nie potwierdził spełnienia powyższego warunku do modułu Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny internet.. - osoba lp. 3 z załącznika nr 4 zrealizowała minimum 6 form doskonalenia dorosłych zbieżnych lub zbliżonych merytorycznie do danego modułu tematycznego w okresie ostatnich 3 lat. Załączony do oferty wykaz nie potwierdził spełnienia powyższego warunku do modułu Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny internet.. - osoba lp. 3 z załącznika nr 4 ukończyła co najmniej jedną formę doskonalenia zawodowego zbieżny lub zbliżony merytorycznie do danego modułu tematycznego. Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny internet..

7 - osoba lp. 3 z załącznika nr 4 posiada umiejętność opracowania programów szkoleń, narzędzi badawczych, materiałów dydaktycznych do szkoleń. Załączony do oferty wykaz nie grupowe dotyczące: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny internet.. - osoba lp. 4 z załącznika nr 4 zrealizowała minimum 6 form doskonalenia dorosłych zbieżnych lub zbliżonych merytorycznie do danego modułu tematycznego w okresie ostatnich 3 lat. Załączony do oferty wykaz nie potwierdził spełnienia powyższego warunku do modułu Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny internet.. - osoba lp. 4 z załącznika nr 4 posiada umiejętność opracowania programów szkoleń, narzędzi badawczych, materiałów dydaktycznych do szkoleń. Załączony do oferty wykaz nie grupowe dotyczące: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny internet.. d. części nr 4 złożonej przez Wykonawcę Firma doradczo-szkoleniowa CONSULTING Julita Orłowska Szczepańska, ul. Piłsudskiego 30a/206, Chojnice. - osoba lp. 1 z załącznika nr 4 zrealizowała minimum 6 form doskonalenia dorosłych zbieżnych lub zbliżonych merytorycznie do danego modułu tematycznego w okresie ostatnich 3 lat. Załączony do oferty wykaz nie potwierdził spełnienia powyższego warunku do modułu Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?. - osoba lp. 1 z załącznika nr 4 ukończyła co najmniej jedną formę doskonalenia zawodowego zbieżny lub zbliżony merytorycznie do danego modułu tematycznego. Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?. - osoba lp. 1 z załącznika nr 4 posiada umiejętność opracowania programów szkoleń, narzędzi badawczych, materiałów dydaktycznych do szkoleń. Załączony do oferty wykaz nie grupowe dotyczące: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?.

8 - osoba lp. 5 z załącznika nr 4 zrealizowała minimum 6 form doskonalenia dorosłych zbieżnych lub zbliżonych merytorycznie do danego modułu tematycznego w okresie ostatnich 3 lat. Załączony do oferty wykaz nie potwierdził spełnienia powyższego warunku do modułu Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?. - osoba lp. 5 z załącznika nr 4 ukończyła co najmniej jedną formę doskonalenia zawodowego zbieżny lub zbliżony merytorycznie do danego modułu tematycznego. Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. Nr 113 poz. 423 z 2014r., ze zmianami), zwanej dalej Pzp zawiadamiam o odrzuceniu oferty nr 2 dla: a. części nr 4 złożonej przez Wykonawcę CEDR Martin Walczak, ul. Kraszewskiego 4 lok. 28, Brwinów. rozdziale 3 - Jedna osoba może pełnić funkcje eksperta maksymalnie dla 2 grup szkoleniowych. Załączony do oferty wykaz nie potwierdził spełnienia powyższego warunku do modułu Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?. b. części nr 9 złożonej przez Wykonawcę CEDR Martin Walczak, ul. Kraszewskiego 4 lok. 28, Brwinów. - posiada co najmniej 8 letni staż pracy na stanowisku nauczyciel akademicki / nauczyciel / psycholog / pedagog w szkole / placówce systemu oświaty lub placówce doskonalenia dorosłych. Załączony do oferty wykaz nie potwierdził spełnienia powyższego warunku do modułu Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.

9 grupowe dotyczące: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. c. części nr 11 złożonej przez Wykonawcę CEDR Martin Walczak, ul. Kraszewskiego 4 lok. 28, Brwinów. - posiada co najmniej 8 letni staż pracy na stanowisku nauczyciel akademicki / nauczyciel / psycholog / pedagog w szkole / placówce systemu oświaty lub placówce doskonalenia dorosłych. Załączony do oferty wykaz nie potwierdził spełnienia powyższego warunku do modułu Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Techniki uczenia się metody aktywizujące do nauki. grupowe dotyczące: Techniki uczenia się metody aktywizujące do nauki. 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. Nr 113 poz. 423 z 2014r., ze zmianami), zwanej dalej Pzp zawiadamiam o odrzuceniu oferty nr 3 dla: a. części nr 13 złożonej przez Wykonawcę Ewa Herbowicz, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, ul. Partyzantów 22, Ciepielów. Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Projekt edukacyjny w przedszkolu..

10 grupowe dotyczące: Projekt edukacyjny w przedszkolu.. 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. Nr 113 poz. 423 z 2014r., ze zmianami), zwanej dalej Pzp zawiadamiam o odrzuceniu oferty nr 4 dla: a. części nr 9 złożonej przez Wykonawcę Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, Lipsko. Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. grupowe dotyczące: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. 5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. Nr 113 poz. 423 z 2014r., ze zmianami), zwanej dalej Pzp zawiadamiam o odrzuceniu oferty nr 5 dla: a. części nr 1 złożonej przez Wykonawcę Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z

11 Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Nauczyciel 45+. b. części nr 2 złożonej przez Wykonawcę Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. c. części nr 4 złożonej przez Wykonawcę Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z - osoba lp. 5 z załącznika nr 4 zrealizowała minimum 6 form doskonalenia dorosłych (wykład na konferencji, kursie kwalifikacyjnym/studiach podyplomowych, szkolenie rady pedagogicznej) zbieżnych lub zbliżonych merytorycznie do danego modułu tematycznego w okresie ostatnich trzech lat. Załączony do oferty wykaz nie potwierdził spełnienia powyższego warunku do modułu Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?. d. części nr 6 złożonej przez Wykonawcę Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z

12 Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. e. części nr 7 złożonej przez Wykonawcę Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Warsztaty dotyczące pracy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera). grupowe dotyczące: Warsztaty dotyczące pracy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera). f. części nr 8 złożonej przez Wykonawcę Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z

13 Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Warsztaty dotyczące wykorzystania metod aktywizujących podczas procesu dydaktyczno-wychowawczego. g. części nr 9 złożonej przez Wykonawcę Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. grupowe dotyczące: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. h. części nr 10 złożonej przez Wykonawcę Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Praca z uczeniem zdolnym. i. części nr 13 złożonej przez Wykonawcę Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z

14 Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Projekt edukacyjny w przedszkolu. grupowe dotyczące: Projekt edukacyjny w przedszkolu. j. części nr 14 złożonej przez Wykonawcę Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Budowa koncepcji pracy szkoły. k. części nr 17 złożonej przez Wykonawcę Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Organizacja zajęć rewalidacyjnych w świetle uwarunkowań prawnych.

15 grupowe dotyczące: Organizacja zajęć rewalidacyjnych w świetle uwarunkowań prawnych. l. części nr 18 złożonej przez Wykonawcę Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z Warsztaty oraz konsultacje grupowe dotyczące: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Z poważaniem Izabela Kosior Dyrektor

EKST.042.29.7.5.2014 Lipsko, dn. 20.10.2014r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT

EKST.042.29.7.5.2014 Lipsko, dn. 20.10.2014r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT EKST.042.29.7.5.2014 Lipsko, dn. 20.10.2014r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr EKST.042.29.7.5.2014) na

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Mińsk Mazowiecki: Realizacja oferty doskonalenia nauczycieli w formie wykładów w ramach projektu pn. Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT EKST.042.2.6.1.8.2016 Lipsko, dnia 07.10.2016r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć ukierunkowanych na rozwój

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3, Nowy Sącz

Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3, Nowy Sącz Oznaczenie sprawy: PCFE.272.8.2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH w zakresie Pakietów od 1 do 7 i Pakietów od 9 do 14 oraz O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie Pakietu 8 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradnia.tk

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradnia.tk Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradnia.tk Stok Lacki: Realizacja form doskonalenia nauczycieli dla uczestników projektu Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 496044-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 496044-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Mińsk Mazowiecki: Realizacja oferty doskonalenia nauczycieli w formie warsztatów/wykładów w ramach projektu pn. Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim Numer

Bardziej szczegółowo

Znak: WAP Olsztyn, 7 sierpnia 2014 r.

Znak: WAP Olsztyn, 7 sierpnia 2014 r. Znak: WAP.7.6.014, 7 sierpnia 014 r. Dotyczy: przeprowadzenie form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko- Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradniamm.home.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradniamm.home. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradniamm.home.pl/projekt/ Mińsk Mazowiecki: Realizacja oferty doskonalenia nauczycieli w formie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Ełk: Prowadzenie przez ekspertów form doskonalenia wynikających z Rocznych Planów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 259743-2014; data zamieszczenia: 16.12.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 259743-2014; data zamieszczenia: 16.12.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2014-12-16 14:55 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 251609-2014 z dnia 2014-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraśnik 1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi - przeprowadzenie cyklu szkoleń

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT EKST.042.2.6.1.5.2017 Lipsko, dnia 18.01.2017r PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Kraśnik: Przeprowadzenie przez ekspertów zewnętrznych w ramach sieci współpracy i samokształcenia cyklu szkoleń/warsztatów w ramach projektu pn. Kompleksowy system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Gorzów Wlkp., 10 kwietnia 2014 r. w Gorzowie Wlkp. ul. Czereśniowa 4 i Gorzów Wlkp.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Gorzów Wlkp., 10 kwietnia 2014 r. w Gorzowie Wlkp. ul. Czereśniowa 4 i Gorzów Wlkp. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Gorzów Wlkp., 10 kwietnia 2014 r. w Gorzowie Wlkp. ul. Czereśniowa 4 i 66-400 Gorzów Wlkp. Znak sprawy: ZPP-P/221/P1/2/2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP.271.55.57.2014 RISS 2681618 Zielona Góra, 23 października 2014 r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PPP.241.13.2014 Nisko, dnia 03.11.2014r. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Zamawiającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi Polkowice: Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA Małgorzata Percińska BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PLACÓWKI OŚWIATOWE W SIEDLCACH PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraśnik: Przeprowadzenie cyklu szkoleń (warsztatów, szkoleniowych rad pedagogicznych, konsultacji indywidualnych i grupowych) przez ekspertów zewnętrznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Łukasz Jasek Kierownik Działu Programowania i Projektów Systemowych

ZATWIERDZAM Łukasz Jasek Kierownik Działu Programowania i Projektów Systemowych ZATWIERDZAM Łukasz Jasek Kierownik Działu Programowania i Projektów Systemowych Warszawa, dnia 30.07.2014 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY oraz WYLKUCZENIU WYKONAWCÓW i ODRZUCENIU OFERT

Bardziej szczegółowo

Chrzanów: DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZGODNIE Z ROCZNY PLANEM WSPOMAGANIA

Chrzanów: DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZGODNIE Z ROCZNY PLANEM WSPOMAGANIA Informacja owyborze najkorzystniejszej oferty: DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZGODNIE Z ROCZNY PLANEM WSPOMAGANIA (WARSZTATY, KONSULTACJE GRUPOWE I INDYWIDUALNE) W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU PN. NOWOCZESNY

Bardziej szczegółowo

POWIAT NOWODWORSKI BARBARA OGRODOWSKA WICESTAROSTA NOWODWORSKI. GDAŃSK, 6 CZERWCA 2016 r.

POWIAT NOWODWORSKI BARBARA OGRODOWSKA WICESTAROSTA NOWODWORSKI. GDAŃSK, 6 CZERWCA 2016 r. BARBARA OGRODOWSKA WICESTAROSTA NOWODWORSKI GDAŃSK, 6 CZERWCA 2016 r. EFEKTYWNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI DROGĄ DO SUKCESU UCZNIA W jakim celu realizowany był projekt dotyczący kompleksowego wspomagania

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty Strona1 RARR/BZ/3177/2013, dnia 26.04.2013r. Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 29/2013/CSW

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW, ODRZUCENIU OFERT I O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW, ODRZUCENIU OFERT I O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Projekt Nowa jakość systemu nauczycieli w powiecie polkowickim Znak sprawy: POPPPiDM.221A-54/14 Polkowice, dnia 21 listopada 2014 r. Do wszystkich Wykonawców ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW, ODRZUCENIU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Chrzanów: DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZGODNIE Z ROCZNYM PLANEM WSPOMAGANIA (WARSZTATY, KONSULTACJE GRUPOWE I INDYWIDUALNE) W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU PN. NOWOCZESNY SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZATWIERDZAM. Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa, dnia 01.06.2015 r. ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Projekt pn. Wspomaganie na piątkę jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.0428.2014 Częstochowa, 2014-12-31 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie. 1 z 16 2014-08-05 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie.pl Ryki: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia

Bardziej szczegółowo

KO.III.272.4.2015 Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2015 roku na terenie województwa świętokrzyskiego

KO.III.272.4.2015 Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2015 roku na terenie województwa świętokrzyskiego Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kielce, dnia 3 lipca 2015 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce uprzejmie informuje, że zakończyło ocenę ofert w prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel nowoczesna szkoła

Nowoczesny nauczyciel nowoczesna szkoła Pyrzyce Nowoczesny nauczyciel nowoczesna szkoła Projekt Nowoczesny nauczyciel nowoczesna szkoła realizowany jest przez Powiat Pyrzycki/Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Pyrzycach od 01 września

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Leszek Grabarczyk. Zastępca Dyrektora. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZATWIERDZAM. Leszek Grabarczyk. Zastępca Dyrektora. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, dn. 05.10.2015 r. ZATWIERDZAM Leszek Grabarczyk Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wybór: osób do przygotowania i konsultacji Powiatowego Programu Wspomagania oraz osób do utworzenia i koordynowania sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pt. Kompleksowe wsparcie szkół w

Bardziej szczegółowo

KO.III Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa świętokrzyskiego

KO.III Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa świętokrzyskiego Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kielce, dnia 21 lipca 2017 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce uprzejmie informuje, że zakończyło ocenę ofert w prowadzonym

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 7 (słownie: siedem ofert): Cena 1 godziny specjalistycznych. Cena oferty brutto

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 7 (słownie: siedem ofert): Cena 1 godziny specjalistycznych. Cena oferty brutto ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, O OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 195285-2014 z dnia 2014-09-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach rocznych planów wspomagania dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Biblioteka pedagogiczna wspomaga placówki oświatowe w Siedlcach

Biblioteka pedagogiczna wspomaga placówki oświatowe w Siedlcach Biblioteka pedagogiczna wspomaga placówki oświatowe w Siedlcach BP w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Oskara Lange 6 tel. (25) 644-17-16 fax: (25) 633-40-14 www.bpsiedlce.pl e-mail: sekretariat@bpsiedlce.pl

Bardziej szczegółowo

Kolbuszowa: Realizacja form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn.

Kolbuszowa: Realizacja form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 507164-2013 z dnia 2013-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kolbuszowa 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja form doskonalenia nauczycieli (szkolenia, konsultacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie ODN.333.1.2013.DAG Kalisz, 2013-06-06 Kalisz, 2013-06-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ODN.333.3.2013.DAG. Nazwa zadania: pn. Usługi prowadzenia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I OFERT ODRZUCONYCH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I OFERT ODRZUCONYCH OR.02212 Słupsk, dnia 26 października 2012 r. Wykonawcy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I OFERT ODRZUCONYCH w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nasz znak: ACE/RDN/5/14 Zamawiający: Augustowskie Centrum Edukacyjne Al. Kard. Wyszyńskiego 3 16 300 Augustów tel. / fax: 876432861 www.acedu.pl e-mail: ace@acedu.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.poradniamm.home.pl/projekt/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.poradniamm.home.pl/projekt/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego. Mińsk Mazowiecki: Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w ramach projektu pn. Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ NARODOWA LUDZKI STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.'.....* *.* Projekt" Od bierności do aktywności" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający: Urząd Gminy Wydminy ul. Grunwaldzka 74 Wydminy dnia 13.03.2013r. Znak Sprawy: POKL.04.271.002.2013 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6,, tel. fax. 56 662 87 87 Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 15 31, fax. 56 675 15 13 e-mail: sekretariat@pupchelmza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. Znak sprawy : WS-RS-9265/1/15 - tel./fax : ( 16 ) 675-05-60, 675-05-59.

ZAWIADOMIENIE. Znak sprawy : WS-RS-9265/1/15 - tel./fax : ( 16 ) 675-05-60, 675-05-59. ZAWIADOMIENIE Przemyśl, dnia 24.03.2015 r. o wyborze najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe, doradcze

Bardziej szczegółowo

- etap II realizowanego przez Powiat Bartoszycki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program

- etap II realizowanego przez Powiat Bartoszycki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Bartoszyce: przeprowadzenie przez ekspertów zewnętrznych wykładów i warsztatów stanowiących proces wspomagania szkół i przedszkoli w ramach projektu Gotowi do zmian - etap II realizowanego przez Powiat

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: poen.superhost.pl/ Jasło: Realizacja form doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, wykłady,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nasz znak : GOPS-///03 Gnojnik,dnia.0.03r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 stycznia 00 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 0 roku Nr

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Miasto Łęczyca z siedzibą Urząd Miejski w Łęczycy 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 Łęczyca, dnia 03.02.2012r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Zamawiający: Gmina Miasto Łęczyca,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.opole.pl Opole: Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim PO KL 3.

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim PO KL 3. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim PO KL 3.5 Oprac. Monika Kurowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia dla uczestników projektu systemowego,,wyjść

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu Zespół Szkół w Siedliskach Siedliska 232 33-172 Siedliska Znak sprawy: ZS/ZP/2/2012 Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn.: Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I OFERT ODRZUCONYCH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I OFERT ODRZUCONYCH OR.02212 Słupsk, dnia 10 września 2012 r. Wykonawcy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I OFERT ODRZUCONYCH w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przetarg nieograniczony na Realizację oferty doskonalenia nauczycieli w formie warsztatów i wykładów w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu Budowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY ORE

PROJEKT SYSTEMOWY ORE PROJEKT SYSTEMOWY ORE System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - 1 - Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn.: Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn.: Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Znak sprawy: SNA.261.3.3.2016.MZ Częstochowa, dn. 19.07.2016 r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polkowice: Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników

Bardziej szczegółowo

12. CZĘŚĆ XII przeprowadzenie warsztatów w obszarze tematycznym Jak wykorzystywać w

12. CZĘŚĆ XII przeprowadzenie warsztatów w obszarze tematycznym Jak wykorzystywać w W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację przeprowadzenia form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw-bronina.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw-bronina.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw-bronina.edu.pl Busko-Zdrój: Usługi edukacyjne, szkoleniowe oraz zarządcze w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakweb.pl Kraków: Przeprowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli w ramach sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl Kalisz: Usługa edukacyjna - realizacja form doskonalenia w ramach Projektu Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi POPPPiDM.221A-47/14 Polkowice: Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów (szkolenia, warsztaty, wykłady, seminaria) w ramach Sieci Współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy MOPS-FK.262.1.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 11 lutego 2013r Przedmiot dotyczy realizacji warsztatów i szkoleń dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nasz znak: ACE/RDN/16/13 Zamawiający: Augustowskie Centrum Edukacyjne Al. Kard. Wyszyńskiego 3 16 300 Augustów tel. / fax: 876432861 www.acedu.pl e-mail: ace@acedu.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl Kalisz: Usługa edukacyjna - realizacja form doskonalenia w ramach Projektu Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia - RPW

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia - RPW Załącznik Nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Roczne Plany Wspomagania Opis przedmiotu zamówienia - RPW 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja form doskonalenia nauczycieli (warsztaty,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ko.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ko.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ko.olsztyn.pl Olsztyn: Przeprowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego w różnych formach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Łódź: Prowadzenie przez ekspertów spotkań w ramach sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łask, dn. 05.08.2013 r. Nr postępowania: PCPR-V-POKL.SZ.271.2.2013 Część VII. Szkolenie pn. Kurs stylizacji paznokci Część VIII. Szkolenie pn. Kurs masażu klasycznego Nr ogłoszenia w BZP: 314558-2013 z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę:

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: CEN III 242 1-1/14 Gdańsk, 21.05.2014r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. cześci: 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17) oraz unieważnieniu postępowania (dot. części: 1, 2, 3, 4, 5, 10,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA CZĘŚĆ I, II, III, IV, V i VI ZAMÓWIENIA ORAZ STRESZCZENIE I OCENA ZŁOśONYCH W POSTĘPOWANIU OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA CZĘŚĆ I, II, III, IV, V i VI ZAMÓWIENIA ORAZ STRESZCZENIE I OCENA ZŁOśONYCH W POSTĘPOWANIU OFERT Miejski Ośrodek Zespół ds. Zamówień Publicznych ul. Limanowskiego, -00 Radom tel./fax 0/ 0--0 wew. ] Radom, dnia czerwca 0 r. Wszyscy Wykonawcy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lcre-lomza.webd.pl Łomża: prowadzenia przez ekspertów zewnętrznych szkoleń w ramach sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT NA CZĘŚĆ I, II, III, IV, V, VI, VII.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT NA CZĘŚĆ I, II, III, IV, V, VI, VII. BZP.271733201AĆ Radom, dn. 26 kwietnia 2013r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT NA CZĘŚĆ I, II, III, IV, V, VI, VII. VIII i IX ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Rogoźnie ogłasza przetarg nieograniczony. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Rogoźnie ogłasza przetarg nieograniczony. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Rogoźnie ogłasza przetarg nieograniczony BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Numer ogłoszenia: 26567-2014; data zamieszczenia: 10.02.2014 na pełnienie funkcji eksperta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Krotoszyn, 09.08.2013 r. ORG.252.1.2.2013 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Strona 1 RARR/BZ/7918/2013 Rzeszów, 24.09.2013r. Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 55/2013/BTP

Bardziej szczegółowo

Czchów, 13 września 2013. SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Czchów, 13 września 2013. SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Czchów, 13 września 2013 SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie SPOTKANIE ODBYWA SIĘ W RAMACH PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek,

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek, Wadowice: Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V -

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona1 RARR/BZ/10514/2013 Rzeszów, 03.12.2013r. Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 80/2013/CSW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polkowice: Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA

MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA Zp.271.24.2012 Muszyna, dnia 13 sierpnia 2012 r. Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku postępowania. Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Informacja o wyniku postępowania. Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Łódź, dnia 0 września 200 r. Nr sprawy: OR.VII -9/0. Zamawiający: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-0 Łódź Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Organizacyjny, Wydział

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: r. Numer ogłoszenia:

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: r. Numer ogłoszenia: Pruszcz Gdański 24.02.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 24.02.2014r. Numer ogłoszenia: 36153-2014 Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr GOPS-ZP-271/2/2015 Jordanów, r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie nr GOPS-ZP-271/2/2015 Jordanów, r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Postępowanie nr GOPS-ZP-271/2/2015 Jordanów, 02.0.2015 r. Wykonawcy /wg rozdzielnika/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/ Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/ 1. Każda grupa realizuje program doskonalenia obejmujący: a) warsztaty prowadzone aktywnymi metodami szkoleniowymi

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu skiego ul. Towarowa 4-6,, tel. fax. 56 662 87 87 CAZ.AK.4410.86.15 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze r.

Siemiatycze r. Siemiatycze 31.08.2014 r. Sprawozdanie z realizacji I oferty doskonalenia w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: - samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: - samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-46/14 Polkowice: Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów (szkolenia, warsztaty, wykłady, seminaria, konsultacje)

Bardziej szczegółowo

91,37 50,00 17,00 24,37

91,37 50,00 17,00 24,37 PODLASKI KURATOR OŚWIATY ul. Rynek Kościuszki 9 15-950 BIAŁYSTOK tel. 85 748 48 48 KiO.272..4. 9.2012 Białystok, 2012-06-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust.2

Bardziej szczegółowo

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół na przykładzie doświadczeń wybranych powiatów. Warszawa, maj 2013 r.

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół na przykładzie doświadczeń wybranych powiatów. Warszawa, maj 2013 r. Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół na przykładzie doświadczeń wybranych powiatów Warszawa, maj 2013 r. Projekty na rzecz nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt

Bardziej szczegółowo