Mądre oszczędności. Struktura głównych pozycji wydatków. Przybliżone wartości wyrażone w procentach (%)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mądre oszczędności. Struktura głównych pozycji wydatków. Przybliżone wartości wyrażone w procentach (%)"

Transkrypt

1 Jak powstrzymać dyskonty? Władze Radomia dostrzegają cały szereg kwestii, które mają istotny i realny wpływ na sytuację kupców i warunki, w jakich prowadzą działalność. Niestety tylko rozwiązania na szczeblu prawa państwowego mogą dać samorządom instrumenty do skutecznej walki z ekspansją sieci dyskontów. Bez stosownych regulacji prawnych są one bezsilne. Władze Radomia zapowiadają więc ponowne przekazanie premierowi oraz parlamentarzystom gotowych od roku projektów ustaw. > 3 SzpITAL, lotnisko, stypendia, po sesji RADY MIEJSKIEJ Bardzo owocna była listopadowa sesja Rady Miejskiej. Radni zapoznali się na niej z ważnymi tematami, m.in. dotyczącymi Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Sytuacja jest trudna, a spowodowane jest to między innymi zbyt niskim kontraktem z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogólna wartość kontraktu wynosi ok. 60 mln zł. Do tej pory niesfinansowane umowy to prawie 3 mln zł za pierwsze półrocze informuje dyrektor szpitala miejskiego. > 4 Środa 4 grudnia 2013 DWUTYGODNIK Nr 23 / 2013 Gazeta bezpłatna Mądre oszczędności Jest już gotowy projekt budżetu na 2014 rok. Tradycyjnie, największą jego część pochłoną wydatki na edukację. Nie brakuje jednak licznych inwestycji, ale co najważniejsze, w porównaniu z poprzednim rokiem, zakładany deficyt budżetowy znacznie się zmniejszył. Projekt budżetu to dokument decydujący o tym, jakimi pieniędzmi dysponuje Gmina i na co planuje je przeznaczyć. Budżety wszystkich miast są wypadkową sytuacji gospodarczej naszego kraju. Tym samym także naszego miasta zwraca uwagę prezydent Radomia, Andrzej Kosztowniak. Od kilku lat w naszym kraju w większym, lub mniejszym stopniu mamy do czynienia z kryzysem. Musimy mieć więc świadomość jego wpływu na polską gospodarkę. Dlatego też na 2014 rok przygotowany został budżet dużych oszczędności. OGRANICZONY DEFICYT Dochody budżetowe ogółem wyniosą zł, natomiast planowane wydatki ogółem osiągną poziom zł. To oznacza, że zakładany deficyt budżetowy wyniesie zł, czyli będzie znacznie niższy od tego, który planowany był w 2013 roku. W zależności od źródeł, prognozy wykazują także, że z racji na mniejsze subwencje, Radom może otrzymać mniej pieniędzy z ministerstw. Będzie więc, m.in. do edukacji, musiał dołożyć z własnego budżetu. Warto więc podkreślić, że stworzyliśmy budżet dobrych oszczędności, bo pomimo ich wprowadzenia, w 2014 będziemy kontynuowali wiele inwestycji, zwlaszcza infrastrukturalnych tłumaczy prezydent Radomia. Największe planowane inwestycje to kontynuacja budowy obwodnicy południowej. W budżecie przewidziano na ten cel aż złotych. Kolejne to kontynuacja budowy przedłużenia ul. Mieszka I ( zł); przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 ( zł); poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej (kontynuacja, zł); utwardzenie nawierzchni gruntowych ( zł); rewitalizacja parków Leśniczówka, Stary Ogród i Kościuszki ( zł); kontynuacja wdrożenia karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej ( zł); budowa zatok do kontroli drogowej ( zł); budowa ul. Terenowej ( zł); budowa drogi wewnętrznej włączonej do ul. Grobickiego (kontynuacja, zł); budowa ulic w ramach czynów społecznych ( zł); budowa ul. Pasterskiej ( zł); rewitalizacja budynku po Archiwum Państwowym (dokumentacja zł); budowa parku miejskiego Ustronie ( zł) i kontynuacja prac adaptacyjnych budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 ( zł). Struktura głównych pozycji wydatków. Przybliżone wartości wyrażone w procentach (%) DŁUGA LISTA Wspomniane inwestycje to tylko wybrane z długiej listy. Poza powyższymi, środki inwestycyjne przeznaczone są również na wykupy gruntów pod ulice oraz nieruchomości do zasobu ( zł); wykupy gruntów pod realizowane inwestycje drogowe ( zł); inwestycje w szpitalu budowa Centrum Rehabilitacji oraz wyposażenie ( zł); budowę i modernizację oświetlenia ulic ( zł); bezpłatny Internet dla mieszkańców (ze środków UE; zł); inwestycje i remonty w szkołach, w tym związane z wprowadzeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą ( zł). Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2013 roku wyniesie 399 mln zł, natomiast na koniec 2014 roku 434 mln zł. Największa część budżetu przeznaczona zostanie na edukację wskazuje szef magistratu. Kolejne miejsca zajmują wydatki na transport, opiekę społeczną czy gospodarkę komunalną i mieszkaniową. Teraz projekt budżetu będą analizowali radni Rady Miejskiej, do których należy ostateczna decyzja co do jego kształtu. WIęź ponad PIENIędzmi Mieszkańcy osiedla bloków socjalnych przy ul. Wolanowskiej 75 w Radomiu dali przykład innym, jak skutecznie walczyć o projekty w Budżecie Obywatelskim. Podczas spotkania z prezydentem, Andrzejem Kosztowniakiem, mieli okazję przedstawić poszczególne etapy starań o budowę placu zabaw oraz boiska, a także zaprezentować, jak osiedle zmienia się dzięki współpracy wszystkich jego mieszkańców. > 3 atrakcyjny BIZNESOWO... Specjalizującą się w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych, komercjalizacją oraz doradztwem na rynku nieruchomości komercyjnych firma Walter Herz stworzyła raport dla rynku radomskiego. Dokument przedstawia zalety naszego miasta oraz aktualne warunki i trendy panujące na rynku nieruchomości biznesowych. Opracowanie stworzone zostało we współpracy z Urzędem Miasta i lokalnymi inwestorami. > 4 LAURY DLA PROSCENIUM Pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów Teraz My, zdobył Radomski Teatr Proscenium, działający przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej. Grupa zaprezentowała pełen wspaniałego humoru, kabaretowy spektakl Hamlet, według tekstu Jeremiego Przybory. Warto podkreślić, że nasi artyści okazali się najlepsi wśród 144. prezentacji z udziałem 1354 osób! > 6 Od 2 stycznia do końca lutego 2014 roku prowadzone będą konsultacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu handlu w niedzielę. O handlu po Nowym Roku W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w sprawie konsultacji dotyczących zmian w funkcjonowaniu handlu w niedzielę. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele radomskich środowisk kupieckich oraz radni: Małgorzata Półbratek, Włodzimierz Bojarski, Jerzy Pacholec, Mirosław Rejczak, Zbigniew Neska, Jan Pszczoła, Kazimierz Woźniak, Zenon Krawczyk. Kupcy reprezentowali zarówno tych, którzy dążą do skrócenia godzin handlu w Radomiu w niedzielę do godziny 12, jak i tych, którzy są przeciwni wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w tym zakresie. Spotkanie miało na celu ustalenie terminu i czasu trwania konsultacji społecznych na ten temat. Przypomnijmy, że przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących skrócenia godzin handlu w niedzielę jest efektem uchwały Rady Miejskiej w związku z postulatami części środowiska kupieckiego. Jednocześnie od środowiska reprezentującego inną część kupców radomskich do prezydenta Radomia wpłynął wniosek zgłaszający sprzeciw wobec wprowadzania zmian w funkcjonowaniu handlu w niedzielę. Konsultacje będą miały na celu zebranie opinii mieszkańców Radomia na ten temat w jednej ankiecie. Uczestnicy spotkania zgodnie ustalili, że konsultacje będą prowadzone od 2 stycznia do końca lutego. Udział w nich wziąć będą mogli tylko mieszkańcy Radomia powyżej 16 roku życia. Opinię można będzie wyrazić w sposób tradycyjny, na papierowym wydruku ankiety lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W obu przypadkach wypełniający ankietę zobowiązany będzie do podania imienia, nazwiska oraz numeru PESEL w celu uniemożliwienia ponownego oddania głosu przez tę samą osobę. STOLICA ZAPASów Radom był miejscem kilkudniowego zgrupowania reprezentacji Polski zapaśników w stylu klasycznym. Wybór miasta jest nieprzypadkowy. Wszak od 15 lat działa u nas zapaśnicza Szkoła Mistrzostwa, będąca kuźnią talentów. Na zajęciach w Radomiu stawili się wszyscy najlepsi zawodnicy zmagań na macie. Kadrowicze ćwiczyli pod okiem mistrza olimpijskiego z Atlanty, pochodzącego z Radomskiego Włodzimierza Zawadzkiego oraz etatowego szkoleniowca SMS-u Zdzisława Kolanka. > 7

2 2 Środa 4 grudnia 2013 Edukacyjny pilotaż Minął rok od podpisania przez Urząd Miasta w Radomiu oraz Microsoft umowy Education Alliance Agreement. Wkrótce wszystkie szkoły będą korzystać z pakietu Office 365. Za przykładem efektywnej współpracy Gminy z Microsoftem, idą już kolejne miasta. Obszerna dyskusja trwa AUTOPROMOCJA Nowoczesne technologie wykorzystywane są nawet podczas zajęć wychowania fizycznego. Dzięki podpisanej umowie Education Alliance Agreement we wszystkich radomskich placówkach oświatowych jest realizowany proces wdrażania Office 365. Już 54 z nich w pełni korzysta z wdrożonej usługi, a 42, w tym 21 przedszkoli, wkrótce dołączą do tego grona. W ramach współpracy odbyły się również 72 szkolenia, w których uczestniczyło ponad 500 szkolnych liderów i nauczycieli podkreśla Leszek Pożyczka, dyrektor Wydziału Edukacji Sportu i Turystyki. Ponad rok temu, podpisując umowę z Microsoftem, Radom postawił na innowacyjne nauczanie. Zastosowanie technologii Microsoft w placówkach zwiększyło konkurencyjność naszych szkół i przede wszystkim wpłynęło na dużo lepsze przygotowanie młodzieży do kolejnych etapów ich edukacji powiedział Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia. Podczas Dnia Technologii w Edukacji, który odbył się w Zespole Szkół Technicznych, nauczyciele z radomskich szkół, wszystkich poziomów edukacji, zaprezentowali możliwości praktycznego wykorzystania technologii w edukacji. O wielkim zaangażowaniu miasta świadczy również fakt, że ponad 1200 radomskich nauczycieli zarejestrowało się na platformie Partners in Learning, skupiającej nauczycieli stawiających na innowacyjne rozwiązania w edukacji, gdzie mogą oni korzystać nie tylko z projektów lekcji czy samouczków, wymieniać się wiedzą i kontaktami z kolegami na całym świecie, ale także kształcić się za pomocą wielu kursów e-learningowych i zdobywać certyfikaty Microsoft dla nauczycieli. W wyniku tak dobrych efektów w bieżącym roku szkolnym władze miasta Radomia będą kontynuować rozpoczęte działania. Jest to bardzo dobra wiadomość, szczególnie biorąc pod uwagę, że była to pilotażowa realizacja umowy partnerskiej Education Alliance Agreement w Polsce. Już prowadzimy rozmowy z kilkoma województwami zainteresowanymi podobną współpracą powiedziała Cecylia Szymańska-Ban, dyrektor ds. edukacji w polskim oddziale Microsoft. Zakres współpracy Urzędu Miasta w Radomiu i firmy Microsoft obejmuje doradztwo dotyczące standaryzacji oraz unifikacji systemu i procesów zarządzania oświatą, rozpowszechnianie nowych technologii w szkołach, szkolenia nauczycieli w ramach programu Microsoft Partners in Learning, implementację Office 365, a także wdrażanie programów oraz systemu operacyjnego Microsoft w radomskich szkołach. Benefity ze współpracy czerpie już uczniów i nauczycieli, którzy wykorzystują nowe narzędzia nie tylko w swojej pracy dydaktycznej, ale także podczas współpracy z innymi nauczycielami oraz szkołami. Ruszyła seria spotkań konsultacyjnych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pierwsze dotyczyło edukacji. Kolejne, z obszaru pomocy społecznej i bezpieczeństwa, zaplanowano na 11 grudnia. Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji dotyczących obszaru społeczno-gospodarczego i perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości. Opracowanie Strategii Rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego to wielki projekt, który miasto Radom realizować będzie wspólnie z Powiatem Radomskim, Gozdem, Iłżą, Jastrzębią, Jedlińskiem, Jedlnią-Letnisko, Kowalą, Pionkami, Przytykiem, Skaryszewem, Wierzbicą, Wolanowem i Zakrzewem. Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu, zagadnienia dotyczące edukacji przedstawili m.in. prezydent Andrzej Kosztowniak oraz wiceprezydent Ryszard Fałek. Podczas spotkania w Zespole Szkół Muzycznych dyskutowano na tematy bieżących problemów oświatowych, a władze miasta miały przy tej okazji możliwość przybliżenia tematów inwestycji oświatowych współfinansowanych z EFS w ramach POKL, osiągnięć uczniów i nauczycieli radomskich placówek czy wreszcie planów na przyszłość. Na każdej edukacyjnej płaszczyźnie zwracamy także uwagę na aspekt wychowania, który jest dla nas priorytetem podkreślił wiceprezydent, Ryszard Fałek. Prezydent Andrzej Kosztowniak przedstawił również obszary, które pozwoliły zrealizować wiele edukacyjnych planów. Mowa m.in. o optymalnej liczbie miejsc w przedszkolach czy wyznaczeniu zadania, żeby poprzez prowadzone programy, systematycznie podnosić poziom edukacji w naszym mieście. Z całą pewnością miało to przełożenie na szkolnictwo zawodowe. W tym przypadku udało się nam zatrzymać, a następnie odwrócić tendencje odchodzenia od tego rodzaju edukacji. Mocno na nią postawiliśmy i już przekonujemy się o tym, że był to bardzo dobry ruch podsumował prezydent Kosztowniak. Kolejne spotkanie w ramach konsultacji dotyczyć będzie obszaru pomocy społecznej i bezpieczeństwa. Odbędzie się ono w Urzędzie Miejskim, ul. Jana Kilińskiego 30 w Radomiu, 11 grudnia 2013 r. Początek spotkania o godz. 18. Zachęcamy do licznego udziału radomian, na których opinie w każdej z podejmowanych w trakcie konsultacji dziedzin szczególnie liczymy podkreśla Joanna Pałka-Czerwińska, dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego. Radom również na: RADOMSKI MAGAZYN SAMORZĄDOWY REDAKCJA MAGAZYNU: Redaktor naczelny: Artur Standowicz Redaguje Zespół ds. Informacji Prasowej i Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu i współpracownicy Skład i opracowanie graficzne: Joanna Szyszkiewicz Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Nakład: egzemplarzy Wydawca: Urząd Miejski w Radomiu Opracowanie graficzne makiety: Artur Gospodarczyk aeroplanstudio.pl Kontakt: Urząd Miejski w Radomiu ul. Kilińskiego 30, pok Stałe punkty dystrybucji: skrzyżowanie ul. 25 Czerwca i Żeromskiego skrzyżowanie ul. Słowackiego i 25 Czerwca tunel dworca PKP ul. Poniatowskiego skrzyżowanie ul. Wierzbickiej i 1905 Roku skrzyżowanie ul. Wernera i Malczewskiego Politechnika Radomska ul. Malczewskiego 29 i ul. Chrobrego 31 Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. T. Chałubińskiego Wyższa Szkoła Handlowa RTBS Administrator Miejska Biblioteka Publiczna Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji pływalnia NEPTUN OKiSZ Resursa Obywatelska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Zarząd Lokalami Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego Galeria Słoneczna Urząd Miejski w Radomiu ul. Kilińskiego 30, ul. Żeromskiego 53 i ul. Moniuszki 9

3 Środa 4 grudnia Jak powstrzymać dyskonty? Tylko rozwiązania na szczeblu prawa państwowego mogą dać samorządom instrumenty do skutecznej walki z globalną ekspansją sieci dyskontów. Bez stosownych regulacji prawnych są one bezsilne. Władze Radomia, reprezentowani przez prezydenta Andrzeja Kosztowniaka i jego zastępcę, Igora Marszałkiewicza, zapowiedzieli więc ponowne przekazanie premierowi oraz parlamentarzystom gotowych od roku projektów ustaw. Władze Radomia dostrzegają cały szereg kwestii, które mają bardzo istotny i realny wpływ na sytuację kupców i warunki, w jakich prowadzą swoją działalność. Wynikają one zaś z prawa obowiązującego na terenie całego kraju, wprowadzonego na podstawie ustaw. Zależne są więc nie od woli prezydenta i samorządu, ale od rządu i parlamentu. Jako samorządowcy czujemy więc bezsilność wynikającą ze wspomnianych wyżej przepisów prawa. Nie jesteśmy bowiem sami w stanie przeciwstawić się globalnej ekspansji sieci dyskontów. Prognozy mówią o powstaniu kilku tysięcy nowych takich punktów w kraju na przestrzeni najbliższych lat. Nasze sklepy będą przez nie naturalnie wypierane alarmują włodarze Radomia.Tymczasem upłynął już rok, odkąd władze miasta skierowały cały gotowy pakiet rozwiązań ustawowych do parlamentarzystów ziemi radomskiej, mając nadzieję, że zostaną poddane dyskusji sejmowej i przyczynią się do realnej poprawy sytuacji lokalnych przedsiębiorców, a zwłaszcza wzmocnią ich konkurencyjność w stosunku do wielkich sieci handlowych. To ewenement, żeby samorząd przedstawiał gotowy projekt uchwały. Dostrzegamy jednak problem i chcemy pomóc w jego rozwiązaniu mówi wiceprezydent Radomia, Igor Marszałkiewicz. Jak dotąd jednak, parlament nie zajął się problemem powstrzymania ekspansji handlu w omawianych typach placówek. Przekażemy więc parlamentarzystom wszystkich klubów pakiet naszych propozycji raz jeszcze, z wiarą, że sejm przyjmie rozwiązania zabezpieczające interes lokalnych kupców mówi prezydent Radomia, Andrzej Kosztowniak i wskazuje te rozwiązania. Wśród propozycji wskazany został przede wszystkim projekt całkiem nowej ustawy mówiącej o strefach interwencyjnych, określającej zasady i tryb ustanawiania stref interwencji na terenie gminy, zarządzania takimi strefami oraz szczególne zasady prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej z preferencjami podatkowymi podobnie, jak to jest w przypadku specjalnych stref ekonomicznych. Prezydent Radomia widzi także potrzebę wprowadzenia zmian zapisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Polegałyby na ustaleniu w stosunku do obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m. kw. obowiązku sporządzenia studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także wymogu dokonania prognozy skutków finansowych oddziaływania na rynek pracy, handlu, usług i produkcji oraz uzależnienia możliwości ustalenia warunków zabudowy od zgodności ze studium. Kolejne proponowane przez władze Radomia w projekcie uchwały zmiany dotyczą m.in. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Polegają na wprowadzeniu zapisów dotyczących stworzenia dla podmiotów gospodarczych niejednoosobowych możliwości wyłączenia z podatku od nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą części nieruchomości na czas nieprowadzenia tej działalności oraz ustalenia ustawowej maksymalnej stawki podatku od nieruchomości dla handlu detalicznego na powierzchni sprzedaży do 400 m.kw. oraz dla usług i produkcji rzemieślniczej. Już ósma rodzina z Radomia zdecydowała się na prowadzenie rodzinnego pogotowia opiekuńczego. Nasze miasto jest liderem w tej dziedzinie, co świadczy, że pełne jest wyjątkowych, ciepłych i zaangażowanych w sprawy innych ludzi uważa Anna Kwiecień, wiceprezydent Radomia. Rośnie liczba chętnych do prowadzenia pogotowia opiekuńczego o charakterze rodzinnym. Anna Kwiecień, wiceprezydent Radomia, wręczyła ostatnio państwu Beacie i Tomaszowi Jędra umowę na prowadzenie takiej placówki. W tej chwili w Radomiu już osiem rodzin prowadzi takowe. Dzięki tak wspaniałym ludziom, dzieci nie muszą trafiać do domu dziecka, tylko mogą wychowywać się w normalnej rodzinie, gdzie mają zapewnioną miłość podkreśla Anna Kwiecień. Dążenie do tworzenia placówek interwencyjnych o podobnym charakterze to jeden z planów władz miasta. Dzieci, zwłaszcza te, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, mogłyby trafiać do placówek państwowych. Dzięki Zapewnią miłość najmłodszym takim rodzinom jak państwo Jędra, mają okazję zadomowić się pod skrzydłami rodzinnymi dodaje Anna Kwiecień. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby włączyć się do programu? Najważniejsze, to mieć głębokie przekonanie o tym, że chce się zrobić coś dobrego dla dzieci. Trzeba posiadać także świadomość, że to nie tradycyjna opieka, ale 24-godzinne zaangażowanie tłumaczy wiceprezydent Radomia. Kandydaci do prowadzenia podobnej działalności są odpowiednio przygotowani przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przechodzą cykl specjalistycznych szkoleń. Po przyjęciu danej rodziny jesteśmy wówczas przekonani, że dzieci trafiające do niej są w odpowiednich rękach. Wszyscy, którzy zdecydowali się już na prowadzenie takiej działalności, wywiązują się z niej znakomicie. Mnie natomiast utwierdza to w przekonaniu, że Radom to miasto ludzi ciepłych, wrażliwych i chętnych nieść pomoc najmłodszym ukazuje wiceprezydent Kwiecień. Także państwo Beata i Tomasz Jędra długo zastanawiali się nad zgłoszeniem. Rzeczywiście, decyzja ta musiała w nas dojrzeć. Chcemy jednak dać dzieciom, które tego potrzebują, jak najwięcej rodzinnego ciepła i pomóc im wejść w normalny sposób w dorosłe życie podkreśla pani Beata Jędra. Oficjalne rozpoczęcie działalności poprzedza podpisanie stosownych dokumentów. Więź ponad pieniędzmi Mieszkańcy osiedla bloków socjalnych przy ul. Wolanowskiej 75 dali przykład innym, jak skutecznie walczyć o projekty w Budżecie Obywatelskim. Podczas spotkania z prezydentem, Andrzejem Kosztowniakiem, mieli okazję przedstawić poszczególne etapy starań o budowę placu zabaw oraz boiska, a także zaprezentować, jak osiedle zmienia się dzięki współpracy wszystkich jego mieszkańców. Spotkanie w centrum Wolanowska stanowiło jeden z ważnych punktów integracji środowiska, prezentacji jego dokonań oraz działalności pracowników socjalnych. Doświadczenia zdobyte m.in. podczas spotkań organizowanych w ramach Centrum Aktywności Lokalnej przyniosły efekt. Mieszkańcom bardzo zależało na realizacji zgłoszonego do budżetu obywatelskiego projektu i dopięli swego podkreśla Agnieszka Prygiel, kierownik zespołu pracy socjalnej nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nawiązanie współpracy z Publicznym Gimnazjum nr 12, zorganizowanie festynu i wspólne lobbowanie na rzecz pomysłów to tylko wybrane z form prowadzonych działań. Młody reżyser z Radomia, Rafał Sadowski nakręcił nawet na ten temat film, który został zaprezentowany podczas spotkania z prezydentem Radomia. Mieszkańcy osiedla przekonali się, że wzięcie spraw we własne ręce, może przynieść same korzyści przekonywała Halina Janiszek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. A podobne sukcescy pozwalają mieszkańcom uwierzyć jeszcze bardziej, że to co robią, ma sens dodała dyrektor MOPS. Uzyskanie niemal 3400 punktów i drugie miejsce w naszym obszarze to powód do dumy uzupełnili najmłodsi mieszkańcy osiedla, którzy osobiście dziękowali przybyłym na podsumowanie ich działań spotkanie. Prezydent Radomia podkreślił tymczasem, że działania środowiska przy osiedlu na ulicy Wolanowskiej, będą stanowić podpowiedź dla innych, jak skutecznie walczyć o projekty w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Ogromną satysfakcję sprawiło mi również spostrzeżenie państwa, że dzięki budżetowi obywatelskiemu mogliście znacznie częściej spotykać się, rozmawiać i budować wyjątkowe więzi. Myślę, że to jedna z najważniejszych wartości płynących z tego procesu podsumował prezydent. Przypomnijmy, że budżet obywatelski stanowi rodzaj konsultacji społecznych w sprawie wydatkowania części budżetu Gminy Miasta Radomia na wskazane przez mieszkańców naszego miasta propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w jej kompetencjach. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą włączyć się osobiście w wybór inwestycji, jakie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach oddanej do ich dyspozycji części budżetu Miasta.

4 4 Środa 4 grudnia 2013 Szpital, lotnisko, stypendia, po sesji Rady Miejskiej Bardzo owocna była listopadowa sesja Rady Miejskiej w Radomiu. Radni zapoznali się na niej z tak ważnymi dla miasta tematami jak sytuacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, czy uruchomienia cywilnego lotniska. Podczas sesji wręczone zostały także przyznawane rokrocznie utalentowanej młodzieży z Radomia stypendia sportowe, artystyczne i naukowe. Jednym z ważnych tematów na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radomiu była sytuacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Sytuacja jest trudna, a spowodowane jest to między innymi zbyt niskim kontraktem z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogólna wartość kontraktu z NFZ wynosi ok. 60 mln zł, taki był plan. Do tej pory niesfinansowane umowy to prawie 3 mln zł za pierwsze półrocze informuje dyrektor szpitala miejskiego Andrzej Pawluczyk. Zrealizowaliśmy więcej nadwykonań niż wykonań. Wzrost stawek VAT, zmiany wysokości składki na fundusz rentowy (to o 1 mln 200 tys. zł więcej rocznie) wygenerowało nam długi. Nie możemy sprzedawać nadwykonań. Staramy się nie przekraczać limitów kontraktów. Fundusz proponuje nam umowy takie same jak z lat ubiegłych. Nie patrzy na nadwykonania. Tymczasem szpital ma potencjał, żeby leczyć większą liczbę pacjentów. Warunkiem jest jednak wyższy kontrakt z NFZ. Niektóre oddziały są jednak źle opłacane, a to rzutuje na sytuację finansową szpitala. Przeciwko komercjalizacji szpitala miejskiego opowiada się Anna Kwiecień, wiceprezydent Radomia, odpowiedzialna za sprawy zdrowotne. Szpital funkcjonuje w określonych okolicznościach zewnętrznych. Polityka NFZ jest mocno ukierunkowana na to, by przymusić samorządy do przekształcenia szpitali. Mam wiedzę, że takie szpitale, które się komercjalizują mając duży dług, niedługo potem ogłaszają upadłość przekonuje Anna Kwiecień. Jeśli nasz szpital miałby waloryzację umowy na poziomie inflacji, mielibyśmy nadwyżkę. W naszym szpitalu w ubiegłym roku leczyło się ponad 26 tysięcy osób. Raport dyrektora RSS jest bardzo budujący. Mamy bardzo niskie wydatki na światło, energię, media. Ale tutaj już się ciąć nie da. Restrukturyzacja RSS trwa od 2007 roku i w moim przekonaniu idzie w dobrym kierunku, choć co jakiś czas jesteśmy stawiani pod ścianą przez NFZ. W tej chwili wyjścia są dwa. Albo pokrywamy straty, albo przekształcamy szpital w spółkę prawa handlowego. W przypadku niepokrycia strat, na przygotowanie przekształcenia mamy zaledwie trzy miesiące. Są tylko dwa wyjścia albo pokrywamy straty, albo przekształcamy szpital. Jeżeli nie pokryjemy strat, mamy trzy miesiące na przygotowanie lecznicy w spółkę prawa handlowego. Radni mają zapoznać się wkrótce z programem naprawczym szpitala. *** Sytuację związaną z uruchomieniem cywilnego lotniska w naszym mieście przedstawił prezes Portu Lotniczego Radom Tomasz Siwak. Kończąc prace, których zwieńczeniem będzie cywilna działalność lotniskowa na funkcjonującym lotnisku wojskowym, jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż kilka miesięcy temu przekonywał. Przyznane zostały stypendia sportowe, artystyczne oraz naukowe, które ustanowili radni Rady Miejskiej w Radomiu. Stypendium im. Antoniego Czortka i Kazimierza Paździora, przyznawane za osiągnięcia sportowe, otrzymali w tym roku: Aleksandra Buczyńska (4 tys. zł) tenisistka RKT Return Radom i Dominik Witczak (1 tys. zł) lekkoatleta ZTE Radom. W skład kapituły rozpatrującej wnioski osób ubiegających się o te stypendia wchodzili: Jerzy Przyborowski, Jarosław Ludwiński, Sylwester Szymczak, Grzegorz Stępień, Robert Bartkiewicz, Dariusz Wójcik przewodniczący. Stypendium im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za osiągnięcia w nauce otrzymali: Krzysztof Jacek Stanisławek i Mikołaj Marcinkiewicz. Obaj po 2,5 tys. zł. Kapitułę tworzyli: Zbigniew Wronka, Stanisław Banaszkiewicz, Izabela Rusek-Chmielińska, Adam Beresiński, Małgorzata Półbratek, Jadwiga Kiljanek i Dariusz Wójcik przewodniczący. Stypendium im. Jacka Malczewskiego za osiągnięcia artystyczne zostały przyznne: Dominice Oldze Wesołowskiej, Magdalenie Bajek, Tomaszowi Frasońskiemu i Michałowi Komodzie. Każdy otrzymał po 1250 zł. Członkowie kapituły: Małgorzata Strzelec, Izabela Rusek-Chmielińska, Agata Morgan, Zbigniew Stanisław Kamieński, Adam Beresiński i Dariusz Wójcik przewodniczący. DARIUSZ WóJCIK przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu Od zawsze wspieraliśmy i wspieramy talenty młodych ludzi w wielu dziedzinach życia. Kwoty jakie możemy przeznaczyć na stypendia nie są może porywające, ale z pewnością w jakimś stopniu mogą pomóc młodzieży w realizacji swoich zainteresowań i pasji. Temu te nagrody mają służyć. Mam nadzieję, że sukcesy sportowe, naukowe, czy artystyczne, które młodzi mieszkańcy Radomia osiągają, spowodują, że ich autorzy jeszcze bardziej będą czuli tożsamość ze swoim miastem. Wierzę, że kiedyś, będąc już sławnymi, powiedzą z dumą: Radom to moje miasto! Przypomnijmy, że cztery miesiące temu radni zdecydowali o dokapitalizowaniu spółki Port Lotniczy Radom. Kluczową dla spółki była sprawa pozyskania certyfikatu lotniska użytku publicznego, który wydaje dla wszystkich lotnisk Urząd Lotnictwa Cywilnego. Robiliśmy wszystko aby ten dokument wraz z wpisem do rejestru lotnisk cywilnych otrzymać do połowy września. Niestety, zmuszeni byliśmy czekać z wysłaniem wniosku o poddanie się procedurze certyfikacyjnej. Wcześniejszy wniosek był bezprzedmiotowy, bowiem nie było po prostu aktów wykonawczych do znowelizowanej w grudniu ubiegłego roku Ustawy Prawo Lotnicze. Ostatni z kilku takich aktów wszedł w życie dopiero w lipcu i umożliwił rozpoczęcie całej procedury wyjaśniał Tomasz Siwak. Dodał jednak, że spółka spodziewa się otrzymania stosownego certyfikatu jeszcze w tym roku. To początek drogi, bowiem certyfikat dla nowych lotnisk jest wydawany maksymalnie na rok. Następnie będziemy regularnie odwiedzani przez inspektorów, którzy będą decydowali czy lotnisko nadal spełnia wszystkie bez wyjątku zasady bezpieczeństwa. W tym kontekście warto przypomnieć, że przekazane spółce przez Radę Miejską środki finansowe służą przede wszystkim, jako wymagane przez prawo zabezpieczenie dwuletniej działalności Portu Lotniczego Radom podkreślał prezes Siwak. Kończą się prace przy budowie terminalu. Gotowy jest dojazd do lotniska, a także duży garaż dla dwóch ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych Lotniskowej Straży Pożarnej. Obecnie przebudowywany jest fragment ogrodzenia pomiędzy drogą dojazdową do terminalu, a zastrzeżonym terenem lotniska, zgodnie z wytycznymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zamontowano już maszty z rękawami wskazującymi kierunek wiatru. Port Lotniczy Radom zakupił dwa autobusy marki MAN, które do niedawna użytkowane były przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. Pojazdy zostały dostosowane do potrzeb lotniska. Autobusy będą woziły pasażerów między terminalem, a płytą postojową samolotów. Pozwolą na jednoczesną obsługę prawie 200 pasażerów czyli wszystkich znajdujących się na pokładzie np. Airbusa A 320 czy Boeinga 737. W listopadzie ogłoszony został przetarg na dostawę w formie leasingu finansowego specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów. Lotnisko musi oczywiście posiadać odpowiednie instrumenty nawigacyjne. W Radomiu będzie to na razie ogólnokierunkowa radiolatarnia doplerowska DVOR oraz urządzenie radiowe DME, służące do pomiaru odległości statku powietrznego od progu drogi startowej. Zakładamy, że w połowie przyszłego roku stanie na naszym lotnisku tymczasowa wieża kontroli lotów, w której obowiązki będą wypełniali kontrolerzy zatrudnieni przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Spodziewamy się także opracowania struktury przestrzeni powietrznej w ruchu nad Radomiem, procedur lądowania i startu, a także rozpoczęcia najpóźniej w przyszłym roku budowy urządzenia ILS mówi Tomasz Siwak. Raport przedstawia zalety naszego miasta oraz aktualne warunki i trendy panujące na rynku nieruchomości biurowych, handlowych i magazynowych. Opracowanie stworzone zostało we współpracy z Urzędem Miasta i lokalnymi inwestorami i odbiło się szerokim echem w wydaniach internetowych czasopism branżowych. O biznesowej atrakcyjności Radomia można przeczytać m.in. na stronach Propertynews.pl, Inwestycje.pl, Outsourcingportal.pl, E-biurowce.pl, Egospodarka.pl, Biznesmazowiecki.pl, QBusiness.pl, Biura-pl, E-contest.pl, Renews.pl. Autorzy raportu jednoznacznie stwierdzają, że Radom ma duże szanse, aby stać się ważnym ośrodkiem biznesowym. Niższe koszty wynajmu powierzchni i zatrudnienia w zestawieniu z wysoką podażą powierzchni Radom atrakcyjny biznesowo Specjalizującą się w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych, komercjalizacją oraz doradztwem na rynku nieruchomości komercyjnych firma Walter Herz stworzyła raport dla rynku radomskiego. Autorzy stwierdzili, że Radom ma szanse stać się ważnym ośrodkiem biznesowym. komercyjnych, czynią nasze miasto ciekawą alternatywą dla oddalonej o zaledwie 100 km Warszawy. Dużym atutem miasta jest pojawienie się nowoczesnej powierzchni biurowej wysokiej i najwyższej klasy. Jak wynika z raportu, Radom oraz obrzeża miejskie znajdują się w fazie intensywnego rozwoju także pod względem dostępnej nowoczesnej powierzchni magazynowej. Szczególną uwagę na Radom powinny zwrócić również firmy zainteresowane powierzchniami magazynowymi, jak i gruntami pod takie centra, ponieważ idealna komunikacja i lokalizacja w centralnej Polsce zapewniają bardzo dobry transport towarów. Raport przypomina, że na rozwój sektora produkcji niebagatelny wpływ miało przyłączenie w 2001 roku okolic Radomia do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorstwa działające w strefie mogą uzyskać zwolnienie z podatków od nieruchomości nawet przez 5 lat. Największą korzyścią dla przedsiębiorcy jest jednak możliwość otrzymania zwolnienia z podatku dochodowego. Nie bez znaczenia dla rozwoju biznesu jest także budowa lotniska cywilnego, a także południowej obwodnicy Radomia oraz planowana modernizacja trasy kolejowej na odcinku łączącym Radom z Warszawą i Krakowem. Autorzy raportu zwracają uwagę na dostępność dobrze wykształconej kadry w Radomiu, a to za sprawą znaczącej liczby uczelni wyższych oraz dobrze zorganizowanej sieci zawodowych szkół ponadgimnazjalnych. Coraz lepsza infrastruktura, korzystna lokalizacja, oraz coraz więcej wysokiej klasy nieruchomości komercyjnych, a do tego duże zasoby pracowników, to poważne argumenty przemawiające za tym, by postrzegać Radom jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Jeśli dodamy do tego niskie koszty pracy oraz korzystne stawki czynszów, rosnące obecnie zainteresowanie ze strony krajowych i zagranicznych firm okazuje się w pełni uzasadnione.

Radomianie o budżecie

Radomianie o budżecie NOWe firmy mają się dobrze Jedni prowadzą portale internetowe, inni parają się handlem, są też tacy, którzy stworzyli zakłady usługowe, albo biura rachunkowe. Przekrój 55 firm, które powstały dzięki realizowanemu

Bardziej szczegółowo

mistrzowie przestworzy!

mistrzowie przestworzy! Siła w rzemiośle Stare auta, dawne wojsko i policja, koncerty przedwojennych szlagierów, kataryniarz, wróż to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają 10 i 11 września na gości Uliczki Tradycji. W 1930

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Śląski. Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA. www.kapitalslaski.pl. Kapitał Śląski. www.kapitalslaski.pl. Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Śląski. Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA. www.kapitalslaski.pl. Kapitał Śląski. www.kapitalslaski.pl. Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje czerwiec 2015 Śląski Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA Misją BetaMed SA jest praca nad nieustanną poprawą jakości życia osób wymagających wieloaspektowego leczenia,

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego str. 4. Kapitał Dolnego Śląska

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego str. 4. Kapitał Dolnego Śląska sierpień 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Promujemy przedsiębiorczość i integrujemy środowisko biznesowe, ponieważ uważamy, że innowacyjność w mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Do dwóch nowoczesnych budynków położonych przy ul. Technologicznej 2 w Opolu wprowadziły się już firmy, a wolnych miejsc brakuje od dawna. Oficjalne otwarcie Parku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa. CWK - o obiekcie. Nowe autobusy. Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu. Budżet na 2014 rok

Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa. CWK - o obiekcie. Nowe autobusy. Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu. Budżet na 2014 rok Elektroniczny Biuletyn Urzęd Miasta Opola Nr 1. kwiecień 2014 r. Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa CWK - o obiekcie Nowe autobusy Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu Budżet na 2014 rok SŁOWO

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Klimat dla inwestycji

Klimat dla inwestycji ŚWIadecTWO aktywności Prezydent Andrzej Kosztowniak ogłosił listę projektów, które zdobyły najwięcej punktów w głosowaniu budżetu obywatelskiego na rok 2015. Jest ich piętnaście. Na listach znalazło się

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (89) styczeń 2012 ISSN 1733-1811

Nr 1 (89) styczeń 2012 ISSN 1733-1811 Nr 1 (89) styczeń 2012 ISSN 1733-1811 Okładka: bulwary nad Młynówką w Opolu Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu województwa opolskiego. Redakcja: 45-082 Opole, ul.

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

Nr 12/450; grudzień 2008. Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy redakcja GR

Nr 12/450; grudzień 2008. Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy redakcja GR Nr 12/450; grudzień 2008 Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy redakcja GR Drodzy Rybniczanie! Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas refleksji,

Bardziej szczegółowo

Europa w Poznaniu. 8 września Poznań stał się. Tak zagłosowaliśmy Film o powstaniu Zatrzymać wodę

Europa w Poznaniu. 8 września Poznań stał się. Tak zagłosowaliśmy Film o powstaniu Zatrzymać wodę październik 2011 nr 10 (125) rok XI ISSN 1642-0918 Europa w Poznaniu Mniejsza dziura Sejmik podsumował I półrocze w wojewódzkich finansach, dokonał odpowiednich korekt, w rezultacie których planowany na

Bardziej szczegółowo

Za wywóz śmieci posegregowanych każdy radomianin zapłaci miesięcznie 13,50 zł

Za wywóz śmieci posegregowanych każdy radomianin zapłaci miesięcznie 13,50 zł R E K L A M A Kłaniamy się Trzem Królom W niedzielę, 6 stycznia przez centrum miasta przejdzie Orszak Trzech Króli. Spotkanie radomian na rynku o godz. 11.45 W klimat święta uczestników tegorocznego orszaku,

Bardziej szczegółowo