Mądre oszczędności. Struktura głównych pozycji wydatków. Przybliżone wartości wyrażone w procentach (%)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mądre oszczędności. Struktura głównych pozycji wydatków. Przybliżone wartości wyrażone w procentach (%)"

Transkrypt

1 Jak powstrzymać dyskonty? Władze Radomia dostrzegają cały szereg kwestii, które mają istotny i realny wpływ na sytuację kupców i warunki, w jakich prowadzą działalność. Niestety tylko rozwiązania na szczeblu prawa państwowego mogą dać samorządom instrumenty do skutecznej walki z ekspansją sieci dyskontów. Bez stosownych regulacji prawnych są one bezsilne. Władze Radomia zapowiadają więc ponowne przekazanie premierowi oraz parlamentarzystom gotowych od roku projektów ustaw. > 3 SzpITAL, lotnisko, stypendia, po sesji RADY MIEJSKIEJ Bardzo owocna była listopadowa sesja Rady Miejskiej. Radni zapoznali się na niej z ważnymi tematami, m.in. dotyczącymi Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Sytuacja jest trudna, a spowodowane jest to między innymi zbyt niskim kontraktem z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogólna wartość kontraktu wynosi ok. 60 mln zł. Do tej pory niesfinansowane umowy to prawie 3 mln zł za pierwsze półrocze informuje dyrektor szpitala miejskiego. > 4 Środa 4 grudnia 2013 DWUTYGODNIK Nr 23 / 2013 Gazeta bezpłatna Mądre oszczędności Jest już gotowy projekt budżetu na 2014 rok. Tradycyjnie, największą jego część pochłoną wydatki na edukację. Nie brakuje jednak licznych inwestycji, ale co najważniejsze, w porównaniu z poprzednim rokiem, zakładany deficyt budżetowy znacznie się zmniejszył. Projekt budżetu to dokument decydujący o tym, jakimi pieniędzmi dysponuje Gmina i na co planuje je przeznaczyć. Budżety wszystkich miast są wypadkową sytuacji gospodarczej naszego kraju. Tym samym także naszego miasta zwraca uwagę prezydent Radomia, Andrzej Kosztowniak. Od kilku lat w naszym kraju w większym, lub mniejszym stopniu mamy do czynienia z kryzysem. Musimy mieć więc świadomość jego wpływu na polską gospodarkę. Dlatego też na 2014 rok przygotowany został budżet dużych oszczędności. OGRANICZONY DEFICYT Dochody budżetowe ogółem wyniosą zł, natomiast planowane wydatki ogółem osiągną poziom zł. To oznacza, że zakładany deficyt budżetowy wyniesie zł, czyli będzie znacznie niższy od tego, który planowany był w 2013 roku. W zależności od źródeł, prognozy wykazują także, że z racji na mniejsze subwencje, Radom może otrzymać mniej pieniędzy z ministerstw. Będzie więc, m.in. do edukacji, musiał dołożyć z własnego budżetu. Warto więc podkreślić, że stworzyliśmy budżet dobrych oszczędności, bo pomimo ich wprowadzenia, w 2014 będziemy kontynuowali wiele inwestycji, zwlaszcza infrastrukturalnych tłumaczy prezydent Radomia. Największe planowane inwestycje to kontynuacja budowy obwodnicy południowej. W budżecie przewidziano na ten cel aż złotych. Kolejne to kontynuacja budowy przedłużenia ul. Mieszka I ( zł); przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 ( zł); poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej (kontynuacja, zł); utwardzenie nawierzchni gruntowych ( zł); rewitalizacja parków Leśniczówka, Stary Ogród i Kościuszki ( zł); kontynuacja wdrożenia karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej ( zł); budowa zatok do kontroli drogowej ( zł); budowa ul. Terenowej ( zł); budowa drogi wewnętrznej włączonej do ul. Grobickiego (kontynuacja, zł); budowa ulic w ramach czynów społecznych ( zł); budowa ul. Pasterskiej ( zł); rewitalizacja budynku po Archiwum Państwowym (dokumentacja zł); budowa parku miejskiego Ustronie ( zł) i kontynuacja prac adaptacyjnych budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 ( zł). Struktura głównych pozycji wydatków. Przybliżone wartości wyrażone w procentach (%) DŁUGA LISTA Wspomniane inwestycje to tylko wybrane z długiej listy. Poza powyższymi, środki inwestycyjne przeznaczone są również na wykupy gruntów pod ulice oraz nieruchomości do zasobu ( zł); wykupy gruntów pod realizowane inwestycje drogowe ( zł); inwestycje w szpitalu budowa Centrum Rehabilitacji oraz wyposażenie ( zł); budowę i modernizację oświetlenia ulic ( zł); bezpłatny Internet dla mieszkańców (ze środków UE; zł); inwestycje i remonty w szkołach, w tym związane z wprowadzeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą ( zł). Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2013 roku wyniesie 399 mln zł, natomiast na koniec 2014 roku 434 mln zł. Największa część budżetu przeznaczona zostanie na edukację wskazuje szef magistratu. Kolejne miejsca zajmują wydatki na transport, opiekę społeczną czy gospodarkę komunalną i mieszkaniową. Teraz projekt budżetu będą analizowali radni Rady Miejskiej, do których należy ostateczna decyzja co do jego kształtu. WIęź ponad PIENIędzmi Mieszkańcy osiedla bloków socjalnych przy ul. Wolanowskiej 75 w Radomiu dali przykład innym, jak skutecznie walczyć o projekty w Budżecie Obywatelskim. Podczas spotkania z prezydentem, Andrzejem Kosztowniakiem, mieli okazję przedstawić poszczególne etapy starań o budowę placu zabaw oraz boiska, a także zaprezentować, jak osiedle zmienia się dzięki współpracy wszystkich jego mieszkańców. > 3 atrakcyjny BIZNESOWO... Specjalizującą się w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych, komercjalizacją oraz doradztwem na rynku nieruchomości komercyjnych firma Walter Herz stworzyła raport dla rynku radomskiego. Dokument przedstawia zalety naszego miasta oraz aktualne warunki i trendy panujące na rynku nieruchomości biznesowych. Opracowanie stworzone zostało we współpracy z Urzędem Miasta i lokalnymi inwestorami. > 4 LAURY DLA PROSCENIUM Pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów Teraz My, zdobył Radomski Teatr Proscenium, działający przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej. Grupa zaprezentowała pełen wspaniałego humoru, kabaretowy spektakl Hamlet, według tekstu Jeremiego Przybory. Warto podkreślić, że nasi artyści okazali się najlepsi wśród 144. prezentacji z udziałem 1354 osób! > 6 Od 2 stycznia do końca lutego 2014 roku prowadzone będą konsultacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu handlu w niedzielę. O handlu po Nowym Roku W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w sprawie konsultacji dotyczących zmian w funkcjonowaniu handlu w niedzielę. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele radomskich środowisk kupieckich oraz radni: Małgorzata Półbratek, Włodzimierz Bojarski, Jerzy Pacholec, Mirosław Rejczak, Zbigniew Neska, Jan Pszczoła, Kazimierz Woźniak, Zenon Krawczyk. Kupcy reprezentowali zarówno tych, którzy dążą do skrócenia godzin handlu w Radomiu w niedzielę do godziny 12, jak i tych, którzy są przeciwni wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w tym zakresie. Spotkanie miało na celu ustalenie terminu i czasu trwania konsultacji społecznych na ten temat. Przypomnijmy, że przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących skrócenia godzin handlu w niedzielę jest efektem uchwały Rady Miejskiej w związku z postulatami części środowiska kupieckiego. Jednocześnie od środowiska reprezentującego inną część kupców radomskich do prezydenta Radomia wpłynął wniosek zgłaszający sprzeciw wobec wprowadzania zmian w funkcjonowaniu handlu w niedzielę. Konsultacje będą miały na celu zebranie opinii mieszkańców Radomia na ten temat w jednej ankiecie. Uczestnicy spotkania zgodnie ustalili, że konsultacje będą prowadzone od 2 stycznia do końca lutego. Udział w nich wziąć będą mogli tylko mieszkańcy Radomia powyżej 16 roku życia. Opinię można będzie wyrazić w sposób tradycyjny, na papierowym wydruku ankiety lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W obu przypadkach wypełniający ankietę zobowiązany będzie do podania imienia, nazwiska oraz numeru PESEL w celu uniemożliwienia ponownego oddania głosu przez tę samą osobę. STOLICA ZAPASów Radom był miejscem kilkudniowego zgrupowania reprezentacji Polski zapaśników w stylu klasycznym. Wybór miasta jest nieprzypadkowy. Wszak od 15 lat działa u nas zapaśnicza Szkoła Mistrzostwa, będąca kuźnią talentów. Na zajęciach w Radomiu stawili się wszyscy najlepsi zawodnicy zmagań na macie. Kadrowicze ćwiczyli pod okiem mistrza olimpijskiego z Atlanty, pochodzącego z Radomskiego Włodzimierza Zawadzkiego oraz etatowego szkoleniowca SMS-u Zdzisława Kolanka. > 7

2 2 Środa 4 grudnia 2013 Edukacyjny pilotaż Minął rok od podpisania przez Urząd Miasta w Radomiu oraz Microsoft umowy Education Alliance Agreement. Wkrótce wszystkie szkoły będą korzystać z pakietu Office 365. Za przykładem efektywnej współpracy Gminy z Microsoftem, idą już kolejne miasta. Obszerna dyskusja trwa AUTOPROMOCJA Nowoczesne technologie wykorzystywane są nawet podczas zajęć wychowania fizycznego. Dzięki podpisanej umowie Education Alliance Agreement we wszystkich radomskich placówkach oświatowych jest realizowany proces wdrażania Office 365. Już 54 z nich w pełni korzysta z wdrożonej usługi, a 42, w tym 21 przedszkoli, wkrótce dołączą do tego grona. W ramach współpracy odbyły się również 72 szkolenia, w których uczestniczyło ponad 500 szkolnych liderów i nauczycieli podkreśla Leszek Pożyczka, dyrektor Wydziału Edukacji Sportu i Turystyki. Ponad rok temu, podpisując umowę z Microsoftem, Radom postawił na innowacyjne nauczanie. Zastosowanie technologii Microsoft w placówkach zwiększyło konkurencyjność naszych szkół i przede wszystkim wpłynęło na dużo lepsze przygotowanie młodzieży do kolejnych etapów ich edukacji powiedział Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia. Podczas Dnia Technologii w Edukacji, który odbył się w Zespole Szkół Technicznych, nauczyciele z radomskich szkół, wszystkich poziomów edukacji, zaprezentowali możliwości praktycznego wykorzystania technologii w edukacji. O wielkim zaangażowaniu miasta świadczy również fakt, że ponad 1200 radomskich nauczycieli zarejestrowało się na platformie Partners in Learning, skupiającej nauczycieli stawiających na innowacyjne rozwiązania w edukacji, gdzie mogą oni korzystać nie tylko z projektów lekcji czy samouczków, wymieniać się wiedzą i kontaktami z kolegami na całym świecie, ale także kształcić się za pomocą wielu kursów e-learningowych i zdobywać certyfikaty Microsoft dla nauczycieli. W wyniku tak dobrych efektów w bieżącym roku szkolnym władze miasta Radomia będą kontynuować rozpoczęte działania. Jest to bardzo dobra wiadomość, szczególnie biorąc pod uwagę, że była to pilotażowa realizacja umowy partnerskiej Education Alliance Agreement w Polsce. Już prowadzimy rozmowy z kilkoma województwami zainteresowanymi podobną współpracą powiedziała Cecylia Szymańska-Ban, dyrektor ds. edukacji w polskim oddziale Microsoft. Zakres współpracy Urzędu Miasta w Radomiu i firmy Microsoft obejmuje doradztwo dotyczące standaryzacji oraz unifikacji systemu i procesów zarządzania oświatą, rozpowszechnianie nowych technologii w szkołach, szkolenia nauczycieli w ramach programu Microsoft Partners in Learning, implementację Office 365, a także wdrażanie programów oraz systemu operacyjnego Microsoft w radomskich szkołach. Benefity ze współpracy czerpie już uczniów i nauczycieli, którzy wykorzystują nowe narzędzia nie tylko w swojej pracy dydaktycznej, ale także podczas współpracy z innymi nauczycielami oraz szkołami. Ruszyła seria spotkań konsultacyjnych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pierwsze dotyczyło edukacji. Kolejne, z obszaru pomocy społecznej i bezpieczeństwa, zaplanowano na 11 grudnia. Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji dotyczących obszaru społeczno-gospodarczego i perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości. Opracowanie Strategii Rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego to wielki projekt, który miasto Radom realizować będzie wspólnie z Powiatem Radomskim, Gozdem, Iłżą, Jastrzębią, Jedlińskiem, Jedlnią-Letnisko, Kowalą, Pionkami, Przytykiem, Skaryszewem, Wierzbicą, Wolanowem i Zakrzewem. Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu, zagadnienia dotyczące edukacji przedstawili m.in. prezydent Andrzej Kosztowniak oraz wiceprezydent Ryszard Fałek. Podczas spotkania w Zespole Szkół Muzycznych dyskutowano na tematy bieżących problemów oświatowych, a władze miasta miały przy tej okazji możliwość przybliżenia tematów inwestycji oświatowych współfinansowanych z EFS w ramach POKL, osiągnięć uczniów i nauczycieli radomskich placówek czy wreszcie planów na przyszłość. Na każdej edukacyjnej płaszczyźnie zwracamy także uwagę na aspekt wychowania, który jest dla nas priorytetem podkreślił wiceprezydent, Ryszard Fałek. Prezydent Andrzej Kosztowniak przedstawił również obszary, które pozwoliły zrealizować wiele edukacyjnych planów. Mowa m.in. o optymalnej liczbie miejsc w przedszkolach czy wyznaczeniu zadania, żeby poprzez prowadzone programy, systematycznie podnosić poziom edukacji w naszym mieście. Z całą pewnością miało to przełożenie na szkolnictwo zawodowe. W tym przypadku udało się nam zatrzymać, a następnie odwrócić tendencje odchodzenia od tego rodzaju edukacji. Mocno na nią postawiliśmy i już przekonujemy się o tym, że był to bardzo dobry ruch podsumował prezydent Kosztowniak. Kolejne spotkanie w ramach konsultacji dotyczyć będzie obszaru pomocy społecznej i bezpieczeństwa. Odbędzie się ono w Urzędzie Miejskim, ul. Jana Kilińskiego 30 w Radomiu, 11 grudnia 2013 r. Początek spotkania o godz. 18. Zachęcamy do licznego udziału radomian, na których opinie w każdej z podejmowanych w trakcie konsultacji dziedzin szczególnie liczymy podkreśla Joanna Pałka-Czerwińska, dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego. Radom również na: RADOMSKI MAGAZYN SAMORZĄDOWY REDAKCJA MAGAZYNU: Redaktor naczelny: Artur Standowicz Redaguje Zespół ds. Informacji Prasowej i Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu i współpracownicy Skład i opracowanie graficzne: Joanna Szyszkiewicz Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Nakład: egzemplarzy Wydawca: Urząd Miejski w Radomiu Opracowanie graficzne makiety: Artur Gospodarczyk aeroplanstudio.pl Kontakt: Urząd Miejski w Radomiu ul. Kilińskiego 30, pok Stałe punkty dystrybucji: skrzyżowanie ul. 25 Czerwca i Żeromskiego skrzyżowanie ul. Słowackiego i 25 Czerwca tunel dworca PKP ul. Poniatowskiego skrzyżowanie ul. Wierzbickiej i 1905 Roku skrzyżowanie ul. Wernera i Malczewskiego Politechnika Radomska ul. Malczewskiego 29 i ul. Chrobrego 31 Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. T. Chałubińskiego Wyższa Szkoła Handlowa RTBS Administrator Miejska Biblioteka Publiczna Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji pływalnia NEPTUN OKiSZ Resursa Obywatelska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Zarząd Lokalami Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego Galeria Słoneczna Urząd Miejski w Radomiu ul. Kilińskiego 30, ul. Żeromskiego 53 i ul. Moniuszki 9

3 Środa 4 grudnia Jak powstrzymać dyskonty? Tylko rozwiązania na szczeblu prawa państwowego mogą dać samorządom instrumenty do skutecznej walki z globalną ekspansją sieci dyskontów. Bez stosownych regulacji prawnych są one bezsilne. Władze Radomia, reprezentowani przez prezydenta Andrzeja Kosztowniaka i jego zastępcę, Igora Marszałkiewicza, zapowiedzieli więc ponowne przekazanie premierowi oraz parlamentarzystom gotowych od roku projektów ustaw. Władze Radomia dostrzegają cały szereg kwestii, które mają bardzo istotny i realny wpływ na sytuację kupców i warunki, w jakich prowadzą swoją działalność. Wynikają one zaś z prawa obowiązującego na terenie całego kraju, wprowadzonego na podstawie ustaw. Zależne są więc nie od woli prezydenta i samorządu, ale od rządu i parlamentu. Jako samorządowcy czujemy więc bezsilność wynikającą ze wspomnianych wyżej przepisów prawa. Nie jesteśmy bowiem sami w stanie przeciwstawić się globalnej ekspansji sieci dyskontów. Prognozy mówią o powstaniu kilku tysięcy nowych takich punktów w kraju na przestrzeni najbliższych lat. Nasze sklepy będą przez nie naturalnie wypierane alarmują włodarze Radomia.Tymczasem upłynął już rok, odkąd władze miasta skierowały cały gotowy pakiet rozwiązań ustawowych do parlamentarzystów ziemi radomskiej, mając nadzieję, że zostaną poddane dyskusji sejmowej i przyczynią się do realnej poprawy sytuacji lokalnych przedsiębiorców, a zwłaszcza wzmocnią ich konkurencyjność w stosunku do wielkich sieci handlowych. To ewenement, żeby samorząd przedstawiał gotowy projekt uchwały. Dostrzegamy jednak problem i chcemy pomóc w jego rozwiązaniu mówi wiceprezydent Radomia, Igor Marszałkiewicz. Jak dotąd jednak, parlament nie zajął się problemem powstrzymania ekspansji handlu w omawianych typach placówek. Przekażemy więc parlamentarzystom wszystkich klubów pakiet naszych propozycji raz jeszcze, z wiarą, że sejm przyjmie rozwiązania zabezpieczające interes lokalnych kupców mówi prezydent Radomia, Andrzej Kosztowniak i wskazuje te rozwiązania. Wśród propozycji wskazany został przede wszystkim projekt całkiem nowej ustawy mówiącej o strefach interwencyjnych, określającej zasady i tryb ustanawiania stref interwencji na terenie gminy, zarządzania takimi strefami oraz szczególne zasady prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej z preferencjami podatkowymi podobnie, jak to jest w przypadku specjalnych stref ekonomicznych. Prezydent Radomia widzi także potrzebę wprowadzenia zmian zapisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Polegałyby na ustaleniu w stosunku do obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m. kw. obowiązku sporządzenia studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także wymogu dokonania prognozy skutków finansowych oddziaływania na rynek pracy, handlu, usług i produkcji oraz uzależnienia możliwości ustalenia warunków zabudowy od zgodności ze studium. Kolejne proponowane przez władze Radomia w projekcie uchwały zmiany dotyczą m.in. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Polegają na wprowadzeniu zapisów dotyczących stworzenia dla podmiotów gospodarczych niejednoosobowych możliwości wyłączenia z podatku od nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą części nieruchomości na czas nieprowadzenia tej działalności oraz ustalenia ustawowej maksymalnej stawki podatku od nieruchomości dla handlu detalicznego na powierzchni sprzedaży do 400 m.kw. oraz dla usług i produkcji rzemieślniczej. Już ósma rodzina z Radomia zdecydowała się na prowadzenie rodzinnego pogotowia opiekuńczego. Nasze miasto jest liderem w tej dziedzinie, co świadczy, że pełne jest wyjątkowych, ciepłych i zaangażowanych w sprawy innych ludzi uważa Anna Kwiecień, wiceprezydent Radomia. Rośnie liczba chętnych do prowadzenia pogotowia opiekuńczego o charakterze rodzinnym. Anna Kwiecień, wiceprezydent Radomia, wręczyła ostatnio państwu Beacie i Tomaszowi Jędra umowę na prowadzenie takiej placówki. W tej chwili w Radomiu już osiem rodzin prowadzi takowe. Dzięki tak wspaniałym ludziom, dzieci nie muszą trafiać do domu dziecka, tylko mogą wychowywać się w normalnej rodzinie, gdzie mają zapewnioną miłość podkreśla Anna Kwiecień. Dążenie do tworzenia placówek interwencyjnych o podobnym charakterze to jeden z planów władz miasta. Dzieci, zwłaszcza te, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, mogłyby trafiać do placówek państwowych. Dzięki Zapewnią miłość najmłodszym takim rodzinom jak państwo Jędra, mają okazję zadomowić się pod skrzydłami rodzinnymi dodaje Anna Kwiecień. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby włączyć się do programu? Najważniejsze, to mieć głębokie przekonanie o tym, że chce się zrobić coś dobrego dla dzieci. Trzeba posiadać także świadomość, że to nie tradycyjna opieka, ale 24-godzinne zaangażowanie tłumaczy wiceprezydent Radomia. Kandydaci do prowadzenia podobnej działalności są odpowiednio przygotowani przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przechodzą cykl specjalistycznych szkoleń. Po przyjęciu danej rodziny jesteśmy wówczas przekonani, że dzieci trafiające do niej są w odpowiednich rękach. Wszyscy, którzy zdecydowali się już na prowadzenie takiej działalności, wywiązują się z niej znakomicie. Mnie natomiast utwierdza to w przekonaniu, że Radom to miasto ludzi ciepłych, wrażliwych i chętnych nieść pomoc najmłodszym ukazuje wiceprezydent Kwiecień. Także państwo Beata i Tomasz Jędra długo zastanawiali się nad zgłoszeniem. Rzeczywiście, decyzja ta musiała w nas dojrzeć. Chcemy jednak dać dzieciom, które tego potrzebują, jak najwięcej rodzinnego ciepła i pomóc im wejść w normalny sposób w dorosłe życie podkreśla pani Beata Jędra. Oficjalne rozpoczęcie działalności poprzedza podpisanie stosownych dokumentów. Więź ponad pieniędzmi Mieszkańcy osiedla bloków socjalnych przy ul. Wolanowskiej 75 dali przykład innym, jak skutecznie walczyć o projekty w Budżecie Obywatelskim. Podczas spotkania z prezydentem, Andrzejem Kosztowniakiem, mieli okazję przedstawić poszczególne etapy starań o budowę placu zabaw oraz boiska, a także zaprezentować, jak osiedle zmienia się dzięki współpracy wszystkich jego mieszkańców. Spotkanie w centrum Wolanowska stanowiło jeden z ważnych punktów integracji środowiska, prezentacji jego dokonań oraz działalności pracowników socjalnych. Doświadczenia zdobyte m.in. podczas spotkań organizowanych w ramach Centrum Aktywności Lokalnej przyniosły efekt. Mieszkańcom bardzo zależało na realizacji zgłoszonego do budżetu obywatelskiego projektu i dopięli swego podkreśla Agnieszka Prygiel, kierownik zespołu pracy socjalnej nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nawiązanie współpracy z Publicznym Gimnazjum nr 12, zorganizowanie festynu i wspólne lobbowanie na rzecz pomysłów to tylko wybrane z form prowadzonych działań. Młody reżyser z Radomia, Rafał Sadowski nakręcił nawet na ten temat film, który został zaprezentowany podczas spotkania z prezydentem Radomia. Mieszkańcy osiedla przekonali się, że wzięcie spraw we własne ręce, może przynieść same korzyści przekonywała Halina Janiszek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. A podobne sukcescy pozwalają mieszkańcom uwierzyć jeszcze bardziej, że to co robią, ma sens dodała dyrektor MOPS. Uzyskanie niemal 3400 punktów i drugie miejsce w naszym obszarze to powód do dumy uzupełnili najmłodsi mieszkańcy osiedla, którzy osobiście dziękowali przybyłym na podsumowanie ich działań spotkanie. Prezydent Radomia podkreślił tymczasem, że działania środowiska przy osiedlu na ulicy Wolanowskiej, będą stanowić podpowiedź dla innych, jak skutecznie walczyć o projekty w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Ogromną satysfakcję sprawiło mi również spostrzeżenie państwa, że dzięki budżetowi obywatelskiemu mogliście znacznie częściej spotykać się, rozmawiać i budować wyjątkowe więzi. Myślę, że to jedna z najważniejszych wartości płynących z tego procesu podsumował prezydent. Przypomnijmy, że budżet obywatelski stanowi rodzaj konsultacji społecznych w sprawie wydatkowania części budżetu Gminy Miasta Radomia na wskazane przez mieszkańców naszego miasta propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w jej kompetencjach. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą włączyć się osobiście w wybór inwestycji, jakie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach oddanej do ich dyspozycji części budżetu Miasta.

4 4 Środa 4 grudnia 2013 Szpital, lotnisko, stypendia, po sesji Rady Miejskiej Bardzo owocna była listopadowa sesja Rady Miejskiej w Radomiu. Radni zapoznali się na niej z tak ważnymi dla miasta tematami jak sytuacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, czy uruchomienia cywilnego lotniska. Podczas sesji wręczone zostały także przyznawane rokrocznie utalentowanej młodzieży z Radomia stypendia sportowe, artystyczne i naukowe. Jednym z ważnych tematów na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radomiu była sytuacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Sytuacja jest trudna, a spowodowane jest to między innymi zbyt niskim kontraktem z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogólna wartość kontraktu z NFZ wynosi ok. 60 mln zł, taki był plan. Do tej pory niesfinansowane umowy to prawie 3 mln zł za pierwsze półrocze informuje dyrektor szpitala miejskiego Andrzej Pawluczyk. Zrealizowaliśmy więcej nadwykonań niż wykonań. Wzrost stawek VAT, zmiany wysokości składki na fundusz rentowy (to o 1 mln 200 tys. zł więcej rocznie) wygenerowało nam długi. Nie możemy sprzedawać nadwykonań. Staramy się nie przekraczać limitów kontraktów. Fundusz proponuje nam umowy takie same jak z lat ubiegłych. Nie patrzy na nadwykonania. Tymczasem szpital ma potencjał, żeby leczyć większą liczbę pacjentów. Warunkiem jest jednak wyższy kontrakt z NFZ. Niektóre oddziały są jednak źle opłacane, a to rzutuje na sytuację finansową szpitala. Przeciwko komercjalizacji szpitala miejskiego opowiada się Anna Kwiecień, wiceprezydent Radomia, odpowiedzialna za sprawy zdrowotne. Szpital funkcjonuje w określonych okolicznościach zewnętrznych. Polityka NFZ jest mocno ukierunkowana na to, by przymusić samorządy do przekształcenia szpitali. Mam wiedzę, że takie szpitale, które się komercjalizują mając duży dług, niedługo potem ogłaszają upadłość przekonuje Anna Kwiecień. Jeśli nasz szpital miałby waloryzację umowy na poziomie inflacji, mielibyśmy nadwyżkę. W naszym szpitalu w ubiegłym roku leczyło się ponad 26 tysięcy osób. Raport dyrektora RSS jest bardzo budujący. Mamy bardzo niskie wydatki na światło, energię, media. Ale tutaj już się ciąć nie da. Restrukturyzacja RSS trwa od 2007 roku i w moim przekonaniu idzie w dobrym kierunku, choć co jakiś czas jesteśmy stawiani pod ścianą przez NFZ. W tej chwili wyjścia są dwa. Albo pokrywamy straty, albo przekształcamy szpital w spółkę prawa handlowego. W przypadku niepokrycia strat, na przygotowanie przekształcenia mamy zaledwie trzy miesiące. Są tylko dwa wyjścia albo pokrywamy straty, albo przekształcamy szpital. Jeżeli nie pokryjemy strat, mamy trzy miesiące na przygotowanie lecznicy w spółkę prawa handlowego. Radni mają zapoznać się wkrótce z programem naprawczym szpitala. *** Sytuację związaną z uruchomieniem cywilnego lotniska w naszym mieście przedstawił prezes Portu Lotniczego Radom Tomasz Siwak. Kończąc prace, których zwieńczeniem będzie cywilna działalność lotniskowa na funkcjonującym lotnisku wojskowym, jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż kilka miesięcy temu przekonywał. Przyznane zostały stypendia sportowe, artystyczne oraz naukowe, które ustanowili radni Rady Miejskiej w Radomiu. Stypendium im. Antoniego Czortka i Kazimierza Paździora, przyznawane za osiągnięcia sportowe, otrzymali w tym roku: Aleksandra Buczyńska (4 tys. zł) tenisistka RKT Return Radom i Dominik Witczak (1 tys. zł) lekkoatleta ZTE Radom. W skład kapituły rozpatrującej wnioski osób ubiegających się o te stypendia wchodzili: Jerzy Przyborowski, Jarosław Ludwiński, Sylwester Szymczak, Grzegorz Stępień, Robert Bartkiewicz, Dariusz Wójcik przewodniczący. Stypendium im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za osiągnięcia w nauce otrzymali: Krzysztof Jacek Stanisławek i Mikołaj Marcinkiewicz. Obaj po 2,5 tys. zł. Kapitułę tworzyli: Zbigniew Wronka, Stanisław Banaszkiewicz, Izabela Rusek-Chmielińska, Adam Beresiński, Małgorzata Półbratek, Jadwiga Kiljanek i Dariusz Wójcik przewodniczący. Stypendium im. Jacka Malczewskiego za osiągnięcia artystyczne zostały przyznne: Dominice Oldze Wesołowskiej, Magdalenie Bajek, Tomaszowi Frasońskiemu i Michałowi Komodzie. Każdy otrzymał po 1250 zł. Członkowie kapituły: Małgorzata Strzelec, Izabela Rusek-Chmielińska, Agata Morgan, Zbigniew Stanisław Kamieński, Adam Beresiński i Dariusz Wójcik przewodniczący. DARIUSZ WóJCIK przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu Od zawsze wspieraliśmy i wspieramy talenty młodych ludzi w wielu dziedzinach życia. Kwoty jakie możemy przeznaczyć na stypendia nie są może porywające, ale z pewnością w jakimś stopniu mogą pomóc młodzieży w realizacji swoich zainteresowań i pasji. Temu te nagrody mają służyć. Mam nadzieję, że sukcesy sportowe, naukowe, czy artystyczne, które młodzi mieszkańcy Radomia osiągają, spowodują, że ich autorzy jeszcze bardziej będą czuli tożsamość ze swoim miastem. Wierzę, że kiedyś, będąc już sławnymi, powiedzą z dumą: Radom to moje miasto! Przypomnijmy, że cztery miesiące temu radni zdecydowali o dokapitalizowaniu spółki Port Lotniczy Radom. Kluczową dla spółki była sprawa pozyskania certyfikatu lotniska użytku publicznego, który wydaje dla wszystkich lotnisk Urząd Lotnictwa Cywilnego. Robiliśmy wszystko aby ten dokument wraz z wpisem do rejestru lotnisk cywilnych otrzymać do połowy września. Niestety, zmuszeni byliśmy czekać z wysłaniem wniosku o poddanie się procedurze certyfikacyjnej. Wcześniejszy wniosek był bezprzedmiotowy, bowiem nie było po prostu aktów wykonawczych do znowelizowanej w grudniu ubiegłego roku Ustawy Prawo Lotnicze. Ostatni z kilku takich aktów wszedł w życie dopiero w lipcu i umożliwił rozpoczęcie całej procedury wyjaśniał Tomasz Siwak. Dodał jednak, że spółka spodziewa się otrzymania stosownego certyfikatu jeszcze w tym roku. To początek drogi, bowiem certyfikat dla nowych lotnisk jest wydawany maksymalnie na rok. Następnie będziemy regularnie odwiedzani przez inspektorów, którzy będą decydowali czy lotnisko nadal spełnia wszystkie bez wyjątku zasady bezpieczeństwa. W tym kontekście warto przypomnieć, że przekazane spółce przez Radę Miejską środki finansowe służą przede wszystkim, jako wymagane przez prawo zabezpieczenie dwuletniej działalności Portu Lotniczego Radom podkreślał prezes Siwak. Kończą się prace przy budowie terminalu. Gotowy jest dojazd do lotniska, a także duży garaż dla dwóch ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych Lotniskowej Straży Pożarnej. Obecnie przebudowywany jest fragment ogrodzenia pomiędzy drogą dojazdową do terminalu, a zastrzeżonym terenem lotniska, zgodnie z wytycznymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zamontowano już maszty z rękawami wskazującymi kierunek wiatru. Port Lotniczy Radom zakupił dwa autobusy marki MAN, które do niedawna użytkowane były przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. Pojazdy zostały dostosowane do potrzeb lotniska. Autobusy będą woziły pasażerów między terminalem, a płytą postojową samolotów. Pozwolą na jednoczesną obsługę prawie 200 pasażerów czyli wszystkich znajdujących się na pokładzie np. Airbusa A 320 czy Boeinga 737. W listopadzie ogłoszony został przetarg na dostawę w formie leasingu finansowego specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów. Lotnisko musi oczywiście posiadać odpowiednie instrumenty nawigacyjne. W Radomiu będzie to na razie ogólnokierunkowa radiolatarnia doplerowska DVOR oraz urządzenie radiowe DME, służące do pomiaru odległości statku powietrznego od progu drogi startowej. Zakładamy, że w połowie przyszłego roku stanie na naszym lotnisku tymczasowa wieża kontroli lotów, w której obowiązki będą wypełniali kontrolerzy zatrudnieni przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Spodziewamy się także opracowania struktury przestrzeni powietrznej w ruchu nad Radomiem, procedur lądowania i startu, a także rozpoczęcia najpóźniej w przyszłym roku budowy urządzenia ILS mówi Tomasz Siwak. Raport przedstawia zalety naszego miasta oraz aktualne warunki i trendy panujące na rynku nieruchomości biurowych, handlowych i magazynowych. Opracowanie stworzone zostało we współpracy z Urzędem Miasta i lokalnymi inwestorami i odbiło się szerokim echem w wydaniach internetowych czasopism branżowych. O biznesowej atrakcyjności Radomia można przeczytać m.in. na stronach Propertynews.pl, Inwestycje.pl, Outsourcingportal.pl, E-biurowce.pl, Egospodarka.pl, Biznesmazowiecki.pl, QBusiness.pl, Biura-pl, E-contest.pl, Renews.pl. Autorzy raportu jednoznacznie stwierdzają, że Radom ma duże szanse, aby stać się ważnym ośrodkiem biznesowym. Niższe koszty wynajmu powierzchni i zatrudnienia w zestawieniu z wysoką podażą powierzchni Radom atrakcyjny biznesowo Specjalizującą się w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych, komercjalizacją oraz doradztwem na rynku nieruchomości komercyjnych firma Walter Herz stworzyła raport dla rynku radomskiego. Autorzy stwierdzili, że Radom ma szanse stać się ważnym ośrodkiem biznesowym. komercyjnych, czynią nasze miasto ciekawą alternatywą dla oddalonej o zaledwie 100 km Warszawy. Dużym atutem miasta jest pojawienie się nowoczesnej powierzchni biurowej wysokiej i najwyższej klasy. Jak wynika z raportu, Radom oraz obrzeża miejskie znajdują się w fazie intensywnego rozwoju także pod względem dostępnej nowoczesnej powierzchni magazynowej. Szczególną uwagę na Radom powinny zwrócić również firmy zainteresowane powierzchniami magazynowymi, jak i gruntami pod takie centra, ponieważ idealna komunikacja i lokalizacja w centralnej Polsce zapewniają bardzo dobry transport towarów. Raport przypomina, że na rozwój sektora produkcji niebagatelny wpływ miało przyłączenie w 2001 roku okolic Radomia do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorstwa działające w strefie mogą uzyskać zwolnienie z podatków od nieruchomości nawet przez 5 lat. Największą korzyścią dla przedsiębiorcy jest jednak możliwość otrzymania zwolnienia z podatku dochodowego. Nie bez znaczenia dla rozwoju biznesu jest także budowa lotniska cywilnego, a także południowej obwodnicy Radomia oraz planowana modernizacja trasy kolejowej na odcinku łączącym Radom z Warszawą i Krakowem. Autorzy raportu zwracają uwagę na dostępność dobrze wykształconej kadry w Radomiu, a to za sprawą znaczącej liczby uczelni wyższych oraz dobrze zorganizowanej sieci zawodowych szkół ponadgimnazjalnych. Coraz lepsza infrastruktura, korzystna lokalizacja, oraz coraz więcej wysokiej klasy nieruchomości komercyjnych, a do tego duże zasoby pracowników, to poważne argumenty przemawiające za tym, by postrzegać Radom jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Jeśli dodamy do tego niskie koszty pracy oraz korzystne stawki czynszów, rosnące obecnie zainteresowanie ze strony krajowych i zagranicznych firm okazuje się w pełni uzasadnione.

5 Środa 4 grudnia Tu bije serce metrologii Radom mocno utrwalił swoją markę siła w precyzji podczas zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki konferencji Metrologia motorem innowacji. Nie ma wątpliwości, że w skali kraju Gmina dysponuje liczącym się potencjałem innowacji w wielu obszarach. Konferencja była okazją do przybliżenia najnowszych osiągnięć metrologii i jej znaczenia dla rozwoju gospodarki oraz społeczeństwa. Uczestniczyli w niej przedstawiciele środowisk naukowych, świata przemysłu, a także parlamentarzyści i pracownicy administracji centralnej. Pierwszą część spotkania otworzył wicepremier, Minister Gospodarki, Janusz Piechociński. Drugą, prezydent Radomia, Andrzej Kosztowniak. POTENCJAŁ INNOWACJI Szef radomskiego magistratu nie ma wątpliwości, że w skali kraju dysponujemy liczącym się potencjałem innowacji w wielu obszarach. Zawdzięczamy to istniejącym w mieście coraz lepiej prosperującym innowacyjnym instytucjom i firmom, ukierunkowaniu edukacji, świadomym działaniom władzy samorządowej stawiającej na rozwój miasta w oparciu o nowoczesne i nowatorskie rozwiązania przekonywał podczas wystąpienia prezydent Radomia. Miał okazję przedstawić także Radom jako miasto otwarte na innowacje, będące jednocześnie sercem polskiej metrologii. Jako przykłady, przedstawione zostały działania Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii, które są odpowiedzią na istniejącą w Radomiu i regionie potrzebę skuteczniejszego wspomagania innowacyjności; realizacja usług proinnowacyjnego transformowania wiedzy i transferu technologii do gospodarki przez Instytut Technologii Eksploatacji czy w końcu podnoszenie świadomości użytkowników przyrządów pomiarowych przez Centrum Metrologii Radwag. Prezydent nie mógł pominąć również działalności Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów oraz podjętych przez firmy i instytucje zrzeszone w Radomskim Klastrze Metalowym działań, które wpływają na wizerunek radomskiej branży metalowej, ukazują jej potencjał produkcyjny i usługowy. Podczas wystąpienia nie mogło zabraknąć przedstawienia firm Radwag, czy lidera wśród krajowych dostawców rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno- -pomiarowej, Aplisens S.A.. Dzięki nim do Radomia przypisano miano serca polskiej metrologii. Także doskonała współpraca pomiędzy innymi radomskimi firmami różnych branż z czołowymi polskimi i światowymi firmami z branży metrologiczne, przy owocnej współpracy samorządu, to gwarancja powodzenia dla każdej inwestycji przekonywał. GŁOS Z RADWAGU Swoje wystąpienie na forum konferencji miała też wspomniana wyżej, prężnie rozwijająca się radomska firma Radwag. Należy ona do grona najważniejszych światowych przedsiębiorstw w tej branży, dysponująca supernowoczesnym laboratorium Centrum Metrologii. Jako Radomskie stoiska cieszyły się zainteresowaniem wśród uczestników konferencji. członek Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Radwag przeznacza znaczny procent środków na prace badawczo-rozwojowe oraz systematyczne wdrażanie nowych wyrobów i własnych oryginalnych technologii. Produkty Radwagu znajdują zastosowanie w branży chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej oraz w licznych laboratoriach badawczych, instytutach ochrony zdrowia i środowiska. Zaspokajają potrzeby przemysłu rolno-spożywczego, mięsnego i rybnego, stosowane są w handlu, transporcie i logistyce. Radwag tworzy dziewięć własnych biur handlowych w Polsce, trzy w Europie, jedno w Ameryce oraz dwa w Azji. Ponadto sprzedaż jest realizowana poprzez ponad stu dystrybutorów na całym świecie. Działalność Radwagu została odebrana niezwykle pozytywnie wśród przedstawianych form współpracy pomiędzy nauką i biznesem, jak praktyczne zastosowanie metrologii w samolotach F-16 czy polskiego udziału w programie Galileo. Bezpieczeństwo to priorytet Władze Radomia systematycznie starają się poprawiać bezpieczeństwo w mieście. Kolejne dwie kamery monitoringu miejskiego właśnie zostały uruchomione na Ustroniu. System miejskiego monitoringu ma ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w Radomiu. Kwestie bezpieczeństwa należą do priorytetowych w Radomiu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zostały więc zainstalowane dwie kamery na Ustroniu w okolicy przejścia podziemnego w pobliżu hali Feniks oraz w rejonie ronda Dmowskiego. Kamera pojawiła się też na skrzyżowaniu ulic 1905 Roku i Młodzianowskiej. Wymieniona została także na nowy model, kolorowy i obrotowy, najstarsza, wysłużona kamera monitoringu umożliwiająca obserwację obszaru u zbiegu ulic Witolda i Żeromskiego. Całość modernizacji i rozbudowy monitoringu kosztowała budżet miasta blisko 180 tys. zł. Aktualnie w systemie monitoringu pracuje 67 kamer, ulokowanych w najbardziej niebezpiecznych punktach miasta. Większość z nich została wskazana na podstawie statystyk policyjnych oraz przez samych mieszkańców w ramach opracowania tzw. mapy zagrożeń. Do całodobowej obsługi monitoringu miejskiego urząd zatrudnia 48 pracowników. Uważam, że jako urząd osiągnęliśmy optymalny pułap możliwości technicznych i organizacyjnych monitoringu miejskiego mówi Sekretarz miasta, Rafał Czajkowski, któremu podlega system. Dodaje także, że doświadczenia innych dużych miast, w których funkcjonuje monitoring, pokazują znaczące zaangażowanie w jego organizację i obsługę innych służb, a konkretnie Policji i spółdzielni mieszkaniowych. To wskazuje kierunek rozwoju monitoringu w przyszłości również w naszym mieście. Na pewno dobrze by było, aby te służby wzięły na siebie część zadań związanych z dalszą rozbudową i obsługą monitoringu oświadcza Rafał Czajkowski. Warto przypomnieć, że w połowie bieżącego roku przeprowadzona została kontrola monitoringu miejskiego przez Najwyższą Izbę Kontroli, która nie miała żadnych zastrzeżeń do jego funkcjonowania i wystawiła prezydentowi Radomia pozytywną ocenę w tym zakresie. Pozytywnie oceniony został przez NIK także wpływ monitoringu wizyjnego w Radomiu na ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwo mieszkańców. Wspólnie jeszcze skuteczniejsi Straż Miejska w Radomiu podjęła współpracę z Komendą Miejską Policji, w ramach której służby będą jeszcze intensywniej dążyć do poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście. Komendant Miejski Policji w Radomiu insp. Karol Szwalbe oraz Komendant Straży Miejskiej w Radomiu Paweł Górak podpisali porozumienie w sprawie sposobu współpracy Straży Miejskiej i Policji. W spotkaniu uczestniczył także odpowiedzialny za pion prewencji Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu, nadkom. Witold Krawczyk. To porozumienie dotyczy szerszej współpracy Policji ze Strażą Miejską. Potrzeba podpisania tego typu umowy była formalnością, ponieważ współpraca trwa już od dawna. Dzięki podpisaniu porozumienia nie jest jednak kwestią roboczych uzgodnień, ale formalną współpracą z precyzyjnie nakreślonymi ramami, które mają na celu zapewnienie skutecznej realizacji ustalonych celów i zadań tłumaczy Justyna Leszczyńska z KMP w Radomiu. Podpisane porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnej i skutecznej współpracy w zakresie wykonywania ustawowych zadań obydwu służb. Do najważniejszych obszarów wspólnej pracy strażników i policjantów należeć będą, m.in. patrole w rejonach zagrożonych naruszeniem porządku publicznego, działania prewencyjne i porządkowe w trakcie zgromadzeń i imprez masowych, zabezpieczanie miejsc, w których popełniono przestępstwa i wykroczenia oraz wspólne szkolenia. Porozumienie dotyczy także oceny już realizowanych wspólnych działań Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej oraz bieżącej wymiany informacji przez służby dyżurne i możliwość podjęcia działań interwencyjnych wspomagających jedną ze służb. Porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnej i skutecznej współpracy pomiędzy Strażą Miejską a Policją.

6 6 Środa 4 grudnia 2013 Laury dla Teatru Proscenium Pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów Teraz My, zdobył Radomski Teatr Proscenium, działający na co dzień przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej. Warto podkreślić, że nasi artyści okazali się najlepsi wśród 144. prezentacji z udziałem 1354 osób! Radomski Teatr Proscenium zaprezentował na Przeglądzie, pełen wspaniałego humoru, kabaretowy spektakl Hamlet, według tekstu Jeremiego Przybory. Okazało się, że przedstawienie wszystkim bez wyjątku przypadło do gustu, Proscenium zrobił prawdziwą furorę zajmując pierwsze miejsce! Przegląd organizowany był już po raz jedenasty przez Dom Kultury Włochy w Warszawie. Odbywał się tym razem w kategoriach: piosenka, taniec, zespoły folklorystyczne, teatr, kabaret, monodram, recytacja, instrumentaliści. Proscenium startował w kategorii teatr. Spektakl Hamlet oparty na tekście Jeremiego Przybory reżyserowała Izabella Mosańska. Obsadę przedstawienia stanowią członkowie Stowarzyszenia Radomski Uniwersytet Trzeciego Wieku: Iwona Izydorska, Bożenna Katus Błaszczyk, Zbigniew Stępnikowski, Teresa Głuch, Grażyna Zarębska, Janusz Kunka, Zofia Krawczyk, Zofia Michalska. Aktorzy-amatorzy zaprezentowali się wybornie, rozbawiając publiczność do łez i znajdując uznanie jurorów. Obok Proscenium, pierwsze miejsce w tej samej kategorii zdobył Teatr Boczny Tor z Piotrkowa Trybunalskiego. W noc sylwestrową do Powszechnego! Coraz więcej klimatów bożonarodzeniowych, zaproszeń na Sylwestra rok 2013 dobiega końca. Czas zatem zaplanować tę jedyną, niepowtarzalną, ostatnią noc szczęśliwej 13. Znakomitą propozycję, nie tylko dla stałych bywalców, przygotował Teatr Powszechny w Radomiu, który 31 grudnia zaprasza na spektakl Dajcie mi tenora!. Tym razem w sylwestrową, pełną gwiazd noc, radomski teatr zaprasza na premierę zupełnie szalonej komedii o... narodzinach gwiazdy. Czyż potrzeba lepszej rekomendacji, żeby ten niepowtarzalny wieczór i noc spędzić w szampańskim nastroju właśnie z zespołem, z Powszechnego? Pytanie wydaje się być retoryczne Dajcie mi tenora! to kilkadziesiąt minut rewelacyjnej zabawy, toczącej się w zwariowanym środowisku artystycznym. Możecie być pewni, że będzie się działo! zapewniają artyści z teatru w Radomiu. W operze w Cleveland trwają ostatnie gorączkowe przygotowania do wielkiej gali przedstawienia Otella z gościnnym udziałem światowej sławy włoskiego tenora. Wszystko zdaje się przebiegać zgodnie z planem do czasu, kiedy plany... legną w gruzach. Kilka godzin przed rozpoczęciem spektaklu okazuje się bowiem, że sławny gość zginął. Jak wyjść z twarzą z tej dramatycznej sytuacji, żeby uniknąć towarzyskiego skandalu i bankructwa?! Można czekać na cud lub próbować wybrnąć z kłopotu, wybierając rozwiązanie równie cudowne w prostocie i nierealne w wykonaniu niepostrzeżenie zastąpić słynną gwiazdę... Kto to zrobi? Jak to kto? Dajcie nam tenora! Teatr Powszechny zaprasza na zaskakujący, brawurowy operowy wieczór w iście karnawałowym nastroju. Miejsce na premierze warto zarezerwować już teraz. O bilety można pytać, jak zawsze w Biurze Obsługi Widzów i Kasie Teatru tel , lub drogą mailową: Laureaci radomskiej Nagrody Literackiej 2013 Po raz trzeci została przyznana Nagroda Literacka Miasta Radomia. W tegorocznej edycji otrzymali ją: Szczepan Kowalik i Michał Sobol. Wzorem lat ubiegłych przyznana ona została w dwóch kategoriach. Jury, w którego skład weszli: dr Jarosław Klejnocki, Zbigniew Kruszyński, dr hab. Dariusz Kupisz, Anna Skubisz- -Szymanowska, dr Anna Spólna oraz Krystyna Joanna Szymańska, wyróżniło w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa Szczepana Kowalika za Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy. Niezależna parafia w polityce władz PRL ( ). W kategorii książka literacka, nagrodę otrzymał Michał Sobol za tomik Pulsary. Nagroda Literacka Miasta Radomia ustanowiona została przez Radę Miejską w 2009 roku i od tego momentu jest przyznawana co dwa lata przez prezydenta Radomia. Laureatami pierwszej Nagrody Literackiej Miasta Radomia, przyznanej w roku 2009, zostali Bernard Gotfryd za tom opowiadań Widuję ich w snach i Jerzy Sekulski za Encyklopedię Radomia. W roku 2011 Nagrodę Literacką w kategorii Książka naukowa/popularnonaukowa otrzymał prof. Dariusz Kupisz za książkę Rody szlacheckie ziemi radomskiej (wyd. Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2009). Podczas drugiej edycji Jury nie przyznało Nagrody w kategorii książka literacka. Fundatorem Nagrody jest Gmina Miasta Radomia i sponsorzy, organizatorem zaś Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich.

7 Środa 4 grudnia Trybunał nobilitował Radom Najpierw był huk armat i pojedynki na szable, a potem wspólne biesiadowanie. Tak właśnie na radomskim Rynku obchodzono 400-lecie ustanowienia w Radomiu Trybunału Skarbowego Koronnego. Po rekonstrukcji historycznej w Muzeum Jacka Malczewskiego otwarta została wystawa Sarmacki Skarb. Trybunał Skarbowy Koronny w Radomiu Obchody wielkiego jubileuszu Trybunału Skarbowego Koronnego trwały niemal cały tydzień. Rozpoczęła je msza odprawiona w języku łacińskim, w kościele farnym św. Jana Chrzciciela. Resursa Obywatelska zorganizowała promocję książek: Leona Babińskiego Trybunał Skarbowy Radomski i Józefa Rafacza Trybunał Skarbowy Koronny, wydarzeniu towarzyszył występ Kabaretu Sarmaci. W sali koncertowej im. Krzysztofa Pendereckiego w Zespole Szkół Muzycznych można było wysłuchać koncertu muzyki dawnej, a ponownie w Resursie Obywatelskiej odbyła się sesja naukowa Trybunał Koronny Skarbowy w Radomiu, 400 rocznica ustanowienia. Niezwykle atrakcyjnie wypadł występ grupy rekonstrukcji historycznej z czasów Rzeczypospolitej Szlacheckiej, która w radomskim Rynku zaprezentowała widowisko Jaśnie Wysoki Trybunale w reżyserii Przemysława Bednarczyka. Bardzo ciekawa jest także wystawa Sarmacki Skarb. Trybunał Skarbowy Koronny w Radomiu , którą można oglądać Muzeum Jacka Malczewskiego. Trybunał Skarbowy Koronny został powołany do życia konstytucją sejmową z grudnia 1613 r. Był jedną z najważniejszych instytucji Rzeczypospolitej w czasach przedrozbiorowych. Funkcjonował przez 150 lat, aż do powołania komisji skarbowo-wojskowej przez sejm konwokacyjny z 1764 r. W jego skład wchodziło kilku senatorów oraz od 25 do 30 deputatów (komisarzy), reprezentujących wszystkie województwa i ziemie dawnej Polski (Korony). Początkowo, Trybunał Skarbowy Koronny zbierał się nieregularnie, na mocy uchwały sejmowej, ale w 1717 r. przekształcił się w stały organ, działający corocznie przez okres 6 tygodni. W zakresie jego organizacji, wzorowano się na Trybunale Koronnym, zbierającym się od czasów Stefana Batorego w Piotrkowie i Lublinie, lecz kompetencje deputatów Trybunału Skarbowego były inne. Mieli oni sądzić wszystkie sprawy związane z nadużyciami i zaległościami w zakresie finansów publicznych, których gros pochłaniały wówczas wydatki na wojsko. Trybunał można określić mianem wyłonionej z sejmu komisji o uprawnieniach sądu najwyższego. Na miejsce pierwszych, (styczeń 1614 r.) i kilku kolejnych sesji Trybunału Skarbowego Koronnego, wyznaczono Radom. W następnych latach dość często zdarzało się, że poza Radomiem, miejscem pracy deputatów bywały inne miasta, np. Lwów, Łuck, Lublin, Sandomierz. Tym niemniej, już w XVII w. zaczęto powszechnie nazywać ową instytucję sądową Trybunałem Skarbowym Radomskim, Trybunałem Radomskim lub też komisją radomską. W XVIII w. Radom był już stałym miejscem obrad Trybunału. Corocznie, w pierwszy poniedziałek po św. Stanisławie (8 maja), zjeżdżali do miasta senatorowie i deputaci sejmików z ziem i województw całej Polski. Oprócz nich, zjawiali się tu ministrowie, tj. podskarbiowie i hetmani. Ci ostatni, oraz liczni żołnierze, reprezentujący określone jednostki wojskowe, przybywali do Radomia, by reprezentować interesy armii. Deputaci, zbierali się na radomskim zamku, wybierali marszałka obrad spośród senatorów, a znajdujący się w ich gronie biskup, obejmował honorową funkcję prezydenta. Przez 6 tygodni, rozsądzano w Radomiu wszelkie sprawy związany z wpływami podatkowymi i wydatkami państwa. Trybunał Skarbowy Koronny, był w XVII XVIII w. jedyną centralną instytucją państwa polskiego, zbierającą się w Radomiu. Przybycie do miasta kilkudziesięciu deputatów, wśród których znajdowali się zasiadający w senacie ministrowie, biskupi, wojewodowie i kasztelanowie, reprezentujący nierzadko czołowe rody magnackie Korony, musiało mieć wpływ na życie miasta. Wjeżdżali oni przecież do Radomia otoczeni przez liczną służbę szlachecką i plebejską. Kolejną swoistą i barwną grupę stanowili zainteresowani obradami: poborcy podatków, zwykli szlacheccy obywatele, przedstawiciele miast, duchowieństwa, a wreszcie żołnierze. Wszyscy mogli tu przybywać zarówno w charakterze pozwanych, jaki i pozywających, a zdarzało się, że po prostu zainteresowanych zjazdem tak licznych dygnitarzy. Cenny dorobek Radomscy lekkoatleci podsumowali udany sezon startów. W tym roku zdobyli aż 19 medali imprez mistrzowskich. Na czoło wysuwa się osiągnięcie Dominika Witczaka, który został młodzieżowym wicemistrzem Europy w pchnięciu kulą. Radom ma wspaniałych lekkoatletów i dobrą bazę do uprawiania tej dyscypliny sportu. Jest bardzo ważnym ośrodkiem na krajowej królowej sportu. Obserwowałem odbywające się tu mistrzostwa Polski młodzików i jestem zbudowany postawą zawodników i poziomem organizacji podkreślał Jerzy Skucha, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, obecny na spotkaniu kończącym sezon. Ten sezon był dla nas rzeczywiście bardzo udany. Dotąd najcenniejszy był brązowy medal Grzegorza Krzoska, teraz mamy wicemistrza Starego Kontynentu. To właśnie Dominik Witczak może pochwalić się najcenniejszym osiągnięciem w radomskiej lekkoatletyce stwierdził Zygmunt Malinowski, prezes Radomskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Od zawsze stawiamy na rozwój sportu, zarówno dyscyplin zespołowych, jak i indywidualnych. Cieszy nas każdy sukces, ale również fakt, że sporo młodych ludzi decyduje się na uczestnictwo w zajęciach sportowych. Wszystkim serdecznie gratuluję mówił prezydent Radomia, Andrzej Kosztowniak. Podczas spotkania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, dyplomy i upominki otrzymali wszyscy tegoroczni medaliści oraz ich trenerzy. Wyróżnienie otrzymał także Jerzy Przyborowski, od lat sukcesywnie gromadzący medale w mistrzostwach świata, Europy i Polski w kategorii weteranów. Stolica polskich zapasów Radom był miejscem kilkudniowego zgrupowania reprezentacji Polski zapaśników w stylu klasycznym. Wybór miasta jest nieprzypadkowy. Wszak od 15 lat działa u nas właśnie zapaśnicza Szkoła Mistrzostwa, będąca prawdziwą kuźnią talentów. Na zajęciach w Radomiu stawili się więc wszyscy najlepsi zawodnicy zmagań na macie. Pod nieobecność głównego trenera reprezentacji Ryszarda Wolnego, kadrowicze ćwiczyli pod okiem mistrza olimpijskiego z Atlanty, pochodzącego z Radomskiego Włodzimierza Zawadzkiego oraz etatowego szkoleniowca SMS-u Zdzisława Kolanka. W Radomiu spotkali się najlepsi z najlepszych, bo właśnie radomskich obiektach trwała konsultacja kadry narodowej, będąca podsumowaniem wcześniejszych, tegorocznych zgrupowań. Na tej podstawie wyłoniona zostanie ścisła grupa reprezentantów, którzy startować będą w najważniejszych światowych zawodach. Gwiazdą zgrupowania przynajmniej dla odwiedzających grupę kibiców i dziennikarzy był oczywiście brązowy medalista olimpijski z Londynu (2012) Damian Janikowski. Na stałe w kadrze zadomowił się także przedstawiciel Olimpijczyka Radom Piotr Przepiórka, podobnie jak jego klubowy kolega Arkadiusz Kułynycz. Coraz mocniej do kadry seniorskiej zaczyna się także dobijać trzeci z zapaśników Olimpijczyka Michał Kośla. Myślę, że to nie ostatnia wizyta kadry w Radomiu. Są tu dobre warunki do wytężonej pracy w ciszy i spokoju. Chłopcy robią stałe postępy, ale na efekty trzeba jeszcze trochę poczekać stwierdził Włodzimierz Zawadzki. Włodzimierz Zawadzki podczas zgrupowania w Radomiu. Jako trener, w konsultacji kadry, uczestniczył również Łukasz Fafiński z Olimpijczyka Radom, który w poważnej pracy szkoleniowej stawia pierwsze kroki. Zapewne z tych kilku dni zgrupowania i on wyniósł wiele dobrego ocenił Zdzisław Kolanek.

8 8 Środa 4 grudnia 2013 Prace przy obwodnicy idą pełną parą! Budowa południowej obwodnicy Radomia jest coraz bardziej zaawansowana. Praktycznie na całej długości przyszłej trasy dobrze już widać, którędy będą przebiegały i jak będą wyglądały poszczególne jezdnie. Zaawansowana jest też budowa obiektów mostowych. Informację o postępach prac na wszystkich odcinkach obwodnicy przedstawił podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Kamil Tkaczyk. U zbiegu obwodnicy z aleją Grzecznarowskiego na razie ruch dwukierunkowy odbywa się po jednej jezdni. Drogowcy kończą kłaść ostatnią warstwę nawierzchni bitumicznej na przebudowanym odcinku po stronie Centrum Handlowego M1. Oznacza to, że już niebawem zostanie wprowadzona w tym rejonie stała organizacja ruchu. Coraz bliżej jest również do dopuszczenia możliwości przejazdu fragmentem obwodnicy pomiędzy aleją Grzecznarowskiego, a ulicą Wyścigową. Ulice Wyścigowa i Armii Krajowej wraz z pętlą autobusową oraz przedłużenie ulicy Witkacego między Wyścigową i Grzebieniową już od kilku tygodni służą kierowcom, pieszym i rowerzystom. Nadal nie można przejeżdżać odcinkiem między Grzebieniową i Milenijną. Dojazd wzdłuż obwodnicy do ulicy Witkacego będzie jednak niebawem możliwy, bo trwa tam układanie masy bitumicznej. Tymczasem w wykopie, w którym ma biec obwodnica, trwa profilowanie skarp oraz utwardzanie podłoża. W pobliżu pętli autobusowej na Prędocinku konieczne było wzmocnienie podmokłego gruntu kruszywem. Roboty były możliwe dopiero po wybudowaniu kanału pod ulicą Witkacego, odprowadzającego wodę z koryta obwodnicy. Likwidacji uległa grobla, którą do tej pory piesi przechodzili z Malczewa na Prędocinek. Wykonawca inwestycji nie zapomniał jednak o przechodniach i wyznaczył dla nich zastępczy ciąg w pobliżu budowanej kładki. Na wiadukcie u zbiegu Wiejskiej i Godowskiej niedawno położono ostatnią warstwę masy bitumicznej, Układanie masy ścieralnej na północnej jezdni alei Grzecznarowskiego u zbiegu z budowaną obwodnicą. tak zwaną ścieralną. Dzięki temu było możliwe przeprowadzenie prób obciążeniowych tej konstrukcji. Na obiekt wjechało kilka wywrotek, specjalistyczne urządzenia mierzyły w tym czasie, czy ugięcie płyty nie przekracza norm przewidzianych przez projektantów. Wyniki badań wraz z dokumentacją obiektu trafią do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który ma od 30 do 90 dni na dopuszczenie konstrukcji do użytku. Pomiędzy tym wiaduktem, a torami kolejowymi ułożono już prawie wszystkie krawężniki. Drogowcy przystąpili tam do układania pierwszych warstw asfaltu. Przy ulicy Warsztatowej widać już zarys przyszłego ronda. Prace ziemne trwają także w pobliżu skrzyżowania z ulicą Potkanowską oraz wzdłuż ulicy Żelaznej. Niemal gotowe jest rondo turbinowe na planowanym połączeniu obwodnicy południowej z krajową siódemką. Prace ziemne pod budowaną kładką dla pieszych. Prace na płycie głównej wiaduktu przy ulicy Wiejskiej. Filary przy planowanym przedłużeniu ul. Młodzianowskiej. Statyczne próby obciążeniowe wiaduktu. Ruszył przetarg na ulicę Żółkiewskiego! Przez najbliższe półtora miesiąca MZDiK czeka na oferty w przetargu na budowę nowych wiaduktów na Żółkiewskiego wraz z przebudową tej ulicy na odcinku od Zbrowskiego do starodroża Kozienickiej. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w mieście, z niecierpliwością oczekiwana przez kierowców przekonuje Dariusz Dębski, rzecznik MZDiK-u. Wiadukt na Żółkiewskiego, nad torami kolejowymi do Warszawy, ma już prawie 20 lat. Jego budowę rozpoczęto w 1986 roku, a zakończono dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. Już podczas budowy obecnego obiektu na Żółkiewskiego planowano, że obok niego powstanie bliźniacza konstrukcja. Ówczesnym budowniczym udało się jednak postawić tylko betonowe filary drugiej przeprawy, które nigdy nie zostały zabudowane. Filary te nie nadają się już do wykorzystania, trzeba je rozebrać i postawić nowe. To nie tylko wymóg techniczny, ale także praktyczny przebieg nowego wiaduktu uzgodniliśmy z PKP, jest on bowiem ściśle powiązany z projektem modernizacji linii kolejowej numer 8 przekonuje Dariusz Dębski. Stojący obok betonowych filarów stary wiadukt również zostanie wyburzony. W zamian wybrany przez nas wykonawca zbuduje w tym miejscu dwie nowe, bliźniacze przeprawy. Dzięki temu fragment ulicy Żółkiewskiego pomiędzy Zbrowskiego a Kozienicką zmieni się nie do poznania. Ten ponadkilometrowy odcinek będzie miał po przebudowie dwie jezdnie, po dwa pasy w każdym kierunku. W efekcie znacząco poprawi się bezpieczeństwo ruchu na miejskim odcinku krajowej dziewiątki. Miasto z własnego budżetu nie byłoby w stanie sfinansować całego zadania, bo szacowany koszt powstania samych obiektów mostowych wynosi 52,5 miliona złotych. Uzyskaliśmy jednak w tym roku dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 85 procent kosztów kwalifikowanych projektu, czyli 44 milionów 200 tysięcy złotych. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, który umożliwia zastosowanie systemu zaprojektuj i wybuduj. Przewidywany termin realizacji to lata kończy Dariusz Dębski.

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2014 rok. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2007 rok.

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2007 rok. Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2007 rok. Dochody Miasta Ząbki w 2007 roku Realizacja planu dochodów w 2007r. Plan dochodów w wysokości 48 662 071,29zł zrealizowano 60 000 000,00 w 106,77% na kwotę

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2025 Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Analiza Sprawozdań z wykonania budżetu gminy Kolbudy w latach

Analiza Sprawozdań z wykonania budżetu gminy Kolbudy w latach STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOLBUDY Analiza Sprawozdań z wykonania budżetu gminy Kolbudy w latach 2005-2009 Dla gminy Kolbudy opracował: Adam Rodziewicz sierpień 2010 A-BAN Adam Rodziewicz ul. Morenowe Wzgórze

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Wielkość zatrudnienia 51-250 powyżej 251 Zasięg działalności regionalny ogólnopolski międzynarodowy

Ankieta. Wielkość zatrudnienia 51-250 powyżej 251 Zasięg działalności regionalny ogólnopolski międzynarodowy Usługi Ankieta Wstępna ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw usługowych (ankieta dotyczy stanu przedsiębiorstwa w 2010r.) Nazwa firmy Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę Stanowisko osoby

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce ma przed sobą olbrzymie perspektywy. Silna pozycja polskiej gospodarki, najmniejsze

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie

Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie 72 BSiE Alicja Młynarska Wichtowska Informacja BSiE nr 822 (IP 96G) Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie A. Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie w świetle obowiązujących przepisów Z budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD... w dziedzinie kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Otoczenie gospodarcze Miasto Krosno Statystyki gospodarcze 46 775 Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXX/13 RADY MIASTA ZAMBRÓW z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Zambrów - Żubr.

UCHWAŁA NR 154/XXX/13 RADY MIASTA ZAMBRÓW z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Zambrów - Żubr. UCHWAŁA NR 154/XXX/13 RADY MIASTA ZAMBRÓW w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Zambrów - Żubr. Na podstawie art. 7a ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta (Rada Juniorów) to organ konsultacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza Rada nie posiada osobowości prawnej;

Bardziej szczegółowo

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Organizatorzy przedsięwzięcia: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/217/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/217/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 26 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XX/217/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Puławy w dziedzinie sportu na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW VII KONGRES REGIONÓW 26-27 WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW Agenda 12:00 12:05 12:05 12:08 12:09 12:10 12:10 12:20 Rozpoczęcie konferencji prasowej. Roman Młodkowski, Dyrektor Programowy VII Kongresu Regionów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR. Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki tel.: 0 609 666 911

ORGANIZATOR. Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki tel.: 0 609 666 911 SPIS TREŚCI 1. ZABŁYŚNIJ NA DRODZE 2. SPIS TREŚCI 3. ORGANIZATOR 4. AMBASADOR AKCJI - CEZARY ZAMANA 5. CELE 6. GRUPA DOCELOWA 7. ZREALIZOWANE AKCJE 8. PLANOWANE AKCJE 9. PARTNERZY AKCJI 10. PATRONAT HONOROWY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres od 13 czerwca do 10 lipca 2013 roku

Informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres od 13 czerwca do 10 lipca 2013 roku Informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres od 13 czerwca do 10 lipca 2013 roku DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA ZACHÓD ODCINKI G1 i G2 w GLIWICACH -Podział kompetencji 18 czerwca DTŚ S.A. podpisała list intencyjny

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl podsumowanie Premierowa edycja Targów Transportu Silesia Rail Expo Pierwsza edycja Targów Silesia Rail Expo dobiegła końca. Podczas trzech dni targów, Expo Silesia odwiedziło ponad 2000 gości. Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2%

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2% BUDŻET 2017 DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT 81 604 774 zł 49% z Państwa podatków osobistych zostaje w Sopocie 28,76% 29,9% 16,45% 13,35% 9,34% 2,2% PODATKI I OPŁATY LOKALNE 46 681 650 zł w tym m.in. podatek od

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Opole, 11 grudnia 2015 r. BRM Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2015 r.

Opole, 11 grudnia 2015 r. BRM Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2015 r. BRM.0012.5.52.2015 Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opole, 11 grudnia 2015 r. Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wyniesie 393.471.000,00 zł, z tego: dochody własne 216.027.930,34 zł subwencja ogólna z budżetu państwa 123.118.443,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ZACZNIJ.BIZ pomysł biznes - sukces

Regulamin konkursu ZACZNIJ.BIZ pomysł biznes - sukces Regulamin konkursu ZACZNIJ.BIZ pomysł biznes - sukces 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Zacznij.biz - pomysł biznes - sukces (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu Konkursem )

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r.

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-66-09 Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU I. Organizator programu Wyłącznym organizatorem Programu,,Wojewódzki Lider Biznesu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. II. Cel Programu: Celem Programu jest : -wyłonienie (wyróżnienie) i promocja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA EDYCJA 2016

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA EDYCJA 2016 REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA EDYCJA 2016 Rozdział I Misja Konkursu 1 Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Miasta Złotoryja edycja 2016, zwany dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Załącznik. Dokument końcowy, który powstał w wyniku seminarium, przedstawiający koncepcję tworzenia Lokalnego Funduszu Młodych. W dniach 08 09 marca 2008r.

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/241/12 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/241/12 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/241/12 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Budżet Białegostoku uchwalony. Podlaska Oktawa Kultur i Halfway bez dofinansowania

Budżet Białegostoku uchwalony. Podlaska Oktawa Kultur i Halfway bez dofinansowania Budżet Białegostoku uchwalony. Podlaska Oktawa Kultur i Halfway bez dofinansowania Podlaska Oktawa Kultur i Halfway Festival nie otrzymają dofinansowania z budżetu miasta w 2017 r. nie udało się przekonać

Bardziej szczegółowo