KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE"

Transkrypt

1 KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE dr Zbigniew E. Zieliński dr inż. Zbigniew Lis, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce W pracy przedstawiono rozważania i wnioski z wdrażania systemu e-learning w Szkole Wyższej. Spojrzenie autorów na zmiany zachodzące w edukacji na poziomie wyższym ma znamiona ogólności i w tym sensie wykorzystano teorię systemów ogólnych w kreowaniu systemu e-learning koncentrując uwagę na elementach systemu ale przede wszystkim na relacjach i komunikacji student-wykładowca. Współczesne technologie komunikacji oraz dostępu nakazuję zmianę paradygmatu edukacji. Praca jest przyczynkiem do takich zmian. Autorzy mają już za sobą doświadczenia we wdrażaniu własnego systemu e-learning, teraz sięgają po rozwiązania ogólnie dostępne platforma Moodle. Celem jest wytworzenie elementów systemu ale także relacji student wykładowca otoczenie budowanych za pomocą nowych technologii. 1. Wprowadzenie Edukacje trzeba wynajdować na nowo Charles Handy 1 Złożoność jako cecha podstawowa systemów współczesnego świata stanowi wyzwanie w każdej prawie dziedzinie życia. Zmiany systemowe jakie są konieczne wobec zmieniającej się rzeczywistości widoczne w wymiarze złożoności nie zawsze są postrzegane jako potrzebne a prawie rzadko gdzie jako konieczne. Ta komplementarność rozwoju wyrażona przez stałość-zmienność raczej jest widziana przez pryzmat niezmienności jako bezpiecznego sposobu widzenia życia. Świat doby współczesnej wymaga od nas przesuwania się w kierunku zmiennych prerogatyw zachowań. Edukacja jak się wydaje jest taką częścią rzeczywistości w której konieczność zmian jest dość trudno akceptowalna. Jednak za sprawą rewolucyjnych wymiarów cywilizacji informacji ta dziedzina zaczyna zmieniać oblicze. To zmiany w dostępie do informacji, szybkości jej osiągania, także na własny sposób tworzą nowe uwarunkowania i wymuszają do wyjścia z opłotków własnej doskonałości i tworzenia systemów edukacyjnych na miarę nowych możliwości i potrzeb. Można powiedzieć o kwantowym przejściu jeżeli tylko odważymy się spojrzeć na to co i jak człowiek się uczy i na to jak może i co może się uczyć. To przejście na inny poziom edukacji rozumianej jako wielowymiarowe kontinuum wymuszają jeszcze najnowsze osiągnięcia w dziedzinie funkcjonowania ludzkiego mózgu. Jesteśmy wobec tych wyzwań, możemy budować nowy system edukacji, trzeba ją wymyślić na nowo. Do tego potrzeba odwagi, do tego potrzeba łamania uwarunkowań potrzebny jest nowy paradygmat edukacji. Ma to być edukacja nie tylko przygotowania do zawodu, edukacja wiedzy deklaratywnej, ma to być ciągłe, 1. Colin R, Malcom J.Nicholl, Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku, Logos, Warszawa

2 samouczące się zachowanie człowieka wiedzy, który wie jak korzystać z dorobku cywilizacji. Ma także odwagę w kreowaniu nowych zachowań samoedukacji i odnajdywaniu radości tworzenia. Potrzebne jest łamanie reguł i granic wytworzonych przez rewolucję naukowotechniczną, potrzebne jest poszukiwanie nowego wyrazu dla dzisiejszej rewolucji informacji. W pracy autorzy dokonują spojrzenia na edukację szkoły wyższej przez pryzmat systemowego widzenia całego procesu kształcenia. Student-wykładowca-otoczenie budują wszechświat edukacji w którym znaczenia nabierają relacje. Można zapytać w jakich warunkach pojawią się synergiczne wyładowania energii twórczej. Te uwagi potraktować można jako przyczynek do tworzenia nowego paradygmatu uczenia czy samouczenia. Istotne jest także tworzenie narzędzi, do budowy relacji edukacyjnych. Autorzy sięgają do systemu Moodle, koncentrując swoją pracę na budowie systemu edukacji, systemu komunikacji, o cechach synergicznych. W pracy wykorzystano także doświadczenia budowy systemu e- learning dla studiów eksternistycznych Technologie e-learning Technologia e-learning jest ściśle związana z wykorzystaną formą kształcenia na odległość. Media wykorzystywane w procesie nauczania na odległość determinowały proces kształcenia, formę przekazu i sposób realizacji kursów niestacjonarnych. Dlatego też w celu osiągnięcia najlepszego efektu w procesie nauczania na odległość stosowane są różne media oraz technologie w zależności od potrzeb i sytuacji: od metod korespondencyjnych, radia, telewizji i podłączenia komputera za pomocą modemu i linii telefonicznej do zaawansowanych metod telekomunikacyjnych związanych z wykorzystaniem szybkich łączy satelitarnych, telewizji cyfrowej. Obecnie wszystkie te metody skupiło jedno medium sieć internet, dzięki której można przesłać tekst, obraz, dźwięk oraz głos. W tradycyjnym modelu nauczania na odległość istnieje szereg narzędzi stosowanych do komunikacji i prezentowania informacji jest to radio, telewizja, telefon, wideo, książki lub też tradycyjne metody prezentacji. Każda z tych metod ma swoje ograniczenia, których nie można do końca wyeliminować (np. synchroniczność). Zastosowanie usług sieci internet pozwala na wyeliminowanie tych niedogodności i otwiera nowe możliwości komunikowania 2. Lis Z., Zieliński Z. Wdrażanie systemu e-learning w warunkach studiów eksternistycznych, Ogólnopolska Konferencja, Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnicwie wyższym, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 18 listopada

3 się, prezentowania informacji, prowadzenia wykładów czy kursów on-line. Obecnie stosuje się następujące media w e-learningu: Poczta elektroniczna komunikowanie, przesyłanie i otrzymywanie informacji w postaci tekstowej oraz różnych plików bezpośrednio dołączonych do poczty tzw. attachements. Listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne (usenet news), które wykorzystując mechanizmy poczty elektronicznej umożliwiają dystrybucję wiadomości oraz prowadzenie dyskusji na wybrany temat związany z określonym przedmiotem. Mogą również prowadzić konsultacje pomiędzy wykładowcą i studentami, jak również tylko pomiędzy studentami. Każda lista ma swojego właściciela i moderatora nadzorującego przebieg dyskusji i wymienianych uwag. Listy dyskusyjne pełnią ważną rolę edukacyjną, gdyż stwarzają możliwość zadawania pytań do listy w przypadku, gdy student czegoś poszukuje lub nie wie. Rozwinięciem list dyskusyjnych (dystrybucyjnych) są grupy dyskusyjne działające w ramach systemu USENET (news), w którym uczestnicy mogą przesyłać między sobą wiadomości na dowolny temat, po czym inni użytkownicy tej usługi mogą na nie odpowiadać 3. Wykorzystanie technologii WWW do dostarczania materiałów szkoleniowych poprzez sieć internet lub lokalne sieci intranet. Materiały dydaktyczne dostarczane są w postaci kursów multimedialnych. Serwisy WWW są bardzo pomocną usługą sieci internet do nauczania różnych dziedzin nauki dzięki wbudowanym narzędziom multimedialnym. Zgromadzone na stronach WWW informacje tekstowe, graficzne, dźwiękowe, animacje, filmy stanowią bardzo atrakcyjne źródło informacji i spełniają funkcję kształcącą. Niezależnie od tego, czy materiały do nauki stanowią samodzielny podręcznik, czy też kompletny cykl zajęć, serwis WWW zapewnia wiele istotnych narzędzi w przekazywaniu informacji oraz tworzy bardzo atrakcyjne forum wymiany tych informacji. System World Wide Web zapewnia skuteczne łączenie techniki informacji wielu programów w jeden sprzężony system, który jest idealnym, łatwym w obsłudze programem informacyjnym. Telekonferencje - są bardzo efektywnym narzędziem w procesie nauczania na odległość dzięki nim nauczyciel z uczniem może się nawzajem widzieć i słyszeć. Jest to interaktywne medium komunikacyjne, pozwalające na wizualną łączność, interakcję, która wzmacnia stopień porozumienia i pomaga uczestnikom kursu w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów oraz budowanie związków wśród uczestników kursu. Możliwość przesyłania informacji w postaci obrazu, tekstu i wideo do wielu miejsc jednocześnie jak i 3

4 ułatwiony kontakt z ekspertami znajdującymi się w różnych miejscach świata, bądź ułatwienie zobaczenia różnych ciekawych miejsc na świecie w czasie rzeczywistym to główne zalety tej formy komunikacji w nauczaniu na odległość. W połączeniu z przesyłaniem wiadomości pocztą elektroniczną, zdobywaniu wiedzy ze stron WWW oraz wymienianiu się informacjami poprzez grupy i listy dyskusyjne media dostępne w Internecie uzyskują zupełnie nowy wymiar przekazywania informacji multimedialnych procesie edukacji na odległość. W szkoleniu poprzez internet możliwy jest kontakt studenta z innymi uczestnikami szkolenia oraz z nauczycielem w czasie rzeczywistym. Służą temu narzędzia systemu LCMS (Learning Content Managment System, którego przykładem może być platforma open source Moodle): czat pozwalający studentom utrzymywać kontakt z innymi uczestnikami szkolenia oraz nauczycielem w trybie tekstowym, tablica do której student może być "wywołany", zaś na tablicy mogą być zapisywane wnioski z prowadzonej dyskusji, jak i prezentowane, przygotowane wcześniej przez nauczyciela, rysunki lub diagramy, przeglądarka grupowa która umożliwia nauczycielowi wyświetlanie tych samych stron kursu, zadawanie pytań konkretnemu studentowi oraz przeprowadzenie krótkiego sprawdzianu wiedzy dla wszystkich uczestników w jednym czasie, współdzielenie aplikacji pozwalające na przejęcie przez nauczyciela ekranu studenta w celu udzielenia pomocy przy wykonywaniu ćwiczenia (np. pokazanie procedury postępowania w przykładowej aplikacji), przekaz audiowizualny umożliwiający wykorzystanie dźwięku i obrazu, dzięki któremu uczestnicy szkolenia nawiązują pełniejszą komunikację. ankieta służąca ocenianiu pewnych modułów systemu kształcenia czy identyfikacji trendów jakie mogą się pojawić wśród uczestników kursu on-line 4. Powyższe usługi są standardowymi technikami wykorzystywanymi w e-learning, które są dostępne dla wykładowcy lub osoby uczącej się z wykorzystaniem internetu (czy też 3 Mirosław J. Kubiak Internet dla nauczycieli. Nauczanie na odległość ; Wydawnictwo Mikom, Warszawa Zbigniew Zieliński, Wykorzystanie technik informacyjnych w procesie dydaktycznym szkoły wyższej, dysertacja doktorska, Akademia Ekonomiczna, Kraków

5 systemu LCMS). Kolejnym medium powoli wykorzystywanym w procesie kształcenia na odległość staje się telefonia GSM (Global System for Mobile Communications) zwana potocznie komórkową. Zastosowanie usług GSM ze względu na jej obecne możliwości przydatne jest głównie przy typowych czynnościach administracyjnych jednostki edukacyjnej takich jak: przesyłanie planów zajęć, wyników ocen z zaliczeń, powiadomienia o terminie rozmowy on-line z wykładowcą bądź informacji o zmianach w kursach internetowych, czy nowościach zamieszczonych w portalu edukacyjnym. Należy pamiętać, że kształcenie na odległość jest formą procesu edukacyjnego umożliwiającą kierowanie treści dydaktycznych do rozproszonych grup studentów. Obejmuje ono szereg procesów dydaktycznych, a jego podstawowym założeniem jest wyjście poza ramy tradycyjnej klasy, gdzie wymagana jest obecność wszystkich uczestników kształcenia w jednym czasie i miejscu. 3. Systemowe wprowadzanie e-learning w szkole wyższej Systemy wykazują pewną ciekawą własność, którą opisano zasadą Nernsta całość to coś więcej, niż suma części. Dzieje się tak dlatego, że własności całości (cechy systemowe) są określone przez: 1.własności części. lecz także : 2. sposoby ich powiązania 5. Budując nowy paradygmat edukacji szkoły wyższej na takiej bazie, należy zwrócić uwagę na dwa nowe podejścia: ogólności czy całości oraz relacji. Organizacja edukacji szkoły wyższej jest dość sztywna i sięga korzeniami czasów przeszłych, gdy zarówno złożoność rzeczywistości jak i szybkość zmian cywilizacyjnych nie stanowiły żadnego wyzwania. Nie było też powodu, by kwestionować metod edukacji w szkole wyższej, bo jednak absolwenci przyczyniali się do rozwoju. Dzisiaj gdy edukacja nie dotyczy już tylko dość wąskiej grupy społecznej a staje się powszechna, gdy przed absolwentami stawia się wymagania edukacji ciągłej i konieczności kreatywności, innowacyjności wydaje się, że metody edukacji muszą ulegać ewolucji. Nagromadziło się dość dużo przesłanek, które prowadzą już do zmiany paradygmatu edukacji. Można powiedzieć o zmianie kwantowej, przejściem na nowy poziom. Zbyt dużo jest nowych uwarunkowań by takie przejście się nie zdarzyło. Oczywiście rewolucja informatyczna to tylko jedno z nich. Jak budować relacje, powiązania tak by prowadziły do systemów synergicznych, systemów samoorganizujących się w kreowaniu mądrości z nagromadzonej wiedzy, systemów inspiracji i twórczości. Obserwuje się też zjawisko zmiany 5 Weinberg G. M., Myślenie systemowe. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

6 przepływu wiedzy, jest budowana w człowieku świadomym swojej wiedzy a nie przekazywana w postaci deklaratywnych wiadomości od swojego profesora. Tworzenie systemu e-learning w warunkach pardygmatu systemowego prowadzi do rewolucji w edukacji. 4.. Wykorzystanie aplikacji Moodle w kreowaniu systemu e-learning. Można powiedzieć, że kształceniem na odległość za pomocą internetu jest już samo przeczytanie przez kogoś strony internetowej i nauczenie się treści na niej zawartej. Niestety, umieszczenie treści dydaktycznej w sieci nie gwarantuje sukcesu w kształceniu. Wymaga ono nie tylko dostarczania wiedzy, ale również wspomagania studenta w procesie uczenia się oraz kontroli i weryfikacji zdobywanej wiedzy. Możliwe jest to jedynie poprzez wykorzystanie dedykowanych systemów informatycznych, które działając w środowisku internetu, zapewniają osiągnięcie sukcesu dydaktycznego. Najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami tego typu są systemy klasy LCMS (Learning Content Managment System). Systemy takie umożliwiają przechowywanie i publikowanie treści dydaktycznej oraz zarządzanie nią w postaci multimedialnych kursów, organizowanie procesu dydaktycznego, kontrolowanie postępów studenta, zapisywanie na kursy i kontrolowanie dostępu do nich oraz dostarczają rozbudowane mechanizmy raportowania. Ważną cechą systemów tej klasy jest ich otwarta architektura, dzięki czemu mogą one odpowiadać na indywidualne potrzeby autorów treści dydaktycznej, nauczycieli oraz studentów. Systemy te dostarczają także zestawu narzędzi umożliwiających komunikację uczestnikom szkolenia. Możemy podzielić je na dwie grupy: narzędzia komunikacji asynchronicznej oraz synchronicznej. Drugim istotnym składnikiem kształcenia na odległość jest kurs WBT (Web-Based Traning), czyli materiał dydaktyczny dostarczany studentowi przez system informatyczny. Kurs jest najważniejszym elementem stanowiącym o jakości procesu dydaktycznego. Dzięki temu, że kursy są dostępne za pomocą przeglądarek internetowych, można wykorzystywać w nich przekaz multimedialny. Obecnie istnieje kilka standardów opisujących, jak powinien wyglądać kurs oraz w jaki sposób powinny być wymieniane informacje pomiędzy kursem a obsługującym go systemem informatycznym. Najnowsze systemy informatyczne klasy LCMS gwarantują obsługę kursów zgodnych ze standardami reprezentacji zawartości dydaktycznej, co wydatnie obniża koszt wytworzenia i obsługi takich kursów. Dlatego też szkolenie e-learning rozumiemy jako realizację procesu dydaktycznego w oparciu o kurs WBT przy wykorzystaniu narzędzi systemu klasy LCMS. Szkolenie tego typu 6

7 pozwala na osiągnięcie efektów co najmniej tak dobrych, jak podczas szkoleń tradycyjnych, pomimo użycia innych narzędzi i środków dydaktycznych, zwłaszcza elementów multimedialnych i interaktywnych wspomagających realizację procesu edukacyjnego. Do takich narzędzi możemy zaliczyć zintegrowane aplikacje umożliwiające nauczycielowi i studentom, dysponującymi komputerami uczestniczenie w czasie rzeczywistym w kursie wykorzystującym protokoły internetu czy też intranetu (wewnętrznej sieci np. sieci uczelnianej) 6. Takim pakietem jest system Moodle przeznaczonym do tworzenia kursów prowadzonych przez internet, oraz stron internetowych. Słowo Moodle jest skrótem od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania). Moodle jest rozprowadzane darmowo jako oprogramowanie Open Source (zgodnie z licencją GNU) 7. W systemie Moodle wykorzystywane są mechanizmy komunikacji, jakie oferuje internet, tj. , grupy dyskusyjne, czat. Materiały kursów są dostępne poprzez przeglądarkę internetowa, co umożliwia stosowanie w multimedialnych środków przekazu oraz odnośników do innych materiałów szkoleniowych. Omawiana forma edukacji zakłada także aktywny udział nauczyciela w procesie dydaktycznym, dysponuje on bowiem narzędziami komunikacji synchronicznej umożliwiającymi prowadzenie wirtualnej lekcji. Kształcenie przez internet łączy tym samym zalety tradycyjnego nauczania z korzyściami, które dają komputerowe programy edukacyjne. Uczestnicy szkolenia, korzystając z narzędzi systemu Moodle realizują materiał dydaktyczny w ramach wirtualnych lekcji. System Moodle obsługuje trzy formaty kursów: Format tygodniowy, gdzie kurs podzielony jest na jednostki odpowiadające tygodniom. Tygodnie z kolei dzielą się na dodawane przez prowadzącego składowe (są to między innymi: zasoby, ankiety, testy, dzienniki, czaty, fora i zadania). Niektóre składowe mogą być dostępne tylko przez określony czas, zdefiniowany przez prowadzącego kurs. Format tematyczny, który jest bardzo podobny do tygodniowego, z tą tylko różnicą, że jednostki nie dzielą się na tygodnie, a na tematy. W tym formacie nie ma żadnych ograniczeń czasowych związanych z dostępem do poszczególnych składowych. 6 Zbigniew Zieliński, Wykorzystanie technik informacyjnych w procesie dydaktycznym szkoły wyższej, dysertacja doktorska, Akademia Ekonomiczna, Kraków Platforma Moodle, 7

8 Format towarzyski bazujący jedynie na forum dyskusyjnym, które wyświetlane jest na stronie głównej. Format ten jest wykorzystywany przy mniej sprecyzowanych zapotrzebowaniach i zalecany jest do generowania np. szkolnej tablicy ogłoszeń 8. Rysunek 1 Główna strona systemu Moodle System Moodle zawiera także moduły (składowe), które mogą być wykorzystywane do zbudowania dowolnego kursu. Są to: Głosowanie moduł służący do przeprowadzenia szybkiej ankiety mającej na celu zachęcić do zastanowienia się nad danym tematem, bądź umożliwić grupie głosowanie na temat kierunku kursu. Zasoby są to informacje, które zgodnie z zamierzeniem prowadzącego mają stanowić treść kursu. Zwykle są to przygotowane wcześniej pliki przesłane do serwera obsługującego kurs. Ankiety narzędzia przeznaczone do badań ankietowych, wykorzystywane do zbierania informacji od studentów. 8 Rajmund Radziewicz, Nauka przez internet, czyli e-learning za darmo, Linux w szkole, nr 1/2004 8

9 Czaty moduł umożliwiający przeprowadzenie w czasie rzeczywistym dyskusji online. Dzienniki jest to element w systemie zawierający wypowiedzi studentów na dany temat. Prowadzący może skomentować oraz wystawić ocenę dla każdego wpisu do dziennika. Fora w tym narzędziu odbywa się większość dyskusji. Fora dyskusyjne posiadają różną strukturę i umożliwiają ocenę każdego listu przez współuczestników kursu. Lekcja pozwala na przedstawienie treści edukacyjnej w interesujący sposób na stronach WWW. Quizy moduł ten umożliwia prowadzącemu tworzenie i zadawanie testów w formie quizów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, pytań typu prawda/fałsz, oraz pytań wymagających udzielenia krótkich odpowiedzi. Pytania te, uporządkowane według kategorii, przechowywane są w bazie danych i mogą być ponownie wykorzystywane w ramach danego kursu lub nawet przenoszone do innego kursu. Quizy mogą dopuszczać wielokrotne próby znalezienia rozwiązania. Każda próba jest automatycznie sprawdzana i prowadzący może decydować, czy przedstawić swój komentarz czy też udostępnić poprawne odpowiedzi. Moduł ten oferuje narzędzia umożliwiające wystawianie ocen. Pakiet SCORM - jest zestawem treści stworzonym w oparciu o standard SCORM dla obiektów edukacyjnych. Pakiet ten może zawierać strony www, grafiki, skrypty JavaScript, prezentacje Flash i wszystko, co działa w przeglądarkach stron www. Słownik Pojęć - moduł ten umożliwia partycypantom stworzenie i utrzymanie zbioru definicji podobnego do słownika. Definicje mogą być wyszukiwane lub przeglądane na wiele sposobów. Warsztaty - są zajęciami wspólnej oceny z ogromną ilością opcji. Pozwalają uczestnikom na ocenianie swoich prac nawzajem, tak samo jak i przykładowych projektów, w wieloraki sposób. Moduł zajmuje się także koordynacją i właściwą dystrybucją tych ocen. Wiki - jest platformą do grupowego tworzenia dokumentów w prostym języku zapisu przy użyciu przeglądarki internetowej. Zasada jest taka że wszyscy mający prawo edycji mogą wprowadzać dowolne zmiany w dokumentach składających się na serwer wiki, ale zmiany te są odwracalne. Wszyscy, którzy mają dostęp do serwera wiki mogą czytać zawarte w nim pliki. Moduł ma opcje ograniczania czytania i edycji. 9

10 Zadania - Zadania umożliwiają prowadzącemu określenie pracy, które studenci mają wykonać w formie elektronicznej (w dowolnym formacie) i przesłać na serwer. Typowe zadania to wypracowania, projekty, raporty itp. Moduł ten posiada funkcje umożliwiające wystawianie ocen 9. Rysunek 2 Widok kursu Podstawy informatyki w systemie Moodle w formacie tematycznym Obok możliwości założenia nowych kursów i wygenerowania modułów, Moodle umożliwia także tworzenie i generowanie kont użytkowników jak i ich sposób uwierzytelniania w przypadku, gdy administrator systemu zezwolił na samodzielną rejestrację za pośrednictwem strony WWW. W systemie zawarty jest także moduł raportujący aktywność użytkowników, logi systemowe, a także wszystkie zaistniałe w systemie zdarzenia, które miały miejsce od momentu ostatniego uwierzytelnienia w serwisie. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej funkcjonalności systemu Moodle możliwe jest skonstruowanie na poziomie kursu złożonej logiki sterującej przebiegiem procesu dydaktycznego. Wówczas, w zależności od potrzeb studenta oszacowanych na podstawie jego 9 Platforma Moodle, 10

11 wyników, system daje dostęp do odpowiednich elementów kursu. System Moodle jest dobrą alternatywą dla rozwiązań komercyjnych e-learningowych dostępnych na rynku. 7. Wnioski W pracy skoncentrowano uwagę na koncepcji systemu edukacji szkoły wyższej, która jest próbą całościowego, pełnego przekształcenia edukacji do potrzeb i możliwości tego czasu. W większości prób e-learning skupia się uwagę na aplikacjach i kursach proponowanych w internecie. Jeżeli potraktować to jako początkowy etap, to wydaje się, że ma on cechy innowacyjne. Ale system edukacji nowego czasu, czy nowego wieku jest czymś więcej niż tylko wykorzystaniem internetu w edukacji i wymaga dalszych prac mających charakter rozwiązań systemowych wykorzystujących najnowsze osiągnięcia informatyki. Bibliografia 1. Colin R, Malcom J.Nicholl, Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku, Logos, Warszawa Weinberg G. M., Myślenie systemowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, Butrler Gillian, Hope Tony, Zarządzaj swoim umysłem, Oficyna wydawnicza ABA, Warszawa, Gorden Gordon, Vos Jeannette, Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Warszawa Kubiak M. J., Wirtualna edukacja ; Wydawnictwo Mikom, Warszawa Kubiak M. J Internet dla nauczycieli. Nauczanie na odległość ; Wydawnictwo Mikom, 7. Wieczorkowski K., Warunki rozwoju kształcenia na dystans ; Kultura i edukacja, Warszawa Rajmund Radziewicz, Nauka przez internet, czyli e-learning za darmo, Linux w szkole, nr 1/ Zieliński Z., Wykorzystanie technik informacyjnych w procesie dydaktycznym szkoły wyższej, dysertacja doktorska, Akademia Ekonomiczna, Kraków Lis Z., Zieliński Z. Wdrażanie systemu e-learning w warunkach studiów eksternistycznych, Ogólnopolska Konferencja, Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 18 listopada 2004 Netografia serwer estudentwsh nauczania na odległość źródło Moodle, platforma e-learning WSH 11

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Nadzór i kontrola jakości kształcenia w e-learning na przykładzie systemu Moodle doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning INNOWACJA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Opracowanie mgr Ewa Onoszko Szkoła XXI wieku Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning e learning na lekcji wiedzy o kulturze, nauka przez Internet z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie e-learningiem

Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie strefy związane z procesem nauczania: zarządzanie nauczaniem, zarządzanie treścią nauczania. Zazwyczaj funkcje te powierza się dwu odrębnym

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II Plan zajęć stacjonarnych Grupa II Szkolenie pt.: Metodyka kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle szkolenie blended learning dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona

Bardziej szczegółowo

Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej

Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej Przysposobienie biblioteczne w BG AGH Przysposobienie biblioteczne w Bibliotece Głównej AGH Nieobowiązkowe Treść

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK *

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK * MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK * PLATFORMA MOODLE JAKO NARZĘDZIE ZDALNEJ EDUKACJI THE MOODLE PLATFORM AS A TOOL FOR DISTANCE LEARNING STRESZCZENIE. Coraz większego znaczenia

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA PRZEZ INTERNET

GEODEZJA PRZEZ INTERNET GEODEZJA PRZEZ INTERNET XX Jesienna Szkoła Geodezji 16-18 września 2007 Polanica Zdrój dr inż. Tadeusz Głowacki Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska Agenda 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011 Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7 www.gimkonst.pl Program Zawsze razem Andrzej Różycki Marzec 2011 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Założenia... 3 3. Zakres... 4 4. Treść programu... 5 5.

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: Obszar tematyczny nr 3 Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej Temat szkolenia: Programowanie dla najmłodszych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2016 Wydanie 1 Formularz F509

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning

Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning Zbigniew Zieliński zzielins@gmail.com, zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego Zakład Informatyki Kielce Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning

Bardziej szczegółowo

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r.

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r. Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, 18-19 września 2014 r. Ewa Szynkowska Urząd Miasta Szczecin, 2014r. PORTAL EDUKACYJNY: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oprac. Magdalena Anna Płatonow Maja Wilczewska-Wojczyszyn Gorzów Wlkp., marzec 2014 r., 1 MOODLE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning...

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 1 Spis treści 1. Platforma e-learningowa.... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 10 2 1. Platforma e-learningowa Firmy szkoleniowe zatrudniają profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po edukacyjnej platformie e-learningowej CMKP

Przewodnik po edukacyjnej platformie e-learningowej CMKP Przewodnik po edukacyjnej platformie e-learningowej CMKP Autor: dr Agnieszka Siemińska-Łosko dr Roksana Neczaj-Świderska Projekt okładki i skład: mgr inż. Katarzyna Marcinkowska Copyright CMKP Warszawa

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO strefa studenta

Platforma e-learningowa UO strefa studenta Platforma e-learningowa UO strefa studenta Ten artykuł zawiera opis podstawowej funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik Marlena Plebańska Nowoczesny e-podręcznik E-podręcznik zbudowany jest z trzech zsynchronizowanych ze sobą poziomów. Pierwszą warstwę stanowi repozytorium składające się z trzech podstawowych części : ogólne

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017 Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017 Edukacja informatyczna, programowanie, zaj. komputerowe, edukacja wczesnoszkolna 202 Podstawowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Joanna Karłowska-Pik Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

w ORGANIZOWANIU INTERNETOWEJ GIEŁDY PRACY

w ORGANIZOWANIU INTERNETOWEJ GIEŁDY PRACY BUDOWANIE ELEMENTÓW e-społeczeństwa Z WYKORZYSTANIEM e-learning w ORGANIZOWANIU INTERNETOWEJ GIEŁDY PRACY dr Zbigniew E. Zieliński, dr inż. Zbigniew Lis, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM Technologii Informacyjnych Program szkolenia dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy e-learningowej

Podręcznik użytkownika platformy e-learningowej Podręcznik użytkownika platformy e-learningowej Urząd Miasta Warszawa Niniejszy dokument jest przeznaczony dla użytkowników końcowych platformy e-learningowej Edustacja.pl. Poza ogólnymi informacjami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

dr Anna Wach-Kąkolewicz mgr Olena Shelest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Anna Wach-Kąkolewicz mgr Olena Shelest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Anna Wach-Kąkolewicz mgr Olena Shelest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1. Główne założenia konstruktywizmu edukacyjnego oraz uzasadnienie dla nauczania zgodnie z tą koncepcją w uczelni wyższej 2.

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Zał. Nr 1 do Regulaminu przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji 1. Informacje o prowadzącym zajęcia dydaktyczne z przedmiotu zgłoszonego

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Pla$orma edukacyjna czy to wystarczy? Przygotował: Artur Dyro, Prezes Learnetic S.A. artur.dyro@learnetic.com

Pla$orma edukacyjna czy to wystarczy? Przygotował: Artur Dyro, Prezes Learnetic S.A. artur.dyro@learnetic.com Pla$orma edukacyjna czy to wystarczy? Przygotował: Artur Dyro, Prezes Learnetic S.A. artur.dyro@learnetic.com www.learne9c.com O Learne9c Cyfrowa rewolucja (w szkole) = Powszechność + Integracja + Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Anna Płusa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Nowatorski kanał komunikacji dla nauczycieli W ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje WWW i PHP Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-A-L-S14_pNadGenHRAKH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy

z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy Numer obszaru: 12 Wsparcie oświatowej kadry kierowniczej w sprawnym zarządzaniu szkołą z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Temat szkolenia Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski Nauczanie na odległość T Nauczanie ustawiczne T Studia przez Internet? T

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu

Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu Nota edytorska Materiały do wykorzystania w e-learningu Spis treści: Wprowadzenie... 3 Materiały statyczne... 4 Wymagania edytorskie dla tekstu... 5 Publikowanie plików... 6 Publikowanie linków do stron

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y

ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ K A R O L M A Ł O L E P S Z Y P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y NOWE TECHNOLOGIE CO TO JEST? Nowe technologie to często używane,

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Wirtualna przestrzeń edukacyjna i jej zasoby

Wirtualna przestrzeń edukacyjna i jej zasoby Wirtualna przestrzeń edukacyjna i jej zasoby mgr Jagoda Rycharska Sekretarz Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego eprint, IINiB UMK I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Człowiek Nauka.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

S4EL SYSTEM DO ZARZĄDZANIA KURSAMI ONLINE

S4EL SYSTEM DO ZARZĄDZANIA KURSAMI ONLINE S4EL SYSTEM DO ZARZĄDZANIA KURSAMI ONLINE Jakub Grygiel Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II e-mail: jakub.grygiel@kul.lublin.pl Streszczenie Artykuł ten prezentuje obecny stan prac nad platformą

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie 1 Formularz F509 Strona 1/9

Bardziej szczegółowo

Nauczanie z TIK w XXI wieku

Nauczanie z TIK w XXI wieku PROGRAM DOSKONALENIA w zakresie wykorzystania TIK TYTUŁ PROGRAMU: Nauczanie z TIK w XXI wieku CELE OGÓLNE: Podniesienie kompetencji w zakresie stosowania środków i narzędzi TIK do uczenia się i nauczania.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Streszczenie: Z G Łukasz Próchnicki NIP w ramach projektu nr RPMA /15

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Streszczenie: Z G Łukasz Próchnicki NIP w ramach projektu nr RPMA /15 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-3849/15 Streszczenie: Aktywności platformy Moodle Wiki, Opinia zwrotna NIP 799-174-10-88 Spis treści 1. Wiki... 2 2. Opinia zwrotna... 5 str.

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013

Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013 Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013 Jak to działa: Mózg badania wskazują, że inne partie mózgu uaktywniają się przy czytaniu tradycyjnych książek, inne przy czytaniu tych z nośników elektronicznych

Bardziej szczegółowo

E-learning Kształcenie na odległość przy wykorzystaniu oprogramowania typu Open Source

E-learning Kształcenie na odległość przy wykorzystaniu oprogramowania typu Open Source Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej E-learning Kształcenie na odległość przy wykorzystaniu oprogramowania typu Open Source Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO

Platforma e-learningowa UO Platforma e-learningowa UO Poniżej opisano podstawowe funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie elementy, na przykładzie

Bardziej szczegółowo