doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl"

Transkrypt

1 Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Duża część oprogramowania e-learningowego oferowanego w sieci internet (obok wersji komercyjnych czego przykładem jest platforma WBTexpress firmy 4System) jest oparta na licencji GNU General Public Licence (GPL), inne zaś rozprowadzane są jako produkty open soruce. Zaprezentowane w poniższym artykule rozwiązania pokazują, iż wolne i darmowe inicjatywy są na równi funkcjonalne co wersje komercyjne i zachęcają do zainteresowania się technologiami zdalnego nauczania. Pozwala to na rozpoczęcie działalności związanej z e-learningiem każdemu podmiotowi edukacyjnemu, by po zdiagnozowaniu potrzeb i możliwości móc dalej rozwijać wdrożony system, bądź dokonać migracji w kierunku innych rozwiązań, np. komercyjnych i płatnych. 1. Wstęp Platformy e-learningowe stają się jednym z wielu elementów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym uczelni wyższych. Oferują one rozwiązania o różnym stopniu zaawansowania, począwszy od zamieszczania statycznych kursów, poprzez dynamiczne, wymagające interakcji szkolącego moduły e-learningowe, aż po systemy wspomagające nauczanie na każdym jego etapie. Dodatkowo w internecie można znaleźć wiele miejsc tworzonych przez pracowników uczelni (a także zakłady czy wydziały), będące materiałami dydaktycznymi, testami sprawdzającymi wiedzę, forami dyskusyjnymi czy stronami www z zawartością spójną z kierunkiem uczelni. Wiele z tych równoległych działań da się zamknąć w jednej platformie, systemie e- learning, będącym swoistym rozwiązaniem technologicznym i często organizacyjnym. Jedna z form, jakie przyjmuje e-learning WBT (Web Based Training) pozwala wykorzystać technologie internetowe, skupiając funkcjonalność i zarządzanie tymi systemami głównie po stronie przeglądarki internetowej. Daje to możliwość wykorzystania oraz użycia technologii komputerowych (sieci rozległych) i prezentacji tych materiałów szkoleniowych w internecie. Formuła prezentacji danych edukacyjnych może przyjąć różnorakie formy, takie jak 1 : Statyczna zamieszczanie artykułów, materiałów, opracowań, badań oraz linków do innych zasobów sieciowych. Sposób prezentacji danych jest bardzo zbliżony do odpowiednika tradycyjnego dostępu do materiałów papierowych, jedynie nośnik 1 D. Nojszewski, Platformy e-learningowe w polskich instytucjach edukacyjnych, E-mentor nr 2/2003, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

2 przekazu został zastąpiony medium elektronicznym, który jest szybszym nośnikiem wyszukiwania danych. Online materiały dydaktyczne zamieszczone są nadal w formie statycznej, jedynie szkolenia zawierają dostęp do for dyskusyjnych, czatów, biuletynów informacyjnych. Komunikacja na poziomie student wykładowca i student student jest interaktywna, wykorzystywany jest system poczty elektronicznej. Asynchroniczna jest to nauczanie, w którym proces przekazywania wiedzy następuje w dowolnym czasie, zaś studenci mogą znajdować się w tych samych, bądź różnych miejscach. Szkolenia takie posiadają mechanizmy kontroli i oceny postępów osób uczących się przez wykładowcę 2. Synchroniczna szkolenia prowadzone w tym samym czasie (rzeczywistym) przez wykładowcę. Kursy takie prowadzone są z wykorzystaniem sieci komputerowej oraz wsparciem technik takich jak: telekonferencje, czaty, wideokonferencje, przekazy audio (podcast), pracę grupową, współdzielenie zasobów. Każda z powyższych form e-learning może być użyta w ramach jednostki edukacyjnej, ważny jest aspekt struktury treści dydaktycznych, która powinna być czytelnie skonstruowana i kompetentnie opisana. Istotną rolę odgrywa forma interaktywności w materiałach dydaktycznych taka jak np. testy przeznaczone do sprawdzenia nabytej wiedzy studenta. Wiele z poniżej prezentowanych systemów e-nauczania posiada ww. elementy i standardy umożliwiające prowadzenie aktywnych zajęć online. 2. Przegląd wybranych platform e-learningowych Większość z poniżej omawianych platform e-learning działa w oparciu o model open source. Szersze zastosowanie i upowszechnienie się tego rozwiązania zwiększyło konkurencję na rynku oprogramowania. Jest to szczególnie widoczne w segmencie systemów operacyjnych i zaowocowało obniżeniem cen. Zastosowanie licencji open source daje szansę na obniżenie kosztów funkcjonowania infrastruktury publicznej we wszystkich krajach oraz na likwidację cyfrowego wykluczenia (digital divide) 3. Zastosowanie oprogramowania e- learning funkcjonującego w oparciu o wolne oprogramowanie pozwoli przeznaczyć fundusze jednostki edukacyjnej na innowacje, nie przeznaczając przy tym znacznych środków finansowych na zakup komercyjnego oprogramowania. Poniżej przedstawione systemy oraz 2 Zbigniew Zieliński, Wykorzystanie technik informacyjnych w procesie dydaktycznym szkoły wyższej, dysertacja doktorska, Akademia Ekonomiczna, Kraków K. Kowalczyk, Historia rozwoju oprogramowania open source, E-mentor nr 4/2004, Szkoła Główna Handlowa, Wawszawa

3 narzędzia e-learning (Atutor, Claroline, Didactor, Dokeos, Hot Potatoes, ILIAS,.LRN, Moodle, WordCircle) funkcjonują w oparciu o licencję open soruce, zaś jeden (WBTExpress) jest rozwiązaniem komercyjnym. Atutor Claroline Didactor Atutor ten jest rozwiązaniem bazującym na modelu LCMS (Learning Content Management System). Jest to rozbudowany system do prowadzenia kursów i szkoleń online, posiadający możliwość przeprowadzania testów i wykładów online. Elementem, który wyróżnia ten system jest tworzenie kursów w oparciu o obiekty wiedzy wielokrotnego użytku. Claroline jest systemem służącym do budowania portali edukacyjnych i kursów online. Umożliwia tworzenie kursów online, przydzielanie dostępu studentom, udostępnianie materiałów dydaktycznych (dokumentów, plików dźwiękowych, wideo, programów), tworzenie testów i ćwiczeń. Claroline pozwala też nadzorować przebieg nauki i postępy poszczególnych studentów. Didactor jest platformą opartą na metodologii obiektów wiedzy (learning objects), uważanej za coraz istotniejszą w e-edukacji. System umożliwia zdefiniowanie i wykreowanie komponentów wiedzy, a następnie grupowanie ich w obiekty wiedzy. Didactor składa się z 23 komponentów dydaktycznych, takich jak: e-portfolio, ocena, zarządzane kompetencjami, dyskusje grupowe, czat 4. 4 J.J. Becking, Open up. Dlaczego oprogramowanie open source jest najlepszym modelem dla edukacji?, E- mentor nr 9/2005, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

4 Dokeos Hot Potatoes - Dokeos jest popularnym rozwiązaniem e-learning dostępnym w wielu wersjach językowych. System pozwala tworzyć wykładowcom zawartość merytoryczną i strukturę kursów, utrzymywać interakcję ze studentami i śledzić ich postępy przez zastosowanie systemu raportowania. Dokeos jest rozwijany przez użytkowników, zgodnie z ich potrzebami. Hot Potatoes to opracowane przez specjalistów amerykańskiego University of Victoria narzędzie sześciu aplikacji do sporządzania różnego rodzaju testów on-line, ćwiczeń i aplikacji (generowanych przez program jako interaktywna strona WWW, którą można umieścić na serwerze lub na komputerze stacjonarnym). ILIAS - ILIAS jest systemem funkcjonującym w oparciu o model LMS (Learning Management System). Platforma jest wykorzystywana w ponad 150 jednostkach edukacyjnych, posiada także polską wersję językową. System obok zasobów e-learning posiada własne moduły komunikacji asynchronicznej. 4

5 .LRN jest platformą wspierającą zarządzanie kursami, komunikację online oraz pracę grupową w środowisku internetowym w zakresie e-learningu oraz badań naukowych 5. Moodle Jednym z najbardziej popularnych systemów e- learning jest Moodle. Administrator może ingerować w wygląd serwisu (modyfikować szablony graficzne), konfigurować zmienne odpowiedzialne za ogólne działanie serwisu, zarządzać modułami systemu (głosowanie, zasób, ankieta, czat, dziennik, forum, wiki, zadanie, scorm, moduł konserwacji czy kopii zapasowej) 6. Wordcircle Wordcircle wyróżnia się wspólną przestrzenią roboczą wykładowcy i studentów uczestniczących w kursie e-learning. Portal posiada własny system newsów, dyskusji oraz kursów online. 5 M. Dąbrowski, Wybór rozwiązań technologicznych w e-edukacji, E-mentor, 7/2004, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Z. Zieliński, Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle, Zeszyty naukowe 3, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Kielce

6 WBTExpress Program WBTExpress jest zaawansowaną aplikacją do tworzenia kursów e-learning gotowych do umieszczenia na platformie LMS. Producentem produktu jest firma 4System. Aplikacja jest prosta i intuicyjna w obsłudze. Wstawianie grafiki, dźwięku, tekstu czy animacji odbywa się za pomocą pojedynczego kliknięcia myszką. Rozbudowana interakcja umożliwia tworzenie ciekawych ćwiczeń testowych, takich jak: drag & drop, markowanie tekstu, wielokrotny wybór. Interesującym elementem jest krokowe wyświetlanie komponentów na stronie. Tworzenie i korzystanie z gotowych schematów stron, pozwala na szybkie budowanie kolejnych stron wykorzystujących powtarzające się elementy. Dla zaawansowanych użytkowników przygotowano możliwość współpracy z językiem JavaScript Podsumowanie Przedstawione rozwiązania systemów i narzędzi e-learning zachęcają do sprawdzenia i przetestowania darmowych rozwiązań wspomagających proces nauczania w podmiocie edukacyjnym. Ogrom platform i ogólnodostępnych narzędzi sprzyja rozpoczęciu działalności e-edukacyjnej uczelni po uprzednim zaimplementowaniu rozwiązania open source systemu e- learning. Rozważna analiza potrzeb i funkcjonalności danego systemu, pozwoli na późniejsze wyciągnięcie wniosków i podjęcie decyzji czy dalej korzystać będziemy z rozwiązań opartych o wolne oprogramowanie, czy też zainwestujemy środki finansowe w komercyjne aplikacje e-learning. Takie działania pozwolą na skuteczne i ekonomiczne wykorzystanie posiadanych środków przez podmiot edukacyjny. Literatura 1. J.J. Becking, Open up. Dlaczego oprogramowanie open source jest najlepszym modelem dla edukacji?, E-mentor nr 9/2005, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Źródło, sieć internet: - stan na dzień

7 2. M. Dąbrowski, Wybór rozwiązań technologicznych w e-edukacji, E-mentor, 7/2004, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa K. Kowalczyk, Historia rozwoju oprogramowania open source, E-mentor nr 4/2004, Szkoła Główna Handlowa, Wawszawa D. Nojszewski, Platformy e-learningowe w polskich instytucjach edukacyjnych, E- mentor nr 2/2003, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Z. Zieliński, Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle, Zeszyty naukowe 3, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Kielce Zbigniew Zieliński, Wykorzystanie technik informacyjnych w procesie dydaktycznym szkoły wyższej, dysertacja doktorska, Akademia Ekonomiczna, Kraków Netografia 1. Portal IDG, - stan na dzień

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 611 STUDIA INFORMATICA NR 26 2010 WIESŁAW PÓŁJANOWICZ ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE Wprowadzenie E-learning obecnie rozwija

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS

Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS dr Zbigniew E. Zieliński Zakład Informatyki Wydział Ekonomiczno-Techniczny, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS WPROWADZENIE Systemy e-learning stały się standardem

Bardziej szczegółowo

społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100.

społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100. Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielins@wsh-kielce.edu.pl Pojawienie się cywilizacji informacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source

Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source Zeszyty Naukowe nr 770 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Systemów Obliczeniowych Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source Streszczenie. Celem

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii e-learning. Wprowadzenie

Wykorzystanie technologii e-learning. Wprowadzenie zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego NR 733 studia informatica nr 30 2012 Zbigniew E. Zieliński * Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Wykorzystanie technologii e-learning przez podmioty edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej

E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej Copyright by Instytut Badań nad Demokracją Dariusz Nojszewski 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych

Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu LMS w dydaktyce Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Zastosowanie systemu LMS w dydaktyce Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej Robert KOTRYS, Krzysztof KEMPIŃSKI Instytut Elktrokiki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska E mail: Robert.Kotrys@et.put.poznan.pl, kkempin@o2.pl Zastosowanie systemu LMS w dydaktyce Instytutu Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Zygmunt Drążek Tomasz Komorowski Uniwersytet Szczeciński Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Celem artykułu jest omówienie tematyki tworzenia i publikowania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Marcin Korentz SATE SYSTEM ANKIETUJĄCO TESTUJĄCY DLA EDUKACJI praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

METODA DOBORU PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ W KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ

METODA DOBORU PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ W KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 1 (26), 2012 Szczecin 2012 Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie METODA DOBORU PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ W KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ Wstęp W coraz większym stopniu wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Tomasz Grudniewski Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Biała Podlaska 2012 I. Nauczanie zdalne jako jedna z metod aktywizacji zawodowej osób

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK *

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK * MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK * PLATFORMA MOODLE JAKO NARZĘDZIE ZDALNEJ EDUKACJI THE MOODLE PLATFORM AS A TOOL FOR DISTANCE LEARNING STRESZCZENIE. Coraz większego znaczenia

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo