Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning"

Transkrypt

1 Zbigniew Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego Zakład Informatyki Kielce Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning Streszczenie Powstanie systemów e-learning (LMS, LCMS) spowodowało ustandaryzowanie form przekazu materiałów elektronicznych oraz metadanych pomiędzy różnymi narzędziami autorskimi. Przenośność, standard komunikacji i jakość kursów e-learning to obecnie najważniejsze cechy systemów szkoleń elektronicznych. W referacie omówiono podstawowe komponenty kursów e-learningowych oraz narzędzi ich tworzących. 1. Wstęp Wprowadzanie nowych technologii informacyjnych i technik multimedialnych w nauczaniu wymusza zmiany w sposobie funkcjonowania uczelni, ich struktur organizacyjnych, a także wywiera wpływ na proces dydaktyczny. Studenci mogą korzystać z dostępnych technik teleinformatycznych by móc w sposób elastyczny korzystać z materiałów edukacyjnych zgromadzonych w formie elektronicznej w serwisie uczelni. Jednakże tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych, testów czy baz wiedzy dostępnych online wymaga zaistnienia w strukturze organizacji edukacyjnej systemu do zarządzania nauczaniem. Taki system powinien posiadać możliwość implementacji dokumentów tekstowych (doc, txt, pdf, html), multimedialnych (flash, ppt), zbiorów audio i wideo (media strumieniowe, mp3) oraz aplikacji interaktywnych (Java, ActiveX, aplikacje Flash, AuthorWare). Oprogramowanie to powinno także wspierać model technicznej standaryzacji i specyfikacji budowy treści systemów e-learningowych (SCORM Sharable Content Object Reference Model czy ECC E-learning Courseware Certification). Obecnie jednym z najpopularniejszych kompleksowych systemów e-learning (open source) wykorzystywanych w procesie edukacji jest system Moodle. System ten zawiera wiele modułów usprawniających proces e-edukacji, np. zamieszczania materiałów dydaktycznych, przekazywania rozwiązań zadań, ocen, komunikacji (synchronicznej i asynchronicznej) pomiędzy studentem a prowadzącym, a także moduł sprawdzanie wiedzy słuchaczy testy, quizy. 2. Systemy e-learingowe Systemy do zarządzania nauczaniem (procesem nauczania) są częścią systemów do zarządzania kursami obejmującymi elementy umożliwiające naukę online. Są one określo-

2 ne skrótem LCMS (Learning Content Management System) [1]. Najważniejsze funkcje systemu LCMS to: - projektowanie i opracowywanie treści szkoleniowej, - składowanie treści, - dostarczanie treści osobom szkolonym, realizowane przez dodatkowe funkcje: - administracyjne, - związane z przebiegiem szkolenia, - śledzące i raportujące [2]. W ramach systemów e-learningowych istnieje możliwość oddziaływania standardowymi narzędziami na proces kształtowania umiejętności kursanta. Różnorodność narzędzi oraz ich możliwości konfiguracyjne mają wpływ na różne elementy procesu dydaktycznego. Rysunek 1. Zastosowanie standardowych narzędzi w systemach e-learningowych. Źródło: opracowanie własne. System Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) jest darmowym rozwiązaniem funkcjonującym w ramach publicznej licencji GNU GPL. Jednym z podstawowych elementów Moodle jest kurs. W oparciu o to rozwiązanie prowadzony jest proces dydaktyczny. Ma on pewną strukturę, która opisuje zależności pomiędzy użytkownikami systemu (administratorem, studentami, nauczycielem), elementami logicznymi (wykład, ćwiczenia, warsztat) oraz narzędzi wspierania procesu dydaktycznego (zadanie, czat, głosowanie, forum, dziennik, lekcja, quiz, ankieta, warsztaty, SCORM). Niezależnie od tego czy proces dydaktyczny w systemie Moodle będzie się odbywał w formie asynchronicznej bądź synchronicznej (z pomocą nauczyciela), czy też trybem blended learning (tryb mieszany szkolenie wykorzystujące zarówno metody e-learningowe,

3 jak i tradycyjne szkolenie stacjonarne) rola nauczyciela będzie wymagała nadzoru szkolących się osób i realizacji funkcji sprawdzających jakość kształcenia [3]. 3. Narzędzia do tworzenia komponentów e-learning na przykładzie systemu Moodle Wspólną cechą systemów zarządzania nauczaniem jest posiadanie przejrzystego menu i szybki dostęp użytkownika do podstawowych, niezbędnych funkcjonalności. Konieczne jest aby poruszanie się po platformie było intuicyjne i pozwalało bez skupiania się na technikaliach realizować założone zadania. Niezbędne są zarządzanie platformą i nadzór techniczny, które zapewnia administrator systemu, a także dostęp do edytora WYSIWYG, który umożliwia budowanie zawartości merytorycznej kursów bezpośrednio na platformie [4]. W podobny sposób funkcjonuje system Moodle. Jednym z głównych modułów Moodle jest kurs e-learning, który pozwalają na utworzenie szkolenia w wymiarach: tematycznym, tygodniowym, bądź towarzyskim, a także ustaleniem terminów trwania kursu, jego dostępności, systemu oceniania czy raportów. Dostęp do opcji kursu może być zależny od roli uczestnika: gościa, studenta (z podziałem na grupy), prowadzącego, autora kursu bądź administratora. W przypadku zalogowania się studenta, osoby te mają dostęp do podstawowych narzędzi wspomagających odbiór treści edukacyjnych i komunikacji: czat, forum dyskusyjne, wiadomości; kreacji: edycja własnego bloga, kalendarz; a także zasobów edukacyjnych: lekcje, testy, quizy, zadania, linki do literatury zewnętrznej, słownik, wiki. Rysunek 2 Moduł tworzenia kursu e-learningowego w Moodle. Źródło: opracowanie własne. Osoby zalogowane w systemie jako autor kursu mają dostęp do narzędzi umożliwiających tworzenie zasobów e-learningowych. Do nich należy edycja samego kursu, dodawanie elementów multimedialnych i samej treści, plików (ppt, doc, xls, flash), a także zarządzanie aktywnymi użytkownikami (studentami). Do tych narzędzi można zaliczyć raportowanie

4 aktywności kursantów z przekazywaną informacją o czasie trwania akcji, adresie IP, nazwie użytkownika i danych dotyczących przeglądanych zasobów. Rysunek 3 Moduł raportowania w Moodle. Źródło: opracowanie własne. Prowadzący i autorzy kursu mają też możliwość skorzystania z narzędzi sprawdzających, oceniających i weryfikujących wiedzę nabytą drogą e-learning szkolących się studentów. Rysunek 4 Moduł quiz w Moodle. Źródło: opracowanie własne.

5 Do tego służą komponenty: zadania w podany formularz przesyłane są odpowiedzi na zadane pytania, które muszą odpowiedzieć studenci w formie plików elektronicznych (doc, txt), a także quiz test online, wykonywany w czasie rzeczywistym przez studenta z zadanego materiału i natychmiastowe jego sprawdzenie przez system e-learning. Administrator systemu oprócz dostępu do typowych narzędzi administracyjnych (archiwizację elementów kursów wraz z logami i plikami użytkowników, upgrade systemu, eksport i import danych) ma także dostęp do modułów zarządzania użytkownikami w systemie (zakładanie, kasowanie, zmiana praw dostępu), edycji modułów (usuwania, aktywność, dodawanie) oraz statystyk. Statystyki dają ogólny pogląd na to co się działo w systemie/kursie w przeciągu danego okresu czasu, wraz z podejrzeniem logów systemowych. Rysunek 5 Moduł statystyk w systemie Moodle. Źródło: opracowanie własne. Do dodatkowych narzędzi wspierających proces edukacyjny online w systemie Moodle należą: - głosowanie, ankieta służące do zbierania informacji od użytkowników, mający także na celu umożliwienie grupie głosowania na temat kierunku kursu, czy uzyskania zgody na przeprowadzenie badań, - lekcje forma przedstawienia treści dydaktycznych w interesujący sposób na wielu stronach, z których każda może się kończyć pytaniem, odpowiedziami co pozwala na szybką ocenę studenta i ewentualne uruchomienie kolejnej porcji materiału, bądź cofnięcie się do początku nie zaliczonej treści, - forum dyskusyjne (ogólnodostępne lub dedykowane) pozwalające na asynchroniczną komunikację, - słownik pojęć pozwalający użytkownikom systemu stworzyć zbiór definicji podobnego do słownika, - warsztaty będące zajęciami wspólnej oceny, pozwalające uczestnikom na ocenianie swoich prac, projektów,

6 - wiki czyli platforma służąca do grupowego tworzenia dokumentów (np. baz wiedzy z danej dziedziny podobnych do samej Wikipedii) w prostym języku zapisu, przy założeniu iż każdy użytkownik systemu e-learning ma prawa czytania, zaś część osób wprowadzania dowolnych zmian w dokumentach składających się na taką bazę danych. Moodle posiada również kilka dodatkowych modułów wpierających pracę grupową umożliwiających wspólną pracę nad dokumentem, publikację i udostępnianie dokumentu określonym użytkownikom, wprowadzanie dodatkowych zabezpieczeń SSL (Secure Socket Layer) lub zewnętrzną weryfikację kont użytkowników. 4. Wnioski E-learning staje się nowoczesnym rozwiązaniem teleinformatycznym zdobywającym coraz większe uznanie wśród przedsiębiorstw, administracji szkół i uczelni. Wykorzystanie elektronicznych materiałów, korzystanie z modułów e-learning nikogo obecnie już nie dziwi nauczanie poprzez internet staje się codziennością. Przykładem może być ilość standardów kursów e-learning, a także platform różniących się narzędziami, modułami, sposobem komunikacji (asynchroniczne, synchroniczne), licencjonowania czy modelami kształcenia. Obecny na rynku system Moodle jest wiodącym rozwiązaniem e-learning ze względu na łatwość jego pozyskania, licencję open source, intuicyjność i wysoką interakcyjność obsługi. Literatura [1] CLARKE Alan, E-learning nauka na odległość, WKŁ, Warszawa [2] HYLA Marek, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków [3] ZIELIŃSKI Zbigniew, Nadzór i kontrola jakości kształcenia w e-learning na przykładzie systemu Moodle, Zeszyt naukowy SCENO 5B, Kielce [4] BEDNAREK Józef, LUBINA Ewa, Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, PWN, Warszawa Abstract Review of tools for creating e-learning courses components E-learning systems (LMS, LCMS) coming into being have caused electronic and metadata material carrier forms to be uniformed between different kinds of author tools. Portability, communication standard and a quality of e-learning courses are currently most important traits of electronic training systems. Hereby presents basic components of e- learning courses and tools for creating them.

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE dr Zbigniew E. Zieliński dr inż. Zbigniew Lis, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce zzielins@ws-kielce.edu.pl,zlis@wsh-kielce.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Zygmunt Drążek Tomasz Komorowski Uniwersytet Szczeciński Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Celem artykułu jest omówienie tematyki tworzenia i publikowania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK *

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK * MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK * PLATFORMA MOODLE JAKO NARZĘDZIE ZDALNEJ EDUKACJI THE MOODLE PLATFORM AS A TOOL FOR DISTANCE LEARNING STRESZCZENIE. Coraz większego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS

Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS dr Zbigniew E. Zieliński Zakład Informatyki Wydział Ekonomiczno-Techniczny, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS WPROWADZENIE Systemy e-learning stały się standardem

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 611 STUDIA INFORMATICA NR 26 2010 WIESŁAW PÓŁJANOWICZ ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE Wprowadzenie E-learning obecnie rozwija

Bardziej szczegółowo

społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100.

społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100. Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielins@wsh-kielce.edu.pl Pojawienie się cywilizacji informacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source

Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source Zeszyty Naukowe nr 770 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Systemów Obliczeniowych Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source Streszczenie. Celem

Bardziej szczegółowo

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE E-NAUCZYCIELA W E-LEARNINGU PIOTR KARAŚ

KOMPETENCJE E-NAUCZYCIELA W E-LEARNINGU PIOTR KARAŚ KOMPETENCJE E-NAUCZYCIELA W E-LEARNINGU PIOTR KARAŚ Streszczenie: XXI wiek jest czasem dynamicznego rozwoju nowych technologii, które wywierają ogromny wpływ na społeczeństwo. W świecie mediów, mediów

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZYGMUNTA WRÓBLA KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W NAUCZANIU INFORMATYKI Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Mieczysław Lech Owoc, Krzysztof Hauke, Tomasz Gładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 277 NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 2007 ADAM STECYK PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ISTOTA ELEARNINGU. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ELEARNINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu LMS w dydaktyce Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Zastosowanie systemu LMS w dydaktyce Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej Robert KOTRYS, Krzysztof KEMPIŃSKI Instytut Elktrokiki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska E mail: Robert.Kotrys@et.put.poznan.pl, kkempin@o2.pl Zastosowanie systemu LMS w dydaktyce Instytutu Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie e-learningiem

Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie strefy związane z procesem nauczania: zarządzanie nauczaniem, zarządzanie treścią nauczania. Zazwyczaj funkcje te powierza się dwu odrębnym

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych

Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

Kooperacyjne aplikacje do wspomagania zdalnego nauczania z wykorzystaniem ontologicznej integracji wiedzy w systemach P2P

Kooperacyjne aplikacje do wspomagania zdalnego nauczania z wykorzystaniem ontologicznej integracji wiedzy w systemach P2P Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki Elektroniki Rozprawa doktorska Kooperacyjne aplikacje do wspomagania zdalnego nauczania z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo