Wprowadzenie Cele badania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie Cele badania"

Transkrypt

1 Wprowadzenie Cele badania Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej wyznaczyła zespół, w skład którego wchodzi Centrum Strategii i Ewaluacji (CSES), firma Risk & Policy Analysts (RPA) oraz instytut Ökopol Institut für Ökologie und Politik GmbH (Ökopol) w celu przeprowadzenia badania ankietowego oceniającego zmiany w warunkach działania oraz strukturze przemysłu chemicznego i przetwórczego po wprowadzeniu rozporządzenia REACH, koncentrując się na latach Badanie zakłada określenie mocnych i słabych stron wdrażania rozporządzenia REACH w odniesieniu do struktury rynku, prawa konsumentów do wyboru i dobrobytu, kosztów przestrzegania przepisów i procedur administracyjnych, oraz innych istotnych czynników. Celem jest przedstawienie zaleceń mających usunąć uchybienia stwierdzone w trakcie badania z uwzględnieniem minimalizacji ewentualnych negatywnych skutków wdrożenia rozporządzenia REACH oraz maksymalizacji wpływu określonych mechanizmów REACH, które poprawiają warunki dla przedsiębiorstw. Niniejsze badanie przedsiębiorstw, przeprowadzone na terenie całej Unii Europejskiej, ma na celu uzyskanie opinii na temat wielu kluczowych zagadnień związanych z wdrażaniem rozporządzenia REACH. Kwestionariusz powinien być wypełniony przez osobę w Państwa przedsiębiorstwie mającą duże doświadczenie we wdrażaniu rozporządzenia. Najlepiej, aby był to kierownik działu ds. REACH jeśli taki istnieje lub osoba odpowiedzialna za zapewnienie zgodności z rozporządzeniem REACH. Inną kompetentną osobą do wypełnienia ankiety może być również właściciel przedsiębiorstwa, kierownik działu BHP, kierownik działu badawczorozwojowego lub kierownik działu ds. zgodności z przepisami. Jednak biorąc pod uwagę, że badanie obejmuje szereg aspektów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, możliwe jest konsultowanie się w niektórych kwestiach z innymi działami (np. działem marketingu/sprzedaży, rozwoju produktu). Wypełnienie ankiety powinno zająć ok. 4 minut, choć może to zależeć od Państwa konkretnej roli na rynku chemicznym oraz obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH. W badaniu prosimy o podanie szacunkowych średnich kosztów związanych z najważniejszymi procedurami wymienionymi w rozporządzeniu. Kwestionariusz został opracowany w sposób, który daje możliwość zapisania odpowiedzi i powrotu do dokumentu w późniejszym terminie, jeśli konieczna jest konsultacja ze współpracownikiem, znalezienie danych lub wypełnienie innych zobowiązań, co oznacza, że jednorazowe zakończenie badania nie jest możliwe. Wszystkie otrzymane informacje są poufne i będą traktowane w odpowiedni sposób. Wyniki zostaną przedstawione Komisji Europejskiej zbiorczo, bez wyodrębnienia poszczególnych przedsiębiorstw. Dążymy do przestrzegania dyrektywy o ochronie danych osobowych (9/4/WE), wdrożonej w Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się nasza siedziba, zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. Przestrzegamy również rozporządzenia WE nr 4/2001 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące poufności lub chcieliby wypełnić ankietę w wersji programu Word, prosimy o kontakt drogą mailową z Janem Smitem lub Achilleasem Tsamisem Z góry dziękujemy za Państwa wkład. CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA Poniższy zestaw pytań ma pomóc nam w zrozumieniu charakteru Państwa przedsiębiorstwa i roli w łańcuchu dostaw substancji chemicznych. Page 1

2 1. Proszę wybrać opis, który najlepiej określa charakter Państwa przedsiębiorstwa Pojedyncze, niezależne przedsiębiorstwo z siedzibą w UE Oddział przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w wielu miejscach z siedzibą tylko w jednym kraju w EU28 Oddział przedsiębiorstwa z siedzibą w UE prowadzącego działalność w więcej niż jednym kraju, na obszarze UE i/lub poza nim Oddział mający siedzibę w UE dużego wielonarodowego przedsiębiorstwa z siedzibą poza UE Pojedyncze, niezależne przedsiębiorstwo z siedzibą poza UE 2. Proszę wybrać opis, który najlepiej określa status działu, w którym aktualnie Państwo pracują Dział ds. REACH Dział BHP Dział badawczo rozwojowy Dział marketingu Dział ds. zgodności z przepisami Page 2

3 3. W jakim kraju (krajach) zlokalizowane jest Państwa przedsiębiorstwo? Uwaga dla respondentów z przedsiębiorstw posiadających wiele zakładów: Podana poniżej odpowiedź określa perspektywę, z jakiej należy odpowiedzieć na kolejne pytania w ankiecie. Jeśli wskażą Państwo lokalizację konkretnego oddziału grupy przedsiębiorstw, w którym Państwo pracują, odpowiedzi udzielone w ankiecie będą traktowane jako wskazujące na działalność i doświadczenie tego konkretnego oddziału. Jeśli wskażą Państwo, że reprezentują przedsiębiorstwo wielonarodowe, udzielone odpowiedzi zostaną uznane za wskazujące na działalność i doświadczenie całej grupy. Przedsiębiorstwo wielonarodowe z Węgry Hiszpania siedzibą na terenie UE Austria Belgia Bułgaria Czechy Chorwacja Cypr Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Holandia Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja Wielka Brytania Norwegia Islandia Inne państwo europejskie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Azja Ameryka Północna Ameryka Południowa Afryka Oceania 4. Ilu pracowników zatrudnia obecnie Państwa przedsiębiorstwo? Proszę wskazać jeden z następujących zakresów wielkości, właściwy dla Państwa przedsiębiorstwa. (W przypadku gdy przedsiębiorstwo jest spółką zależną grupy przedsiębiorstw, proszę podać rozmiar Państwa przedsiębiorstwa, a nie całej grupy przedsiębiorstw) Mikro (1 9 pracowników) Małe (10 49 pracowników) Średnie (0 249 pracowników) Duże (ponad 20 pracowników) Page 3

4 . W przypadku gdy Państwa przedsiębiorstwo jest częścią grupy przedsiębiorstw, proszę wskazać łączną liczbę pracowników w grupie: < ,000 1,001 10,000 10, ,000 >100,000. Jaka jest główna działalność Państwa przedsiębiorstwa? Proszę podać krótki opis swojej podstawowej działalności, w tym odpowiednie kody dwucyfrowe NACE (lista z kodami znajduje się na stronie niniejszego dokumentu). 7. Jaki jest przybliżony udział następujących rynków w rocznej wartości całkowitej sprzedaży Państwa przedsiębiorstwa z siedzibą w UE? (za ostatni dostępny rok) Nie wiem Brak sprzedaży (0%) 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % Rynek krajowy Inne kraje EU28 Całkowity rynek UE Kraje spoza UE CZĘŚĆ B ROLA W ODNIESIENIU DO ROZPORZĄDZENIA REACH W tej części prosimy o wskazanie Państwa roli w odniesieniu do rozporządzenia REACH. Państwa odpowiedź pomoże nam ustalić, które pytania w ankiecie są najbardziej odpowiednie. Page 4

5 * 8. Proszę wskazać swoją dotychczasową podstawową rolę w odniesieniu do obowiązków określonych w rozporządzeniu REACH. Należy uwzględnić perspektywę, z której będą Państwo odpowiadać na pytania zawarte w kwestionariuszu. W kolejnych częściach będziemy wskazywać, czy należy opowiedzieć na określone pytania biorąc pod uwagę Państwa podstawową rolę. Inne Jeśli Państwa przedsiębiorstwo jest członkiem grupy przedsiębiorstw, proszę odnieść się do działalności podstawowej prowadzonej przez Państwa przedsiębiorstwo/spółkę zależną. A. Producent substancji chemicznych B. Importer substancji chemicznych lub mieszanin C. Formulator mieszanin D. Przemysłowi lub profesjonalni użytkownicy substancji chemicznych, w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, prowadzący działalność przemysłową lub inną działalność zawodową (użytkownicy końcowi) E. Dystrybutor substancji chemicznych lub mieszanin F. Dostawcy (producenci/importerzy/hurtownicy/detaliści) wyrobów 9. Proszę wskazać każdą inną rolę, jaką Państwa przedsiębiorstwo odgrywa w odniesieniu do obowiązków określonych w rozporządzeniu REACH. Producent substancji chemicznych Importer substancji chemicznych lub mieszanin Formulator mieszanin Przemysłowi lub profesjonalni użytkownicy substancji chemicznych, w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, prowadzący działalność przemysłową lub inną działalność zawodową (użytkownicy końcowi) Dystrybutor substancji chemicznych lub mieszanin Dostawcy wyrobów (producenci/importerzy/hurtownicy/detaliści) CZĘŚĆ C RYNEK JEDNOLITY I HARMONIZACJA Wejście w życie rozporządzenia REACH ma doprowadzić do poprawy funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego oraz do zmniejszenia barier handlowych. W tej części prosimy o przedstawienie uwag na temat swoich doświadczeń z funkcjonowania rynku, koncentrując się na latach Wszyscy respondenci powinni udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w tej części Page

6 10. Czy Państwa przedsiębiorstwo odczuło jakiekolwiek skutki wdrożenia rozporządzenia Inne REACH w zakresie handlu w obrębie UE? Proszę wskazać stwierdzenia, z którymi Państwo zgadzają się na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń. Zwiększyliśmy nasz eksport do innych krajów UE, co stało się łatwiejsze po wprowadzeniu rozporządzenia REACH Zwiększyliśmy nasz eksport do innych krajów UE, ponieważ cena naszych produktów wzrosła w związku z rozporządzeniem REACH Zwiększyliśmy import z innych krajów UE, ponieważ wiemy, że produkty są zgodne z rozporządzeniem REACH Zwiększyliśmy import z innych krajów UE, ponieważ cena produktów wzrosła w związku z rozporządzeniem REACH Brak zmian Brak dostępnych informacji 11. Opierając się na swoim doświadczeniu, proszę wskazać zakres, w jakim zgadzają się Państwo z następującymi twierdzeniami w odniesieniu do funkcjonowania jednolitego rynku Nie wiem Zdecydowanie Nie zgadzam Nie mam nie się zdania Zgadzam się Zdecydowanie Rozporządzenie REACH zwiększyło harmonizację prawodawstwa wspólnotowego w zakresie chemikaliów, co doprowadziło do powstania nowych możliwości dla naszej działalności w UE Poziom egzekwowania rozporządzenia REACH na terenie UE jest różny, co ma negatywny wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku Proszę podać wszelkie inne aspekty wdrażania rozporządzenia REACH, które mają wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku chemikaliów CZĘŚĆ D REJESTRACJA w roku 2013 W tej części prosimy o przedstawienie informacji dotyczących działalności Państwa przedsiębiorstwa w stosunku do terminu rejestracji w roku Pytania w tej części odnoszą się do tych przedsiębiorstw, które podały następującą podstawową rolę: A. Producent substancji chemicznych B. Importer substancji chemicznych Jeśli Państwa przedsiębiorstwo nie należy do żadnej z powyższych grup, proszę nacisnąć przycisk "Dalej" na dole strony, aby przejść do części E (pytanie 2). Page

7 12. Proszę podać liczbę rejestracji, które złożyli Państwo do ECHA w terminie rejestracji w roku 2013 w odniesieniu do substancji w różnym zakresie wielkości obrotu. Jeśli nie pamiętają Państwo dokładnych danych, proszę podać liczbę szacunkową >1,000 ton/rok (tpa) 100 1,000 tpa tpa 1 10 tpa Liczba rejestracji łącznie 13. Proszę podać szacunkową wartość procentową rejestracji w roku 2013, które przedłożyli Państwo oddzielnie w różnym zakresie wielkości obrotu. Nie wiem 0% 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % >1,000 tpa 100 1,000 tpa tpa 1 10 tpa Liczba rejestracji łącznie 14. Proszę podać informacje na temat całkowitych kosztów poniesionych przez Państwa przedsiębiorstwo z tytułu rejestracji złożonych do ECHA w terminie rejestracji w roku 2013.Jeśli jest to możliwe, należy podać łączne koszty rejestracji dla każdego zakresu wielkości obrotu. Uwaga: Koszty ogółem obejmują koszty zewnętrzne, takie jak opłaty na rzecz ECHA, koszty udziału w forach SIEF/konsorcjach, certyfikat dostępu, koszty konsultantów i wszelkie koszty wewnętrzne (np. Płace i inne koszty kadrowe, podróże służbowe), bezpośrednio związane z procesem rejestracji. W przypadku gdy niektóre z tych kosztów były dzielone w ramach forów SIEF, proszę odnieść się do kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo. >1,000 ton/rok (tpa) 100 1,000 tpa tpa 1 10 tpa Liczba rejestracji łącznie Page 7

8 1. Czy złożyli Państwo indywidualne rejestracje? Proszę podać szacunkową liczbę przypadków, do których ma zastosowanie każde poniższe stwierdzenie: Nie dotyczy Nie wiem 0% 1 10% 10 2% 2 0% 1 7% 7 100% Nasze przedsiębiorstwo było jedynym rejestrującym Nie było żadnych oszczędności/korzyści wynikających ze wspólnego zgłoszenia Nie chcieliśmy ujawniać poufnych informacji Inne przyczyny złożenia indywidualnej rejestracji (proszę określić) 1. Biorąc pod uwagę typowy/średni koszt rejestracji jednej substancji w ilości ton, proszę podać podział tych kosztów dla różnego rodzaju działalności. Nie dotyczy 0% 1 10% 11 2% 2 0% 1 7% % Koszt przygotowania dokumentacji rejestracyjnej koszty sporządzenia, sfinalizowania technicznej dokumentacji rejestracyjnej i przedłożenia jej (w tym wszystkie dane administracyjne i przygotowanie podsumowania przebiegu Inne badań dla odpowiednich załączników VII XI bez CSA/CSR) Koszt podjęcia oceny bezpieczeństwa chemicznego (CSA) i przygotowania raportów bezpieczeństwa chemicznego (CSR) z wyłączeniem współpracy z dalszymi użytkownikami (patrz poniżej) lub podjęcia badań Koszty współpracy z dalszymi użytkownikami Wspólna rejestracja i koszty administracyjne związane z forami SIEF koszty współpracy z innymi stronami w ramach wspólnej rejestracji i forów SIEF Koszty przygotowania rozszerzonej Karty Charakterystyki Substancji (esds) Koszty tłumaczenia rozszerzonej Karty Charakterystyki Substancji (esds) Koszty gromadzenia informacji wymaganych w odpowiednich załącznikach (VII XI) w tym koszty badań, certyfikatów dostępu i propozycji badań na zwierzętach Opłaty rejestracyjne Page 8

9 17. Dla różnych rodzajów kosztów związanych z rejestracją jednej substancji w ilości ton, proszę wskazać udział kosztów związanych z ewentualnym wykorzystaniem zewnętrznych konsultantów Nie dotyczy Nie wiem 0% 1 10% 11 2% 2 0% 1 7% 7 100% Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przygotowywanie i sfinalizowanie technicznej dokumentacji rejestracyjnej i przedłożenie jej (proszę podać wszystkie dane administracyjne i przygotowanie podsumowania przebiegu badania dla odpowiednich załączników VII XI, bez CSA/CSR) Koszt podjęcia oceny bezpieczeństwa chemicznego (CSA) i przygotowania raportów bezpieczeństwa chemicznego (CSR) z wyłączeniem współpracy z dalszymi użytkownikami (patrz poniżej) lub podjęcia badań Koszty współpracy z dalszymi użytkownikami Wspólna rejestracja i koszty administracyjne związane z forami SIEF koszty współpracy z innymi stronami w ramach wspólnej rejestracji i forów SIEF Koszty przygotowania rozszerzonej Karty Charakterystyki Substancji (esds) Koszty tłumaczenia rozszerzonej Karty Charakterystyki Substancji (esds) Koszty gromadzenia informacji wymaganych w odpowiednich załącznikach (VII XI) w tym koszty badań, certyfikaty dostępu i propozycji badań na zwierzętach Opłaty rejestracyjne 18. Jaki procent substancji w Państwa portfolio jest już zarejestrowanych? 0% 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % Pod względem wartości (% obrotów) Pod względem liczby (%) Inne 19. Jaka była reakcja Państwa przedsiębiorstwa na koszty związane z rejestracją w roku 2013? Proszę wskazać, jak często ma zastosowanie każda z poniższych sytuacji: Nie wiem Nie Bardzo Bardzo Nigdy Sporadycznie Często dotyczy rzadko często Zmieniliśmy naszą produkcję tak, aby można było zarejestrować substancję w niższym zakresie wielkości obrotu i zaoszczędzić na kosztach rejestracji Zarejestrowaliśmy substancję tylko jako półprodukt Usunęliśmy produkty z naszego portfolio ponieważ ich okres użytkowani kończy się i zracjonalizowanie naszego portfolio było uzasadnione Profil szkodliwości substancji oznaczał, że rejestracja nie była warta realizacji Page 9

10 20. Jeśli wskazali Państwo, że usunięto substancje z portfolio w 2013 roku, ile substancji (liczbowo) zostało wycofanych? Proszę podać liczbę szacunkową dla różnych zakresów wielkości obrotów. Jeśli 100 1,000 tpa tpa 1 10 tpa Łączna ilość substancji wycofanych 21. W jaki sposób można ewentualnie usprawnić lub ulepszyć proces rejestracji? 22. Od czasu wstępnej rejestracji, czy musieli Państwo aktualizować którykolwiek z przedłożonych dokumentów rejestracyjnych? Nie wiem Inne NIE Mniej niż 20% dokumentów rejestracyjnych 21 40% dokumentów rejestracyjnych 41 0% dokumentów rejestracyjnych 1 80% dokumentów rejestracyjnych % dokumentów rejestracyjnych 23. Jeśli odpowiedzieli Państwo TAK na pytanie 22, co było powodem aktualizacji? Proszę wskazać wszystkie możliwości. Zmiana statusu lub tożsamości Zmiana składu substancji importu) Zmiana rocznej lub całkowitej ilości produkcji lub importu, co wpłynęło na zmianę wielkości obrotu (w tym zaprzestanie produkcji lub Nowe przewidziane zastosowania i/lub nowe informacje o warunkach narażenia popieranych zastosowań Nowa wiedza o stopniu zagrożenia Aktualizacje lub zmiany raportu bezpieczeństwa chemicznego lub części załącznika VI Konieczność przeprowadzenia badania, o którym mowa w załączniku IX lub załączniku X, kiedy to należy opracować propozycję przeprowadzenia badań Po sprawdzeniu zgodności, ECHA wymagała nowych informacji W wyniku oceny substancji, właściwy organ wymagał dalszych informacji Page 10

11 24. W stosunku do kosztów wstępnej rejestracji, jak ważne były dotychczasowe koszty aktualizacji dla Państwa przedsiębiorstwa? Nie wiem 0% 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % Jeśli to możliwe, proszę wskazać, co stanowiło główny koszt procesu aktualizacji 2. Jeśli to możliwe, proszę podać szacunkowe koszty całkowite (w euro) poniesione w związku z aktualizacją dokumentacji rejestracyjnej w następujących latach: CZĘŚĆ E REJESTRACJA w roku 2013 DALSI UŻYTKOWNICY, DYSTRYBUTORZY I DOST... Pytania w tej części odnoszą się tylko do tych przedsiębiorstw, które wskazały następującą podstawową rolę: C. Formulator mieszanin D. Użytkownik końcowy (dalszy użytkownik, inny niż formulator) substancji chemicznych, w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, prowadzący działalność przemysłową lub inną działalność zawodową E. Dystrybutor substancji chemicznych lub mieszanin F. Dostawca wyrobów Jeśli Państwa przedsiębiorstwo nie należy do żadnej z powyższych grup, proszę nacisnąć przycisk "Dalej" na dole strony, aby przejść do części F (pytanie 30). 2. Jaki rodzaj kosztów ponieśli Państwo z tytułu wypełniania swoich obowiązków jako dalszy użytkownik w ramach rozporządzenia REACH w odniesieniu do terminu rejestracji w roku 2013? Koszt szkolenia pracowników mającego na celu zapoznanie ich z rozporządzeniem REACH Koszty przedstawienia dostawcom informacji na temat warunków stosowania oraz środków zarządzania ryzykiem Koszty przedstawienia dostawcom informacji na temat ekspozycji, w tym danych monitoringowych Koszty ewentualnego zewnętrznego wsparcia prawnego Koszty ewentualnego zewnętrznego wsparcia technicznego Page 11

12 27. Czy którakolwiek z substancji, którą Państwo stosowali lub wprowadzili do obrotu w przeszłości została wycofana na skutek wymogów rejestracyjnych w roku 2013? TAK NIE Nie wiem 28. Jeśli odpowiedzieli Państwo TAK na poprzednie pytanie, jaka była reakcja Państwa przedsiębiorstwa na wycofanie substancji? Nie wiem Nie Bardzo Nigdy Rzadko Sporadycznie Często dotyczy często Łatwo przeszliśmy na alternatywną substancję dostępną od naszego dostawcy Zdecydowaliśmy się importować substancję na własny użytek Przeprowadziliśmy badania, aby określić alternatywną substancję i zmieniliśmy dostawcę Zmieniliśmy nasze procesy produkcyjne, więc już nie potrzebujemy substancji lub jej alternatywy Wstrzymaliśmy wytwarzanie produktów, które wymagały wycofanej substancji Wstrzymaliśmy wytwarzanie produktów, które wymagały wycofanej substancji w UE i przesunęliśmy te działania do zakładów poza UE 29. Jeśli odpowiedzieli Państwo TAK na pytanie 27, czy Państwa dostawca podał powody wycofania substancji? Jeśli tak, to jakie? Nie wiem Nie dotyczy Nigdy Rzadko Sporadycznie Często Zawsze Wysokie koszty rejestracji wszystkich substancji Substancja miała niską wartość dla przedsiębiorstwa Substancja nie ogrywała żadnej roli w portfolio dostawców Nie można było wykazać, że stosowanie substancji jest bezpieczne w przypadku wielu dalszych zastosowań substancji Profil szkodliwości substancji oznaczał, że rejestracja nie była warta realizacji (tj. substancja prawdopodobnie podlegałaby procedurze zezwolenia lub ograniczenia) Page 12

13 CZĘŚĆ F1 MOŻLIWOŚCI I INNOWACJE BIZNESOWE Wszyscy respondenci powinni udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w tej części 30. Jakie były ewentualne skutki wdrożenia rozporządzenia REACH w odniesieniu do następujących aspektów? Nie wiem Nie Zdecydowanie Zdecydowanie Nie Negatywne zauważono Pozytywne Negatywne pozytywne dotyczy skutki szczególnych skutki skutki skutki skutków Otwarcie nowych rynków zbytu dla Państwa produktów w UE Otwarcie nowych rynków zbytu dla Państwa produktów poza UE Wielkość Państwa udziału w rynku w UE Wielkość Państwa udziału w rynku poza UE Cena produktów w porównaniu do konkurentów z UE Cena produktów w porównaniu do konkurentów spoza UE Inne Tworzenie popytu na bezpieczniejsze produkty Zaufanie konsumentów do bezpieczeństwa produktów 31. Czy rozporządzenie REACH wpłynęło na którykolwiek z następujących czynników oddziałujących na konkurencyjność Państwa przedsiębiorstwa w porównaniu do konkurentów spoza UE? Nie wiem Bardzo Nieistotne dla Negatywny Bez większego Pozytywny Bardzo negatywny przedsiębiorstwa wpływ wpływu wpływ pozytywny wpływ Dostęp do surowców Dostęp do rynków Koszty operacyjne Zdolność do innowacji Dostępność zasobów ludzkich Dostęp do zasobów finansowych/kapitału Jeśli to możliwe, proszę wyjaśnić, wpływ na konkretne wskazane czynniki i/lub wskazać inny ważny czynnik konkurencyjności dla Państwa przedsiębiorstwa, na który miało wpływ rozporządzenie REACH Page 13

14 32. W jaki sposób Państwa przedsiębiorstwo zareagowało jeśli w ogóle na koszty związane z wdrożeniem rozporządzenia REACH? Proszę wskazać wszystkie odpowiedzi, które najlepiej odzwierciedlają reakcję przedsiębiorstwa Podnieśliśmy ceny, aby pokryć koszty i utrzymać lub zwiększyć marże Zdecydowaliśmy się na pokrycie kosztów związanych z rozporządzeniem REACH poprzez zmniejszenie marż zysku Zdecydowaliśmy się wycofać z określonych rynków Zdecydowaliśmy się wycofać określone produkty z rynku 33. Jeśli to możliwe, proszę podać dalsze informacje dotyczące skutków rozporządzenia REACH dla powyższych aspektów. 34. W jaki sposób wprowadzenie rozporządzenia REACH wpłynęło na następujące aspekty działalności Państwa przedsiębiorstwa? Nie wiem Nie Zdecydowanie Zdecydowanie Nie Negatywny zauważono Pozytywny negatywny pozytywny dotyczy wpływ szczególnego wpływ wpływ wpływ wpływu Budżet na badania i rozwój Świadomość potrzeb naszego łańcucha dostaw Współpraca z dostawcami Współpraca z dalszymi uczestnikami łańcucha dostaw Rozwój nowych produktów i usług Poziom wiedzy w odniesieniu do zawartości substancji chemicznych, ich właściwości i/lub ich możliwych zastosowań Procedury zarządzania ryzykiem wewnątrz Państwa przedsiębiorstwa Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w ramach Państwa zakładów Zarządzanie emisją do środowiska i odpadami Page 14

15 3. Czy rozwój lub dostęp do jednego z następujących źródeł informacji generowanych w ramach rozporządzenia REACH zadziałał jako bodziec do opracowania nowej koncepcji, rozwoju i/lub komercjalizacji produktu w Państwa przedsiębiorstwie? Wprowadzono Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej i dokumentacji technicznej oraz raportu bezpieczeństwa chemicznego Opracowanie kart charakterystyki (SDS)/(eSDS) Forum wymiany informacji o substancjach (SIEF) / Konsorcja Portal informacyjny ECHA Wymiana informacji w ramach łańcucha dostaw Wykaz zamierzeń ograniczenia lub ograniczeń już uzgodnionych lub podlegających uzgodnieniom Lista kandydacka substancji pod kątem zatwierdzenia Zgłoszenia zastosowania do ECHA przez użytkowników substancji na liście kandydackiej CZĘŚĆ F2 MOŻLIWOŚCI I INNOWACJE BIZNESOWE ciąg dalszy Pytania w tej części odnoszą się do tych przedsiębiorstw, które wskazały następującą podstawową rolę: A. Producent substancji chemicznych B. Importer substancji chemicznych Jeśli Państwa przedsiębiorstwo nie należy do żadnej z powyższych grup, proszę nacisnąć przycisk "Dalej" na dole strony, aby przejść do części H (pytanie 0). 3. Czy Państwa przedsiębiorstwo złożyło wniosek o wyłączenie z badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD)? TAK NIE Jeśli TAK, proszę wskazać korzyści wynikające z wyłączenia z PPORD Page 1

16 37. Czy potrzeba przestrzegania rozporządzenia, na przykład w zakresie przygotowania do rejestracji, doprowadziła do relokacji zasobów badawczorozwojowych? Nie wiem TAK, ale tylko tymczasowo TAK, na stałe Brak relokacji 38. Jeśli odpowiedzieli Państwo TAK na poprzednie pytanie, proszę podać szacunkową wysokość zasobów (jako % ogólnej liczby personelu B+R), które uległy relokacji Nie wiem <10% 11 2% 2 0% 1 7% 7 100% 39. Czy wdrożenie rozporządzenia REACH i różnych powiązanych procedur miało wpływ na czas potrzebny do wprowadzenia Państwa produktów do obrotu? (czas wprowadzenia do obrotu dotyczy okresu czasu od chwili stworzenia produktu do jego dostępności w sprzedaży) Doprowadziło do zmniejszenia ogólnego okresu czasu BRAK zmian Zwiększyło o mniej niż miesięcy Zwiększyło o 12 miesięcy Zwiększyło o ponad 12 miesięcy Nie wiem 40. Proszę podać przykłady dobrych praktyk/innowacji, które były wynikiem stosowania rozporządzenia REACH i przyniosły korzyści biznesowe. CZĘŚĆ G FORA SIEF I KONSORCJA Pytania w tej części odnoszą się do tych przedsiębiorstw, które wskazały następującą podstawową rolę: A. Inne Producent substancji chemicznych B. Importer substancji chemicznych Page 1

17 Jeśli Państwa przedsiębiorstwo nie należy do żadnej z powyższych grup, proszę nacisnąć przycisk "Dalej" na dole strony, aby przejść do części H (pytanie 0). 41. Proszę podać liczbę forów SIEF, których byli Państwo uczestnikiem do tej pory w ramach procesu rejestracji. Jeśli to możliwe, proszę podać liczbę forów SIEF, których mieli być Państwo uczestnikami w chwili rejestracji wstępnej w roku Rejestracja w roku 2010 Rejestracja w roku 2013 Rejestracja w roku 2018 Oczekiwana liczba w czasie wstępnej rejestracji w roku Czy są Państwo wiodącym rejestrującym na forach SIEF? Proszę podać liczbę forów SIEF, dla których są Państwo wiodącym rejestrującym w odniesieniu do każdego z terminów rejestracji: Rejestracja w roku 2010 Rejestracja w roku 2013 Rejestracja w roku Jak opisaliby Państwo swoje zaangażowanie/udział w forach SIEF dla substancji zarejestrowanych w przypadku, gdy nie byli Państwo wiodącym rejestrującym? Nieaktywny właśnie zakupiono certyfikat dostępu (LoA) i przedstawiono indywidualną część dokumentacji rejestracyjnej Inne Nieco aktywny śledzenie dyskusji na temat dokumentacji, raportu bezpieczeństwa chemicznego rozwoju, komentowanie rozwoju Dość aktywny przedstawienie niektórych danych i uczestniczenie w części oceny ryzyka Bardzo aktywny obecność w podstawowej grupie dokumentacji/opracowanie raportu bezpieczeństwa chemicznego i wpływ na zakres rejestracji Nigdy Rzadko Sporadycznie W większości przypadków Zawsze Page 17

18 44. Na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń, czy mogą Państwo powiedzieć, że stosunek wartości do ceny (usług wobec kosztów) wynikający z udziału w forach SIEF był: bardzo niski niski Inne prawidłowy wysoki bardzo wysoki nie wiem/brak zdania 4. Jakie były główne czynniki kosztów uczestnictwa w forach SIEF? Proszę podać ich szacunkowy udział w całkowitych kosztach zaangażowania w fora SIEF. Nie wiem Nie dotyczy <10% 11 2% 2 0% 1 7% 7 100% koszty uzyskania certyfikatów dostępu koszty koordynacji/zarządzania forami SIEF koszty podróży i pobytu tłumaczenia 4. Czy Państwa przedsiębiorstwo zrezygnowało z uczestnictwa w co najmniej jednym forze SIEF dla substancji zarejestrowanych w roku 2013? TAK NIE Nie wiem Page 18

19 47. Jakie były przyczyny decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w co najmniej jednym forze SIEF dla substancji zarejestrowanych w roku 2013? Nie wiem Nigdy Rzadko Sporadycznie W większości przypadków Zawsze obawy dotyczące praw własności intelektualnej obawy dotyczące dzielenia się informacjami handlowymi niska jakość oferowanej dokumentacji koszty były zbyt wysokie 48. W ilu konsorcjach, jeśli w ogóle, Państwo uczestniczyli (lub zamierzają uczestniczyć) w odniesieniu do następujących terminów rejestracji? in 2010 in 2013 in Co Państwa zdaniem jest wartością dodaną konsorcjów, oprócz forów SIEF? Główne dyskusje były prowadzone w małej grupie podstawowej Postanowienia umowne chroniły własność intelektualną i jasno określały obowiązki Brak szczególnej wartości dodanej, ale aktywne zaangażowanie było warunkiem koniecznym dla opracowania dokumentacji CZĘŚĆ H DALSI UŻYTKOWNICY, DYSTRYBUTORZY, DOSTAWCY WYROBÓW Pytania w tej części odnoszą się tylko do tych przedsiębiorstw, które wskazały następującą podstawową rolę: C. Formulator mieszanin D. Użytkownik końcowy (dalszy użytkownik, inny niż formulator) substancji chemicznych, w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, prowadzący działalność przemysłową lub inną działalność zawodową E. Dystrybutor substancji chemicznych lub mieszanin F. Inne Dostawca wyrobów Jeśli Państwa przedsiębiorstwo nie należy do żadnej z powyższych grup, proszę nacisnąć przycisk "Dalej" na dole strony, aby przejść do części L (pytanie 1). Page 19

20 0. Wobec ilu substancji byli Państwo zaangażowani w komunikację z dalszymi użytkownikami podczas mapowania stosowania dla różnych terminów rejestracji? Nie wiem >0 Rejestracja w roku 2010 Rejestracja w roku 2013 Rejestracja w roku Dla tych substancji lub zastosowań substancji, o których Państwo wiedzą, że dotychczas nie są objęte rejestracją, proszę wskazać rozważane przez Państwa działania: 0% substancje lub 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % zastosowanie substancji Rejestracja w ramach Rejestracji w roku 2018 Opracowanie własnego raportu CSR dalszego użytkownika Użycie substancji alternatywnej Brak rozważanych działań Inne działania (proszę określić) 2. Dla ilu substancji (nie mieszanin), jakich Państwo używają, otrzymali już Państwo rozszerzone karty charakterystyki (esds)? Uwaga: rozszerzone karty charakterystyki (esds) obejmują karty SDS i scenariusze narażenia 0% 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % Nie wiem 3. Jak przydatne dla Państwa własnych procedur bhp są dotychczas otrzymane karty Inne esds? Proszę wskazać procent kart esds, które należą do różnych kategorii. 0% 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % W ogóle nieprzydatne Mało przydatne (raczej trudne do interpretacji) Całkiem przydatne Bardzo przydatne Page 20

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH Monika Blezień Ruszaj Rozporządzenie REACH ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi

Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi MEMO/08/240 Bruksela, 11 kwietnia 2008 r. Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi Nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące chemikaliów, należące do pakietu REACH (Registration,

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Czas wypełnienia ankiety: 5-10 min.

Czas wypełnienia ankiety: 5-10 min. CIRCE Niniejsza ankieta została opracowana na potrzeby projektu SWIP (Nowe innowacyjne, rozwiązania, elementy i narzędzia dla upowszechnienia energetyki wiatrowej na obszarach miejskich i podmiejskich).

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland FL - Companies engaged in online activities PL A Czy Pana/i przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż internetową

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji

Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji Krzysztof Kaczorowski Kierownik Punktu Konsultacyjnego ds. REACH przy Instytucie Przemysłu Organicznego finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016 Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością 27 czerwca 2016 DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Dokumenty: Warunki

Bardziej szczegółowo

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH System REACH Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH Dokument opracowany przez: Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl/przedsiebiorcy/reach

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy

Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy Tekst przygotowany w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki na podstawie opracowania Jean-Philippe Montfort a i Hadjira Mezaiti z firmy prawniczej

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP ECHO Environmental Group zaprasza na 2-dniowe szkolenie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą: Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP W związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi REACH,

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych technologie@mail.wz.uw.edu.pl Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Wydział

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady budowania biznesu międzynarodowego Niniejsze Zasady obowiązują od 1 kwietnia 2015 r na wszystkich rynkach europejskich (Austria,

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna i co dalej?

Rejestracja wstępna i co dalej? Rejestracja wstępna i co dalej? Andrzej Krześlak Marcela Palczewska-Tulińska Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki Centrum ds. REACH Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont 2020 - finansowanie i aspekty prawne Warszawa, 21 czerwca 2017 r. www.een.org.pl Małe i Średnie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych -Inspektorat Serwis Obsługi Klientów ZAPYTAJ O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach serwisu e-inspektorat ZUS, pod

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH

Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH Nr ref.: ECHA-11-FS-06-PL ISBN-13: 978-92-9217-610-5 Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia Jednym z głównych powodów opracowania i przyjęcia rozporządzenia był

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki Czy rozporządzenie REACH wpłynie na wzrost czy spadek konkurencyjności ci polskich firm w Europie i na Świecie? Warszawa, 14 grudnia 2007 roku PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Tekst opracowany w języku polskim w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki

Tekst opracowany w języku polskim w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki REACH 2013- DZIAŁAJ TERAZ Tekst opracowany w języku polskim w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki Zgodnie z rozporządzeniem REACH, 31 maja 2013 roku upływa termin rejestracji substancji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 17 maja 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP 1. Rozporządzenie REACH Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

REACH Najczęściej zadawane pytania Przygotowania administracji

REACH Najczęściej zadawane pytania Przygotowania administracji Toruń, 5 października 2007 roku REACH Najczęściej zadawane pytania Przygotowania administracji PIOTR ZABADAŁA MINISTERSTWO GOSPODARKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA (1) ZASADA OSTROśNOŚCI: Definicja zasady ostroŝności,

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA

WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA PLAN BADANIA I PRÓBA PLAN BADANIA Czas realizacji badań: czerwiec 2015 Grupa badana: próba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW Andrzej Krześlak Marcela Palczewska-Tulińska Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki http://www.reach-info.pl; reach@reach-info.pl Instytut Chemii Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA REACH CZĘŚĆ A

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA REACH CZĘŚĆ A KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA REACH CZĘŚĆ A PKD:.. A1) Do jakiej kategorii zaliczają się państwo? (Proszę zapoznać się z definicjami niŝej wymienionych kategorii zamieszczonymi w Załączniku

Bardziej szczegółowo

REACH- Zarządzanie chemikaliami

REACH- Zarządzanie chemikaliami REACH- Zarządzanie chemikaliami W dniu 18 grudnia 2006 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęła Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Próba podsumowania Urszula Budzich-Tabor, FARNET Support Unit Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Co trzeba wiedzieć o Osi 4 w UE, żeby ją zrozumieć? Gdzie jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Informacje ogólne Wyjazdy Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014 Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Charakter praktyki Praktyka powinna być związana z kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w związku zku z nową polityką chemiczną REACH Przemysław Olszaniecki Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Dokument pn.: Przewidywane Podstawowe Obowiązki Dla Administracji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. Artykuł 1. Artykuł 2

DECYZJE. Artykuł 1. Artykuł 2 9.7.2016 L 186/13 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1115 z dnia 7 lipca 2016 r. określająca format do celów przekazywania przez Europejską Agencję Chemikaliów informacji dotyczących funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU

Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU Dr inż. Monika Wasiak-Gromek European Commission Enterprise and Industry OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA Title of the presentation Date 2 INFORMACJI Każdy uczestnik łańcucha

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r.

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r. Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie 23.10.2014 r. Rozwój doradztwa zawodowego na poziomie europejskim Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego:

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

MISJA HASCO-LEK. " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów "

MISJA HASCO-LEK.  Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów MISJA HASCO-LEK " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów " Rynek farmaceutyczny - dzień dzisiejszy i obserwowane kierunki zmian Michał Byliniak PPF

Bardziej szczegółowo