ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland"

Transkrypt

1 ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland

2 FL - Companies engaged in online activities PL A Czy Pana/i przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż internetową oraz/lub korzysta z transakcji w systemie typu EDI (elektroniczna wymiana danych, np. XML)? Sprzedaż za pomocą poczty elektronicznej nie jest uznawana za sprzedaż internetową. Tak A Czy Pana/i przedsiębiorstwo dokonuje zakupów internetowych oraz/lub korzysta z transakcji w systemie typu EDI (elektroniczna wymiana danych, np. XML)? Zakupy za pomocą poczty elektronicznej nie są uznawane za zakupy internetowe. Tak JEŚLI A=( LUB ) ORAZ A=( LUB ), PRZERWAĆ WYWIAD D Ilu pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnia obecnie Pana/i przedsiębiorstwo? Od do 9 pracowników Od 0 do 9 pracowników Od 0 do 9 pracowników Od 0 do 99 pracowników 00 lub więcej pracowników JEŚLI D=, PRZERWAĆ WYWIAD

3 D Kiedy zostało założone Pana/i przedsiębiorstwo? Przed stycznia 009 r. Między stycznia 009 r. a stycznia 0 r. Po stycznia 0 r. D Czy Pana/i przedsiębiorstwo jest? zależne Częścią krajowej grupy kapitałowej Częścią międzynarodowej grupy kapitałowej D: Kod 7 to kod pojedynczy D Czy Pana/i przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż? (ODCZYTAJ - MOŻLIWE KILKA ODPOWIEDZI) Towarów klientom indywidualnym Towarów przedsiębiorstwom i innym organizacjom Usług elektronicznych całkowicie dostarczanych w trybie online klientom indywidualnym Usług elektronicznych całkowicie dostarczanych w trybie online przedsiębiorstwom i innym organizacjom Usług dostarczanych w trybie tradycyjnym (offline) lub nie w całości dostarczanych w trybie online klientom indywidualnym Usług dostarczanych w trybie tradycyjnym (offline) lub nie w całości dostarczanych w trybie online przedsiębiorstwom i innym organizacjom,,,,,, 7,

4 Da Ile wyniosły łączne obroty Pana/i przedsiębiorstwa w 0 roku? (ZAPISAĆ I ZREKODOWAĆ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ, JEŚLI ODMOWA/NIE WIE LUB JEŚLI NIE ZNA DOKŁADNEJ WIELKOŚCI, KOD '999') zł ZADAĆ Db, JEŚLI KOD 999 w Da Db Ile wyniosły łączne obroty Pana/i przedsiębiorstwa w 0 roku? Mniej niż złotych Od złotych do mln złotych Od ponad mln do 8 mln złotych Od ponad 8 mln do 0 mln złotych Od ponad 0 mln do 00 mln złotych Ponad 00 mln złotych 7 ZADAĆ D, JEŚLI D= LUB (PRZEDSIĘBIORSTWO ZAŁOŻONE PRZED STYCZNIA 0), POZOSTALI PRZECHODZĄ DO D7 D Czy od stycznia 0 roku obroty Pana/i przedsiębiorstwa? Wzrosły o ponad Wzrosły o do Pozostały mniej więcej na tym samym poziomie Spadły o do Spadły o ponad ZADAĆ D7, JEŚLI A= (PRZEDSIĘBIORSTWO PROWADZI SPRZEDAŻ INTERNETOWĄ), POZOSTALI PRZECHODZĄ DO D8

5 ODCZYTAĆ: Zadam teraz Panu/i kilka pytań dotyczących sprzedaży internetowej. Obejmuje ona transakcje sprzedaży w systemie typu EDI (elektroniczna wymiana danych, np. XML), tak więc proszę je wziąć pod uwagę w swoich odpowiedziach, jeśli Pana/i przedsiębiorstwo je wykorzystuje. D7 Jaki mniej więcej procent wartości sprzedaży Pana/i przedsiębiorstwa w 0 roku pochodził ze sprzedaży internetowej? (ZAPISAĆ ODPOWIEDŹ W PROCENTACH. JEŚLI ODMOWA/TRUDNO POWIEDZIEĆ, ZAKODOWAĆ '999') ZADAĆ D8, JEŚLI A= (PRZEDSIĘBIORSTWO DOKONUJE ZAKUPÓW INTERNETOWYCH), POZOSTALI PRZECHODZĄ DO Q. ODCZYTAĆ: Zadam teraz Panu/i kilka pytań dotyczących zakupów internetowych. Obejmują one transakcje zakupu w systemie typu EDI (elektroniczna wymiana danych, np. XML), tak więc proszę je wziąć pod uwagę w swoich odpowiedziach, jeśli Pana/i przedsiębiorstwo je wykorzystuje. D8 Jaki mniej więcej procent wartości towarów oraz/lub usług zakupionych przez Pana/i przedsiębiorstwo w 0 roku zostało zakupionych przez Internet? (ZAPISAĆ ODPOWIEDŹ W PROCENTACH. JEŚLI ODMOWA/TRUDNO POWIEDZIEĆ, ZAKODOWAĆ '999') ZADAĆ Q ORAZ Qa, b ORAZ c ORAZ Q, JEŚLI A= (PRZEDSIĘBIORSTWO PROWADZI SPRZEDAŻ INTERNETOWĄ), POZOSTALI PRZECHODZĄ DO Qa. Q: Rotować pozycje od do Q: Kod to kod pojedynczy Q Z których spośród następujących narzędzi korzysta Pana/i przedsiębiorstwo, aby sprzedawać swoje produkty oraz/lub usługi online (przez Internet)? (ODCZYTAJ - MOŻLIWE KILKA ODPOWIEDZI) Własna strona internetowa lub aplikacje Mała platforma komercyjna (np. wyspecjalizowana strona internetowa lub strona oferująca niewiele produktów lub marek) Duża platforma komercyjna (np. ogólna strona internetowa oferująca wiele różnych produktów lub marek) Transakcje w systemie typu EDI (elektroniczna wymiana danych, np. XML),,,,

6 wiem/ Brak odpowiedzi, Q: Qa+Qb+Qc nie może przekraczać 00 Qa Jaki mniej więcej procent wartości sprzedaży internetowej Pana/i przedsiębiorstwa w 0 roku pochodził z kraju, w którym ma siedzibę Pana/i przedsiębiorstwo? (ZAPISAĆ I ZREKODOWAĆ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ, JEŚLI ODMOWA/NIE WIE, KOD '999') Qb Jaki mniej więcej procent wartości sprzedaży internetowej Pana/i przedsiębiorstwa w 0 roku pochodził z innych krajów UE? (ZAPISAĆ I ZREKODOWAĆ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ, JEŚLI ODMOWA/NIE WIE, KOD '999') Qc Jaki mniej więcej procent wartości sprzedaży internetowej Pana/i przedsiębiorstwa w 0 roku pochodził z krajów spoza UE? (ZAPISAĆ I ZREKODOWAĆ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ, JEŚLI ODMOWA/NIE WIE, KOD '999') ZADAĆ Q, JEŚLI W Qb LUB Qc WARTOŚĆ JEST INNA NIŻ 0 (PRZEDSIĘBIORSTWO PROWADZI SPRZEDAŻ INTERNETOWĄ POZA KRAJEM), POZOSTALI PRZECHODZĄ DO Q Q: WYŁĄCZYĆ Z LISTY WŁASNY KRAJ Q: Kod to kod pojedynczy Q W których krajach Pana/i przedsiębiorstwo sprzedawało swoje produkty oraz/lub usługi przez Internet w 0 r.?

7 (NIE ODCZYTUJ - MOŻLIWE WIELE ODPOWIEDZI) Poza własnym krajem, ale w Unii Europejskiej: Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja mcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Holandia Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Poza Unią Europejską: Stany Zjednoczone Chiny Japonia Rosja Szwajcaria, Norwegia, Islandia Inne,,,,,, 7, 8, 9, 0,,,,,,, 7, 8, 9, 0,,,,,,, 7, 8, 9, 0,,,,,, ZADAĆ Qa, b ORAZ c, JEŚLI D7=nie 00 (PRZEDSIĘBIORSTWO PROWADZI SPRZEDAŻ OFFLINE), POZOSTALI PRZECHODZĄ DO Q Q: Qa+Qb+Qc nie może przekraczać 00

8 Qa Jaki mniej więcej procent tradycyjnej sprzedaży Pana/i przedsiębiorstwa, tzn. nie sprzedaży internetowej, w 0 roku pochodził z kraju, w którym ma siedzibę Pana/i przedsiębiorstwo? (ZAPISAĆ I ZREKODOWAĆ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ, JEŚLI ODMOWA/NIE WIE, KOD '999') Qb Jaki mniej więcej procent tradycyjnej sprzedaży Pana/i przedsiębiorstwa, tzn. nie sprzedaży internetowej, w 0 roku pochodził z innych krajów UE? (ZAPISAĆ I ZREKODOWAĆ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ, JEŚLI ODMOWA/NIE WIE, KOD '999') Qc Jaki mniej więcej procent tradycyjnej sprzedaży Pana/i przedsiębiorstwa, tzn. nie sprzedaży internetowej, w 0 roku pochodził z krajów spoza UE? (ZAPISAĆ I ZREKODOWAĆ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ, JEŚLI ODMOWA/NIE WIE, KOD '999') ZADAĆ Q, JEŚLI Qb=0 (PRZEDSIĘBIORSTWO PROWADZI SPRZEDAŻ INTERNETOWĄ, ALE NIE W INNYCH KRAJACH UE), POZOSTALI PRZECHODZĄ DO Qa Q Czy Pana/i przedsiębiorstwo kiedykolwiek sprzedawało, próbowało sprzedawać lub brało pod uwagę sprzedaż swoich produktów oraz/lub usług przez Internet w innych krajach UE? Kiedyś prowadziło sprzedaż internetową w innych krajach UE, ale przestało Próbowało, ale zrezygnowało Obecnie próbuje Obecnie rozważa taką możliwość

9 Raczej nigdy nie będzie sprzedawało swoich produktów oraz/lub usług przez Internet w innych krajach UE ZADAĆ Qa, JEŚLI Qb=nie 0 (PRZEDSIĘBIORSTWO PROWADZI SPRZEDAŻ INTERNETOWĄ W INNYCH KRAJACH UE) LUB JEŚLI Q= LUB (PRZEDSIĘBIORSTWO KIEDYŚ PROWADZIŁO LUB PRÓBOWAŁO), POZOSTALI PRZECHODZĄ DO Qb Qa: Rotować stwierdzenia od do 7 Qa Przy każdej z następujących trudności, które mogą się pojawić przy prowadzeniu sprzedaży internetowej do innych krajów UE lub próbach takiej sprzedaży proszę powiedzieć, czy dana rzecz stanowiła duży, niewielki, czy w ogóle nie stanowiła u? Duży wielki W ogóle nie było to e m dotyczy (NIE ODCZYTUJ ) wiem/brak odpowiedz i 7 Koszty dostawy są zbyt wysokie Gwarancje i zwroty są zbyt drogie Brak znajomości zasad, których należy przestrzegać Płatności z innych krajów są niedostatecznie zabiezpieczone Ze względu na prawa autorskie sprzedaż za granicę jest niemożliwa lub zbyt droga Radzenie sobie z zagranicznymi podatkami jest zbyt skomplikowane lub zbyt kosztowane Konieczne jest dostosowanie oznaczeń na produkcie

10 Brak umiejętności językowych pozwalających na kontakty biznesowe z innymi krajami Dostawcy ograniczają lub zakazują sprzedaży za granicę Dostawcy nie wyrażają zgody na korzystanie z zewnętrznej platformy do sprzedaży produktów oraz/lub usług Dostawcy żądają, aby sprzedaż zagraniczną prowadzić po innych cenach Obawy przed niedostatecznym zabezpieczeniem własnych danych przy sprzedaży zagranicznej Z powodów interoperacyjności, nie ma możliwości oferowania produktów oraz/lub usług za granicą Produkty oraz/lub usługi oferowane przez Pana/i przedsiębiorstwo są specyficzne dla rynku krajowego Łącze internetowe, którym dysponuje Pana/i przedsiębiorstwo nie jest wystarczająco szybkie Zagraniczni klienci/odbiorcy nie mają wystarczająco szybkiego połączenia internetowego Rozstrzygania sporów i załatwiania reklamacji zagranicznych jest zbyt drogie

11 ZADAĆ Qb, JEŚLI Qb=0 (PRZEDSIĘBIORSTWO NIE PROWADZI SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ DO INNYCH KRAJÓW UE) ORAZ JEŚLI Q= LUB (PRZEDSIĘBIORSTWO OBECNIE PRÓBUJE REALIZOWAĆ LUB ROZWAŻA TAKĄ SPRZEDAŻ), POZOSTALI PRZECHODZĄ DO Qc Qb: Rotować stwierdzenia od do 7 Qb Gdyby Pana/i przedsiębiorstwo miało sprzedawać swoje produkty oraz/lub usługi przez Internet do innych krajów UE, proszę powiedzieć, czy następujące trudności stanowiłyby duży, niewielki, czy w ogóle nie stanowiłyby u dla Pana/i przedsiębiorstwa? Duży wielki W ogóle nie byłoby to e m dotyczy (NIE ODCZYTUJ ) wiem/brak odpowiedz i Koszty dostawy są zbyt wysokie Gwarancje i zwroty są zbyt drogie Brak znajomości zasad, których należy przestrzegać Płatności z innych krajów są niedostatecznie zabiezpieczone Ze względu na prawa autorskie sprzedaż za granicę jest niemożliwa lub zbyt droga Radzenie sobie z zagranicznymi podatkami jest zbyt skomplikowane lub zbyt kosztowane Konieczne jest dostosowanie oznaczeń na produkcie Brak umiejętności językowych pozwalających na kontakty biznesowe z innymi krajami Dostawcy ograniczają lub zakazują sprzedaży za granicę

12 0 7 Dostawcy nie wyrażają zgody na korzystanie z zewnętrznej platformy do sprzedaży produktów oraz/lub usług Dostawcy żądają, aby sprzedaż zagraniczną prowadzić po innych cenach Obawy przed niedostatecznym zabezpieczeniem własnych danych przy sprzedaży zagranicznej Z powodów interoperacyjności, nie ma możliwości oferowania produktów oraz/lub usług za granicą Produkty oraz/lub usługi oferowane przez Pana/i przedsiębiorstwo są specyficzne dla rynku krajowego Łącze internetowe, którym dysponuje Pana/i przedsiębiorstwo nie jest wystarczająco szybkie Zagraniczni klienci/odbiorcy nie mają wystarczająco szybkiego połączenia internetowego Rozstrzygania sporów i załatwiania reklamacji zagranicznych jest zbyt drogie ZADAĆ Qc, JEŚLI A= (PRZEDSIĘBIORSTWO NIE PROWADZI SPRZEDAŻY PRZEZ INTERNET), POZOSTALI PRZECHODZĄ DO Q7 Qc: Rotować stwierdzenia od do 0 Qc Gdyby Pana/i przedsiębiorstwo miało sprzedawać swoje produkty oraz/lub usługi przez Internet, to proszę powiedzieć, czy następujące trudności stanowiłyby duży, niewielki, czy w ogóle nie stanowiłyby u dla Pana/i przedsiębiorstwa?

13 Duży wielki W ogóle nie byłoby to e m dotyczy (NIE ODCZYTUJ ) wiem/brak odpowiedz i Brak dostatecznych umiejętności komputerowointernetowych Brak znajomości zasad, których należy przestrzegać Koszty dostawy są zbyt wysokie Gwarancje i zwroty są zbyt drogie Dostawcy ograniczają lub zakazują sprzedaży internetowej Wyższe ceny pobierane przez dostawców w przypadku produktów, które są sprzedawane przez Internet Dostawcy nie wyrażają zgody na korzystanie z zewnętrznej platformy do sprzedaży produktów oraz/lub usług Istnieje ryzyko, że sprzedaż internetowa spowoduje obniżenie cen produktów Pana/i przedsiębiorstwa Istnieje ryzyko, że sprzedaż internetowa spowoduje ogólne osłabienie wizerunku Pana/i przedsiębiorstwa oraz jego marek handlowych 0 Łącze internetowe, którym dysponuje Pana/i przedsiębiorstwo nie jest wystarczająco szybkie

14 ZADAĆ Q7 ORAZ Q8a, b ORAZ c, JEŚLI A= (PRZEDSIĘBIORSTWO DOKONUJE ZAKUPÓW PRZEZ INTERNET), POZOSTALI PRZECHODZĄ DO Q9 Q7: Rotować pozycje od do Q7: Kod to kod pojedynczy Q7 Które spośród następujących możliwości wykorzystuje Pana/i przedsiębiorstwo przy zakupie produktów oraz/lub usług przez Internet? (ODCZYTAJ - MOŻLIWE KILKA ODPOWIEDZI) Strona internetowa (strony internetowe) lub aplikacja (aplikacje) dostawcy (dostawców) Mała platforma komercyjna (np. wyspecjalizowana strona internetowa lub strona oferująca niewiele produktów lub marek) Duża platforma komercyjna (np. ogólna strona internetowa oferująca wiele różnych produktów lub marek) Transakcje w systemie typu EDI (elektroniczna wymiana danych, np.. XML) wiem/ Brak odpowiedzi,,,,, Q8: Q8a+Q8b+Q8c nie może przekraczać 00 Q8a Jaki mniej więcej procent towarów oraz/lub usług zakupionych przez Pana/i przedsiębiorstwo przez Internet w 0 roku zostało zakupionych w kraju, w którym siedzibę ma Pana/i przedsiębiorstwo? (ZAPISAĆ I ZREKODOWAĆ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ, JEŚLI ODMOWA/NIE WIE, KOD '999') Q8b Jaki mniej więcej procent towarów oraz/lub usług zakupionych przez Pana/i przedsiębiorstwo przez Internet w 0 roku zostało zakupionych w innych krajach UE? (ZAPISAĆ I ZREKODOWAĆ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ, JEŚLI ODMOWA/NIE WIE, KOD '999')

15 Q8c Jaki mniej więcej procent towarów oraz/lub usług zakupionych przez Pana/i przedsiębiorstwo przez Internet w 0 roku zostało zakupionych w krajach spoza UE? (ZAPISAĆ I ZREKODOWAĆ - TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ, JEŚLI ODMOWA/NIE WIE, KOD '999') ZADAĆ Q9, JEŚLI Q8b=0 (PRZEDSIĘBIORSTWO KUPOWAŁO PRZEZ INTERNET, ALE NIE W INNYCH KRAJACH UE), POZOSTALI PRZECHODZĄ DO Q0a Q9 Czy Pana/i przedsiębiorstwo kiedykolwiek kupowało, próbowało kupować lub brało pod uwagę zakup produktów oraz/lub usług przez Internet w innych krajach UE? Kiedyś dokonywało zakupów przez Internet w innych krajach UE, ale przestało Próbowało, ale zrezygnowało Obecnie próbuje Obecnie rozważa taką możliwość Raczej nigdy nie będzie kupowało produktów oraz/lub usług przez Internet w innych krajach UE ZADAĆ Q0a, JEŚLI Q8b=nie 0 (PRZEDSIĘBIORSTWO KUPOWAŁO PRZEZ INTERNET W INNYCH KRAJACH UE) LUB JEŚLI Q9= LUB (PRZEDSIĘBIORSTWO KIEDYŚ KUPOWAŁO LUB PRÓBOWAŁO), POZOSTALI PRZECHODZĄ DO Q0b Q0a: Rotować stwierdzenia od do 9 Q0a Przy każdej z następujących trudności, które mogą się pojawić przy dokonywaniu zakupów przez Internet z innych krajów UE lub przy próbach dokonywania takich zakupów proszę powiedzieć, czy dana rzecz stanowiła duży, niewielki, czy w ogóle nie stanowiła u?

16 Duży wielki W ogóle nie było to e m dotyczy (NIE ODCZYTUJ ) wiem/brak odpowiedz i Koszty dostawy są zbyt wysokie Płatności do innych krajów są niedostatecznie zabiezpieczone Konieczne jest dostosowanie oznaczeń na produkcie Brak umiejętności językowych pozwalających na kontakty biznesowe z innymi krajami Ze względu na prawa autorskie koszt dostawy z zagranicy jest niemożliwy lub zbyt wysoki Zagraniczni dostawcy nie oferują dostaw do Pana/i kraju Rozstrzygania sporów i załatwiania reklamacji zagranicznych jest zbyt drogie Obawy przed niedostatecznym zabezpieczeniem własnych danych przy zakupach zagranicznych Z powodów interoperacyjności, nie ma możliwości korzystania z zagranicznych produktów oraz/lub usług

17 ZADAĆ Q0b, JEŚLI Q8b=0 (PRZEDSIĘBIORSTWO NIE KUPUJE PRZEZ INTERNET W INNYCH KRAJACH UE) ORAZ JEŚLI Q9= LUB (PRZEDSIĘBIORSTWO OBECNIE PRÓBUJE KUPOWAĆ LUB ROZWAŻA DOKONYWANIE ZAKUPÓW), POZOSTALI PRZECHODZĄ DO Q Q0b: Rotować stwierdzenia od do 9 Q0b Gdyby Pana/i przedsiębiorstwo miało kupować produkty oraz/lub usługi przez Internet z innych krajów UE, to proszę powiedzieć, czy następujące trudności stanowiłyby duży, niewielki, czy w ogóle nie stanowiłyby u dla Pana/i przedsiębiorstwa? Duży wielki W ogóle nie byłoby to e m dotyczy (NIE ODCZYTUJ ) wiem/brak odpowiedz i 7 8 Koszty dostawy są zbyt wysokie Płatności do innych krajów są niedostatecznie zabiezpieczone Konieczne jest dostosowanie oznaczeń na produkcie Brak umiejętności językowych pozwalających na kontakty biznesowe z innymi krajami Ze względu na prawa autorskie koszt dostawy z zagranicy jest niemożliwy lub zbyt wysoki Zagraniczni dostawcy nie oferują dostaw do Pana/i kraju Rozstrzygania sporów i załatwiania reklamacji zagranicznych jest zbyt drogie Obawy przed niedostatecznym zabezpieczeniem własnych danych przy zakupach zagranicznych

18 9 Z powodów interoperacyjności, nie ma możliwości korzystania z zagranicznych produktów oraz/lub usług ZADAĆ Q, JEŚLI Qb=nie 0 (PRZEDSIĘBIORSTWO PROWADZI SPRZEDAŻ INTERNETOWĄ DO INNYCH KRAJÓW UE) LUB JEŚLI Q=(,, LUB ) (PRZEDSIĘBIORSTWO KIEDYŚ SPRZEDAWAŁO, PRÓBOWAŁO, OBECNIE PRÓBUJE LUB OBECNIE ROZWAŻA TAKĄ MOŻLIWOŚĆ), POZOSTALI PRZECHODZĄ NA KONIEC KWESTIONARIUSZA Q Gdyby we wszystkich państwach członkowskich UE obowiązywały te same zasady handlu internetowego między Pana/i przedsiębiorstwem a klientami, to czy sądzi Pan/i, że Pana/i przedsiębiorstwo zaczęłoby prowadzić sprzedaż lub zwiększyło sprzedaż internetową do innych krajów UE? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Poland

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Poland ZA8 Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Poland A numer projektu Flash FL A B kod państwa FL B C numer wywiadu FL C NACE Kod NACE (Informacja

Bardziej szczegółowo

ZA6777. Flash Eurobarometer 439 (The Use of Online Marketplaces and Search Engines by SMEs) Country Questionnaire Poland

ZA6777. Flash Eurobarometer 439 (The Use of Online Marketplaces and Search Engines by SMEs) Country Questionnaire Poland ZA6777 Flash Eurobarometer 39 (The Use of Online Marketplaces and Search Engines by SMEs) Country Questionnaire Poland FL39 The use of online marketplaces by SMEs - PL Da Ilu pracowników (w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

ZA6772. Flash Eurobarometer 434 (Geo-blocking Among Businesses) Country Questionnaire Poland

ZA6772. Flash Eurobarometer 434 (Geo-blocking Among Businesses) Country Questionnaire Poland ZA677 Flash Eurobarometer (Geo-blocking Among Businesses) Country Questionnaire Poland FL Geo-blocking among businesses - PL D W jakim województwie znajduje się główna siedziba Pana(i) firmy? (ODCZYTAJ,

Bardziej szczegółowo

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Poland

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Poland ZA5617 Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Poland FL334 - European's Attitudes towards Tourism - PL D1 Ile ma Pan(i) lat? (ZAPISZ

Bardziej szczegółowo

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Poland

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Poland ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Poland Tourism - PL D Ile ma Pan(i) lat? (ZAPISZ JEŚLI ODMOWA KOD 99 ) D Płeć respondenta mężczyzna kobieta

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2017 r. COM(2017) 242 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeglądu praktycznego stosowania jednolitego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Poland

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Poland ZA90 Flash Eurobarometer 9 (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Poland FL 9 - Preferences of Europeans towards tourism - PL D Ile ma Pan(i) lat? (ZAPISZ JEŚLI ODMOWA KOD

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 17 maja 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 2 marca 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Poland

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Poland ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Poland FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - PL D Ile ma Pan(i) lat? (ZAPISZ

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego Przemysław Pluskota Uniwersytet Szczeciński 05 listopada 2015r. Mierniki dobrobytu gospodarczego MIERZENIE ROZMIARÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PKB PKB per capita PNB W gospodarce

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, CIE 13.10.2010 r. 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r.

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócone obciążenie art. 199 Dyrektywy VAT 2 Prace budowlane Transakcja Zapewnienie personelu

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

dla Pracowników i Doktorantów

dla Pracowników i Doktorantów dla Pracowników i Doktorantów Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN uzyskał w 2014 roku status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), jako partner Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 2 Podglad ankiety 4 3 Wizyt ankiety 7 4 Przeglad odpowiedzi 8 1. Czy jest Pan/i

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

Cennik międzynarodowy - EXPORT (DOX+PACZKA) do 1 do 3 do 5 do 1 do 3 do 5 do 10 do 20 do 31.5

Cennik międzynarodowy - EXPORT (DOX+PACZKA) do 1 do 3 do 5 do 1 do 3 do 5 do 10 do 20 do 31.5 Cennik międzynarodowy* Cennik międzynarodowy - EXPORT (DOX+PACZKA) Koperta (dox) PACZKA Kraj opłata celna Czas dostawy [dni] do 1 do 3 do 5 do 1 do 3 do 5 do 10 do 20 do 31.5 Anglia 54,91 54,91 64,89 54,91

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA?

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA? Kraj Pomoc lekarza Pobyt w szpitalu Leczenie stomatologiczne Transport na terenie kraju Transport do Polski Austria Bezpłatna 12 20,10 Częściowo odpłatne w sytuacji zależne od stomatologa Belgia Udział

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2010 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz.

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz. Komitet Redakcyjny Zam. 230/2010 nakład 600 egz. PRZEDMOWA - - - - - - - - - PRZEDMOWA johoka shakai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Cennik międzynarodowy - EXPORT (DOX+PACZKA) do 1 do 3 do 5 do 1 do 3 do 5 do 10 do 20 do 31.5

Cennik międzynarodowy - EXPORT (DOX+PACZKA) do 1 do 3 do 5 do 1 do 3 do 5 do 10 do 20 do 31.5 Cennik międzynarodowy* Cennik międzynarodowy - EXPORT (DOX+PACZKA) Koperta (dox) PACZKA Kraj opłata celna Czas dostawy [dni] do 1 do 3 do 5 do 1 do 3 do 5 do 10 do 20 do 31.5 Anglia 44,64 44,64 52,75 44,64

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

Chcesz zobaczyć Akropol? Nowe interesujące obiekty lub nowe drogi: aktualizacja nawigacji 2015 bezbłędnie wskaże drogę.

Chcesz zobaczyć Akropol? Nowe interesujące obiekty lub nowe drogi: aktualizacja nawigacji 2015 bezbłędnie wskaże drogę. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 9,2 l/00 km, emisja CO 2 w cyklu mieszanym: 24 g/km. Wartości zużycia paliwa, emisji CO₂ i klas efektywności dla poszczególnych serii zależą od zastosowanych opon i obręczy.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ dr Anna Stępniak-Kucharska Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. 2. 3. 4. Cel referatu Dane źródłowe Pojęcie wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016

Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Rola Internetu, szczególnie mobilnego, istotnie wzrosła w

Bardziej szczegółowo

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Teza do potwierdzenia Zawodność rynku i państwa a rolnictwo Efektywne dostarczanie dobra publicznego

Bardziej szczegółowo

Procedura Europejska EPO

Procedura Europejska EPO Procedura Europejska EPO Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie partnerów czyli jak stworzyć dobre konsorcjum

Poszukiwanie partnerów czyli jak stworzyć dobre konsorcjum Poszukiwanie partnerów czyli jak stworzyć dobre konsorcjum Konsorcjum w projektach europejskich Konsorcjum zespół partnerów, którzy wspólnie składają wniosek i odpowiadają za realizację projektu. W konsorcjum

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT - wielofazowe obciążenie przyrostu wartości w każdej fazie obrotu gospodarczego, obciążający

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS konkurs 2011 Zaproszenie do składania wniosków 2012 cele akcji Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY NETTO LEKTURA AKCEPTACJA TRANSPORT WAŻNOŚĆ DOSTĘPNE KOLORY. Wersja 2 - marzec 2012

CENNIK DETALICZNY NETTO LEKTURA AKCEPTACJA TRANSPORT WAŻNOŚĆ DOSTĘPNE KOLORY. Wersja 2 - marzec 2012 Chroni Protège i upiększa et embellit życie la vie CENNIK DETALICZNY NETTO 01.03.2012 LEKTURA Numery stron w katalogu PROCITY odpowiadają numerom w kolumnie Strona w cenniku. Jeśli produkt nie występuje

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo