Rejestracja wstępna i co dalej?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestracja wstępna i co dalej?"

Transkrypt

1 Rejestracja wstępna i co dalej? Andrzej Krześlak Marcela Palczewska-Tulińska Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki Centrum ds. REACH Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego,, Warszawa Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki , Warszawa, Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2 1

2 Art. 23: Tonaż, harmonogram, tok postępowania (start: 1.VI. 2008) 1000 ton / r. + 1 tona / r. CMR ton / r. R 50/ roku 4.5 roku 5 lat 8 lat 10 lat 14 lat XII 2010 Rejestracja (2,600) XII 2012 Ocena (2,600) Rejestracja VI.2013 VI.2016 VI.2018 VI.2022 > ton rocznie > ton rocznie (2,900) Ocena (2,900) Rejestracja (~25,000) Ocena (?) Aby skorzystać z powyższych terminów przejściowych przeznaczonych na pełną rejestrację należy wziąć udział w procedurze rejestracji wstępnej: trwa ona tylko od 1 czerwca 2008 r. do 1 grudnia 2008 r. 2

3 REACH REJESTRACJA WSTĘPNA REACH 3

4 4

5 Rejestracja wstępna Rejestracja wstępna od 1 czerwca 2008 roku do 1 grudnia 2008 roku: kto? co? ile? w jakim terminie? 5

6 Artykuł 28 rozporządzenia REACH W celu skorzystania z przepisów przejściowych określonych w art. 23 każdy potencjalny rejestrujący substancję wprowadzoną w ilości co najmniej 1 tony rocznie, w tym bez ograniczeń półprodukty, przekłada Agencji wszystkie następujące informacje: nazwa substancji zgodnie z wymaganiami określonymi w sekcji 2 załącznika VI, w tym numery EINECS i CAS lub, jeżeli nie są one dostępne, inne kody identyfikujące; własne imię i nazwisko lub nazwa, nazwisko osoby kontaktowej, a także w stosownych przypadkach, imię i nazwisko oraz adres swojego przedstawiciela zgodnie z art. 4 i sekcją 1 załącznika VI; przewidywany termin rejestracji i zakres wielkości obrotu; nazwa substancji, zgodnie z wymaganiami określonymi w sekcji 2 załącznika VI, w tym numery EINECS i CAS lub, jeżeli nie są one dostępne, inne kody identyfikujące, dla których dostępne informacje są istotne pod względem zastosowania sekcji 1.3 i 1.5 załącznika XI. 6

7 Należy przygotowywać odpowiednie pliki wykorzystując trzy rodzaje ścieżek postępowania: Rejestracji wstępnej on-line samodzielnie zestawić wymagane dane i przedłożyć je za pośrednictwem portalu REACH-IT; Rejestracji wstępnej przy pomocy IUCLID 5 wykorzystując nakładkę (plug-in) w ramach aplikacji IUCLID 5, wygenerować pliki w formacie XML i przedłożyć je Agencji poprzez portal REACH-IT; Rejestracji wstępnej w formacie XML wykorzystać inne narzędzia, aby utworzyć i przedłożyć pliki związane z rejestracją wstępną za pośrednictwem portalu REACH-IT. Wymagania dotyczące plików XML dostępne są na stronie internetowej ECHA, w sekcji poświęconej aplikacji IUCLID 5. 7

8 PRZEDSIĘBIORCO POZOSTAŁO JUŻ TYLKO 39 DNI DO ZAKOŃCZENIA PROCEDURY REJESTRACJI WSTĘPNEJ!!! 8

9 JEŚLI ZANIECHASZ Stracisz prawo do okresów przejściowych w rejestracji, wynikających z zakresu tonażowego oraz rodzaju substancji; Nie dostaniesz z ECHA wykazu przedsiębiorstw zgłaszających tę samą substancję stracisz możliwość rozeznania, z kim znajdziesz się w Pre-SIEF, SIEF, a następnie w konsorcjum; Wraz z nadejściem końca terminu rejestracji wstępnej będziesz musiał wycofać się z produkcji / importu substancji nie zgłoszonej w rejestracji wstępnej; 9

10 JEŚLI ZANIECHASZ Będziesz musiał natychmiast zarejestrować w sposób pełny substancję jeszcze przed 1 grudnia 2008 r. (brak oddechu presja); Jeśli w dalszym ciągu będziesz prowadził działalność związaną z produkcją/importem substancji po terminie rejestracji wstępnej narazisz się na ryzyko poważnych konsekwencji: od zakazu prowadzenia działalności do sankcji prawno-finansowych przewidzianych w kodeksie karnym. 10

11 UWAGA!!!! Final countdown to pre-registration and registration of chemicals Warsztaty KE z 14 kwietnia 2008 roku: Substancje produkowane lub importowane po 1 czerwca 2008 r., które nie zostaną zgłoszone w rejestracji wstępnej lub zarejestrowane do 1 grudnia 2008 r., mogą zostać uznane z datą wsteczną (od 1 czerwca 2008 r.) jako produkowane lub importowane nielegalnie!!!!!!!!!!!!! 11

12 Praktyczne rady dotyczące czynności rejestracyjnych Przekaż informację na temat najbliższej procedury na tyle szeroko, na ile to możliwe; Nie czekaj do ostatniej chwili Agencja pomimo zapowiedzi, że przepustowość nie zawiedzie, napotyka na problemy techniczne wpływające na płynność działania systemu; Nie unikaj procedury rejestracji wstępnej; Bardziej zalecana nadgorliwość niż zaniechanie ; Rejestracja wstępna nie wiąże się z opłatami; Firmy będą miały czas na ostateczną decyzję dotyczącą udziału w pełnej rejestracji możliwe jest wycofanie się bez ponoszenia konsekwencji; Unikaj działań wiążących się z koniecznością przyszłej aktualizacji dokumentacji (prawie każda zmiana w pełnej dokumentacji rejestracyjnej będzie objęta opłatami). 12

13 Co dalej?... Zbieranie istniejących informacji na temat substancji podlegających rejestracji; Określić zakres niezbędnych nam informacji; Ustalić, czego nam brakuje; Poszukiwanie brakujących danych, w tym w szczególności danych literaturowych; Opracowanie strategii ich pozyskiwania; Załącznik XI: kiedy badania nie są konieczne z naukowego punktu widzenia, kiedy badanie nie jest technicznie możliwe, wyznaczenie zakresu badań w zależności od narażenia, ustalanego indywidualnie dla każdej substancji > 100 ton rocznie; Aktywne uczestnictwo w SIEF; Przystępowanie do tworzących się konsorcjów w miarę możliwości we wczesnych stadiach ich formowania; Instalacja IUCLID 5; Reklasyfikacja substancji w oparciu o GHS. 13

14 1) GHS: REACH a GHS 1 w UE GHS rozporządzenie UE niezależne od REACH; Najlepiej byłoby, gdyby zostało przyjęte w tym samym czasie, co REACH; Komisja Europejska opracowała projekt; Zastąpienie po okresie przejściowym obecnie obowiązującej klasyfikacji i oznakowania według DSD 67/548/EWG oraz DPD 1999/45/WE; Konsultacje internetowe miały miejsce w dniach 21 sierpnia - 21 października 2006 roku; Propozycja Komisji z dnia 27 czerwca 2007 r. przedłożona PE i Radzie UE 3 września b.r. przegłosowano w PE; Proponowany termin reklasyfikacji substancji: 1 grudnia 2010 r. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals Światowy Zharmonizowany System Klasyfikacji i Etykietowania Chemikaliów 14

15 Harmonogram prac nad GHS wstępna debata w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI); termin nadsyłania poprawek przez posłów Parlamentu Europejskiego; lub głosowanie nad poprawkami w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI); Wrzesień września przegłosowano projekt w Parlamencie Europejskim; 23 września 2008 r. ogłoszono projekt rozporządzenia UE w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania (GHS). 15

16 Ciekawostki dotyczące rejestracji wstępnej stan na 29 września b.r. Liczba rejestracji wstępnych: ECHA zakładała tylko wstępnych rejestracji do 1 grudnia b.r.; Dwa przedsiębiorstwa (DE i GB) przedłożyło ponad zgłoszeń w ramach procedury masowej rejestracji wstępnej!!!: z Wielkiej Brytanii była to firma Azelis - sabotaż; ECHA postanowiła ograniczyć zbiorczą rejestrację substancji do na jedną firmę; ECHA otrzymała od władz Państw Członkowskich 16 propozycji substancji na listę kandydacką docelowo do zamieszczenia w Załączniku XIV (do autoryzacji) oraz 4 nowe propozycje zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania; CEFIC wspólnie z CONCAWE opracował 4 sierpnia b.r. darmowe narzędzie do masowej rejestracji wstępnej w formacie MS Excel i umożliwiające przeformatowanie do formatu XML do przedłożenia z wykorzystaniem portalu REACH-IT. 16

17 Ciekawostki dotyczące rejestracji wstępnej stan na 29 września b.r przedsiębiorstw założyło konta na portalu REACH- IT w ramach przygotowań do rejestracji wstępnej; Otrzymano 366 notyfikacji zgłaszających substancje do badań produktu i procesu produkcji product and process oriented research and development (PPORD); Złożono 324 zapytania do ECHA dotyczące notyfikacji niektórych półproduktów i substancji niewprowadzonych: Spośród tych 324 zapytań 252 dopuszczono do dalszej oceny; Przedłożono 20 pełnych dokumentacji rejestracyjnych, w tym 15 przedłożeń mających wstępny charakter, 67 pełnych rejestracji dotyczących półproduktów wyodrębnianych i/lub transportowanych, z czego 52 stanowiły przedłożenia o charakterze wstępnym. 17

18 Liczba kont i rejestracji wstępnych w podziale na kraje członkowskie (stan na r.) Liczba zarejestrowanych kont Liczba rejestracji wstępnych AUSTRIA BELGIA BUŁGARIA CYPR CZECHY DANIA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA GRECJA HISZPANIA HOLANDIA ISLANDIA

19 Liczba kont i rejestracji wstępnych w podziale na kraje członkowskie (stan na r.) Liczba zarejestrowanych kont Liczba rejestracji wstępnych IRLANDIA LIECHTENSTEIN 8 66 LITWA LUKSEMBURG ŁOTWA MALTA 8 10 NIEMCY NORWEGIA POLSKA PORTUGALIA RUMUNIA SŁOWACJA SŁOWENIA

20 Liczba kont i rejestracji wstępnych w podziale na kraje członkowskie (stan na r.) Liczba zarejestrowanych kont Liczba rejestracji wstępnych SZWECJA WĘGRY WIELKA BRYTANIA WŁOCHY RAZEM

21 Dziękujemy za Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki Kontakt: Andrzej Krześlak uwagę Tel , Tel. kom Marcela Palczewska-Tulińska Tel lub Izabela Ostrowska Tel lub Anna Bańkowska Tel./Fax: Agnieszka Chojnacka-Grochala Tel./Fax: Fax: , Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki 21

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia REACH

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia REACH Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia REACH Listopad 2008 Wersja 2.3 Publikacja 6 listopada 2008 Dokument przygotowany przez Europejską Agencję Chemikaliów 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Cele badania

Wprowadzenie Cele badania Wprowadzenie Cele badania Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej wyznaczyła zespół, w skład którego wchodzi Centrum Strategii i Ewaluacji (CSES), firma Risk & Policy Analysts

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący udostępniania danych

Poradnik dotyczący udostępniania danych Poradnik dotyczący udostępniania danych 1 POR Poradnik dotyczący udostępniania danych wersja 2.0 kwiecień 2012 r. 2 Poradnik dotyczący udostępniania danych INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji

Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji Krzysztof Kaczorowski Kierownik Punktu Konsultacyjnego ds. REACH przy Instytucie Przemysłu Organicznego finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji Sprawozdanie ogólne 2010 Rok rejestracji Informacja prawna Opinie lub stanowiska zawarte w niniejszym sprawozdaniu ogólnym niekoniecznie odzwierciedlają pod względem prawnym oficjalne stanowisko Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Maliszewska-Mazur* REACH EKOLOGICZNE KRYTERIA I PROCEDURY OCENY CHEMIKALIÓW

Małgorzata Maliszewska-Mazur* REACH EKOLOGICZNE KRYTERIA I PROCEDURY OCENY CHEMIKALIÓW Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 42, 2010 r. Małgorzata Maliszewska-Mazur* REACH EKOLOGICZNE KRYTERIA I PROCEDURY OCENY CHEMIKALIÓW REACH ECOLOGICAL CRITERIA AND PROCEDURES FOR EVALUATION OF

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach

Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach Maj 2008 Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu REACH INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące systemu REACH, wyjaśniające wynikające

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

PAKIET DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW I NADZORU RYNKU

PAKIET DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW I NADZORU RYNKU KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.2.2013 COM(2013) 77 final PAKIET DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW I NADZORU RYNKU SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA EMISJAMI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I HANDLU UPRAWNIENIAMI DO ICH EMISJI

FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA EMISJAMI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I HANDLU UPRAWNIENIAMI DO ICH EMISJI LGD-4114-003-01/2012 Nr ewid. 168/2012/I12002/LGD Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA EMISJAMI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I HANDLU UPRAWNIENIAMI DO ICH EMISJI MARZEC 2 01 1 MISJĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /

PROJEKT - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX r. [ ](2013) XXX draft Projekt rozporządzenie Komisji z dnia XXX r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA C 17/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2015 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wytyczne EACEA 03/2015 Inicjatywa Wolontariusze

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska. Zmiany w REACH wprowadzone rozporządzeniem CLP

Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska. Zmiany w REACH wprowadzone rozporządzeniem CLP Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska Zmiany w REACH wprowadzone rozporządzeniem CLP Warszawa 2010 Publikacja przygotowana w ramach I etapu programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki PORADNIK Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. 2 Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Wersja Zmiany Data Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL. Zamówienie Nr 082 Prawo Farmaceutyczne Import Równoległy

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL. Zamówienie Nr 082 Prawo Farmaceutyczne Import Równoległy Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO - European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Styczeń 2014 r.

Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Styczeń 2014 r. Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Styczeń 2014 r. Praktyczny przewodnik dla uczestników procesu Kimberley oraz przedsiębiorstw zajmujących się handlem surowcem diamentowym

Bardziej szczegółowo

Warunki i postanowienia

Warunki i postanowienia Warunki i postanowienia Członkostwo w programie Canon Professional Services (CPS) WARUNKI I POSTANOWIENIA Niniejsze warunki i postanowienia dotyczą członkostwa CPS oraz korzyści z członkostwa CPS zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Informacji i Statystyk Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-618 Kancelaria Senatu Luty 2013 Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2013 roku

Sprawozdanie. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2013 roku Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2013 roku Warszawa, marzec 2014 r. TOM I Wstęp... 1 I. Sytuacja kadrowa i finansowa prokuratury... 5 II. Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2008R1234 PL 04.08.2013 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1234/2008 z

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 28 lipca 2010 r. Sprawozdanie nr 54/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane) 1. FINANSE - Komisja proponuje pakiet przepisów zwiększających ochronę konsumentów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY OPRACOWANIA KART CHARAKTERYSTYKI

PORADNIK DOTYCZĄCY OPRACOWANIA KART CHARAKTERYSTYKI PORADNIK DOTYCZĄCY OPRACOWANIA KART CHARAKTERYSTYKI Poradnik przetłumaczony w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki na podstawie wersji 1 opublikowanej przez ECHA 24 marca 2010 r. 1

Bardziej szczegółowo

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji EMAS - system zarządzania ochroną środowiska w Unii Europejskiej Wprowadzenie W następstwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 26.6.2009 KOM(2009) 303 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wdrożenia, działania i skuteczności domeny

Bardziej szczegółowo