Instrukcja przejścia na zapasowy serwer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja przejścia na zapasowy serwer"

Transkrypt

1 Instrukcja przejścia na zapasowy serwer wykonana przez firmę: Wrocław, ul. Berenta 35, tel. : (71) , -40 fax: (71) /28

2 Spis treści Wstęp Konfiguracja stanowiska pracy Przełączenie się na zapasowy serwer Zmiana konfiguracji extrafaxu na zapasowym serwerze epuap Integrator włączanie/wyłączanie epuap Integrator uszkodzenie hardware serwera produkcyjnego epuap Integrator awaria serwera Lotus Domino na serwerze produkcyjnym Zmiana serwera administrującego w bazach P /28

3 Wstęp W urzędzie znajdują się dwa serwery domino. Jeden o nazwie DominoSrv2, który jest serwerem produkcyjnym oraz drugi o nazwie Domino pełniący rolę serwera zapasowego. Serwer produkcyjny znajduje się na maszynie o adresie a drugi zapasowy na maszynie o adresie Z serwera DominoSrv2 odbywa się replikacja dokumentów z aplikacji MisPartner na serwer Domino o godzinie 18 wywołana przez program domino. W ten sam sposób są replikowane bazy mailowe o godzinie 19. 3/28

4 1. Konfiguracja stanowiska pracy Pierwszym krokiem przed przełączeniem się na drugi serwer (zapasowy) jest poprawna konfiguracja klienta Lotus Notes na stanowisku pracy. Wymienione czynności może wykonać administrator. Aby mieć poprawnie skonfigurowane stanowisko musimy dodać połączenie z serwerem zapasowym w lokalnej książce adresowej(names.nsf). Omawiane połączenie może już istnieć w książkach lokalnych u użytkowników ze względu na to że już wcześniej pracowali na serwerze, który aktualnie jest zapasowym (Domino). Aby skonfigurować takie połączenie należy wejść do lokalnej książki adresowej umieszczonej na obszarze roboczym klienta Lotus Notes(Rys. 1; każdy użytkownik oczywiście ma własną nazwę bazy, standardowo jest to Kontakty Imie Nazwisko pracownika). Rys. 1 Ikona lokalnej bazy adresowej na obszarze roboczym Klikając dwa razy na ikonę otworzy się lokalna baza adresowa, w niej na lewym panelu jest możliwość wejścia w Zaawansowane ustawienia(rys. 2), gdzie można zdefiniować połączenie. 4/28

5 Rys. 2 Menu boczne w lokalnej bazie adresowej Po otworzeniu się zaawansowanych ustawień wybieramy z listy Połączenia i klikamy przycisk Nowy, który jest umieszczony nad listą połączeń. Po rozwinięciu się listy wybieramy Połączenie z serwerem(rys. 3). Rys. 3 Widok menu w opcjach zaawansowanych wraz z przyciskami Następnie otworzy nam się formatka gdzie będziemy konfigurować połączenie z serwerem. W zakładce Ogólne uzupełniamy Typ połączenia, Nazwe serwera oraz Użyj portu LAN(patrz Rys. 4,5). 5/28

6 Rys. 4 Lewa część formatki do konfiguracji połączenia z serwerem - Ogólne Rys. 5 Prawa część formatki do konfiguracji połączenia z serwerem - Ogólne W Typie połączenia wybieramy Sieć lokalna, przy Użyj portu LAN zaznaczamy TCPIP (klikając w pole po lewej stronie nazwy protokołu TCPIP), w polu Nazwa serwera wpisujemy Domino/Przemkow. Po wypełnieniu przechodzimy na zakładkę Zaawansowane(patrz Rys. 4). W opcjach zaawansowanych połączenia wypełniamy tylko adres serwera docelowego(rys. 6, 7). 6/28

7 Rys. 6 Lewa część formatki do konfiguracji połączenia z serwerem Zaawansowane Rys. 7 Prawa część formatki do konfiguracji połączenia z serwerem Zaawansowane W polu adresu wpisujemy adres IP serwera zapasowego obecnie jest to Po wpisaniu adresu należy zapisać taki dokument. Dokonujemy tego poprzez przycisk Zapisz i zamknij (patrz Rys. 6). Po zamknięciu połączenie powinno dodać się na liście połączeń(rys. 8). Rys. 8 Widok Połączeń z serwerami w lokalnej książce adresowej W lokalnych książkach adresowych użytkowników będzie znajdować się więcej połączeń niż na załączonym screenie. Dodatkowo będzie tam połączenie z serwerem produkcyjnym. Po wykonaniu powyższych czynności można zamknąć lokalną książkę adresową. 7/28

8 2. Przełączenie się na zapasowy serwer W następującym rozdziale opiszemy w jaki sposób przełączyć się na serwer zapasowy po awarii serwera produkcyjnego. Jeśli wcześniej skonfigurowaliśmy sobie stanowisko pracy powinniśmy mieć możliwość połączenia się z serwerem zapasowym(jeśli nie możemy się połączyć proszę zapoznać się z rozdziałem 1). Aby połączyć się z serwerem zapasowym należy na obszarze roboczym klienta Lotus Notes wcisnąć kombinacje przycisków Ctrl+O co spowoduje wyświetlenie się okna do otwierania aplikacji. Rys. 9 Okno otwierania aplikacji W polu Szukaj w: wpisujemy Domino/Przemkow i wciskamy Enter. Taka czynność spowoduje połączenie się z serwerem zapasowym i wyświetlenie baz danych oraz katalogów na serwerze Lotus Domino. Na liście wyszukujemy katalogu P21 i otwieramy go poprzez dwukrotne kliknięcie w ikonę katalogu(patrz rys. 10). 8/28

9 Rys. 10 Okno do otwierania aplikacji widok katalogów na serwerze Po wyświetleniu się listy baz danych proszę zaznaczyć, które z nich mają być wyciągnięte na obszar roboczy(na rys. 11 zaznaczono trzy bazy). Aby zaznaczyć więcej niż jedną bazę danych wystarczy przytrzymać klawisz Ctrl i kliknąć myszką w następną bazę. Najważniejsze bazy w aplikacji to Katalog systemu 303 i Dokumenty 303, które należy zaznaczyć i wyciągnąć na obszar roboczy. Na screenie zaznaczono również Bazę adresową, po zaznaczeniu klikamy w przycisk Zakładka...(patrz rys. 11). Rys. 11 Okno do otwierania aplikacji widok zaznaczonych baz danych 9/28

10 Po kliknięciu pokaże się okno Dodawanie zakładki, w którym wystarczy kliknąć przycisk OK. Rys. 12 Okno zakładki Po dodaniu wybranych baz na obszar roboczy, na wybranych przez nas bazach pojawi się przycisk (patrz rys. 13) do wyboru repliki, z której chcemy korzystać. Klikając na przycisk pojawia się menu, w którym możemy wybrać replikę, z której ma korzystać. W naszym przypadku musimy zaznaczyć Domino/Przemkow. Rys. 13 Ikona bazy Dokumentów wraz z przyciskiem do zmiany repliki Po wyborze repliki wystarczy otworzyć bazę dokumentów i pracować na niej. Jeśli wyświetli się komunikat o braku konfiguracji środowiska należy wybrać z menu klienta Działania System-> Konfiguruj środowisko 10/28

11 Rys. 14 Konfiguracja środowiska 11/28

12 3. Zmiana konfiguracji extrafaxu na zapasowym serwerze Pierwszym krokiem aby extrafax działał na starym serwerze jest zmiana wyjścia w domenie Extrafax zdefiniowanej w domino directory. W celu zmiany należy wejść na prawach administratora do publicznej książki adresowej (names.nsf) umieszczonej na serwerze Domino/Przemków poprzez podwójne kliknięcie skrótu umieszczonego na obszarze roboczym. Rys. 15 Skrót do publicznej książki adresowej Po wejściu do bazy ukaże się nam lista użytkowników zarejestrowanych w systemie. Po lewej stronie w sekcji Configuration jest podsekcja Messaging. Należy kliknąć na nią aby wyświetliła się lista dostępnych widoków w tej podsekcji. Z listy należy wybrać Domains by wyświetlić dokumenty konfiguracji domen. Po rozwinięciu typu Foreign Domain należy wyedytować domenę Extrafax(otworzyć dokument możemy poprzez podwójne kliknięcie w dokument lub poprzez jedno kliknięcie na dokumencie i ponowne w przycisk Edit Domain widoczny na rys. 16). 12/28

13 Rys. 16 Widok zdefiniowanych Domen w publicznej książce adresowej Po otworzeniu dokumentu należy kliknąć w przycisk Edit Domain i przejść do zakładki Mail Information. Rys. 17 Edycja dokumentu domeny Extrafax W wybranej zakładce wystarczy zmienić Gateway server name z DominoSrv2/Przemkow na 13/28

14 Domino/Przemkow po czym kliknąć w przycisk Save & Close. Rys. 18 Widok zakładki Mail Information Domeny Extrafax Po zamknięciu dokumentu należy przejść na widok Mial-In Databases and Resources. Na widoku należy wyedytować konfigurację bazy mail-in InFax21 klikając dwa razy na dokument konfiguracji tej bazy(rys. 19). Rys. 19 Widok dokumentów konfiguracji baz Mail-In Po otworzeniu się dokumentu należy kliknąć w przycisk Edit Mail-In Database aby przejść w stan 14/28

15 edycji dokumentu. Po tej czynności należy zmienić wpis w polu Server z DominoSrv2/Przemkow na Domino/Przemkow, które znajduje się w zakładce Basics (patrz rys. 20). Rys. 20 Widok dokumentu konfiguracji bazy Mail-In InFax21 Rys. 21 Edycja pola Server w dokumencie konfiguracji bazy Mail-In InFax21 Zmieniając wartość pola Server musimy zapisać dokument za pomocą przycisku Save & Close, który jest widoczny w lewym górnym rogu formatki. Następnym krokiem w konfiguracji extrafaxu będzie sprawdzenie dokumentu konfiguracji w bazie Pstat.nsf, w którym znajduje się lokalizacja bazy dokumentów. W tym celu otwieramy bazę pstat.nsf(jeśli nie mamy jej na obszarze roboczym należy ją otworzyć w taki sam sposób jak bazy P21 co zostało opisane w punkcie 2 instrukcji), która znajduje się w głównym katalogu serwera Lotus Domino. 15/28

16 Rys. 22 Otwieranie bazy Pstat.nsf Otwierając baze P21 InFax będziemy mieć możliwość wyświetlenia widoku Konfiguracja, który znajduje się w katalogu System(jeśli nie będzie widocznego widoku Konfiguracja należy kliknąć w katalog System). Na wymienionym widoku znajduje się dokument konfiguracji, który należy wyedytować. Rys. 23 Widoki dostępne w bazie Pstat.nsf 16/28

17 Rys. 24 Dokument konfiguracyjny na widoku Konfiguracja W otworzonym dokumencie konfiguracji należy sprawdzić czy pola są prawidłowo wypełnione. Poprawna konfiguracja powinna wyglądać jak na rys. 25. W przypadku jakiejś różnicy należy odpowiednio zmienić błędnie wypełnione pole następnie zapisać dokument za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+S i zamknąć. Rys. 25 Dokument konfiguracyjny bazy Pstat.nsf Ostatnim krokiem jest restart serwera extrafax. W tym celu musimy połączyć się z komputerem, na którym działa serwer extrafax lub podejść do niego. Połączyć się można za pomocą pulpitu zdalnego. Pulpit zdalny uruchamiamy z menu Start Wszystkie programy Akcesoria Podłączanie pulpitu zdalnego(patrz rys. 26). Po otwarciu się okna wpisujemy adres IP, na który chcemy się połączyć. W tym przypadku wpisujemy i klikamy w przycisk Opcje >> (rys. 27). W otwartych opcjach połączenia wpisujemy w polu Nazwa użytkownika Agnieszka i klikamy w przycisk Podłącz. 17/28

18 Rys. 26 Uruchamianie Połączenia zdalnego pulpitu 18/28

19 Rys. 27 Podłączanie pulpitu zdalnego Rys. 28 Opcje zaawansowane podłączenia pulpitu zdalnego 19/28

20 Po połączeniu się z komputerem na, którym jest serwer extrafax na pulpicie powinny znajdować się otwarte dwa okna jeśli są zminimalizowane można je przywrócić i zamknąć. Okna zamykamy za pomocą 'X' znajdującym się z prawym górnym rogu okna. Rys. 29 Okna aplikacji ekstrafax Po zamknięciu okien należy uruchomić extrafax ponownie. Przed ponownym uruchomieniem serwera należy sprawdzić czy jest uruchomiony klient Lotus Notes na użytkowniku Extra Fax, jeśli nie jest uruchomiony to klikamy w ikonę służącą do otwarcia klienta Lotus Notes(klient nie żąda hasła gdyż ten użytkownik go nie potrzebuje). Następnie wchodzimy w Start Wszystkie programy ExtraFax ExtraFax Server. Po kliknięciu na ExtraFax Server ponownie otworzą się dwa okna i serwer wystartuje. 20/28

21 Rys. 30 Ścieżka do otwarcia serwera ExtraFax 21/28

22 3. epuap Integrator włączanie/wyłączanie Aplikacja epuap Integrator uruchamiana jest przez crona na serwerze produkcyjnym. W takim przypadku określamy co uległo awarii. Gdy mamy problem z samym serwerem Lotus Domino to aplikacja dalej działa, więc musimy ją wyłączyć na serwerze produkcyjnym i uruchomić na zapasowym. W przypadku gdy awarii ulegnie hardware serwera produkcyjnego wystarczy uruchomić aplikację epuap Integrator na zapasowym serwerze. Przez uruchomienie aplikacji mamy na myśli dodanie jej do crona aby była automatycznie uruchamiana. W następnych podpunktach opiszemy oba przypadki. 3.1 epuap Integrator uszkodzenie hardware serwera produkcyjnego W takim przypadku musimy połączyć się z serwerem zapasowym za pomocą programu putty. Jeśli nie posiadamy programu możemy go ściągnąć ze strony Po ściągnięciu pliku putty.exe uruchamiamy go poprzez podwójne kliknięcie na ikonę. Następnie uruchomi się program. W otwartym oknie aplikacji putty w miejscu Host Name(or IP address) wpisujemy adres IP serwera zapasowego(dla przypomnienia podano również adres IP serwera produkcyjnego, proszę wziąć pod uwagę to że oba adresy mogą uledz zmianie rys. 31): adres serwera Domino - zapasowy adres serwera DominoSrv2 produkcyjny Zakładamy że połączenie odbywa się z sieci wewnętrznej urzędu. Po wpisaniu adresu należy kliknąć przycisk Open, spowoduje on nawiązanie połączenia z serwerem, którego adres IP wpisaliśmy. Następnie w oknie musimy wpisać nazwę użytkownika, na którego chcemy się zalogować. Tym użytkownikiem jest root, więc wpisujemy jego nazwę i po chwili jest żądanie wpisania hasła, które trzeba wpisać(ze względu na politykę bezpieczeństwa nie umieszczamy tego hasła w instrukcji)- patrz rys. 32. Wpisując hasło nie pokażą się żadne znaki świadczące o wprowadzeniu go, dlatego trzeba uważnie wprowadzać hasło. 22/28

23 Rys. 31 Okno konfiguracji sesji aplikacji putty Rys. 32 Okno programu putty z wpisanym użytkownikiem i żądaniem hasła 23/28

24 Po wprowadzeniu hasła wyświetli nam się komunikat o ostatnim logowaniu i adresie, z którego to logowanie nastąpiło. Następnym krokiem jest dodanie harmonogramu wykonywania się aplikacji epuap Integrator do crona. W tym celu wpisujemy crontab -u itsodom7 -e co spowoduje edycję pliku konfiguracji crona dla użytkownika itsodom7. Po wpisaniu na ekranie pojawi się zawartość pliku(patrz rys. 33), następnie wciskamy klawisz a aby przejść w stan edycji pliku. Rys. 33 Zawartość pliku itsodom7 Edytujemy plik w ten sposób że usuwamy znak hash '#'(znak jest umieszczony na początku wiersza) przesuwając na niego marker i wciskając przycisk DELETE. Po usunięciu wciskamy przycisk Esc i wpisujemy :x (patrz rys. 34) co spowoduje zapisanie i zamknięcie pliku. Rys. 34 Zapisywanie zmian w pliku crona Po zapisaniu się pliku na ekranie pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej. 24/28

25 Rys. 35 Komunikat o instalacji nowej tablicy crona Po instalacji nowej tablicy w cronie aplikacja epuap Integrator będzie wykonywała się automatycznie co pół godziny między godziną 6 a 18. Aby rozłączyć się i zamknąć sesje programu putty wpisujemy exit, co spowoduje zamknięcie okna. 3.2 epuap Integrator awaria serwera Lotus Domino na serwerze produkcyjnym Opisywany przypadek obejmuje awarie serwera Lotus Domino na serwerze produkcyjnym. W takim wypadki aplikacja epuap Integrator działa na serwerze produkcyjnym. Samo uruchomienie jej na serwerze zapasowym(zostało opisane w punkcie 3.1) nie wystarczy. Aplikację trzeba wyłączyć na serwerze gdzie serwer domino(dominosrv2) nie działa. Sama operacja będzie polegała na wykonaniu takich samych kroków jak w punkcie 3.1, z tą różnicą że za pomocą programu putty połączymy się z serwerem produkcyjnym tj. wpiszemy adres IP Po połączeniu się również zalogujemy się na użytkownika root. Następnie wyedytujemy tablice cron użytkownika notes za pomocą komendy crontab -u notes -e. Tak jak w poprzednim punkcie wciskamy przycisk a i edytujemy wpis(patrz rys. 33) z tą różnicą że w tym przypadku nie ma znaku hash '#' i musimy go dodać na początek wiersza(patrz rys. 36). Po umieszczeniu dodatkowego znaku zapisujemy i wychodzimy z edycji poprzez przyciśnięcie klawisza Esc i wpisaniu :x. Po wyłączeniu aplikacji na serwerze produkcyjnym należy postępować jak w punkcie 3.1, czyli zmienić wpis na serwerze zapasowym w crontab użytkownika itsodom7. 25/28

26 Rys.36 Edycja crontab użytkownika notes na serwerze produkcyjnym 26/28

27 4. Zmiana serwera administrującego w bazach P21 Dostosowując bazy P21 do obsługi blokad lotusowych musimy jeszcze zmienić serwer administracyjny na każdej z replikowanych baz. Aby to zrobić klikamy prawym przyciskiem myszy na ikone umieszczoną na obszarze roboczym i wybieramy Application Access Control (Aplikacja Lista Dostepu...). Po otworzeniu się okna przechodzimy na zakładkę Advanced (Zaawansowane) patrz rys. 37 Rys. 37 Access Control List bazy Po otwarciu zakładki w górnej części możemy ustawić serwer administracyjny. Z listy lub wpisując ustawimy serwer Domino/Przemkow i klikamy w przyciks OK, który jest na dole okna. 27/28

28 Rys. 38 Opcje zawansowane ACLa 28/28

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instrukcja numer D1/04_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Kolejne

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU

ŚWIADCZENIA RODZINNE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU TOP-TEAM TT http://www.top-team.pl WARSZAWA 2008 CZĘŚĆ I Podręcznik Użytkownika Strona 2 Spis Treści INFORMACJE O PROGRAMIE...7 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych)

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych) Oprogramowanie firmy Sygnity System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) oraz Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych) Instalacja na serwerze Linux Fedora 16 w architekturze 64 bitowej

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu.

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu. Tytuł DB.IntraSTAT instrukcja obsługi wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0714 Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja obslugi wersji 1_0 Ostatnie zmiany 2006-12-18 08:58:00 Projekt DB.IntraSTAT Informacje

Bardziej szczegółowo

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl MPU Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe.

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja dotyczy rejestratorów z serii BCS LE LN LB GBE HBE. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo