5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie"

Transkrypt

1 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie Branża farmaceutyczna w odpowiedzi na nowe wymogi na rzecz bezpiecznego leku czyli wypracowywanie dobrych praktyk w Polsce 8-10 październik 2013r. Sopot Anna Kosmacz-Chodorowska

2 Instytut Logistyki i Magazynowania rok założenia 1966 forma prawna - jednostka badawcza założyciel Ministerstwo Gospodarki organizacja krajowa GS1 Polska - od 1990 roku zatrudnienie - ok. 200 pracowników filary Instytutu Centrum Wiedzy Logistycznej Centrum e-gospodarki Centrum GS1 Polska

3 Dobre praktyki biznesowe Zadania: Spełnianie wymogów wynikających z aktów prawnych Spełnianie rosnących wymogów klientów Wygrywać z konkurencją Rozwiązania: Stosowanie usprawniających narzędzi e-gospodarki Stosowania jednolitych rozwiązań, systemów i standardów wewnątrz firmy i w kontaktach z otoczeniem Efektywne wdrażanie narzędzi e-gospodarki

4 Fałszowane produkty lecznicze - zmiana dyrektywy 2001/83/WE Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu w celu zapobiegania wprowadzania do dystrybucji sfałszowanych pod względem tożsamości, historii lub źródła pochodzenia produktów leczniczych Założenie: serializacja leków + śledzenie substacji czynnych panaceum na fałszowanie leków

5 DYREKTYWA 2011/62/UE - istota zmian Zabezpieczenia umożliwiać mają: - weryfikację autentyczności produktu leczniczego - identyfikację opakowań jednostkowych -sprawdzenie, czy opakowanie zbiorcze zewnętrzne zostało naruszone -Zabezpieczenia nie mogą być usuwane, zmieniane i zakrywane!!! Seria produkcyjna: dodaje się uzupełnienie informacji o numer serii produktów leczniczych, przynajmniej do zawierających zabezpieczenia Inne: rozszerzony zakres rejestracji i sprawdzania = kontrola pochodzenia: substancje czynne wypełniacze wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw Sprzedaż przez internet produktów leczniczych: dane kontaktowe właściwego organu lub organu, do którego wniesiono zgłoszenia hiperłącze do krajowej strony internetowej wspólne logo, widoczne na każdej stronie, które zawiera hiperłącze do wpisu osoby w wykazie

6 Istota zmian - dodatkowe dane Dokumentacja: Art. 82: W zakresie wszystkich dostaw produktów leczniczych dla podmiotu upoważnionego lub uprawnionego do dostawy produktów leczniczych dla ludności w zainteresowanym Państwie Członkowskim upoważniony hurtownik musi dołączyć dokumenty, które umożliwiają ustalenie: - daty, - nazwy oraz farmaceutycznej postaci produktu leczniczego, - dostarczonej ilości, - nazwy i adresu dostawcy i nadawcy. dodano: - numer seryjny produktu leczniczego, przynajmniej w odniesieniu do produktów wymagających zabezpieczeń, o których mowa w art. 54a); W Polsce: rejestracja numeru seryjnego od dawna, ale na piechotę długo, kosztownie, bez gwarancji

7 Grupa robocza GS1 w ochronie zdrowia rozwiązuje problemy branżowe GS1 Healthcare Interest Group Od marca 2012 roku GS1 Ochrona Zdrowia należy do grupy roboczej działającej w obszarze e-zdrowia, powołanej przez Komisję Europejską Firmy z branży ochrony zdrowia: Baxter, B.Braun, GSK, Johnson&Johnson, Medtronic, Merck, Pfizer, Tyco Instytucje / stowarzyszenia: EFPIA, EUCOMED, HL7, ISBT Organizacje krajowe GS1: np. ILiM GS1 Polska Efekt prac grupy GS1: Zalecenia w zakresie identyfikacji leków i materiałów medycznych Zalecenia w zakresie symboliki kodowej: GS1 Data Matrix

8 Dobre praktyki biznesowe wypracowywane przez krajową Grupę Roboczą dla producentów, dystrybutorów, w tym hurtowni i aptek oraz szpitali z udziałem stowarzyszeń i firm informatycznych Cel działania Grupy Roboczej Ochrona Zdrowia GS1 Polska i forma uczestnictwa Uczestnicy Grupy Roboczej Ochrona Zdrowia GS1 Polska Oczekiwania wobec uczestnictwa w Grupie: zakres prac, sposoby działania i pozyskiwania info I spotkanie: zakres dobrych praktyk w traceability / kodowanie II spotkanie: Elektroniczna Wymiana Danych

9 I spotkanie Grupy Roboczej Ochrona Zdrowia GS1 Polska 23 kwiecień 2013r. Poznań Zakres prac grupy roboczej wg jej uczestników wypracowanie dobrych praktyk / organizacyjno 13/13 technicznych wytycznych w zakresie śledzenia (traceability) produktów leczniczych lub wyrobów medycznych wg regulowań UE, krajowych aktów prawnych oraz standardów globalnych usprawnienie łańcuchów dostaw z wykorzystaniem 10/13 systemów automatycznej identyfikacji kodów kreskowych usprawnienie kontaktów z dostawcami i odbiorcami z 11/13 wykorzystaniem elektronicznych dokumentów identyfikacja i znakowanie kodami kreskowymi produktów w 11/13 różnych formach opakowaniowych

10 Dobre praktyki - zakres opracowania Dobre praktyki nt. traceability - dwie części: I - dobre praktyki nt. traceability uwzględniające aktualnie obowiązujące akty prawne II -dobre praktyki nt. traceability uwzględniające zapowiadane akty prawne

11 Standardy GS1 przyjęte w ochronie zdrowia GTIN -Globalny Numer Jednostki Handlowej GLN- Globalny Numer Lokalizacyjny EAN 13 GS1-128 SSCC- Seryjny Numer Jednostki Logistycznej. Identyfikatory Zastosowania GS1 Etykieta logistyczna GS1 Data share GS1 GS1 DataBar GS1 DataMatrix RFID/EPC GS1 XML EANCOM <?xml version="1.0" encoding="utf 8"?> BGM ' DTM+137: :102' NAD+SU ::9' <orders xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlsch ema instance" xsi:nonamespaceschemalocation="gs1 orders v093.xsd">

12 Identyfikacja materiałów zaopatrzeniowych, leków i materiałów medycznych dziś i jutro Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN-8, 12, 13, 14) nowe zasady nadawania numerów leków rejestrowanych Znakowanie w opakowaniach detalicznych kody EAN/UPC EAN-13

13 KBPOZ w sieci i komórce Referencyjne źródło informacji o produktach Weryfikacja danych z rynku Możliwość prezentacji produktów w postaci zdjęć i lików do stron www Podstawa do tworzenie nowych usług Sprawne zarządzanie numerami Bezpieczne przechowywania danych Dostęp on-line 24h / 7 dni

14 Identyfikacja globalna lokalizacji formalno-prawnej i fizycznej Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 - GLN (np. dostawca, odbiorca: producent, hurtownia, detalista, apteka, szpital lub fizyczne miejsce: magazyn, gniazdo regałowe) GLN w Polsce Prefiks Nr podmiotu Nr szczegółowej Cyfra GS1 gospodarczego / firmy lokalizacji kontrolna 590 P1 P2 P3 P4 L1 L2 L3 L4 L5 K 590 P1 P2 P3 P4 P5 L1 L2 L3 L4 K 590 P1 P2 P3 P4 P5 P6 L1 L2 L3 K 590 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 L1 L2 K 590 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 K 590 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 K IZ 410 Kod lokalizacyjny odbiorcy towaru (wysłać do, dostarczyć do) IZ 412 Kod lokalizacyjny dostawcy (zakupiono od) format n13

15 Identyfikacja globalna jednostek logistycznych w Polsce Śledzenie produktów na paletach, w pojemnikach etykieta logistyczna GS1 z SSCC Seryjny Nr Jednostki Logistycznej (Serial Shipping Container Code) SSCC Cyfra Prefiks Nr jednostki Indywidualny nr Cyfra 0-9 GS1 kodującej /firmy jednostki logistycznej kontrolna IAC 590 P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 K IAC 590 P1 P2 P3 P4 P5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 K IAC 590 P1 P2 P3 P4 P5 P6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 K IAC 590 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 K

16 Standardowe Identyfikatory Zastosowania GS1 i ich dobór IZ to standard globalny znakowania danych biznesowych typu: 1 o Identyfikacja towaru np. numer GTIN towaru 2 o Numery kontrolne np. numer serii produkcyjnej, numer seryjny, numer SSCC jednostki logistycznej, 3 o Daty np. data produkcji, data ważności, data jakości, data pakowania 4 o Ilość np. wg sztuk w opakowaniu zbiorczym logistycznym 5 o Wymiary handlowe (dla opakowań o zmiennej ilości) i logistyczne 6 o Dokumenty referencyjne - np. numer zamówienia 7 o Kody lokalizacyjne np. numer GLN dostawcy, numer GLN odbiorcy 8 o Zastosowania specjalne 9 o Zastosowania wewnętrzne oraz prefiks definiujący rodzaj i format danych, np. n14, an 20 itp.

17 Hierarchia produktów w farmacji poziom pakowania i funkcja w łańcuchu dostaw a sposoby kodowania wg zawartości Mix SSCC Palety Jednostki (niedetaliczne) zbiorcze jednorodne - logistyczne Jednostki detaliczne Pojedyncze opakowanie GTIN + ilość nr partii prod data ważności SSCC GTIN

18 Kodowanie opakowań niedetalicznych - jednostka handlowa GTIN-14 w kodzie ITF-14 Sposób zalecany: znakowanie z dodatkowymi informacjami kodem GS1-128 IZ 01 GTIN IZ 15 Data ważności IZ 10 - Numer serii produkcyjnej (0 1) (3 0) 5 0 (1 0) a b c d (01) (17) (10) 41

19 obre praktyki: oznaczać wszystkie opakowania wg hierarchii i funkcji w łańcuchu dostaw opakowań jednostek handlowych i logistycznych Etykieta logistyczna GS1 na jednostce logistycznej Kod GS1-128 na opakowaniu zbiorczym handlowym Kody EAN/UPC na opakowaniach detalicznych Etykieta logistyczna GS1 na jednostce logistycznej typu mix:

20 Spełniać wymagania techniczne kodów kreskowych GS1 - weryfikacja kodów i etykiet Budowa kodów GS1 Wymiary symbolu w granicach normy: współczynniki powiększenia, wysokość kresek, marginesy, jakość wydruku Kontrast nadruku dla kresek i tła (kolory do odczytu w podczerwieni) Odpowiednia lokalizacja oznaczeń kodowych na różnych formach opakowaniowych Weryfikatory kodów kreskowych Kontrola oznaczeń i etykiet logistycznych wg procedur GS1, w tym: certyfikacja drukarni, kontrola w GS1 Polska,

21 Wdrożenie etykiety logistycznej GS1 - narzędzia do drukowania program do projektowania i drukowania etykiet logistycznych w pełni zgodnych z międzynarodowymi standardami systemu GS1 oraz wytycznymi europejskimi Powstał w wyniku wielu lat analizowania potrzeb klientów i zbierania informacji w firmach z różnych sektorów w Polsce i na świecie - odpowiada potrzebom rynkowym Jest na bieżąco udoskonalany, wg danych i doświadczeń wynikających z praktyki tworzenia etykiet logistycznych w Polsce, w Europie i na świecie Jego unikatową cechą jest: gdy wymagane jest drukowanie niewielkiej liczby etykiet - możliwość wydruku etykiet na drukarce laserowej (biurowej) gdy potrzeba dużej liczby etykiet - program umniejsza koszty wdrożenia termotransferowych drukarkach specjalizowanych o koszt ich oprogramowania szablony tworzone wg specyfiki produktu i jednostki logistycznej etykiety nie wymagają weryfikacji merytoryczno-technicznej mmaksymalnie zautomatyzowany proces tworzenia danych na etykiecie

22 Kodowanie jutro opakowań detalicznych produktów leczniczych 22 Data Matrix + kodowanie danych wg standardów GS1 + wersja kodu ECC200 = GS1 Data Matrix Kod producenta dla produktu (GTIN or NTIN): 14 cyfr Unikalny numer seryjny (losowy): do 20 alfanumerycznych znaków Data ważności: 6 cyfr(rrmmdd) Numer partii: do 20 alfanumerycznych znaków + minimalne wymagania dotyczące jakości i losowości Przykład: GTIN: (01) Partia: (10) TEST5632 Data: (17) S/N: (21) Więcej informacji o specyfikacji EFPIA: Europejski Przewodnik Kodowania Opakowań

23 Dziękuję za uwagę! Anna Kosmacz-Chodorowska tel. +48 (061) ,

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

GS1 Globalny Język Biznesu

GS1 Globalny Język Biznesu GS1 Globalny Język Biznesu 1 jest międzynarodową organizacją, tworzącą i wdrażającą otwarte standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w łańcuchach dostaw na całym świecie, niezależnie od branży. System

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania

Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania Dr Piotr Nowak Instytut Logistyki i Magazynowania Rozwój systemów

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 Grzegorz Sokołowski Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Identyfikowalność i znakowanie produktów rybnych, 23-24 maja 2013, Gdańsk Agenda

Bardziej szczegółowo

Podręcznik stosowania systemu GS1

Podręcznik stosowania systemu GS1 Podręcznik stosowania systemu GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008 Opracowanie: na podstawie materiałów GS1 Tłumaczenie: Centrum GS1 Polska Skład: United Advisers, www.unitedadvisers.com

Bardziej szczegółowo

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY TRENDY Globalny system automatycznej identyfikacji GS1 kmdr rez. prof. dr hab. Krzysztof Ficoń... 4 Zmiany w przepisach dotyczących żołnierzy zawodowych (cz. III) płk Piotr Pabisiak-Karwowski...18 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania systemu

Zasady wdrażania systemu Zasady wdrażania systemu zalecane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

System informatyczny WMS

System informatyczny WMS 0.1 System informatyczny WMS Informacje wprowadzające Założenia i podstawy systemu MaGS1. Ogólny opis funkcji systemu. Przykładowe formatki dla danych statycznych i danych dynamicznych. Kontakt: LTI@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu automatycznej identyfikacji pozycji magazynowych na bazie kodów kreskowych GS1

Koncepcja wdrożenia systemu automatycznej identyfikacji pozycji magazynowych na bazie kodów kreskowych GS1 Koncepcja wdrożenia systemu automatycznej identyfikacji pozycji magazynowych na bazie kodów kreskowych GS1 Kontakt: Jerzy.Majewski@ilim.poznan.pl (605 539 705) Strona 2 z 12 Spis treści Cele projektu...

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 26.06.2015 Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ Po co,

Bardziej szczegółowo

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1 www.gs1pl.org The global language of business WSTĘP Powodzenie standardów systemu GS1 służących do identyfikacji produktów, usług i lokalizacji, stworzyło wśród użytkowników

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu MaGS1 to system klasy WMS wspomagający procesy magazynowe oraz łańcuchy dostaw. System jest wdrażany w sposób całościowy (oprogramowanie, urządzenia, usługi, serwis),

Bardziej szczegółowo

GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI

GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI Instytut Logistyki i Magazynowania EAN Polska GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI Artykuł zawiera krótkie charakterystyki dwóch nowych

Bardziej szczegółowo

Informacja w logistyce

Informacja w logistyce Dr Mariusz Maciejczak Informacja w logistyce www.maciejczak.pl Informacja w logistyce Systemy informacji logistycznej są to struktury złożone ze wzajemnie powiązanych: ludzi, sprzętu, oprogramowania i

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI 1 Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2005 2 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Identyfikacja towarów w komunikatach EDI...4 2.1. Towary standardowe...

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE. Joanna Palonka

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE. Joanna Palonka WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE Joanna Palonka Wprowadzenie Postęp techniczny i technologiczny powodujący elektronizację gospodarki są istotnymi czynnikami wpływającymi na rozwój firm i ich

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo