Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DM1-2050EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: P. z podanych tu informacji nie powinny by uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. HP nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy techniczne i wydawnicze ani za pominicia, jakie mog wystpi w niniejszym dokumencie. Numer katalogowy: Instrukcje obslugi Firma HP dba, aby jej produkty mialy minimalny wplyw na rodowisko naturalne. Jednym z przejawów tej dzialalnoci jest udostpnienie na dysku twardym komputera -- w Pomocy i obsludze technicznej -- instrukcji obslugi i centrów szkoleniowych. Dodatkow pomoc techniczn i aktualizacje instrukcji obslugi mona uzyska w sieci Web. U ytkownicy systemu Windows Szukasz dalszych instrukcji obslugi? Znajduj si na komputerze. Kliknij: Start > Pomoc i obsluga techniczna > Instrukcje obslugi U ytkownicy systemu Linux Szukasz dalszych instrukcji obslugi? Znajduj si na dysku User Guides (Instrukcje obslugi) dolczonym do komputera. Uslugi subskrypcji dla komputerów przeno nych dla firm Dziki najnowszym sterownikom, poprawkom i powiadomieniom produkt bdzie zawsze aktualny. Zarejestruj si w witrynie www. hp.com/go/alerts, aby otrzymywa poczt elektroniczn powiadomienia o alertach. Umowa Licencyjna U ytkownika Oprogramowania (EULA) ZAINSTALOWANIE, SKOPIOWANIE, POBRANIE LUB JAKIEKOLWIEK INNE UYCIE OPROGRAMOWANIA ZAINSTALOWANEGO NA TYM KOMPUTERZE JEST TRAKTOWANE JAKO ZAAKCEPTOWANIE WARUNKÓW UMOWY LICENCYJNEJ UYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA HP (EULA). JEELI NIE AKCEPTUJESZ WARUNKÓW TEJ UMOWY, MUSISZ ZWRÓCI KOMPLETNY, NIEUYWANY PRODUKT (SPRZT I OPROGRAMOWANIE) W TERMINIE 14 DNI, ABY UZYSKA ZWROT KOSZTÓW ZGODNIE Z ZASADAMI ZWROTÓW OBOWIZUJCYMI W MIEJSCU ZAKUPU. Aby uzyska dalsze informacje lub zada zwrotu pelnych kosztów zakupu komputera, naley skontaktowa si z lokalnym punktem sprzeday (ze sprzedawc). Kontakt z dzialem obslugi klienta Jeli informacje dostpne w Instrukcji obslugi lub Centrum szkoleniowym nie pomogly w rozwizaniu problemów, mona skontaktowa si z dzialem obslugi klienta HP na stronie: Mona tam: Porozmawia online ze specjalist firmy HP. Jeeli monaczat ze specjalist pomocy technicznej nie jest dostpny w danym jzyku, skorzysta z pomocy w jzyku angielskim. Wysla wiadomo do dzialu obslugi klienta HP. Znale wiatowe numery telefoniczne do dzialu obslugi klienta HP. Odszuka centrum serwisowe HP. Numer seryjny na etykiecie Umieszczona na spodzie komputera etykieta z numerem seryjnym zawiera wane informacje, które mog by potrzebne podczas kontaktów z pomoc techniczn Nazwa produktu Numer seryjny Numer produktu 4 5 Okres gwarancji Opis modelu (tylko wybrane modele) Informacja gwarancyjna Specjaln ograniczon gwarancj firmy HP dostpn dla danego produktu mona znale w menu Start lub na dolczonym do opakowania dysku CD/DVD. W niektórych krajach/regionach do opakowania moe by dolczona wydrukowana wersja ograniczonej gwarancji HP. W krajach/regionach, w których nie zalczono drukowanej wersja gwarancji, mona o ni poprosi na stronie lub piszc na adres: Ameryka Pólnocna: Hewlett Packard, MS POD, Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA Europa, Bliski Wschód, Afryka: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/naviglio (MI), Italy Azja i Pacyfik: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore Naley dolczy numer produktu, informacje na temat okresu gwarancji (znajduje si na etykiecie z numerem seryjnym), imi i nazwisko oraz adres korespondencyjny. Spis treci Rozdzial 1: Dalsze czynnoci Wprowadzenie do HP QuickWeb (tylko w wybranych modelach) Tworzenie dysków do odzyskiwania. Lczenie z Internetem... Aktualizacja oprogramowania antywirusowego... Poznawanie komputera Rozdzial 2: Wyszukiwanie informacji Lokalizowanie elektronicznych instrukcji obslugi..

3 Dodatkowe informacje.. 4 Rozdzial 3: Korzystanie z HP QuickWeb (tylko w wybranych modelach) Pierwsza konfiguracja HP QuickWeb Korzystanie z HP QuickWeb Uruchamianie systemu Microsoft Windows Wylczanie i wlczanie HP QuickWeb Poloenie ikon sterujcych QuickWeb Poloenie przycisków paska LaunchBar... 8 Poloenie ikon powiadomie.. 9 Uywanie panelu ustawie Konfiguracja sieci

4 10 Odtwarzanie muzyki Przegldanie zdj Korzystanie z komunikatorów za pomoc aplikacji Czat Telefoniczne polczenia internetowe za pomoc Skype Rozdzial 4: Utrzymywanie bezpieczestwa komputera Zabezpieczanie komputera przed wirusami..... Ochrona plików systemowych..... Ochrona prywatnoci uytkownika Ochrona komputera przed skokami napicia.... Wylczanie komputera...

5 ... Bezpieczne korzystanie z komputera iii Rozdzial 5: Sie Wybieranie typu dostpu do sieci Internet Wybór uslugodawcy internetowego. Korzystanie z narzdzia Internet Services & Offers.... Korzystanie z ikon dostarczonych przez uslugodawc internetowego. Korzystanie z kreatora systemu Windows Polcz z Internetem. Konfiguracja sieci bezprzewodowej Podstawy komputera notebook Spis treci Krok 1: Zakup uslugi polczenia internetowego o duej szybkoci... Krok 2: Zakup i instalacja routera bezprzewodowego... Krok 3: Skonfiguruj komputer do polczenia z sieci bezprzewodow..... Podlczanie do sieci przewodowej.. Lczenie z bezprzewodow sieci rozlegl (WWAN) (tylko wybrane modele) Rozdzial 6: Korzystanie z oprogramowania Umiejscawianie zainstalowanego oprogramowania.... Korzystanie z oprogramowania MediaSmart.... Instalowanie oprogramowania z dysku optycznego...

6

7 Tworzenie (nagrywanie) dysku CD lub DVD... Aktualizowanie oprogramowania zainstalowanego w komputerze Rozdzial 7: Kopie zapasowe i odzyskiwanie (tylko Windows) Tworzenie dysków do odzyskiwania..... Wykonywanie kopii zapasowej danych... Korzystanie z programu Kopia zapasowa/przywracanie Windows... Korzystanie z punktów przywracania systemu.... Odzyskiwanie... Odtwarzanie z dysków do odzyskiwania... Odzyskiwanie za pomoc partycji na dysku twardym (tylko wybrane modele)... Rozdzial 8: Codzienna konserwacja Czyszczenie wywietlacza Czyszczenie plytki dotykowej TouchPad i klawiatury Podróowanie oraz transport komputera..

8 35 Dodatek A: Rozwizywanie problemów Informacje na temat rozwizywania problemów. Szybkie rozwizywanie problemów Nie mona uruchomi komputera.... Ekran komputera jest pusty Oprogramowanie dziala nieprawidlowo.... Komputer jest wlczony, ale nie reaguje... Komputer jest bardzo cieply Nie dziala urzdzenie zewntrzne... Polczenie sieci bezprzewodowej nie dziala Dodatek B: Dane techniczne rodowisko pracy Moc wejciowa...

9 Indeks iv Podstawy komputera notebook Rozdzial 1: Dalsze czynnoci Po skonfigurowaniu i zarejestrowaniu komputera jest jeszcze kilka wanych czynnoci opisanych w tym przewodniku, które naley wykona, zanim zacznie si korzysta z komputera. Kroki te obejmuj konfiguracj sieci przewodowej i bezprzewodowej. Mona tu take znale praktyczne informacje o produkcie, pomocne przy obsludze i ochronie komputera. Najpierw naley przeczyta caly ten rozdzial, poniewa wyjaniono w nim, co naley robi i gdzie szuka dodatkowych informacji. Nastpnie mona przeczyta okrelone rozdzialy, aby uzyska dodatkowe informacje. Informacje przydatne przy rozpoznawaniu okrelonych elementów komputera mona znale w instrukcji obslugi, dostpnej w menu Pomoc i obsluga techniczna. Kliknij Start, potem Pomoc i obsluga techniczna, a nastpnie Instrukcje obslugi. Wprowadzenie do HP QuickWeb (tylko w wybranych modelach) Po skonfigurowaniu komputera moesz aktywowa funkcj HP QuickWeb. Zapewnia natychmiastowy dostp do muzyki, cyfrowych zdj i Internetu bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego Microsoft Windows. Dodatkowe informacje zawiera Rozdzial 3,,,Korzystanie z funkcji HP QuickWeb (tylko wybrane modele)". To, sterowników, narzdzi rozwizywania problemów i dostpu do pomocy technicznej. Pomoc i obslug techniczn mona uruchomi klikajc Start, a potem Pomoc i obsluga techniczna. Wsparcie dla konkretnego kraju lub regionu mona znale po przejciu na stron i wybraniu odpowiedniego kraju lub regionu oraz wykonaniu instrukcji na ekranie. Podrcznik bezpieczestwa komfortu pracy, aby unikn Å OSTRZEENIE: Przeczytaj on prawidlow konfiguracj imiejsca pracy oraz prawidlowe ryzyka obrae. Opisuje zachowania dotyczce postawy, zdrowia i pracy dla uytkowników komputerów. Ponadto Podrcznik bezpieczestwa i wygody pracy zawiera równie istotne informacje na temat bezpieczestwa elektrycznego i mechanicznego. Aby uzyska dostp do tego dokumentu, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc i obsluga techniczna, a nastpnie kliknij opcj Instrukcje obslugi, lub skorzystaj z dysku User Guides (Instrukcje obslugi) dolczonego do niektórych modeli. Podrcznik bezpieczestwa i wygody pracy jest take dostpny w sieci Internet pod adresem Wicej informacji na temat przepisów bezpieczestwa, uregulowa prawnych oraz utylizacji baterii mona znale w podrczniku Uregulowania prawne, przepisy bezpieczestwa i wymagania rodowiskowe. Aby uzyska dostp do tych norm, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc i obsluga techniczna, a nastpnie kliknij opcj Instrukcje obslugi, lub skorzystaj z dysku User Guides (Instrukcje obslugi) dolczonego do niektórych modeli. 4 Podstawy komputera notebook Rozdzial 3: Korzystanie z HP QuickWeb (tylko w wybranych modelach) HP QuickWeb to opcjonalne rodowisko moliwe do natychmiastowego uruchomienia, które dziala niezalenie od systemu operacyjnego Windows. QuickWeb pozwala na natychmiastowy dostp do przegldarki internetowej oraz innych programów komunikacyjnych i multimedialnych bez koniecznoci uruchamiania Windows. QuickWeb jest gotowy do pracy w kilka sekund od przesuniciu wlcznika i zawiera nastpujce funkcje: Przegldarka internetowa -- Przeszukiwanie i przegldanie zasobów Internetu oraz tworzenie lczy do ulubionych stron. Czat -- Rozmowa z przyjaciólmi w wielu komunikatorach internetowych, takich jak Google Talk, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger i inne. Skype -- Skype to program VoIP (voice over Internet protocol) pozwalajcy na darmow komunikacj z innymi uytkownikami Skype. Skype oferuje polczenia konferencyjne i wideorozmowy oraz moliwo wykonywania polcze telefonicznych. przez Internet -- Przegldanie i wysylanie wiadomoci przy uyciu Yahoo, Gmail i innych dostawców rozwiza webmail. Kalendarz internetowy -- Wywietlanie, edycja i ustalanie terminarza za pomoc ulubionego programu internetowego kalendarza. Odtwarzacz muzyki -- Sluchanie ulubionej muzyki i tworzenie list odtwarzania. Przegldarka zdj -- Przegldanie zdj, tworzenie albumów i ogldanie pokazów slajdów. Podstawy komputera notebook 5 Rozdzial 3: Korzystanie z HP QuickWeb (tylko w wybranych modelach) Pierwsza konfiguracja HP QuickWeb Podczas pierwszego uruchomienia komputera po zakoczeniu instalacji Windows, pojawi si ekran konfiguracji QuickWeb. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby uaktywni QuickWeb. Kliknij ikon na ekranie startowym QuickWeb by uruchomi program. Ekran startowy QuickWeb moe si nieznacznie róni od pokazanego na ilustracji w tym rozdziale. Ponisza cz zaklada, e zakoczono funkcj. Aby uzyska wicej informacji,proces konfiguracji QuickWeb i wlczono t skorzystaj z pomocy oprogramowania HP QuickWeb. 6 Podstawy komputera notebook Rozdzial 3: Korzystanie z HP QuickWeb (tylko w wybranych modelach) Korzystanie z HP QuickWeb QuickWeb pozwala na dostp do przegldarki internetowej i innych programów komunikacyjnych i multimedialnych w cigu kilku sekund, bez potrzeby uruchamiania Windows.

10 Uruchamianie QuickWeb, gdy komputer jest wylczony: 1. Wlcz komputer. Pojawi si ekran startowy HP QuickWeb. 2. Kliknij ikon na ekranie startowym QuickWeb by uruchomi program. QuickWeb jest wlczona, uruchamia Gdy funkcjaautomatyczny licznik nad ikon Start si przy kadym wlczeniu komputera Windows (Uruchom Windows). Jeeli i wywietla nie poruszysz mysz i nie naciniesz adnego klawisza przez 15 sekund, komputer uruchomi Microsoft Windows. lub wylcza dotykow TouchPad, Chocia kombinacja fn+f12 system nie wywietlaplytk TouchPad w obszarze gdy korzystasz z HP QuickWeb, ikon powiadomienia zasobnika systemowego. Wicej informacji na temat wlczania i wylczania plytki dotykowej TouchPad zawiera Instrukcja obslugi dostpna w Pomocy i obsludze technicznej. Uruchamianie systemu Microsoft Windows Uruchamianie systemu Microsoft Windows: 1. Wlcz komputer. Pojawi si ekran startowy HP QuickWeb. 2. Nie ruszaj myszy i nie naciskaj adnych klawiszy przez 15 sekund, aby komputer rozpoczl uruchamianie Microsoft Windows, lub kliknij ikon Start Windows (Uruchom Windows) z lewej strony ekranu startowego HP QuickWeb. Pojawi si okno dialogowe z pytaniem, czy na pewno chcesz uruchomi Windows. Kliknij Yes (Tak). opcji Make Windows your default Power On Klikniciedomylnym wyborem przy uruchamianiu) w tymexperience (Uczy wylcza Windows oknie dialogowym QuickWeb. Informacje na temat ponownego wlczenia QuickWeb mona znale w nastpnej sekcji,,wylczanie i wlczanie HP QuickWeb". Wylczanie i wlczanie HP QuickWeb Wylczanie i ponowne wlczanie HP QuickWeb z poziomu systemu operacyjnego Windows: 1. Kliknij przycisk Start, Wszystkie programy, a nastpnie HP QuickWeb. Kliknij Narzdzie konfiguracji HP QuickWeb. 2. Wybierz kart Status i zaznacz pole Wlcz lub Wylcz. 3. Kliknij OK. Narzdzie konfiguracji HP QuickWeb jest take dostpne po wybraniu Start, Panel sterowania, a nastpnie klikniciu strzalki Poka jako. Wybierz Due ikony lub Male ikony by odnale Narzdzie konfiguracji HP QuickWeb. Podstawy komputera notebook 7 Rozdzial 3: Korzystanie z HP QuickWeb (tylko w wybranych modelach) Poloenie ikon sterujcych QuickWeb Ponisza tabela zawiera ikony i opisy ikon QuickWeb. Ikona Opis Uruchamia system operacyjny Windows. Wylcza komputer. Powraca do ekranu startowego (tylko wybrane modele). Poloenie przycisków paska LaunchBar Ponisza tabela zawiera ikony i opisy ikon LaunchBar. Ikona Opis Uruchamia przegldark internetow. Moesz doda zakladki do ulubionych stron internetowych i przeglda strony. Uruchamia aplikacj Czat. Aplikacja obsluguje protokoly Google Talk, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger i inne. Uruchamia Skype. Jest to program VoIP (voice over Internet protocol) pozwalajcy na darmow komunikacj z innymi uytkownikami Skype. Uruchamia przez Internet, dziki czemu mona korzysta z aplikacji webmail takich jak Gmail, Yahoo i innych. Uruchamia kalendarz internetowy, w którym moesz planowa i zarzdza swoje dzialania za pomoc ulubionej aplikacji kalendarza internetowego. Uruchamia odtwarzacz muzyki. Wybierz i odtwórz muzyk znajdujc si na dysku twardym lub dyskach zewntrznych. Obsluguje formaty.mp3,.aac (MPEG-4), i audio CD. Uruchamia przegldark zdj. Przegldaj zdjcia znajdujce si na dysku twardym lub dyskach zewntrznych. Obsluguje formaty.jpg,.png,.gif,.tiff i niektóre.raw. 8 Podstawy komputera notebook Rozdzial 3: Korzystanie z HP QuickWeb (tylko w wybranych modelach) Poloenie ikon powiadomie Ponisza tabela zawiera ikony i opisy ikon powiadomie. Ikona Opis Wskazuje obecno napdu USB. Jeli wloono napd USB, pojawi si okno Menedera plików zawierajce ikon USB. Kliknij ikon USB by otworzy okno Menedera plików. Kliknij prawym przyciskiem ikon USB, by otworzy menu i bezpiecznie wysun urzdzenie. Wskazuje polczenie z sieci. Kliknij ikon sieci by otworzy okno dialogowe sieci. Informuje o wyciszeniu dwiku. Kliknij t ikon, aby przywróci dwik. Uruchamia panel ustawie. Panel ustawie sluy do zmiany ustawie QuickWeb, takich jak data i czas. Informuje o podlczeniu komputera do zasilania sieciowego. Gdy komputer jest podlczony do zasilacza, ikona sklada si z baterii i przewodu zasilajcego. Ikona ta umoliwia take zmian ustawie zasilania. Informuje o stanie ladowania baterii oraz, e bateria nie jest podlczona do zasilania sieciowego. Gdy komputer jest zasilany z baterii, ikona zawiera wylcznie bateri. Gdy komputer jest podlczony do zasilacza, ikona pokazuje przewód zasilacza sieciowego. Gdy komputer jest zasilany z baterii, ikona zawiera wylcznie bateri. Stan naladowania baterii wskazywany jest kolorem ikony: Zielony: naladowane ólty: niski poziom Czerwony: poziom krytyczny Kliknij ikon baterii by wywietli menu zmiany ustawie zasilania, a take w celu sprawdzenia informacji o pojemnoci baterii. Powoduje wywietlenie pomocy oprogramowania QuickWeb. Podstawy komputera notebook 9 Rozdzial 3: Korzystanie z HP QuickWeb (tylko w wybranych modelach) Uywanie panelu ustawie 1. Po wlczeniu komputera kliknij ikon Ustawienia. Otworzy si okno wyboru ustawie. 2. Kliknij ikon odpowiadajc opcji systemowej, któr chcesz zmieni. Wybierz dowoln z nastpujcych opcji: Data i czas Jzyk wejciowy Jzyk i klawiatura Sie Ustawienia rodowiska Ustawienia ekranu Kontrola glonoci Aplikacje Dodatkowe informacje na temat zmiany ustawie na panelu ustawie s dostpne w pomocy oprogramowania HP QuickWeb. Konfiguracja sieci Mona skonfigurowa polczenie bezprzewodowe w QuickWeb za pomoc HP QuickWeb Configuration Tool (Narzdzie konfiguracyjne HP QuickWeb). Narzdzie to jest dostpne po klikniciu ikony Ustawienia, klikniciu Network (Sie), a nastpnie zaznaczeniu pola wyboru Enable Wi-Fi (Wlcz Wi-Fi). Dodatkowe informacje na temat konfiguracji polczenia bezprzewodowego za pomoc HP QuickWeb i Microsoft Windows znajduj si w Rozdziale 5,,,Sie", oraz w pomocy oprogramowania HP QuickWeb. Odtwarzanie muzyki Odtwarzanie muzyki: 1. Kliknij ikon Muzyka na pasku LaunchBar. Otworzy si odtwarzacz muzyki. 2. Z lewej strony okna odtwarzacza przejd do katalogu zawierajcego pliki muzyczne. Katalog moe si znajdowa na dysku twardym lub na zewntrznym dysku. 3. Kliknij plik z muzyk, który chcesz odtworzy z listy z prawej strony okna. 4. Po zakoczeniu wybierania muzyki kliknij ikon Odtwórz z prawej strony okna na dole. 10 Podstawy komputera notebook Rozdzial 3: Korzystanie z HP QuickWeb (tylko w wybranych modelach) Przegldanie zdj Przegldanie zdj: 1. Kliknij ikon Zdjcia na pasku LaunchBar. Zostanie wywietlona przegldarka zdj. 2. Z lewej strony okna przegldarki zdj przejd do katalogu zawierajcego zdjcia. Katalog moe si znajdowa na dysku twardym lub na zewntrznym dysku. Prawa strona okna przegldarki zdj zawiera miniaturki wszystkich zdj w wybranym katalogu. 3. Kliknij dwukrotnie miniaturk zdjcia, które chcesz obejrze. Na dole okna przegldarki zdj z prawej strony pojawi si widok miniatur zdj. Wikszy widok wybranego zdjcia pojawi si nad miniaturami. 4. Przechod w widoku miniatur naciskajc klawisze strzalek w prawo i w lewo, lub klikajc kolejn miniatur zdjcia, które chcesz powikszy.

11 Korzystanie z komunikatorów za pomoc aplikacji Czat Czat to program komunikatora internetowego, który obsluguje protokoly Google Talk, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger i inne. Uruchamianie sesji komunikatora: 1. Kliknij ikon Czat na pasku LaunchBar. Zostanie wywietlone okno z list znajomych i narzdziem konfiguracji. 2. W oknie listy znajomych kliknij przycisk Help (Pomoc), by uzyska informacje na temat konfiguracji programu Czat dla uywanego protokolu komunikatora internetowego i konfiguracji konta. Moesz take skonfigurowa Czat do pracy z istniejcym kontem komunikatora. Telefoniczne polczenia internetowe za pomoc Skype Skype to program VoIP (voice over Internet protocol) pozwalajcy na darmow komunikacj z innymi uytkownikami Skype. Mona take prowadzi rozmowy na due odlegloci z telefonami naziemnymi za nisz cen, ni wikszo oplat u tradycyjnych dostawców. Rozpoczcie polczenia konferencyjnego lub wideorozmowy z uyciem Skype, jeeli posiadasz ju skonfigurowane konto Skype: 1. Kliknij ikon Skype na pasku LaunchBar. Pojawi si okno Sign in to Skype (Zaloguj si w Skype). 2. Wpisz nazw uytkownika i haslo Skype, a nastpnie kliknij przycisk Sign in (Zaloguj). 3. Postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby rozpocz polczenie konferencyjne lub wideorozmow. Rozpoczcie polczenia konferencyjnego lub wideorozmowy z uyciem Skype, jeeli nie posiadasz jeszcze konta Skype: Podstawy komputera notebook 1 1 Rozdzial 3: Korzystanie z HP QuickWeb (tylko w wybranych modelach) 1. Kliknij ikon Skype na pasku LaunchBar. Pojawi si okno Sign in to Skype (Zaloguj si w Skype). 2. Kliknij odnonik Don't have a Skype Name yet? (Nie masz jeszcze konta Skype?). 3. Przed przejciem dalej przeczytaj informacje podane w odnonikach na dole okna Create Account (Utwórz konto), tak by na pewno zrozumie zasady i moliwe oplaty za korzystanie ze Skype. Wicej informacji na temat korzystania ze Skype znajdziesz w pomocy programu. 12 Podstawy komputera notebook Rozdzial 4: Utrzymywanie bezpieczestwa komputera Zabezpieczanie komputera przed wirusami W przypadku korzystania z komputera do przesylania poczty elektronicznej oraz korzystania z sieci Internet komputer jest naraony na wirusy, które mog unieruchomi system operacyjny, aplikacje lub narzdzia albo spowodowa ich nieprawidlowe funkcjonowanie. Oprogramowanie antywirusowe moe wykry wikszo wirusów, usun je i w wikszoci przypadków naprawi powodowane przez nie uszkodzenia. Aby oprogramowanie antywirusowe skutecznie chronilo komputer przed nowo odkrywanymi wirusami, naley je regularnie aktualizowa. Program Norton Internet Security jest preinstalowany na komputerze: Ta wersja Norton Internet Security zawiera 60 dni bezplatnych aktualizacji. Jest zalecane by w celu ochrony komputera przed nowymi wirusami zakupi rozszerzon uslug aktualizacji po 60 dniach. Aby skorzysta z oprogramowania Norton Internet Security lub uzyska wicej informacji na jego temat, kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, a nastpnie Norton Internet Security. Ochrona plików systemowych System operacyjny oraz oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania danych oferuj kilka sposobów tworzenia kopii zapasowych systemu i przywracania jego optymalnego dzialania. Informacje na ten temat podano w rozdziale 7,,Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych" (tylko Windows). Ochrona prywatnoci uytkownika Jeeli komputer jest uywany do wysylania i odbierania poczty oraz uzyskiwania dostpu do sieci lokalnej i Internetu, nieupowanione osoby mog uzyska informacje o uytkowniku i komputerze. Aby zapewni optymaln ochron prywatnoci komputera, naley przestrzega nastpujcych wytycznych: Aktualizuj systematycznie system operacyjny i oprogramowanie. Wiele aktualizacji oprogramowania zawiera rozszerzenia zabezpiecze. Korzystaj z zapory. Oprogramowanie zapory monitoruje ruch przychodzcy na komputerze i blokuje komunikaty, które nie spelniaj okrelonych kryteriów zabezpiecze. Niektóre zapory monitoruj take ruch wychodzcy. Podstawy komputera notebook 13 Rozdzial 4: Utrzymywanie bezpieczestwa komputera Ochrona komputera przed skokami napicia Aby chroni system przed skokami napicia spowodowanymi niepewnym ródlem zasilania lub wyladowaniami elektrycznymi, przestrzegaj nastpujcych zasad: Podlcz przewód zasilajcy do opcjonalnego filtra przeciwprzepiciowego. Dostpne s one w wikszoci sklepów z komputerami i elektronik. W czasie burzy elektromagnetycznej zasilaj komputer z baterii lub wylcz go i odlcz kabel zasilajcy. Jeeli ma to zastosowanie w Twojej lokalizacji, zastosuj ochron kabla modemowego, przy uyciu którego modem jest podlczany do linii telefonicznej. Zabezpieczenia przepiciowe linii telefonicznych s powszechnie dostpne w sklepach komputerowych lub elektronicznych w wielu krajach/regionach. Wylczanie komputera Aby wylczy komputer: 1. Zapisz prac i zamknij wszystkie programy. 2. Kliknij przycisk Start, a nastpnie kliknij polecenie Zamknij system. Bezpieczne korzystanie z komputera Aby ograniczy ryzyko poraenia lub uszkodzenia sprztu, postpuj wedlug Å OSTRZEENIE: zasad: nastpujcych Kabel zasilajcy naley podlczy do gniazda sieci elektrycznej znajdujcego si w latwo dostpnym miejscu. Zasilanie od komputera naley odlcza, wyjmujc kabel zasilajcy z gniazda sieci elektrycznej (a nie odlczajc kabel zasilajcy od komputera). Jeeli dostarczono kabel zasilajcy wyposaony we wtyczk 3-bolcow, naley go podlczy do uziemionego, 3-przewodowego gniazda sieci elektrycznej. Nie wolno w aden sposób blokowa bolca uziemiajcego we wtyczce kabla zasilajcego (np. przez podlczenie 2-stykowego adaptera). Bolec uziemiajcy pelni bardzo wan funkcj zabezpieczajc. Å OSTRZEENIE: Przeczytaj Podrcznik bezpieczestwa i wygody pracy, aby unikn ryzyka powanych obrae. Opisano w nim poprawn konfiguracj stacji roboczej, wlaciw postaw oraz wlaciwe nawyki pracy, majce wplyw na zdrowie uytkowników komputerów. Ponadto Podrcznik bezpieczestwa i wygody pracy zawiera równie istotne informacje na temat bezpieczestwa elektrycznego i mechanicznego. Aby uzyska dostp do tego dokumentu, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc i obsluga techniczna, a nastpnie kliknij opcj Instrukcje obslugi, lub skorzystaj z dysku User Guides (Instrukcje obslugi) dolczonego do niektórych modeli. Podrcznik bezpieczestwa i wygody pracy jest take dostpny w sieci Internet pod adresem 14 Podstawy komputera notebook Rozdzial 4: Utrzymywanie bezpieczestwa komputera ryzyko komputera, nie trzymaj Å OSTRZEENIE: Aby ograniczy otworówoparzenia lub przegrzaniauywa komputera tylko go na kolanach i nie zaslaniaj wentylacyjnych. Naley na twardej, plaskiej powierzchni. Nie naley dopuszcza, aby przeplyw powietrza zostal zablokowany przez inn tward powierzchni, na przyklad przez znajdujc si obok opcjonaln drukark, lub mikk powierzchni, na przyklad przez poduszki, koc czy ubranie.

12 Podczas pracy naley unika kontaktu zasilacza ze skór oraz mikkimi przedmiotami, takimi jak poduszki, gruby koc czy ubranie. Komputer i zasilacz prdu przemiennego spelniaj ograniczenia dotyczce temperatury powierzchni dostpnych dla uytkownika zdefiniowane w normie International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). zwizane bezpieczestwem, Å OSTRZEENIE: Aby ograniczy problemyakumulatoraz dostarczonego wrazz zkomputerem naley uywa wylcznie zasilacza lub komputerem, zamiennego zasilacza lub akumulatora dostarczonego przez firm HP albo zgodnego zasilacza lub akumulatora zakupionych jako akcesoria w firmie HP. Wicej informacji na temat przepisów bezpieczestwa, uregulowa prawnych oraz utylizacji baterii mona znale w podrczniku Uregulowania prawne, przepisy bezpieczestwa i wymagania rodowiskowe. Aby uzyska dostp do tych norm, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc i obsluga techniczna, a nastpnie kliknij opcj Instrukcje obslugi, lub skorzystaj z dysku User Guides (Instrukcje obslugi) dolczonego do niektórych modeli. Podstawy komputera notebook 15 Rozdzial 5: Sie Internetowei funkcje sprztu i oprogramowania róni si w zalenoci od modelu komputera lokalizacji. Wybieranie typu dostpu do sieci Internet Komputer obsluguje dwa rodzaje dostpu do sieci Internet: Bezprzewodowy -- do lcznoci z sieci Internet urzdze mobilnych mona wykorzystywa polczenie bezprzewodowe. Aby dowiedzie si, jak podlczy komputer przenony do istniejcej sieci lub skonfigurowa sie bezprzewodow, zapoznaj si z czci,,konfiguracja sieci bezprzewodowej" lub,,podlczanie do istniejcej sieci bezprzewodowej". Przewodowy -- polczenie z sieci Internet mona uzyskiwa, korzystajc z dostpu komutowanego do dostawcy uslug internetowych, korzystajc z kabla modemu (zakupionego osobno), podlczonego do gniazda RJ-11 (modemowego) (tylko wybrane modele) lub przez podlczenie do sieci szerokopasmowej za porednictwem gniazda RJ-45 (sieciowego). Funkcje sieciowe komputera umoliwiaj korzystanie z uslug szybkiego dostpu do sieci Internet poprzez nastpujce typy polcze: Modem przewodowy Polczenie DSL (Digital Subscriber Line) Inne uslugi Dostp szerokopasmowy moe wymaga dodatkowego sprztu lub oprogramowania dostarczonego przez uslugodawc internetowego. Urzdzenia Bluetooth (tylko wybrane modele) tworz prywatn sie (PAN) w celu polczenia z innymi urzdzeniami zgodnymi z Bluetooth, takimi jak komputery, telefony, drukarki, sluchawki, gloniki i aparaty. W sieci PAN, kade z urzdze komunikuje si bezporednio z pozostalymi, a urzdzenia musz znajdowa si blisko siebie z reguly w zasigu 10 metrów od siebie. Bluetooth nie jest obslugiwana HP QuickWeb. Dodatkowe informacje Technologiaw Instrukcji obslugi w Pomocy iwobsludze technicznej w Windows lub na znajduj si dysku User Guides (Instrukcje obslugi) dolczonym do wybranych modeli. Wybór uslugodawcy internetowego Przed podlczeniem do sieci Internet naley skonfigurowa uslug dostpu do Internetu. Komputer posiada nastpujce funkcje programowe ulatwiajce skonfigurowanie nowego konta internetowego lub uycie istniejcego konta: Podstawy komputera notebook 17 Rozdzial 5: Sie Internet Services & Offers (dostpne w niektórych lokalizacjach) Ikony dostarczane przez uslugodawc internetowego (dostpne w niektórych lokalizacjach) Kreator systemu Windows Polcz z Internetem (dostpny we wszystkich lokalizacjach) Korzystanie z narzdzia Internet Services & Offers Jeli narzdzie Internet Services & Offers (Uslugi i oferty internetowe) nie jest dostpne w kraju w którym zakupiono komputer, moesz skorzysta z narzdzia w nastpujcy sposób:» Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, Uslugi online, a nastpnie Polcz. Program narzdziowy Internet Services & Offers pomaga wykona nastpujce zadania: Subskrypcja nowego konta internetowego Skonfigurowanie komputera do korzystania z istniejcego konta Narzdzie to nie jest dostpne w HP QuickWeb. Korzystanie z ikon dostarczonych przez uslugodawc internetowego Jeli w kraju/regionie, w którym zakupiono komputer, s wspierane ikony dostarczane przez uslugodawców internetowych, to mog one by wywietlane pojedynczo na pulpicie systemu Windows lub jako zgrupowane w folderze o nazwie Uslugi online na pulpicie.» Aby skonfigurowa nowe konto internetowe lub uy istniejcego konta, kliknij dwukrotnie ikon i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Ikony te nie s jednak dostpne z poziomu HP QuickWeb. Korzystanie z kreatora systemu Windows Polcz z Internetem Kreatora systemu Windows Polcz z Internetem mona uy do polczenia z sieci Internet w nastpujcych przypadkach: Jeli masz ju konto u uslugodawcy internetowego. Jeli masz dysk otrzymany od uslugodawcy internetowego. Jeli nie masz konta internetowego i chcesz wybra uslugodawc internetowego z listy zawartej w kreatorze. (Lista uslugodawców internetowych nie jest dostpna we wszystkich krajach/regionach). Jeli zostal wybrany uslugodawca internetowy niewymieniony na licie, który podal okrelony adres IP oraz ustawienia protokolów POP3 i SMTP. Aby uzyska dostp do kreatora systemu Windows Polcz z Internetem i instrukcji korzystania z niego, wybierz kolejno Start, Pomoc i obsluga techniczna i wyszukaj Kreator Polcz z Internetem. 18 Podstawy komputera notebook Rozdzial 5: Sie wybór Jeli w trakcie pracy z kreatorem pojawi si monit o wybrapomidzy wlczeniem a wylczeniem zapory systemu Windows, to naley wlczenie zapory. Kreator systemu Windows Polcz z Internetem nie jest dostpny w HP QuickWeb. Konfiguracja sieci bezprzewodowej W tym podrozdziale opisano kroki niezbdne do skonfigurowania typowej sieci bezprzewodowej domowej lub dla malego biura, nazywanej te bezprzewodow sieci lokaln (WLAN), z wykorzystaniem komputera bezprzewodowego. Do skonfigurowania sieci bezprzewodowej i nawizania polczenia z Internetem jest wymagany nastpujcy sprzt: Modem szerokopasmowy (DSL lub kablowy) oraz usluga polczenia internetowego o duej szybkoci zakupiona u uslugodawcy internetowego (ISP) Router bezprzewodowy (do zakupienia osobno) Komputer bezprzewodowy Na ilustracji przedstawiono przyklad wykonanej instalacji sieci bezprzewodowej podlczonej do Internetu i do komputera przewodowego. W miar rozwoju sieci mona do niej podlcza bezprzewodowo i przewodowo dodatkowe komputery w celu uzyskania dostpu do Internetu. Sie Gniazdko Internet cienne Kabel sygnalowy Przewody Sie Ethernet Modem bezprzewodowa szerokopasmowy* (WLAN) (DSL/kablowy) Komputer przewodowy (opcjonalny) *Procedura instalacji jest róna, w zalenoci od producenta. Twój Router komputer bezprzewodowy* bezprzewodowy Krok 1: Zakup uslugi polczenia internetowego o duej szybkoci Jeeli ju posiadasz uslug polczenia internetowego o duej szybkoci (DSL, polczenie kablowe lub satelitarne), to rozpocznij od paragrafu,,krok 2: Zakup i instalacja routera bezprzewodowego".

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LINKSYS WAG54GS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LINKSYS WAG54GS (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo