Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania"

Transkrypt

1 Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą wystąpić w tekście. Wydanie trzecie: wrzesień 2006 Wydanie pierwsze: maj 2006 Numer katalogowy dokumentu:

3 Spis treści 1 Aktualizowanie oprogramowania Aktualizowanie systemu BIOS... 2 Aktualizowanie oprogramowania i sterowników Odzyskiwanie informacji systemowych Tworzenie kopii zapasowych informacji... 6 Kiedy należy utworzyć kopię zapasową... 6 Wskazówki dotyczące kopii zapasowych... 6 Używanie punktów przywracania systemu... 7 Kiedy należy tworzyć punkty przywracania... 7 Tworzenie punktów przywracania systemu... 7 Przywracanie poprzedniego stanu systemu... 7 Tworzenie dysków do odzyskiwania... 8 Ponowne instalowanie oprogramowania i sterowników... 9 Ponowne instalowanie wstępnie zainstalowanego oprogramowania i sterowników... 9 Ponowne instalowanie programów z dysków... 9 Wykonywanie odzyskiwania Odzyskiwanie z dysków do odzyskiwania Odzyskiwanie z partycji na dysku twardym Usuwanie partycji odzyskiwania z dysku twardego Aktualizowanie ponownie zainstalowanego oprogramowania Indeks PLWW iii

4 iv PLWW

5 1 Aktualizowanie oprogramowania Zaktualizowane wersje oprogramowania dostarczonego z komputerem mogą być dostępne w witrynie HP sieci Web. Większość aktualizacji oprogramowania i systemu BIOS znajdującego się w witrynie HP sieci Web jest dostępna w skompresowanych plikach. Plik taki jest określany jako SoftPaq. Niektóre pakiety do pobrania zawierają plik o nazwie Readme.txt, w którym znajdują się informacje dotyczące instalowania oprogramowania oraz rozwiązywania związanych z nim problemów. Aby zaktualizować oprogramowanie: 1. Sprawdź model komputera, kategorię produktu i serię lub rodzinę. Przygotuj się do aktualizacji systemu BIOS, sprawdzając wersję systemu BIOS aktualnie zainstalowanego na komputerze. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, przed zainstalowaniem jakichkolwiek aktualizacji oprogramowania (a zwłaszcza aktualizacji systemu BIOS) zalecane jest skonsultowanie się z administratorem sieci. Uwaga System BIOS komputera jest przechowywany w systemowej pamięci ROM. System BIOS inicjuje system operacyjny, określa sposób współdziałania komputera z urządzeniami i umożliwia transfer danych między urządzeniami, w tym transfer daty i godziny. 2. Dostęp do aktualizacji można uzyskać, odwiedzając witrynę HP sieci Web, znajdującą się pod adresem 3. Zainstaluj aktualizacje. PLWW 1

6 Aktualizowanie systemu BIOS W celu ustalenia, czy dostępne aktualizacje systemu BIOS zawierają wersje systemu BIOS nowsze od obecnie zainstalowanej na komputerze, trzeba sprawdzić wersję zainstalowanego systemu BIOS. Informacje o wersji systemu BIOS (określane też jako data pamięci ROM i BIOS systemu) można wyświetlić, naciskając kombinację klawiszy fn+esc (jeśli system Microsoft Windows został już uruchomiony) lub otwierając narzędzie Setup. Aby wyświetlić informacje dotyczące systemu BIOS za pomocą narzędzia Setup: 1. Otwórz narzędzie Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu Press <F10> to enter Setup (Naciśnij klawisz F10, aby uruchomić narzędzie Setup). 2. Jeśli narzędzie Setup nie zostanie uruchomione z wyświetlonymi informacjami o systemie, wybierz menu Main (Główne), używając klawiszy strzałek. Po wybraniu menu Main (Główne) wyświetlane są informacje o systemie BIOS i inne informacje o systemie. 3. Aby zamknąć program Setup, używając klawiszy strzałek, wybierz kolejno Exit > Exit Discarding Changes (Zakończ > Odrzuć zmiany i zakończ), a następnie naciśnij klawisz enter. OSTROŻNIE Aby zapobiec uszkodzeniu komputera lub nieprawidłowemu zainstalowaniu aktualizacji systemu BIOS, należy pobierać i instalować aktualizacje tylko po podłączeniu komputera do niezawodnego zewnętrznego źródła zasilania przy użyciu zasilacza prądu przemiennego. Aktualizacji systemu BIOS nie należy pobierać ani instalować, jeśli komputer jest zasilany z baterii, zadokowany w opcjonalnym urządzeniu dokowania lub podłączony do opcjonalnego źródła zasilania. Podczas pobierania i instalowania należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami: Nie wolno odłączać zasilania od komputera przez odłączenie kabla zasilającego od gniazda sieci elektrycznej. Nie wolno wyłączać komputera ani wprowadzać go w stan wstrzymania czy hibernacji. Nie wolno wkładać, wyjmować, podłączać ani odłączać żadnych urządzeń, kabli czy przewodów. Aby pobrać aktualizację systemu BIOS: 1. Przejdź do strony w witrynie HP sieci Web, na której znajduje się oprogramowanie dla komputera: Wybierz kolejno Start > Pomoc i obsługa techniczna, a następnie wybierz aktualizację oprogramowania i sterowników. 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby określić swój komputer i uzyskać dostęp do aktualizacji systemu BIOS, którą chcesz pobrać. 3. W obszarze pobierania: a. Odszukaj aktualizację systemu BIOS nowszą od wersji systemu BIOS obecnie zainstalowanego na komputerze. Zanotuj datę, nazwę lub inny identyfikator. Ta informacja może być później potrzebna do zlokalizowania pliku aktualizacji po jego pobraniu na dysk twardy. b. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać wybrany plik na dysk twardy. 2 Rozdział 1 Aktualizowanie oprogramowania PLWW

7 Zanotuj ścieżkę lokalizacji na dysku twardym, do której zostanie pobrana aktualizacja systemu BIOS. Informacja ta będzie potrzebna do uzyskania dostępu do aktualizacji przed jej zainstalowaniem. Uwaga W przypadku podłączenia komputera do sieci przed zainstalowaniem jakichkolwiek aktualizacji oprogramowania (a zwłaszcza aktualizacji systemu BIOS) zalecane jest skonsultowanie się z administratorem sieci. Istnieją różne procedury instalacji systemu BIOS. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie po ukończeniu pobierania. Jeżeli nie zostaną wyświetlone żadne instrukcje, wykonaj następujące czynności: 1. Otwórz program Eksplorator Windows, wybierając kolejno Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Eksplorator Windows. 2. W lewym panelu okna programu Eksplorator Windows: a. Kliknij opcję Mój komputer, a następnie oznaczenie dysku twardego. Oznaczenie dysku twardego to zwykle Dysk lokalny (C:). b. Korzystając z zanotowanej wcześniej ścieżki dysku twardego, otwórz folder na dysku twardym zawierający pobraną aktualizację. 3. Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem exe (np. nazwapliku.exe). Rozpocznie się proces instalacji systemu BIOS. 4. W celu ukończenia instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Uwaga Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o pomyślnym ukończeniu instalacji pobrany plik można usunąć z dysku twardego. PLWW Aktualizowanie systemu BIOS 3

8 Aktualizowanie oprogramowania i sterowników Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie inne niż aktualizacja systemu BIOS: 1. Przejdź do strony w witrynie HP sieci Web, na której znajduje się oprogramowanie dla komputera: Wybierz kolejno Start > Pomoc i obsługa techniczna, a następnie wybierz aktualizację oprogramowania i sterowników. 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby znaleźć oprogramowanie, które chcesz zaktualizować. 3. W obszarze pobierania wybierz odpowiednie oprogramowanie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Uwaga Zanotuj ścieżkę lokalizacji na dysku twardym, do której zostanie pobrane oprogramowanie. Informacja ta będzie potrzebna do uzyskania dostępu do oprogramowania przed jego zainstalowaniem. 4. Po ukończeniu pobierania otwórz Eksploratora Windows, wybierając kolejno Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Eksplorator Windows. 5. W lewym panelu okna programu Eksplorator Windows: a. Kliknij opcję Mój komputer, a następnie oznaczenie dysku twardego. Oznaczenie dysku twardego to zwykle Dysk lokalny (C:). b. Korzystając z zanotowanej wcześniej ścieżki dysku twardego, otwórz folder na dysku twardym zawierający pobraną aktualizację. 6. Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem exe (np. nazwapliku.exe). Rozpocznie się proces instalacji. 7. W celu ukończenia instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Uwaga Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o pomyślnym ukończeniu instalacji pobrany pakiet można usunąć z dysku twardego. 4 Rozdział 1 Aktualizowanie oprogramowania PLWW

9 2 Odzyskiwanie informacji systemowych Narzędzia zawarte w systemie operacyjnym i oprogramowanie PC Recovery ułatwiają wykonywanie następujących zadań dotyczących ochrony informacji i ich przywracania w przypadku awarii systemu: Regularne wykonywanie kopii zapasowych informacji w celu ochrony ważnych plików systemowych. Tworzenie zestawów dysków do odzyskiwania (funkcja programu PC Recovery). Dyski do odzyskiwania służą do uruchomienia (rozruchu) komputera i przywrócenia ustawień fabrycznych systemu operacyjnego i oprogramowania w przypadku awarii lub niestabilności systemu. Tworzenie punktów przywracania systemu (funkcja systemu operacyjnego). Punkty przywracania systemu umożliwiają wycofanie niepożądanych zmian na komputerze poprzez przywrócenie wcześniejszego stanu komputera. Odzyskiwanie programu lub sterownika (funkcja programu PC Recovery). Ta funkcja umożliwia ponowne zainstalowanie programu lub sterownika bez pełnego odzyskiwania systemu. Przeprowadzanie pełnego odzyskiwania systemu (funkcja programu PC Recovery). Program PC Recovery umożliwia odzyskanie pełnego obrazu fabrycznego w przypadku awarii lub niestabilności systemu. Program PC Recovery działa z dedykowanej partycji odzyskiwania na dysku twardym lub z utworzonych dysków do odzyskiwania. PLWW 5

10 Tworzenie kopii zapasowych informacji Kiedy należy utworzyć kopię zapasową Regularnie, według harmonogramu. Uwaga Ustaw przypomnienia o okresowym tworzeniu kopii zapasowych. Przed naprawą komputera lub przywracaniem danych. Przed dodaniem albo modyfikacją sprzętu lub oprogramowania. Wskazówki dotyczące kopii zapasowych Punkty przywracania systemu należy tworzyć przy użyciu funkcji systemu Windows XP Professional Przywracanie systemu. Pliki osobiste należy przechowywać w folderze Moje dokumenty i okresowo tworzyć jego kopię zapasową. Należy tworzyć kopie zapasowe szablonów przechowywanych w powiązanych z nimi programach. Należy zapisywać dostosowane ustawienia w oknie, paski narzędzi lub paski menu, wykonując zrzut ekranu zawierający ustawienia. Zrzut ekranu może zaoszczędzić wiele czasu w przypadku konieczności przywrócenia preferencji. Aby skopiować zawartość ekranu i wkleić ją do dokumentu programu Word: a. Wyświetl ekran. b. Skopiuj ekran: Aby skopiować tylko aktywne okno, naciśnij kombinację klawiszy alt+fn+prt sc. Aby skopiować cały ekran, naciśnij kombinację klawiszy fn+prt sc. c. Aby wkleić skopiowane obrazy do dokumentu, otwórz program Word i wybierz kolejno Edycja > Wklej. 6 Rozdział 2 Odzyskiwanie informacji systemowych PLWW

11 Używanie punktów przywracania systemu Podczas wykonywania kopii zapasowej systemu tworzony jest punkt przywracania systemu. Punkt przywracania systemu umożliwia zapisanie i nazwanie zdjęcia dysku twardego w określonym momencie. Istnieje możliwość przywrócenia systemu do tego punktu w celu cofnięcia późniejszych zmian wprowadzonych w systemie. Uwaga Odzyskiwanie systemu z wcześniejszego punktu przywracania nie wpływa na pliki danych ani wiadomości zapisane lub utworzone po utworzeniu ostatniego punktu. Istnieje możliwość tworzenia dodatkowych punktów przywracania w celu zapewnienia zwiększonej ochrony plików i ustawień systemowych. Kiedy należy tworzyć punkty przywracania Przed dodaniem lub rozległą modyfikacją oprogramowania lub sprzętu, Okresowo gdy komputer działa optymalnie. Uwaga W przypadku zmiany decyzji o przywróceniu ustawień z punktu przywracania istnieje możliwość cofnięcia tej operacji. Tworzenie punktów przywracania systemu 1. Wybierz kolejno Start > Pomoc i obsługa techniczna, a następnie kliknij pozycję Przywracanie systemu. Zostanie wyświetlone okno Przywracanie systemu. 2. Kliknij opcję Tworzenie punktu przywracania, a następnie kliknij przycisk Dalej. 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Przywracanie poprzedniego stanu systemu Aby wrócić do punktu przywracania utworzonego wcześniej, gdy komputer działał optymalnie: 1. Wybierz kolejno Start > Pomoc i obsługa techniczna, a następnie kliknij pozycję Przywracanie systemu. Zostanie wyświetlone okno Przywracanie systemu. 2. Kliknij opcję Przywróć mój komputer do wcześniejszego stanu, a następnie kliknij przycisk Dalej. 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. PLWW Używanie punktów przywracania systemu 7

12 Tworzenie dysków do odzyskiwania Program PC Recovery Disc Creator umożliwia utworzenie dla komputera zestawu dysków CD lub DVD do odzyskiwania. Dyski do odzyskiwania służą do przywracania ustawień fabrycznych systemu operacyjnego i oprogramowania w przypadku awarii lub niestabilności systemu. Uwaga Z dyskami należy obchodzić się ostrożnie i należy przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Oprogramowanie umożliwia utworzenie tylko jednego zestawu dysków do odzyskiwania. Przed utworzeniem dysków do odzyskiwania należy uwzględnić następujące wskazówki: Potrzebne będą wysokiej jakości dyski CD-R, DVD-R lub DVD+R (zakupione osobno). Uwaga Dyski DVD±RW/R i dwuwarstwowe dyski DVD±RW nie są zgodne z oprogramowaniem PC Recovery Disc Creator. Podczas tego procesu komputer musi być podłączony do źródła prądu zmiennego. Dla danego komputera można utworzyć tylko jeden zestaw dysków do odzyskiwania. Przed włożeniem do napędu optycznego komputera dyski należy ponumerować. W razie potrzeby można zamknąć program przed zakończeniem procesu tworzenia dysków do odzyskiwania. Przy kolejnym uruchomieniu programu PC Recovery Disc Creator zostanie wyświetlony monit o kontynuowanie procesu tworzenia dysków. Aby utworzyć zestaw dysków do odzyskiwania: 1. Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > System Recovery > PC Recovery Disc Creator. Zostanie uruchomione narzędzie PC Recovery Disc Creator. 2. Kliknij przycisk Next (Dalej). Uwaga Jeśli komputer jest zasilany z baterii, przed przejściem do następnego kroku zostanie wyświetlony monit o podłączenie źródła prądu zmiennego. 3. Wybierz typ dysku, który ma zostać użyty i kliknij przycisk Next (Dalej). Uwaga Oprogramowanie sprawdza obraz i wyświetla liczbę pustych dysków potrzebnych do utworzenia dysków do odzyskiwania. 4. Włóż pierwszy dysk i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić tworzenie dysków do odzyskiwania. 8 Rozdział 2 Odzyskiwanie informacji systemowych PLWW

13 Ponowne instalowanie oprogramowania i sterowników Jeśli wstępnie zainstalowany program lub sterownik zostanie przypadkowo skasowany lub ulegnie uszkodzeniu, narzędzie Application and Driver Recovery umożliwia jego ponowne zainstalowanie. Uwaga Oprogramowanie, które nie zostało dostarczone razem z komputerem, należy zainstalować z dysków dostarczonych przez producenta lub pobranych z jego witryny Web. Uwaga Przed ponownym zainstalowaniem programu należy upewnić się, że został on całkowicie odinstalowany. Narzędzie Application and Driver Recovery zastępuje uszkodzone pliki systemowe i ponownie instaluje w programie usunięte pliki systemowe. W większości przypadków, jeśli ponownie instalowany program nadal znajduje się na komputerze, proces ponownej instalacji nie wpłynie na ustawienia osobiste. We wszystkich przypadkach, jeśli program został usunięty z komputera, proces ponownej instalacji spowoduje zainstalowanie fabrycznego obrazu programu lub narzędzia, ale nie przywróci ustawień osobistych. Ponowne instalowanie wstępnie zainstalowanego oprogramowania i sterowników 1. Usuń program lub sterownik: Uwaga W niektórych przypadkach sterowniki nie są wymienione na liście Dodaj lub usuń programy. Jeśli sterownik nie jest wymieniony na liście, nie trzeba go usuwać. a. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy. b. Kliknij nazwę programu lub sterownika, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń. 2. Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > System Recovery > Application and Driver Recovery. Zostanie uruchomione narzędzie Application and Driver Recovery. 3. Wybierz opcję Application Installation (Instalacja programu) lub Driver Installation (Instalacja sterownika), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić odzyskiwanie programu lub sterownika. 5. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, uruchom ponownie komputer. Ponowne instalowanie programów z dysków 1. Włóż dysk do napędu optycznego. 2. Po uruchomieniu Kreatora instalacji postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. 3. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, uruchom ponownie komputer. PLWW Ponowne instalowanie oprogramowania i sterowników 9

14 Wykonywanie odzyskiwania Program PC Recovery umożliwia naprawienie lub przywrócenie systemu w przypadku awarii lub niestabilności. Program PC Recovery działa z utworzonych dysków do odzyskiwania lub z dedykowanej partycji odzyskiwania na dysku twardym. Uwaga System Microsoft Windows XP zawiera wbudowane funkcje naprawcze, takie jak Przywracanie systemu i możliwości przywracania sterowników. Zalecane jest wypróbowanie tych narzędzi przed skorzystaniem z programu PC Recovery. Uwaga Program PC Recovery umożliwia odzyskanie tylko wstępnie zainstalowanego oprogramowania. Oprogramowanie, które nie zostało dostarczone razem z komputerem, należy zainstalować z dysków dostarczonych przez producenta lub pobranych z jego witryny Web. Odzyskiwanie z dysków do odzyskiwania Aby przywrócić system z dysków do odzyskiwania: 1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich plików osobistych. 2. Włóż pierwszy dysk do napędu optycznego i uruchom ponownie komputer. 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Odzyskiwanie z partycji na dysku twardym Odzyskiwanie z partycji na dysku twardym można przeprowadzić przy użyciu przycisku Start lub klawisza f11. Aby przywrócić system z partycji: 1. Uzyskaj dostęp do narzędzia PC Recovery: Aby uzyskać dostęp do narzędzia PC Recovery przy użyciu przycisku Start, wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > System Recovery > PC Recovery. Aby uzyskać dostęp do narzędzia PC Recovery, używając klawisza f11, uruchom ponownie komputer i naciśnij klawisz f11, gdy na ekranie wyświetlany będzie komunikat Press <F11> for recovery (Naciśnij F11 w celu odzyskiwania). Narzędzie PC Recovery zostanie uruchomione. 2. Wybierz opcję PC Recovery, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Komputer zostanie uruchomiony ponownie i otwarte zostanie narzędzie PC Recovery. 3. Kliknij przycisk OK. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić odzyskiwanie systemu. Jeśli chcesz przeprowadzić odzyskiwanie destrukcyjne: 10 Rozdział 2 Odzyskiwanie informacji systemowych PLWW

15 Uwaga Odzyskiwanie destrukcyjne formatuje dysk twardy i przywraca stan fabryczny komputera. Tę opcję należy wybierać tylko w ostateczności. a. Na ekranie System Recovery (Przywracanie systemu) kliknij menu Advanced Options (Opcje zaawansowane). b. Wybierz polecenie Destructive Recovery (Odzyskiwanie destrukcyjne) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. PLWW Wykonywanie odzyskiwania 11

16 Usuwanie partycji odzyskiwania z dysku twardego Menu Advanced Options (Opcje zaawansowane) narzędzia PC Recovery zawiera opcję umożliwiającą usunięcie partycji odzyskiwania, co zwiększa ilość wolnego miejsca na dysku twardym. Partycję odzyskiwania należy usunąć dopiero po utworzeniu dysków do odzyskiwania. OSTROŻNIE Po utworzeniu dysków do odzyskiwania można zwiększyć ilość miejsca na dysku twardym, usuwając partycję odzyskiwania. Wykonanie tej czynności nie jest jednak zalecane. Usunięcie tej partycji powoduje utratę wszystkich przechowywanych na niej informacji, w tym oprogramowania PC Recovery. Późniejszy dostęp do oprogramowania PC Recovery będzie możliwy tylko przy użyciu dysków do odzyskiwania. Aby usunąć partycję odzyskiwania: 1. Jeśli jeszcze nie utworzono dysków do odzyskiwania, należy utworzyć je teraz. 2. Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > System Recovery > PC Recovery. Otwarte zostanie narzędzie PC Recovery. 3. Wybierz opcję PC Recovery i kliknij przycisk Next (Dalej). Komputer zostanie uruchomiony ponownie i otwarte zostanie narzędzie PC Recovery. 4. Kliknij przycisk OK. 5. Na ekranie System Recovery (Przywracanie systemu) kliknij menu Advanced Options (Opcje zaawansowane). 6. Wybierz polecenie Delete Recovery Partition (not recommended) (Usuń partycję odzyskiwania niezalecane) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 12 Rozdział 2 Odzyskiwanie informacji systemowych PLWW

17 Aktualizowanie ponownie zainstalowanego oprogramowania Po przeprowadzeniu odzyskiwania systemu należy połączyć się z Internetem w celu zaktualizowania całego oprogramowania, które zostało ponownie zainstalowane. Aby uzyskać dostęp do łączy aktualizacji systemu operacyjnego i innego oprogramowania komputera: Wybierz kolejno Start > Pomoc i obsługa techniczna. Aby zaktualizować oprogramowanie opcjonalne, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta tego oprogramowania. Niektóre programy zawierają funkcję aktualizowania, do której można uzyskać dostęp przy użyciu przycisku Pomoc lub menu programu. PLWW Aktualizowanie ponownie zainstalowanego oprogramowania 13

18 Indeks A aktualizacje, oprogramowanie 1 B BIOS, aktualizowanie 2 D dyski do odzyskiwania 8 K kopia zapasowa 6 O odzyskiwanie, system 5, 10 odzyskiwanie systemu 5, 10 oprogramowanie aktualizowanie 1, 4, 13 ochrona informacji 5 ponowne instalowanie 9 P partycja odzyskiwania, usuwanie 12 punkty przywracania 7 punkty przywracania systemu 7 S sterowniki, ponowne instalowanie 9 14 Indeks PLWW

19

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Numer katalogowy dokumentu: 405533-241 Stycze 2006 r. Spis tre ci 1 Aktualizacje oprogramowania Odbieranie aktualizacji automatycznych

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

MultiBoot. Instrukcja obsługi

MultiBoot. Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows jest znakiem towarowym firm grupy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I:

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I: Drogi Kliencie! W mało prawdopodobnym przypadku, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 zechcesz wrócić do starszej wersji systemu Windows, masz do wyboru dwie niżej opisane możliwości działania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Numer katalogowy dokumentu: 383705-241 Maj 2005 r. Spis tre ci Program Computer Setup Indeks Uzyskiwanie dostępu do programu Computer Setup.... 2 Ustawienia domyślne programu Computer

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo b Wrzesień 2001 Ten podręcznik zawiera instrukcje, które ułatwią skonfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Przedstawiono w nim również podstawowe informacje dotyczące usuwania problemów,

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc. Informacje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Windows jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 4 Wstęp 5 Co jest potrzebne? 6 Instalowanie w skrócie 6 Krok 1: Sprawdzenie uaktualnień 6 Krok 2: Otwarcie Asystenta Boot Camp 6 Krok 3:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Laboratorium: Instalacja, konfiguracja oraz podział na partycje drugiego dysku twardego

Laboratorium: Instalacja, konfiguracja oraz podział na partycje drugiego dysku twardego 11.4.5 Laboratorium: Instalacja, konfiguracja oraz podział na partycje drugiego dysku twardego Wprowadzenie Wydrukuj i wykonaj to laboratorium. W tym laboratorium, zmienisz kolejność rozruchu systemu,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Systemy sprzedaży HP

Rozpoczęcie pracy. Systemy sprzedaży HP Rozpoczęcie pracy Systemy sprzedaży HP Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft i Windows

Bardziej szczegółowo