Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy"

Transkrypt

1 Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Poznań,

2 Ustawa I USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. nr 232 z dnia r., poz. 1377) weszła w życie r. w celu: ochrony nabywców lokali mieszkalnych, równego traktowania nabywców, uregulowania stosunków deweloper nabywca. Zgodnie z ustawą Deweloper zapewnia nabywcom środki ochrony : - zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy; - otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy

3 Ustawa II Rachunek powierniczy jest rachunkiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. Prawo bankowe. Zgromadzone na nim środki wpłacone zgodnie z przeznaczeniem rachunku, są wyłączone z: - postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko Posiadaczowi rachunku, - masy spadkowej Posiadacza rachunku.

4 Ustawa III Od dnia wejścia w życie Ustawy ( r.) funkcjonuje tylko umowa deweloperska podpisana w formie aktu notarialnego, która zastąpiła wcześniej stosowaną umowę przedwstępną, Ustawa chroni tylko osoby fizyczne kupujące mieszkanie w budowie; z definicji nabywcy i z art. 1 ustawy wynika, że: jeżeli mieszkanie kupuje firma, środki nie mogą być lokowane na rachunku powierniczym; podobnie środki z zakupu garaży czy lokali usługowych środki nie wpływają na rachunek powierniczy jeśli deweloper buduje na wynajem;

5 Ustawa IV Rachunki powiernicze tylko dla inwestycji rozpoczętej po r.; jeśli chociaż jedna umowa została zawarta przed wejściem w życie Ustawy (i wpłynęły jakiekolwiek środki do dewelopera), to rachunek powierniczy nie może zostać otwarty Przez rozpoczęcie sprzedaży rozumie się np. ogłoszenie prasowe dewelopera, że rozpoczął sprzedaż. Jeżeli przed dniem r. deweloper ogłosił sprzedaż, ale nie zawarł ani jednej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, bank może otworzyć rachunek powierniczy, zgodnie z zasadą równości traktowania wszystkich nabywców, zachowując warunek ustawowy;

6 Prospekt Informacyjny I Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny zawierający: dane o sytuacji prawno-finansowej danego przedsięwzięcia deweloperskiego, informacje o sytuacji prawno-finansowej Dewelopera, dane o oferowanym do sprzedaży lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym

7 Prospekt Informacyjny II Prospekt informacyjny obowiązuje wszystkich deweloperów, którzy po r. działają na rynku, nawet w przypadku gdy pozostał jeden lokal mieszkalny do sprzedaży. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej.

8 Zasada tylko jeden rachunek powierniczy dla jednej inwestycji. Jeżeli Deweloper realizuje kilka etapów inwestycji to musi otworzyć tyle rachunków powierniczych (tj. jeden rachunek dla jednego etapu). Etap, w rozumieniu części inwestycji, musi być powiązany architektonicznie (nie mogą być np. rozrzucone w różnych częściach działki).

9 WPŁATY - WYPŁATY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRAWIDŁOWOŚĆ WYPŁAT SPOCZYWA NA BANKU Osoba wypłacająca deweloperowi środki zgromadzone na MRPO i MRPZ niezgodnie z ustawą podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

10 WPŁATY WYPŁATY II PRZED OTWARCIEM RACHUNKU BANK MUSI ZAAKCEPTOWAĆ UMOWĘ DEWELOPERSKĄ W Umowie deweloperskiej powinien być wskazany inny numer rachunku do wpłat dotyczących garażu (lub odrębna umowa - najlepiej), W przypadku gdy na rachunek powierniczy wpłyną pieniądze inne niż za zakup mieszkania mogą zostać przeksięgowane na podstawie dodatkowych dokumentów na rachunek właściwy.

11 WPŁATY WYPŁATY III Wpłaty i wypłaty są przez Bank odrębnie ewidencjonowane na Indywidualnych Wirtualnych Rachunkach Nabywców. Posiadacz rachunku (Deweloper) otrzymuje informację o wniesionych wpłatach poszczególnych Nabywców Każdy nabywca musi posiadać nowy numer rachunku nawet jeśli lokal jest sprzedawany po raz drugi, bo było np. odstąpienie.

12 WPŁATY WYPŁATY III Wypłaty z RPO i RPZ są dokonywane zgodnie z ZASADĄ: wpłaty wnoszone przez jednego nabywcę nie finansują budowy innego nabywcy, tzn. nie wypłacamy z ogólnego salda rachunku powierniczego, ale odnosimy się do wpłat poszczególnych nabywców; czyli np.: mamy postęp budowy 10%; nabywca X wpłacił dotychczas 8% (ceny mieszkania), a nabywca Y wpłacił 15% - to od nabywcy X pobierzemy tylko 8%, a od nabywcy Y tylko 10%.

13 WPŁATY WYPŁATY IV Wypłaty z MRPO i MRPZ są realizowane : zamknięty wypłata po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność na nabywcę, otwarty wypłaty w trakcie budowy na podstawie ściśle określonego harmonogramu na poszczególne etapy budowy (etapy w rozumieniu zaawansowania prac) Zgodnie z art Ustawy harmonogram przedsięwzięcia może być podzielony między 4 a 10 etapów Etap nie może być wyższy niż 25% i niższy niż 10% Wypłat z rachunku powierniczego może być więcej, ponieważ są realizowane z rachunku każdego nabywcy oddzielnie.

14 WPŁATY WYPŁATY V WYPŁATY Z MRP OTWARTEGO REALIZOWANE SĄ NA RACHUNEK DEWELOPERA: RWW (Rachunek Wyodrębnionych Wpływów) w przypadku gdy przedsięwzięcie deweloperskie jest współfinansowane z kredytu; bieżący jeżeli nie ma finansowania kredytem w Getin Noble Bank WYPŁATA z otwartego rachunku powierniczego (liczymy % od wartości umowy z nabywcą) i może być przeznaczona na : - na koszty budowy - na koszty miękkie - na odsetki

15 WPŁATY WYPŁATY VI Przed dokonaniem wypłaty na rzecz dewelopera z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego Kontrola jest dokonywana na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. UWAGA : Jeżeli w pierwszym etapie jest zakup ziemi to dobrze, żeby w tym etapie były prace budowlane aby móc potwierdzić je w dzienniku budowy.

16 WPŁATY WYPŁATY VII Kierownik budowy potwierdza zakończenie danego etapu procentowo nie finansowo, np. stan 0 - musi być 100% wykonania danego etapu. Przy rachunku powierniczym interesuje nas tylko zaawansowanie rzeczowe, a nie finansowe. Wszystkie koszty związane z obsługą rachunku powierniczego tj. opłaty, prowizje oraz koszty kontroli obciążają dewelopera, a nie rachunek powierniczy.

17 WPŁATY WYPŁATY VIII ODSTĄPIENIE OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ nie mamy możliwości zwrotu środków, które klient wpłacił na otwarty rachunek powierniczy, a które zostały już z niego wypłacone. Klient może dochodzić zwrotu tych środków bezpośrednio od dewelopera z jego innych środków. Jeżeli przedsięwzięcie jest zakończone nie przyjmujemy wpłat od nowych nabywców gotowych już mieszkań, gdyż ustawa zabezpiecza środki w trakcie realizacji inwestycji

18 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku powierniczym nie są na nim kapitalizowane są wypłacane na inny rachunek, Środki wpłacone na MRPO i MRPZ nie kapitalizują odsetek na indywidualnego nabywcę. ZAMKNIĘCIE RACHUNKU Deweloper składa wniosek o zamkniecie rachunku Bank weryfikuje czy środki z każdej umowy wpłynęły i zostały w całości wypłacone deweloperowi oraz czy został podpisany akt notarialny ostateczny (umowa przenosząca własność);

19 Dziękujemy za uwagę Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 września 2013 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 września 2013 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1304, 1608, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5 KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1194 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Słowniczek... 7 Wstęp... 8 1. Geneza, metodologia i przebieg badania... 10 1.1. Geneza badania...

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Firm Deweloperskich. Związek Pracodawców

Polski Związek Firm Deweloperskich. Związek Pracodawców Polski Związek Firm Deweloperskich Związek Pracodawców Warszawa, 21 stycznia 2015 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Adam Jasser Pl. Powstańców 1, 00-950 Warszawy Dot: DDK-073-20/14/JTB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE. Wstęp

Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE. Wstęp Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE Wstęp W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2010 r. dokument pt. Główne problemy, cele i kierunki programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez dla klientów indywidualnych 1. Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 1 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie pierwszego mieszkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A.

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. W zestawieniu występuje określenie albo, które oznacza, że możliwe jest dostarczenie jednego z dokumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo