ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe"

Transkrypt

1 ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe SŁAWOMIR HEHN Ekspert ds. Finansowania Klienta Biznesowego JACEK JESZKE Menedżer ds. Klienta Biznesowego

2 ALIOR NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Alior Bank aktywnie działa na szeroko rozumianym rynku nieruchomości, współfinansując nowe projekty inwestycyjne oraz uwalniając środki z posiadanych przez Klientów nieruchomości. Bank finansuje projekty inwestycyjne w zakresie: 1. powierzchni mieszkaniowych, 2. powierzchni biurowych, 3. powierzchni handlowych, 4. powierzchni magazynowych, 5. obiektów hotelowych. 2

3 JAKIE PRODUKTY OFERUJEMY? 1. KREDYT INWESTYCYJNY na finansowanie kosztów netto projektu inwestycyjnego. 2. KREDYT NIEODNAWIALNY ZABEZPIECZONY HIPOTEKĄ NA NIERUCHOMOŚCI udzielany vs. wartość posiadanej nieruchomości, przeznaczony na długoterminowe finansowanie działalności. 3. KREDYT ODNAWIALNY na finansowanie podatku VAT związanego z realizacją inwestycji. 4. MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE prowadzone w oparciu o nową Ustawę Deweloperską (typu otwartego i zamkniętego). 3

4 OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Podstawowy zakres oceny projektu inwestycyjnego: 1. budżet projektu (kosztorys) netto / brutto, 2. harmonogram rzeczowo-finansowy, 3. prognozy finansowe z założeniami, 4. wycena nieruchomości wg wartości bieżącej oraz wartości przyszłej po zakończeniu projektu, 5. dokumentacja formalno-prawna, 6. analiza wrażliwości projektu oraz ocena ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego, 7. analiza dotychczasowej działalności i wyników finansowych klienta. 4

5 OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Analiza projektu w oparciu o budżet inwestycji netto, źródła finansowania oraz prognozę przychodów i kosztów operacyjnych. Prezentacja budżetu wg poniższego układu: Rezerwa kosztowa w budżecie min. 5% kosztów do poniesienia (bez kosztów finansowych). Ocena zdolności kredytowej w oparciu o analizę przepływów generowanych z projektu. 5

6 OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Lokalizacja finansowanej nieruchomości i dostęp do sieci komunikacyjnej. Sąsiedztwo nieruchomości. Zakres projektu i standard nieruchomości. Czas realizacji i harmonogram inwestycji. Analiza wiarygodności generalnego wykonawcy inwestycji i zawartego kontraktu. Analiza założeń dotyczących przychodów oraz kosztów z generowanej nieruchomości. Dokumentacja prawna. Konkurencja / Analiza rynku. 6

7 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI OCENY Rentowność operacyjna oraz netto. Wskaźniki oceny zdolności do spłaty: wskaźnik DSCR (Debt Service Cover Ratio): zysk netto + amortyzacja + koszty finansowe raty kapitałowe + koszty finansowe wskaźnik ICR (Interest Service Ratio): zysk operacyjny koszty finansowe Wskaźnik LTV (Loan To Value). Wskaźnik kapitalizacji. Próg rentowności (BEP). 7

8 MINIMALNE WARUNKI FINANSOWANIA 8

9 MINIMALNE WARUNKI FINANSOWANIA 9

10 Umowa MRP NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DOTYCZĄCE RACHUNKÓW POWIERNICZYCH DLA INWESTYCJI DEWELOPERSKICH: Deweloper ma obowiązek w związku z inwestycjami zaczętymi po 29/04/2013 zapewnia swoim klientom co najmniej jednego spośród dostępnych typów rachunków powierniczych MRP; Bank ma obowiązek ewidencjonowania wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy w tym celu do prowadzenia rachunku typu MRP otwarty/zamknięty wykorzystywana jest Usługa Przetwarzania Transakcji Masowych. Umowę rachunku może wypowiedzieć tylko Bank; Deweloper może wykorzystywać środki z rachunku tylko na realizację inwestycji, dla której jest prowadzony zgodnie z zapisami ustawy; Wszystkie koszty związane z prowadzeniem rachunku ponosi deweloper; Bank wypłaca środki z rachunku MRP zamkniętego po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania na nabywcę inwestycja musi zostać zakończona i nabywca lokalu musi stać się właścicielem nieruchomości; Bank wypłaca środki z rachunku otwartego MRP po stwierdzeniu zakończenia danego etapu budowy - ALIOR BANK dokonuje kontroli na budowie przed każdą wypłatą środków z rachunku otwartego MRP. Weryfikacja etapu jest dokonywana przez wskazanego przez ALIOR BANK Project Monitora, w zakresie jaki zostanie ustalony: a) w umowie prowadzenia rachunku zawartej pomiędzy Bankiem a deweloperem, b) w umowie zawartej pomiędzy Bankiem a Project Monitorem 10

11 Rachunek MRP RACHUNEK TYPU MRP OTWARTY służy gromadzeniu środków od nabywców jedynie na zakup lokali z przeznaczeniem mieszkalnym (nie obejmuje np. lokali usługowych/garaży/komórek lokatorskich). Deweloper w ramach umowy deweloperskiej ma obowiązek określenia harmonogramu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w odniesieniu do: a) etapów realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego; b) procentowego, szacunkowego podziału kosztów poszczególnych etapów w całkowitych kosztach przedsięwzięcia deweloperskiego. Zgodnie z zapisami ustawy, harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego musi zawierać co najmniej 4 etapy realizacji, ale nie więcej niż 10 etapów. Koszt każdego z etapów nie może być wyższy niż 25% i niższy niż 10% ogólnej kwoty kosztów przedsięwzięcia wynikającej z harmonogramu. 11

12 Wypłata z rachunku MRP WYPŁATY Z RACHUNKU MRP OTWARTY REALIZOWANE SĄ NA RACHUNEK DEWELOPERA: 1) cesji jeżeli dane przedsięwzięcie deweloperskie rozliczne w ramach tego typu rachunku podlega finansowaniu przez bank (zapis o spłacie na rachunek cesji musi znaleźć się w umowie rachunku MRP otwarty i musi być zgodny z umową kredytową zawartą z bankiem); 2) bieżący jeżeli nie ma finansowania kredytowego/ lub w sytuacji kiedy umowa kredytowa dopuszcza zwalnianie środków na rachunek bieżący. W sytuacji, gdy nabywca wycofa się z inwestycji na podstawie umowy cesji z umowy deweloperskiej (tj. zamiany nabywcy, o ile taka forma będzie dopuszczana przez dewelopera) bank musi otrzymać informację o zmianie nabywcy (bank musi otrzymać kopię aneksu do umowy deweloperskiej lub umowy cesji na nowego nabywcę wraz ze zgodą dewelopera ) w takiej sytuacji umowa deweloperska nie jest zmieniana (nie zmienia się rachunek MRP- otwarty ani rachunek wirtualny MPT) a jedynie zmianie ulega nabywca. 12

13 Wypłata z rachunku MRP WARUNKI WYPŁATY Z RACHUNKU MRP 1. Warunkiem wypłaty środków z Rachunku jest stwierdzenie przez Bank ukończenia danego etapu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego określonego w harmonogramie Przedsięwzięcia Deweloperskiego oraz stwierdzenie poprawnego i zgodnego z harmonogramem Przedsięwzięcia Deweloperskiego procentu zużycia środków finansowych na jego realizację. 2. Przed wypłatą środków z Rachunku Bank, poprzez działającego na jego zlecenie Project Monitora, dokona inspekcji placu budowy oraz sprawdzi zakończenie etapu Przedsięwzięcia Deweloperskiego, którego dotyczy Dyspozycja wypłaty, a w szczególności dokona weryfikacji w dzienniku budowy wpisów świadczących o zakończeniu realizacji danego etapu Przedsięwzięcia Deweloperskiego. 3. Bank ma prawo nie wypłacić Posiadaczowi Rachunku środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku przed: a)nabyciem przez Posiadacza Rachunku własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której ma zostać prowadzone Przedsięwzięcie Deweloperskie, b)terminem, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, c)otrzymaniem raportu Project Monitora (raportu wstępnego/raportu okresowego/ anekesu do raportu okresowego, raportu końcowego), potwierdzającego zgodność realizacji inwestycji z przyjętym harmonogramem Przedsięwzięcia Deweloperskiego. 13

14 Dziękujemy za uwagę 14 14

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Poznań, 27.10.2014 Ustawa I USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. (część 1) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego

REKOMENDACJA. (część 1) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego REKOMENDACJA w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) (część

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. (część 2) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego

REKOMENDACJA. (część 2) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego REKOMENDACJA w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) (część

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów na cele mieszkaniowe w Banku Spółdzielczym w Białopolu

Regulamin udzielania kredytów na cele mieszkaniowe w Banku Spółdzielczym w Białopolu Regulamin udzielania kredytów na cele mieszkaniowe w Banku Spółdzielczym w Białopolu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach kredytów na cele mieszkaniowe, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS Załącznik nr 3 do Uchwały nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r.

Warszawa, kwiecień 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNO-BUDOWLANE, WSPIERAJĄCYCH BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W RAMACH REALIZACJI PROGRAMÓW RZĄDOWYCH POPIERANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA

USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA Komentarz praktyczny Autorzy: Aleksandra Widziewicz (radca prawny/partner) Sławomir Szepietowski (radca prawny/partner) Katarzyna Otwinowska (radca prawny) Michał

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje Podstawowe informacje Od kiedy? od I kwartału 2013 roku do 2018 roku Listopad 2012 opublikowanie wytycznych dla budynków Grudzień 2012 nabór banków I kwartał 2013 kredyt z dotacją w ofercie banków Ile?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

Strzałkowo, czerwiec 2015r.

Strzałkowo, czerwiec 2015r. Przyjęto Uchwałą nr 71/2015 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 10.06.2015r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. Traci moc Uchwała nr 126/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce

Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Kredytu Konsolidacyjnego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki udzielania przez Bank Polskiej Spółdzielczości

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo