Szacowanie zysku z inwestycji w produkty strukturyzowane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szacowanie zysku z inwestycji w produkty strukturyzowane"

Transkrypt

1 Monika Dyduch * Szacowanie zysku z inwestycji w produkty strukturyzowane Wstęp Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (instrumentu bazowego): indeksów giełdowych, kursów akcji, surowców (np. ropa naftowa, złoto, srebro, gaz ziemny ), produktów rolnych (np. pszenica, kukurydza, kakao, kawa ), koszyków akcji, surowców, indeksów giełdowych, kursów walut, stóp procentowych itp. 1. W artykule podjęto próbę oceny opłacalności inwestycji w produkty strukturyzowane. Przedstawiono wycenę przykładowo skonstruowanego produktu w formie lokaty strukturyzowanej. Końcowy zysk z lokaty uzależniony jest od zmian wartości koszyka indeksów, który składa się z w 50% z WIG 20 oraz w 50% z kursu wymiany EUR/PLN. 1. Charakterystyka produktów strukturyzowanych Pierwsze produkty strukturyzowane pojawiły się w Europie na początku lat 90. Początkowo były to głównie obligacje zamienne na akcje, noty z ekspozycją na kursy walutowe i obligacje przedsiębiorstw. Dostępne były one głównie dla inwestorów instytucjonalnych, którzy dysponowali odpowiednią wiedzą na temat rynków kapitałowych oraz odpowiednimi środkami pieniężnymi. Jednak z upływem czasu produkty strukturyzowane objęły wszystkie klasy aktywów: stopy procentowe, indeksy giełdowe, pojedyncze akcje, ceny na giełdach towarowych, fundusze oraz inne bardziej wyszukane aktywa. Wtedy to właśnie zyskały na atrakcyjności również dla klientów indywidualnych [Paweł Kolman, 2011]. W zależności od konstrukcji instrumentu możemy wyróżnić podstawowe rodzaje produktów strukturyzowanych 2 : trackery instrumenty naśladujące zmiany wskaźnika rynkowego (głównie surowców, produktów rolnych, indeksów giełdowych, kursów akcji, koszyków różnych instrumentów, itp.). Umożliwiają zarabianie zarówno na wzrostach jak i na spadkach wskaźnika rynkowego (tzw. certyfikaty short). Niektóre trackery zawierają dźwignię finansową. warranty opcyjnie profil wypłaty analogiczny jak dla nabywcy opcji. Produkt posiadający emitenta (wkrótce w obrocie na GPW). * Mgr inż., Katedra Metod Statystyczno Matematycznych w Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 1 2

2 192 Monika Dyduch produkty z częściową ochroną kapitału instrumenty mniej ryzykowne niż trackery i warranty opcyjnie. Zdecydowanie większa część zainwestowanego kapitału ulokowana jest w bezpiecznych aktywach (np. obligacjach, lokatach). Druga część inwestycji pracuje nad wygenerowaniem założonej stopy zwrotu. Produkty te mogą wygasnąć wcześniej (tzw. knock out), przy spełnieniu zapisanego w dokumencie Final Terms warunkach. produkty gwarantujące pełną ochronę kapitału bardzo bezpieczne, dają inwestorowi określony udział w zyskach, jakie generuje wbudowany w produkt wskaźnik rynkowy i jednocześnie 100-procentową gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału (inwestor nie poniesie straty). inne typy produktów, których profil wypłaty zależy od spełnienia warunków opisanych w dokumencie Final Terms. Przyjmuje się, że produkt strukturyzowany musi spełniać kilka warunków, tzn. musi mieć m.in. takie cechy: ochrona kapitału (pełna lub częściowa), zdefiniowany w dokumentach emisyjnych czas trwania inwestycji, stopa zwrotu opisana w dokumentach emisyjnych poprzez formułę z określeniem warunków. Jednym z ważniejszych powodów, dla których inwestorzy decydują się na lokowanie kapitału w produkt strukturyzowany, jest jego ochrona. Nie dziwi zatem, że najwięcej, bo aż 75% zakończonych subskrypcji produktów strukturyzowanych w latach dawało gwarancję 100% ochrony kapitału. Około 4% dawało gwarancję 90% (Tablica 1) Tablica 1. Poziom ochrony kapitału w zakończonych subskrypcjach w latach poziom ochrony kapitału liczba zakończonych subskrypcji 89,00% 1 95,34% 1 100,30% 1 100,90% 1 101,25% 1 102,84% 1 104,75% 1 106,89% 1 107,00% 1 107,50% 1 109,30% 1 112,00% 1 119,00% 1 126,00% 1 98,00% 2 101,06% 2 101,50% 2 108,51% 2 94,00% 3 96,00% 3 104,00% 3

3 Szacowanie zysku z inwestycji w produkty strukturyzowane ,00% 4 100,10% 4 103,65% 4 110,00% 4 103,00% 5 85,00% 6 100,50% 6 102,00% 6 93,00% 7 109,72% ,00% ,24% 11 92,00% 12 95,00% 23 0,00% 31 90,00% 41 80,00% ,00% 785 Suma końcowa 1043 Źródło: opracowanie własne Jak wyżej wspomniano najwięcej produktów strukturyzowanych było z 100% ochroną kapitału. Emisja takich produktów była prowadzona przez większość instytucji m.in. przez takie instytucje jak: AEGON Tuż, Alior Bank, Aviva Tuż (tablica 2). Jednakże dominującą instytucją w emisji produktów z tą cechą był Noble Bank utworzył 147 produktów. Produkty bez ochrony kapitału były emitowane tylko przez cztery instytucje tj.: Bank Pocztowy, DB PBC, KBC TFI i Wealth Solutions. Przy czym najwięcej produktów z 0% ochroną kapitału utworzył DB PBC - 23 produkty. Tablica 2. Instytucja a poziom ochrony kapitału zakończonych subskrypcji produktów strukturyzowanych. poziom ochrony kapitału ny kapitału poziom ochro- nazwa instytucji nazwa instytucji Bank Pocztowy 100,10% Citi Handlowy DB PBC 100,30% Citi Handlowy 0,00% KBC TFI BNP Paribas Fortis 100,50% Wealth Solutions Citi Handlowy DB PBC 100,90% Bank Pekao SA 80,00% Noble Bank 101,00% Bank Pekao SA NWAI 101,06% Wealth Solutions Wealth Solutions 101,25% Bank Pekao SA 85,00% Butik Inwestycyjny 101,50% Bank Pekao SA 89,00% Butik Inwestycyjny Bank BGŻ Alior Bank Bank Pekao SA 102,00% Bank BPH GETIN Bank 90,00% Bank DnB Nord Noble Bank Butik Inwestycyjny 102,84% Butik Inwestycyjny DM BZ WBK Bank BPH 103,00% Noble Bank Bank Pekao SA

4 194 Monika Dyduch NWAI 103,24% Butik Inwestycyjny Raiffeisen Bank Polska 103,65% Noble Bank TUnŻ Warta Bank BGŻ 104,00% Wealth Solutions Bank BPH 92,00% Butik Inwestycyjny 104,75% SGB 93,00% Butik Inwestycyjny 106,89% Noble Bank 94,00% Butik Inwestycyjny 107,00% Bank BGŻ Wealth Solutions 107,50% Skandia Butik Inwestycyjny 108,51% Noble Bank KBC TFI 109,30% KBC TFI Nordea TUnŻ 109,72% Noble Bank 95,00% NWAI AEGON TUnŻ Private Wealth Consulting 110,00% Bank Pekao SA Raiffeisen Bank Polska KBC TFI Wealth Solutions 112,00% Bank Pekao SA 95,34% Butik Inwestycyjny 119,00% Bank Pekao SA 96,00% Nordea TUnŻ 126,00% Bank Pekao SA 97,00% Nordea TUnŻ NWAI 98,00% DZ Bank Polska Nordea TUnŻ 100,00% AEGON TUnŻ Alior Bank Aviva TUnŻ AXA Życie TU Bank BGŻ Bank BPH Bank BPS Bank DnB Nord Bank Millennium Bank Pekao SA BDM PKO BP BM Bank DnB NORD Polska BM Banku BGŻ BOŚ BRE Bank Butik Inwestycyjny BZ WBK Citi Handlowy DB PBC DM BZ WBK DZ Bank Polska GETIN Bank HSBC ING Bank Śląski KBC TFI Kredyt Bank mbank MultiBank Noble Bank Nordea TUnŻ

5 Szacowanie zysku z inwestycji w produkty strukturyzowane 195 NWAI PKO BP PZU Życie Raiffeisen Bank Polska TUnŻ Warta Wealth Solutions Źródło: opracowanie własne Na rynku są dostępne również produkty które gwarantują wyższą niż 100% ochronę kapitału. Najwyższą ochronę kapitału - 126% zaoferował w swoim produkcie Bank Pekao SA (tablica 2). Była to Lokata Dynamicznego Inwestowania - Eurogwarancja 2, oparta na koszyku bazującym na funduszach Pioniera z minimalną kwotą inwestycji 1000zł i czasem trwania 36 miesięcy. Można zauważyć produkty strukturyzowane z ochroną kapitału wyższą niż 100% są zazwyczaj o czasie trwania co najmniej 12 miesięcy (tablica 3). Tablica 3. Czas trwania produktu strukturyzowanego a poziom ochrony kapitału poziom poziom poziom czas trwania czas trwania czas trwania ochrony kapitałtału kapitału ochrony kapi- ochrony inwestycji inwestycji inwestycji 6 94,00% ,10% ,30% 36 0,00% ,00% ,50% ,34% ,90% 36 80,00% ,00% ,00% ,06% ,00% ,25% 30 85,00% ,50% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,24% ,65% ,00% ,00% ,00% ,75% 4 93,00% ,89% ,00% 36 94,00% ,50% 12 95,00% ,51% 36

6 196 Monika Dyduch ,30% ,72% ,00% ,00% ,00% 24 95,34% ,00% ,00% ,00% ,00% 24 Źródło: opracowanie własne Produkty strukturyzowane, stanowią alternatywę dla dotychczasowych form inwestycji. Jest to forma inwestycji ciągle rozwijająca się o czym świadczą sukcesywnie rozszerzająca się oferta produktów strukturyzowanych w Polsce i na świecie. W latach odnotowano 1043 zakończone subskrypcje (tablica 4). Tablica 4. Liczba zakończonych subskrypcji produktów strukturyzowanych przez poszczególne instytucje w latach INSTYTUCJA liczba produktów INSTYTUCJA liczba produktów AEGON TUnŻ 5 DZ Bank Polska 3 Alior Bank 9 GETIN Bank 23 Aviva TUnŻ 9 HSBC 1 AXA Życie TU 1 ING Bank Śląski 40 Bank BGŻ 14 KBC TFI 46 Bank BPH 59 Kredyt Bank 7 Bank BPS 1 mbank 49 Bank DnB Nord 10 MultiBank 42 Bank Millennium 12 Noble Bank 192 Bank Pekao SA 60 Nordea TUnŻ 18 Bank Pocztowy 2 NWAI 40 BDM PKO BP 6 PKO BP 2 Private Wealth Consulting BM Bank DnB NORD Polska 2 1 BM Banku BGŻ 1 PZU Życie 6 BNP Paribas Fortis 3 Raiffeisen Bank Polska 43 BOŚ 2 SGB 1 BRE Bank 10 Skandia 1 Butik Inwestycyjny 116 TUnŻ Warta 9 BZ WBK 39 Wealth Solutions 65 Citi Handlowy 11 DB PBC 63 SUMA = 1043 DM BZ WBK 19 Źródło: opracowanie własne

7 Szacowanie zysku z inwestycji w produkty strukturyzowane Charakterystyka instrumentu finansowego przyjętego do wyceny Instrumentem finansowym przyjętym do wyceny jest produkt ustrukturyzowany. Istnieje kilka rodzajów produktów strukturyzowanych, jednakże do wyceny przyjęto produkt w formie lokaty, czyli struktury złożonej z kilku elementów, tj. części bardzo bezpiecznej (obligacji lub tradycyjnej lokaty bankowej) oraz bardzo ryzykownej (opcja czy funduszu). Lokata ustrukturyzowana, tzw. struktura, to inwestycja złożona w blisko 85 proc. z bezpiecznych obligacji lub lokaty bankowej, zaś do max. 15 proc. z opcji, czyli bardziej ryzykownego instrumentu, na którym można wielokrotnie pomnożyć kapitał albo stracić wszystko. Lokata ustrukturyzowana - jest to więc forma lokaty kapitału, która z jednej strony daje szanse uzyskania sporego zysku, a z drugiej gwarantuje zwrot określonej części lub całości zainwestowanych pieniędzy. Inwestycja w lokatę ustrukturyzowaną, to zazwyczaj inwestycja na długi okres czasowy. Zdarzają się lokaty strukturyzowane, z których można wypłacić pieniądze w każdej chwili, ale najczęściej trzeba zablokować pieniądze na dwa-cztery lata. Najczęściej spotykane to polisa na życie (wtedy zyski są zwolnione z tzw. podatku Belki), ale zdarzają się też lokaty sprzedawane jako certyfikaty funduszy inwestycyjnych lub obligacje. Dobre opcje, które dają szansę na wysokie zyski, zwykle nie są tanie. Instytucje finansowe stoją więc przed dylematem: stanąć po stronie klienta i kupić droższą opcję, czy postawić na tańszą (a więc dającą mniejszą szansę na wysoki zysk), a zaoszczędzone pieniądze zabrać dla siebie na prowizję? Są lokaty, w których najwyższe możliwe zyski to np. 30 proc. w ciągu czterech lat 3. Skonstruowana do analizy lokata strukturyzowana to połączenie standardowej lokaty bankowej z nabyciem przez klienta opcji na indeksy rynku kapitałowego 4. Końcowy zysk z lokaty uzależniony jest od zmian wartości koszyka indeksów, który składa się z w 50% z WIG 20 oraz w 50% z kursu wymiany EUR/PLN. Podstawowe parametry lokaty strukturyzowanej: okres subskrypcji lokaty - 29 września - 30 października 2008r. termin lokaty - 3 lata - od 31 października DR do 30 października 2011 r. - DZ.; odsetki gwarantowane - 4% - za cały okres lokaty; zysk całkowity - 30% wzrostu koszyka, jednak nie mniej niż stopa gwarantowana - za cały okres lokaty ; kwota lokaty - nie mniej niż 200 złotych i wielokrotność 100 zł; współczynnik partycypacji - 80%; Stopa zwrotu na koniec lokaty to: 4% - odsetki gwarantowane lub, więcej niż 4%, jeśli nastąpi 30% wzrostu koszyka Nabycie odbywa się w tle, jako operacja finansowa Banku, której klient nie widzi.

8 198 Monika Dyduch Stopa zwrotu znana dzień po zakończeniu lokaty i wypłacana w dniu rozliczenia lokaty, czyli czwarty dzień roboczy po DZ. Tablica 5. Parametry lokaty Okres subskrypcji 29 września - 30 października 2008r. Dzień Rozpoczęcia Lokaty 31 października 2008r. Dzień Zakończenia Lokaty 30 października 2011 r. Dzień Rozliczenia Lokaty 6 listopada 2011r. Źródło: opracowanie własne 3. Wycena Wycenę produktu strukturyzowanego możemy przedstawić w trzech głównych etapach: zakup opcji oraz oszacowanie kosztów zakupu przez emitenta obligacji zerokuponowej. kalkulacja marży. Marża Banku (M) kalkulowana jest automatycznie, tutaj przyjmujemy, że jest to wynik działania M N KP CK gdzie: M - marża emitenta [w %], N - kwota wpłacona przez klienta, K P - wartość kapitału pracującego, C K - cena kupna opcji. oszacowanie zysku z inwestycji. Poziom wypłaty zysku - tutaj jest szacowany na podstawie zależności: KL Max 4%;0,3 WK, gdzie: K L - kwota lokaty wnoszona przez klienta, Max - funkcja wyboru wartości większej z danego zbioru wartości, w przypadku Lokaty funkcja powoduje przyjęcie do obliczeń wartości większej ze zbioru dwóch wartości, W K - Wzrost Koszyka indeksów w okresie między Dniem Rozpoczęcia Lokaty, a Dniem Zakończenia Lokaty.; w ujęciu procentowym. W K oznacza różnicę między poziomem Koszyka w Dniu Rozpoczęcia Lokaty a poziomem Koszyka w Dniu Zakończenia Lokaty. Do wyznaczenia wartości koszyka, a właściwie do oszacowania przyszłych wartości składowych koszyka wykorzystujemy autorski model, oparty na analizie falkowej i sieciach neuronowych. Model ten można opisać skrótowo w czterech etapach 5 : 1. Podział badanego szeregu na podszeregi 8-elementowe. 2. Transformata falkowa podszeregów Analiza Falkowa polega na dekompozycji sygnału przy użyciu falek otrzymanych poprzez translację i dylatację falki podstawowej ( mother wavelet ). Transformata Falkowa posiada szereg interesujących własności, m.in.: 5 Model szczegółowo opisany w pracy M. Dyduch, Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych, Modelowanie preferencji a ryzyko 10", praca zbiorowa pod redakcją naukową Tadeusza Trzaskalika, Prace Naukowe AE, Wydawnictwo AE, Katowice 2010.

9 Szacowanie zysku z inwestycji w produkty strukturyzowane 199 funkcje bazowe otrzymane poprzez translację i dylatację dopuszczalnej funkcji wyjściowej, baza lokalna - stała liczba oscylacji, szerokość funkcji bazowej malejąca wraz z rosnącą częstotliwością, zmienna rozdzielczość czasowo-częstotliwościowa, umożliwia analizę sygnałów posiadających zarówno krótkotrwałe składowe wysokoczęstotliwościowe, jak i składowe długookresowe. 3. Generowanie współczynników falkowych dla kolejnych chwil czasowych, czyli dla chwil prognozowanych przy użyciu sztucznej sieci neuronowej. 4. Odwrotna transformata falkowa - efekt - wartości kursu EUR/PLN oraz indeksu WIG20 dla prognozowanych chwil czasowych. 4. Wyniki Zysk z inwestycji w analizowany produkt strukturyzowany zależny jest od kształtowania się kursu EUR/PLN oraz indeksu WIG20. W tym celu, aby oszacować ewentualny zysku z inwestycji w lokatę strukturyzowaną, należało właściwie oszacować tylko wartość kursu EUR/PLN oraz indeksu WIG20 na dzień r., gdyż zysk inwestora zależy od kształtowania się właśnie tego koszyka w dniu r. Taką wartość kursu EUR/PLN i indeksu WIG20 uzyskujemy, na podstawie zastosowanego modelu (Etap I-IV). Wartości kursu EUR/PLN i indeksu WIG20 są wygenerowane w ostatnim etapie przez odwrotną transformatę falkową i wynoszą one odpowiednio na dzień r dla EUR/PLN - 4,001 natomiast dla indeksu WIG ,45. Otrzymane na podstawie modelu (Etap I-IV) wyniki, można uznać za wiarygodne, ponieważ analizując współczynniki falkowe wygenerowane przez transformatę falkową dla wejściowego szeregu 8-elementowego ( tzw. współczynniki C) i współczynniki otrzymane w wyniku zastosowania odwrotnej transformaty falkowej (tzw. współczynniki C*) zamieszczone na rysunku 2 widać, że współczynniki C* uzyskane w wyniku opisywanego algorytmu są bardzo zbliżone, wręcz identyczne do współczynników C wygenerowanych dla sprawdzenia z transformaty falkowej, zatem obarczona bardzo małym błędem. Zatem, że przedstawiony algorytm (Etap ). jest skutecznym narzędziem w prognozowaniu analizowanych szeregów czasowych. Rysunek 1. Współczynniki C i C* Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników

10 200 Monika Dyduch Analizując wyniki z oszacowania lokaty, zamieszczone w tablica 6, widać wyraźnie, że inwestor osiągnie zysk z inwestycji w wysokości 8,08032% * zainwestowany kapitał. Natomiast emitent poniesie zysk w wysokości: 6,02008%*zainwestowany kapitał, na co składa się: marża pobrana na początku inwestycji: M N KP CK 4% *zainwestowany kapitał 20%*10,1004%*zainwestowany kapitał. Tablica 6. Szacowanie zysku z lokaty Wyszczególnienie WIG 20 EUR/PLN Początek lokaty Wartość I p 1825,84 3,533 Koszyk K p 1 Koniec lokaty Wartość I K 2813,45 4,001 Zmian indeksów 1,5409 1,13246 Iż = I k / I P Koszyk K K 1,33668 Zmiana wartości koszyka indeksów (K K K P ) * 100% 33,668% 30% zmiany koszyka 10,1004% Wypłata zysku na koniec lokaty po uwzględnieniu 8,08032% współczynnika partycypacji w zyskach Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników Z przedstawionego oszacowania lokaty ustrukturyzowanej wynika, że inwestor osiągnie większy zysk niż emitent w przybliżeniu o 2%. Należy wspomnieć, że przedstawiony w pracy model wyceny produktów strukturyzowanych a w szczególności prognozy szeregów prezentujących kurs wymiany EUR/PLN oraz WIG20, dał wyniki obarczone niewielkim błędem, co pozwala wnioskować, ze wycena produktu jest również obarczona bardzo małym błędem. Zakończenie Analizowana lokata strukturyzowna, była lokatą kierowaną do : klientów, którzy lokują (odkładają) środki na cele realizowane w przyszłości - min za 3 lata, klientów, którzy lokują środki w funduszach inwestycyjnych, klientów, którzy lokują środki w obligacjach - GWARANCJA KAPITAŁU I MIN %, klientów o określonych poglądach co do kształtowania się koniunktury giełdowej. Są to klienci, którzy wierzą, że po okresie spadków na giełdach - koniunktura się poprawi i giełdy pójdą do góry, klientów oczekujących wyższej rentowności lokat - ale jednocześnie nie akceptujący ryzyka poniesienia strat. Rynek produktów ustrukturyzowanych rozwija się zarówno dynamicznie na świecie. Jednakże czy sukces produktów w krajach UE powtórzy się w Polsce? Czy na GPW będą notowane tylko produkty dla inwestorów indywidualnych? Czy również dla inwestorów instytucjonalnych?

11 Szacowanie zysku z inwestycji w produkty strukturyzowane 201 Literatura 1. Zaremba, Produkty strukturyzowane. Inwestycje nowych czasów, Helion, Gliwice M. Krzywda, Produkty strukturyzowane w praktyce, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice M. Dyduch, Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych, Modelowanie preferencji a ryzyko 10", praca zbiorowa pod redakcją naukową Tadeusza Trzaskalika, Prace Naukowe AE, Wydawnictwo AE, Katowice Paweł Kolman, 2011, Detaliczny rynek produktów strukturyzowanych, Centrum Kompetencyjne Doradcy Streszczenie W artykule podjęto próbę oceny opłacalności inwestycji w produkty strukturyzowane. Przedstawiono wycenę przykładowo skonstruowanego produktu w formie lokaty strukturyzowanej. Końcowy zysk z lokaty uzależniony jest od zmian wartości koszyka indeksów, który składa się z w 50% z WIG 20 oraz w 50% z kursu wymiany EUR/PLN. Estimation of profit from investments in structured products (Summary) The article attempts to assess the profitability of investments in structured products. Constructed, for example, presents the valuation of the product in the form of structured deposits. The final gain of investment is dependent on changes in value of a basket of indexes, which consists of a conjunction of 50% of the WIG 20 and 50% of the exchange rate of EUR / PLN.

WSPÓŁCZESNE FORMY GOSPODAROWANIA KAPITAŁEM WOBEC EKONOMICZNYCH ZJAWISK KRYZYSOWYCH

WSPÓŁCZESNE FORMY GOSPODAROWANIA KAPITAŁEM WOBEC EKONOMICZNYCH ZJAWISK KRYZYSOWYCH Monika Hadaś-Dyduch WSPÓŁCZESNE FORMY GOSPODAROWANIA KAPITAŁEM WOBEC EKONOMICZNYCH ZJAWISK KRYZYSOWYCH 1. Produkty strukturyzowane w Polsce Rynek inwestycji alternatywnych, czyli inwestycji, których pozytywny

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM Monika Hadaś-Dyduch Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM 1. Inwestycje alternatywne Inwestycje alternatywne to inwestycje, których pozytywny wynik nie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH MIERZONA MODELEM OPARTYM NA ANALIZIE FALKOWEJ W NIESTABILNYM OTOCZENIU GOSPODARCZYM

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH MIERZONA MODELEM OPARTYM NA ANALIZIE FALKOWEJ W NIESTABILNYM OTOCZENIU GOSPODARCZYM Monika Hadaś-Dyduch Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH MIERZONA MODELEM OPARTYM NA ANALIZIE FALKOWEJ W NIESTABILNYM OTOCZENIU GOSPODARCZYM Wprowadzenie Żyjemy w czasie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia?

produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia? produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia? definicja produkty strukturyzowane zasada działania formy prawne przykłady według SEC (Securities and Exchange Commission, zasada 461),są to papiery wartościowe,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego KREDYTY HIPOTECZNE W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

Obligacje Strukturyzowane

Obligacje Strukturyzowane Obligacje Strukturyzowane Obligacja Strukturyzowana Obligacje strukturyzowane to papiery wartościowe, w których możliwy do osiągnięcia kupon powiązany jest z wartością określonego Instrumentu Bazowego.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 11

Spis treści. Wprowadzenie 11 Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział 1 Stan i perspektywy rozwoju private banking w Polsce (Katarzyna Smolińska-Twardokęs, Piotr Twardokęs) 15 Wstęp 15 1.1. Istota usług private banking i ich rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego na WIG20 serii PLN-100-WIG20-20110609 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emitent: Bankowy Papier Wartościowy Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy czerwcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy grudniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy majowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego Warszawa, 22.09.2009 Wszyscy ponoszą koszty u walutowego istotnie zwiększa cenę hipotecznego w walucie, a kredytobiorca nie ma szans na jego uniknięcie. Jednak koszty u ponoszą nie tylko kredytobiorcy,

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy marcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Indeks

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Luty 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy listopadowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa Banki reagują na trzecią obniżkę stóp procentowych przez RPP. Dwucyfrowe zyski z lokat są już tylko wspomnieniem. Poszukujący sensownego zysku mogą rozważyć inwestycję w struktury. Co w ciągu minionego

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy kwietniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r.

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r. Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy wrześniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy czerwcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych W sytuacji systematycznych cięć oprocentowania lokat, banki proponują klientom nowe rozwiązania w obszarze kont oszczędnościowych. Niektóre obniżają również koszt kredytów. Żeby nie było tak różowo podnoszą

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie niskiego wkładu nie jest wcale tanie

Ubezpieczenie niskiego wkładu nie jest wcale tanie Warszawa, 22.09.2010 Ubezpieczenie niskiego wkładu nie jest wcale tanie Zamieszanie wokół Rekomendacji T sprawiło, że problem ubezpieczenia niskiego wkładu ożył w mediach i zaczął wzbudzać coraz większe

Bardziej szczegółowo

POLISA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM EMPIRYCZNA PROGNOZA WARTOŚCI KOŃCOWEJ INWESTYCJI

POLISA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM EMPIRYCZNA PROGNOZA WARTOŚCI KOŃCOWEJ INWESTYCJI Monika Hadaś-Dyduch Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii monika.dyduch@ue.katowice.pl POLISA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana WIGwam w pigułce: Strategia pozwalająca zyskać na wzroście indeksu WIG20 Okres inwestycji 1 rok Brak podatku od zysków kapitałowych Partycypacja

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata

Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata Bezpieczne prawie jak depozyty bankowe, ale bardziej dochodowe na polskim rynku mamy ostatnio prawdziwy wysyp tzw. polis

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE PYTANIA KONTROLNE Różnica pomiędzy: inwestycją, projektem inwestycyjnym, przedsięwzięciem inwestycyjnym Rodzaje inwestycji ze względu na cel Wartość pieniądza w

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 KRYTERIA RANKINGU Podstawą oceny ofert była suma kosztów, jakie klient musi zapłacić w ciągu pierwszych 5 lat od czasu zakupu mieszkania. W przypadku kilku wariantów kredytu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych)

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych) item_raport_pl_finanse_noty_do_sprawozdania_finansowego_2007 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych) 19. Kredyty i pożyczki Nota Kredyty bankowe (a) 8 809 266 9 893 499 Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa KOMENTARZ Open Finance, 14.12.2009 r. Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa Średnia marża kredytu w euro to w tej chwili 3,75, o 1,15 pkt proc. więcej niż średnia dla złotego. Nawet przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: oczekujących stopy zwrotu wyższej

Bardziej szczegółowo

Zysk zakończonych produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanej

Zysk zakończonych produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanej ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 295 303 Zysk zakończonych produktów strukturyzowanych Monika Hadaś-Dyduch * Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz inwestować -1-

Zanim zaczniesz inwestować -1- Zanim zaczniesz inwestować -1- Inwestor kto to taki? PL B AUS D Źródło: SII, OBI, 2014-2- Kobiety wśród inwestorów Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Kobiety w OBI 2014 mężczyzna 82,6% Odsetek kobiet w latach

Bardziej szczegółowo

Ranking lokat dla firm Ranking lokat dla firm 2012

Ranking lokat dla firm Ranking lokat dla firm 2012 Ranking lokat dla firm 2012 1 Który bank oferuje najwyżej oprocentowane dla firm? Money.pl sprawdził, gdzie warto umieścić oszczędności firmy. Wybraliśmy najlepsze z nich dla kilku wariantów. Przeanalizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie OFERTA DLA KLIENTA: 100 tys. PLN na 10 lat (raty równe); Wartość zabezpieczenia (nieruch Bank Przedział marż (%) Stawka bazowa Prowizja za przyznanie Maks. możliwe LTV OGÓLNE PARAMETRY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Co z tą strukturą, czyli o giełdowych produktach strukturyzowanych w czasach niepewności

Co z tą strukturą, czyli o giełdowych produktach strukturyzowanych w czasach niepewności Co z tą strukturą, czyli o giełdowych produktach strukturyzowanych w czasach niepewności Profesjonalny Inwestor 2008 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Rozwoju Instrumentów Finansowych, GPW Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku powiązane z ropą Brent ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lipcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Indeks

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ INWESTYCJI W CERTYFIKATY DYSKONTOWE NA PRZYKŁADZIE LOTOS SA

KONCEPCJA OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ INWESTYCJI W CERTYFIKATY DYSKONTOWE NA PRZYKŁADZIE LOTOS SA Monika Hadaś-Dyduch Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KONCEPCJA OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ INWESTYCJI W CERTYFIKATY DYSKONTOWE NA PRZYKŁADZIE LOTOS SA Wprowadzenie Certyfikaty dyskontowe należą do

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja z Autopilotem 2 serii PLN-100-AUTO2-20120720 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emitent: Bankowy Papier Wartościowy

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 6 maja 005 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU A Czas egzaminu: 00 minut . Inwestorzy

Bardziej szczegółowo

Myśl globalnie - inwestuj lokalnie, czyli produkty ETP na GPW

Myśl globalnie - inwestuj lokalnie, czyli produkty ETP na GPW Myśl globalnie - inwestuj lokalnie, czyli produkty ETP na GPW Bartosz Świdziński, ETP Product Manager Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akademia Tworzenia Kapitału, 2015 1 Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE Warranty opcyjne (dalej: warranty) są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje

Bardziej szczegółowo

Marzec gorącym miesiącem w kredytach na budowę domu - uwaga na biurokrację

Marzec gorącym miesiącem w kredytach na budowę domu - uwaga na biurokrację RAPORT Home Broker, 24.03.2010 r. Marzec gorącym miesiącem w kredytach na budowę domu - uwaga na biurokrację Marzec to miesiąc, w którym lawinowo rośnie liczba wniosków o kredyt na budowę domu. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana Hat-trick w pigułce: 4-letnia inwestycja na strategii Long-Short Momentum obejmującej akcje, obligacje oraz surowce Średnia stopa zwrotu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE

LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE oferowane od dnia 4 maja 2015 r. w oddziałach BGŻ BNP Paribas S.A. będących przed dniem połączenia Banku BGŻ S.A. i BNP Paribas S.A. oddziałami BGŻ S.A. Niniejszy materiał

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. Data: z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 2-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 1186

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE

LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE oferowane od dnia 4 maja 2015 r. w oddziałach BGŻ BNP Paribas S.A. będących przed dniem połączenia Banku BGŻ S.A. i BNP Paribas S.A. oddziałami BGŻ S.A. Niniejszy materiał

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Kameleon w pigułce:

Karta informacyjna. Kameleon w pigułce: Karta informacyjna Kameleon w pigułce: 4-letnia inwestycja oparta na unikalnej strategii Deutsche Banku Zysk na wzroście lub spadku notowań 140 firm Średnia stopa zwrotu za 4-lata 62,75 proc. (minimalna

Bardziej szczegółowo

Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%.

Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Choć jak to zazwyczaj bywa opinie

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

data 5 Tabela Banku BPH (poniedziałek) (wtorek)

data 5 Tabela Banku BPH (poniedziałek) (wtorek) Kursy kupna i sprzedaży CHF, po których rozliczane są należności związane z obsługą kredytów CHF. Dotyczą wyłącznie okresu 01.06.2015-05.06.2015 r. Zestawienie zawiera dane w formie przesłanej przez banki.

Bardziej szczegółowo

Banki w Polsce 2012 - znajomość, posiadanie konta i obsługa przez internet -

Banki w Polsce 2012 - znajomość, posiadanie konta i obsługa przez internet - Banki w Polsce 2012 - znajomość, posiadanie konta i obsługa przez internet - Wyniki badania zrealizowanego na Ogólnopolskim Panelu Badawczym ARIADNA. Wrzesień 2012. Pytania badawcze Jakie banki są Ci znane

Bardziej szczegółowo

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych 1 Wyniki pierwszego kwartału Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne Suma sald depozytowych i nabyć netto produktów inwestycyjnych wzrosła o 700

Bardziej szczegółowo