Co z tą strukturą, czyli o giełdowych produktach strukturyzowanych w czasach niepewności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co z tą strukturą, czyli o giełdowych produktach strukturyzowanych w czasach niepewności"

Transkrypt

1 Co z tą strukturą, czyli o giełdowych produktach strukturyzowanych w czasach niepewności Profesjonalny Inwestor 2008 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Rozwoju Instrumentów Finansowych, GPW Międzyzdroje,

2 Program Wprowadzenie Definicja produktów strukturyzowanych Zalety notowania na giełdzie Instrumenty cechy, budowa, profile wypłat, wady, zalety, przykłady Certyfikaty bonusowe i dyskontowe Zmiana SZOG Surowce na giełdzie Struktury a GPW Statystyka Perspektywy rozwoju

3 2008 czas niepewności

4

5

6 Indeks VIX

7 Źródło: Structured Products, Październik 2008

8 Czym są produkty strukturyzowane? Cel: spełnienie wymogów inwestycyjnych Cena struktur : uzaleŝniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków akcji, wartości indeksów giełdowych, cen surowców, kursów walut) Inwestycja tylko w jeden papier wartościowy Mają emitenta

9 Powody zainteresowania produktami ze strony inwestorów Zmienność rynków finansowych Dostęp do róŝnych instrumentów bazowych Awersja do ryzyka

10 Płynność Zalety notowania produktów strukturyzowanych na GPW MoŜliwe wejście i wyjście z inwestycji dzięki rynkowi wtórnemu Niskie koszty transakcyjne Znana formuła wypłaty Dostęp do nowych rynków i nowych instrumentów

11 Obligacje strukturyzowane Produkt notowany na giełdzie, najczęściej z gwarancją wypłaty wartości nominalnej oraz określoną formułą wypłaty w dacie wykupu Instrumenty oparte o: Indeksy róŝne papiery wartościowe koszyki róŝnych instrumentów finansowych towary fundusze

12 Obligacje strukturyzowane przykład (1) Barclays Capital Trendspotter wartość nominalna PLN w dniu wykupu zwrot 100% kapitału zainwestowanego w okresie subskrypcji aktywa bazowe to koszyk obejmujący: surowce naturalne - Ropa Naftowa WTI, nieruchomości - akcje spółek budowlanych strefy EURO zaangaŝowanych na europejskim rynku nieruchomości - EPRA Euro Zone IX, akcje spółek wybranych spólek w krajach Europy Środkowej i Wschodniej notowanych na giełdzie w Polsce, na Węgrzech i w Czechach - CECE EUR, obligacje rządowe państw strefy Euro IBOXX EUR Zone Sovereigns TR (kraje strefy EURO), indeks Rynku PienięŜnego PLN WIBOR 6M, fundusze hedgingowe HFRX Global HF EUR - pozwalające zarabiać równieŝ na spadkach

13 Obligacje strukturyzowane przykład (2) Barclays Capital Trendspotter (2) wagi dla czterech najlepszych pod względem stopy zwrotu komponentów koszyka odpowiednio 40%, 30%, 20% i 10% dwa pozostałe aktywa z najgorszymi stopą zwrotu bez wagi modyfikacja (odpowiednie przydzielanie wag) co pół roku

14 Certyfikaty strukturyzowane Produkt notowany na giełdzie Wiele z nich posiada animatora Jeden papier dla wszechstronnej inwestycji Produkty oparte o: Indeksy Koszyki akcji, towarów Surowce mineralne i towary rolne

15 Certyfikaty strukturyzowane zwykłe ( delta-one, trackery) Odzwierciedlają zachowanie instrumentu bazowego Profil ryzyka 1:1 w stosunku do instrumentu bazowego Prosty, przejrzysty i łatwy dostęp do instrumentu bazowego Idealne dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach zwyŝkujących bez dźwigni finansowej

16 Certyfikaty gwarantowane Dają gwarancję kapitału Określona partycypacja w zyskach Elastyczność Wejście w inwestycje w trakcie trwania - 100% gwarancja zwrotu kapitału dotyczy wyłącznie wartości emisyjnej

17 Certyfikaty ekspresowe Dni obserwacji Cechy Pewne warunki do spełnienia WaŜna wartość indeksu MoŜliwy wcześniejszy wykup Atrakcyjna stopa zwrotu

18 Certyfikaty ekspresowe na przykładzie produktu DBW20E0411 (1) Dzień obserwacji Wynik indeksu Wykup osiągnięcie lub przekroczenie przez indeks WIG20 100% poziomu początkowego TAK 100 zł x (100% + (14% x 1)) NIE osiągnięcie lub przekroczenie przez indeks WIG20 100% poziomu początkowego TAK 100 zł x (100% + (14% x 2)) NIE dzień wykupu osiągnięcie lub przekroczenie przez indeks WIG20 100% poziomu początkowego TAK 100 zł x (100% + (14% x 3)) NIE

19 Certyfikaty ekspresowe na przykładzie produktu DBW20E0411 (2) NIE Wykup zł x 100% Dzień obserwacji dzień wykupu Wartość indeksu pomiędzy 70% a 100% (bariera) TAK NIE (poniżej lub na poziomie 70%) Wykup zł x Wynik gdzie Wynik oznacza: "WIG20 końcowy/wig20 początkowy"

20 Certyfikaty ekspresowe Zalety Wady MoŜliwy wcześniejszy wykup Rosnący kupon Warunkowe zabezpieczenie wartości nominalnej Elastyczność Brak bieŝących wypłat Ograniczona wypłata (znany kupon) Ryzyko strat

21 Zysk (w%) 100 Certyfikaty bonusowe (scenariusz A) Poziom zabezpieczenia 70% Bonus +40% instrument bazowy certyfikat Strata (w %)

22 Zysk (w%) 100 Certyfikaty bonusowe (scenariusz B) instrument bazowy certyfikat Strata (w %)

23 Certyfikaty strukturyzowane bonusowe Zalety Wady Nieograniczony udział w zyskach NiŜsze ryzyko w stosunku do inwestycji bezpośredniej Elastyczność Brak bieŝących wypłat Ryzyko kursowe Wpływ zmienności na kurs produktu

24 Certyfikaty dyskontowe (scenariusz 1) Kurs produktu bazowego Cap Poziom dyskonta Kurs instrumentu bazowego w dniu wykupu przekroczył poziom CAP-u - inwestor otrzymuje tylko kwotę na poziomie CAP-u (górnego ograniczenia) Czas trwania instrument bazowy

25 Kurs produktu bazowego Certyfikaty dyskontowe (scenariusz 2) Cap Poziom dyskonta Kurs instrumentu bazowego w dniu wykupu nie przekroczył poziomu CAP-u, inwestor otrzymuje odpowiednią kwotę rozliczenia (lub określony instrument bazowy) na poziomie kursu instrumentu bazowego Czas trwania instrument bazowy

26 Kurs produktu bazowego Certyfikaty dyskontowe (scenariusz 3) Cap Poziom dyskonta Kurs instrumentu bazowego w dniu wykupu przekroczył poziomu dyskonta, inwestor otrzymuje odpowiednią kwotę rozliczenia (lub określony instrument bazowy) na poziomie kursu instrumentu bazowego Czas trwania instrument bazowy

27 Zalety Certyfikaty dyskontowe Wady Zwiększona szansa zysku (takŝe w trendzie bocznym) Elastyczność Bufor ryzyka Ograniczenie zysku (cap) Brak bieŝących wypłat Ryzyko kursowe Wpływ zmienności na kurs produktu

28 Certyfikaty dyskontowe przykład (1) ZałoŜenia: Instrument bazowy: akcja spółki XYZ Cena certyfikatu: 85 zł Cena instrumentu bazowego: 100 zł Poziom cap-u : 120 zł Wartość dyskonta (w stosunku do ceny instrumentu bazowego): 15%

29 Certyfikaty dyskontowe przykład (2) Cena instrumentu bazowego w dniu wykupu: 125 zł Inwestor otrzymuje kwotę rozliczenia na poziomie cap-u Stopa zwrotu dla posiadacza certyfikatu (max. stopa zwrotu): 41.18% Stopa zwrotu dla posiadacza akcji: 25% Cena instrumentu bazowego w dniu wykupu: 105 zł Inwestor otrzymuje równowartość ceny instrumentu bazowego w dniu wykupu (w szt. instrumentu bazowego) Stopa zwrotu dla posiadacza certyfikatu: 23,53% Stopa zwrotu dla posiadacza akcji: 5% Cena instrumentu bazowego w dniu wykupu: 70 zł Inwestor otrzymuje równowartość ceny instrumentu bazowego w dniu wykupu (w szt. instrumentu bazowego) Strata dla posiadacza certyfikatu: 17.65% Strata dla posiadacza akcji: 30%

30 Zmiana: Zmiana SZOG Zasady określania kursu odniesienia dla certyfikatów strukturyzowanych Uzasadnienie: UmoŜliwienie określania kursu odniesienia nie tylko o transakcje (nie zawsze na sesji są zawierane transakcje) ale równieŝ o ostatnie aktualne kwotowanie animatora danego instrumentu. Cel zmiany: uwzględnianie jak najbardziej aktualnej wyceny instrumentu w przypadku gdy nie zawarto transakcji, a zlecenia animatora są obecne w arkuszu.

31 Surowce na giełdzie

32 Certyfikat Złoto RCGLDAOPEN (wrzesień 07 luty 08) 22-lut ,25% (WIG20-19,46%) 25-sty lut sty gru gru lis lis paź paź wrz wrz-07

33 Certyfikat Ropa Naftowa RCCRUAOPEN (wrzesień 07 czerwiec 08) cze ,92% (WIG20-28,72%) maj maj kwi cze kwi mar mar lut lut sty sty gru gru lis lis paź paź wrz wrz-07

34 Inwestycja w surowce przykład (1) Zakup 100 szt RCGLDAOPEN w dniu 1 października szt. x 196,82 zł = ,00 zł Kurs USD/PLN 2,6483 SprzedaŜ 100 szt RCGLDAOPEN w dniu 1 października szt. x 214,00 zł = ,00 zł Kurs USD/PLN 2,3895 Rentowność inwestycji ,00 zł ,00 zł = 1.718,00 zł (+8,73%)

35 WaŜne: w czasie trwania inwestycji: Osłabienie się polskiej waluty - zmiana na korzyść inwestora Umacnianie się polskiej waluty - zmiana na niekorzyść inwestora Przykład: Inwestycja w surowce przykład (2) Cena instrumentu bazowego * mnoŝnik * kurs USD/PLN 747,20* 0,1 * 2,6483 = 197,88 zł Cena instrumentu bazowego * mnoŝnik * kurs USD/PLN Strata: 197,88 zł - 175,25 zł = 22,63 zł (-12,91%) 747,20 * 0,1 * 2,3454 = 175,25 zł

36 Inwestycja w surowce wnioski (1+y) x (1+z) 1 y procentowa zmiana wartości instrumentu bazowego z procentowa zmiana wartości kursu walutowego spadek ceny instrumentu bazowego spadek wartości certyfikatu (przy załoŝeniu niezmiennej wartości kursu USD/PLN) spadek kursu USD/PLN (złotówka się umacnia) spadek wartości certyfikatu (przy załoŝeniu niezmiennej ceny instrumentu bazowego) wzrost wartości instrumentu bazowego wzrost wartości certyfikatu (przy załoŝeniu niezmiennej wartości kursu USD/PLN) wzrost wartości USD/PLN (złotówka traci na wartości) wzrost wartości certyfikatu (przy załoŝeniu niezmiennej ceny instrumentu bazowego)

37 Zasady obrotu na GPW Obligacje strukturyzowane Rynek kasowy Certyfikaty strukturyzowane Rynek kasowy Rynek równoległy Rynek równoległy System kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu (2 krotny fixing o i 15.00) Notowanie w procentach wartości nominalnej Notowania ciągłe Notowanie w PLN Rozliczenie transakcji T+2 Rozliczenie transakcji T+2

38 Struktura budowy nazwy skróconej dla obligacji strukturyzowanych XX ABC MMYY Emitent Produkt bazowy Data Zapadalności Przykład:

39 Struktura budowy nazwy skróconej dla certyfikatów strukturyzowanych XX ABC Z MMYY Emitent Instrument bazowy Seria Data Zapadalności Przykład:

40 2007: Rozwój rynku na GPW Wartość obrotów: ponad 25 mln zł 25-krotny wzrost w porównaniu z rokiem 2006 (tylko dwie serie obligacji strukturyzowanych) 2008: Styczeń Październik 2008: wartość obrotów: ok. 126 mln zł wolumen obrotu: ok. 846 tys. szt. 6 emitentów (Barclays Bank PLC, BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., Deutsche Bank, London, Erste Bank, Raiffeisen Centrobank, UniCredit)

41 Liczba notowanych produktów strukturyzowanych na GPW ( ) certyfikaty obligacje Styczeń 2008 Luty 2008 Marzec 2008 Kwiecień 2008 Maj 2008 Czerwiec 2008 Lipiec 2008 Sierpień 2008 Wrzesień 2008 Pażdzienik 2008 Listopad 2008

42 Obroty produktami strukturyzowanymi w mln zł (roczne) 126,0 1,0 25,

43 Obroty produktami strukturyzowanymi w mln zł ( ) 25,0 26,0 16,5 9,8 7,3 6,5 6,8 10,3 12,6 5,2 Styczeń 08 Luty 08 Marzec 08 Kwiecień 08 Maj 08 Czerwiec 08 Lipiec 08 Sierpień 08 Wrzesień 08 Październik 08

44 Kolejne produkty: Certyfikaty bonusowe Certyfikaty dyskontowe Certyfikaty turbo Certyfikaty short Plany na przyszłość Kolejni emitenci: np. ABN Amro Bank (RBS) Dalsze struktury aktywnych juŝ emitentów

45 Produkty strukturyzowane notowane na GPW, to nie polisy i nie lokaty Instrumenty rynku kasowego Proszę pamiętać Certyfikaty strukturyzowane obrót jak akcjami Obligacje strukturyzowane obrót jak obligacjami Brak depozytów Jeden papier wartościowy zamiast wielu

46 Potrzebujesz więcej informacji? Masz pytanie? Zadaj je przez internet:

47 Dziękuję za uwagę!

Myśl globalnie - inwestuj lokalnie, czyli produkty ETP na GPW

Myśl globalnie - inwestuj lokalnie, czyli produkty ETP na GPW Myśl globalnie - inwestuj lokalnie, czyli produkty ETP na GPW Bartosz Świdziński, ETP Product Manager Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akademia Tworzenia Kapitału, 2015 1 Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Katalog instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego

Katalog instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Katalog instrumentów

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009

POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009 POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009 Warszawa, maj 2010 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Następstwa upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers zgodnie określa się

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w indeksy i zarządzanie aktywami. Magdalena Gawrońska Krzysztof Zdobylak

Inwestycje w indeksy i zarządzanie aktywami. Magdalena Gawrońska Krzysztof Zdobylak Inwestycje w indeksy i zarządzanie aktywami Magdalena Gawrońska Krzysztof Zdobylak Agenda Fundusze portfelowe Definicja ETF ETF na świecie ETF w Polsce Kontrakty futures i ostatnie zmiany Opcje na indeksy

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zysk zakończonych produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanej

Zysk zakończonych produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanej ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 295 303 Zysk zakończonych produktów strukturyzowanych Monika Hadaś-Dyduch * Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY WALUTOWE -1-

KONTRAKTY WALUTOWE -1- KONTRAKTY WALUTOWE -1- KONTRAKTY WALUTOWE Dział Rozwoju Rynku Terminowego GPW pochodne@gpw.pl -2- Inwestorzy indywidualni Inwestorzy indywidualni Instytucje finansowe Instytucje finansowe RYNEK WALUTOWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w trudnych czasach. Jak uniknąć strat?

Inwestowanie w trudnych czasach. Jak uniknąć strat? Inwestowanie w trudnych czasach Jak uniknąć strat? Załamanie na GPW i światowych giełdach spowodowało, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych stało się bardzo trudne nie ma dziś prostej recepty na to,

Bardziej szczegółowo

Rok z Dolarem II -12M

Rok z Dolarem II -12M Rok z Dolarem II -12M Subskrypcja: 01.04.2014 23.04.2014 Inwestycja: 24.04.2014 24.04.2015 Rok z Dolarem II łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania na rynku walutowym,

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks

ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks Program Wprowadzenie Teoria i statystyki Porównanie ETF vs. Futures vs. FIO Zalety i ryzyko Inwestorzy Tracking Error i wypłata dywidendy Kupno/sprzedaż Zasady obrotu

Bardziej szczegółowo

Giełdowe kontrakty walutowe

Giełdowe kontrakty walutowe Giełdowe kontrakty walutowe Warszawa, 26 maja 2015-1- AGENDA 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie do rynku walutowego Kontrakt FORWARD a kontrakt FUTURES Kontrakt FUTURES - zastosowanie Organizacja terminowego rynku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r.

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynki i Instrumenty Finansowe Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynek Finansowy Rynek Finansowy, Rynek Kapitałowy RYNEK FINANSOWY RYNEK KAPITAŁOWY RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH RYNEK PIENIĘŻNY 3 Rynek Finansowy

Bardziej szczegółowo

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW)

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) -opcje -kontrakty terminowe Kraków, 2014 Dom Maklerski BDM SA prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W POLSCE W LATACH 2000 2010

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W POLSCE W LATACH 2000 2010 MATEUSZ MOKROGULSKI, PRZEMYSŁAW SEPIELAK PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W POLSCE W LATACH 2000 2010 MATERIAŁY I OPRACOWANIA URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Mateusz Mokrogulski, Przemysław Sepielak PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY

NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY ZASTRZEŻENIE Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaŝy (opcja sprzedaŝy) określonego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Miasto, dd.mm.rrrrr. 2 Jak jest zorganizowany rynek kapitałowy i istota inwestycji? Aktywa realne Są to na ogół aktywa materialne, chociaż zaliczyć do nich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo