Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013"

Transkrypt

1 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Troszyn, osób długotrwale bezrobotnych, zatrudnionych w rolnictwie, korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej oraz osób niepełnosprawnych. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społeczno zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Troszyn. Uczestnikami projektu było 8 osób.

4 Rekrutacja W rekrutacji uczestników brał udział koordynator projektu oraz pracownik socjalny. Z każdym uczestnikiem projektu został zawarty kontrakt socjalny, który określał działania podejmowane przez pracownika socjalnego jak i osobę biorącą udział w projekcie zmierzające do poprawy jej sytuacji życiowej.

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cały budżet projektu w 2013 roku wynosił ,00 zł. z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych ,70 zł. Pozostała kwota t.j ,30 zł stanowiła wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej.

6 Zadanie 1 - Aktywna Integracja W ramach projektu zrealizowano działania ujęte w 4 zadaniach: 1. Aktywna integracja w jego obrębie podjęto działania na rzecz uczestników projektu składające się z 4 etapów: Etap I to instrumenty aktywizacji zawodowej, w ramach których odbyły się: zajęcia z doradcą zawodowym, których tematyka zajęć obejmowała :

7 Zadanie 1 - Aktywna Integracja poznawanie mechanizmów funkcjonowania rynku pracy rozmowa z pracodawcą, znajdowanie ofert pracy, rozwijanie umiejętności interpersonalnych określanie indywidualnej ścieżki zawodowej poznanie zasad i nabycie umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych

8 Zadanie 1 - Aktywna Integracja Etap II to instrumenty aktywizacji zawodowej, w ramach których odbyło się: wsparcie psychologiczne, które obejmowało tematykę: bariery psychologiczne i społeczne utrudniające poszukiwanie pracy komunikacja interpersonalna oraz postawa asertywna umiejętności radzenia sobie z sytuacjami problemowymi praca nad zwiększeniem motywacji do poszukiwania zatrudnienia oraz polepszeniem skuteczności działania 8

9 Zadanie 1 Aktywna Integracja umiejętności wykorzystania aktywów osobowościowych na rynku pracy określenie głównych celów życiowych uczestników diagnoza potrzeb i oczekiwań uczestników

10 Zadanie 1 Aktywna Integracja Etap III obejmował instrumenty aktywizacji edukacyjnej : Kurs Obsługa kasy fiskalnej szkolenie obejmowało 100 godzin dydaktycznych, uczestniczyło w nim 2 osoby Kurs Prawo jazdy kat. B, szkolenie obejmowało 60 godzin dydaktycznych, uczestniczyło w nim 4 osoby Kurs Opiekun osoby starszej, szkolenie obejmowało 60 godzin dydaktycznych, uczestniczyło w nim 3 osoby. Kurs Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, szkolenie obejmowało 80 godzin dydaktycznych, uczestniczyła w nim 1 osoba

11 Zadanie 1 Aktywna Integracja Warsztat Żyję zdrowo, warsztat obejmował 6 godzin dydaktycznych, uczestniczyło w nim 8 osób Kurs Operator koparko ładowarki, kurs obejmował 176 godzin dydaktycznych, uczestniczyło w nim 2 osoby Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu

12 Wyjazd integracyjno - informacyjny Został również zorganizowany 2-dniowy wyjazd integracyjno informacyjny połączony z warsztatami kulturalno - historycznymi dla uczestników projektu Nowa Szansa w dniach sierpień 2013r. do Trójmiasto - Malbork.

13 Zadanie 2 - Praca socjalna 2. Praca socjalna w jego obrębie podjęto następujące działania: Powierzono dodatkowe zadania wynikające z realizacji projektu dla 2 pracowników socjalnych zatrudnionemu w OPS, zawarto i realizowano 8 kontraktów socjalnych. zakupiono laptop ułatwiający pracę przy projekcie sfinansowanie wynagrodzenia pracownika socjalnego

14 Zadnie 3 - Zasiłki celowe 3. Zadanie 3 Zasiłki i pomoc w naturze, w jego obrębie: wypłacono zasiłki celowe uczestnikom projektu, na łączną kwotę 7 822,46 zł. Powyższa kwota była jednocześnie wkładem własnym jaki wniósł Ośrodek Pomocy Społecznej doprojektu.

15 Zadanie 4 Zarządzanie projektem 4. Zadanie 4 Zarządzanie projektem, w jego obrębie podjęto następujące działania: umieszczono informacje o projekcie na tablicach informacyjnych, w internecie. rozmieszczono plakaty o realizowanym projekcie przygotowano materiały promocyjne monitoring nad realizacją szkoleń, kursów (koordynator projektu) W ramach kosztów pośrednich zakupiono materiały biurowe.

16 Rezultaty Rezultaty twarde: dla 8 osób określone zostały indywidualne ścieżki zawodowe 8 osób odbyło szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy 8 osób ukończyło trening umiejętności i kompetencji psychospołecznych, życiowych, zdrowotnych, poradnictwo i wsparcie psychologiczne 8 osób ukończyło szkolenia, kursy zawodowe Rezultaty miękkie: zwiększenie motywacji do działania poprawa samooceny nabranie motywacji

17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Osoby poprzez udział w projekcie systemowym Nowa Szansa zostały wyposażone w wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego poszukiwania pracy. Poprzez zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym zostały rozwinięte umiejętności społeczne, które ułatwiają sprawne poruszanie się na współczesnym rynku pracy. Poprzez uczestnictwo w projekcie osoby zdobywały umiejętności, które są ważne w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku społecznym oraz właściwym kształtowaniu relacji rodzinnych.

18 Dziękuję za uwagę