Raport na temat realizacji projektu,,moje kwalifikacje gwarancją Twojego sukcesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport na temat realizacji projektu,,moje kwalifikacje gwarancją Twojego sukcesu"

Transkrypt

1 Raport na temat realizacji projektu,,moje kwalifikacje gwarancją Twojego sukcesu Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej

2 Metryczka projektu Nazwa projektu: Projektodawca:,,Moje kwalifikacje gwarancją Twojego sukcesu Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Ul. 1 Maja 105, Skarżysko - Kamienna tel fax wwww.pupskarzysko.pl Projekt realizowany w ramach: Nr konkursu: Okres realizacji: Obszar realizacji: Informacje dodatkowe: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Działanie 6.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie PO KL/6.1.2./A1/1/ Powiat skarżyski, gmina Skarżysko-Kamienna Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie na realizację projektu: zł

3 Informacje na temat powstania projektu i jego celu Projekt został w całości napisany i przygotowany przez pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, zajmujących się na codzień pracą z klientem instytucji. Projekt narodzil się z potrzeby kontynuacji nauki na studiach podyplomowych oraz pragnienia podniesienia swoich kwalifkacji poprzez szkolenie. Możliwosć realizacji projektu i udziału w nim była dla tej grupy pracowników okazją do wzrostu poziomu samooceny, a tym samym przyczyniła się do uelastycznienia ich działań, usprawnienia obsługi i wzrostu efektywności świadczonych usług. Projekt miał na celu nabycie przez ich uczestników umiejętności oddziaływania na klientów, poprzez zastosowanie nowoczesnych i bardziej efektywnych form wsparcia. Zdobyta wiedza miała pozwolić na wzrost pewności decyzji podejmowanych przez kadrę urzędu, podnieść jakość świadczonych usług. Dynamiczne zmiany na rynku pracy wymagają wzmocnienia potencjału kadry urzędu. Odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracowników PUP, ich rzetelna i ugruntowana dzięki udziałowi w szkoleniu i studiom wiedza oraz praktyczne umiejętności postępowania wobec klientów mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia lokalnego i regionalnego rynku pracy. Zdobyta dzięki projektowi wiedza mogła nie tylko korzystnie wpłynąć na obsługę i pomoc bezrobotnym oraz pracodawcom, ale również przynieść korzyści dla skarżyskiego urzędu pracy, który zyskał bardziej wykwalifikowaną kadrę zmotywowaną do efektywniejszej pracy. Wiedza zdobyta dzięki temu projektowi przełożyła się na sprawność codziennej obsługi w urzędzie pracy. Wartością dodaną projektu na pewno było wsparcie działalności PUP oraz poprawa jego wizerunku i jakości działania. Dodatkowym argumentem za realizacją projektu był rosnący poziom konkurencji w otoczeniu urzędu wkraczanie na rynek firm prywatnych realizujących zadania z zakresu usług rynku pracy. Pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej muszą więc podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje, aby konkurować z nimi poziomem usług odpowiadającym najwyższym europejskim standardom. Realizacja projektu doskonale wpisuje się w Politykę Jakości Powiatowego Urzędu Pracy deklarującą zapewnienie, że świadczone przez PUP usługi spełniają potrzeby i wymagania klienta, a wszelkie działania całego zespołu zmierzają do realizacji tego celu. Realizacja założeń Polityki Jakości opiera się na uzyskaniu zadowolenia klienta poprzez sprawną i terminową obsługę, dopasowanie oferty świadczonych usług do potrzeb klientów oraz kształtowanie wizerunku instytucji pomocnej, solidnej, przyjaznej i otwartej dla klienta.

4 Uczestnicy projektu i zrealizowane działania Uczestnicy projektu: Kluczowi pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: 21 osób (wśród nich pośrednicy pracy, doradcy zawodowi i liderzy Klubu Pracy). Zrealizowane działania: Szkolenie Szkolenie przeprowadzono dla 14 uczestników projektu - pośredników pracy, doradców zawodowych oraz liderów klubu pracy - z zakresu tematyki Outplacement. Obejmowało 12 godzin dydaktycznych zrealizowanych podczas dwu dni zajęć. Jako realizatora szkolenia w toku prowadzonej procedury wyłoniono firmę Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. z Krakowa. Wszyscy uczestnicy szkolenia ukończyli je z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia. Studia podyplomowe Przeprowadzenie dwusemestralnych podyplomowych studiów dla pośredników pracy, doradców zawodowych i liderów klubu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej zostało w drodze przetargu nieograniczonego zlecone Społecznej Akademia Nauk z Łodzi. Studia podyplomowe dla pośredników pracy, doradców zawodowych oraz liderów klubu pracy z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego odbywały się w okresie od października 2012 do czerwca Całość studiów podyplomowych obejmowała łącznie 210 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywały się w systemie zaocznym na terenie Skarżyska-Kamiennej.

5 Uroczysta obrona prac dyplomowych W dniu odbyła się uroczysta obrona prac dyplomowych absolwentów studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu,, Moje kwalifikacje gwarancją Twojego sukcesu. Przygotowane prace dyplomowe były prezentowane przez uczestników projektu w formie multimedialnych prezentacji. Ich wystąpieniom z uwagą przysłuchiwali się promotor dziekan dr Marek Krawiec, Dyrektor Wydziału Społecznej Akademii Nauk Pan Andrzej Kazanowski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Pan Roman Białek. Gośćmi na publicznych obronach byli m.in. Pan Waldemar Mazur Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego, Zastępca Dyrektora PUP Pan Bogusław Ciok oraz Główna Księgowa PUP Pani Bogusława Wilczyńska. Uroczystość obrony prac rozpoczęło wystąpienie przedstawicieli uczelni oraz Wicestarosty Powiatu Skarżyskiego. Z krótką prelekcją wystąpił również Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dokonując prezentacji syntetycznej informacji dotyczącej aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Po uroczystym wprowadzeniu rozpoczęła się właściwa obrona prac. Tematy prac dyplomowych:,,projekt indywidualnej obsługi lokalnego rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku- Kamiennej "Efektywność instrumentów rynku pracy na przykładzie powiatu skarżyskiego",,lokalny punkt informacyjno-konsultacyjnych jako przykład zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych,,warsztat pracy doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej,,Podstawowe problemy w wykonywaniu zadań pośrednika pracy,,proces tworzenia spółdzielni socjalnych wsparty przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku- Kamiennej

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMATOR projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Biuletynem Informacyjnym Naszego projektu Przede Wszystkim Jakość.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Biuletynem Informacyjnym Naszego projektu Przede Wszystkim Jakość. 1 Nr1/2012 Biuletyn informacyjny projektu: Przede Wszystkim Jakość poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników Szanowni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

2011 Dla Uczestników za: odwagę, wytrwałość, otwartość na zmiany...

2011 Dla Uczestników za: odwagę, wytrwałość, otwartość na zmiany... GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SADKACH Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja pośrednicząca Urząd Marszałkowski Toruń Instytucja Regionalny

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 1 2012 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo