Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział w projekcie Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział w projekcie Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu"

Transkrypt

1 Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział w projekcie Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Katowice, 03 listopada 2011 r. 1

2 Spis treści 1. Informacje na temat projektu 2. Informacje o ankietowanych 3. Analiza odpowiedzi na pytania zamknięte 4. Analiza odpowiedzi na pytania otwarte 5. Podsumowanie 2

3 1.Informacje na temat projektu "Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu" to projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie). Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach studiów podyplomowych łącznie przez 100 pracowników (w tym minimum 78 kobiet zgodnie z polityką równych szans) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa śląskiego. Celami są również: ukierunkowanie rozwoju zawodowego uczestników projektu, wzrost poziomu samooceny u uczestników projektu, zwiększenie zaangażowania uczestników projektu w wykonywanie zadań zawodowych, wzrost kreatywności uczestników projektu w zakresie realizacji zadań zawodowych, wzrost poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe, profesjonalna i kompleksowa obsługa klientów Urzędów Pracy, poprawa organizacji pracy, jako efektu zarządzania wiedzą w Urzędach Pracy. Okres realizacji projektu: r r. Wartość projektu: ,00 zł. Uczestnikami projektu są pracownicy kluczowi Publicznych Służb Zatrudnienia w rozumieniu art. 91 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.): pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, specjaliści do spraw programów, doradcy EURES i asystenci EURES, 3

4 liderzy klubów pracy. Uczestnicy Projektu wybierali kierunek studiów podyplomowych z poniższego katalogu: Pośrednicy pracy: Pośrednictwo pracy; Doradcy zawodowi: Doradztwo zawodowe, Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych; Specjaliści do spraw rozwoju zawodowego: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Trener i menedżer ds. szkoleń; Specjaliści do spraw programów: Zarządzanie projektami; Doradcy EURES i asystenci EURES: Migracje międzynarodowe, Różnice międzykulturowe; Liderzy klubów pracy: Akademia trenerów grupowych, Akademia trenerów biznesu. W ramach przedmiotowego wsparcia mieści się zrefundowanie opłat wpisowego za studia, kosztów opłat za studia oraz opłat za wydanie dyplomów dla uczestników projektu. W momencie przystąpienia do projektu każdy z uczestników projektu zobowiązany był do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz podpisania stosownej umowy określającej zasady uczestnictwa i zwrotu zrefundowanych kosztów. 4

5 Studia realizowane będą odpowiednio w systemie 3, 2 i 1,5 semestralnym w zależności od wybranego kierunku studiów. 2.Informacje o ankietowanych: Analizie poddano ankiety 55 ucztesników projektu, którzy do dania jej sporzadenia nadesłali przedmiotowe ankiety wraz z kserokopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych lub zaśawdczeniem potwierdzającycm ukończenie studiów. Ankiety wypełniło 47 kobiet oraz 8 mężczyzn. A) Zajmowane stanowiska: -10 Doradców zawodowych (1M/9K) - 5 Liderów klubu pracy (2M/3K) - 21 Pośredników pracy (2M/19K) - 3 Specjalistów ds. programów rynku pracy (3K) - 15 Specjalistów ds. rozwoju zawodowego (3M/12K) - 1 p.o Kierownika działu/doradca zawowody (K1) B) Staż pracy w Urzędzie: - do 5 lat 35 ucztesników (6M/29K) - do 10 lat 11 uczetników (2M/9K) - powyżej 10 lat 9 uczetników (9K) C) Uczelnie - Akademia Ekonomiczna w Katowicach/Uniwersyetet Ekonomiczny, 5 uczetsników (1M/4K), - Akademia Techniczno - Humanistyczna Bielko Biała, 2 uczetsników (2 K) - Szkoła Glówna Handlowa w Warszawie, GIG w Katowicach, 1 uczetsnik (1K) - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, 20 uczestników (2M/18K) - Uniwersytet Śląski - Szkoła Zarządzania w Chorzowie, 5 uczestników (2M/3K) - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, 14 uczetsników (1M/13K) - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,7 uczetsników (2M/5K) - Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie 1 (1K) 5

6 3.Analiza odpowiedzi na pytania zamknięte 1. Czy w Pani/Pana opinii ukończenie studiów podyplomowych przyczyniło się do podniesienia Pani/Pana umiejętności zawodowych niezbędnych na zajmowanym stanowisku? Zdecydowanie tak 24 Raczej tak 25 Nie mam zdania 3 Raczej nie 3 Zdecydowanie nie -0 Średnia 4,27 2. Czy ukończone studia podyplomowe przyczyniły się do zwiększenia Pani/Pana motywacji do dalszego rozwoju zawodowego? Zdecydowanie tak 22 Raczej tak 28 Nie mam zdania 4 Raczej nie 1 Zdecydowanie nie -0 Średnia 4,29 3. Czy ukończone studia podyplomowe spowodowały wzrost Pani/Pana motywacji do lepszego wykonywania obowiązków zawodowych? Zdecydowanie tak 18 Raczej tak 23 6

7 Nie mam zdania 9 Raczej nie 5 Zdecydowanie nie -0 Średnia 3,98 1. Czy ukończenie studiów podyplomowych wpłynęło na zwiększenie Pani/Pana motywacji do lepszej obsługi klientów urzędu? Zdecydowanie tak 17 Raczej tak 22 Nie mam zdania 11 Raczej nie 3 Zdecydowanie nie -2 Średnia 3,89 5. Czy ukończone studia przyczyniły się do wzrostu Pani/Pana samooceny? Zdecydowanie tak 22 Raczej tak 26 Nie mam zdania 5 Raczej nie 1 Zdecydowanie nie -1 Średnia 4,21 6. Czy ukończenie studiów zwiększyło Pani/Pana zaangażowanie w realizację zadań służbowych? Zdecydowanie tak 13 Raczej tak 28 Nie mam zdania 8 7

8 Raczej nie 5 Zdecydowanie nie - 1 Średnia 3,85 7. Czy ukończone studia zwiększyły Pani/Pana kreatywności w wykonywaniu zadań? Zdecydowanie tak 18 Raczej tak 27 Nie mam zdania 6 Raczej nie 4 Zdecydowanie nie - 0 Średnia 4,09 Średnia ogółem w odpowiedziach na pytania od 1 do 7 wyniosła 4,08, każde pytanie było punktowane w ramach następującej skali ocen: 5 zdecydowanie tak; 4 raczej tak; 3 nie mam zdania; 2 raczej nie; 1 - zdecydowanie nie. Jak wynika z powyższej analizy ogólna ocena udziału w projekcie, motywacja uczestników w wzrost poczucia własnej wartości kształtują się na wysokim poziomie. 8. Jak ocenia Pani/Pan poziom ukończonych studiów? Zdecydowanie tak 17 Raczej tak 22 Nie mam zdania 3 Raczej nie 8 Zdecydowanie nie - 5 Średnia 2,30 9. Jak ocenia Pani/Pan wiedzę merytoryczną kadry naukowej? 8

9 Zdecydowanie tak 21 Raczej tak 22 Nie mam zdania 0 Raczej nie 6 Zdecydowanie nie - 6 Średnia 2, Jak ocenia Pani/Pan sposób i formę przekazywanej wiedzy? Zdecydowanie tak 16 Raczej tak 24 Nie mam zdania 2 Raczej nie 7 Zdecydowanie nie - 6 Średnia 2, Jak ocenia Pani/Pan jakość i zrozumiałość przekazywanej wiedzy? Zdecydowanie tak 17 Raczej tak 23 Nie mam zdania 3 Raczej nie 7 Zdecydowanie nie - 5 Średnia 2, Jak ocenia Pani/Pan przydatność wiedzy przekazywanej podczas zajęć w praktyce zawodowej? Zdecydowanie tak 10 9

10 Raczej tak 26 Nie mam zdania 7 Raczej nie 5 Zdecydowanie nie - 7 Średnia 2, Jak ocenia Pani/Pan zaplecze techniczne uczelni (sale wykładowe i seminaryjne, dostępność niezbędnych książek/skryptów w bibliotece, dostępność do Internetu itp.)? Zdecydowanie tak 18 Raczej tak 18 Nie mam zdania 5 Raczej nie 7 Zdecydowanie nie - 7 Średnia 2,40 Średnia ogółem w odpowiedziach na pytania od 8 do 13 wyniosła 2,32, każde pytanie było punktowane następującej skali ocen: 5 zdecydowanie niedobrze ; 4 raczej niedobrze; 3 nie mam zdania; 2 raczej dobrze; 1 - zdecydowanie dobrze. Jak wynika z powyższej analizy uczestnicy raczej dobrze ocenili poziom nauczania na wybranej uczelni oraz przygotowanie merytoryczne kadry naukowej. Gorsza ogólna ocena dotyczy zaplecza technicznego uczelni wyższych oraz kwestie zastosowania nabytej wiedzy w praktyce zawodowej. Jednak mimo uczestnicy oceniają powyższe kwestie dobrze. Warto nadmienić, że skala ocen w tej grupie pytań została odwrócona i w konsekwencji część uczestników mylnie przyznawała niższą liczbę punktów. Potwierdzeniem tego faktu jest to, iż zdecydowana większość uczestników (50 osób) rekomenduje odbyte studia innym pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia. Najwyższe noty ogólne (pytanie nr 8) uzyskały uczelnia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Należy 10

11 jednak mieć tu na uwadze fakt, iż szkoły te były najczęściej wybieranymi uczelniami przez uczestników projektu. 4. Analiza odpowiedzi na pytania otwarte Na pytanie nr 16 zadane w przedmiotowej ankiecie (Czy uważa Pani/Pan, że możliwość odbycia bezpłatnych studiów podyplomowych jest dobrą metodą podnoszenia kwalifikacji pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia?) zdecydowana większość uczestników odpowiedziało tak (54 osoby). Poniżej przedstawiam wybrane swobodne odpowiedzi uczestników motywujące fakt, iż studia podyplomowe są dobrą metodą podnoszenia kwalifikacji pracowników PSZ. Możliwości finansowe pracowników PSZ są dość ograniczone. Bezpłatne studia podyplomowe stwarzają szansę na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, usprawniających codzienną pracę z klientem, pozwalają na wymianę poglądów i nawiązanie cennych kontaktów. Możliwość odbycia bezpłatnych studiów podyplomowych jest dobrą metodą podnoszenia kwalifikacji, ponieważ nie każdego pracownika PUP stać na finansowanie studiów, które są niezbędne do uzyskania licencji II stopnia i dalszego awansu zawodowego. Umożliwienie odbycia bezpłatnych studiów podyplomowych jest dobrą metodą podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, ponieważ pozwala na zdobycie lub poszerzenie posiadanej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Przekłada się to na wzrost zarówno samooceny jak również kompetencji pracownika. Często główną barierą, żeby podnosić kwalifikacje jest brak środków finansowych na szkolenia - płaca w moim miejscu pracy jest bardzo niska i wystarcza jedynie na podstawowe potrzeby, do których nie należy nauka. Dzięki nim mogę zdobyć licencję II stopnia, poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie pomocy osobom poszukującym pracy. Moim zdaniem każdy pracownik PSZ chciałby zdobyć wiedzę w takiej formie, lecz niestety nie stać nas na to. Dlatego jest to dobra metoda bo bezpłatna. 11

12 Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zwiększa wartość pracownika a co za tym idzie poziom i jakość wykonywania obowiązków. Studia podyplomowe są dłuższe niż szkolenia, umożliwia to przekazanie większej ilości wiedzy teoretycznej i praktycznej. Bezpłatne studia podyplomowe motywują pracownika do podnoszenia kwalifikacji oraz do dalszego rozwoju zawodowego i poszukiwania dalszych bezpłatnych studiów oraz szkoleń. Możliwość odbycia bezpłatnych studiów podyplomowych pozwala mi doskonalić zdobyte wcześniej umiejętności oraz poszerzyć horyzonty i wiadomości. Jeżeli ww. studia nie zostały by sfinansowane przez EFS niestety nie byłoby możliwości odbycia takich studiów ze względu na bardzo niskie zarobki. Zdobycie nowej wiedzy, poszerzenie już zdobytych wiadomości. Szeroki zakres zajęć na studiach podyplomowych pozwala n uzyskanie wiedzy niezbędnej do pracy na danym stanowisku. Każdy rodzaj kształcenia podnosi jakość kapitału ludzkiego w szczególności jeśli jest to forma bezpłatna. Na pytanie 17 - Czy po ukończeniu studiów podyplomowych awansował/a Pani/Pan na wyższe stanowisko w swoim urzędzie pracy? oraz 18 - Czy w związku z odbytymi studiami zamierza Pani/Pan zmienić ścieżkę kariery zawodowej np.: zmienić stanowisko pracy w ramach urzędu, zmienić specjalizację? tylko nieliczni uczestnicy projektu odpowiadali twierdząco. Uczestnicy projektu bardzo chętnie korzystali z możliwości swobodnej wypowiedzi w pytaniu 19 - Jakie inne formy podnoszenia kwalifikacji należy zaproponować pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia aby lepiej motywować ich do pracy? Poniżej podaje przykładowe najczęściej pojawiające się odpowiedzi. 12

13 Wymiana doświadczeń z innymi Urzędami Pracy w Polsce lub innych krajach UE - praktyki zawodowe. Uważam, że najlepsza formą ponoszenia kwalifikacji są szkolenia. Szkolenia, które mają wymiar przede wszystkim praktyczny; wymiana doświadczeń np. partnerów zajmujących się problematyka rynku pracy za granicą. Szkolenia zawodowe. Kursy i szkolenia. Kursy podnoszące kwalifikacje. Warsztaty szkoleniowe zbieżne z zakresem obowiązków zawodowych bądź szkolenia z wykorzystaniem platformy e-lerningowej. Szkolenia - ale takie z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko takie żeby po prostu były. Najlepiej byłoby dać wolną rękę w wyborze kierunku kursu, a nie starać się je dopasowywać do stanowiska. Szkolenia zawodowe. Szkolenia językowe. Kurs trenerski. Zdecydowanie szkolenia prowadzone metodami warsztatowymi, w zależności od indywidualnych potrzeb. Szkolenia integracyjne pracowników. Kursy, szkolenia, warsztaty. Szkolenia motywacyjne, szkolenia grup które dzielą się wiedzą na najistotniejsze tematy. Szkolenia, kursy m.in. z pracy z trudnym klientem. Szkolenia z motywacji, technik perswazji, radzenia sobie ze stresem. Wymawiany między regionalne z innymi urzędami pracy. Różne szkolenia z tematyki: radzenie sobie ze stresem, "trudny klient", szkolenie zawodowe. Zjazdy pracowników PUP aby można było wspólnie dzielić się doświadczeniami, problemami. Szkolenia z zakresu kompleksowej i profesjonalnej obsługi pracodawców. 13

14 Wymiana pracowników z innym z obszarów UE np.. Miesięczna celem wymiany doświadczeń, przeniesienia dobrych praktyk. Jak wynika z powyższy wypowiedzi pracownicy PSZ najczęściej jako najlepszą formę wsparcia wskazują szkolenia oraz kursy. Część wypowiedzi wskazuje również na tematykę kursów i szkoleń np. trudny klient, kusy językowe. W wypowiedziach uczestników pojawi się również propozycja wymian z innymi urzędnikami PSZ z kraju i z UE. 5.Podsumowanie Jak wynika z przeprowadzonych ankiet wsparcie oferowane w ramach projektu spełniło oczekiwania uczestników. Większość osób dzięki korzystaniu ze wsparcia oferowanego w ramach EFS podniosła swoją samoocenę, umiejętności społeczne oraz zawodowe. Poziom studiów był oceniany różnie jednak na ogół dominują opinie dobre i bardzo dobre. Zauważalnym mankamentem podczas odbywania studiów była baza techniczna uczelni. Na ogół dobrze oceniani przygotowanie merytoryczne wykładowców. W miejscach w ankiecie przeznaczonych na swobodną wypowiedź uczestnicy podkreślali jak duże znaczenie ma możliwość odbycia studiów podyplomowych dla ich kariery zawodowej, samorozwoju, podniesienia kwalifikacji oraz profesjonalizacji w podejściu do klientów urzędów pracy. Powyższe wskazuje na pozytywne efekty, które niesie ze sobą zastosowanie form wsparcia zaproponowanych w projekcie. Załącznik: 1.Wzór ankiety 14

15 Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta kończąca udział w projekcie Imię i Nazwisko Miejsce pracy.... Stanowisko pełnione w urzędzie pracy. Kierunek wybranych studiów... Nazwa uczelni... Staż pracy w urzędzie pracy... Płeć kobieta mężczyzna Proszę o postawienie X w odpowiedniej kolumnie, wg następującej skali ocen: 5 zdecydowanie tak; 4 raczej tak; 3 nie mam zdania; 2 raczej nie; 1 - zdecydowanie nie Przedmiot oceny Ocena Lp Czy w Pani/Pana opinii ukończenie studiów podyplomowych przyczyniło się do podniesienia Pani/Pana umiejętności zawodowych niezbędnych na zajmowanym stanowisku? 2. Czy ukończone studia podyplomowe przyczyniły się do zwiększenia Pani/Pana motywacji do dalszego rozwoju zawodowego? 3. Czy ukończone studia podyplomowe spowodowały wzrost Pani/Pana motywacji do lepszego wykonywania obowiązków zawodowych? 4. Czy ukończenie studiów podyplomowych wpłynęło na zwiększenie Pani/Pana motywacji do lepszej obsługi klientów urzędu? 5. Czy ukończone studia przyczyniły się do wzrostu Pani/Pana samooceny? 15

16 Przedmiot oceny Lp. 6. Czy ukończenie studiów zwiększyło Pani/Pana zaangażowanie w realizację zadań służbowych? Ocena 7. Czy ukończone studia zwiększyły Pani/Pana kreatywności w wykonywaniu zadań? Proszę o postawienie X w odpowiedniej kolumnie, wg następującej skali ocen: 5 zdecydowanie niedobrze ; 4 raczej niedobrze; 3 nie mam zdania; 2 raczej dobrze; 1 - zdecydowanie dobrze Lp. Przedmiot oceny Ocena Jak ocenia Pani/Pan poziom ukończonych studiów? 9. Jak ocenia Pani/Pan wiedzę merytoryczną kadry naukowej? 10. Jak ocenia Pani/Pan sposób i formy przekazywanej wiedzy? 11. Jak ocenia Pani/Pan jakość i zrozumiałość przekazywanej wiedzy? 12. Jak ocenia Pani/Pan przydatność wiedzy przekazywanej podczas zajęć w praktyce zawodowej? 13. Jak ocenia Pani/Pan zaplecze techniczne uczelni (sale wykładowe i seminaryjne, dostępność niezbędnych książek/skryptów w bibliotece, dostępność do Internetu itp.)? 14. Czy rekomenduje Pani/Pan ukończone studia innym pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia? TAK NIE 15. Jeśli NIE, to proszę podać powody:... 16

17 16. Czy uważa Pani/Pan, że możliwość odbycia bezpłatnych studiów podyplomowych jest dobrą metodą podnoszenia kwalifikacji pracowników Publicznych Służba Zatrudnienia? TAK Dlaczego? NIE Dlaczego? Czy po ukończeniu studiów podyplomowych awansował/a Pani/Pan na wyższe stanowisko w swoim urzędzie pracy? TAK NIE 18. Czy w związku z odbytymi studiami zamierza Pani/Pan zmienić ścieżkę kariery zawodowej np.: zmienić stanowisko pracy w ramach urzędu, zmienić specjalizację? NIE TAK 19. Jakie inne formy podnoszenia kwalifikacji należy zaproponować pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia aby lepiej motywować ich do pracy? Proszę o dołączenia do wypełnionej ankiety kserokopii dyplomu ukończenia studiów podyplomowych... Data i podpis 17

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU PROFESJONALISTA RYNKU PRACY WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Podsumowanie działań w roku 2011 Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli GIMNAZJUM NR 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tychach WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Materiał opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW w ramach projektu Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów mgr Bartłomiej Wojdyło LIDER PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projekt Konserwator aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w instytucjach sektora kultury. Kraków, Hotel Andels, 22 lutego 2013 r.

Projekt Konserwator aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w instytucjach sektora kultury. Kraków, Hotel Andels, 22 lutego 2013 r. Projekt Konserwator aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Kraków, Hotel Andels, 22 lutego 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.wup-krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Systemu rozwoju kompetencji kadr w Urzędzie Miejskim w Łomży Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Droga do pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Droga do pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego L.dz... Bytów, dn. 18.03.2013 r. Szanowni Państwo, W związku z realizacją Projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie poniesionych kosztów

Zestawienie poniesionych kosztów Załącznik nr 3 do umowy....... ( pieczęć placówki kształcenia ustawicznego) Zestawienie poniesionych kosztów obejmujące faktyczne koszty danej usługi z opracowaniem zestawienia zawierającego podział na

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.12.2010-31.03.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika DLACZEGO WARTO WZIĄĆ

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych TEMAT SZKOLENIA Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w ch Dzień 1 OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Skuteczny pracownik kluczowy publicznych służb zatrudnienia DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest propozycją

Bardziej szczegółowo

Treść pola tekstowego

Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt pt. Zagwarantowany sukces z PolitechnikąŚwiętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Raport na temat realizacji projektu,,moje kwalifikacje gwarancją Twojego sukcesu

Raport na temat realizacji projektu,,moje kwalifikacje gwarancją Twojego sukcesu Raport na temat realizacji projektu,,moje kwalifikacje gwarancją Twojego sukcesu Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Metryczka projektu Nazwa projektu: Projektodawca:,,Moje kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej

Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Ewolucja w zakresie zarządzania środkami Funduszu Pracy oraz funduszami europejskimi sprawia, iż Publiczne Służby Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści?

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści? ankieta jest anonimowa Szanowni Państwo! Chcemy poznać Państwa opinie na temat jakości kształcenia w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Państwa szczere i rzetelne

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez Analiza wyników ankiety Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy przeprowadzonej przez Focus Training Instytu Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości październik 11 rok W październiku 11 roku przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

KROK DO PRZODU Projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.

KROK DO PRZODU Projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1. KROK DO PRZODU Projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.3 POKL 2007-2013 Od 03.03.2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu w ramach

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl Strona1 PZEDSIĘBIOSTWO SPEDYCYJNO-TANSPOTOWE EGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W POJEKCIE: BEZPIECZNA PODÓŻ W PZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB W BANŻY TANSPOTOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Nieniejszy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Przygotowywanie indywidualnych planów działania efektywne ścieżki aktywizacyjne z elementami diagnozy kompetencji zawodowych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ. Liczba uczestników

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ. Liczba uczestników Załącznik nr 1 do umowy HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ Nazwa jednostki organizacyjnej SW Data szkolenia Liczba uczestników Cena jednostkowa brutto Koszt brutto.. Wykonawca Zamawiający Załącznik nr 2 do umowy

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja

człowiek najlepsza inwestycja Udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia ilości miejsc pracy, promowania przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans, a także

Bardziej szczegółowo

Lista obecności na szkoleniu pn. tytuł szkolenia

Lista obecności na szkoleniu pn. tytuł szkolenia Załącznik 1 do opisu Wzór listy obecności Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych Załącznik nr 1 Opole Lubelskie, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych Zgodnie z art. 42a i 43 Ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. ... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL...

KARTA ZGŁOSZENIA. ... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL... KARTA ZGŁOSZENIA... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL... Zgłaszam swój udział w kursie doskonalącym Modułowe programy nauczania dla

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Lub. 4.04.2011r. CAZ-554-2-1/WG/11

Tomaszów Lub. 4.04.2011r. CAZ-554-2-1/WG/11 CAZ-554-2-1/WG/11 Tomaszów Lub. 4.04.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim ma zamiar udzielić zlecenia dotyczącego przeprowadzenia: 1. aktywizujących warsztatów szkoleniowo - doradczych,

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 2 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena pracownika fizycznego I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

METRYCZKA ANKIETY. Imię i nazwisko uczestnika/czki. Imię i nazwisko psychologa. Imię i nazwisko doradcy zawodowego. Data wypełnienia ankiety

METRYCZKA ANKIETY. Imię i nazwisko uczestnika/czki. Imię i nazwisko psychologa. Imię i nazwisko doradcy zawodowego. Data wypełnienia ankiety Imię i nazwisko uczestnika/czki METRYCZKA ANKIETY Imię i nazwisko psychologa Imię i nazwisko doradcy zawodowego Data wypełnienia ankiety Podpis doradcy zawodowego Podpis psychologa Podpis uczestnika/czki

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Doradca klienta instytucjonalnego nowa funkcja, rola i zadania w zakresie obsługi klienta DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl Na koniec 2015 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.2 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ABSOLWENTÓW 1. W jakim stopniu studia spełniły Pana(i) oczekiwania? Zdecydowanie spełniły Raczej spełniły Trudno powiedzieć

Bardziej szczegółowo

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza ankiet

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza ankiet Ocena satysfakcji uczestników projektu Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ankieta została opracowana na potrzeby realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 58,75% absolwentów

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. JAK? Jakość Aktywność Kompetencje realizowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez WUP w Poznaniu nr RPWP.06.02.

Projekt pn. JAK? Jakość Aktywność Kompetencje realizowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez WUP w Poznaniu nr RPWP.06.02. Projekt pn. JAK? Jakość Aktywność Kompetencje realizowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez WUP w Poznaniu nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb realizacji programów specjalnych Mama

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE REALIZACJI DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

WYTYCZNE REALIZACJI DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 9 marca 2016 WYTYCZNE REALIZACJI DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO 1 INFORMACJE OGÓLNE Dokument określa zasady realizacji doradztwa specjalistycznego świadczonego

Bardziej szczegółowo

Cel badania. Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Toruń,15 czerwca 2012 r. Rynek Pracy pod Lupą

Cel badania. Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Toruń,15 czerwca 2012 r. Rynek Pracy pod Lupą Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Seminarium dotyczące realizacji projektu systemowego WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą Toruń,15 czerwca 2012 r. Cel badania Pozyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kursu języka angielskiego przeprowadzona na podstawie badania ankietowego na uczestnikach projektu

Ewaluacja kursu języka angielskiego przeprowadzona na podstawie badania ankietowego na uczestnikach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie Projekt nr 2012 1 PL1 LEO01 26965 pt. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. Wsparcie kompetencji na starcie realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT

VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/08/8058/14959 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Szanowni Państwo, ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji CKU w Białymstoku - 085 653 01 44

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji CKU w Białymstoku - 085 653 01 44 Badanie pilotażowe Niepełnosprawni na lokalnym rynku pracy osoby niepełnosprawne bezrobotne zarejestrowane w PUP w Białymstoku Szanowni Państwo zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011 OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011 4.05 METODY POSZUKIWANIA PRACY 5.05 PISANIE ŻYCIORYSU I LISTU MOTYWACYJNEGO 9-13.05 ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH CECH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu Projekt Aktywni po pięćdziesiątce czas na zmiany! nr POKL.06.01.01-30-099/13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r.

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r. Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r. Wprowadzenie W związku z realizacją zadao partnerskich realizowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 3 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena kierownika jednostki administracyjnej I. Dane dotyczące ocenianego pracownika

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo