EPOK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EPOK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME"

Transkrypt

1 AIP POLSKA AD 2 EPOK 1-1 EPOK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPOK - OKSYWIE cc EPOK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP - współrzędne WGS-84 i lokalizacja ARP - WGS-84 coordinates and site at AD 54 34'47''N '02''E - Środek RWY 13/ '47''N '02''E - Centre of RWY 13/ Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city 7 km (3.8 NM) BRG 180 GEO 7 km (3.8 NM) BRG 180 GEO 3. Wzniesienie lotniska/temperatura odniesienia Elevation/Reference temperature 148 ft/22.0 C 148 ft/22.0 C 4. Undulacja geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia lotniska Geoid undulation at AD ELEV PSN 95 ft 95 ft 5. Deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka MAG VAR/Annual change 5 E (2016)/ 9'E 5 E (2016)/ 9'E 6. Zarządzający lotniskiem, adres, telefon, faks, teleks, AFS AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS Dowódca JW 4651 Jednostka Wojskowa nr 4651 ul. Zielona Gdynia Dowódca: Dowódca: (faks) AFS: EPOKZPZM - AFS: EPOKZTZM - MIL TWR AFS: EPOKZAZM - MIL APP Commander of Military Unit No Military Unit No ul. Zielona Gdynia Commander: Commander: (fax) AFS: EPOKZPZM - AFS: EPOKZTZM - MIL TWR AFS: EPOKZAZM - MIL APP 7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) IFR/VFR IFR/VFR 8. MIL TWR MIL TWR Tel.: Phone: MIL APP/PAR Tel.: MIL APP/PAR Phone: Tel.: Phone: Faks: Fax: EPOK AD 2.3 GODZINY PRACY (UTC 1) ) OPERATIONAL HOURS (UTC 1) ) 1. Zarządzający lotniskiem Aerodrome Administration MON MON 1430 (MON MON 1330) TUE TUE 1430 (TUE TUE 1330) WED WED 1430 (WED WED 1330) THU THU 1430 (THU THU 1330) FRI FRI 1430 (FRI FRI 1330) MON MON 1430 (MON MON 1330) TUE TUE 1430 (TUE TUE 1330) WED WED 1430 (WED WED 1330) THU THU 1430 (THU THU 1330) FRI FRI 1430 (FRI FRI 1330) 2. Służby celne i paszportowe Customs and immigration Wymaga uzgodnienia. Prior consultation required. 3. Służby medyczne i sanitarne Health and sanitation W czasie zorganizowanego szkolenia lotniczego JW 4651, w pozostałych przypadkach O/R, po uzgodnieniu z zarządzającym lotniskiem. During the organized aviation training of Military Unit No. 4651, at other times O/R, after consultation with the AD administration. 4. Służba Informacji Lotniczej AIS 5. Biuro Odpraw Załóg ATS Reporting Office (ARO) 6. Biuro Meteorologiczne MET Office MIL MET MIL MET 7. Służby Ruchu Lotniczego ATS MIL ATS MIL ATS 8. Tankowanie Fuelling Tylko dla statków powietrznych Sił Zbrojnych RP. For the Polish Military Forces aircraft only. AIRAC AMDT 183

2 AD 2 EPOK 1-2 AIP POLSKA 9. Obsługa Handling MON MON 1430 (MON MON 1330) TUE TUE 1430 (TUE TUE 1330) WED WED 1430 (WED WED 1330) THU THU 1430 (THU THU 1330) FRI FRI 1430 (FRI FRI 1330) - Tylko dla statków powietrznych Sił Zbrojnych RP. MON MON 1430 (MON MON 1330) TUE TUE 1430 (TUE TUE 1330) WED WED 1430 (WED WED 1330) THU THU 1430 (THU THU 1330) FRI FRI 1430 (FRI FRI 1330) - For the Polish Military Forces aircraft only. 10. Ochrona Security Tylko dla statków powietrznych Sił Zbrojnych RP. For the Polish Military Forces aircraft only. 11. Odladzanie De-icing 12. 1) - patrz GEN ) - see GEN 2.1. EPOK AD 2.4 SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze Cargo-handling facilities Podnośnik widłowy (2 x 1,5 t), dźwig (2 x 8 t). Fork lift truck (2 x 1.5 t), crane (2 x 8 t). 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types F-34 - dostępne wyłącznie dla wojskowych statków powietrznych. F-34 - available for MIL ACFT only. 3. Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling facilities/capacity Cysterna samochodowa l, l. Tank truck capacity of l, l. 4. Urządzenia do odladzania De-icing facilities 5. Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych Repair facilities for visiting aircraft 7. EPOK AD 2.5 UŁATWIENIA DLA PASAŻERÓW PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels W mieście. In the city. 2. Restauracje Restaurants W mieście. In the city. 3. Środki transportu Transportation Autobus miejski, taksówki. Municipal bus, taxi. 4. Pomoc medyczna Medical facilities Pierwsza pomoc (szpitale w mieście). First aid (hospitals in the city). 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post office W mieście. In the city. 6. Informacja turystyczna Tourist office W mieście. In the city. 7. EPOK AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej Aerodrome category for fire fighting CAT 4 ICAO (CAT 5 - CAT 7 ICAO, O/R z wyprzedzeniem 24 HR.) CAT 4 ICAO (CAT 5 - CAT 7 ICAO, O/R 24 HR in advance.) 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment 3 pojazdy ratowniczo-gaśnicze, sprzęt ratowniczy, środki gaśnicze, 8-12 ratowników. 3 rescue and firefighting vehicles, rescue equipment, extinguishing agents, 8-12 rescuers. 3. Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych Capability for removal of disabled aircraft Dźwig max 8 t. Crane max 8 t. 4. AIRAC AMDT 183

3 AIP POLSKA AD 2 EPOK 1-3 EPOK AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Types of clearing equipment Zestaw do oczyszczania (pług, szczotka, dmuchawa), podmuchowa oczyszczarka loniskowa, pług lotniskowy, rotorowy zgarniacz śniegu, rozsiewalnik, wodopolewaczka. Snow removal set (plough, runway sweeper, blower), runway sweeper, runway snow plough, snow rotor blower, spreader, water sprayer. 2. Kolejność oczyszczania Clearance priorities RWY 13/31, RWY 08/26, TWY A, B1, F, APN 1, TWY B2, B3, C, E, L, K. RWY 13/31, RWY 08/26, TWY A, B1, F, APN 1, TWY B2, B3, C, E, L, K. 3. EPOK AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN 1 - CONC, PCN 21 R/C/X/T APN 3 - CONC DARM - CONC, PCN 34 R/B/W/T APN 1 - CONC, PCN 21 R/C/X/T APN 3 - CONC DARM - CONC, PCN 34 R/B/W/T 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY width, surface and strength TWY "A" - 30 m, CONC/ASPH, PCN 19 R/C/X/T. TWY "B1" - 12 m, CONC, PCN 41 R/C/W/T. TWY "B2" - 10 m, CONC, PCN 82 R/B/W/T. TWY "B3" - 10 m, CONC, PCN 37 R/C/W/T. TWY "C" - 10 m, CONC, PCN 90 R/C/W/T. TWY "D" - 11 m, CONC, PCN 16 R/B/W/T. TWY "E" - 10 m, CONC, PCN 37 R/C/W/T. TWY "F" - 12 m, CONC, PCN 35 R/B/W/T. TWY "G" - 10 m, CONC, PCN 45 R/B/W/T. TWY "H" - 10 m, CONC, PCN 16 R/B/W/T. TWY "K" - 15 m, CONC/ASPH, PCN 14 F/B/Y/T. TWY "L" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 5 F/B/Z/T. TWY "A" - 30 m, CONC/ASPH, PCN 19 R/C/X/T. TWY "B1" - 12 m, CONC, PCN 41 R/C/W/T. TWY "B2" - 10 m, CONC, PCN 82 R/B/W/T. TWY "B3" - 10 m, CONC, PCN 37 R/C/W/T. TWY "C" - 10 m, CONC, PCN 90 R/C/W/T. TWY "D" - 11 m, CONC, PCN 16 R/B/W/T. TWY "E" - 10 m, CONC, PCN 37 R/C/W/T. TWY "F" - 12 m, CONC, PCN 35 R/B/W/T. TWY "G" - 10 m, CONC, PCN 45 R/B/W/T. TWY "H" - 10 m, CONC, PCN 16 R/B/W/T. TWY "K" - 15 m, CONC/ASPH, PCN 14 F/B/Y/T. TWY "L" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 5 F/B/Z/T. 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints 5. 1) - DARM płyta uzbrajania/rozbrajania statków powietrznych. 1) - DARM aircraft armament/disarmament pad. EPOK AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych statków powietrznych 1. Miejsca postojowe: - poziome oznaczenia stanowisk, - pionowe tablice informacyjne. 2. Prowadzenie na TWY: - linie poziome, - znaki poziome. 1. Parking stands: - markings, - vertical information signs. 2. TWY guide lines: - horizontal lines, - signs. 2. Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg kołowania RWY and TWY markings and lights Oznakowanie: 1. RWY: progu, strefy przyziemienia, punktu celowania, tożsamości RWY, osi, krawędzi. 2. TWY: osi, krawędziowe, miejsc oczekiwania przed drogami startowymi, znaki zakazu, nakazu i informacyjne. Światła 1) : 1. RWY 13/31: SALS. Patrz punkt RWY 08/26: SALS. Patrz punkt TWY: SALS. Patrz punkt Use of aircraft stand identification signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands Markings: 1. RWY: treshold, touchdown zone, aiming point, RWY designators, centre line, edge. 2. TWY: centre line, edge, runway holding positions, mandatory, prohibitory and information marking and signs. Lights 1) : 1. RWY 13/31: SALS. See point RWY 08/26: SALS. See point TWY: SALS. See point Poprzeczki zatrzymania Stop bars A, C, E, F, G, H A, C, E, F, G, H 4. 1) - urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze 1) - military facilities Aviation Authority. lotnicze. AIRAC AMDT 183

4 AD 2 EPOK 1-4 AIP POLSKA EPOK AD 2.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES W strefach podejścia i startu / In approach and take-off areas RWY/Strefa RWY and Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Area Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT affected number (ft) (ft) /APCH Drzewa/Trees '55.7'' N '11.3'' E NIE/NIE, NO/NO 31/APCH Budynek/Building '59.7'' N '03.0'' E NIE/NIE, NO/NO 31/APCH Las/Forest '00.2'' N '18.1'' E NIE/NIE, NO/NO 31/APCH Drzewa/Trees '13.2'' N '11.1'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Drzewo/Tree '10.1'' N '39.9'' E NIE/NIE, NO/NO 26/APCH Las/Forest '11.1'' N '06.7'' E NIE/NIE, NO/NO 26/APCH Las/Forest '11.2'' N '06.3'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Lampa/Lamp '15.3'' N '28.8'' E NIE/NIE, NO/NO 13/APCH Drzewa/Trees '15.7'' N '41.4'' E NIE/NIE, NO/NO 26/APCH Las/Forest '17.0'' N '59.0'' E NIE/NIE, NO/NO 26/APCH Drzewa/Trees '18.8'' N '56.9'' E NIE/NIE, NO/NO 13/APCH Drzewa/Trees '24.1'' N '41.8'' E NIE/NIE, NO/NO 13/APCH Las/Forest '24.8'' N '12.3'' E NIE/NIE, NO/NO 13/APCH Drzewa/Trees '28.6'' N '40.3'' E NIE/NIE, NO/NO 13/APCH Drzewo/Tree '44.6'' N '47.2'' E NIE/NIE, NO/NO 13/APCH Kościół z wieżą/church with tower '51.0'' N '54.5'' E NIE/TAK, NO/YES W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku / In circling area and at AD Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT number (ft) (ft) Maszt/Mast '42.1'' N '09.2'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast '42.8'' N '01.3'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast '45.3'' N '10.4'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek/Building '10.2'' N '41.7'' E NIE/NIE, NO/NO Komin elektrociepłowni/power plant chimney '12.0'' N '51.0'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek/Building '19.2'' N '13.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building '27.4'' N '46.9'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon '44.0'' N '06.7'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building '45.0'' N '46.0'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztem/building with mast '45.2'' N '34.8'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon '47.7'' N '28.6'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon '48.7'' N '42.7'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon '49.5'' N '54.3'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon '50.3'' N '05.9'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon '51.0'' N '13.1'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon '51.1'' N '17.4'' E NIE/NIE, NO/NO ILS GP/ILS GP '22.3'' N '32.5'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztem/building with mast '29.2'' N '16.7'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast '36.6'' N '06.2'' E TAK/TAK, YES/YES Antena RSL/RSL antenna '49.6'' N '10.2'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża/Tower '00.7'' N '06.7'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast '05.7'' N '04.5'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast '59.1'' N '16.7'' E TAK/TAK, YES/YES EPOK AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE (UTC 1) ) METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED (UTC 1) ) 1. Biuro MET Associated MET office Wojskowa Lotniskowa Stacja Meteorologiczna. 1) Military Aerodrome MET Office. 1) 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours / Ośrodek Zabezpieczenia Hydrometeorologicznego Centrum Operacji Morskich 2) i Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP 3). / Hydrometeorological Office of the Maritime Operations Centre 2) and Hydrometeorological Service Chiefdom of the Polish Armed Forces 3). 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Wojskowa Lotniskowa Stacja Meteorologiczna / 9 HR. Military Aerodrome MET Office / 9 HR. AIRAC AMDT 183

5 AIP POLSKA AD 2 EPOK Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance TAF / 3 HR. Lotnicza dla rejonu lotniska / 12 HR. TAF / 3 HR. Aerodrome forecast / 12 HR. 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje osobiste. Personal consultations. 6. Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language used PL, EN. PL, EN. 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation mapy synoptyczne i prognostyczne, diagram aerologiczny, significant, mapy wiatrów górnych i temperatur na wysokościach, zdjęcia satelitarne. synoptic and prognostic charts, aerological diagram, significant, upper wind and temperature charts, satellite images. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information AFIS, TWR, APP, PAR AFIS, TWR, APP, PAR 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) 1) (faks) 2) (faks) 3) (faks) 1) (fax) 2) (fax) 3) (fax) EPOK AD 2.12 FIZYCZNE CHARAKTERYSTYKI DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Kierunek geograficzny/ TRUE BRG Wymiary RWY (m) Dimensions of RWY (m) Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY/ Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Współrzędne THR (WGS-84)/ Współrzędne końca drogi startowej Undulacja geoidy progu (ft) THR coordinates (WGS-84)/ RWY end coordinates THR geoid undulation (ft) Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/nieprecyzyjnego (ft) THR elevation and highest elevation of TDZ of precision/non-precision APP RWY (ft) GEO 790 x 30 RWY: PCN 19 R/C/X/T '13.54''N '52.14''E CONC/ASPH GEO 790 x 30 RWY: PCN 19 R/C/X/T. CONC/ASPH 54 35'14.32''N '36.11''E GEO 2500 x 60 RWY: PCN 52 R/B/W/T. CONC 54 35'15.94''N '13.68''E GEO 2500 x 60 RWY: PCN 52 R/B/W/T '17.46''N '49.80''E CONC SWY: CONC 95.5 Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Nachylenie RWY i SWY/Slope of RWY-SWY Wymiary SWY (m) SWY dimensions (m) Wymiary CWY (m) CWY dimensions (m) Wymiary pasa drogi startowej (m) Strip dimensions (m) % 60 x x % 60 x x % 210 x x % 160 x x x 330 OFZ 08) - 08) - 26) - 26) - 13) - 13) - 31) - 31) - EPOK AD 2.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY/NR TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) AIRAC AMDT 183

6 AD 2 EPOK 1-6 AIP POLSKA EPOK AD 2.14 ŚWIATŁA PODEJŚCIA I ŚWIATŁA DROGI STARTOWEJ APPROACH AND RUNWAY LIGHTING RWY ID APCH LGT THR LGT PAPI MEHT (ft) TDZ Typy świateł podejścia LEN (m) Kolor świateł progu WBAR LEN (m) APCH LGT type INTST THR LGT colour SALS 420 LIH G PAPI 3 left 31 SALS 420 LIH G PAPI 3 left 08 G 26 SALS 420 G PAPI 3 LIH left 30 RWY ID LEN (m) Odstępy/ Spacing (m) RCL LGT REDL RENL SWY LGT Kolor/Colour LEN (m) Kolor/Colour Kolor/Colour LEN (m) INTST Odstępy/ INTST Kolor/Colour Spacing (m) / 60 FM : W FM : Y R LIH / 60 FM : W FM : Y R LIH / 30 FM 0-550: W FM : Y R / 30 FM m: W FM m: Y R EPOK AD 2.15 INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni ABN/IBN location, characteristics and hours of operation identyfikacyjnej 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru LDI location and lights/anemometer location and lights 3. Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania TWY edge and centre line lighting Krawędziowe: - A, B1, F - niebieskie, - B2, B3, C, D, E, G, H, K, L -. Światła osi:. Edge: - A, B1, F - blue, - B2, B3, C, D, E, G, H, K, L -. Centre line lights:. 4. Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania Secondary power supply/switch over time Dostępne/5 min. Available/5 min. 5. EPOK AD 2.16 STREFA LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA 1. Współrzędne geograficzne (WGS-84) TLOF lub progu FATO Undulacja geoidy Coordinates (WGS-84) of TLOF or THR of FATO Geoid undulation 2. Wzniesienie strefy TLOF i/lub strefy FATO (ft) TLOF and/or FATO elevation (ft) 3. Wymiary strefy TLOF i/lub strefy FATO, rodzaj nawierzchni, nośność oraz TLOF and FATO area dimensions, surface, strength and marking oznakowanie 4. Kierunki geograficzne i magnetyczne FATO True and MAG BRG of FATO 5. Deklarowane rozporządzalne długości Declared distances available 6. Światła podejścia i światła FATO Approach and FATO lighting 7. AIRAC AMDT 183

7 AIP POLSKA AD 2 EPOK 1-7 EPOK AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe Vertical limits (AMSL) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Language(s) OKSYWIE A (EPOK A) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 54 40'41''N '38''E 54 41'01''N '15''E 54 29'45''N '23''E 54 25'09''N '50''E 54 26'56''N '40''E 54 28'29''N '34''E 54 29'50''N '09''E 54 35'50''N '27''E 54 40'41''N '38''E OKSYWIE B (EPOK B) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 54 46'45''N '52''E 54 47'48''N '38''E 54 41'01''N '15''E 54 41'01''N '47''E 54 40'41''N '38''E 54 46'45''N '52''E 3500 ft GND 4500 ft GND Niesklasyfikowana Unclassified Niesklasyfikowana Unclassified OKSYWIE WIEŻA ( MHz) PL OKSYWIE TOWER ( MHz) EN OKSYWIE WIEŻA ( MHz) PL OKSYWIE TOWER ( MHz) EN 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL W MATZ sprawowana jest służba kontroli ruchu lotniczego przez nielicencjonowany personel wojskowy zgodnie z zasadami określonymi dla przestrzeni powietrznej klasy D. MATZ is operated by air traffic control service provided by unlicensed military personnel acting in accordance with airspace Class D rules. EPOK AD 2.18 URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Service designation Znak wywoławczy Call sign Częstotliwość Frequency (MHz) Godziny pracy Hours of operation (UTC 1) ) APP TWR OKSYWIE ZBLIŻANIE OKSYWIE APPROACH OKSYWIE WIEŻA OKSYWIE TOWER O/R, z 24 HR wyprzedzeniem, tylko dla MIL ACFT./O/R, 24 HR in advance, for MIL ACFT only Organ wojskowy prowadzi służbę informacji powietrznej na podstawie przepisów i procedur wojskowych. Organ wojskowy prowadzi służbę kontroli ruchu lotniczego na podstawie krajowych przepisów wojskowych dla statków powietrznych Sił Zbrojnych RP Military Unit provides flight information service on the basis of military regulations and procedures. Military Unit provides air traffic control service on the basis of the Polish military regulations for the Polish Military Forces aircraft. AIRAC AMDT 183

8 AD 2 EPOK 1-8 AIP POLSKA EPOK AD 2.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84) Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV ILS GP MHz 54 34'22.3'' N '32.5'' E 0,12 km S FM RCL, 0,34 km W FM THR 31 wzdłuż RWY RCL. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze km S FM RCL, 0.34 km W FM THR 31 along RCL. Military facility Aviation Authority. ILS LOC ( 5 E/Jan 16) IOW MHz 54 35'22.4'' N '03.0'' E RDH: 50 ft GP km FM THR 13. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze km FM THR 13. Military facility Aviation Authority. TACAN TOW CH82X 54 34'56.1'' N '23.2'' E CAT. II Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. DME IOW CH32X 54 34'22.5'' N '32.5'' E 60 m AMSL Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. NDB NW khz W godzinach pracy lotniska. During aerodrome hours of operation '50.1'' N '34.6'' E 1.17 km FM THR 31. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze km FM THR 31. Military facility Aviation Authority. NDB NWO khz W godzinach pracy lotniska. During aerodrome hours of operation '54.9'' N '01.3'' E 3.48 km FM THR 31. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. NDB przesunięta 56 m S-W od osi RWY km FM THR 31. Military facility Aviation Authority. NDB has an offset 56 m S-W from RCL RWY 31. NDB NO khz W godzinach pracy lotniska. During aerodrome hours of operation '42.8'' N '29.6'' E 1.13 km FM THR 13. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze km FM THR 13. Military facility Aviation Authority. NDB NOW khz W godzinach pracy lotniska. During aerodrome hours of operation '57.2'' N '27.3'' E 4.32 km FM THR 13.Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze km FM THR 13. Military facility Aviation Authority. AIRAC AMDT 183

9 AIP POLSKA AD 2 EPOK 1-9 EPOK AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY LOTNISKOWE LOCAL AERODROME REGULATIONS Wnioski o zezwolenie Zasady udzielania zezwolenia na lądowanie cywilnych, krajowych i zagranicznych oraz wojskowych statków powietrznych zostały określone w rozdziale AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW. Niezależnie od uzyskania zgody wymagane jest zgłoszenie zamiaru wykonania lotu organowi ATS w dniu poprzedzającym wykonanie operacji. Uzgodnienia dotyczące wykonywania lotów z lotniska, obsługi, tankowania, ochrony statku powietrznego tylko z zarządzającym lotniskiem. Applications for permission Rules of granting permission for landing of domestic and foreign civil aircraft and military aircraft have been specified in AD 1.1 AERODROME/ HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE. Irrespective of permission, flight intention shall be notified to ATS unit on the day preceding the operation. Consultations regarding flights from the aerodrome, handling service, fuelling, protection of aircraft - only with the AD management. EPOK AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES Z wyjątkiem względów bezpieczeństwa oraz potrzeb szkoleniowych, w celu zmniejszenia emisji hałasu, zalecana wysokość lotu w kręgu nadlotniskowym wynosi minimum 1000 ft AMSL. Odloty z RWY 13/31 oraz RWY 08/26 w miarę możliwości wykonywać następująco: odlot wzdłuż przedłużonej osi RWY do wysokości 2000 ft AMSL, następnie wykonać zakręt zgodnie z zezwoleniem kontroli ruchu lotniczego. For noise abatement purposes, the recommended minimum altitude of flight within the aerodrome traffic circuit is 1000 ft AMSL, except for safety reasons and for training purposes. Departures from RWY 13/31 and RWY 08/26 shall be, as far as possible, carried out as follows: after departure track the extended centre line up to 2000 ft AMSL, then execute a turn as instructed by ATC. EPOK AD 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES Procedury dla lotów VFR Procedures for VFR flights Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego w MATZ EPOK statek powietrzny wykonujący lot VFR lub lot specjalny VFR może otrzymać polecenie oczekiwania nad jednym z wyznaczonych punktów meldunkowych: In case of air traffic congestion within EPOK MATZ, an aircraft conducting VFR or Special VFR flight may expect holding at one of the designated significant points: Punkt/Point Współrzędne/Coordinates Opis/Description CHARLIE N E Komin elektrociepłowni w m. Gdynia/Power plant chimney in Gdynia town DELTA N E M. Łężyce/Łężyce town HOTEL N E M. Hel/Hel town KILO N E M. Krokowa/Krokowa town LIMA N E M. Wejherowo/Wejherowo town OSKAR N E Molo w m. Gdynia Orłowo/Pier in Gdynia Orłowo town ROMEO N E M. Rewa/Rewa town WHISKEY N E M. Władysławowo/Władysławowo town JULIETT N E M. Jastarnia/Jastarnia town Doloty i odloty do/z lotniska OKSYWIE mogą odbywać się przez następujące punkty VFR: Arrivals and departures to/from OKSYWIE aerodrome may be conducted via the following VFR points: Punkt/Point Współrzędne/Coordinates Opis/Description ROMEO N E M. Rewa/Rewa town CHARLIE N E Komin elektrociepłowni w m. Gdynia/Power plant chimney in Gdynia town Przeloty statków powietrznych przez MATZ EPOK możliwe po uprzednim zgłoszeniu i nawiązaniu łączności z OKSYWIE WIEŻA na częstotliwości 119,850 MHz, nie później niż 5 min przed wlotem w MATZ Procedury dla śmigłowców Procedures for helicopters Śmigłowce wykonujące podejście do lotniska OKSYWIE według wskazań przyrządów (IFR) wykonują podejście do RWY 13/31 jak statki powietrzne kategorii A lub H. Śmigłowce wykonujące operacje lotnicze z widocznością (VFR) w zależności od sytuacji ruchowej mogą startować i lądować na lotnisku OKSYWIE (uwzględniając siłę i kierunek wiatru, wyposażenie, np. płozy) wykorzystując RWY 13/31 lub RWY 08/26. Dostępne HELIPADY: HELIPAD nr 2 i 3 - w środkowej części RWY 08/26 - oznakowanie dziennonocne. Patrz: AD 2 EPOK Flights of aircraft through the EPOK MATZ possible after prior notification and establishing radio communication with OKSYWIE TOWER on MHz, not later than 5 minutes before entry into the MATZ. Helicopters conducting an IFR approach at OKSYWIE aerodrome perform landing on RWY 13/31 as Category A or H aircraft. Helicopters conducting a VFR operation, depending on movement situation, may perform take-offs and landings at OKSYWIE aerodrome (wind strength and direction, equipment, e.g. skids shall be taken into consideration) using RWY 13/31 or RWY 08/26. Available HELIPADS: HELIPADS No. 2 and 3 - in the middle section of RWY 08/26 - visual aids for day and night use. See AD 2 EPOK AIRAC AMDT 183

10 AD 2 EPOK 1-10 AIP POLSKA Inne miejsca do startów i lądowań: Nr 1: na skrzyżowaniu TWY B1 i APN 1 - oznakowanie dzienno-nocne. Patrz: AD 2 EPOK Nr 6: po zachodniej stronie TWY K - oznakowanie dzienno-nocne. Patrz: AD 2 EPOK Other take-off and landing sites: No. 1: at intersection of TWY B1 and APN 1 - visual aids for day and night use. See: AD 2 EPOK No. 6: west of TWY K - visual aids for day and night use. See: AD 2 EPOK UWAGA REMARK Punkty OSKAR - DELTA - LIMA - WHISKEY mogą stanowić alternatywną trasę lotu z południa na Półwysep Helski na wypadek braku możliwości wykonania lotu wzdłuż linii brzegowej. In case there is no chance of performing the flight along the seashore, OSKAR - DELTA - LIMA - WHISKEY points may form an alternative route from the south to Hel Peninsula. EPOK AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION EPOK AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPOK Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPOK AD 2 EPOK Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A RWY 13/31 Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A RWY 08/26 Mapy instrumentalnych podejść - ICAO Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 13/31 Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 08/26 Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPOK ILS or LOC RWY 31(CAT A/B/C/D/E) ILS or LOC RWY 31(CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPOK NDB z RWY 13 (CAT A/B/C/D/E) NDB z RWY 13 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPOK NDB y RWY 13 (CAT A/B/C/D/E) NDB y RWY 13 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPOK NDB z RWY 31 (CAT A/B/C/D/E) NDB z RWY 31 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPOK NDB y RWY 31 (CAT A/B/C/D/E) NDB y RWY 31 (CAT A/B/C/D/E) AIRAC AMDT 183

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPOK 1-1 EPOK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPOK - OKSYWIE EPOK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza AIP VFR POLAND VFR_AD 4 EPGI 1-1 AIRAC effective date 31 MAY 2012 EPGI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI AD 4.2 DANE

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1 AIRAC effective date 08 MAR 2012 EPNT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPNT - NOWY TARG EPNT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL AIP POLAND AIRAC effective date

MIL AIP POLAND AIRAC effective date MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPIR 1-1 05 JAN 2017 EPIR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPIR - INOWROCŁAW EPIR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPMM - Mińsk Mazowiecki

EPMM - Mińsk Mazowiecki AIP POLSKA AD 2 EPMM 1-1 - EPMM AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMM - Mińsk Mazowiecki cc EPMM AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPTM 1-1 AIRAC effective date 13 OCT 2016 EPTM AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI EPTM AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPMB 1-1 EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMB - MALBORK cc EPMB AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN

EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN AIP POLSKA AD 2 EPDE 1-1 13 OCT 2016 EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN cc EPDE AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPMM - Mińsk Mazowiecki

EPMM - Mińsk Mazowiecki AIP POLSKA AD 2 EPMM 1-1 - EPMM AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMM - Mińsk Mazowiecki cc EPMM AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPMB - MALBORK EPMB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPMB - MALBORK EPMB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPMB 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPMB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMB - MALBORK EPMB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPDE 1-1 AIRAC effective date 13 OCT 2016 EPDE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN EPDE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPCE 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPCE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPCE - CEWICE EPCE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

DANE DO SUPLEMENTU AIP

DANE DO SUPLEMENTU AIP DANE DO SUPLEMENTU AIP Obowiązuje: od 30-04-2015 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU do 31-10-2015 EST POZNAN LAWICA Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni, budowie

Bardziej szczegółowo

EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI

EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPPR 1-1 AIRAC effective date 13 OCT 2016 EPPR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI EPPR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP POLSKA 1. AD RADOM (EPRA) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at AD 2.

Bardziej szczegółowo

EPLK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. EPLK - Łask

EPLK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. EPLK - Łask AIP POLSKA AD 2 EPLK 1-1 05 JAN 2017 EPLK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLK - Łask cc EPLK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPLK - ŁASK EPLK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPLK - ŁASK EPLK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPLK 1-1 AIRAC effective date 30 MAR 2017 EPLK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLK - ŁASK EPLK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. AD 2 STALOWA WOLA/Turbia (EPST) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSY - OLSZTYN/Mazury

EPSY - OLSZTYN/Mazury AIP POLSKA AD 2 EPSY 1-1 EPSY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSY - OLSZTYN/Mazury cc EPSY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-1 EPLL AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLL AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP POLSKA 1. AD 2 STALOWA WOLA/Turbia (EPST) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek

EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek AIP POLSKA AD 2 EPLL-1 EPLL AD 2.1 EPLL AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSC 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 30 MAR 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 11 DEC 2014 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 05 JAN 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPSN 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPSN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSN - ŚWIDWIN EPSN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPDA 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPDA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDA - DARŁOWO EPDA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPRA 1-1 22 JUN 2017 EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków EPRA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI AIP POLSKA AD 2 EPTM-1 EPTM AD 2.1 EPTM AD 2.2. WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny AIP POLSKA AD 2 EPKS 1-1 EPKS AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKS - POZNAŃ / Krzesiny cc EPKS AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny AIP POLSKA AD 2 EPKS 1-1 EPKS AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKS - POZNAŃ / Krzesiny cc EPKS AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny: Duty Officer: Tel.

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny: Duty Officer: Tel. AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRA 1-1 EPRA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków AERODROME

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPRA 1-1 10 DEC 2015 EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków EPRA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 02 FEB 2017 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPWA - Chopina w Warszawie

EPWA - Chopina w Warszawie AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - Chopina w Warszawie EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 03 APR 2014 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM)

1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM) AIP POLSKA 1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPRA 1-1 EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków EPRA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

1. AD LUBLIN/Radawiec (EPLR)

1. AD LUBLIN/Radawiec (EPLR) AIP POLSKA 1. AD LUBLIN/Radawiec (EPLR) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site

Bardziej szczegółowo

EPSC - Szczecin - Goleniów

EPSC - Szczecin - Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - Szczecin - Goleniów cc EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 08 JAN 2015 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPSC - Szczecin - Goleniów

EPSC - Szczecin - Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 02 FEB 2017 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - Szczecin - Goleniów cc EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN AIP POLSKA AD 2 EPLB 1-1 28 MAY 2015 EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN EPLB AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC-1 EPSC AD 2.1 EPSC AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 08 JAN 2015 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-1 EPLL AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLL AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBY 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPBY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPLB 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPLB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPLB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSC - Szczecin - Goleniów

EPSC - Szczecin - Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 21 JUL 2016 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - Szczecin - Goleniów cc EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

SUP 47/14 (AD 2 EPGD)

SUP 47/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZNI DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALIC Z POWODU PRAC RMONTOWYCH NA RWY 0/25 LIMITD AVAILABILITY O KRAKÓW/BALIC ARODROM DU TO OVRHAUL WORKS ON RWY 0/25 STRONA 1-1 PAG 1-1 POLSKA AGNCJA ŻGLUGI POWITRZNJ

Bardziej szczegółowo

EPDE - DĘBLIN. 2 km (1.2 NM) 120 GEO. 32 m VFR

EPDE - DĘBLIN. 2 km (1.2 NM) 120 GEO. 32 m VFR AIP POLSKA EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN EPDE AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP POLSKA AD 2 EPSY 1-1 EPSY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSY - Olsztyn - Mazury cc EPSY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG-1 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPMI AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMI - MIROSŁAWIEC

EPMI AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMI - MIROSŁAWIEC AD 2 EPMI 1-1 EPMI AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMI - MIROSŁAWIEC cc EPMI AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPMI 1-1 AIRAC effective date 15 SEP 2016 EPMI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMI - MIROSŁAWIEC EPMI AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo