Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie"

Transkrypt

1 Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny

2 INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA W badaniu ankietowym wzięło udział 64 studentów filologii angielskiej. Pierwsze pytanie zadane ankietowanym dotyczyło powodów wyboru kierunku studiów. Zdecydowana większość (58%) studentów odpowiedziała, że wybór kierunku był efektem ich zainteresowań. Jedna czwarta respondentów (24%) zaznaczyła odpowiedź: chciałem/-am kontynuować profil kształcenia ze szkoły średniej. Badani wybierali również odpowiedź: postawiłem/-am na uzyskanie dyplomu uczelni wyższej, który otwiera mi wiele dróg (8%), wiedziałem/-am, że jest popyt na specjalistów po moim kierunku () oraz chciałem/-am przedłużyć sobie okres nauki i wybrałem/-am kierunek bez głębszych przemyśleń (). Co skłoniło Cię do wyboru twojego kierunku studiów? to efekt moich zainteresowań 8% wiedziałem/-am, że jest popyt na specjalistów po moim kierunku tradycje rodzinne 24% znajomi wybierali ten kierunek i dlatego się nim zainteresowałem/-am 58% chciałem/-am kontynuować profil kształcenia ze szkoły średniej chciałem/-am przedłużyć sobie okres nauki i wybrałem/-am kierunek bez głębszych przemyśleń postawiłem/-am na uzyskanie dyplomu uczelni wyższej, który otwiera mi wiele dróg WYKRES 1 Następnie poproszono ankietowanych o ocenienie, co sądzą o swoim wyborze (o wyborze kierunku studiów) w chwili kończenia edukacji na poziomie studiów licencjackich. Najwięcej (3) przyszłych absolwentów filologii angielskiej uznało, że kierunek w dużej mierze zaspokoił ich ambicje i zainteresowania, ale pomimo to mogą mieć problem z pracą. O pracę obawia się także 1

3 2 respondentów, którzy stwierdzili, że kierunek średnio zaspokoił ich ambicje i zainteresowania. 2 badanych utwierdziło się w przekonaniu, że dokonało właściwego wyboru. 13% studentów trzeciego roku oceniło, że nie przemyślało dobrze swojego wyboru i teraz wybrałoby inny kierunek studiów. ankietowanych uznało, że kierunek nie do końca był zbieżny z ich zainteresowaniami, z czego zadeklarowało jednak, że dokonało właściwego wyboru, a jest przeciwnego zdania. Co sądzisz o swoim wyborze (o wyborze swojego kierunku studiów) w chwili kończenia edukacji na poziomie studiów licencjackich / inżynierskich? utwierdziłem/am się w tym, że dokonałem/-am właściwego wyboru 13% 2 kierunek w dużej mierze zaspokoił moje ambicje i zainteresowania, ale pomimo to mogę mieć problem z pracą kierunek średnio zaspokoił moje ambicje i zainteresowania i w związku z tym mogę mieć problem z pracą kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami i teraz wiem, że nie była to trafna decyzja 2 3 kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami, ale teraz wiem, że dokonałem/-am właściwego wyboru nie przemyślałem/am dobrze swojego wyboru teraz wybrałbym/ałabym inny kierunek studiów WYKRES 2 Przyszłych absolwentów zapytano także, jakie aktywności podejmowali w trakcie studiów, które mogą przyczynić się do podniesienia pakietu ich kompetencji. Zdecydowana większość badanych (73%) brała udział w praktykach objętych programem studiów. 48% studentów filologii angielskiej skupiło się na nauce i dobrej zdawalności egzaminów, natomiast 2 działało w organizacjach studenckich, udzielało się w prowadzeniu koła naukowego, samorządu lub gazety. Ankietowani brali udział także w działaniach wolontariackich (8%), różnych akcjach społecznych () oraz współpracowali z różnego typu organizacjami (9%). 2

4 Jakie aktywności podejmowałeś/-aś w trakcie studiów, które mogą przyczynić się do podniesienia pakietu Twoich kompetencji?* 8% działania wolontariackie różne akcje społeczne 2 prowadzenie koła studenckiego, gazety, działalność w AZS, NZS, RUSS, bycie starostą roku 9% współpraca z różnymi organizacjami 48% nauka i zdawalność egzaminów 73% udział w praktykach studenckich WYKRES 3 Kolejne pytanie ankiety dotyczyło prac podejmowanych w trakcie studiów. Największy odsetek przyszłych absolwentów PWSZ (4) w trakcie roku akademickiego studiuje, a na wakacje podejmuje zatrudnienie. Prawie jedna trzecia badanych (31%) podejmowała krótkie, okazjonalne prace na zlecenia w trakcie roku akademickiego. Jedna czwarta studentów pracuje popołudniami, w tym na umowę. Ankietowani pracują także w weekendy (8%), prowadzą własną działalność gospodarczą () lub pomagają rodzicom w prowadzeniu firmy (3%) i gospodarstwa (1). 8% badanych wzięło udział w nieobowiązkowym stażu/praktyce, ponieważ chcieli zdobyć dodatkowe doświadczenie i kompetencje. 17% studentów trzeciego roku filologii angielskiej nie podejmowało pracy w trakcie nauki na studiach. 3

5 Jakich prac podejmowałeś/-aś się w trakcie nauki na studiach?* % 19% 3% 3% 2% 8% 4 8% 17% WYKRES 4 Studenci podejmujący pracę w trakcie nauki zostali poproszeni o ocenienie, w jakim stopniu wykonywane przez nich prace wymagały kompetencji podobnych do tych, które zdobyli na swoim kierunku studiów W jakim stopniu wykonywane przez Ciebie prace wymagały od ciebie kompetencji podobnych do tych, które zdobywasz/ zdobyłeś na swoim kierunku studiów? 17% 13% 3% 8% 9% 9% 13% nie dotyczy WYKRES 5 4

6 Studenci ostatniego roku zapytani o sposób podnoszenia swoich kompetencji poza systematycznym uczęszczaniem na studia w większości wybrali odpowiedź: poszukuję systematycznie informacji w internecie na interesujące mnie tematy (61%). 19% ankietowanych zadeklarowało, że nie podwyższa swoich kompetencji poza systematycznym uczęszczaniem na studia. Tyle samo badanych odpowiedziało, że podwyższa swoją wiedzę i kompetencje poprzez śledzenie czasopism branżowych. Studenci ostatniego roku brali udział w krótkich szkoleniach (9%), kursach zawodowych (9%), szkoleniach on-line (9%), kursach pozabranżowych () oraz branżowych (2%) % W jaki inny sposób podwyższasz/ podwyższałeś/podwyższałaś swoje kompetencje poza systematycznym uczęszczaniem na studia?* 2% 9% 9% 19% 61% 19% WYKRES 6 Studenci najczęściej podnoszą swoje kompetencje w obszarze komunikacji w obcym języku (44% badanych wybrało tę odpowiedź) oraz kompetencji miękkich (39%). 17% respondentów podnosi swoje kompetencje w zakresie wiedzy specjalistycznej wynikającej ściśle z kierunku kształcenia. Tyle samo badanych udzieliło odpowiedzi, że nie podwyższa kompetencji poza obszarem, który studiuje. Studenci filologii angielskiej szkolą się także w takich obszarach, jak: przedsiębiorczość (8%), podstawy prawne (3%) oraz zarządzanie (2%). 5

7 W jakim innym obszarze (branży,.) podnosisz/podnosiłeś/podnosiłaś swoje kompetencje poza obszarem, który studiujesz?* nie podwyższam kompetencji poza obszarem, który studiuję wiedza specjalistyczna 17% 17% komunikacja w obcym języku 44% kompetencje miękkie 39% podstawy prawne 3% przedsiębiorczość 8% zarządzanie 2% WYKRES 7 Na zakończenie zapytano ankietowanych o ich plany. 8 przyszłych absolwentów filologii angielskiej bezpośrednio po otrzymaniu dyplomu planuje podjąć studia, w tym 31% deklaruje podjęcie studiów uzupełniających w systemie stacjonarnym, 18% - w systemie niestacjonarnym, a pozostali zamierzają podjąć studia podyplomowe, studia na innym kierunku lub za granicą. 6 ankietowanych zamierza podjąć pracę, w tym 27% chce jednocześnie kontynuować naukę na studiach magisterskich. 34% studentów ostatniego roku planuje wyjechać za granicę; jedna czwarta ankietowanych zamierza podjąć tam pracę, a 9% kontynuować naukę. badanych wybrało odpowiedź: mam inne plany życiowe. 6

8 Jakie są Twoje plany bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu?* inne plany życiowe praca za granicą praca w Polsce studia na innym kierunku studia podyplomowe studia za granicą SUM niestacjonarne + praca SUM niestacjonarne SUM stacjonarne + praca SUM stacjonarne 2% 8% 8% 9% 14% WYKRES 8 FILOLOGIA GERMAŃSKA W badaniu ankietowym wzięło udział 9 studentów filologii germańskiej. Wśród odpowiedzi badanych pojawiły się dwa główne motywy wyboru kierunku studiów: 71% kierowało się swoimi zainteresowaniami, natomiast 29% postawiło na uzyskanie dyplomu uczelni wyższej uważając, że otworzy to im wiele dróg. 7

9 Co skłoniło Cię do wyboru twojego kierunku studiów? to efekt moich zainteresowań 29% wiedziałem/-am, że jest popyt na specjalistów po moim kierunku tradycje rodzinne znajomi wybierali ten kierunek i dlatego się nim zainteresowałem/-am 71% chciałem/-am kontynuować profil kształcenia ze szkoły średniej chciałem/-am przedłużyć sobie okres nauki i wybrałem/-am kierunek bez głębszych przemyśleń postawiłem/-am na uzyskanie dyplomu uczelni wyższej, który otwiera mi wiele dróg WYKRES 9 Studentów trzeciego roku filologii germańskiej zapytano również, jak oceniają swój wybór w chwili kończenia edukacji na poziomie studiów licencjackich. Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że większość (58%) obawia się, że może mieć problem ze znalezieniem pracy. Mimo obawy o pracę 29% badanych stwierdziło, że kierunek w dużej mierze zaspokoił ich ambicje i zainteresowania. 14% ankietowanych utwierdziło się w przekonaniu, że dokonało właściwego wyboru, natomiast 28% uważa, że nie była to trafna decyzja. 8

10 Co sądzisz o swoim wyborze (o wyborze swojego kierunku studiów) w chwili kończenia edukacji na poziomie studiów licencjackich / inżynierskich? utwierdziłem/am się w tym, że dokonałem/-am właściwego wyboru 14% 14% 29% 14% 29% kierunek w dużej mierze zaspokoił moje ambicje i zainteresowania, ale pomimo to mogę mieć problem z pracą kierunek średnio zaspokoił moje ambicje i zainteresowania i w związku z tym mogę mieć problem z pracą kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami i teraz wiem, że nie była to trafna decyzja kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami, ale teraz wiem, że dokonałem/-am właściwego wyboru nie przemyślałem/am dobrze swojego wyboru teraz wybrałbym/ałabym inny kierunek studiów WYKRES 10 W kolejnym pytaniu ankiety poproszono studentów o odpowiedź, jakie aktywności podejmowali w trakcie studiów, które mogą przyczynić się do podniesienia ich kompetencji. Większość (67%) ankietowanych brała udział w praktykach studenckich objętych programem studiów. 44% studentów filologii germańskiej skupiło się na nauce i dobrej zdawalności egzaminów uznając, że od tego zależy jakość ich dyplomu. 33% badanych brało udział w życiu akademickim (np. prowadzenie koła studenckiego, działalność w samorządzie), a - w działaniach wolontariackich. 9

11 Jakie aktywności podejmowałeś/-aś w trakcie studiów, które mogą przyczynić się do podniesienia pakietu Twoich kompetencji?* działania wolontariackie różne akcje społeczne 33% prowadzenie koła studenckiego, gazety, działalność w AZS, NZS, RUSS, bycie starostą roku współpraca z różnymi organizacjami 44% nauka i zdawalność egzaminów 67% udział w praktykach studenckich WYKRES 11 Na pytanie Jakich prac podejmowałeś/-aś się w trakcie nauki na studiach? odpowiedzi kształtowały się następująco: 33% ankietowanych podejmuje pracę w czasie wakacji, tyle samo pracuje popołudniami na umowę, 22% badanych podejmuje się krótkich, okazjonalnych prac na zlecenia w trakcie roku akademickiego. Studenci wskazywali również na pracę w weekendy na umowę, pomoc rodzicom w gospodarstwie w trakcie całego roku oraz udział w nieobowiązkowym stażu/praktyce (po ). Wśród ankietowanych nie było ani jednej osoby, która nie podejmowała pracy w trakcie nauki na studiach. 10

12 Jakich prac podejmowałeś/-aś się w trakcie nauki na studiach?* 33% 33% 22% WYKRES 12 W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o określenie w skali od 1 do 10, w jakim stopniu przy wykonywaniu podejmowanych prac potrzebowali kompetencji podobnych do tych zdobytych w trakcie studiów. W jakim stopniu wykonywane przez Ciebie prace wymagały od ciebie kompetencji podobnych do tych, które zdobywasz/ zdobyłeś na swoim kierunku studiów? nie dotyczy 22% 22% WYKRES 13 11

13 Przyszli absolwenci filologii germańskiej najczęściej podwyższają swoje kompetencje poprzez systematyczne poszukiwanie w internecie informacji na interesujące ich tematy (78%) oraz poprzez śledzenie czasopism branżowych (5). respondentów wzięło także udział w krótkim/kilkunastogodzinnym szkoleniu, tyle samo w kursie branżowym. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich na kierunku filologia germańska nie brali udziału w kursach pozabranżowych, kursach zawodowych oraz szkoleniach on-line. W jaki inny sposób podwyższasz/ podwyższałeś/podwyższałaś swoje kompetencje poza systematycznym uczęszczaniem na studia?* % WYKRES 14 Studenci ostatniego roku filologii germańskiej najczęściej podnoszą swoje kompetencje poprzez naukę języków obcych (67% ankietowanych wybrało tę odpowiedź) oraz podwyższanie umiejętności w zakresie kompetencji miękkich (33%). badanych podnosi swoje kompetencje w następujących obszarach: wiedza specjalistyczna wynikająca ściśle z kierunku kształcenia, podstawy prawne, przedsiębiorczość oraz zarządzanie. 12

14 W jakim innym obszarze (branży,.) podnosisz/podnosiłeś/podnosiłaś swoje kompetencje poza obszarem, który studiujesz?* nie podwyższam kompetencji poza obszarem, który studiuję wiedza specjalistyczna komunikacja w obcym języku 67% kompetencje miękkie 33% podstawy prawne przedsiębiorczość zarządzanie WYKRES 15 Ostatnie pytanie dotyczyło planów studentów ostatniego roku studiów licencjackich bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu. 6 przyszłych absolwentów PWSZ bezpośrednio po otrzymaniu dyplomu planuje podjąć studia, w tym deklaruje podjęcie studiów uzupełniających w systemie stacjonarnym, 22% - w systemie niestacjonarnym, a pozostali zamierzają podjąć studia na innym kierunku lub za granicą. 5 ankietowanych zamierza podjąć pracę, w tym 22% chce jednocześnie kontynuować naukę na studiach magisterskich. 44% studentów ostatniego roku planuje wyjechać za granicę; 33% zamierza podjąć tam pracę, a - kontynuować naukę. Ani jeden spośród ankietowanych nie zadeklarował chęci podjęcia pracy w Polsce. 13

15 Jakie są Twoje plany bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu?* inne plany życiowe praca za granicą praca w Polsce studia na innym kierunku studia podyplomowe studia za granicą SUM niestacjonarne + praca SUM niestacjonarne SUM stacjonarne + praca SUM stacjonarne 22% 22% 33% WYKRES 16 FILOLOGIA POLSKA 37 studentów filologii polskiej wzięło udział w badaniu ankietowym, wśród nich większość (58%) zadeklarowała, że wybór kierunku był efektem ich zainteresowań. Prawie jedna czwarta badanych (23%) przy wyborze kierunku studiów kierowała się chęcią kontynuowania profilu kształcenia ze szkoły średniej. 1 ankietowanych odpowiedziało, że postawiło na uzyskanie dyplomu uczelni wyższej sądząc, że otworzy im to wiele dróg. 3% studentów trzeciego roku przyznało, że chciało przedłużyć sobie okres nauki i wybrało kierunek bez głębszych przemyśleń. 14

16 Co skłoniło cię do wyboru twojego kierunku studiów? to efekt moich zainteresowań 1 wiedziałem/-am, że jest popyt na specjalistów po moim kierunku 3% tradycje rodzinne 23% 58% znajomi wybierali ten kierunek i dlatego się nim zainteresowałem/-am chciałem/-am kontynuować profil kształcenia ze szkoły średniej chciałem/-am przedłużyć sobie okres nauki i wybrałem/-am kierunek bez głębszych przemyśleń postawiłem/-am na uzyskanie dyplomu uczelni wyższej, który otwiera mi wiele dróg WYKRES 17 W kolejnym pytaniu przyszli absolwenci PWSZ ocenili, co sądzą o swoim wyborze w chwili kończenia studiów licencjackich. Połowa badanych uważa, że kierunek w dużej mierze zaspokoił ich ambicje i zainteresowania, ale pomimo to mogą mieć problem ze znalezieniem pracy. O pracę obawia się również 17% ankietowanych, którzy stwierdzili, że kierunek średnio zaspokoił ich ambicje i zainteresowania. Taki sam odsetek studentów uznał, że dokonał właściwego wyboru. Pozostali studenci wybrali odpowiedzi: nie przemyślałem/am dobrze swojego wyboru teraz wybrałbym/ałabym inny kierunek studiów (14%) oraz kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami i teraz wiem, że nie była to trafna decyzja (2%). 15

17 Co sądzisz o swoim wyborze (o wyborze swojego kierunku studiów) w chwili kończenia edukacji na poziomie studiów licencjackich / inżynierskich? utwierdziłem/am się w tym, że dokonałem/-am właściwego wyboru 17% 2% 14% 17% kierunek w dużej mierze zaspokoił moje ambicje i zainteresowania, ale pomimo to mogę mieć problem z pracą kierunek średnio zaspokoił moje ambicje i zainteresowania i w związku z tym mogę mieć problem z pracą kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami i teraz wiem, że nie była to trafna decyzja 5 kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami, ale teraz wiem, że dokonałem/-am właściwego wyboru nie przemyślałem/am dobrze swojego wyboru teraz wybrałbym/ałabym inny kierunek studiów WYKRES 18 Kolejne pytanie ankiety brzmiało: Jakie aktywności podejmowałeś/-aś w trakcie studiów, które mogą przyczynić się do podniesienia pakietu Twoich kompetencji? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź). Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że większość studentów postawiła na udział w obowiązkowych praktykach studenckich (78%) oraz na naukę i dobrą zdawalność egzaminów (59%). Duża część badanych (51%) czynnie uczestniczy w życiu akademickim poprzez działanie w kole studenckim, gazecie, samorządzie lub organizacjach studenckich. Studenci trzeciego roku filologii polskiej brali także udział w działaniach wolontariackich (32%) oraz akcjach społecznych (3), współpracują także z różnymi organizacjami (19%). 16

18 Jakie aktywności podejmowałeś/-aś w trakcie studiów, które mogą przyczynić się do podniesienia pakietu Twoich kompetencji?* % 3 działania wolontariackie różne akcje społeczne 51% prowadzenie koła studenckiego, gazety, działalność w AZS, NZS, RUSS, bycie starostą roku 19% współpraca z różnymi organizacjami 59% nauka i zdawalność egzaminów 78% udział w praktykach studenckich WYKRES 19 Na pytanie o rodzaj pracy podejmowanej w trakcie nauki na studiach, najczęstszą odpowiedzią była: w trakcie roku studiuję, a na wakacje podejmuję zatrudnienie (38%). Prawie jedna czwarta (24%) studentów trzeciego roku filologii polskiej podejmowała okazjonalne prace na zlecenia. Ankietowani pracują też popołudniami (łącznie 24%), w weekendy (1) oraz pomagają rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa (19%) lub firmy (3%). respondentów wzięło udział w nieobowiązkowym z punktu widzenia studiów stażu/praktyce, ponieważ chcieli zdobyć dodatkowe doświadczenie i kompetencje. 22% przyszłych absolwentów filologii polskiej nie podejmowało pracy w trakcie nauki na studiach. 17

19 Jakich prac podejmowałeś/-aś się w trakcie nauki na studiach?* 24% 8% 1 3% 3% 1 38% 22% WYKRES 20 W kolejnym pytaniu ankiety studenci zostali poproszeni o ocenę, w jakim stopniu wykonywane przez nich prace wymagały kompetencji podobnych do tych, które zdobywają/zdobyli na swoim kierunku studiów. Największa ilość ankietowanych (32%) uznała, że podejmowane przez nich prace nie wymagały kompetencji wynikających z kierunku studiów. 18

20 W jakim stopniu wykonywane przez Ciebie prace wymagały od ciebie kompetencji podobnych do tych, które zdobywasz/ zdobyłeś na swoim kierunku studiów? % nie dotyczy 32% 1 8% 8% 3% 3% 3% WYKRES 21 Przyszłych absolwentów filologii polskiej zapytano również, w jaki inny sposób, poza systematycznym uczęszczaniem na studia, podwyższają swoje kompetencje. Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że ponad połowa (54%) poszukuje informacji w internecie. 1 studentów ostatniego roku podwyższa swoje kompetencje poprzez śledzenie czasopism branżowych, taki sam odsetek badanych poprzez udział w szkoleniach. 3% ankietowanych brało również udział w kursach branżowych, pozabranżowych oraz krótkich szkoleniach on-line. 22% badanych przyznało, że nie podwyższa swoich kompetencji poza systematycznym uczęszczaniem na studia W jaki inny sposób podwyższasz/ podwyższałeś/podwyższałaś swoje kompetencje poza systematycznym uczęszczaniem na studia?* 54% 3% 3% 3% 1 22% WYKRES 22 19

21 Ankietowani zapytani o obszar, w jakim podnoszą/podnosili swoje kompetencje, najczęściej wskazywali na komunikację w obcym języku (3) oraz kompetencje miękkie (24%). Ponadto badanych wskazało na wiedzę specjalistyczną, 3% na przedsiębiorczość i 3% na zarządzanie. 3 badanych zadeklarowało, że nie podwyższa swoich kompetencji poza obszarem, który studiuje. W jakim innym obszarze (branży,.) podnosisz/podnosiłeś/podnosiłaś swoje kompetencje poza obszarem, który studiujesz?* nie podwyższam kompetencji poza obszarem, który studiuję wiedza specjalistyczna komunikacja w obcym języku 3 3 kompetencje miękkie 24% podstawy prawne przedsiębiorczość zarządzanie 3% 3% WYKRES Na zakończenie ankietowani zostali zapytani o swoje plany. 9 respondentów bezpośrednio po otrzymaniu dyplomu planuje podjąć studia, w tym 49% deklaruje podjęcie studiów uzupełniających w systemie stacjonarnym, 19% - w systemie niestacjonarnym, a pozostali zamierzają podjąć studia podyplomowe lub studia na innym kierunku. 63% ankietowanych zamierza podjąć pracę, w tym 41% chce jednocześnie kontynuować naukę na studiach magisterskich. 14% przyszłych absolwentów PWSZ planuje wyjechać za granicę i tam podjąć pracę. 3% ankietowanych deklaruje, że ma inne plany życiowe. 20

22 Jakie są Twoje plany bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu?* inne plany życiowe praca za granicą praca w Polsce studia na innym kierunku studia podyplomowe studia za granicą SUM niestacjonarne + praca SUM niestacjonarne SUM stacjonarne + praca SUM stacjonarne 3% 8% 8% 14% 14% 19% 22% 27% WYKRES 24 FILOLOGIA ROMAŃSKA W badaniu wzięło udział 16 studentów ostatniego roku studiów licencjackich na kierunku filologia romańska. Dla 53% z nich wybór takiego kierunku był naturalnym efektem ich zainteresowań. Ponad jedna piąta badanych (21%) odpowiedziała, ze wybrała filologię romańską, ponieważ wiedziała, że jest popyt na specjalistów po tym kierunku studiów. postawiło na uzyskanie dyplomu uczelni wyższej, otwierającego wiele dróg. Pozostali sugerowali się wyborem kierunku przez znajomych, chcieli kontynuować profil kształcenia ze szkoły średniej lub przedłużyć sobie okres nauki (po wskazań). 21

23 Co skłoniło cię do wyboru twojego kierunku studiów? to efekt moich zainteresowań wiedziałem/-am, że jest popyt na specjalistów po moim kierunku tradycje rodzinne 53% znajomi wybierali ten kierunek i dlatego się nim zainteresowałem/-am chciałem/-am kontynuować profil kształcenia ze szkoły średniej 21% chciałem/-am przedłużyć sobie okres nauki i wybrałem/-am kierunek bez głębszych przemyśleń postawiłem/-am na uzyskanie dyplomu uczelni wyższej, który otwiera mi wiele dróg WYKRES 25 Na pytanie, co ankietowani sądzą o swoim wyborze, najczęstszą odpowiedzią była: utwierdziłem/am się w tym, że dokonałem/-am właściwego wyboru (41% ankietowanych tak odpowiedziało). Z wyboru kierunku jest również zadowolonych 23% respondentów, ale pomimo tego obawiają się oni, że mogą mieć problem ze znalezieniem pracy. O pracę martwi się także 18% studentów filologii, którzy ponadto nie są całkowicie zadowoleni ze swojego wyboru i stwierdzają, że kierunek średnio zaspokoił ich ambicje i zainteresowania. przyszłych absolwentów filologii romańskiej przyznało, że kierunek nie do końca był zbieżny z ich zainteresowaniami, ale teraz wiedzą, że dokonali właściwego wyboru. Ze swojego wyboru zdecydowanie nie jest zadowolone 12% ankietowanych ( twierdzi, że nie była to trafna decyzja, tyle samo badanych teraz wybrałoby inny kierunek studiów). 22

24 Co sądzisz o swoim wyborze (o wyborze swojego kierunku studiów) w chwili kończenia edukacji na poziomie studiówlicencjackich / inżynierskich? utwierdziłem/am się w tym, że dokonałem/-am właściwego wyboru 41% kierunek w dużej mierze zaspokoił moje ambicje i zainteresowania, ale pomimo to mogę mieć problem z pracą kierunek średnio zaspokoił moje ambicje i zainteresowania i w związku z tym mogę mieć problem z pracą 18% kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami i teraz wiem, że nie była to trafna decyzja 23% kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami, ale teraz wiem, że dokonałem/-am właściwego wyboru nie przemyślałem/am dobrze swojego wyboru teraz wybrałbym/ałabym inny kierunek studiów WYKRES 26 Kolejne pytanie brzmiało: Jakie aktywności podejmowałeś/-aś w trakcie studiów, które mogą przyczynić się do podniesienia pakietu Twoich kompetencji? Wśród najczęściej wskazywanych odpowiedzi był udział w praktykach studenckich objętych programem studiów (69%) oraz skupienie się na nauce i dobrej zdawalności egzaminów (5). Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że studenci trzeciego roku filologii romańskiej aktywnie uczestniczą w życiu akademickim poprzez działalność w organizacjach studenckich, w samorządzie, gazecie lub kole studenckim (38%). Jedna czwarta respondentów brała także udział w różnych akcjach społecznych. ankietowanych wskazywało również na udział w działaniach wolontariackich oraz współpracę z różnymi organizacjami. 23

25 Jakie aktywności podejmowałeś/-aś w trakcie studiów, które mogą przyczynić się do podniesienia pakietu Twoich kompetencji?* działania wolontariackie 2 różne akcje społeczne 38% prowadzenie koła studenckiego, gazety, działalność w AZS, NZS, RUSS, bycie starostą roku współpraca z różnymi organizacjami 5 nauka i zdawalność egzaminów 69% udział w praktykach studenckich WYKRES 27 Studenci filologii romańskiej zapytani o prace podejmowane w trakcie nauki najczęściej odpowiadali, że pracują w czasie wakacji (63%). 32% pracuje popołudniami, 13% podejmuje się okazjonalnych prac na zlecenie, tyle samo bierze udział w nieobowiązkowym stażu/praktyce. pracuje w weekendy bez umowy (). badanych prowadzi własną działalność gospodarczą lub pomaga rodzicom w gospodarstwie w trakcie całego roku. 19% ankietowanych przyznało, że nie podejmowało pracy w trakcie nauki na studiach. 24

26 7 6 Jakich prac podejmowałeś/-aś się w trakcie nauki na studiach?* 63% % 13% 19% 13% 19% 1 WYKRES 28 Ankietowani, którzy podejmowali dorywcze prace w trakcie nauki na studiach, zostali poproszeni o wskazanie, w jakim stopniu potrzebne im były kompetencje podobne do tych zdobywanych na ich kierunku. 25

27 2 19% W jakim stopniu wykonywane przez Ciebie prace wymagały od ciebie kompetencji podobnych do tych, które zdobywasz/ zdobyłeś na swoim kierunku studiów? 19% 1 13% 13% 1 nie dotyczy WYKRES 29 Aby podwyższyć swoje kompetencje i wiedzę poza systematycznym uczęszczaniem na studia, przyszli absolwenci filologii romańskiej najchętniej poszukują informacji w internecie (69%). Jedna czwarta spośród badanych brała także udział w krótkim/kilkunastogodzinnym szkoleniu, tyle samo studentów śledzi czasopisma branżowe. Ankietowani podwyższają również swoją wiedzę i kompetencje poprzez udział w krótkich szkoleniach on-line (19%) lub kursach branżowych (). studentów ostatniego roku studiów licencjackich deklaruje, że nie podwyższa swoich kompetencji poza regularnym uczęszczaniem na studia W jaki inny sposób podwyższasz/ podwyższałeś/podwyższałaś swoje kompetencje poza systematycznym uczęszczaniem na studia?* 19% 2 69% WYKRES 30 26

28 W kolejnym pytaniu ankiety przyszli absolwenci PWSZ zostali poproszeni o wskazanie obszarów, w jakich podnoszą swoje kompetencje poza obszarem, który studiują. Zdecydowana większość badanych wskazała na kompetencje miękkie (81%) oraz komunikację w obcym języku (63%). Studenci filologii romańskiej podnoszą również swoje kompetencje w zakresie wiedzy specjalistycznej wynikającej z kierunku kształcenia (19%), zarządzania (13%) oraz podstaw prawnych (). respondentów nie podwyższa swoich kompetencji poza obszarem, który studiuje. W jakim innym obszarze (branży,.) podnosisz/podnosiłeś/podnosiłaś swoje kompetencje poza obszarem, który studiujesz?* nie podwyższam kompetencji poza obszarem, który studiuję wiedza specjalistyczna 19% komunikacja w obcym języku 63% kompetencje miękkie 81% podstawy prawne przedsiębiorczość zarządzanie 13% WYKRES 31 Na zakończenie ankietowani odpowiedzieli na pytanie dotyczące ich planów życiowych. Większość przyszłych absolwentów PWSZ bezpośrednio po otrzymaniu dyplomu planuje podjąć studia, w tym 5 deklaruje podjęcie studiów uzupełniających w systemie stacjonarnym, - w systemie niestacjonarnym, a pozostali zamierzają podjąć studia podyplomowe, studia na innym kierunku lub za granicą. 63% ankietowanych zamierza podjąć pracę, w tym jedna czwarta badanych chce jednocześnie kontynuować naukę na studiach magisterskich. 44% studentów ostatniego roku planuje wyjechać za granicę; 2 zamierza podjąć tam pracę, a 19% - kontynuować naukę. 27

29 Jakie są Twoje plany bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu?* inne plany życiowe praca za granicą 2 praca w Polsce 13% studia na innym kierunku 19% studia podyplomowe 13% studia za granicą 19% SUM niestacjonarne + praca SUM niestacjonarne SUM stacjonarne + praca 19% SUM stacjonarne 31% WYKRES 32 28

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Administracyjno-Ekonomiczny INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Część ogólna 1. WSTĘP Niniejszy raport jest podsumowaniem badania

Bardziej szczegółowo

PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK

PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY BIURO KARIER I PROJEKTÓW PWSZ W TARNOWIE ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2012/2013 Podsumowanie ankiet 1 INFORMACJE OGÓLNE W badaniu przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Przewodniczący Zespołu: prof.dr hab. inż. Marek Kwiatkowski 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, tel. (+48 58) 523 5197, e-mail: marek.kwiatkowski@ug.edu.pl, www.chem.ug.edu.pl 11 maja 2017 r. Prof. UG,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Raport Monitorowa losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy Rok akademicki / na podstawie raportu Biura Karier Wydział Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA Chełm 2013 Spis treści I. WSTĘP... 2 II. METODOLOGIA... 3 Populacja badawcza... 3 Metoda zbierania danych...

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny Wydział Filologiczny W badaniu wzięło udział 247 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: filologia polska 93 osoby informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 71 osób filologia angielska 26 osób filologia

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Raport z badania Opracowanie: Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie Nysa 2016 wersja 1.0. Badanie losów

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce?

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? W okresie od stycznia do marca zespół ConQuest Consulting przeprowadził IV edycję Badania Studentów. W tegorocznej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ RAPORT Z BADANIA 2015 Wrocław 2015 Opracowała: Anna Twarda Spis treści Wstęp.... 3 Rozdział 1. Metodologia badania.... 4 1.1 Cele badania...

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat

Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat 2012 2016 Realizacja badania i przygotowanie raportu Izabela Średzińska Biuro Karier Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia, styczeń 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015 roku

Losy absolwentów 2015 roku Losy absolwentów 2015 roku Badanie Losów Absolwentów naszej szkoły realizowane jest już od wielu lat. Przedmiotem przeprowadzanych badań jest aktualna sytuacja absolwentów, którzy ukończyli naukę i zdali

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów

Badanie losów zawodowych absolwentów Badanie losów zawodowych absolwentów 1. Płeć: Kobieta Mężczyzna 2. Ostatnio ukończony kierunek studiów: Wydział (lista do wyboru) Kierunek (lista do wyboru) Rok urodzenia: (lista do wyboru) 3. W ciągu

Bardziej szczegółowo

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA Chełm 2015 S t r o n a 1 Spis treści I. WSTĘP... 2 II. METODOLOGIA... 3 Populacja badawcza... 3 Metoda zbierania

Bardziej szczegółowo

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie BIURO KARIER Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie absolwenci 2014 r. Krosno, kwiecień 2015 r. Opracowanie wyników ankiet dotyczących losów zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Przeprowadzenie badania: do 3 m-cy od skończenia st diów Opracowanie: Bi ro Karier i Badania Rynk Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów zawodowych

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ADMINISTRACJA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ AKADEMICKIE BIURO KARIER KOSZALIN 2013 Skład Zespołu Badawczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r. Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji studentów kończących studia

Bardziej szczegółowo

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów 1 z 6 2011-01-15 22:00 Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów absolwentów PONIEDZIAŁEK, 10 STYCZNIA 2011 01:30 Wielu studentów zastanawia się czy decyzja o rozpoczęciu nauki na kierunku kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 33 absolwentów (obrona pracy w roku 1) Kierunki: Administracja osób Filozofia 31 osób Historia osoby Politologia osób Socjologia 3 osób Stosunki międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2013 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY PROFIL KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY INTERDYSCYPLINARNEGO - Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki narodowej, których

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENT 2011 Raport dot. opinii studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej

ABSOLWENT 2011 Raport dot. opinii studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej ABSOLWENT 2011 Raport dot. opinii studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska Biuro Karier Studenckich i Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Gliwice

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2012 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

Ankietę wysłano do 131 absolwentów (do czterech osób, ankieta nie dotarła, ze względu na zmianę adresu mailowego odbiorców).

Ankietę wysłano do 131 absolwentów (do czterech osób, ankieta nie dotarła, ze względu na zmianę adresu mailowego odbiorców). ul. Pstrowskiego 3a, - Gniezno tel. 1 7 7, fax: 1 3 http://milenium.edu.pl Wyniki badań przeprowadzonych wśród absolwentów Wydziału Nauk Społecznych, kierunków: zarządzanie i pedagogika (Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012)

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012) Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012) Ankieta miała na celu zebranie opinii kandydatów na studia/studentów o działaniach planowanych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pielęgniarstwo Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

5. co zmienił(a) by Pan(i) w swoim wyborze studiów?

5. co zmienił(a) by Pan(i) w swoim wyborze studiów? Załącznik nr 3 OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pedagogika specjalna Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pedagogika specjalna,

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2013

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2013 Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 0 pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat 8.8% - 8- lat 0.% - -9 lat 8 7.9% - 0- lat.% -> lat 0.% końcowa 9 00.00% Aktualny wiek absolwenta 0%

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

WYBORCZY PIERWSZY RAZ

WYBORCZY PIERWSZY RAZ Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród licealistów z okazji Światowego Dnia Wyborów w 21 roku WYBORCZY PIERWSZY RAZ prezentację przygotował mgr Paweł Raźny STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA WYBORCZEGO UMK WYBORCZY

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008 Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008 Przegląd najważniejszych wyników Okres realizacji projektu: styczeń 2008 listopad 2009r. Populacja badawcza: wszyscy absolwenci

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Wydział Sztuki W badaniu wzięło udział 66 absolwentów (obrona pracy w roku 2012) Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 40 osób Grafika 26 osób 14 12 10 8 6 4 2 0 Jak oceniasz spełnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o badaniu CELE BADANIA

Informacja o badaniu CELE BADANIA Student a pracodawca Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Student a pracodawca, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK! GFK Polonia, 2017 Badanie - studenci

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r.

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r. Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej System badań losów zawodowych absolwentów PŁ Powstał w wyniku realizacji projektu PO KL 4.1.1 - Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013 Badanie ma charakter dobrowolny, podzielone zostało na dwa etapy: Ankieta wstępna (w wersji papierowej) wypełniana przez absolwentów w momencie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

Ad 1. Podsumowanie spotkania WZZJK z przedstawicielami studentów i doktorantów

Ad 1. Podsumowanie spotkania WZZJK z przedstawicielami studentów i doktorantów Wydział CHEMII UG Protokół z posiedzenia Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w dniu 10 maja 2017 r. w składzie: 1. prof. dr hab. Marek Kwiatkowski przewodniczący Zespołu 2. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia.

Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia. Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia. Zakres badao: Poziom zadowolenia ze studiów Oczekiwania względem Biura Karier Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 74/12 Zarządzenie Nr 33/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie monitorowania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Rok akademicki 216/217 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz

KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz 1 Prezentacja obejmuje: 1. Analizę wyników rekrutacji na kierunek energetyka. 2. Analizę motywacji wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) Ocena jakości i efektywności kształcenia na III semestrze studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2013r. Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 17.06.2013r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Ankieta badania

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak Olsztyn 2016 Wstęp W roku akademickim 2014/15 przeprowadzona została czwarta

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2. JAK ZNALEŹĆ PRACODAWCĘ OFERUJĄCEGO DOBRE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Cel badania: poznanie opinii absolwentów na temat jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny Wydział Geograficzno - Biologiczny W badaniu wzięło udział 15 absolwentów (obrona pracy w roku 1) Kierunki: geografia 13 osób turystyka i rekreacja 31 osób biologia osoby 1 1 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo