Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie"

Transkrypt

1 Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny

2 INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA W badaniu ankietowym wzięło udział 64 studentów filologii angielskiej. Pierwsze pytanie zadane ankietowanym dotyczyło powodów wyboru kierunku studiów. Zdecydowana większość (58%) studentów odpowiedziała, że wybór kierunku był efektem ich zainteresowań. Jedna czwarta respondentów (24%) zaznaczyła odpowiedź: chciałem/-am kontynuować profil kształcenia ze szkoły średniej. Badani wybierali również odpowiedź: postawiłem/-am na uzyskanie dyplomu uczelni wyższej, który otwiera mi wiele dróg (8%), wiedziałem/-am, że jest popyt na specjalistów po moim kierunku () oraz chciałem/-am przedłużyć sobie okres nauki i wybrałem/-am kierunek bez głębszych przemyśleń (). Co skłoniło Cię do wyboru twojego kierunku studiów? to efekt moich zainteresowań 8% wiedziałem/-am, że jest popyt na specjalistów po moim kierunku tradycje rodzinne 24% znajomi wybierali ten kierunek i dlatego się nim zainteresowałem/-am 58% chciałem/-am kontynuować profil kształcenia ze szkoły średniej chciałem/-am przedłużyć sobie okres nauki i wybrałem/-am kierunek bez głębszych przemyśleń postawiłem/-am na uzyskanie dyplomu uczelni wyższej, który otwiera mi wiele dróg WYKRES 1 Następnie poproszono ankietowanych o ocenienie, co sądzą o swoim wyborze (o wyborze kierunku studiów) w chwili kończenia edukacji na poziomie studiów licencjackich. Najwięcej (3) przyszłych absolwentów filologii angielskiej uznało, że kierunek w dużej mierze zaspokoił ich ambicje i zainteresowania, ale pomimo to mogą mieć problem z pracą. O pracę obawia się także 1

3 2 respondentów, którzy stwierdzili, że kierunek średnio zaspokoił ich ambicje i zainteresowania. 2 badanych utwierdziło się w przekonaniu, że dokonało właściwego wyboru. 13% studentów trzeciego roku oceniło, że nie przemyślało dobrze swojego wyboru i teraz wybrałoby inny kierunek studiów. ankietowanych uznało, że kierunek nie do końca był zbieżny z ich zainteresowaniami, z czego zadeklarowało jednak, że dokonało właściwego wyboru, a jest przeciwnego zdania. Co sądzisz o swoim wyborze (o wyborze swojego kierunku studiów) w chwili kończenia edukacji na poziomie studiów licencjackich / inżynierskich? utwierdziłem/am się w tym, że dokonałem/-am właściwego wyboru 13% 2 kierunek w dużej mierze zaspokoił moje ambicje i zainteresowania, ale pomimo to mogę mieć problem z pracą kierunek średnio zaspokoił moje ambicje i zainteresowania i w związku z tym mogę mieć problem z pracą kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami i teraz wiem, że nie była to trafna decyzja 2 3 kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami, ale teraz wiem, że dokonałem/-am właściwego wyboru nie przemyślałem/am dobrze swojego wyboru teraz wybrałbym/ałabym inny kierunek studiów WYKRES 2 Przyszłych absolwentów zapytano także, jakie aktywności podejmowali w trakcie studiów, które mogą przyczynić się do podniesienia pakietu ich kompetencji. Zdecydowana większość badanych (73%) brała udział w praktykach objętych programem studiów. 48% studentów filologii angielskiej skupiło się na nauce i dobrej zdawalności egzaminów, natomiast 2 działało w organizacjach studenckich, udzielało się w prowadzeniu koła naukowego, samorządu lub gazety. Ankietowani brali udział także w działaniach wolontariackich (8%), różnych akcjach społecznych () oraz współpracowali z różnego typu organizacjami (9%). 2

4 Jakie aktywności podejmowałeś/-aś w trakcie studiów, które mogą przyczynić się do podniesienia pakietu Twoich kompetencji?* 8% działania wolontariackie różne akcje społeczne 2 prowadzenie koła studenckiego, gazety, działalność w AZS, NZS, RUSS, bycie starostą roku 9% współpraca z różnymi organizacjami 48% nauka i zdawalność egzaminów 73% udział w praktykach studenckich WYKRES 3 Kolejne pytanie ankiety dotyczyło prac podejmowanych w trakcie studiów. Największy odsetek przyszłych absolwentów PWSZ (4) w trakcie roku akademickiego studiuje, a na wakacje podejmuje zatrudnienie. Prawie jedna trzecia badanych (31%) podejmowała krótkie, okazjonalne prace na zlecenia w trakcie roku akademickiego. Jedna czwarta studentów pracuje popołudniami, w tym na umowę. Ankietowani pracują także w weekendy (8%), prowadzą własną działalność gospodarczą () lub pomagają rodzicom w prowadzeniu firmy (3%) i gospodarstwa (1). 8% badanych wzięło udział w nieobowiązkowym stażu/praktyce, ponieważ chcieli zdobyć dodatkowe doświadczenie i kompetencje. 17% studentów trzeciego roku filologii angielskiej nie podejmowało pracy w trakcie nauki na studiach. 3

5 Jakich prac podejmowałeś/-aś się w trakcie nauki na studiach?* % 19% 3% 3% 2% 8% 4 8% 17% WYKRES 4 Studenci podejmujący pracę w trakcie nauki zostali poproszeni o ocenienie, w jakim stopniu wykonywane przez nich prace wymagały kompetencji podobnych do tych, które zdobyli na swoim kierunku studiów W jakim stopniu wykonywane przez Ciebie prace wymagały od ciebie kompetencji podobnych do tych, które zdobywasz/ zdobyłeś na swoim kierunku studiów? 17% 13% 3% 8% 9% 9% 13% nie dotyczy WYKRES 5 4

6 Studenci ostatniego roku zapytani o sposób podnoszenia swoich kompetencji poza systematycznym uczęszczaniem na studia w większości wybrali odpowiedź: poszukuję systematycznie informacji w internecie na interesujące mnie tematy (61%). 19% ankietowanych zadeklarowało, że nie podwyższa swoich kompetencji poza systematycznym uczęszczaniem na studia. Tyle samo badanych odpowiedziało, że podwyższa swoją wiedzę i kompetencje poprzez śledzenie czasopism branżowych. Studenci ostatniego roku brali udział w krótkich szkoleniach (9%), kursach zawodowych (9%), szkoleniach on-line (9%), kursach pozabranżowych () oraz branżowych (2%) % W jaki inny sposób podwyższasz/ podwyższałeś/podwyższałaś swoje kompetencje poza systematycznym uczęszczaniem na studia?* 2% 9% 9% 19% 61% 19% WYKRES 6 Studenci najczęściej podnoszą swoje kompetencje w obszarze komunikacji w obcym języku (44% badanych wybrało tę odpowiedź) oraz kompetencji miękkich (39%). 17% respondentów podnosi swoje kompetencje w zakresie wiedzy specjalistycznej wynikającej ściśle z kierunku kształcenia. Tyle samo badanych udzieliło odpowiedzi, że nie podwyższa kompetencji poza obszarem, który studiuje. Studenci filologii angielskiej szkolą się także w takich obszarach, jak: przedsiębiorczość (8%), podstawy prawne (3%) oraz zarządzanie (2%). 5

7 W jakim innym obszarze (branży,.) podnosisz/podnosiłeś/podnosiłaś swoje kompetencje poza obszarem, który studiujesz?* nie podwyższam kompetencji poza obszarem, który studiuję wiedza specjalistyczna 17% 17% komunikacja w obcym języku 44% kompetencje miękkie 39% podstawy prawne 3% przedsiębiorczość 8% zarządzanie 2% WYKRES 7 Na zakończenie zapytano ankietowanych o ich plany. 8 przyszłych absolwentów filologii angielskiej bezpośrednio po otrzymaniu dyplomu planuje podjąć studia, w tym 31% deklaruje podjęcie studiów uzupełniających w systemie stacjonarnym, 18% - w systemie niestacjonarnym, a pozostali zamierzają podjąć studia podyplomowe, studia na innym kierunku lub za granicą. 6 ankietowanych zamierza podjąć pracę, w tym 27% chce jednocześnie kontynuować naukę na studiach magisterskich. 34% studentów ostatniego roku planuje wyjechać za granicę; jedna czwarta ankietowanych zamierza podjąć tam pracę, a 9% kontynuować naukę. badanych wybrało odpowiedź: mam inne plany życiowe. 6

8 Jakie są Twoje plany bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu?* inne plany życiowe praca za granicą praca w Polsce studia na innym kierunku studia podyplomowe studia za granicą SUM niestacjonarne + praca SUM niestacjonarne SUM stacjonarne + praca SUM stacjonarne 2% 8% 8% 9% 14% WYKRES 8 FILOLOGIA GERMAŃSKA W badaniu ankietowym wzięło udział 9 studentów filologii germańskiej. Wśród odpowiedzi badanych pojawiły się dwa główne motywy wyboru kierunku studiów: 71% kierowało się swoimi zainteresowaniami, natomiast 29% postawiło na uzyskanie dyplomu uczelni wyższej uważając, że otworzy to im wiele dróg. 7

9 Co skłoniło Cię do wyboru twojego kierunku studiów? to efekt moich zainteresowań 29% wiedziałem/-am, że jest popyt na specjalistów po moim kierunku tradycje rodzinne znajomi wybierali ten kierunek i dlatego się nim zainteresowałem/-am 71% chciałem/-am kontynuować profil kształcenia ze szkoły średniej chciałem/-am przedłużyć sobie okres nauki i wybrałem/-am kierunek bez głębszych przemyśleń postawiłem/-am na uzyskanie dyplomu uczelni wyższej, który otwiera mi wiele dróg WYKRES 9 Studentów trzeciego roku filologii germańskiej zapytano również, jak oceniają swój wybór w chwili kończenia edukacji na poziomie studiów licencjackich. Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że większość (58%) obawia się, że może mieć problem ze znalezieniem pracy. Mimo obawy o pracę 29% badanych stwierdziło, że kierunek w dużej mierze zaspokoił ich ambicje i zainteresowania. 14% ankietowanych utwierdziło się w przekonaniu, że dokonało właściwego wyboru, natomiast 28% uważa, że nie była to trafna decyzja. 8

10 Co sądzisz o swoim wyborze (o wyborze swojego kierunku studiów) w chwili kończenia edukacji na poziomie studiów licencjackich / inżynierskich? utwierdziłem/am się w tym, że dokonałem/-am właściwego wyboru 14% 14% 29% 14% 29% kierunek w dużej mierze zaspokoił moje ambicje i zainteresowania, ale pomimo to mogę mieć problem z pracą kierunek średnio zaspokoił moje ambicje i zainteresowania i w związku z tym mogę mieć problem z pracą kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami i teraz wiem, że nie była to trafna decyzja kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami, ale teraz wiem, że dokonałem/-am właściwego wyboru nie przemyślałem/am dobrze swojego wyboru teraz wybrałbym/ałabym inny kierunek studiów WYKRES 10 W kolejnym pytaniu ankiety poproszono studentów o odpowiedź, jakie aktywności podejmowali w trakcie studiów, które mogą przyczynić się do podniesienia ich kompetencji. Większość (67%) ankietowanych brała udział w praktykach studenckich objętych programem studiów. 44% studentów filologii germańskiej skupiło się na nauce i dobrej zdawalności egzaminów uznając, że od tego zależy jakość ich dyplomu. 33% badanych brało udział w życiu akademickim (np. prowadzenie koła studenckiego, działalność w samorządzie), a - w działaniach wolontariackich. 9

11 Jakie aktywności podejmowałeś/-aś w trakcie studiów, które mogą przyczynić się do podniesienia pakietu Twoich kompetencji?* działania wolontariackie różne akcje społeczne 33% prowadzenie koła studenckiego, gazety, działalność w AZS, NZS, RUSS, bycie starostą roku współpraca z różnymi organizacjami 44% nauka i zdawalność egzaminów 67% udział w praktykach studenckich WYKRES 11 Na pytanie Jakich prac podejmowałeś/-aś się w trakcie nauki na studiach? odpowiedzi kształtowały się następująco: 33% ankietowanych podejmuje pracę w czasie wakacji, tyle samo pracuje popołudniami na umowę, 22% badanych podejmuje się krótkich, okazjonalnych prac na zlecenia w trakcie roku akademickiego. Studenci wskazywali również na pracę w weekendy na umowę, pomoc rodzicom w gospodarstwie w trakcie całego roku oraz udział w nieobowiązkowym stażu/praktyce (po ). Wśród ankietowanych nie było ani jednej osoby, która nie podejmowała pracy w trakcie nauki na studiach. 10

12 Jakich prac podejmowałeś/-aś się w trakcie nauki na studiach?* 33% 33% 22% WYKRES 12 W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o określenie w skali od 1 do 10, w jakim stopniu przy wykonywaniu podejmowanych prac potrzebowali kompetencji podobnych do tych zdobytych w trakcie studiów. W jakim stopniu wykonywane przez Ciebie prace wymagały od ciebie kompetencji podobnych do tych, które zdobywasz/ zdobyłeś na swoim kierunku studiów? nie dotyczy 22% 22% WYKRES 13 11

13 Przyszli absolwenci filologii germańskiej najczęściej podwyższają swoje kompetencje poprzez systematyczne poszukiwanie w internecie informacji na interesujące ich tematy (78%) oraz poprzez śledzenie czasopism branżowych (5). respondentów wzięło także udział w krótkim/kilkunastogodzinnym szkoleniu, tyle samo w kursie branżowym. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich na kierunku filologia germańska nie brali udziału w kursach pozabranżowych, kursach zawodowych oraz szkoleniach on-line. W jaki inny sposób podwyższasz/ podwyższałeś/podwyższałaś swoje kompetencje poza systematycznym uczęszczaniem na studia?* % WYKRES 14 Studenci ostatniego roku filologii germańskiej najczęściej podnoszą swoje kompetencje poprzez naukę języków obcych (67% ankietowanych wybrało tę odpowiedź) oraz podwyższanie umiejętności w zakresie kompetencji miękkich (33%). badanych podnosi swoje kompetencje w następujących obszarach: wiedza specjalistyczna wynikająca ściśle z kierunku kształcenia, podstawy prawne, przedsiębiorczość oraz zarządzanie. 12

14 W jakim innym obszarze (branży,.) podnosisz/podnosiłeś/podnosiłaś swoje kompetencje poza obszarem, który studiujesz?* nie podwyższam kompetencji poza obszarem, który studiuję wiedza specjalistyczna komunikacja w obcym języku 67% kompetencje miękkie 33% podstawy prawne przedsiębiorczość zarządzanie WYKRES 15 Ostatnie pytanie dotyczyło planów studentów ostatniego roku studiów licencjackich bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu. 6 przyszłych absolwentów PWSZ bezpośrednio po otrzymaniu dyplomu planuje podjąć studia, w tym deklaruje podjęcie studiów uzupełniających w systemie stacjonarnym, 22% - w systemie niestacjonarnym, a pozostali zamierzają podjąć studia na innym kierunku lub za granicą. 5 ankietowanych zamierza podjąć pracę, w tym 22% chce jednocześnie kontynuować naukę na studiach magisterskich. 44% studentów ostatniego roku planuje wyjechać za granicę; 33% zamierza podjąć tam pracę, a - kontynuować naukę. Ani jeden spośród ankietowanych nie zadeklarował chęci podjęcia pracy w Polsce. 13

15 Jakie są Twoje plany bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu?* inne plany życiowe praca za granicą praca w Polsce studia na innym kierunku studia podyplomowe studia za granicą SUM niestacjonarne + praca SUM niestacjonarne SUM stacjonarne + praca SUM stacjonarne 22% 22% 33% WYKRES 16 FILOLOGIA POLSKA 37 studentów filologii polskiej wzięło udział w badaniu ankietowym, wśród nich większość (58%) zadeklarowała, że wybór kierunku był efektem ich zainteresowań. Prawie jedna czwarta badanych (23%) przy wyborze kierunku studiów kierowała się chęcią kontynuowania profilu kształcenia ze szkoły średniej. 1 ankietowanych odpowiedziało, że postawiło na uzyskanie dyplomu uczelni wyższej sądząc, że otworzy im to wiele dróg. 3% studentów trzeciego roku przyznało, że chciało przedłużyć sobie okres nauki i wybrało kierunek bez głębszych przemyśleń. 14

16 Co skłoniło cię do wyboru twojego kierunku studiów? to efekt moich zainteresowań 1 wiedziałem/-am, że jest popyt na specjalistów po moim kierunku 3% tradycje rodzinne 23% 58% znajomi wybierali ten kierunek i dlatego się nim zainteresowałem/-am chciałem/-am kontynuować profil kształcenia ze szkoły średniej chciałem/-am przedłużyć sobie okres nauki i wybrałem/-am kierunek bez głębszych przemyśleń postawiłem/-am na uzyskanie dyplomu uczelni wyższej, który otwiera mi wiele dróg WYKRES 17 W kolejnym pytaniu przyszli absolwenci PWSZ ocenili, co sądzą o swoim wyborze w chwili kończenia studiów licencjackich. Połowa badanych uważa, że kierunek w dużej mierze zaspokoił ich ambicje i zainteresowania, ale pomimo to mogą mieć problem ze znalezieniem pracy. O pracę obawia się również 17% ankietowanych, którzy stwierdzili, że kierunek średnio zaspokoił ich ambicje i zainteresowania. Taki sam odsetek studentów uznał, że dokonał właściwego wyboru. Pozostali studenci wybrali odpowiedzi: nie przemyślałem/am dobrze swojego wyboru teraz wybrałbym/ałabym inny kierunek studiów (14%) oraz kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami i teraz wiem, że nie była to trafna decyzja (2%). 15

17 Co sądzisz o swoim wyborze (o wyborze swojego kierunku studiów) w chwili kończenia edukacji na poziomie studiów licencjackich / inżynierskich? utwierdziłem/am się w tym, że dokonałem/-am właściwego wyboru 17% 2% 14% 17% kierunek w dużej mierze zaspokoił moje ambicje i zainteresowania, ale pomimo to mogę mieć problem z pracą kierunek średnio zaspokoił moje ambicje i zainteresowania i w związku z tym mogę mieć problem z pracą kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami i teraz wiem, że nie była to trafna decyzja 5 kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami, ale teraz wiem, że dokonałem/-am właściwego wyboru nie przemyślałem/am dobrze swojego wyboru teraz wybrałbym/ałabym inny kierunek studiów WYKRES 18 Kolejne pytanie ankiety brzmiało: Jakie aktywności podejmowałeś/-aś w trakcie studiów, które mogą przyczynić się do podniesienia pakietu Twoich kompetencji? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź). Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że większość studentów postawiła na udział w obowiązkowych praktykach studenckich (78%) oraz na naukę i dobrą zdawalność egzaminów (59%). Duża część badanych (51%) czynnie uczestniczy w życiu akademickim poprzez działanie w kole studenckim, gazecie, samorządzie lub organizacjach studenckich. Studenci trzeciego roku filologii polskiej brali także udział w działaniach wolontariackich (32%) oraz akcjach społecznych (3), współpracują także z różnymi organizacjami (19%). 16

18 Jakie aktywności podejmowałeś/-aś w trakcie studiów, które mogą przyczynić się do podniesienia pakietu Twoich kompetencji?* % 3 działania wolontariackie różne akcje społeczne 51% prowadzenie koła studenckiego, gazety, działalność w AZS, NZS, RUSS, bycie starostą roku 19% współpraca z różnymi organizacjami 59% nauka i zdawalność egzaminów 78% udział w praktykach studenckich WYKRES 19 Na pytanie o rodzaj pracy podejmowanej w trakcie nauki na studiach, najczęstszą odpowiedzią była: w trakcie roku studiuję, a na wakacje podejmuję zatrudnienie (38%). Prawie jedna czwarta (24%) studentów trzeciego roku filologii polskiej podejmowała okazjonalne prace na zlecenia. Ankietowani pracują też popołudniami (łącznie 24%), w weekendy (1) oraz pomagają rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa (19%) lub firmy (3%). respondentów wzięło udział w nieobowiązkowym z punktu widzenia studiów stażu/praktyce, ponieważ chcieli zdobyć dodatkowe doświadczenie i kompetencje. 22% przyszłych absolwentów filologii polskiej nie podejmowało pracy w trakcie nauki na studiach. 17

19 Jakich prac podejmowałeś/-aś się w trakcie nauki na studiach?* 24% 8% 1 3% 3% 1 38% 22% WYKRES 20 W kolejnym pytaniu ankiety studenci zostali poproszeni o ocenę, w jakim stopniu wykonywane przez nich prace wymagały kompetencji podobnych do tych, które zdobywają/zdobyli na swoim kierunku studiów. Największa ilość ankietowanych (32%) uznała, że podejmowane przez nich prace nie wymagały kompetencji wynikających z kierunku studiów. 18

20 W jakim stopniu wykonywane przez Ciebie prace wymagały od ciebie kompetencji podobnych do tych, które zdobywasz/ zdobyłeś na swoim kierunku studiów? % nie dotyczy 32% 1 8% 8% 3% 3% 3% WYKRES 21 Przyszłych absolwentów filologii polskiej zapytano również, w jaki inny sposób, poza systematycznym uczęszczaniem na studia, podwyższają swoje kompetencje. Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że ponad połowa (54%) poszukuje informacji w internecie. 1 studentów ostatniego roku podwyższa swoje kompetencje poprzez śledzenie czasopism branżowych, taki sam odsetek badanych poprzez udział w szkoleniach. 3% ankietowanych brało również udział w kursach branżowych, pozabranżowych oraz krótkich szkoleniach on-line. 22% badanych przyznało, że nie podwyższa swoich kompetencji poza systematycznym uczęszczaniem na studia W jaki inny sposób podwyższasz/ podwyższałeś/podwyższałaś swoje kompetencje poza systematycznym uczęszczaniem na studia?* 54% 3% 3% 3% 1 22% WYKRES 22 19

21 Ankietowani zapytani o obszar, w jakim podnoszą/podnosili swoje kompetencje, najczęściej wskazywali na komunikację w obcym języku (3) oraz kompetencje miękkie (24%). Ponadto badanych wskazało na wiedzę specjalistyczną, 3% na przedsiębiorczość i 3% na zarządzanie. 3 badanych zadeklarowało, że nie podwyższa swoich kompetencji poza obszarem, który studiuje. W jakim innym obszarze (branży,.) podnosisz/podnosiłeś/podnosiłaś swoje kompetencje poza obszarem, który studiujesz?* nie podwyższam kompetencji poza obszarem, który studiuję wiedza specjalistyczna komunikacja w obcym języku 3 3 kompetencje miękkie 24% podstawy prawne przedsiębiorczość zarządzanie 3% 3% WYKRES Na zakończenie ankietowani zostali zapytani o swoje plany. 9 respondentów bezpośrednio po otrzymaniu dyplomu planuje podjąć studia, w tym 49% deklaruje podjęcie studiów uzupełniających w systemie stacjonarnym, 19% - w systemie niestacjonarnym, a pozostali zamierzają podjąć studia podyplomowe lub studia na innym kierunku. 63% ankietowanych zamierza podjąć pracę, w tym 41% chce jednocześnie kontynuować naukę na studiach magisterskich. 14% przyszłych absolwentów PWSZ planuje wyjechać za granicę i tam podjąć pracę. 3% ankietowanych deklaruje, że ma inne plany życiowe. 20

22 Jakie są Twoje plany bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu?* inne plany życiowe praca za granicą praca w Polsce studia na innym kierunku studia podyplomowe studia za granicą SUM niestacjonarne + praca SUM niestacjonarne SUM stacjonarne + praca SUM stacjonarne 3% 8% 8% 14% 14% 19% 22% 27% WYKRES 24 FILOLOGIA ROMAŃSKA W badaniu wzięło udział 16 studentów ostatniego roku studiów licencjackich na kierunku filologia romańska. Dla 53% z nich wybór takiego kierunku był naturalnym efektem ich zainteresowań. Ponad jedna piąta badanych (21%) odpowiedziała, ze wybrała filologię romańską, ponieważ wiedziała, że jest popyt na specjalistów po tym kierunku studiów. postawiło na uzyskanie dyplomu uczelni wyższej, otwierającego wiele dróg. Pozostali sugerowali się wyborem kierunku przez znajomych, chcieli kontynuować profil kształcenia ze szkoły średniej lub przedłużyć sobie okres nauki (po wskazań). 21

23 Co skłoniło cię do wyboru twojego kierunku studiów? to efekt moich zainteresowań wiedziałem/-am, że jest popyt na specjalistów po moim kierunku tradycje rodzinne 53% znajomi wybierali ten kierunek i dlatego się nim zainteresowałem/-am chciałem/-am kontynuować profil kształcenia ze szkoły średniej 21% chciałem/-am przedłużyć sobie okres nauki i wybrałem/-am kierunek bez głębszych przemyśleń postawiłem/-am na uzyskanie dyplomu uczelni wyższej, który otwiera mi wiele dróg WYKRES 25 Na pytanie, co ankietowani sądzą o swoim wyborze, najczęstszą odpowiedzią była: utwierdziłem/am się w tym, że dokonałem/-am właściwego wyboru (41% ankietowanych tak odpowiedziało). Z wyboru kierunku jest również zadowolonych 23% respondentów, ale pomimo tego obawiają się oni, że mogą mieć problem ze znalezieniem pracy. O pracę martwi się także 18% studentów filologii, którzy ponadto nie są całkowicie zadowoleni ze swojego wyboru i stwierdzają, że kierunek średnio zaspokoił ich ambicje i zainteresowania. przyszłych absolwentów filologii romańskiej przyznało, że kierunek nie do końca był zbieżny z ich zainteresowaniami, ale teraz wiedzą, że dokonali właściwego wyboru. Ze swojego wyboru zdecydowanie nie jest zadowolone 12% ankietowanych ( twierdzi, że nie była to trafna decyzja, tyle samo badanych teraz wybrałoby inny kierunek studiów). 22

24 Co sądzisz o swoim wyborze (o wyborze swojego kierunku studiów) w chwili kończenia edukacji na poziomie studiówlicencjackich / inżynierskich? utwierdziłem/am się w tym, że dokonałem/-am właściwego wyboru 41% kierunek w dużej mierze zaspokoił moje ambicje i zainteresowania, ale pomimo to mogę mieć problem z pracą kierunek średnio zaspokoił moje ambicje i zainteresowania i w związku z tym mogę mieć problem z pracą 18% kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami i teraz wiem, że nie była to trafna decyzja 23% kierunek nie do końca był zbieżny z moimi zainteresowaniami, ale teraz wiem, że dokonałem/-am właściwego wyboru nie przemyślałem/am dobrze swojego wyboru teraz wybrałbym/ałabym inny kierunek studiów WYKRES 26 Kolejne pytanie brzmiało: Jakie aktywności podejmowałeś/-aś w trakcie studiów, które mogą przyczynić się do podniesienia pakietu Twoich kompetencji? Wśród najczęściej wskazywanych odpowiedzi był udział w praktykach studenckich objętych programem studiów (69%) oraz skupienie się na nauce i dobrej zdawalności egzaminów (5). Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że studenci trzeciego roku filologii romańskiej aktywnie uczestniczą w życiu akademickim poprzez działalność w organizacjach studenckich, w samorządzie, gazecie lub kole studenckim (38%). Jedna czwarta respondentów brała także udział w różnych akcjach społecznych. ankietowanych wskazywało również na udział w działaniach wolontariackich oraz współpracę z różnymi organizacjami. 23

25 Jakie aktywności podejmowałeś/-aś w trakcie studiów, które mogą przyczynić się do podniesienia pakietu Twoich kompetencji?* działania wolontariackie 2 różne akcje społeczne 38% prowadzenie koła studenckiego, gazety, działalność w AZS, NZS, RUSS, bycie starostą roku współpraca z różnymi organizacjami 5 nauka i zdawalność egzaminów 69% udział w praktykach studenckich WYKRES 27 Studenci filologii romańskiej zapytani o prace podejmowane w trakcie nauki najczęściej odpowiadali, że pracują w czasie wakacji (63%). 32% pracuje popołudniami, 13% podejmuje się okazjonalnych prac na zlecenie, tyle samo bierze udział w nieobowiązkowym stażu/praktyce. pracuje w weekendy bez umowy (). badanych prowadzi własną działalność gospodarczą lub pomaga rodzicom w gospodarstwie w trakcie całego roku. 19% ankietowanych przyznało, że nie podejmowało pracy w trakcie nauki na studiach. 24

26 7 6 Jakich prac podejmowałeś/-aś się w trakcie nauki na studiach?* 63% % 13% 19% 13% 19% 1 WYKRES 28 Ankietowani, którzy podejmowali dorywcze prace w trakcie nauki na studiach, zostali poproszeni o wskazanie, w jakim stopniu potrzebne im były kompetencje podobne do tych zdobywanych na ich kierunku. 25

27 2 19% W jakim stopniu wykonywane przez Ciebie prace wymagały od ciebie kompetencji podobnych do tych, które zdobywasz/ zdobyłeś na swoim kierunku studiów? 19% 1 13% 13% 1 nie dotyczy WYKRES 29 Aby podwyższyć swoje kompetencje i wiedzę poza systematycznym uczęszczaniem na studia, przyszli absolwenci filologii romańskiej najchętniej poszukują informacji w internecie (69%). Jedna czwarta spośród badanych brała także udział w krótkim/kilkunastogodzinnym szkoleniu, tyle samo studentów śledzi czasopisma branżowe. Ankietowani podwyższają również swoją wiedzę i kompetencje poprzez udział w krótkich szkoleniach on-line (19%) lub kursach branżowych (). studentów ostatniego roku studiów licencjackich deklaruje, że nie podwyższa swoich kompetencji poza regularnym uczęszczaniem na studia W jaki inny sposób podwyższasz/ podwyższałeś/podwyższałaś swoje kompetencje poza systematycznym uczęszczaniem na studia?* 19% 2 69% WYKRES 30 26

28 W kolejnym pytaniu ankiety przyszli absolwenci PWSZ zostali poproszeni o wskazanie obszarów, w jakich podnoszą swoje kompetencje poza obszarem, który studiują. Zdecydowana większość badanych wskazała na kompetencje miękkie (81%) oraz komunikację w obcym języku (63%). Studenci filologii romańskiej podnoszą również swoje kompetencje w zakresie wiedzy specjalistycznej wynikającej z kierunku kształcenia (19%), zarządzania (13%) oraz podstaw prawnych (). respondentów nie podwyższa swoich kompetencji poza obszarem, który studiuje. W jakim innym obszarze (branży,.) podnosisz/podnosiłeś/podnosiłaś swoje kompetencje poza obszarem, który studiujesz?* nie podwyższam kompetencji poza obszarem, który studiuję wiedza specjalistyczna 19% komunikacja w obcym języku 63% kompetencje miękkie 81% podstawy prawne przedsiębiorczość zarządzanie 13% WYKRES 31 Na zakończenie ankietowani odpowiedzieli na pytanie dotyczące ich planów życiowych. Większość przyszłych absolwentów PWSZ bezpośrednio po otrzymaniu dyplomu planuje podjąć studia, w tym 5 deklaruje podjęcie studiów uzupełniających w systemie stacjonarnym, - w systemie niestacjonarnym, a pozostali zamierzają podjąć studia podyplomowe, studia na innym kierunku lub za granicą. 63% ankietowanych zamierza podjąć pracę, w tym jedna czwarta badanych chce jednocześnie kontynuować naukę na studiach magisterskich. 44% studentów ostatniego roku planuje wyjechać za granicę; 2 zamierza podjąć tam pracę, a 19% - kontynuować naukę. 27

29 Jakie są Twoje plany bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu?* inne plany życiowe praca za granicą 2 praca w Polsce 13% studia na innym kierunku 19% studia podyplomowe 13% studia za granicą 19% SUM niestacjonarne + praca SUM niestacjonarne SUM stacjonarne + praca 19% SUM stacjonarne 31% WYKRES 32 28

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie BIURO KARIER Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie absolwenci 2014 r. Krosno, kwiecień 2015 r. Opracowanie wyników ankiet dotyczących losów zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Cel badania: poznanie opinii absolwentów na temat jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pielęgniarstwo Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER ANALIZA PRZYGOTOWANA PRZEZ FINEART COMMUNICATIONS WPROWADZENIE... 3 ZA POŚREDNICTWEM JAKICH ŹRÓDEŁ ZAMIERZASZ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SZUKAĆ PRACY?... 4 Wykres 1:

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16

Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16 Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16 I. Kierunek filologia, specjalność filologia germańska, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie), trzyletnie, prowadzone w czterech

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA NOWY SĄCZ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA NOWY SĄCZ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z U NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SĄDECKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY, EDUKACJI I ZATRUDNIENIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb klientów Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lesznie.

Badanie potrzeb klientów Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lesznie. Badanie potrzeb klientów Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lesznie. TriC IBRS 2014 Każda z osób, która zetknęła się z instruktorem ze Szkoły Jazdy posiada swoje odczucia na temat sposobu i skuteczności przygotowania

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ I. Studia I stopnia, stacjonarne, specjalność: Gerontogogika z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2. JAK ZNALEŹĆ PRACODAWCĘ OFERUJĄCEGO DOBRE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Koło Naukowe Ekonomistów SGGW

Koło Naukowe Ekonomistów SGGW Koło Naukowe Ekonomistów SGGW Sytuacja studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na rynku pracy dotkniętym kryzysem. Szanse i zagrożenia a perspektywy znalezienia pracy

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE WYBORU KIERUNKU STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 - RAPORT Z BADAŃ

PREFERENCJE WYBORU KIERUNKU STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 - RAPORT Z BADAŃ PREFERENCJE WYBORU KIERUNKU STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 - RAPORT Z BADAŃ Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Instytut Socjologii 1 Kamil Filipek, Tomasz Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Raport z badania szans i aspiracji zawodowych młodzieży

Raport z badania szans i aspiracji zawodowych młodzieży Urząd Miejski w Jarocinie Raport z badania szans i aspiracji zawodowych młodzieży Raport z badania szans i aspiracji zawodowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Gminy Jarocin Jarocin 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Mając na uwadze sytuację studenta na polskim rynku pracy, międzynarodowa organizacja AIESEC wraz ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT Z BADANIA KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW #JESTEM YGREKIEM. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. NIE JESTEM LENIEM. ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ MECENASI

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

RAPORT. SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014

RAPORT. SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014 RAPORT SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014 Ankieta została przeprowadzona w sierpniu i wrześniu 2014 r. wśród 46 absolwentów technikum. Celem

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY Informacje przedstawione w formularzu aplikacyjnym są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I ŚREDNIA OCEN ( maksymalnie 25 pkt)

DZIAŁ I ŚREDNIA OCEN ( maksymalnie 25 pkt) Załącznik Nr do Regulaminu Tekst jednolity Uchwały Nr Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania

Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania P.Zeller, # Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania Wrcoław, 2012 # 2 Marka Promocja Wyższa Biur Szkoła Karier Bankowa uwarunkowania i wyzwania Program

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Praktyki studenckie w działalności biur karier na uczelniach medycznych na przykładzie Biura Karier WUM

Praktyki studenckie w działalności biur karier na uczelniach medycznych na przykładzie Biura Karier WUM Praktyki studenckie w działalności biur karier na uczelniach medycznych na przykładzie Biura Karier WUM Katarzyna Nowak p.o. Kierownika Biura Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 1 Spis treści Spis treści 2 O badaniu 3 Podsumowanie wyników badania 5 Profil edukacyjny

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTO W UNIWERSYTETU ŁO DZKIEGO

MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTO W UNIWERSYTETU ŁO DZKIEGO MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTO W UNIWERSYTETU ŁO DZKIEGO ROCZNIK 2013 I TURA BADANIA PANELOWEGO Łódź 2015 www.biurokarier.uni.lodz.pl Spis treści WSTĘP... 4 METODOLOGIA BADANIA... 4 Cel badania...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Ekonomiczny ekonomia - 12 zarządzanie - 3 stacjonarne - 10 niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zbieranie i wprowadzanie danych: mgr Paweł Dubis, kierownik Biura Karier mgr Ewa Halik mgr Karolina Klęba mgr Ewelina Niedziałek

Zbieranie i wprowadzanie danych: mgr Paweł Dubis, kierownik Biura Karier mgr Ewa Halik mgr Karolina Klęba mgr Ewelina Niedziałek Starszy Referent Administracyjny Raport Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Pomiar początkowy absolwentów z rocznika 2010/2011 Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego Budynek

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II Załącznik nr 4 do uchwały ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II REALIZATOR: Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej DOTYCZY ROKU 2014 METRYCZKA 1. Województwo

Bardziej szczegółowo

Public Disclosure of Student Learning Form

Public Disclosure of Student Learning Form International Assembly for Collegiate Business Education Public Disclosure of Student Learning Form Institution: Academic Business Unit: WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ FINANSÓW I BANKOWOŚCI Academic

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU 2009/2010

WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU 2009/2010 WYJAZD NA PRAKTYKĘ SPRAWOZDANIE STYPENDYSTY PROGRAMU LLP-ERASMUS W ROKU 2009/2010 Wszystkie dane osobowe zawarte w umowie będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Szanowni Państwo, ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW Kraków 2014 Pracownicy liczba pracowników ogółem 1331 kadra naukowo - dydaktyczna 811 Pozostali 520 * dane na dzień 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 06.07.2015 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Załącznik do Zarządzenia Nr 29/11 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 10 maja 2011 roku Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Ankieta - Studia Master

Ankieta - Studia Master Ankieta - Studia Master Internationales Hochschulinstitut Zittau został założony w roku 1993. Ten najmłodszy uniwersytet Saksonii oferuje 4 kierunki studiów: naukę o przedsiębiorstwie, inżyrię ekonomiczną,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przedsiębiorczość studentów UŚ

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przedsiębiorczość studentów UŚ Niniejszy raport w całości poświęcony jest zagadnieniom związanym z prowadzeniem i zakładaniem działalności gospodarczej przez studentów UŚ. Został on sporządzony w oparciu o wyniki badania sondażowego,

Bardziej szczegółowo

2. Studentom studiów stacjonarnych przysługuje następujący limit godzin: a. na studiach I stopnia 180 godzin, b. na studiach II stopnia 60 godzin,

2. Studentom studiów stacjonarnych przysługuje następujący limit godzin: a. na studiach I stopnia 180 godzin, b. na studiach II stopnia 60 godzin, LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO STUDIA STACJONARNE filologia germańska Informacja dla studentów rozpoczynających studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) w r. akad. 2013/14 i później w r. akad. 2015/16

Bardziej szczegółowo

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta Badanie pracodawców Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta O badaniu Badanie pracodawców zostało przeprowadzone w maju 2011 roku przez AIESEC POLSKA i. Opinie pracodawców uzyskano podczas

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-58/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb absolwentów wśród uczestników Programu Absolwent CAWI (n=100)

Badanie potrzeb absolwentów wśród uczestników Programu Absolwent CAWI (n=100) 1 Badanie potrzeb absolwentów wśród uczestników Programu Absolwent CAWI (n=100) Czerwiec 2015 Zespół Badawczy Kuźni Kadr 7 2 Cele badania Podstawowym celem badania było zbadanie potrzeb absolwentów szkół

Bardziej szczegółowo

Pyt. nr 1: Dlaczego zdecydiowała/ł się Pani/Pan na studia wyŝsze?

Pyt. nr 1: Dlaczego zdecydiowała/ł się Pani/Pan na studia wyŝsze? ul. Pstrowskiego 3a, 62-2 Gniezno tel. 61 42 7 7, fax: 61 42 3 4 Wyniki badań przeprowadzonych wśród absolwentów Wydziału Pedagogiki Ankieta skierowana do absolwentów Wydziału Pedagogiki została rozesłana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 19/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania losów absolwentów WNB

Zarządzenie Dziekana WNB nr 19/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania losów absolwentów WNB Zarządzenie Dziekana WNB nr 19/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania losów absolwentów WNB Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr 109/2011 z dnia 30.11.2011 r. oraz

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Scenariusz 1 MATURA 2008 i co dalej? Planowanie drogi kształcenia. Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: wyznaczać cele związane

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia licencjackie (I stopnia) w roku akademickim 2014/2015

Opłaty za studia licencjackie (I stopnia) w roku akademickim 2014/2015 Opłaty za studia licencjackie (I stopnia) w roku akademickim 2014/2015 STUDIA STACJONARNE NA KIERUNKU: KOSMETOLOGIA Opłata wpisowa na studia dzienne (stacjonarne) wynosi 1200,00 zł, należy ją wpłacić przy

Bardziej szczegółowo

Raport. Zadanie 2 kierunek Zarządzanie. Poznań 2012

Raport. Zadanie 2 kierunek Zarządzanie. Poznań 2012 Raport Ocena jakości i efektywności kształcenia na II semestrze studiów stacjonarnych II stopnia, kierunku Zarządzanie na Wydziale Inżynierii Zarządzania w roku akademickim 2011/2012 Zadanie 2 kierunek

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Załącznik V.8.- Ankieta studenta (wyjazd na praktykę) WYJAZD NA PRAKTYKĘ SPRAWOZDANIE STYPENDYSTY PROGRAMU LLP-ERASMUS W ROKU 2009/2010

Załącznik V.8.- Ankieta studenta (wyjazd na praktykę) WYJAZD NA PRAKTYKĘ SPRAWOZDANIE STYPENDYSTY PROGRAMU LLP-ERASMUS W ROKU 2009/2010 WYJAZD NA PRAKTYKĘ SPRAWOZDANIE STYPENDYSTY PROGRAMU LLP-ERASMUS W ROKU 2009/2010 Sprawozdanie dotyczące Pani/ Pana doświadczeń będzie stanowiło cenną informację dla osób zajmujących się programem Erasmus.

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Młodzież 2010 Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Barbara Badora, CBOS PLANY, DĄŻD ĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEM ODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść?

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Studiujesz zagadnienia związane z bibliotekarstwem lub informacją naukową i szukasz pomysłu na rozwój zawodowy? Szykujesz się do obrony pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

OPINIE STUDENTÓW WYDZIAŁU EKONOMICZNO- -SOCJOLOGICZNEGO UŁ NA TEMAT STUDIÓW I RYNKU PRACY

OPINIE STUDENTÓW WYDZIAŁU EKONOMICZNO- -SOCJOLOGICZNEGO UŁ NA TEMAT STUDIÓW I RYNKU PRACY Opinie Studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ... XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Marta Welfe Studentka

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego - projekt

Zasady studiowania na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego - projekt Zasady studiowania na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego - projekt Podstawami prawnymi studiowania na MISH UŚ są: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego. w szkole ponadgimnazjalnej

Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego. w szkole ponadgimnazjalnej Anna Mendera Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej Wprowadzenie Wybór zawodu przez młodego człowieka jest jedną z najważniejszych decyzji życiowych.

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów 2015/2016

Oferta studiów 2015/2016 Oferta studiów 2015/2016 Zapraszamy na cieszące się dużym zainteresowaniem kandydatów i renomą, atrakcyjne studia 1.stopnia (licencjackie), 2. stopnia (magisterskie) i 3. stopnia (doktoranckie) na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

na kierunku: Kosmetologia

na kierunku: Kosmetologia Oszacowanie rozpowszechnienia zjawiska palenia oraz wiedzy i stopnia świadomości na temat szkodliwości palenia program prozdrowotny prowadzony w latach akademickich 2006/07 i 2007/08 Streszczenie na kierunku:

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2010 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 081 533 20 51, fax 081 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015 Studia niestacjonarne Uwaga!!! Proszę zastanowić się przed dokonaniem wyboru języka! Po rozpoczęciu lektoratu nie jest możliwa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie w Goworowie

Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie w Goworowie Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie w Goworowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2012/2013 WYMAGANIE: 3.2

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA Z PRAKTYKĄ. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NA MIARĘ XXI WIEKU

EDUKACJA Z PRAKTYKĄ. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NA MIARĘ XXI WIEKU EDUKACJA Z PRAKTYKĄ. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NA MIARĘ XXI WIEKU..,WWW.GLOSWIELKOPOLSKI.PL ( 00:00:00) www.gloswielkopolski.pl/artykul/3343917,edukacja-z-praktyka-ksztalcenie-zawodowe-na-miare-xxi-wieku,id,t.html

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla osób kończących studia na Uniwersytecie Wrocławskim

ANKIETA dla osób kończących studia na Uniwersytecie Wrocławskim Szanowni Państwo, ocena procesu dydaktycznego oraz badanie losów absolwentów są zadaniami uczelni określonymi w art. 13a i art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53 /2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

TESTOWANIE W OBSZARZE PROGRAMU BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW. Zespół Badawczy Kuźnia Kadr 7

TESTOWANIE W OBSZARZE PROGRAMU BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW. Zespół Badawczy Kuźnia Kadr 7 TESTOWANIE W OBSZARZE PROGRAMU BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW Zespół Badawczy Kuźnia Kadr 7 czerwiec 2015 CEL BADANIA Analiza użyteczności informacji podanych przez użytkowników Portalu Absolwent

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 04.07.2014 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. pieczęć urzędowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wzór suplementu do dyplomu Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Roczne sprawozdanie Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Roczne sprawozdanie Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Włocławek 2007 1. Imię i nazwisko (oraz tytuł naukowy, stopnie naukowe, tytuły zawodowe) rektora oraz innych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 Witamy w FILOMACIE Witamy w naszym krótkim przewodniku, który pomoże Ci zorientować się w zasadach organizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo