Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW"

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za III kwartał (okres VII-IX 2013) Sprawozdanie finansowe za okres VII-IX 2013 (III kwartał) l.p. Koszty związane z działalnością statutową Plan wydatkowanie różnica 1 Posiedzenia organów statutowych oraz komisji PSRP 5 000,00 zł 3 848,88 zł 1 151,12 zł 1.a Zjazd PSRP 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 Konferencje statutowe krajowe 5 000,00 zł 4 411,00 zł 589,00 zł 3 Delegacje 5 000,00 zł 2 709,48 zł 2 290,52 zł 4 Koszty związane z członkostwem w ESU 3 000,00 zł 1 960,04 zł 1 039,96 zł 5 Udział w konferencjach i wizytach zagranicznych (poza ESU) 5 000,00 zł 544,77 zł 4 455,23 zł 6 Materiały i usługi informacyjne i promocyjne 8 000,00 zł 3 563,71 zł 4 436,29 zł 7 Koszty utrzymania biura (czynsz, media, meble, sprzęt elektroniczny, prace ,00 zł 9 536,45 remontowe) 3 463,55 zł 8 Materiały biurowe i serwis 3 000,00 zł 3 233,24 zł -233,24 zł 9 Usługi pocztowe i transportowe 1 000,00 zł 86,61 zł 913,39 zł 10 Usługi telefoniczne i internetowe 5 000,00 zł 1 901,64 zł 3 098,36 zł 11 Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło ,00 zł ,11 zł 1 593,89 zł 12 Środki finansowe przyznawane przewodniczącemu 8 000,00 zł 8 382,00 zł -382,00 zł 13 Opłaty bankowe i księgowe 4 000,00 zł 3 292,50 zł 707,50 zł ,00 zł ,43 zł ,57 zł 1

2 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW I.-Delegacje 1) Posiedzenia Rady Studentów a) I posiedzenie Rady Studentów, 5-6 stycznia 2013, Warszawa: pozycje: 3.2; 3.6 b) II posiedzenie Rady Studentów, lutego 2013, Warszawa: pozycje: 3.1; 3.5; 3.7 c) V posiedzenie Rady Studentów, maja 2013, Jachranka: pozycja: 3.10 d) VI posiedzenie Rady Studentów, czerwca 2013, Warszawa: pozycje: 3.3; 3.4; 3.9; 3.12; 3.13; ) Posiedzenia Rady Wykonawczej a) posiedzenie w dniu 28 czerwca 2013, Warszawa: pozycja: 3.12 b) posiedzenie w dniu 31 sierpnia 2013, Warszawa: pozycja:

3 3) Udział w posiedzeniach komisji PSRP, zespołach roboczych a) Udział w posiedzeniu Komisji ds. Przedsiębiorczości, sierpnia, Kraków: pozycje: 3.21; ) Delegacje związane z udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych, szkoleniach i innych spotkaniach a) Udział Dawida Kolendy, koordynatora ekspertów studenckich przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w spotkaniu z Sekretarzem PKA, 8 maja 2013, Warszawa: pozycja: 3.8 b) Przeprowadzenie szkoleń dla studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej: 1) Prowadzenie spraw stypendialnych studentów; 2) Elementy postępowania administracyjnego w pomocy materialnej; 3) Zadania szkoły wyższej w systemie pomocy materialnej dla studentów, 10 czerwca 2013, Łódź: pozycja: 3.11 c) Koordynacja i udział w rekrutacji studenckich ekspertów przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej przez Dawida Kolendę, koordynatora ekspertów studenckich przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej, czerwca 2013, Warszawa: pozycja: d) Udział i wygłoszenie prelekcji przez Mateusza Mrozka, członka Rady Wykonawczej, podczas Dnia Jakości Politechniki Gdańskiej, 1 lipca 2013, Gdańsk: pozycja: 3.16 e) Przeprowadzenie szkolenia Workshops on autopresentations - how to "sell yourself" w ramach projektu Be Creative! Entrepreneurship and Innovation - Youth in Action Exchange, , Kraków: pozycja: 3.17 f) Udział w projekcie Be Creative! Entrepreneurship and Innovation - Youth in Action Exchange, 7-15 lipca 2013, Kraków: pozycje: 3.18; 3.19;

4 g) Udział pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami Anny Rutz w panelu dyskusyjnym podczas Festiwalu Filmowego Integracja Ja i Ty, 5 września 2013, Bydgoszcz: pozycja: 3.23 h) Przeprowadzenie przez Przewodniczącego PSRP Piotra Müllera szkoleń dla studentów z zakresu spraw socjalnych oraz kredytów studenckich podczas Campusu Akademickiego Łazy 2013, 2-7 września 2013, Łazy: pozycja: 3.25 i) Udział pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami Anny Rutz w posiedzeniu Komisji Sejmowej Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sejmowej Nauki, Edukacji i Młodzieży oraz Komisji Sportu, 10 lipca 2013, Warszawa: pozycja: 3.26 II - Pozostałe koszty wymagające szczegółowego opisu związane z działalnością statutową organów PSRP 2. Konferencje statutowe krajowe 2.1 Opłata za uczestnictwo pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami Anny Rutz w X Ogólnopolskim Spotkaniu Studentów Niepełnosprawnych, 5-8 lipca 2013, Kraków. Tematem przewodnim konferencji był wizerunek osób z niepełnosprawnościami. Anna Rutz poprowadziła również interaktywny wykład: "Być kobietą? Z niepełnosprawnością też się da - wizerunek kobiet z niepełnosprawnościami w polskich mediach i społeczeństwie". 2.2 Opłata za uczestnictwo członków Rady Wykonawczej Agnieszki Sadowskiej, Mateusza Mrozka oraz Piotra Pokornego w VII Letniej Szkole Liderów Samorządowych, , Olsztyn. Zajęcia podczas Letniej Szkoły miały charakter warsztatów. Cele, które przyświecały szkoleniom w roku 2013 to m.in.: wskazanie możliwości zewnętrznego finansowania działalności samorządu studenckiego, unikanie błędów w postępowaniach stypendialnych, nabycie praktycznych umiejętności przez uczestników LSLS w zakresie udzielania pierwszej pomocy wg. najnowszych wytycznych i uzyskanie dodatkowego certyfikatu spełniającego wymagania Kodeksu Pracy, nabycie umiejętności psychospołecznych w zakresie sztuki rozmowy, kreowania wizerunku, motywowania do działania oraz wywierania wpływu. 4

5 2.3 Opłata za uczestnictwo członka Rady Studentów Sebastiana Tomczaka oraz Łukasza Furgały pełnomocnika ds. IT w VIII Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, , Nowy Sącz Podczas wykładów, paneli dyskusyjnych, warsztatów starano się znaleźć odpowiedzi na pytania jak myśleć długofalowo o zarządzaniu biznesem i organizacją, jaką rolę odgrywa wiedza i zaufanie we współczesnej ekonomii, oraz jakie czynniki warunkują przetrwanie firmy na rynku. Towarzyszył Forum wyjazd do Krynicy Zdrój na Forum Ekonomiczne. 4. Koszty związane z członkostwem w ESU 4.1 Opłata za uczestnictwo dwóch osób - Przewodniczącej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Karoliny Pietkiewicz oraz członkini Rady Studentów Zuzanny Całki, 26 Konwencja ESU, r., Kowno, Litwa. Podczas Konwentu delegaci z samorządów studenckich krajów zrzeszonych w ESU (European Students Union Europejska Unia Studentów) zaproponowali treść deklaracji, oceniającej publikację wydaną przez Komisję Europejską pt. Communication in European Higher Education in the World. Projekt dokumentu zostanie przedstawiony podczas nadchodzącego zjazdu (65. Board Meeting) ESU, który odbędzie się w dniach 25 listopada 2 grudnia br. w Zagrzebiu. Uczestnicy określili podstawową role jaką odgrywa edukacja w społeczeństwie oraz dyskutowali czy Komisja Europejska zawarła to w wyżej wymienionym dokumencie. Studenci wyszczególnili kilka punktów, które są przez nich inaczej postrzegane, ale także podkreślili elementy, które uważają za pozytywne. Podczas konwentu zorganizowano kilka sesji nawiązujących do dokumentu KE, jak np. otwarte dla dużej grupy ludzi kursy online, sesje poświęcone mobilności studenckiej, jakości kształcenia i spraw socjalnych w zinternacjonalizowanej edukacji wyższej. Deklaracja zaprojektowana podczas konwentu będzie przedstawiać pogląd studentów na starania w zakresie poprawy mobilności akademickiej zarówno w Europie, jak i poza nią. 4.2 Opłata za uczestnictwo dwóch osób - Przewodniczącej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Karoliny Pietkiewicz oraz członkini Rady Studentów Zuzanny Całki w 64. Board Meeting ESU, kwietnia 2013, Budapeszt, Węgry. 64. Board Meeting to posiedzeniu reprezentantów organizacji zrzeszonych w ESU (European Students Union). Board Meeting ESU jest zgromadzeniem reprezentantów wszystkich samorządów 5

6 studenckich z Europy. Podczas zjazdu zostały wybrane nowe władze ESU - rada wykonawcza (EC), komisja rewizyjna oraz inni przedstawiciele. Dodatkowo przyjęto dokumenty programowe dotyczące działalności studentów na poziomie europejskim. Dotyczyły one internacjonalizacji szkolnictwa wyższego i mobilności studentów, spraw socjalnych. ESU będzie posługiwać w pracy z odpowiednimi organami UE, dbając o interesy europejskich studentów. 5. Udział w konferencjach i wizytach zagranicznych (poza ESU) Delegacja zagraniczna (dieta i ryczałt) w związku z prowadzeniem przez Przewodniczącą Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Karolinę Pietkiewicz prelekcji i pokazów na temat działalności PSRP i samorządności studenckiej w Polsce; internacjonalizacji szkolnictwa wyższego; roli procesu bolońskiego - na zaproszenie Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich, , Mińsk, Białoruś. 6. Materiały i usługi informacyjne i promocyjne Wydatki w tej pozycji obejmują: wydruk wizytówek dla członków organów statutowych (pozycja 6.2) oraz wykonanie promocyjnych toreb papierowych z nadrukiem logotypu (pozycja 6.1), kampanię promującą PSRP w portalu facebook.com (pozycja 6.3), wydruk zaproszeń na Galę wręczenia Nagród Środowiska Studenckiego ProJuvenes (pozycja 6.4) oraz wykonania logotypu Krajowej Konferencji PSRP - umowa o dzieło (pozycja 6.5). 7. Koszty utrzymania biura (czynsz, media, utrzymanie, sprzęt elektroniczny) Wydatki w tej pozycji obejmują: koszty utrzymania tablicy informacyjnej PSRP przed wejściem do budynku (pozycja 7.1); koszty sprzątania biura PSRP w okresie czerwiec - sierpień 2013r. oraz koszty prania pościeli wykorzystywanej przy noclegach w biurze (pozycja 7.2); zakup środków czystości na potrzeby biura PSRP (pozycja 7.3); zakup licencji dla pakietu Office oraz Windows 8 (pozycja 7.4); zakup sprzętu elektronicznego na wyposażenie biura PSRP, w tym: trzy myszki komputerowe, jeden dysk zewnętrzny, jeden ultrabook wraz z etui, zestaw głośników, dwa prezentery i dwa modemy internetowe (pozycja 7.5); zakup zbiorników wody do dystrybutora wody wykorzystywanym przez pracowników biura oraz podczas posiedzeń organów PSRP (pozycja 7.6); koszty wynajmu biura za lipiec (pozycja 7.7); koszty energii elektrycznej wykorzystywanej w biurze PSRP za czerwiec (pozycja 7.8). 6

7 8. Materiały biurowe i serwis Wydatki w tej pozycji obejmują: zakup prenumeraty na 2013 r. miesięcznika Forum Akademickie (pozycja 8.1); obsługę serwisową urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta znajdującego się w biurze PSRP, opłaty naliczane miesięcznie obejmujące wymiana tonerów, konserwację, pomoc techniczną (pozycja 8.2); zakup materiałów papierniczych i biurowych (papier, koperty, półki na dokumenty, długopisy, ołówki, segregatory, zszywacze, organizery, magnesy, baterie, flipchart z blokiem kartek, trzy tablice suchościeralne) (pozycja 8.3). 9. Usługi pocztowe i transportowe Koszty związane z usługami kurierskimi oraz transportowymi. 10. Usługi telefoniczne i internetowe 10.1 Koszty związane z użytkowaniem telefonów komórkowych (3 numery) oraz telefon stacjonarny. Telefony są do dyspozycji członków władz statutowych i pracowników biura Koszty związane z abonamentem na usługi internetowe w biurze PSRP w miesiącach lipiecwrzesień oraz doładowania Internetu mobilnego do dyspozycji członków władz statutowych. 11. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło W sprawozdaniu wykazane są wszystkie wypłacone środki na wynagrodzenia w III kwartale, które nie są uwzględnione w innych pozycjach. Dodatkowo uwzględniono opłaty z tytułu podatku dochodowego za czerwiec (wymagane w lipcu). Koszty z tytułu umowy o pracę (wypłata ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) oraz z tytułu umów zlecenie dotyczących m.in. prac biurowych, obsługi dokumentacji finansowej PSRP, aktualizacji bazy samorządów studenckich, prowadzenia szkoleń, współorganizacji konferencji, odpowiadania na zapytania mailowe trafiające do PSRP, analizy skarg studentów dotyczących praw studenta, przygotowywania pism sądowych. Dokonano wypłaty następujących środków (zestawienie określa czas wypłaty, a nie czas wykonania zlecenia lub dzieła): Lipiec 1 umowa zlecenie zł netto, 9 umów zlecenie na wartość 514 zł netto każda, 1 umowa zlecenie 2024 zł netto. Podatek dochodowy za czerwiec część wynikająca z kosztów ujętych w poz. 11 (miesiąc czerwiec) sprawozdania za II kwartał 1467 zł. 7

8 Podatek dochodowy za lipiec część wynikająca z kosztów ujętych w poz zł. Składki dla ZUS za lipiec: Ubezpieczenie zdrowotne 216 zł. Sierpień: 1 umowa zlecenie zł netto, 1 umowa zlecenie na wartość 514 zł netto, 1 umowa zlecenie 2024 zł netto. Składki dla ZUS za sierpień: Ubezpieczenie zdrowotne zł Podatek dochodowy za sierpień część wynikająca z kosztów ujętych w poz zł. Wrzesień: 1 umowa zlecenie zł netto, 1 umowa zlecenie 2024 zł netto, 8 umowa zlecenie na wartość 514 zł netto. Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 2 umowy o pracę 1 374,96 zł netto oraz 755,99 zł netto Składki dla ZUS za wrzesień: Ubezpieczenie społeczne 914,84 zł Ubezpieczenie zdrowotne 438,72 zł FPiFGSP 70,26 zł Zaległe składki dla ZUS za październik 2012: FPiFGSP 3,34 zł Podatek dochodowy za wrzesień część wynikająca z kosztów ujętych w poz zł. 12. Środki finansowe przyznawane przewodniczącemu Pozycja obejmuje środki przyznawane zgodnie ze Statutem PSRP przewodniczącemu. Pozycja obejmuje podatek dochodowy z tego tytułu, który został opłacony w lipcu ( za czerwiec) oraz podatek za lipiec, sierpień, wrzesień. Z tego powodu w sprawozdaniu pojawia się przekroczenie z tej pozycji, które jest wynikiem uregulowania opłaty podatku za czerwiec. 13. Opłaty bankowe i księgowe 8

9 13.1 Opłaty księgowe za miesiące czerwiec i lipiec Opłaty bankowe związane z prowadzeniem konta. III - Wyjaśnienia dodatkowe: Zawarta w niektórych pozycjach rozpiętość dni w datach delegacji w stosunku do daty samego wydarzenia wskazanego w sprawozdaniu wynika z przyjazdu lub wyjazdu osoby delegowanej w miejsce do jakiego został delegowany w innych dniach niż wynika (przed lub po wydarzeniu), delegacje natomiast zostały sporządzone zgodnie z treścią biletów wpisaniu w druk delegacji właśnie dat tych przejazdów. Należy podkreślić, że takie sytuacje nie generują dodatkowych kosztów i najczęściej wynikają z wielogodzinnych podróży do i z miejsc posiedzeń organów statutowych. Przejazd samochodem w pozycjach 3.5 i 3.20 dowozu osób o odpowiedniej porze na miejsce wydarzenia. Ponadto pragniemy zaznaczyć, że przy delegacjach samochodowych stosujemy zasady opisane w punkcie IV. 10 Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych PSRP zawartej w Zarządzeniu Przewodniczącego PSRP nr 4/2013 z 20 marca 2013 roku w sprawie obiegu dokumentów finansowo-księgowych, czyli - koszty będą ustalane w oparciu o tabelę opłat za bilety jednorazowe PKP Ex, EIC według taryfy ekspresowej zamieszczone na Wymieniona tabela określa cenę biletu za przejechanie określonej liczby kilometrów. Koszty przejazdu osób posiadających ulgi ustawowe wyliczane będą z ich zastosowaniem. W związku z tym Parlament Studentów RP rozliczając delegacje samochodowe nie generuje większych kosztów niż odpowiednie wartości kosztu przejazdu 2 klasą PKP na danym odcinku. Pozycja 5.2 dotyczą delegacji zagranicznej w związku z prowadzeniem przez Przewodniczącą Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Karolinę Pietkiewicz prelekcji i pokazów W delegacji uwzględniono ryczałt i dietę przysługujące osobom delegowanym w podróż zagraniczną określonych w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Delegacje nie są pokryciem kosztów biletów lotniczych, a jedynie rozliczają wskazane w Rozporządzeniu diety i ryczałty. 9

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za IV kwartał (okres X-XII 2013) Sprawozdanie finansowe za okres X - XII 2013 (IV

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej IV transza (na okres X XII 2012)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej IV transza (na okres X XII 2012) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej IV transza (na okres X XII 2012) W czwartym kwartale 2012 roku zgodnie z preliminarzem wydatków na 2012 rok na działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011) Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011) W pierwszym kwartale 2011 roku zgodnie z preliminarzem wydatków na 2011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 1. Warunki ogólne,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji Ogólne warunki umowy dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą być użyte wyłącznie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 Załącznik do zarządzenia nr 83 z dnia 26 września 2011 r. Rektora UŚ Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Podręcznik wdrażania projektu dla Beneficjentów i Partnerów Projektów regularnych i strategicznych Lipiec 2013_(wersja 3) SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PRELIMINARZ BUDŻETU IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE NA 2014 ROK

Załącznik nr 1 PRELIMINARZ BUDŻETU IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE NA 2014 ROK Załącznik nr 1 PRELIMINARZ BUDŻETU IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE NA 2014 ROK WPŁYWY Wpływy Projekt I. Wpływy z tytułu składek członkowskich 8 718 120,00 1. 2. 3. Składki członkowskie od adw. świadczących

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, dn. 2011 r.

WARSZAWA, dn. 2011 r. WYTYCZNE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DLA FUNDACJI PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-4100-04-01/2012 Nr ewid. 38/2012/P/12/044/KGP Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2001 Warszawa, kwiecień 2002 Zasady działania krajowego systemu normalizacji reguluje ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zasady przyznawania i rozliczania dotacji 1 Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji 1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji Ministra Edukacji Narodowej mogą być użyte wyłącznie zgodnie z umową wsparcia lub

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

w ramach programu 1. Przyznaną dotację należy wydatkować w sposób gospodarny i oszczędny.

w ramach programu 1. Przyznaną dotację należy wydatkować w sposób gospodarny i oszczędny. WARUNKI PRZEKAZANIA DOTACJI w ramach programu WOLONTARIAT DLA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Program realizowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego i Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 1. Postanowienia wstępne 1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo