Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW"

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za I kwartał (okres I-III 2014) Sprawozdanie finansowe za okres I - III 2014 (I kwartał) l.p. Koszty związane z działalnością statutową Wydatkowanie Plan Różnica 1 Posiedzenia organów statutowych PSRP, komisji oraz zespołów roboczych PSRP ,86 zł ,00 zł 1 244,14 zł 2 Konferencje oraz szkolenia 6277,77 zł 20000,00 zł 13722,23 zł 3 Koszty podróży służbowych 1618,99 zł 8000, ,01 zł 4 Koszty związane z członkostwem w Europejskiej Unii Studentów oraz udziałem w konferencjach i wizytach zagranicznych 1 983,83 zł ,00 zł ,17 zł 5 Materiały i usługi informacyjne i promocyjne, kampanie społeczne, przygotowanie i druk publikacji ,85 zł ,00 zł 535,15 zł 6 Koszty utrzymania biura (czynsz, media, meble, sprzęt elektroniczny, prace remontowe) ,68 zł ,00 zł 5 270,32 zł 7 Materiały biurowe i serwis 1328,09 zł 3000,00 zł 1671,91 zł 8 Usługi pocztowe i transportowe 1159,53 zł 2000,00 zł 840,47 zł 9 Usługi telefoniczne i internetowe 1537,12 zł 3000,00 zł 1462,88 zł 10 Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło ,99 zł ,00 zł 5 851,01 zł 11 Środki finansowe przyznawane przewodniczącemu 7 998,00 zł 8 000,00 zł 2,00 zł 12 Opłaty bankowe i księgowe 705,11 zł 5 000,00 zł 4 294,89 zł RAZEM: ,82 zł ,00 zł ,18 zł 1

2 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW I.-Koszty podróży służbowych 1) Posiedzenia Rady Studentów a) X posiedzenie Rady Studentów , Warszawa: pozycje: , , ) Udział w posiedzeniach komisji PSRP, zespołach roboczych a) Udział Redaktora Naczelnego Sebastiana Tomczaka w zebraniu projektowym magazynu PSRP, , Warszawa: pozycja: 3.1 b) Udział w rekrutacji na przewodniczących Komisji PSRP, , Warszawa: pozycje: 3.6 i 3.9 c) Udział w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, , Warszawa: pozycja: 3.19, 3.20 d) Przygotowania do XX Krajowej Konferencji PSRP w Kościelisku k. Zakopanego, , Zakopane: pozycja: ) Koszty podróży służbowych związanych z udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych, szkoleniach i innych spotkaniach 2

3 a) Udział Przewodniczącego PSRP Piotra Müllera, członka Rady Wykonawczej Mateusza Mrozka oraz Przewodniczącej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Karoliny Pietkiewicz w Zjeździe Forum Uniwersytetów Polskich, r., Lublin: pozycje: II - Pozostałe koszty wymagające szczegółowego opisu związane z działalnością statutową organów PSRP 2. Konferencje statutowe krajowe 2.1 Wydatek w tej pozycji obejmuje opłatę za udział Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP, Piotra Müllera, w Zjeździe Forum Uniwersytetów Polskich w dniach r. w Lublinie. 2.2 Wydatki w tej pozycji obejmują: wdrożenie systemu rejestracji uczestników, koszt wykonania identyfikatorów dla uczestników oraz zakup wody dla gości, prelegentów oraz obsługi konferencji. 4. Koszty związane z członkostwem w Europejskiej Unii Studentów oraz udziałem w konferencjach i wizytach zagranicznych 4.1 Udział dwóch osób - Przewodniczącej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Karoliny Pietkiewicz oraz członka Rady Wykonawczej Mateusza Mrozka w 27th European Student Convention and SAGE Final Conference, r., Bruksela, Belgia. Wydarzenie było okazją do debaty o wpływie reform szkolnictwa wyższego w państwach europejskich, szczególnie w kontekście zatrudnialności absolwentów. Pozycja obejmuje koszt biletu lotniczego Bruksela- Warszawa-Bruksela dla Mateusza Mrozka. 4.2 Koszty podróży służbowej poza granicę kraju udział Przewodniczącej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Karoliny Pietkiewicz w konferencji nt. rzecznictwa studenckiego w Polsce, prezentacja działań PSRP, udział w symulacji spotkania BFUG, r., Oslo, Norwegia. 4.3 Koszty podróży służbowej poza granicę kraju udział Przewodniczącej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Karoliny Pietkiewicz w prezentacji działań Parlamentu Studentów RP dla studentów na Białorusi, r., Homyl, Białoruś 3

4 5. Materiały i usługi informacyjne i promocyjne, kampanie społeczne, przygotowanie i druk publikacji Wydatki w tej pozycji obejmują: opłaty miesięczne za usługę monitorowania mediów (tradycyjnych i elektronicznych) pod kątem obecności PSRP (pozycja 5.1) - wykupienie obsługi monitorowania mediów jest wydatkiem niezbędnym dla lepszego funkcjonowania działalności promocyjnej i medialnej organizacji; nowe logo Magazynu PSRP oraz skład drugiego numeru Magazynu PSRP (pozycja 5.3); a także wykonanie materiałów promocyjnych tj. ścianki promocyjnej pop-up z logotypem Parlamentu Studentów RP, długopisów z grawerem logotypu PSRP (nakład 1500 sztuk), słodyczy z logotypem PSRP, smyczy z logotypem PSRP (nakład 1000 sztuk), siedmiu roll upów promocyjnych PSRP, a także 6 plansz promocyjnych formatu A0 (pozycja 5.2). 6. Koszty utrzymania biura (czynsz, media, meble, sprzęt elektroniczny, prace remontowe) Wydatki w tej pozycji obejmują: koszty utrzymania tablicy informacyjnej PSRP przed wejściem do budynku (pozycja 6.5); koszty sprzątania biura PSRP oraz koszty prania pościeli wykorzystywanej przy noclegach w biurze (pozycja 6.4); zakup zbiorników wody do dystrybutora wody wykorzystywanym przez pracowników biura oraz podczas posiedzeń organów PSRP (pozycja 6.7); koszty wynajmu biura (pozycja 6.1); koszty mediów w biurze PSRP (pozycja 6.2); zakup sprzętu elektronicznego (dwa tablety, drukarka, myszka, telefon komórkowy ) oraz licencji na potrzeby biura (Microsoft Office, program wfirma.pl, program magazynowy LoMag) (pozycja 6.3); prace remontowe obejmujące montaż zakupionych wcześniej mebli oraz wykonania kopii pięciu zestawów kluczy do biura (pozycja 6.6). 7. Materiały biurowe i serwis Wydatki w tej pozycji obejmują: obsługę serwisową urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta znajdującego się w biurze PSRP, opłaty naliczane miesięcznie obejmujące wymiana tonerów, konserwację, pomoc techniczną (pozycja 7.1); zakup materiałów papierniczych i biurowych (papier, kartki samoprzylepne, taśmy, zszywki, pudła do archiwizacji, koszulki, kleje, zakreślacze, przekładki, markety ) (pozycja 7.2). 8. Usługi pocztowe i transportowe Koszty usług pocztowych (pozycja 8.1) obejmują koszty przesyłek kurierskich z materiałami promocyjnymi Parlamentu Studentów RP do organizatorów wydarzeń objętych patronatem przez Parlament Studentów RP oraz koszty bieżącej korespondencji PSRP. W ramach usług 4

5 transportowych (pozycja 8.2) uwzględniono koszty wywozu zbędnych składników mienia z biura PSRP. 9. Usługi telefoniczne i internetowe 9.1 Koszty związane z użytkowaniem telefonów komórkowych oraz telefon stacjonarny. Telefony są do dyspozycji członków władz statutowych i pracowników biura. 9.2 Koszty związane z abonamentem na usługi internetowe w biurze PSRP oraz doładowania Internetu mobilnego do dyspozycji biura PSRP. 10. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło W sprawozdaniu wykazane są wszystkie wypłacone środki na wynagrodzenia w I kwartale, które nie są uwzględnione w innych pozycjach. Pozycja uwzględnia koszty z tytułu umów zlecenia dotyczących m.in. prac biurowych, obsługi dokumentacji finansowej PSRP, aktualizacji bazy samorządów studenckich, prowadzenia szkoleń, współorganizacji konferencji, odpowiadania na zapytania mailowe trafiające do PSRP, analizy skarg studentów dotyczących praw studenta, przygotowywania pism sądowych, programu monitoringu przestrzegania prawa przez uczelnie wyższe, obsługi biura prasowego PSRP. Wszystkie osoby zatrudnione przez PSRP funkcjonują w ramach Biura PSRP, którego częścią są inne komórki w tym Biuro Prasowe, Biuro Prawne. Stosowana nomenklatura ma jedynie charakter porządkujący. Dokonano wypłaty następujących środków (miesiąc dotyczy terminu wypłaty): Styczeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne 216 zł (za umowę zlecenie wypłaconą w grudniu 2013). Luty: Jedna umowa zlecenia 3154 zł brutto, jedna umowa zlecenia 1168,00 zł brutto. Marzec: Dwie umowy zlecenia po 1800 zł brutto (za trzy miesiące pracy każda); jedna umowa zlecenia na 2336 brutto (za dwa miesiące pracy); jedna umowa zlecenia na 4206 zł brutto (za trzy miesiące pracy); jedna umowa zlecenia na 7200 zł brutto (za trzy miesiące pracy); jedna umowa zlecenia na 6308 zł brutto (za dwa miesiące pracy), jedna umowa zlecenia na 710,99 zł brutto. 11. Środki finansowe przyznawane przewodniczącemu 5

6 Pozycja obejmuje środki przyznawane zgodnie ze Statutem PSRP przewodniczącemu. Pozycja obejmuje także podatek dochodowy z tego tytułu. 12. Opłaty bankowe i księgowe 12.1 Opłaty bankowe związane z prowadzeniem konta. III - Wyjaśnienia dodatkowe: Koszty podróży służbowych w pozycjach 3.6 i 3.9 dotyczą roku 2013 ze względu na okres świąteczny po terminie rekrutacji na przewodniczących Komisji PSRP oraz późne dostarczenie wymaganych dokumentów. W pozycjach 1.3 oraz 2.2 uwzględniono koszty związane z organizacją XX Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która odbyła się w dniach marca 2014 r. w Kościelisku k. Zakopanego, a nad którą objęło patronat Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w debacie otwierającej konferencję wzięła udział Minister prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska. Koszty dotyczą organizacji spotkań roboczych w sprawie przygotowań konferencji (poz. 1.3), przygotowania systemu rejestracji uczestników (poz ), wykonania identyfikatorów dla uczestników (2.2.2) oraz zakupu wody dla gości, prelegentów oraz obsługi konferencji (2.2.3). 6

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za IV kwartał (okres X-XII 2013) Sprawozdanie finansowe za okres X - XII 2013 (IV

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za III kwartał (okres VII-IX 2013) Sprawozdanie finansowe za okres VII-IX 2013 (III

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej IV transza (na okres X XII 2012)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej IV transza (na okres X XII 2012) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej IV transza (na okres X XII 2012) W czwartym kwartale 2012 roku zgodnie z preliminarzem wydatków na 2012 rok na działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011) Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011) W pierwszym kwartale 2011 roku zgodnie z preliminarzem wydatków na 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012

INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012 INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012 W Wydziale Administracyjnym zatrudnionych jest 117 osób, w tym 106 osób na stanowiskach obsługi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Anna Przetacka Podstawy prawne Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r. Nr 96, poz. 615) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : I 2 5 Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenia Członków Rady 6 7 9 0 7 65 5 0 2 55. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem dzieli się na:

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w projekcie

Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w projekcie Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w projekcie RZECZPOSPOLITA POLSKA REPULIKA SŁOWACKA Rzeszów, 20.08.2010r. Budżet projektu sporządza sięw walucie EUR według przyjętego przez wnioskodawcę kursu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Podręcznik wdrażania projektu dla Beneficjentów i Partnerów Projektów regularnych i strategicznych Lipiec 2013_(wersja 3) SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku WÓJT GMINY P R A Z U Ó W woj. mazowieckie ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r. REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1505 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-4100-04-01/2012 Nr ewid. 38/2012/P/12/044/KGP Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI ZIO 2013-2014. OGÓŁEM RZECZYWISTE WYDATKI (LATA 2013-2014) wraz ze zobowiązaniami, bez wkładu rzeczowego

WYDATKI ZIO 2013-2014. OGÓŁEM RZECZYWISTE WYDATKI (LATA 2013-2014) wraz ze zobowiązaniami, bez wkładu rzeczowego WYDATKI ZIO 2013-2014 W TYM: Lp. Zadanie Okres realizacji 1) IP-07/2013 Organizacja i koordynacja promocji miasta Przeprowadzenie badań opinii publicznej pod kątem starań Krakowa o organizację ZIO. Wykazanie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku

Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO z dnia 19 marca 2013 roku z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU U c h w a ł a Nr 6/11/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PODSTAWOWEGO I PZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PODSTAWOWEGO I PZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA PODSTAWOWEGO I PZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt: Własna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 Załącznik do zarządzenia nr 83 z dnia 26 września 2011 r. Rektora UŚ Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, dn. 2011 r.

WARSZAWA, dn. 2011 r. WYTYCZNE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DLA FUNDACJI PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo