Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW"

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za IV kwartał (okres X-XII 2013) Sprawozdanie finansowe za okres X - XII 2013 (IV kwartał) l.p. Koszty związane z działalnością statutową Plan Wydatkowanie Różnica 1 Posiedzenia organów statutowych oraz komisji PSRP ,00 zł ,03 zł 1 772,97 zł 1.a Zjazd PSRP ,80 zł ,80 zł 2 Konferencje statutowe krajowe ,00 zł ,04 zł ,04 zł 3 Delegacje ,00 zł 6 060,76 zł 3 939,24 zł 4 Koszty związane z członkostwem w ESU 8 000,00 zł ,50 zł ,50 zł 5 Udział w konferencjach i wizytach zagranicznych (poza ESU) 3 000,00 zł 1 986,43 zł 1 013,57 zł 6 Materiały i usługi informacyjne i promocyjne 8 000,00 zł ,80 zł ,80 zł 7 Koszty utrzymania biura (czynsz, media, meble, sprzęt elektroniczny, prace remontowe) ,00 zł ,38 zł ,38 zł 8 Materiały biurowe i serwis 3 000,00 zł 4 117,19 zł ,19 zł 9 Usługi pocztowe i transportowe 3 000,00 zł 4 723,45 zł ,45 zł 10 Usługi telefoniczne i internetowe 6 000,00 zł 6 551,34 zł -551,34 zł 11 Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło ,00 zł ,00 zł 1 930,00 zł 12 Środki finansowe przyznawane przewodniczącemu 8 000,00 zł 7 998,00 zł 2,00 zł 13 Opłaty bankowe i księgowe 4 000,00 zł 7 510,00 zł ,00 zł ,00 zł ,72 zł ,72 zł 1

2 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW I.-Delegacje 1) Posiedzenia Rady Studentów a) I posiedzenie Rady Studentów, 5-6 stycznia 2013, Warszawa: pozycja: 3.34 b) II posiedzenie Rady Studentów, lutego 2013, Warszawa: pozycje: 3.36 c) III posiedzenie Rady Studentów, marca 2013, Warszawa: pozycja: 3.35 d) IV posiedzenie Rady Studentów, kwietnia 2013, Wrocław: pozycja: 3.37 e) VI posiedzenie Rady Studentów, czerwca 2013, Warszawa: pozycje: 3.4; 3.9; 3.23; 3.38; f) VII posiedzenie Rady Studentów, października 2013, Warszawa: pozycje: 3.12; 3.14; 3.16; 3.17; 3.18; 3.19; 3.24; 3.26; 3.28; 3.42 g) VIII posiedzenie Rady Studentów, 10 listopada 2013, Warszawa: pozycje: 3.48 h) IX posiedzenie Rady Studentów, 7-8 grudnia 2013, Warszawa: pozycje: 3.44, 3.45; 3.46; 3.49;

3 2) Posiedzenia Rady Wykonawczej a) posiedzenie w dniu 1 czerwca 2013, Warszawa: pozycja: 3.10 b) posiedzenie w dniu 28 czerwca 2013, Warszawa: pozycja: 3.4 c) posiedzenie w dniu 8 lipca 2013, Warszawa: pozycja: 3.8 d) posiedzenie w dniu 23 lipca 2013, Warszawa: pozycja: 3.20 e) posiedzenie w dniu 31 sierpnia 2013, Warszawa: pozycja: 3.11; 3.21 f) posiedzenie w dniu 11 października 2013, Warszawa: pozycja: ) XXI Zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 26 października 2013, Warszawa pozycje: 3.27; 3.29; 3.30; 3.32; ) XX Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich, 8-10 listopada 2013, Warszawa pozycje: 3.31; 3.39; 3.41; 3.43; ) Udział w posiedzeniach komisji PSRP, zespołach roboczych a) Udział w posiedzeniu Komisji ds. Przedsiębiorczości, sierpnia 2013 r., Kraków: pozycja: 3.2;

4 b) Udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu nowego Statutu PSRP, 21 lipca 2013, Warszawa: pozycja: 3.20 c) Udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu nowego Statutu PSRP, 28 września 2013, Warszawa: pozycja: 3.25; ) Delegacje związane z udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych, szkoleniach i innych spotkaniach a) Udział członka Rady Studentów Sebastiana Tomczaka w VIII Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, , Nowy Sącz: pozycje: 3.1 Podczas wykładów, paneli dyskusyjnych, warsztatów starano się znaleźć odpowiedzi na pytania jak myśleć długofalowo o zarządzaniu biznesem i organizacją, jaką rolę odgrywa wiedza i zaufanie we współczesnej ekonomii, oraz jakie czynniki warunkują przetrwanie firmy na rynku. Towarzyszył Forum wyjazd do Krynicy Zdrój na Forum Ekonomiczne. b) Udział Przewodniczącej Komisji ds. Przedsiębiorczości Agnieszki Sadowskiej oraz Przewodniczącego Komisji Prawnej Piotra Pokornego w VII Letniej Szkole Liderów Samorządowych, , Olsztyn: pozycje: 3.3; 3.7 Zajęcia podczas Letniej Szkoły miały charakter warsztatów. Cele, które przyświecały szkoleniom w roku 2013 to m.in.: wskazanie możliwości zewnętrznego finansowania działalności samorządu studenckiego, unikanie błędów w postępowaniach stypendialnych, nabycie praktycznych umiejętności przez uczestników LSLS w zakresie udzielania pierwszej pomocy wg. najnowszych wytycznych i uzyskanie dodatkowego certyfikatu spełniającego wymagania Kodeksu Pracy, nabycie umiejętności psychospołecznych w zakresie sztuki rozmowy, kreowania wizerunku, motywowania do działania oraz wywierania wpływu. 4

5 c) Przeprowadzenie szkoleń przez Przewodniczącego Komisji ds. Socjalnych Piotra Okonkowskiego dla studentów z zakresu spraw socjalnych oraz kredytów studenckich podczas Campusu Akademickiego Łazy 2013, , Łazy: pozycja: 3.5 d) Udział Przewodniczącego Komisji Prawnej Piotra Pokornego w spotkaniu z przedstawicielami wydawnictwa Wolters Kluwer w celu nawiązania trwałej współpracy przy promowaniu wspólnych projektów (konferencja EduTrendy, szkolenia dla studentów pierwszego roku) i zwiększaniu świadomości prawnej wśród studentów, , Warszawa: pozycja: 3.6 e) Udział Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami Anny Rutz w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, , Warszawa: pozycja: 3.13 f) Udział Przewodniczącego ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Mateusza Mrozka w II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Pomoc materialna dla Studentów i doktorantów", Toruń, : pozycja: 3.22 Konferencja, objęta patronatem PSRP, miała na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie pomocy materialnej, wyszkolenie korpusu ekspertów, skupienie osób zajmujących się pomocą materialną oraz stworzenie forum wymiany tzw. dobrych praktyk oraz rozwiązywania problemów związanych z przyznawaniem tejże pomocy. g) Udział Przewodniczącego Komisji ds. Socjalnych Piotra Okonkowskiego w charakterze eksperta w konferencji szkoleniowej dotyczącej pomocy materialnej Uniwersytetu Łódzkiego, , Łódź: pozycja: 3.29 h) Udział członka Rady Studentów Piotra Goca w warsztatach "Nowa ustawa, nowe zadania", , Łódź: pozycja: 3.40 Warsztaty dla Samorządów Studenckich Nowa ustawa, nowe zadania, zorganizowane przez Porozumienie Samorządów Studenckich Miasta Łodzi wraz z Fundacją Łódź Akademicka odbyły się w Łodzi w dniach r. Poruszono zagadnienia związane z udzielaniem pomocy 5

6 materialnej w obliczu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym Zagadnienie udzielania pomocy materialnej studentom jest jednym z najpoważniejszych zadań. i) Udział Przewodniczącej Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Bogumiły Sutkowskiej w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia z zastępcą Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Edytą Kramek, , Warszawa, oraz udział w IX posiedzeniu Rady Studentów, , Warszawa: pozycja: 3.44 j) Udział Przewodniczącego PSRP Piotra Müllera w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, , Poznań: pozycja: 3.47 k) Przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu Kultura Jakości Kształcenia przez Przewodniczącego Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Mateusza Mrozka. Jest to projekt Komisji polegający na prowadzeniu szkoleń dla samorządów studenckich z zakresu dydaktyki i jakości kształcenia. Szkolenie przeprowadzone zostało dla samorządu studenckiego Uniwersytetu Wrocławskiego, , Murzasichle: pozycja: 3.51 l) Udział Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami Anny Rutz w III Kujawsko-Pomorskim Zlocie Studentów Niepełnosprawnych w charakterze prelegentki, , Bydgoszcz: pozycja: 3.53 Wygłoszenie referatu "Wizerunek i postrzeganie niepełnosprawności na przestrzeni wieków" z uwzględnieniem m.in. mitologii, współczesnych mediów i ich wpływu na postrzeganie osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. ł) Udział Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami Anny Rutz w spotkaniu dyskusyjnym "Standard wsparcia studentów niepełnosprawnych na polskich uczelniach", , Warszawa: pozycja: 3.54 Spotkanie dyskusyjne pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych, w którym przedstawiciele organizacji pozarządowych, pełnomocnik Politechniki Wrocławskiej oraz przedstawicielka PSRP dyskutowali o standardach wsparcia dla studentów niepełnosprawnych na 6

7 polskich uczelniach o potrzebie jednolitego system standaryzacji wsparcia osób z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym, regulacjach i zapisach w regulaminach i ich funkcjach. m) Udział Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami Anny Rutz w konferencji International and Equity in the Romanian Higher Education System, Bukareszt, Rumunia dojazd do Warszawy pozycja: 3.55 W dniach listopada 2013 roku Pełnomocnik ds. osób z niepełnoprawnościami Parlamentu Studentów RP Anna Rutz - wzięła czynny udział w konferencji Internationalization and Equity in the Romanian Higher Education System w Bukareszcie w Rumunii, która została zorganizowana przez agencję wykonawczą ds. szkolnictwa wyższego, badań, rozwoju i funduszu innowacji przy rumuńskim Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego (UE FISCDI). Konferencja stanowiła podsumowanie międzynarodowego projektu badawczego o tej samej nazwie, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Poprowadziła tam warsztaty "Polish system for integrating students with disabilities". II - Pozostałe koszty wymagające szczegółowego opisu związane z działalnością statutową organów PSRP 2. Konferencje statutowe krajowe 2.1 Wydatki w tej pozycji obejmują: nocleg (138 osób w dniach oraz 8 osób ), wynajem dwóch sal konferencyjnych z dwoma przerwami kawowymi (130 osób), wyżywienie (obiad , 130 osób). 2.2 Wydatki w tej pozycji obejmują: wynajem Teatru Palladium wraz z zapleczem technicznym, catering podczas bankietu wraz z wypożyczeniem stołów oraz obsługą (164 osoby), oprawa artystyczna oraz wydruk bonu w ramach nagrody głównej dla zwycięzcy w kategorii Studencki Projekt Roku. Gośćmi byli: nominowani do Nagrody ProJuvenes, goście honorowi, członkowie władz statutowych PSRP, uczestnicy XX Konwentu Przewodniczących Samorządów Studenckich. 2.3 Opłata za udział członka Rady Studentów Piotra Goca w III Warsztatach dla samorządów "Nowa ustawa, nowe zadania". 7

8 4. Koszty związane z członkostwem w ESU 4.1 Delegacja zagraniczna udział Przewodniczącej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Karoliny Pietkiewicz w 26 Europejskim Konwencie Studentów, , Wilno, Litwa Podczas Konwentu delegaci z samorządów studenckich krajów zrzeszonych w ESU (European Students Union Europejska Unia Studentów) zaproponowali treść deklaracji, oceniającej publikację wydaną przez Komisję Europejską pt. Communication in European Higher Education in the World. 4.2 Delegacje zagraniczne udział Przewodniczącego PSRP Piotra Müllera oraz Przewodniczącej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Karoliny Pietkiewicz w spotkaniu ESU na temat polityki UE w zakresie jakości kształcenia oraz udział w konferencji projektu QUEST (Quest for Quality for Students), , Bruksela, Belgia. Udział delegatów PSRP w ramach tego spotkania wiąże się z aktywną działalnością Parlamentu Studentów RP na forum międzynardowym oraz systematycznym zwiększaniu roli polskiej reprezentacji w ramach European Students Union. 4.4 Pozycja obejmuje koszty związane z udziałem Przewodniczącego PSRP Piotra Müllera oraz Przewodniczącej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Karoliny Pietkiewicz w 65. Board Meeting ESU w Zagrzebiu (Chorwacja), tj. opłata konferencyjna, zakup dwóch biletów lotniczych Warszawa Zagrzeb Warszawa, dwie delegacje zagraniczne ( ). 65. Board Meeting ESU był oficjalnym spotkaniem przedstawicieli studentów ze wszystkich państw zrzeszonych w ramach European Students Union. 4.5 Koszt biletu lotniczego Bruksela-Warszawa-Bruksela dla przedstawicielki ESU, członkini Executive Committee, Elin Blomqvist na Galę wręczenia Nagród Środowiska Studenckiego ProJuvenes ( , Warszawa). Dla zwiększenia rangi Gali Nagród Środowiska Studenckiego ProJuvenes został zaproszony reprezentant ESU, dzięki czemu podkreślona została również rola działań na arenie międzynarodowej Parlamentu Studentów RP. 5. Udział w konferencjach i wizytach zagranicznych (poza ESU) 5.1 Delegacja zagraniczna w związku z prowadzeniem przez Przewodniczącą Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Karolinę Pietkiewicz szkolenia z zakresu projektów międzynarodowych i pozyskiwania środków europejskich dla organizacji studenckich na Białorusi, , Mińsk, 8

9 Białoruś. Współpraca z organizacjami studenckimi na Białorusi ma bardzo duże znaczenie, ponieważ dochodzi do wymiany doświadczeń i praktyk, a także Parlament Studentów RP może wspierać poprzez szkolenia i prelekcje wschodnich sąsiadów swoim dotychczasowym doświadczeniem. 5.2 Koszty udziału Przewodniczącej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Karoliny Pietkiewicz w konferencji PI-Net o etyce w badaniach naukowych oraz spotkaniu organizacji studenckich z krajów zrzeszonych w Grupie Wyszehradzkiej, , Budapeszt, Debreczyn, Węgry, tj. delegacja zagraniczna, zakup biletu lotniczego, opłata za bagaż. Parlament Studentów RP jako reprezentant społeczności studenckiej z Polski deleguje swojego przedstawiciela na spotkania organizacji studenckich z państw zrzeszonych w Grupie Wyszehradzkiej. Służy to zwiększeniu współpracy międzynarodowej pomiędzy studentami, a także wymianie doświadczeniem i praktykami z poszczególnych państw. 6. Materiały i usługi informacyjne i promocyjne Wydatki w tej pozycji obejmują: opłaty miesięczne za usługę monitorowania mediów (tradycyjnych i elektronicznych) pod kątem obecności PSRP (pozycja 6.1) - wykupienie obsługi monitorowania mediów jest wydatkiem niezbędnym dla lepszego funkcjonowania działalności promocyjnej i medialnej organizacji; projekt, skład i druk (nakład 1000 egzemplarzy) Gazety Studenckiej PSRP (pozycja 6.2); zakup aplikacji do głosowania przez portal Facebook do Nagrody "ProJuvenes" (pozycja 6.3); tabliczki pamiątkowe dla nominowanych do Nagrody ProJuvenes (pozycja 6.4); materiały promocyjne, tj. smycze reklamowe, znaczki metalowe z logotypem PSRP, teczki konferencyjne oraz wizytowniki z logotypem PSRP, bluzy z logotypem PSRP dla członków władz statutowych oraz zakup kartek okolicznościowych z życzeniami (pozycja 6.5) w ramach każdej pozycji dokonywano rozeznania wśród możliwych ofert i wybierano najkorzystniejszą pod względem ceny i jakości oferowanej usługi; opłata za serwer i domeny psrp.org.pl (pozycja 6.6). 7. Koszty utrzymania biura (czynsz, media, utrzymanie, sprzęt elektroniczny) Wydatki w tej pozycji obejmują: koszty utrzymania tablicy informacyjnej PSRP przed wejściem do budynku (pozycja 7.1); koszty sprzątania biura PSRP oraz koszty prania pościeli wykorzystywanej przy noclegach w biurze (pozycja 7.2); zakup środków czystości na potrzeby biura PSRP (pozycja 7.3); zakup zbiorników wody do dystrybutora wody wykorzystywanym przez pracowników biura oraz podczas posiedzeń organów PSRP (pozycja 7.4); koszty wynajmu biura oraz opłat za gospodarowanie odpadami w okresie sierpień grudzień, wpłata kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu (konieczność jej wpłaty wynikała z podpisania przez PSRP bezpośredniej umowy na najem lokalu, wcześniej lokal był wynajmowany przez Fundację PSRP umowa wygasła, wynajęcie bezpośrednio 9

10 przez PSRP wymagało wpłaty kaucji) oraz opłaty notarialnej związanej z podpisaniem umowy o najmu lokalu (pozycja 7.5); koszty energii elektrycznej wykorzystywanej w biurze PSRP (pozycja 7.6); zakup sprzętu elektronicznego na wyposażenie biura PSRP, w tym: ekspres do kawy (zakup ekspresu był niezbędny dla ograniczenia kosztów przerw kawowych podczas posiedzeń organów statutowych oraz spotkań organizacyjnych), cztery notebooki, dwa monitory, modem, komputer PC, projektor, kable do monitorów, przedłużacze, tablet, klawiatura, głośniki oraz etui na wymienione sprzęty, cyfrowy aparat fotograficzny, telewizor 21 cali (telewizor jest jednocześnie monitorem do komputera stacjonarnego, dzięki czemu jest używany zgodnie z zapotrzebowaniem biura PSRP, ponadto podczas spotkań używany jest do bezprzewodowego wyświetlania prezentacji multimedialnych telewizor wyposażony jest w wifi) (pozycja 7.7); montaż tablic suchościeralnych, zakup oraz wymiana zamków, dorobienie dodatkowych kluczy do drzwi wejściowych do budynku (pozycja 7.8); zakup mebli (stoliki, regały, kanapa, stół) i naczyń, wykorzystywanych podczas posiedzeń władz statutowych oraz komisji (pozycja 7.9). 8. Materiały biurowe i serwis Wydatki w tej pozycji obejmują: obsługę serwisową urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta znajdującego się w biurze PSRP, opłaty naliczane miesięcznie obejmujące wymiana tonerów, konserwację, pomoc techniczną (pozycja 8.1); zakup materiałów papierniczych i biurowych (papier, koperty, półki na dokumenty, segregatory, zszywacze, organizery, przekładki, markery, oznaczniki, post-it, papier ozdobny, zszywki, kosz na papier, niszczarka do dokumentów, kieszonki do identyfikatorów, klej, tonery do drukarek) (pozycja 8.2). 9. Usługi pocztowe i transportowe Zakup znaczków pocztowych krajowych i zagranicznych (pozycja 9.1) oraz transport mebli (pozycja 9.2). Znaczki pocztowe zostały zakupione na cele wysyłek pocztowych do wszystkich uczelni w kraju, w związku ze wzmożoną działalnością organizacji i potrzebą szerokiego dotarcia z informacją dotyczącą prowadzonych projektów. Dotyczy to między innymi wdrażania projektu monitorowania umów, regulaminów i decyzji prowadzonego przez Komisję Prawną PSRP. 10. Usługi telefoniczne i internetowe 10.1 Koszty związane z użytkowaniem telefonów komórkowych (3 numery) oraz telefon stacjonarny. Telefony są do dyspozycji członków władz statutowych i pracowników biura Koszty związane z abonamentem na usługi internetowe w biurze PSRP w miesiącach lipiecwrzesień oraz doładowania Internetu mobilnego do dyspozycji członków władz statutowych. 10

11 10.3 Zakup kredytów na wysyłkę newslettera mailowego i sms-owego. Parlament Studentów RP wdraża aktywną politykę informacyjną z dotarciem do wszystkich potencjalnych zainteresowanych, w związku z czym uruchomione zostały regularne newslettery mailowe oraz smsowe. W bazach subskrybentów znajdują się reprezentanci studentów w organach samorządów studenckich z całej Polski, a każdy zainteresowany informacjami od Parlamentu Studentów RP może dopisać się do bazy poprzez wypełnienie formularza na oficjalnej stronie organizacji. 11. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło W sprawozdaniu wykazane są wszystkie wypłacone środki na wynagrodzenia w IV kwartale, które nie są uwzględnione w innych pozycjach. Pozycja uwzględnia koszty z tytułu umów zlecenia dotyczących m.in. prac biurowych, obsługi dokumentacji finansowej PSRP, aktualizacji bazy samorządów studenckich, prowadzenia szkoleń, współorganizacji konferencji, odpowiadania na zapytania mailowe trafiające do PSRP, analizy skarg studentów dotyczących praw studenta, przygotowywania pism sądowych, programu monitoringu przestrzegania prawa przez uczelnie wyższe, obsługi biura prasowego PSRP. Wszystkie osoby zatrudnione przez PSRP funkcjonują w ramach Biura PSRP, którego częścią mogą być inne komórki w tym Biuro Prasowe, Biuro Prawne. Stosowana nomenklatura ma jedynie charakter porządkujący. Dokonano wypłaty następujących środków (zestawienie określa czas wypłaty, a nie czas wykonania zlecenia lub dzieła): Październik: Cztery umowy zlecenia po 600 zł brutto, jedna umowa zlecenia 2920 zł brutto, jedna umowa zlecenia 2400 zł brutto. Listopad: Jedna umowa zlecenia 2920 zł brutto, jedna umowa zlecenia 2400 zł brutto. Grudzień: Cztery umowy zlecenia po 600 zł brutto, jedna umowa zlecenia 2400 zł brutto, jedna umowa zlecenie 2400 zł brutto (z czego faktyczny wypłacono 2184 zł tj. kwotę netto i podatek, składka na ZUS została opłacona w styczniu 2014) jedna umowa zlecenia 2920 zł brutto, jedna umowa zlecenia 1752 zł brutto, jedna umowa zlecenia 1168 zł brutto, jedna umowa zlecenia 4206 zł brutto (umowa za zlecenie trzymiesięczne). 11

12 12. Środki finansowe przyznawane przewodniczącemu Pozycja obejmuje środki przyznawane zgodnie ze Statutem PSRP przewodniczącemu. Pozycja obejmuje także podatek dochodowy z tego tytułu. 13. Opłaty bankowe i księgowe 13.1 Opłaty księgowe sierpień grudzień Opłaty bankowe związane z prowadzeniem konta. III - Wyjaśnienia dodatkowe: Zawarta w niektórych pozycjach rozpiętość dni w datach delegacji w stosunku do daty samego wydarzenia wskazanego w sprawozdaniu wynika z przyjazdu lub wyjazdu osoby delegowanej w miejsce do jakiego został delegowany w innych dniach niż wynika (przed lub po wydarzeniu), delegacje natomiast zostały sporządzone zgodnie z treścią biletów wpisaniu w druk delegacji właśnie dat tych przejazdów. Należy podkreślić, że takie sytuacje nie generują dodatkowych kosztów i najczęściej wynikają z wielogodzinnych podróży do i z miejsc posiedzeń organów statutowych. Przejazd samochodem w pozycjach 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.18 wynika z konieczności dowozu osób o odpowiedniej porze na miejsce wydarzenia. Ponadto pragniemy zaznaczyć, że przy delegacjach samochodowych stosujemy zasady opisane w punkcie IV. 10 Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych PSRP zawartej w Zarządzeniu Przewodniczącego PSRP nr 4/2013 z 20 marca 2013 roku w sprawie obiegu dokumentów finansowo-księgowych, czyli - koszty będą ustalane w oparciu o tabelę opłat za bilety jednorazowe PKP Ex, EIC według taryfy ekspresowej zamieszczone na Wymieniona tabela określa cenę biletu za przejechanie określonej liczby kilometrów. Koszty przejazdu osób posiadających ulgi ustawowe wyliczane będą z ich zastosowaniem. W związku z tym Parlament Studentów RP rozliczając delegacje samochodowe nie generuje większych kosztów niż odpowiednie wartości kosztu przejazdu 2 klasą PKP na danym odcinku. W delegacjach zagranicznych w punktach 4 i 5 uwzględniono ryczałty, diety oraz dietę hotelową (4.2.2) przysługujące osobom delegowanym w podróż zagraniczną określonych w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 12

13 Koszty delegacji (poz. 3.34, 3.35, 3.36) dotyczące I kwartału zostały pokryte w IV kwartale ze względu na późne dostarczenie oryginałów biletów do biura Parlamentu Studentów RP przez osobę delegowaną. Koszty ujęte w poz. 4.6 dotyczą zakupu toreb na ramię oraz drobnych upominków dla delegacji z organizacji studenckich w Norwegii, która w ramach międzynarodowej współpracy wizytowała w dniach grudnia 2013 r. Parlament Studentów RP w Warszawie. Wizytacja miała na celu pokazanie Norwegom funkcjonowania samorządu studentów w Polsce. 13

Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011) Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011) W pierwszym kwartale 2011 roku zgodnie z preliminarzem wydatków na 2011

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 23 Departament Finansów..

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2001 Warszawa, kwiecień 2002 Zasady działania krajowego systemu normalizacji reguluje ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 1. Warunki ogólne,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji Ogólne warunki umowy dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą być użyte wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zasady przyznawania i rozliczania dotacji 1 Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji 1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji Ministra Edukacji Narodowej mogą być użyte wyłącznie zgodnie z umową wsparcia lub

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 21 Departament Promocji i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo