Sprawozdanie merytoryczne z działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej IV transza (na okres X XII 2012)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej IV transza (na okres X XII 2012)"

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej IV transza (na okres X XII 2012) W czwartym kwartale 2012 roku zgodnie z preliminarzem wydatków na 2012 rok na działalność statutową Parlamentu Studentów RP została przekazana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego część dotacji w kwocie (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Z poprzedniego okresu rozliczeniowego pozostało 30 zł (trzydzieści złotych) l.p. Rodzaj działalności statutowej zgodnie z preliminarzem koszty różnica I Działalność statutowa organów , ,56 PSRP 1.1 Posiedzenia organów statutowych , ,90 oraz komisji PSRP 1.1 a Zjazd PSRP , , Konferencje statutowe krajowe , , Delegacje , , Koszty związane z członkostwem w ,84-95,84 ESU 1.5 Udział w konferencjach i wizytach , ,03 zagranicznych 1.6 Środki finansowe przyznawane ,00 Przewodniczącemu II Obsługa biura i obsługa , ,56 techniczna 2.1 Materiały informacyjne i , ,15 promocyjne 2.2 Koszty utrzymania biura (czynsz, , ,36 media, meble, prace remontowe) 2.3 Materiały biurowe i serwis , , Usługi pocztowe i transportowe ,19 812, Usługi telefoniczne i internetowe , , Wynagrodzenia pracowników biura , , Opłaty bankowe i księgowe , ,06 Łącznie : , ,00

2 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW 1. Delegacje związane z udziałem przedstawicieli władz statutowych w posiedzeniach organów statutowych oraz komisji PSRP 1) Posiedzenia Rady Studentów: a) XVIII posiedzenie Rady Studentów, 18 lutego 2012, Warszawa; b) XX posiedzenie Rady Studentów, 14 kwietnia 2012, Warszawa; c) XXII posiedzenie Rady Studentów, 12 maja 2012, Warszawa d) XXIII posiedzenie Rady Studentów, 31 czerwca 2012, Kielce e) XXV 19 X posiedzenie Rady Studentów, 27 października 2012, Poznań f) XXVI posiedzenie Rady Studentów, 16 listopada 2012, Warszawa , , g) XXVII posiedzenie Rady Studentów, 15 grudnia 2012, Warszawa ) Posiedzenia komisji PSRP a) Udział w spotkaniu roboczym Komisji Prawnej, , Warszawa (1.3.32, ) b) Udział w posiedzeniu Forum Uczelni Technicznych, , Lublin (1.3.33) c) Udział w posiedzeniu Komisji ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, , Warszawa (1.3.34)

3 3) Rekrutacja ekspertów studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 29 września 2012, Warszawa (1.3.12) 4) Delegacje związane z udziałem przedstawicieli PSRP w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz innych spotkaniach a) Spotkanie przygotowawcze do Zjazdu Grupy Wyszehradzkiej, , Warszawa (1.3.1) b) Udział przedstawicieli PSRP w posiedzeniu Rady Fundacji PSRP, (1.3.2, 1.3.3, 1.3.6) c) Udział przedstawiciela PSRP w Dniach Kół Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, , Wrocław (1.3.4) d) Delegacja przedstawiciela PSRP na szkolenie samorządu studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, , Bydgoszcz (1.3.5) e) Udział w wizycie przygotowawczej i podczas realizacji projektu,,different culture, one goal , Kraków (1.3.30) f) Udział w XX Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym, , Warszawa (1.3.7, ) g) Udział w spotkaniu przygotowawczym do 24 ESC ESU, , Warszawa (1.3.8) h) Udział w IV Studenckim Forum Jakości, , Poznań (1.3.9, ) i) Udział w Forum Dyskusyjnym, , Warszawa (1.3.10) j) Udział w spotkaniu z przedstawicielami studenckiego ruchu naukowego uczelni warszawskich, , Warszawa (1.3.13) k) Udział w Konferencji Inauguracyjnej, , Gdynia (1.3.15, ); spotkanie organizacyjne , Gdańsk (1.3.26) l) Spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia: , Warszawa (1.3.16); , Warszawa (1.3.25), m) Udział w Konferencji,,Samorząd Studencki Know How, , Poznań (1.3.28) n) Udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, , Zielona Góra (1.3.29) o) Udział w spotkaniu organizacyjnym Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, , Lublin (1.3.31)

4 p) Udział w Forum Jakości PKA, , Gdynia (1.3.36) 2. Pozostałe koszty wymagające szczegółowego opisu związane z działalnością statutową organów PSRP 1.1.a XX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PSRP, 30 listopada 2012 r., Warszawa Organizacja Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego wynika z obowiązku statutowego. XX Zjazd odbył się 30 listopada 2012 roku w Warszawie, wzięło w nim udział 150 osób delegaci na Zjazd, członkowie władz statutowych ustępującej kadencji oraz obserwatorzy. W trakcie sesji Zjazdu miało miejsce sprawozdanie z dwuletniej kadencji władz statutowych za okres roku oraz wybory nowych władz statutowych. Suma ujęta w pozycji 1.1a.1 obejmuje koszty noclegu i zakwaterowania delegatów na Zjazd, koszty wynajęcia sali konferencyjnej, w której odbywały się obrady oraz usługę obsługi głosowań z wykorzystaniem systemu elektronicznego Gala Nagród Środowiska Studenckiego PROStudent 2012, 17 listopada 2012 r., Warszawa Gala Nagród Środowiska Studenckiego jest podsumowaniem rocznej współpracy Parlamentu Studentów oraz samorządów studenckich z instytucjami, firmami, organizacjami i osobami związanymi ze środowiskiem akademickim, a także uczelniami, które zapewniają swoim studentom najlepsze warunki kształcenia i możliwości rozwoju poza tokiem studiów. Podczas Gali podsumowane zostały również konkursy III Akademickie Mistrzostwa Polski Autorów Tekstów,,Konfrontacje 2012 oraz,,struna 2012 skierowany do kół naukowych. Koszty ujęte w pozycji są związane z wynajęciem sali Teatru Palladium, w której odbyła się uroczystość, obsługą artystyczną Gali oraz zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia członkom władz statutowych i gościom uczestniczącym w wydarzeniu Forum Dyskusyjne, listopada 2012 r., Warszawa Koszty ujęte w pozycji stanowią opłatę konferencyjną za udział przedstawicieli PSRP (22 osoby) w Forum Dyskusyjnym organizowanym przez Fundację Parlamentu Studentów RP. Tematem przewodnim Forum był,,ruch samorządowy wczoraj i dziś cele, motywacje, perspektywy rozwoju Koszty związane z członkostwem w ESU Wszystkie koszty ujęte w tej pozycji związane są ze stałymi wydarzeniami Europejskiej Unii Studentów: Board Meeting-iem (1.4.1, 1.4.2) Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym oraz Konwentem (1.4.3, 1.4.4) cyklicznym zjazdem unii studenckich odbywającym się w krajach aktualnie sprawujących prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W trakcie tych wydarzeń

5 dyskutowane są najważniejsze problemy środowisk studenckich w Europie, wypracowywane wspólne postulaty i stanowiska oraz ewaluowana linia programowa Europejskiej Unii Studentów. 1.5 Udział w konferencjach i wizytach zagranicznych Ważna częścią działalności Komisji Zagranicznej Parlamentu jest udział w wydarzeniach międzynarodowych organizowanych przez inne związki studenckie oraz inicjowanie własnych projektów integrujących środowiska studenckie z różnych krajów. Koszty ujęte w pozycji dotyczą udziału przedstawiciela PSRP w Forum,, Linking labor market aspirations with content of Higher education "organizowanych przez łotewski związek studentów, które odbyło się w dn września w Rydze. Natomiast pozycja to suma kosztów poniesionych w tym kwartale na przygotowanie oraz ewaluację wymiany Polsko-Rosyjskiej organizowanej przez PSRP. Koszty realizacji projektu, który trwał tydzień i wzięło w nim udział łącznie 30 studentów z Polski i z Rosji pokryte zostały ze środków zewnętrznych. 2.1 Materiały informacyjne i promocyjne Na pozycję tą składają się koszty czynszu za tablicę informacyjną na elewacji budynku, w którym mieści się siedziba PSRP (2.1.1), oraz zakup materiałów promocyjnych(2.1.2) i wizytówek (2.1.3). 2.2 Koszty utrzymania biura W pozycji zostały ujęte koszty czynszu za biuro (2.2.1), dostawy wody (2.2.2), energii elektrycznej (2.2.4) oraz usługi sprzątania biura (2.2.3). Znaczne przekroczenie wydatków w pozycji 2.2 względem planowanych wydatków spowodowane są uiszczeniem zaliczki za czynsz za biuro na poczet miesiąca stycznia. Termin rozliczenia dotacji oraz otrzymania pierwszej transzy dotacji na finansowanie funkcjonowania PSRP nie pozwala na terminowe opłacenie zobowiązań za czynsz w pierwszym miesiącu roku, zaliczka za styczeń została opłacona w grudniu celem uniknięcia odsetek od nieterminowego uiszczenia zobowiązania. 2.3 Materiały biurowe i serwis Na pozycję składają się koszty zakupu drobnego sprzętu (2.3.3), materiałów biurowych i środków czystości (2.3.2) oraz serwis urządzeń biurowych (2.3.1, 2.3.4). 2.4 Usługi pocztowe i transportowe Na pozycje składają się koszty obsługi bieżącej korespondencji (2.4.1, 2.4.3) oraz usługi transportowe związane z działalnością biura PSRP (m.in. transport materiałów biurowych, przewóz mebli lub urządzeń pomiędzy biurem, a innymi miejscami w których odbywają się projekty PSRP). 2.5 Usługi telefoniczne i internetowe

6 Koszty związane z użytkowaniem telefonu stacjonarnego, łącza internetowego, internetów bezprzewodowych (3 sztuki) oraz telefonów komórkowych (5 sztuk). Telefony komórkowe oraz bezprzewodowy są do dyspozycji członków władz statutowych i pracowników biura. 2.6 Wynagrodzenia pracowników biura W sprawozdaniu wykazane są wynagrodzenia wszystkich osób, zatrudnionych w okresie, którego sprawozdanie obejmuje wraz z opłatami wynikającymi z ponoszonych kosztów przez pracodawcę. Dotyczy to zarówno stałych współpracowników PSRP jak również osób wykonujących określone czynności na podstawie umowy o dzieło. W okresie sprawozdawczym w biurze PSRP zatrudnione były dwie osoby w oparciu o umowę o pracę (Dyrektor Biura oraz Dyrektor Biura Prawnego), pozostałe dwie wykonywały w tym okresie prace związane z realizacją zadań PSRP na podstawie umów o dzieło, koszty wynagrodzeń zostały ujęte w pozycji Niektóre czynności dodatkowe związane z obsługą administracyjną biura były wykonywane przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą wynagrodzenie było więc wypłacane w tym przypadku na podstawie rachunku taka forma wykonywania usługi na rzecz biura pozwoliła na zmniejszenie kosztów wynagrodzenia. 2.7 Opłaty bankowe i księgowe Koszty ujęte w tej pozycji dotyczą opłat bankowych (2.7.2) oraz księgowych (2.7.1), Suma ujęta w pozycji obejmuje opłaty księgowe łącznie za 6 miesięcy trzy dotyczące bezpośrednio usług obejmujących okres październik-grudzień i pozostałe trzy ubiegłych miesięcy. Opóźnienia w płatnościach za poprzednie miesiące wynikały z negocjacji prowadzonych z biurem księgowym, a związanych z ponowną analizą i korektą zapisów księgowych wynikającą z uwag biegłej rewident kontrolującej ewidencję księgową w odniesieniu do sprawozdań finansowych PSRP. Wszystkie opóźnienia w płatnościach zostały zrealizowane po realizowaniu przez biuro księgowe zaleceń wynikających z kontroli i nie spowodowały one żadnych odsetek od nieterminowo uiszczonych zobowiązań. 3 Wyjaśnienia dodatkowe: Zawarta w niektórych pozycjach rozpiętość dni w datach delegacji w stosunku do daty samego wydarzenia wskazanego w sprawozdaniu wynika z przyjazdu lub wyjazdu osoby delegowanej w miejsce do jakiego został delegowany w innych dniach niż wynika (przed lub po wydarzeniu), delegacje natomiast zostały sporządzone zgodnie z treścią biletów wpisaniu w druk delegacji właśnie dat tych przejazdów. Należy podkreślić, że takie sytuacje nie generują dodatkowych kosztów i najczęściej wynikają z wielogodzinnych podróży do i z miejsc posiedzeń organów statutowych. W niektórych delegacjach zwrot za podróż następował na podstawie cennika PKP, przelicznik ten jest stosowany zgodnie z procedurą rozliczania delegacji w przypadkach kiedy osoba delegowana dobrowolnie zmieniła środek transportu wskazany przez delegującego lub zagubiła oryginały biletów i nie jest możliwe uzyskanie ich duplikatu.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011) Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011) W pierwszym kwartale 2011 roku zgodnie z preliminarzem wydatków na 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za IV kwartał (okres X-XII 2013) Sprawozdanie finansowe za okres X - XII 2013 (IV

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji Ogólne warunki umowy dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą być użyte wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 1. Warunki ogólne,

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 Załącznik do zarządzenia nr 83 z dnia 26 września 2011 r. Rektora UŚ Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja zatwierdzona w dniu 25 marca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok

Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok 1 Leszek Buller Skarbnik Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Socjologiczne Warszawa, 27 marca 2011 r. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok 1. Wprowadzenie. Sytuacja finansowa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 1. Postanowienia wstępne 1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012

INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012 INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012 W Wydziale Administracyjnym zatrudnionych jest 117 osób, w tym 106 osób na stanowiskach obsługi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2012. Dotacja podmiotowa 37 836 000 zł 24 704 724 zł 2,97 proc. Dotacja na inwestycje

Plan finansowy na rok 2012. Dotacja podmiotowa 37 836 000 zł 24 704 724 zł 2,97 proc. Dotacja na inwestycje Z kosztami wynoszącymi 3 proc. całości wykonanego budżetu Narodowe Centrum Nauki jest jedną z najbardziej efektywnych agencji grantowych świata. Warto się jednak przyjrzeć bliżej strukturze tych kosztów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-4100-04-01/2012 Nr ewid. 38/2012/P/12/044/KGP Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zasady przyznawania i rozliczania dotacji 1 Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji 1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji Ministra Edukacji Narodowej mogą być użyte wyłącznie zgodnie z umową wsparcia lub

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo