Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW"

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za II kwartał (okres IV-VI 2015 r. ) Sprawozdanie finansowe za okres IV-VI 2015 (II kwartał) l.p. Koszty związane z działalnością statutową Wydatkowanie Plan Różnica Posiedzenia organów statutowych PSRP, komisji ,47 zł ,00 zł ,47 zł 1 oraz zespołów roboczych PSRP 2. Konferencje oraz szkolenia ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3. Koszty podróży służbowych 6 938,53 zł 5 500,00 zł ,53 zł 4. Koszty związane z członkostwem w Europejskiej Unii Studentów oraz udziałem w konferencjach i wizytach zagranicznych 6 782,52 zł 5 000,00 zł ,52 zł Materiały i usługi informacyjne i promocyjne, kampanie społeczne, przygotowanie i druk publikacji Koszty utrzymania biura (czynsz, media, meble, sprzęt elektroniczny, prace remontowe) ,94 zł ,00 zł ,94 zł ,46 zł ,00 zł 1 815,54 zł 7. Materiały biurowe i serwis 2 180,18 zł 2 000,00 zł -180,18 zł 8. Usługi pocztowe i transportowe 81,38 zł 1 000,00 zł 918,62 zł 9. Usługi telefoniczne i internetowe 1 485,70 zł 2 500,00 zł 1 014,30 zł 10. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło 11. Środki finansowe przyznawane przewodniczącemu ,94 zł ,00 zł ,06 zł 7 998,00 zł 8 000,00 zł 2,00 zł 12. Opłaty bankowe i księgowe 5 004,71 zł 5 000,00 zł -4,71 zł RAZEM: ,83 zł ,00 zł ,83 zł Strona 1

2 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW I.-Koszty podróży służbowych 1) Posiedzenia Rady Studentów a) II posiedzenie Rady Studentów, r., Kraków pozycje: b) IV posiedzenie Rady Studentów, r., Wrocław pozycje: c) V posiedzenie Rady Studentów, r., Gliwice pozycje: d) VI posiedzenie Rady Studentów, r., Poznań pozycja: ) Udział w posiedzeniach komisji PSRP, zespołach roboczych a) Udział w posiedzeniu władz wykonawczych PSRP, r., Warszawa pozycje: b) Udział w posiedzeniu władz wykonawczych PSRP, r., Opole pozycje: c) Udział i organizacja posiedzenia Komisji ds. Ruchu Naukowego PSRP, r., Poznań pozycja: 3.56 d) Udział w spotkaniu dotyczącym Studenckiej Agencji Prasowej, r., Warszawa. Spotkanie miało na celu wstępne omówienie projektu Studenckiej Strona 2

3 pozycja: 3.67 Agencji Prasowej, który zakłada powstanie ogólnopolskiej platformy wymiany informacji studenckiej pozwalającej na rozwój wszelkiego rodzaju mediów studenckich oraz skuteczny kolportaż najważniejszych informacji dotyczących spraw studenckich, tak aby docierały do wszystkich zainteresowanych. e) Przeprowadzenie II etapu rekrutacji do Komisji Prawno-Socjalnej PSRP, r., Warszawa pozycja: ) Koszty podróży służbowych związanych z udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych, szkoleniach i innych spotkaniach a) XXI Krajowa Konferencja PSRP, r., Sypniewo pozycje: b) Udział w konferencji Praktyki studenckie w administracji rządowej w 2015 roku, r., Warszawa. Na zaproszenie Pani Claudii Torres-Bartyzel, Szefa Służby Cywilnej do udziału w konferencji "Praktyki studenckie w administracji rządowej w 2015 roku" skierowane do dyrektorów generalnych urzędów, kierowników lub przedstawicieli instytucji publicznych biorących udział w realizacji programu praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 roku oraz reprezentantów uczelni wyższych i organizacji studenckich, również Parlament Studentów rzeczypospolitej Polskiej delegował swoich przedstawicieli celem zabrania głosu co do faktycznej wartości praktyk studenckich, również tych przygotowywanych przez jednostki administracji publicznej. Niezwykle istotnym z perspektywy środowiska studenckiego była możliwość wysłuchania wystąpień omawiających cele, zasady oraz oczekiwane efekty praktyk studenckich w administracji rządowej. Co więcej, zabrane głosu w dyskusji dotyczącej praktyk studenckich, jako elementu kształcenia i przygotowania studentów do wyzwań rynku pracy oraz próba udzielenia odpowiedzi na pytanie Czego oczekują uczelnie po praktykach w administracji rządowej? z pewnością sprowokuje środowisko studenckie, za pośrednictwem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, do rozpoczęcia jeszcze aktywniejszej dyskusji na polu wypracowania dobrych praktyk z zakres przygotowywania studentów do wejścia na rynek pracy. Ponadto zabranie przez przedstawicieli PSRP wyraźnego głosu w dyskusji dotyczącej organizowania efektywnej praktyki studenckiej bez wątpienia przyniesie wymierny skutek w postaci jeszcze bliższej współpracy z poszczególnymi jednostkami administracji publicznej w celu udoskonalenia realnie wartościowych programów i zasad Strona 3

4 regulujących często iluzoryczne praktyczne przygotowanie do pełnienia najważniejszych funkcji publicznych w państwie. pozycje: c) Udział w IV Ogólnopolskiej konferencji pt. Pomoc Materialna dla studentów i doktorantów, r., Toruń pozycja: 3.60 d) Udział w Forum Jakości PKA, r., Gdynia pozycja: 3.57 e) Udział w VIII Europejskim Kongresie Gospodarczym, r., Katowice. Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów zewnętrznych PSRP uczestniczył w Katowicach w debacie pt. "Młodzi Liderzy o przyszłości Europy" podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wspólnie z przedstawicielami organizacji działających na rzecz ludzi młodych, Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - prof. Wiesławem Banysiem oraz przedstawicielami biznesu podejmowali rozmowy, które miały na celu określić sytuację ludzi młodych na rynku pracy, wyznaczyć kierunki rozwoju, podjąć próbę diagnozy młodego pokolenia w Europie oraz wymianę dobrych praktyk na rzecz wspólnych działań. Parlament Studentów RP uczestniczył w Kongresie, jako ustawowy przedstawiciel studentów oraz największa organizacja studencka w Polsce. pozycja: 3.68 f) Udział w posiedzeniu Forum Uczelni Technicznych, r., Bydgoszcz pozycja: 3.61 g) Udział w posiedzeniu KRUP, r., Szczecin pozycja: 3.63 h) Udział w posiedzeniu plenarnym KRASP, r., Łódź pozycja3.64 i) Udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (w dniach oraz ), Warszawa pozycje: 3.62, 3.65 Strona 4

5 j) Udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, r., Warszawa pozycja: 3.66 k) Przeprowadzenie szkolenia nt. budowania relacji w środowisku studenckim dla samorządu studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ( r., Poznań) oraz dla Forum Studentów Uczelni Artystycznych ( r., Szczecin). Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów zewnętrznych w ramach swoich kompetencji przeprowadził szkolenie na rzecz samorządowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyło się ono na prośbę przewodniczącej Parlamentu Samorządu Studentów UAM. Szkolenie w formie warsztatowej zostało przeprowadzone dla przedstawicieli PSS UAM oraz wydziałowych rad samorządu. Miało ono na celu zebranie dotychczasowych doświadczeń z zakresu relacji akademickich oraz uporządkowaniu i wypracowaniu nowych form współpracy ze studentami, władzami uczelni oraz pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi uczelni. Spotkanie pozwoliło także przedyskutować bieżące działania PSRP oraz przedstawić informacje w ramach działalności instytucji szkolnictwa wyższego (MNiSW, RGNiSW, KRASP, KRUP, PKA). Drugie szkolenie natomiast odbyło się dla Forum Studentów Uczelni Artystycznych. Jest to jedna z największych Komisji Branżowych PSRP, zrzeszającej blisko 20 uczelni z całego kraju. Szkolenie było odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie odnośnie poszerzenia wiedzy na temat budowy oferty współpracy oraz budowania relacji z partnerami biznesowymi, co ma przełożenie na realizację projektów na rzecz środowiska akademickiego uczelni artystycznych. W trakcie Zjazdu Komisji Branżowej PSRP odbyło się szkolenie z zakresu komponowania oferty sponsorskiej zarówno dla Komisji, jak i poszczególnych samorządów studenckich oraz budowy relacji z partnerami organizacji. Szkolenie miało formę warsztatową. Łącznie w szkoleniu wzięło udział około 30 osób z samorządów studenckich z całej Polski. pozycja: 3.48 l) Przeprowadzenie szkolenia nt. promocji i informacji organów samorządów studentów dla samorządu studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, r., Poznań. Szkolenie to zostało przeprowadzone na potrzeby zwiększenia kompetencji Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Było ono częścią szkoleń dla nowych samorządowców. Zakładało nabycie kompetencji z zakresu public relations, biura medialnego, komunikacji z mediami, stworzenia bazy dziennikarzy lokalnych, wystąpień publicznych oraz dystrybucji informacji kanałami alternatywnymi. pozycja: 3.49 Strona 5

6 m) Przeprowadzenie szkolenia nt. narzędzi IT przydatnych w pracy działaczy samorządów dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego ( r. Rzeszów) oraz udział w XXV Zjeździe Komisji PWSZ ( r., Piła). Podstawowym celem szkolenia "Zarządzanie czasem i projektami z wykorzystaniem narzędzi IT " było podniesienie poziomu wiedzy studentów w zakresie praktycznego zastosowania aplikacji mobilnych i wybowych w działalności studenckiej oraz życiu prywatnym. Podczas szkolenia zostały również poruszone zagadnienia bezpieczeństwa informacji, zasad funkcjonowania sieci Internet oraz tworzenia wizerunku organizacji i swojego w sieci. pozycja: 3.50 n) Przeprowadzenie szkolenia z kwestii prawnych i socjalnych dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego ze spraw prawno-socjalnych, r., Rzeszów pozycja: 3.51 o) Przeprowadzenie szkolenia z kwestii prawnych i socjalnych oraz przeprowadzenie spotkania z samorządem studenckim PWSZ w Koninie, r., Konin pozycja: 3.52 p) Przeprowadzenie szkolenia Kultura Jakości Kształcenia dla Samorządu Studentów Uniwersytetu Opolskiego ( r., Opole) oraz dla studentów Politechniki Wrocławskiej ( r., Wrocław) pozycja: 3.53 q) Przeprowadzenie szkolenia Kultura Jakości Kształcenia dla Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, r., Rzeszów pozycja: 3.54 II - Pozostałe koszty wymagające szczegółowego opisu związane z działalnością statutową organów PSRP 1. Posiedzenia organów statutowych PSRP, komisji oraz zespołów roboczych PSRP Strona 6

7 Wydatki zawarte w pozycji 1.1 dotyczą dwóch posiedzeń władz wykonawczych PSRP. Koszty uwzględniają koszty noclegów oraz wyżywienia (posiedzenie r. Opole) oraz koszty wyżywienia (posiedzenie r., Warszawa).. W pozycji 1.2 uwzględniono koszt organizacji II posiedzenia Rady Studentów, r., Kraków (koszt wyżywienia i noclegu), IV posiedzenia Rady Studentów, r, Wrocław (koszt wyżywienia i noclegu) oraz V posiedzenia Rady Studentów, r., Gliwice (koszt wyżywienia i noclegu). W pozycji 1.3 uwzględniono koszty posiedzeń zespołów roboczych oraz komisji PSRP: Posiedzenie Komisji Mobilności oraz Komisji Ruchu Naukowego, , Poznań (koszt noclegu i wyżywienia) pozycja 1.3.1; Posiedzenie Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, r., Warszawa (koszt noclegu oraz wyżywienia) pozycja 1.3.4; Posiedzenie Komisji ds. Niepełnosprawności, r., Toruń (koszt noclegu i wyżywienia) pozycja 1.3.3; Posiedzenie Komisji Rewizyjnej PSRP, r., Poznań (koszt noclegu) pozycja 1.3.2; Posiedzenie Biura Rzecznika Praw Studenta, r., Warszawa (koszt wydruku materiałów szkoleniowych) posiedzenie miało na celu przeszkolenie dwóch praktykantów przyjętych do biura Rzecznika Praw Studenta na praktyki pozycja Ze względu na duże zainteresowanie studentów działalnością Rzecznika Praw Studenta postanowiono umożliwić odbycie praktyk studenckich w biurze Rzecznika. Ogłoszono rekrutację i spośród wszystkich zainteresowanych studentów, pozytywnie rekrutację przeszły dwie osoby. Praktyki dają możliwość zapoznania się z działalnością Rzecznika Praw Studenta, a także wdrażaniem rozwiązań w trudnych i skomplikowanych sprawach. Ze względu na powagę rozwiązywanych spraw niezbędne było szkolenie z podstawowych zagadnień ustawy prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu ugruntowanie wiedzy praktykantów w celu właściwego ich przygotowania do odbycia praktyk jak również w celu zapewnienia właściwej jakości usług świadczonych przez biuro RPS. Do RPS wpływają liczne zapytania oraz sprawy i niezbędne jest, aby młodzi działacze samorządu studentów uczyli się podczas praktyk rozwiązywania tychże, a następnie dzielili się swoją wiedzą dalej. Jest to wpisane w działalność statutową organizacji, dotyczącą pomocy studentom oraz działalności szkoleniowej. Praktykanci nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę, dlatego też koszt organizacji szkolenia wolontariuszy pokrył Parlament Studentów RP. W pozycji 1.4 uwzględniono koszt noclegu i wyżywienia przy organizacji posiedzenia informacyjno-szkoleniowego ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji akredytacyjnej, r., Warszawa. Strona 7

8 W pozycji 1.5 uwzględniono koszty zakup artykułów spożywczych na potrzeby posiedzeń w biurze Parlamentu Studentów RP. 2. Konferencje oraz szkolenia W pozycji 2.1 uwzględniono koszty związane z realizacją XXI Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, marca 2015 r., w Sypniewie (powiat złotowski, województwo wielkopolskie). Coroczna Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP odbyła się w tym roku w Sypniewie (powiat złotowski). Uczestniczyło w niej blisko 500 osób z ponad 100 uczelni w kraju. Wzięli oni udział w serii warsztatów i paneli dyskusyjnych, których łącznie zorganizowano ponad 30. Patronami honorowymi wydarzenia byli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundacja Rektorów Polskich. Uwzględnione w pozycji koszty dotyczą wdrożenia systemu recepcji i kontroli dostępu uczestników na XXI Krajową Konferencję PSRP w domenie konferencjapsrp.org.pl (pozycja 2.1.2) oraz opłaty za nocleg i wyżywienie 56 organizatorów, wolontariuszy, gości i prelegentów (pozycja 2.1.1). W pozycji 2.2. uwzględniono koszt udziału dwóch osób, Mateusza Mrozka Przewodniczącego PSRP oraz Ariela Wojciechowskiego, Przewodniczącego Komisji ds. Kontaktów Zewnętrznych, w Zjeździe Forum Uniwersytetów Polskich, 6-8 marca 2015 r., Katowice. W pozycji 2.3 uwzględniono udział jednej osoby, Macieja Kochańskiego Przewodniczącego Komisji ds. Promocji i Informacji, w Zjeździe Forum Uniwersytetów Polskich, 5-7 czerwca 2015 r., Białystok. W pozycji 2.4 uwzględniono koszt udziału dwóch osób, Justyny Rokity Rzecznika Praw Studenta oraz Piotra Gutowskiego Przewodniczącego Komisji Socjalno-Prawnej, w IV Ogólnopolskiej konferencji pt. Pomoc Materialna dla Studentów i doktorantów, 1-3 czerwca 2015 r., Toruń. W pozycji 2.5 uwzględniono udział dwóch osób, Mateusza Mrozka Przewodniczącego PSRP oraz Jakuba Waszaka, Przewodniczącego Komisji ds. Niepełnosprawności, w XII Ogólnopolskim Spotkaniu Studentów Niepełnosprawnych, DATA, Kraków. 4. Koszty związane z członkostwem w Europejskiej Unii Studentów oraz udziałem w konferencjach i wizytach zagranicznych W pozycji 4.2 uwzględniono udział dwóch osób (Adam Gajek, Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Mateusz Karpiński, Pełnomocnik ds. Mobilności) w konferencji "Rola liderów we współczesnym świecie" organizowanej przez NUIS oraz Tafnit - organizacje studenckie z Izraela, , Tel-Aviv (Izrael). W pozycji uwzględniono koszty opłaty konferencyjnej. Konferencja organizowana była przez NUIS - unię studencką z Izraela oraz Tafnit - organizację pozarządową. Konferencja miała na celu debatę o roli liderów w dzisiejszym świecie z punktu widzenia społeczeństwa, Strona 8

9 będącego w stanie wojny. Konferencja byłą również przygotowaniem do Konferencji ministerialnej nt procesu bolońskiego. W pozycji 4.1 uwzględniono udział dwóch osób w 29 Europejskiej Konwencji Studentów, r., Ryga (Łotwa). W wydarzeniu wzięli udział: Adam Gajek, Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Mateusz Karpiński, Pełnomocnik ds. Mobilności. Tematem konwencji był wymiar społeczny edukacji. Podczas konferencji podzielono się doświadczeniem poszczególnych organizacji w społecznych i socjalnych kwestiach, jak również omówiono przygotowanie narodowych strategii na temat wymiaru społecznego poszczególnych państw. W pozycji 4.3. uwzględniono udział dwóch osób w 68 Board Meeting Europejskiej Unii Studentów, r., Erywań (Armienia). W wydarzeniu wzięli udział: Adam Gajek, Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Mateusz Karpiński, Pełnomocnik ds. Mobilności. Najważniejszym spotkaniem w roku bieżącym była VXVIII Board Meeting ESU w Erywaniu w Armenii odbywający się w dniach 7-12 maja.. Wśród ważniejszych dokumentów przyjęto także Strategię Ochrony Praw Człowieka i Solidarności ESU. ESU zajęło się przygotowaniem dokumentu, prezentującego wspólnego stanowisko wobec zbliżającej się konferencji ministerialnej poświęconej kształtowi szkolnictwa wyższego w Europie. Był to również zjad wyborczy, gdzie udało się wybrać reprezentantkę Polski do ciał wykonawczych organizacji. W pozycji 4.4 uwzględniono koszt biletów kolejowych jednej osoby w udziale w III Zjeździe V4Plus Student Alliance, 30 kwietnia 3 maja 2015 r. w Brnie w Czechach. III Zjazd V4Plus Student Alliance w Brnie w Czechach miał miejsce w dniach 30 kwietnia 3 maja. Poprzedził on bezpośrednio Board Meeting w Erywaniu. Obecni na zjeździe reprezentacji organizacji z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii ustalili wspólne cele na Board Meeting ESU. Działanie takie jest niezbędne dla sprawniejszego działania podczas konferencji. Dzięki temu prezentując stanowiska wszystkich organizacji porozumienia, negocjowanie poszczególnych kwestii pozostawało spójne i bezproblemowe. Pozycja 4.5 dotyczy kosztów udziału przedstawiciela Europejskiej Unii Studentów w XXI Krajowej Konferencji PSRP. Obejmuje koszty biletów lotniczych. Z ramienia ESU w konferencji wzięła udział Melanie Fröhlich, Koordynatora ds. Równości w Europejskiej Unii Studentów (ESU). Wcześniej była ekspertem DAAD ds. procesu bolońskiego, a podczas konferencji poprowadziła szkolenie nt. problemu integracji społecznej wśród studentów. 5. Materiały i usługi informacyjne i promocyjne, kampanie społeczne, przygotowanie i druk publikacji Wydatki w tej pozycji obejmują: Strona 9

10 opłaty miesięczne za usługę analizowania i monitorowania mediów (tradycyjnych i elektronicznych) pod kątem obecności PSRP (pozycja 5.1) - wykupienie obsługi monitorowania mediów jest wydatkiem niezbędnym dla lepszego funkcjonowania działalności promocyjnej i medialnej organizacji; koszty związane z obsługą biura prasowego PSRP - usługi z zakresu prowadzenia komunikacji społecznej Parlamentu Studentów RP (prowadzenie strony internetowej i kanałów społecznościowych PSRP, przygotowywanie newslettera PSRP, tworzenie tekstów promocyjnych) (pozycja 5.3); koszt obsługi fotograficznej XXI Krajowej Konferencji PSRP dokumentacja fotograficzna wydarzenia, wykonanie grupowego zdjęcia uczestników, a także zdjęć pamiątkowych uczestników. W ramach kosztu uwzględniono również wypożyczenie dodatkowego oświetlenia niezbędnego do wykonania sesji fotograficznej (pozycja 5.6); koszt usług graficznych, obejmujących prace dotyczące XXI Krajowej Konferencji PSRP przygotowanie mapy ośrodka, skład broszury konferencyjnej, przygotowanie projektów opasek, identyfikatorów, plansz informacyjnych i standów (pozycja 5.4); koszt wydruku materiałów informacyjnych na V posiedzenie Rady Studentów, r., Gliwice (pozycja 5.2.1); koszt materiałów informacyjnych na XXI Krajową Konferencję PSRP identyfikatorów, broszur konferencyjnych (pozycja 5.2.2) oraz plakatów, bannerów informacyjno-promocyjnych do rozwieszania i wystawy w ośrodku podczas konferencji (pozycje 5.2.2, 5.2.4); koszt przygotowania projektu zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (pozycja 5.2.3). Koszt przygotowania projektu zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (pozycja 5.2.3). W ramach struktury organizacyjnej Parlamentu Studentów RP za koordynację działalności prawnej PSRP odpowiada członek Rady Wykonawczej, Przewodniczący Komisji Socjalno-Prawnej, który jest studentem prawa. Stosowana nomenklatura Biura Prawnego ma charakter porządkujący pracę Komisji przy odpowiedziach na zapytania studentów i działaczy samorządu studenckiego. Często odpowiedzi udzielają członkowie Komisji Socjalno- Prawnej, będący równocześnie studentami, a nomenklatura Biura Prawnego pozwala na określenie zakresu działań danych osób. Natomiast wszyscy pracujący w ramach tejże komisji są studentami, interesującymi się tematyką prawa o szkolnictwie wyższym i chcącymi się dokształcać w tym zakresie, także w obszarze spraw socjalnych. W celu profesjonalizacji działań Parlamentu Studentów RP w zakresie nowelizacji podjęto decyzję o zleceniu obsługi prawnej w tym konkretnym zakresie podmiotowi zewnętrznemu dysponującemu Strona 10

11 zawodowymi prawnikami, a nie tylko studentami prawa, jak w przypadku Komisji Prawno-Socjalnej PSRP. koszt opłacenia domen administrowanych przez Parlament Studentów RP v4plus.pl, lepszepraktyki.pl, psrp.edu.pl, projuvenes.pl oraz koszt opłaty za serwer PSRP (pozycja 5.5). 6. Koszty utrzymania biura (czynsz, media, meble, sprzęt elektroniczny, prace remontowe) Wydatki w tej pozycji obejmują: koszty utrzymania tablicy informacyjnej PSRP przed wejściem do budynku (pozycja 6.5); koszty sprzątania biura PSRP oraz zakup środków czystości (pozycja 6.4); zakup zbiorników wody do dystrybutora wody wykorzystywanym przez pracowników biura oraz podczas posiedzeń organów PSRP (pozycja 6.7); koszty wynajmu biura (pozycja 6.1); koszty mediów w biurze PSRP (pozycja 6.2); zakup sprzętu elektronicznego (pilotów do prezentacji multimedialnych oraz tonerów do dwóch drukarek) oraz licencji (do programu księgowego Symfonia oraz do programu GoToMeeting umożliwiającego dodatkowe posiedzenia władz wykonawczych drogą elektroniczną) (pozycja 6.3) oraz prace remontowe uwzględniające wymianę zepsutego zamka do biura PSRP (pozycja 6.6). 7. Materiały biurowe i serwis Wydatki w tej pozycji obejmują: zakup materiałów papierniczych i biurowych do biura PSRP (pozycja 7.1)oraz koszty wizytówek Rzecznika Praw Studenta (pozycja 7.2). 8. Usługi pocztowe i transportowe W ramach usług transportowych (pozycja 8.2) uwzględniono koszty wysyłki materiałów promocyjnych i informacyjnych Parlamentu Studentów RP zgodnie z zamówieniami i zapotrzebowaniem samorządów studenckich w kraju. 9. Usługi telefoniczne i internetowe 9.1 Koszty związane z użytkowaniem telefonów komórkowych oraz telefon stacjonarny. Telefony są do dyspozycji członków władz statutowych i pracowników biura. 9.2 Koszty związane z abonamentem na usługi internetowe w biurze PSRP oraz doładowania Internetu mobilnego do dyspozycji biura PSRP oraz władz PSRP. 10. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło W sprawozdaniu wykazane są wszystkie wypłacone środki na wynagrodzenia w II kwartale, które nie są uwzględnione w innych pozycjach. W II kwartale 2015 roku Strona 11

12 w Biurze PSRP była jedna osoba zatrudniona na umowę o pracę, a reszta osób zatrudniona była na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło. Wszystkie osoby zatrudnione przez PSRP funkcjonują w ramach Biura PSRP, którego częścią są inne komórki w tym Biuro Prasowe, Biuro Prawne. Stosowana nomenklatura ma jedynie charakter porządkujący. Dokonano wypłaty następujących środków (miesiąc dotyczy terminu wypłaty): Kwiecień: Lista płac za marzec (2700 zł netto) oraz: Maj: jeden rachunek do umowy zlecenia 500 zł netto za rachunek (prowadzenie szkoleń w ramach projektu Podnoszenie świadomości prawnej samorządów studenckich w Polsce; przeprowadzenie szkoleń na konferencjach polskich samorządów studenckich; odpowiadanie na zapytania mailowe związane ze sprawami prawnymi; przygotowywanie projektów opinii prawnych; współorganizacja konferencji, debat oraz seminariów realizowanych przez PSRP); jeden rachunek do umowy zlecenia 2024 zł netto za rachunek (udzielanie (drogą elektroniczną) porad prawnych dotyczących spraw związanych ze szkolnictwem wyższym, które przesyłane są na adres Rzecznika Praw Studenta przygotowywanie bieżących zestawień spraw wpływających na adres uwzględniających rodzaj sprawy oraz zakres udzielonej pomocy prawnej; przygotowywanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań zbiorczych z wyżej wskazanych spraw; przygotowywanie pism z interwencjami do uczelni lub organów władzy publicznej oraz pism sądowych dotyczących spraw wpływających do Rzecznika Praw Studenta.) jeden rachunek do umowy zlecenia 500 zł netto za rachunek (prowadzenie szkoleń w ramach projektu Kultura Jakości Kształcenia; przeprowadzenie szkoleń na konferencjach polskich samorządów studenckich; odpowiadanie na zapytania mailowe związane z dydaktyką i jakością kształcenia; współorganizacja konferencji, debat oraz seminariów realizowanych przez Parlament Studentów RP) jeden rachunek do umowy zlecenia 300 zł netto za rachunek (Koordynacja Ekspertów studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej) jeden rachunek do umowy zlecenia 500 zł netto za rachunek (przygotowanie 20- lecia PSRP; przygotowanie posiedzeń Rady Studentów w kwietniu, maju oraz czerwcu; odpowiadanie na zapytania mailowe związane z prowadzonymi projektami; organizacja konferencji, debat oraz seminariów realizowanych przez Parlament Studentów RP.) Lista płac za kwiecień (2700 zł netto) oraz: Strona 12

13 jeden rachunek do umowy zlecenia 500 zł netto za rachunek (stworzenie bazy kontaktów z mediami regionalnymi i akademickimi; redagowanie Magazynu PSRP; pełnienie obowiązków rzecznika prasowego PSRP; koordynowanie działań prasowych, medialnych i promocyjnych; współorganizacja konferencji, debat oraz seminariów realizowanych przez PSRP); jeden rachunek do umowy zlecenia 500 zł netto za rachunek (koordynacja programu Koordynatorów Regionalnych Parlamentu Studentów RP; współpraca z Komisjami Branżowymi PSRP i porozumieniami lokalnymi samorządów studenckich; reprezentowanie PSRP w wyznaczonych ciałach kolegialnych; współorganizacja konferencji, debat oraz seminariów realizowanych przez PSRP);) Czerwiec: Lista płac za maj (2 501,00 zł netto) oraz: jeden rachunek do umowy zlecenia 500 zł netto za rachunek (koordynacja programu Koordynatorów Regionalnych Parlamentu Studentów RP; współpraca z Komisjami Branżowymi PSRP i porozumieniami lokalnymi samorządów studenckich; reprezentowanie PSRP w wyznaczonych ciałach kolegialnych; współorganizacja konferencji, debat oraz seminariów realizowanych przez PSRP);) jeden rachunek do umowy zlecenia 500 zł netto za rachunek (prowadzenie szkoleń w ramach projektu Kultura Jakości Kształcenia; przeprowadzenie szkoleń na konferencjach polskich samorządów studenckich; odpowiadanie na zapytania mailowe związane z dydaktyką i jakością kształcenia; współorganizacja konferencji, debat oraz seminariów realizowanych przez Parlament Studentów RP) jeden rachunek do umowy zlecenia 500 zł netto za rachunek (stworzenie bazy kontaktów z mediami regionalnymi i akademickimi; redagowanie Magazynu PSRP; pełnienie obowiązków rzecznika prasowego PSRP; koordynowanie działań prasowych, medialnych i promocyjnych; współorganizacja konferencji, debat oraz seminariów realizowanych przez PSRP); jeden rachunek do umowy zlecenia 500 zł netto za rachunek (prowadzenie szkoleń w ramach projektu Podnoszenie świadomości prawnej samorządów studenckich w Polsce; przeprowadzenie szkoleń na konferencjach polskich samorządów studenckich; odpowiadanie na zapytania mailowe związane ze sprawami prawnymi; przygotowywanie projektów opinii prawnych; współorganizacja konferencji, debat oraz seminariów realizowanych przez PSRP); jeden rachunek do umowy zlecenia 300 zł netto za rachunek (Koordynacja Ekspertów studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej) Strona 13

14 jeden rachunek do umowy zlecenia 500 zł netto za rachunek (przygotowanie 20- lecia PSRP; przygotowanie posiedzeń Rady Studentów w kwietniu, maju oraz czerwcu; odpowiadanie na zapytania mailowe związane z prowadzonymi projektami; organizacja konferencji, debat oraz seminariów realizowanych przez Parlament Studentów RP.) jeden rachunek do umowy zlecenia 1490,24 zł netto za rachunek (udzielanie (drogą elektroniczną) porad prawnych dotyczących spraw związanych ze szkolnictwem wyższym, które przesyłane są na adres Rzecznika Praw Studenta przygotowywanie bieżących zestawień spraw wpływających na adres uwzględniających rodzaj sprawy oraz zakres udzielonej pomocy prawnej; przygotowywanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań zbiorczych z wyżej wskazanych spraw; przygotowywanie pism z interwencjami do uczelni lub organów władzy publicznej oraz pism sądowych dotyczących spraw wpływających do Rzecznika Praw Studenta.) Koszt podatków oraz składek zdrowotnych wypłaconych w II kwartale związanych z wynagrodzeniem uwzględnionym w pozycji 10 wyniósł łącznie 9 880,70 zł. 11. Środki finansowe przyznawane przewodniczącemu Pozycja obejmuje środki przyznawane zgodnie ze Statutem PSRP przewodniczącemu. Pozycja obejmuje także podatek dochodowy z tego tytułu. 12. Opłaty bankowe i księgowe 12.1 Opłaty bankowe związane z prowadzeniem konta Opłaty księgowe związane z obsługą księgową Parlamentu Studentów RP. III - Wyjaśnienia dodatkowe: Koszty podróży służbowych uwzględniające przejazd samochodem poz. 3.8, 3.29, 3.31, 3.45, 3.63, wynikały z konieczności dowozu osób o odpowiedniej porze na miejsce wydarzenia. Ponadto pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z praktyką z poprzednich lat, przy delegacjach samochodowych stosujemy zasady opisane w punkcie IV. 10 Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych PSRP zawartej w Zarządzeniu Przewodniczącego PSRP nr 4/2013 z 20 marca 2013 roku w sprawie obiegu dokumentów finansowo-księgowych, czyli - koszty będą ustalane w oparciu o tabelę opłat za bilety jednorazowe PKP Ex, EIC według taryfy ekspresowej zamieszczone na Wymieniona tabela określa cenę biletu za przejechanie określonej liczby kilometrów. Koszty przejazdu osób posiadających ulgi ustawowe wyliczane będą Strona 14

15 z ich zastosowaniem. W związku z tym Parlament Studentów RP rozliczając delegacje samochodowe nie generuje większych kosztów niż odpowiednie wartości kosztu przejazdu 2 klasą PKP na danym odcinku. Wszystkie koszty dotyczące zobowiązań z poprzedniego kwartału wynikają z braku płynności finansowej Parlamentu Studentów RP poprzez późne otrzymywanie transz dotacji budżetowej. W związku z tym liczne faktury i delegacje nie są możliwe do uregulowania w terminie. Koszty podróży służbowych uwzględnionych w pozycjach łączą się z podstawową działalnością szkoleniową i informacyjną Parlamentu Studentów RP względem samorządów studenckich. W kosztach w pozycji 10 uwzględniono również koszty związane z wynagrodzeniem za realizację projektu Kultura Jakości Kształcenia. W pozycjach 3.53 oraz 3.54 uwzględniono również koszty podróży służbowych związanych z tym projektem. Projekt Kultura Jakości Kształcenia to szkolenia (z elementami warsztatu) wprowadzające przedstawicieli samorządów studenckich do tematu jakości kształcenia, zaznajomienie ich z dostępnymi narzędziami oraz inspiracja do działania w procesie zapewnienia jakości kształcenia. Oferta w tym zakresie jest prezentowana na stronie PSRP, są również przekazywane za pomocą newslettera oraz mediów społecznościowych. Szkolenie KJK jest zbieżne z statutowymi celami działalności Parlamentu Studentów RP (wspieranie samorządności studenckiej; podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wśród ludzi młodych poprzez działalność informacyjną, naukową, kulturalną, w zakresie szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania i kultury fizycznej). Koszty uwzględnione w pozycji pierwszej "Posiedzenia organów statutowych PSRP, komisji oraz zespołów roboczych" zostały dwukrotnie przekroczone względem zakładanego preliminarza na dany kwartał. Wynika to między innymi z błędnego zamierzenia kosztów organizacji poszczególnych Rad Studentów, które były szacowane na podstawie poprzednich kadencji, kiedy to aktywnie uczestniczyło w posiedzeniach o połowę mniej osób. Obecnie każda Rada Studentów gromadzi blisko 40 uczestników, w związku z czym podnoszą się całościowe koszty, nie zwiększając kosztów na osobę. Dodatkowo, w III kwartale, zaplanowano, że wrześniowe posiedzenie Rady Studentów odbędzie się jednak za pomocą środków komunikacji na odległość, dzięki czemu zostaną ograniczone koszty w danej pozycji w III kwartale. W skali całego roku planowane jest utrzymanie kosztów na poziomie zaplanowanym w preliminarzu. Tak samo w przypadku przekroczeń w innych pozycjach budżetowych względem preliminarza w skali roku planowane jest utrzymanie zaplanowanego poziomu wydatków rocznych w danych pozycjach budżetowych. Strona 15

16 Strona 16

Sprawozdanie finansowe za okres IV-VI 2015 (II kwartał) Wydatkowanie. 28 039,47 zł 1.1 Posiedzenia Rady Wykonawczej

Sprawozdanie finansowe za okres IV-VI 2015 (II kwartał) Wydatkowanie. 28 039,47 zł 1.1 Posiedzenia Rady Wykonawczej Sprawozdanie finansowe za okres IV-VI 2015 (II kwartał) l.p. Koszty związane z działalnością statutową Wydatkowanie 1 Posiedzenia organów statutowych PSRP, komisji oraz zespołów roboczych PSRP 28 039,47

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za III kwartał (okres VII-IX 2015 r. ) Sprawozdanie finansowe za okres VII IX 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za I kwartał (okres I-III 2014) Sprawozdanie finansowe za okres I - III 2014 (I kwartał)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za I kwartał (okres I-III 2015 r. ) Sprawozdanie finansowe za okres I - III 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej IV transza (na okres X XII 2012)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej IV transza (na okres X XII 2012) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej IV transza (na okres X XII 2012) W czwartym kwartale 2012 roku zgodnie z preliminarzem wydatków na 2012 rok na działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011) Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011) W pierwszym kwartale 2011 roku zgodnie z preliminarzem wydatków na 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za III kwartał (okres VII-IX 2013) Sprawozdanie finansowe za okres VII-IX 2013 (III

Bardziej szczegółowo

Parlament Samorządu Studentów

Parlament Samorządu Studentów Parlament Samorządu Studentów Zarządzenie Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 2/2013 z dnia 06 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zakresu

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 03.08.2014 r. mgr inż. Przemysław Rumianek Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2014 UDZIAŁ W SPOTKANIACH/POSIEDZENIACH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Sprawozdanie z wykorzystania transzy dotacji na finansowanie funkcjonowania Krajowej Reprezentacji przekazanej na okres 01.07.2012 30.09.2012 I. Część merytoryczna A. Skład władz statutowych KRD Funkcja

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Zarządu X Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów Opole 25 kwietnia 2015 r. mgr inż. Dorota Jeziorowska, mgr inż.

III Posiedzenie Zarządu X Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów Opole 25 kwietnia 2015 r. mgr inż. Dorota Jeziorowska, mgr inż. Szkolenia - finansowanie nauki dla doktorantów, z zakresu podnoszenia świadomości prawnej doktorantów oraz efektywnej komunikacji i współpracy w zespole III Posiedzenie Zarządu X Kadencji Krajowej Reprezentacji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Przewodniczący Poznańskiego Porozumienia Doktorantów Ekspert ds. doktoranckich Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Anna Przetacka Podstawy prawne Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r. Nr 96, poz. 615) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48 L.P. PARAGRAF SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010 KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW I WYDATKÓW** I WYDATKÓW PLANOWANA W ROKU 2010 I WYDATKÓW WYKONANA DO 31.12.2010r.

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Sprawozdanie z wykorzystania transzy dotacji na finansowanie funkcjonowania Krajowej Reprezentacji przekazanej na okres 01.04.2012 30.06.2012 I. Część merytoryczna A. Skład władz statutowych KRD Funkcja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA BIUR I PRACY TRENERÓW PRACY I MENTORÓW

ORGANIZACJA BIUR I PRACY TRENERÓW PRACY I MENTORÓW ORGANIZACJA BIUR I PRACY TRENERÓW PRACY I MENTORÓW 1 Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni na okres regionalnych oraz na okres 5 miesięcy 72 trenerów pracy. 6 miesięcy 5 mentorów Siedziba biura

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W dniu 22 marca 1990 r. została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów

Bardziej szczegółowo

Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Marta Dendys

Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Marta Dendys Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Marta Dendys Wrocław, 7 grudnia 2013 r. Wykształcenie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie od X 2012 r. studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zasady przyznawania dofinansowania do działalności studentów Wydziału Zarządzania PRz

REGULAMIN Zasady przyznawania dofinansowania do działalności studentów Wydziału Zarządzania PRz . REGULAMIN Zasady przyznawania dofinansowania do działalności studentów Wydziału Zarządzania PRz 1. Postanowienia ogólne Sformułowania użyte w Uchwale oznaczają odpowiednio: PRz Politechnika Rzeszowska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

środa, 29 lutego 2012 Walne Zebranie Członków: 15.02.2011

środa, 29 lutego 2012 Walne Zebranie Członków: 15.02.2011 Walne Zebranie Członków: 15.02.2011 działania bieżące - głosowanie nad przyjęciem nowych Członków; - odpowiedzi na zapytania Członków; - dyskusje merytoryczne dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH NA PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH NA PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH NA PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Zasady przyznawania, realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za IV kwartał (okres X-XII 2013) Sprawozdanie finansowe za okres X - XII 2013 (IV

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji i wydatkowanych środków za okres 01.01.2012 31.03.2012 Realizacja celów statutowych KRD A. Skład władz statutowych KRD Funkcja Imię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

L.p według załącznika nr 2 ustawy budżetowej. 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000

L.p według załącznika nr 2 ustawy budżetowej. 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000 ZATWIERDZAM na podstawie na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 5 lutego 2013 r. poz. 169 ) 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000 2620 1. 2630 2. 750

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r. Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji, działania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich, zespołów

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT M-A EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE BIUREM I DOKUMENTACJĄ BIZNESOWĄ Miejsce Office Managera w strukturze organizacji. Organizacja pracy biurowej. Procedury biurowe. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013 Warszawa, marzec 2014 r. I. INFORMACJE O ORGANIZACJI NAZWA: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich SIEDZIBA i ADRES: ul. M. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa NUMER

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00.

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00. I Funkcjonowanie LGD 3 4 5 7 8 9 0 Wynagrodzenia pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia. Wynagrodzenie dyrektora biura LGD miesiąc 55,7 3 934,5 8 47,8 8 47,8. Wynagrodzenie pracownika ds. organizacyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA Załącznik do Uchwały nr 83 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18.12.2015 REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA 1 Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura stowarzyszenia LOKALNA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii w 2012 roku. www.wrsswb.amu.edu.pl

Sprawozdanie z działalności Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii w 2012 roku. www.wrsswb.amu.edu.pl Sprawozdanie z działalności Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii w 2012 roku Struktura samorządu studentów PARLAMENT SAMORZĄDU STUDENTÓW UAM - reprezentanci 15 wydziałów + CP + CEG + ZOD Piła WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta IV Kongres Akademickich Biur Karier 14 października 2015 r.; Warszawa Raport nt. akademickich biur karier

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych notami księgowymi księgowymi

udokumentowanych notami księgowymi księgowymi PRZYCHODY PS Pan przychodów wydatków na rok... Informacja pomocnicza do kwalifikowania operacji gospodarczych oraz sporządzania planu przychodów i wydatków i sprawozdania z jego wykonania Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-28/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 lipca 2012

Zarządzenie Nr R-28/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 lipca 2012 Zarządzenie Nr R-28/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 lipca 2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób:

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób: Uzasadnienie do zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m. st. Warszawy na 2007 r. Wydatki bieżące Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 122.400

Bardziej szczegółowo

DBF.WPM.1201.2.2015.GW Warszawa, lipca 2015 r. według rozdzielnika

DBF.WPM.1201.2.2015.GW Warszawa, lipca 2015 r. według rozdzielnika Stosownie do postanowień uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979), uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII 1 1. Regulamin Pracy Biura Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zwany dalej Regulaminem ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWO-GOSPODARCZY. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej dnia 4 grudnia 2010 r.

REGULAMIN FINANSOWO-GOSPODARCZY. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej dnia 4 grudnia 2010 r. REGULAMIN FINANSOWO-GOSPODARCZY Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej dnia 4 grudnia 2010 r. Rozdział I Budżet 1. 1. KFG, przygotowuje projekt Budżetu, przeznaczonego na działalność

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2015 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

Zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane w harmonogramie rzeczowofinansowym

Zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane w harmonogramie rzeczowofinansowym Informacja nt. realizacji Projektu PL0100 Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich w II kwartale roku 2008. w okresie kwiecień czerwiec 2008r.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Newsletter ECK luty 2006

Newsletter ECK luty 2006 Newsletter ECK luty 2006 W bieżącym numerze: Sprawozdanie z Network Meeting w Brukseli 2 lutego 2006 Kampania informacyjna o produktach i usługach w Turynie 1 10 lutego 2006 Konferencja Postępowanie Cywilne

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI Sesji Roboczej FUT kadencji 2014/2015

Protokół z VI Sesji Roboczej FUT kadencji 2014/2015 Protokół z VI Sesji Roboczej FUT kadencji 2014/2015 1. Termin i miejsce posiedzenia: 24.10.2015, Łódź 2. Obecni: lista obecności jako załącznik 3. Przebieg posiedzenia: a. Opinia FUT ws. Studenckiego Projektu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 21 lutego 2006 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 21 lutego 2006 r. Dz.Urz.WUG.06.7.42 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Ogólnopolskie Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich, zwane dalej Forum, jest obywatelską

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 131/394/2010 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 13 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr 131/394/2010 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 13 stycznia 2010 roku Uchwała Nr 131/394/2010 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kluczborski

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Uchwalona przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Uchwalona przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Uchwalona przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. 1. Parlament uchwala podział kompetencji pomiędzy poszczególne Komisje Programowe i ich Przewodniczących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

LOKALNE PARTNESRTWO NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE:

LOKALNE PARTNESRTWO NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE: URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ LOKALNE PARTNESRTWO NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE: Interdyscyplinarność w działaniu DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU CHRONIONE SĄ PRAWEM

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity)

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity) Załącznik do uchwały nr 24/2014 Rady Programowej KSSiP REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity) Rozdział 1 Sposób

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH - Twój partner w biznesie! 20 lat doświadczenia, wysoka jakość oferowanych usług, wiedza i kreatywność specjalistów, którzy na co dzień pomagają firmom takim, jak

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek na 2013 rok, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Zarządzenie organizacyjne nr 22/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 18 września 2015 r.

Tekst pierwotny: Zarządzenie organizacyjne nr 22/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 18 września 2015 r. ZSC.125.13.2015 Tekst pierwotny: Zarządzenie organizacyjne nr 22/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 18 września 2015 r. Zmiany: Zarządzenie organizacyjne nr 23/2015 Dyrektora Biura

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze.

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary.

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. I Funkcjonowanie LGD 2 3 4 5 6 7 Wynagrodzenia pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia 0,00. Wynagrodzenie dyrektora biura LGD miesiąc 6 55,76 6 36 934,56 8 467,28 8 467,28.2 Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

27 000 27 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy. 8 000 8 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy

27 000 27 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy. 8 000 8 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy ZATWIERDZAM Plan finansowy na rok 2015 w części 38 - Szkolnictwo wyższe na podstawie na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 29 stycznia 2015 r. poz. 153) roz 750 75001 A. Urzędy naczelnych i

Bardziej szczegółowo

projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej

projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej Załącznik nr 4 do Regulaminu finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej 1 Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu finansowania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo