Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe"

Transkrypt

1 Konferencja portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 30 stycznia 2012 r., Hotel Mercure, Poznań Główny Partner Merytoryczny: FIRMA DORADCZA oraz KANCELARIA PRAWNICZA stowarzyszona z KPMG w Polsce: a także

2 Prowadzący: Renata Pięta-Mintus, Doradca podatkowy i Dyrektor w KPMG, biuro w Poznaniu Renata Pięta - Mintus jest licencjonowanym doradcą podatkowym i absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach pracowała w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu, który zmieniła nadział podatkowy w PricewaterhouseCoopers. Do KPMG dołączyła w 1999 roku. Doradza firmom polskim i zagranicznym. Zaangażowana w doradztwo z zakresu podatku dochodowego, podatku od towarów i usług (VAT), w tym kwestii dotyczących optymalizacji podatkowych, tworzenia struktur efektywnych podatkowo oraz doradztwie dla inwestorów w SSE (zakres dopuszczalnej pomocy publicznej, zakres wydatków kwalifikowanych, itp.). Brała udział w licznych projektach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. Doradzała w procesie reorganizacji grup spółek (przekształcenia, połączenia, podziały, podatkowe grupy kapitałowe). Kierowała projektami z zakresu fuzji i przejęć (w tym projektami typu due diligence). Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, zarówno szkoleniach polskich, jak i zagranicznych np. Tax Academy w Amsterdamie. Autorka artykułów w Przeglądzie Podatkowym oraz Pulsie Biznesu. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, Of counsel, Radca prawny, Senior Associate, kancelaria prawnicza D. Dobkowski sp.k., biuro w Warszawie Małgorzata Miszkin Wojciechowska jest radcą prawnym i absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz odbywała studia na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (Freie Universität Berlin). Pełni funkcję arbitra przy Stałym Sądzie Polubownym przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej w Warszawie, jest także mediatorem. Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie pracy, w zakresie transakcji obejmujących nabywanie, przekształcanie, łączenie i dzielenie podmiotów gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, opiniowaniu kontraktów oraz sporządzaniu analiz i raportów prawnych dotyczących podmiotów gospodarczych. Jest odpowiedzialna w Kancelarii za klientów niemieckojęzycznych tzw. German Desk. W latach pracowała jako kierownik przedstawicielstwa w Berlinie jednej z polskich spółek budowlanych. Michał Wołoszczuk, Radca prawny, Senior Associate, kancelaria prawnicza D. Dobkowski sp.k., biuro w Poznaniu Michał Wołoszczuk jest radcą prawnym i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego, posiada duże doświadczenie w zakresie prawa handlowego i cywilnego, które zdobył świadcząc usługi dla polskich i międzynarodowych firm, w tym w szczególności w zakresie: tworzenia nowych i restrukturyzacji istniejących podmiotów, wdrażania projektów fuzji i przejęć,

3 kierowania doradztwem prawnym w projektach reorganizacji organizacji wielo-oddziałowych, reprezentowania klientów przed sądami i organami administracji, doradztwa transakcyjnego w zakresie nieruchomości, projektów due diligence, projektów w zakresie ryzyk zanieczyszczenia gleby w transakcjach dotyczących nieruchomości. Jest również autorem artykułów z zakresu prawa ochrony środowiska. Specjalizuje się w doradztwie dla sektora nieruchomości, energetyki i motoryzacji. Aleksandra Dziemaszkiewicz Kwiecińska, LL.M., Supervisor w KPMG, biuro w Warszawie Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British and European Legal Studies (współpraca Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Cambridge). Ukończyła również studia LL.M. na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Aleksandra posiada 10- letnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz 5-letnie doświadczenie w doradztwie prawno podatkowym, które zdobywała w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Jest autorką publikacji w C.H.Beck, Shaker Verlag, Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej, prowadziła wykłady m.in. w Warszawie, Krakowie, Berlinie, Frankfurcie nad Odrą, Brukseli i Utrechcie. Obecnie pracuje w Zespole Podatków Międzynarodowych KPMG, gdzie zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym i prawnym na rzecz klientów głównie z branży FMCG oraz energetycznej, optymalizacją podatkową poprzez tworzenie struktur podatkowych krajowych i międzynarodowych z wykorzystaniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (fuzje i przejęcia, likwidacje, zakładanie oddziałów etc.) oraz obsługą zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Aleksandra uczestniczyła także w licznych przeglądach podatkowych podmiotów gospodarczych w Polsce (due diligence, sign-off). Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Wojciech Baucz, partner AVANTA Audit Wojciech Baucz jest partnerem odpowiedzialnym za obsługę klientów z krajów niemieckojęzycznych. Studiował na Uniwersytecie w Passau w Niemczech. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem, nabytym w międzynarodowych firmach doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi, niemieckimi oraz międzynarodowymi zasadami rachunkowości. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i posługuje się płynnie językiem niemieckim i angielskim. Uczestniczył w realizacji licznych projektów dla inwestorów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, podmiotów z branży budowlanej, samochodowej, usługowej i innych. Publikował w prasie gospodarczej i specjalistycznej.

4 Piotr Łyskawa - Partner i Członek Zarządu spółki AVANTA AUDIT i wydawnictwach specjalistycznych. Piotr Łyskawa jest biegłym rewidentem z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach dyrektora i managera w firmach audytorskich Deloitte oraz Ernst & Young. Specjalista z w dziedzinie sprawozdawczości finansowej oraz polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Posługuje się płynnie językiem angielskim. Posiada doświadczenie w realizacji projektów dla sektora energetycznego, samochodowego, farmaceutycznego oraz usługowego. Specjalizuje się w usługach wdrażania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz wprowadzania spółek na giełdę. Autor szeregu publikacji na temat MSSF oraz IPO w prasie ekonomicznej Dipl.-Kfm. Tomasz Piekielnik, Doradca Podatkowy, Partner kierujący pracami działu doradztwa podatkowego w Piekielnik i Partnerzy Poprzednio wiele lat związany z Ernst & Young we Wrocławiu oraz PricewaterhouseCoopers w Berlinie. Uznany ekspert prawa podatkowego oraz ceniony wykładowca. Obszarem jego specjalizacji jest między innymi międzynarodowe prawo podatkowe, w tym wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, optymalizacja podatkowa oraz bieżące doradztwo. Pan Tomasz nadzoruje także prace działu German Desk specjalizującego się w obsłudze Klientów z państw niemieckojęzycznych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz międzynarodowych korporacji, także w zakresie w optymalizacji podatkowej oraz doradztwie strategicznym, przeprowadził i nadzorował wiele istotnych przeglądów podatkowych oraz badań due diligence. Pan Tomasz jest także autorem licznych publikacji, ekspertem dzienników Gazeta Prawna, Rzeczpospolita oraz internetowych serwisów finansowych. Prowadzi także zajęcia dla studentów studiów podyplomowych oraz seminaria i konferencje podatkowe. Jest absolwentem Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n. Odrą o specjalizacji prawo podatkowe oraz ekonomika opodatkowania przedsiębiorstw. Program: 9:30 10:00 Rejestracja i przywitanie 10:00 12:00 I. Spółka komandytowa i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tworzenie, działalność, opodatkowanie

5 Małgorzata Miszkin Wojciechowska, Of counsel, Radca prawny, Senior Associate, kancelaria prawnicza D.Dobkowski sp.k. Michał Wołoszczuk, Radca prawny, Senior Associate, kancelaria prawnicza D.Dobkowski sp.k. Renata Pięta Mintus, Doradca podatkowy, Dyrektor, KPMG Tax M.Michna sp.k. Aleksandra Dziemaszkiewicz Kwiecińska, LL.M., Supervisor w KPMG 1.1 Spółka komandytowa Regulacje polskie kwestie prawne: powstanie Spółki wkłady do Spółki wspólnicy - komplementariusz i komandytariusz prowadzenie spraw Spółki i reprezentacja komplementariusz zgodnie z ksh komandytariusz na podstawie pełnomocnictwa. prawo do zysku zakończenie działalności/likwidacja różnice w stosunku do uregulowań niemieckich. kwestie podatkowe: - opodatkowanie CIT/PIT wspólników spółki komandytowej (osób prawnych i fizycznych), - status podatnika VAT, - optymalizacja podatkowa przy pomocy spółki komandytowej, - dywersyfikacja proporcji udziałów, - wybór formy opodatkowania wspólników w przypadku osób fizycznych, - aport do spółki komandytowej, - kumulacja zysków i strat udziałowca kilku spółek komandytowych, - struktury ze spółką z o.o. jako komplementariuszem, etc. kwestie rachunkowe: - obowiązek prowadzenia ksiąg - zasady prowadzenia ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości, - prowadzenie ksiąg za granicą, - obowiązek audytowy Regulacje niemieckie w porównaniu do analogicznych aspektów w Polsce kwestie prawne kwestie podatkowe kwestie rachunkowe 1.2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulacje polskie kwestie prawne powstanie Spółki wkłady do Spółki wspólnicy i Zgromadzenie Wspólników prowadzenie spraw Spółki i reprezentacja

6 prawo do zysku zakończenie działalności/likwidacja różnice w stosunku do uregulowań niemieckich kwestie podatkowe: - opodatkowanie spółki a opodatkowanie wspólników spółki z o.o. (CIT/PIT), obowiązek rejestracji na VAT, - aspekty wypłaty dywidendy podatkowe (CIT, PIT, PCC, ryzyko nieodpłatnego świadczenia i nieodpłatnego finansowania spółki etc.), dopłat, podwyższenia kapitału w spółce z o.o. (za wkłady pieniężne i aport), - WHT w przypadku wspólników zagranicznych, - pożyczka od udziałowca (PCC i teraz, KUP, cienka kapitalizacja i możliwości optymalizacyjne), - umorzenie udziałów (KUP/CIT/PIT) etc. kwestie rachunkowe: - obowiązek prowadzenia ksiąg - zasady prowadzenia ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości, - prowadzenie ksiąg za granicą, obowiązek audytowy Regulacje niemieckie kwestie prawne kwestie podatkowe kwestie rachunkowe 1.3. Problemy praktyczne: Spółki osobowe w świetle przepisów polsko niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania powstanie zakładu w rozumieniu przepisów podatkowych Elementy międzynarodowego planowania podatkowego na przykładzie Polski i Niemiec Planowanie podatkowe z wykorzystaniem spółek osobowych a przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące obejścia prawa podatkowego oraz interpretacji przepisów prawa podatkowego Przegląd najnowszych wyroków i interpretacji indywidualnych 12:00 12:15 Przerwa na kawę 12:00 12:45 II. Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmiot zagraniczny w Niemczech i w Polsce oddział vs. przedstawicielstwo w aspekcie porównawczym do regulacji niemieckich Tomasz Piekielnik, Piekielnik - Tax 2.1 PRZEDSTAWICIELSTWO Regulacje polskie kwestie prawne: status prawny, obowiązek rejestracyjny, zakres działania;

7 kwestie podatkowe: potencjalne ryzyko powstania zakładu i rejestracji na VAT, status płatnika PIT i ZUS kwestie rachunkowe: prowadzenie ksiąg, obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego. Czy przedstawicielstwo może stanowić zagraniczny zakład? Regulacje niemieckie kwestie prawne kwestie podatkowe kwestie rachunkowe 2.2 ODDZIAŁ Regulacje polskie kwestie korporacyjne: status prawny, obowiązek rejestracyjny, zakres działania kwestie podatkowe: podatek dochodowy od osób prawnych, powstanie zakładu, rejestracja na VAT, status płatnika PIT i ZUS kwestie rachunkowe: prowadzenie ksiąg, obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego Regulacje niemieckie kwestie korporacyjne kwestie podatkowe kwestie rachunkowe 2.3. Problemy praktyczne Unikanie podwójnego opodatkowania przy dystrybucji zysków do zagranicznego przedsiębiorcy na podstawie Konwencji Modelowej OECD oraz polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Problematyka cen transferowych Wyposażenie oddziału w kapitał problemy praktyczne w Polsce i w Niemczech Ryzyka podatkowe wynikające z nieprawidłowych zasad rozliczeń Optymalizacja podatkowa transakcji prowadzonych w oparciu o oddział 12:45 13:30 III. Połączenie transgraniczne w świetle uregulowań krajowych Tomasz Piekielnik, Piekielnik - Tax 3.1 Zarys procedury połączenia w prawie polskim 3.2 Zarys procedury połączenia w prawie niemieckim 3.3. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i uregulowania unijne Omówienie wybranych orzeczeń ETS: Daily Mail (transgraniczne przeniesienie siedziby spółki);

8 Überseering (transgraniczne przeniesienie siedziby spółki); Sevic Systems AG (połączenie przez przejęcie luksemburskiej spółki akcyjnej przez niemiecką spółkę akcyjną) i jego znaczenie dla interpretacji przepisów polskiego KSH 3.4. Dyrektywa EU 2005/56/WE w sprawie transgranicznego łączenia się spółek i jej implementacja do krajowych porządków prawnych 13:30 14:00 Lunch 14:00 15:00 IV. Problemy praktyczne i optymalizacja podatkowa dochodów wypłacanych za granicę Tomasz Piekielnik, Piekielnik - Tax 4.1. Wykorzystanie spółki komandytowo akcyjnej w Polsce i w Niemczech 4.2. Wypłata odsetek od pożyczki przez spółkę osobową prawa handlowego 4.3. Wynagrodzenia osób zarządzających 4.4. Wypłaty należności za granicę a podatek u źródła 13:30 14:00 Lunch 15:00 16:00 V. Różnice polskiego i niemieckiego prawa bilansowego Wojciech Baucz, Piotr Łyskawa, AVANTA Audit 5.1. Podstawowe przepisy: Źródła prawa Rok obrotowy Język i waluta Części składowe sprawozdania finansowego Sprawozdanie z działalności 5.2. Zasady ujmowania i prezentacji 5.3. Zasady wyceny Aktywa Pasywa Rachunek zysków i strat 16:00 Zakończenie wręczenie certyfikatów Informacje organizacyjne: Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1100 zł + 23% VAT, - dla zarejestrowanych Czytelników portalu: 10% rabatu*

9 - dla klientów spółek biorących udział w konferencji: 20 % rabatu *Poszczególne rabaty lub oferty specjalne nie sumują się. Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: Pytania można także wysyłać na adres: lub zadawać pod nr telefonu: (22)

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka.

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka. otrzyma certyfikat poświadczający udział Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wygląda aktualny stan prawny wdrożenia FATCA Obowiązki polskich instytucji finansowych po 1 lipca 2014r Umowa międzyrządowa

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA CFO 2014

X KONFERENCJA CFO 2014 X KONFERENCJA CFO 2014 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE I PRAWNE KONFERENCJA CFO 2014 PATRONAT MEDIALNY PARTNER MERYTORYCZNY Zapraszamy na Konferencję Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

{ Doradzamy przedsiębiorcom }

{ Doradzamy przedsiębiorcom } { Doradzamy przedsiębiorcom } 04 06 08 10 Biznes to nasza domena Bezpieczeństwo prawne wpisane jest w mądrą strategię Kancelaria prawna Twój czas to pieniądz Księgi rachunkowe i podatkowe Wyróżnia nas

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY INWESTYCYJNE

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011. Konferencja w Warszawie

GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011. Konferencja w Warszawie Organizator: Patron honorowy: PROCES PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH SZPITALI WEDŁUG NOWEJ USTAWY w Warszawie GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011 Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie, ul. Pory 78 NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

www.grupastrategia.com Grupa Strategia

www.grupastrategia.com Grupa Strategia www.grupastrategia.com Grupa Strategia Strategic Planning Corporate Governance Business Development Corporate Finance Audit Tax Legal Services Real Estate Civil Engineering Expertise IT Consulting Training

Bardziej szczegółowo