Wdrożenie systemu informatycznego Medicus On-Line Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line ROZLICZENIA MEDYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrożenie systemu informatycznego Medicus On-Line 2014. Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line ROZLICZENIA MEDYCZNE"

Transkrypt

1 Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line ROZLICZENIA MEDYCZNE 1

2 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła. W to pole wpisujemy login Aplikację Medicus On-Line uruchamiamy wybierając istniejący na ekranie skrót. Uruchomi się przeglądarka z ekranem logowania do systemu. W polu Login wprowadzamy swój login (nazwa użytkownika) i w polu Hasło wprowadzamy swoje hasło. Jeżeli użytkownik zapomni swój login lub swoje hasło, administrator może ustawić nowe. Klikając w link Podręczniki znajdziemy opis funkcjonalności aplikacji. Link ten jest dostępny bez konieczności logowania. W to pole wpisujemy hasło Rys. 1 Pod tym linkiem dostępne są podręczniki dla użytkowników OPCJA TECHNICZNA - JEDNORAZOWA Rys. 2 W dowolnym momencie możemy zmienić nasze hasło. W tym celu należy kliknąć w zakładkę Ustawienia, a następnie w link Zmiana hasła. Rys. 4 Rys. 3 W to pole wpisujemy obecne hasło W to pole wpisujemy nowe hasło W to pole powtórnie wpisujemy nowe hasło Wyświetli nam się ekran umożliwiający zmianę hasła na nowe. W polu Poprzednie hasło wpisujemy aktualne hasło. Następnie stosując się do kryteriów napisanych czerwonym kolorem wprowadzamy nowe hasło w polu Nowe hasło i w polu Nowe hasło powtórnie. 2

3 Jak wygenerować fakturę? System Medicus On-Line umożliwia wystawianie faktur dla pacjentów oraz dla zewnętrznych zleceniodawców. Moduł fakturowania powinien być zintegrowany z systemem finansowo księgowym tak, aby faktury trafiały bezpośrednio do systemu F - K. Fakturowanie Fakturowanie wykorzystuje indeks towarów i usług, zawierający m.in. ceny usług, które mogą być fakturowane. 1. W celu sporządzenia faktury logujemy się w Systemie Medicus On-Line jako użytkownik z odpowiednimi prawami. 2. Na stronie głównej wybieramy zakładkę Faktury 3. Nad listą klikamy link Dodaj, w nowym oknie wpisujemy dane potrzebne do wystawienia faktury; Sprzedawca- jest nim nasza firma Nabywca- nabywcą może być zarówno Firma jak i klient indywidualny (pacjent). Możemy dopisac nabywcę ręcznie lub wybrać z listy. W celu wybrania z listy klikamy na, w nowym oknie wyświetli sie lista wszystkich dopisanych do naszej jednostki kontrahentów, korzystając z okna wyszukiwania wybieramy nabywcę. W ten sam sposób postępujemy z przypadku wystawienia faktury dla klientów indywidualnych. Nr faktury- według numeracji przyjętej w naszej jednostce Data wystawienia Data sprzedaży Termin płatności Jednostka wykonująca- Pozycje faktury 1. W celu dodania do faktury pozycji, będąc w zakładce Faktury, w kolumnie Edycji klikamy na Pozycje faktury. 2. Poprzez link Dodaj znajdujący się nad listą dodajemy pozycje umowy; Faktura Indeks Lp Ilość Cena jednostkowa Jednostka wykonująca Wprowadzone dane zatwierdzamy poprzez kliknięcie na przycisk OK, w celu wprowadzenia kolejnej pozycji faktury procedurę powtarzamy. Generuj pozycje faktury 3

4 W celu wystawienia faktury do umowy, aby nie wpisywać ręcznie każdej pozycji po przygotowaniu faktury w linku Edycja wystarczy wejść w link Generuj pozycje faktury. System automatycznie po wybraniu kontrahenta wygeneruje wszystkie pozycje z danego okresu.rozliczeniowego. 1. Po kliknięciu na link Generuj pozycje faktury definiujemy zakres wystawianej faktury np. jeden miesiąc 2. Oraz określamy do jakiej umowy jest ona generowana. Wprowadzone dane zatwierdzamy poprzez kliknięcie na przycisk OK Załącznik do faktury, również jest automatycznie generowany przez System Medicus On-Line. Wydruk załącznika jest możliwy gdy klikniemy, w kolumnie Edycji. na link Załącznik do faktury. Wydruki Wydruk danej faktury następuje po kliknięciu na link Wydruk faktury w kolumnie Edycji. Wystawianie faktur dla klientów indywidualnych Istnieją dwa sposoby wystawiania faktur dla klientów indywidualnych, pierwszy to sposób opisany wyżej, z zakładki Faktury. Drugi sposób opisuję poniżej. 1. W celu wystawienia faktury dla klientów indywidualnych logujemy się w Systemie Medicus On-Line jako użytkownik z odpowiednimi prawami 2. Wchodzimy do zakładki Pacjenci 3. Następnie po wyszukaniu interesującego nas pacjenta, klikamy w kolumnie Operacje na link Wizyty/Pobyty 4. Po wybraniu wizyty, System automatycznie wygeneruje fakturę, a komunikat o gotowym wydruku pojawi się w kolumnie Wydruki jako link Drukuj Fakturę. Po kliknięciu na ten link możemy wydrukować gotową fakturę. Wystawianie faktury dla firm według cennika komercyjnego Potrzeba wystawienia takiej faktury zachodzi w sytuacji, gdy pacjent chce zapłacić za wykonane świadczenia gotówką, ale jednocześnie żąda faktury dla firmy. W takim przypadku postępujemy według schematu poniżej: 1. Logujemy się w systemie Medicus On-Line jako użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami. 2. Klikamy zakładkę PACJENCI i odnajdujemy pacjenta na liście. 3. Rozwijamy wizytę, do której będziemy wystawiać fakturę. 4. Jeśli wizyta zawiera jakieś produkty z cennika komercyjnego, będzie miała link Drukuj fakturę - klikamy na niego. 5. Na następnym ekranie klikamy na przycisk z trzema kropkami ( ) i wybieramy firmę, na którą wystawimy fakturę. Następnie klikamy na linka Drukuj - faktura zostanie wygenerowana, zapisana i wyświetlona do wydruku w nowym oknie. 4

5 Generowanie rachunku rozliczeniowego z szablonu W celu wygenerowania rachunku rozliczeniowego z szablonu należy: 1. Zalogować się w systemie Medicus On-Line jako użytkownik z odpowiednimi prawami. 2. Wybrać zakładkę NFZ komunikaty. 3. Odszukać odpowiedni komunikat (typ: P_RSW). 4. Wybrać: Szablony rachunków. 5. Przy odpowiednim szablonie wybrać: Generowanie rachunku. 6. Uzupełnić pole: Numer dokumentu (faktury) - 'prefiks'. Możemy wypełnić również pozostałe pola okres i nr kolejny. 7. Uzupełnić pole Numer generacji (Kolejny nr rachunku). 8. Data sprzedaży zostanie ustawiona automatycznie (ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego). 9. Określić datę wystawienia (nie później niż 7 dni od daty sprzedaży). 10. Kliknąć Generuj. 11. Jeżeli po wygenerowaniu rachunku nie ma błędów to zaznaczyć Wykonaj i ponownie kliknąć Generuj 12. Kliknąć prawym przyciskiem myszki na ikonce View (Podgląd wygenerowanego pliku) i wybrać z menu kontekstowego Zapisz element docelowy jako... Następnie wybrać odpowiedni katalog i nazwę oraz kliknąć Zapisz. 13. Tak zapisany plik możemy wysłać do systemu SZOI. System Medicus On-Line wygenerował oprócz rachunku rozliczeniowego także fakturę/rachunek. Aby wydrukować fakturę/rachunek należy: 1. Wybrać zakładkę Faktury. 2. Odszukać wymaganą fakturę. 3. Wybrać: Wydruk faktury lub Rachunku. 5

6 Generowanie rachunku ryczałtowego z umowy W celu wygenerowania rachunku ryczałtowego z umowy należy: 1. Zalogować się w systemie Medicus On-Line jako użytkownik z odpowiednimi prawami. 2. Wybrać zakładkę Umowy. 3. Odszukać odpowiednią umowę. 4. Wybrać: Gener. rach. ryczałt. 5. Wybrać odpowiedni Okres sprawozdania 6. Uzupełnić pole Numer generacji (Kolejny nr rachunku). Należy wpisać unikalny numer. 7. Ustawić datę sprzedaży na ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego. 8. Określić datę wystawienia (nie później niż 7 dni od daty sprzedaży). 9. Kliknąć Generuj. 10. Jeżeli po wygenerowaniu rachunku nie ma błędów to zaznaczyć Wykonaj i ponownie kliknąć Generuj 11. Kliknąć prawym przyciskiem myszki na ikonce View (Podgląd wygenerowanego pliku) i wybrać z menu kontekstowego Zapisz element docelowy jako... Następnie wybrać odpowiedni katalog i nazwę oraz kliknąć Zapisz. 12. Tak zapisany plik wysłać do systemu SZOI. System Medicus On-Line wygenerował oprócz rachunku ryczałtowego także fakturę/rachunek. Aby wydrukować fakturę/rachunek należy: 1. Wybrać zakładkę Faktury. 2. Odszukać wymaganą fakturę. 3. Wybrać: Wydruk faktury lub Rachunku. 6

7 Export/import komunikatów do/z NFZ Export z Medicus On-Line W celu wyeksportowania komunikatów rozliczeniowo-sprawozdawczych w systemie Medicus On-Line należy wejść w zakładkę NFZ komunikaty i kliknąć interesujący nas komunikat: Raport statystyczny Raport rozliczeniowy POZ Deklaracje POZ Porady Kolejki Następnie w zależności od rodzaju komunikatu ustawiamy odpowiednie opcje: Dla Raportu statystycznego: Następnie... Wchodzimy w zakładkę NFZ Komunikaty Wybieramy link raport statystyczny Wybieramy odpowiednią umowę Wybieramy okres, za który ma być wygenerowany komunikat Wykonujemy raport (przycisk Eksportuj) Przeglądamy listę błędów Poprawiamy błędy Ponownie wykonujemy raport z zaznaczonym Wykonaj!! Dla Raportu rozliczeniowego ustawiamy: Następnie... Okres sprawozdawczy - okres, za który ma być wygenerowany komunikat Wykonaj - czy zapisać w bazie danych zmiany Pozycje rozliczeniowe dla umowy - numer umowy dla której generujemy raport Dla POZ Deklaracje ustawiamy: Następnie... Okres sprawozdania - okres, za który ma być wygenerowany komunikat Wykonaj - czy zapisać w bazie danych zmiany Zakres przekazywanych w sprawozdaniu deklaracji - rodzaj sprawozdania: wszystkie aktywne w danym miesiącu lub przyrostowe Dla POZ Porady ustawiamy: Okres sprawozdania - okres, za który ma być wygenerowany komunikat 7

8 Następnie... Wykonaj - czy zapisać w bazie danych zmiany Umowa POZ - numer umowy na świadczenia POZ Usuń - czy usunąć poprzedni komunikat Dla Kolejki ustawiamy: Okres sprawozdawczy - okres, za który ma być wygenerowany komunikat Wykonaj - czy zapisać w bazie danych zmiany Data oceny - data ostatniej oceny kolejki Aby wyeksportować klikamy w przycisk Eksportuj. Uwaga! Przy pierwszej generacji za dany okres należy sprawdzić czy komunikat wygeneruje się poprawnie wybierając w oknie generacji bez zapisu do bazy (nie zaznaczona opcja Wykonaj). Jeśli system nie pokaże informacji o błędzie to generujemy z zapisem do bazy (z zaznaczoną opcją Wykonaj). W przeciwnym wypadku należy sprawdzić listę błędów w podglądzie wygenerowanego komunikatu i odpowiednio zareagować. Po poprawnym wygenerowaniu i zapisaniu zmian do bazy danych komunikaty należy przesłać do NFZ. Zapisywane są one w otwartym formacie XML (rozszerzenie.xml). Istnieją dwa systemy rozliczeniowe z NFZ: System SZOI, System mailowy Sygnity Przed wysłaniem w zależności od systemu rozliczeniowego (sposób wymiany komunikacji z NFZ), z którego będziemy korzystać trzeba odpowiednio przygotować pliki. Dla systemu SZOI generowane są komunikaty z odpowiednim rozszerzeniem. I tak dla: Raportu statystycznego jest to:.swx Raportu rozliczeniowego:.wsx Deklaracji POZ:.PDX Porad POZ:.PPX Kolejek:.KLX Przygotowane pliki wysyłamy poprzez SZOI do NFZ. Dla systemu mailowego Sygnity komunikaty należy kodować programem Koduj otrzymując plik z rozszerzeniem.xml.asc i wysyłamy jako załącznik na odpowiedni adres mailowy. Import do systemu Medicus On-Line W systemie SZOI odpowiedzią na wysłany komunikat jest potwierdzający mający rozszerzenie.ptz oraz kolejno zwrotny mający odpowiednie rozszerzenie w zależności od wysłanego. Jeśli wysłano: 8

9 .PPX wróci.ppz,.pdx wróci.pdz,.swx wróci.swz,.wsx wróci.wsz,.klx wróci.klz. Nie jest konieczne rozpakowywanie komunikatów (jeżeli wystąpi problem z wczytaniem pliku z oryginalnym rozszerzeniem z SZOI, wtedy należy ten plik rozpakować i wczytać ponownie). W systemie Sygnity przesyłane są pliki.xml. Tak przygotowane pliki importujemy do Medicus On-Line wybierając zakładkę NFZ komunikaty następnie Import komunikatu, gdzie wskazujemy ścieżkę odpowiedniego pliku.xml i zaznaczamy lub nie czy ma się zapisać informacja o imporcie do bazy danych (Wykonaj) i klikamy przycisk Importuj. Tu też należy sprawdzić najpierw bez zaznaczonej opcji Wykonaj czy operacja zostanie zakończona poprawnie i dopiero później importować z zapisem do bazy danych. Zmieniona kolorystyka statusów komunikacji: biały zielony czerwony aqua żółty szary - brak statusu - zatwierdzone / rozliczone - odrzucone - niepotwierdzony / niezwalidowany - zmodyfikowany - nieustalony 9

10 Jak rozliczać pacjentów z Unii Europejskiej? Pacjenci z Unii Europejskiej rozliczani są na podstawie przepisów o koordynacji. Rejestrowanie ubezpieczenia na podstawie ww przepisów: 1. Zalogować się w systemie Medicus On-Line jako użytkownik z odpowiednimi prawami. 2. Wybrać zakładkę Pacjenci. 3. Po wyszukaniu odpowiedniego pacjenta należy kliknąć w link Ubezpieczenia i na podstawie danych z odpowiedniego formularza bądź karty EKUZ pzredstawionej pzrez pacjenta, wypełnić następujące pola: - W wierszu Uprawnienie po rozwinięciu wybrać z listy "uprawniony do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji" - w wierszu Identyfikator instytucji należy wpisać identyfikator według słownika CWU. - W wierszu Kod instytucji podajemy odpowiednią wielkość- pierwszy człon (przed myślnikiem) symbolu instytucji na dokumencie. - W wierszu Skrót nazwy instytucji wpisujemy drugi człon (po myślniku) symbolu instytucji na dokumencie. 4. Następnie wypełniamy dane dotyczące przedstawionego pzrez pacjenta dokumentu uprawniającego do uzyskania odpowiednich świadczeń: - W wierszu Typ dokumentu wybieramy, po rozwinięciu listy, odpowiedni rodzaj dokumentu. Podajemy datę wystawienia dokumentu i okres jego ważności (od do). - W wierszu Rodzaj formularza serii E podajemy numer formularza (106, 109, 112, 120, 121 lub 123), na podstawie którego pacjent uzyskał kartę EKUZ bądź inny rodzaj dokumentu poświadczającego. - W wierszu Numer wpisujemy numer dokumentu uprawaniającego do uzyskania odpowiednich świadczeń. 5. Karta EKUZ Do systemu należy wprowadzić następujące dane znajdujące się na karcie: imię i nazwisko pacjenta, datę urodzenia, osobisty numer identyfikacyjny, numer identyfikacyjny instytucji, numer identyfikacyjny karty oraz termin jej ważności. UWAGA Dla osób ubezpieczonych na podstawie przepisów o koordynacji w raporcie do NFZ-u przesyłane są wszystkie informacje, które zostały spisane z karty EKUZ i dodane do bazy. 10

11 Przeliczanie wykonań zaplanowanych usług typu osobodni Wyróżniamy 3 schematy krotności osobodni: OZ - osobodni zamknięte- osobodzień z uwzględnieniem dnia końca realizacji produktu. OB - osobodzień bez dnia końca realizacji produktu (z wyjątkiem przypadku, gdy data początku realizacji produktu = data zakończenia realizacji produktu) OP osobodzień bez dnia początku realizacji produktu ( jak. w schemacie OB) Wybór trybu wyznaczenia krotności określany jest na poziomie produktu kontraktowego Istnieje możliwość wybrania jednej z 4 opcji: Data końca realizacji wystawiana na podstawie krotności- wartość ustawiona domyślnie; Krotność i data końca realizacji wyznaczana w oparciu o okres rozliczeniowy z odliczeniem dni niepracujących; Krotność i data końca realizacji wyznaczana w oparciu o okres rozliczeniowy z odliczeniem przepustek; Krotność i data końca realizacji np. okresu rozliczeniowego, dni niepracujących i przepustek. Automatyczne wyliczenie krotności (ilości osobodni ) oraz daty końca realizacji produktu następuje w wyniku wykonania raportu NFZ Analityka: Przeliczanie wykonań zaplanowanych usług (osobodni). Raport generowany będzie zawsze dla wskazanego okresu rozliczeniowego i umowy. Data początku realizacji produktu jest jawna: wartością inicjalną jest data przyjęcia na oddział. Data końca realizacji produktu będzie równa dacie wypisu lub ostatniemu dniowi miesiąca rozpoczęcia realizacji produktu jeśli data wypisu z oddziału jest nieznana lub późniejsza od ostatniego dnia miesiąca rozpoczęcia realizacji produktu. Do ustalenia krotności pobrane zostaną wykonania usług, gdzie produkt kontraktowy ma odpowiednią flagę przeliczania osobodni. Przy wyliczaniu osobodni pomijane będą rozliczone (tzn. posiadające szablony) produkty. Jeśli w bieżącym okresie (okresie raportu) nie zostanie zarejestrowane wykonanie danej usługi, a wykonanie tej usługi jest zarejestrowane w okresie poprzedzającym, wykonanie tej usługi zostanie zainicjowane w bieżącym okresie z datą początku realizacji na pierwszy dzień okresu (miesiąca). 11

12 Należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu parametrów dotyczących osobodni: NFZ_OB_DOLICZ_DZIEN Dotyczy procedury przeliczającej wykonania według planu realizacji. Parametr powoduje doliczenie jednego dnia (bez zwiększania krotności) do okresu ciągłej realizacji produktu osobodzień w schemacie OB tak aby wykonanie przechodziło NFZ'ową walidację zgodności ze schematem (dotyczy wyjść na przepustki i dni wolnych). NFZ_VALID_SCHEMAT_KR Włączenie / wyłączenie podczas generacji raportu statystycznego walidacji zgodności krotności wykonania usługi ze schematem wyznaczania krotności pozycji pakietu? przy włączonym parametrze (wartość true) pobyt z przepustką nie pzrejdzie walidacji. Słownik SCHEMAT_MIES umożliwia natomiast wyznaczenie miesiąca sprawozdawczego dla realizacji produktu. Może przyjąć jedną z 3 wartości: E miesiąc sprawozdawczy wyznaczany jest na podstawie daty końca epizodu (np. pobyt z przełomu miesiąca września i października w tym wypadku będzie rozliczany za październik). K miesiąc sprawozdawczy wyznaczany jest na podstawie daty końca kontaktu. P miesiąc sprawozdawczy wyznaczany jest na podstawie daty końca realizacji produktu w tym wypadku prawidłowym rozliczeniem jest rozliczenie miesięczne (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca). Dziękujemy i życzymy miłej pracy w systemie! 12

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft

Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft W programie RUMsoft dodano możliwość generowania rachunków elektronicznych oraz ich wydruków wraz z fakturami. Poniżej znajduje

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korekt Rok 2010 INSTRUKCJA KORYGOWANIA ŚWIADCZEŃ Aby skorygować świadczenia (bez względu na to czy zostały wysłane do NFZ czy zostały przez NFZ odrzucone), należy

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco:

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco: Podręcznik użytkownika Spis treści: 1. E-rejestracja o Rejestracja w systemie o Zapisywanie się na wizytę o Sprawdzanie czasu oczekiwania 2. E-Recepty E-Rejestracja 1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Moduł Programy lekowe / chemioterapia

Moduł Programy lekowe / chemioterapia Moduł Programy lekowe / chemioterapia Instrukcja użytkownika Wersja 5.13.0 2018-05-11 Spis treści Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy z modułem... 2 Rozdział 2 Wprowadzanie danych... 4 2.1 Zaczytanie... słowników

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu Generowanie e-faktur Drukowanie rachunków, faktur lub ich specyfikacji Wersja 1.94.0.1 Zielona Góra 2018-06-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Rachunków w postaci

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Moduł inteligentnego optymalizatora świadczeń IP

Moduł inteligentnego optymalizatora świadczeń IP Moduł inteligentnego optymalizatora świadczeń IP Moduł generacji procedur usługowych IP: włącza wyświetlanie linku do ekranu generacji procedur usługowych IP Zalety: Wzrost finansowania IP 1. Polepszenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI INTEGRACJA KS-SOMED Z PPS w zakresie rozliczeń z NFZ 2014 Spis treści 1. Konfiguracja systemów KS-SOMED i KS-PPS...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Programy Lekowe i Chemioterapia. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Programy Lekowe i Chemioterapia. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 4.9.0 Spis treści Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 2.1 2.2 I Ewidencja... danych 2-2 Rozliczanie... 2-8 Strona tytułowa Rozdział 1 Strona tytułowa Ilustracje i zrzuty ekranowe zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) Zestawienie e-wuś 5) e-wuś Gabinet lekarski 6) e-wuś Izba przyjęć 7) e-wuś - Oddział UWAGA! Sprawdzanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 2 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r. 21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne...3 Rodzaje urządzeń...3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów...4 Autoryzacja pozostałych czynności...13 Instalacja certyfikatów w systemie...16 2 Warunki wstępne

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Co zrobić, gdy szkoła obsługiwana przez system UONET+ jest likwidowana? W poradzie opisano czynności, jakie należy wykonać w przypadku, gdy szkoła obsługiwana przez system UONET+ ulega likwidacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji psychologicznych (PS) i rehabilitacyjnych (RE) v.2016.07.001 25-08-2016 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) e-wuś Gabinet lekarski 5) Zestawienie e-wuś UWAGA! Sprawdzanie pacjenta w systemie EWUŚ z poziomu programu Eurosoft

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w IFK

Jednolity Plik Kontrolny w IFK Strona 1 z 19 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 18.1.0 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy 3. WAŻNE! W konfiguracji ifk należy wprowadzić niezbędne ustawienia, np. KOD swojego

Bardziej szczegółowo

Asystent jakie to proste!

Asystent jakie to proste! Asystent jakie to proste! Wybrane instrukcje korzystania z funkcji w Asystencie: Jak zalogować się do aplikacji Asystent?... 2 Jak odzyskać zapomniane hasło?... 3 Jak zmienić hasło dostępu?... 4 Jak nadać

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Lista raportów do NFZ

Rys. 1. Lista raportów do NFZ 1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Dla wszystkich umów zawartych na rok 2011 i lata późniejsze sprawozdawczość ogranicza się do raporty wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego raportowanie, rozliczenia z NFZ v.2014.08.001 28-08-2014 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Raporty... 5 4. Rozliczenia z NFZ...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Wzorce wydruków graficznych są plikami z rozszerzeniem RPT. Przy przesyłaniu mailem takie wzorce są najczęściej przesyłane w postaci skompresowanej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przenieść ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH

SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA W trosce o naszych Klientów uruchomiliśmy nowy System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych. Każde zgłoszenie ma przyporządkowany unikalny numer, którego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wysyłka plików JPK - instrukcja za pomocą profilu zaufanego (epuap)

Wysyłka plików JPK - instrukcja za pomocą profilu zaufanego (epuap) Wysyłka plików JPK - instrukcja za pomocą profilu zaufanego (epuap) 1. Utworzenie pliku JPK w programie Systim Plik JPK należy wygenerować w programie Systim w module księgowości w zakładce Deklaracje.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa generatora świadectw i arkuszy ocen

Instalacja i obsługa generatora świadectw i arkuszy ocen Instalacja i obsługa generatora świadectw i arkuszy ocen 1. Uruchom plik setup.exe 2. Pojawi się okno instalacji programu. Program wybierze miejsce instalacji, np. C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\Generator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 3 1. Logowanie do aplikacji... 4 2. Konto nauczyciela... 9 Start... 9 Prace domowe... 14 Dodanie nowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus

Instrukcja użytkownika TALENTplus Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przeprowadzenia oceny okresowej Pracownika z pozycji Kierownika (N+1) Etapy Logowanie... 1 Menu dla

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika przygotował: Adam Mazur, maj 2014 Currenda sp. z o.o.; 30-34 8 Kraków, ul. Bobr zy ńs k iego 39b/17 tel. (12 ) 358-01-3 1, (12)

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo