Projekt systemu transakcyjnego dla kontraktów terminowych indeksu WIG20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt systemu transakcyjnego dla kontraktów terminowych indeksu WIG20."

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Projekt systemu transakcyjnego dla kontraktów terminowych indeksu WIG20. Marcin Chlebus Nr albumu: Warszawa, czerwiec 2009

2 Wstęp Celem niniejszej pracy jest stworzenie optymalnego (jak najlepszego) systemu transakcyjnego na zbiorze notowao kontraktów terminowych indeksu WIG20. Okres wzięty do optymalizacji zaczyna się 20 grudnia 1999 roku a kooczy 1 czerwca 2007 roku 1. Zbiór notowao kontraktów terminowych na indeks WIG20 z ostatnich dwóch lat (od 2 czerwca 2007 roku do 1 czerwca 2009 roku) posłużył za okres prognozy. Wyodrębnienie okresu prognozy pozwoli stwierdzid czy zoptymalizowany system dobrze działa również na zbiorze, który nie służył do jego optymalizacji. Badanie przeprowadziłem w programie Metastosck 8.0. Tworzenie systemu transakcyjnego Tworzenie systemu transakcyjnego rozpocząłem od wykorzystania wskaźnika MACD (Moving Average Convergence / Divergence). Jest to wskaźnik stworzony przez Geralda Appela. Wskaźnik ten jest różnicą wartości krótkoterminowej i długoterminowej wykładniczej średniej kroczącej. Dokładniej, według twórcy, różnicą 12 okresowej i 26 okresowej wykładniczej średniej kroczącej. Do wygenerowania sygnałów kupna i sprzedaży wykorzystuje się również tzw. linię sygnalną, która w tym przypadku jest wykładniczą średnią kroczącą samego wskaźnika (zazwyczaj 9 okresową). Sygnał kupna zostanie wygenerowany gdy linia MACD przetnie od dołu linie sygnalną, natomiast przecięcie linii sygnalnej przez linię MACD od góry generuje sygnał sprzedaży 2. Na początku uznałem, że nie będę zmieniał okresów średnich kroczących a jedynie zoptymalizuję ilośd okresów wziętych do wyliczenia linii sygnalnej. Zamiast wziąd 9 okresową wykładniczą średnią kroczącą, zdecydowałem się wybrad tę wartośd z przedziału <4,20> z krokiem równym 1. Okazało się, że optymalny wybór długości okresów wziętych do wyliczenia wartości linii sygnalnej równy jest 7 okresów. Uzyskane wyniki przedstawiają tabele 1 i 2, a linię equity wykres 1. 1 Taki zbiór danych był dostępny na protalu internetowym bossa.pl. 2 Wikipedia.pl 1

3 Wykres 1. Linia equity dla systemu opartego na wskaźniku MACD. Tabela 1. Zakładka Summary dla systemu opartego na wskaźniku MACD. Summary Macd_moj Simulation Date :45:06 Optimized System Points Only Test FW20 (FW20) 1869 Daily Bars Through (2720 Days) Profit Pts Annualized Buy & Hold Profit Pts Buy & Hold Buy & Hold Annualized Trade Summary Total Trades 149 Trade Efficiency % Average Profit/Average Loss Profitable Trades Total 56 Long 30 Short 26 Average Profit Pts Highest Profit Pts Lowest Profit Pts Most Consecutive 6 Unprofitable Trades Total 93 Long 45 Short 48 Average Loss Pts Highest Loss Pts Lowest Loss Most Consecutive 10 Maximum Position Excursions Long Favorable Pts Short Favorable Pts Long Adverse Pts Short Adverse Pts Trade Efficiency Average Entry % Average Exit % Average Total % Average Long Entry % Average Long Exit % Average Long Total % Indices Buy & Hold Index % Profit/Loss Index % Reward/Risk Index % Accounting Initial Equity Trade Profit Trade Loss Interest Credited Interest Charged Final Equity Open Account Variation Highest Account Balance Lowest Account Balance Highest Portfolio Value Highest Open Drawdown Highest d Drawdown Account Events Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Margin Calls 0 Overdrafts 0 Profitable Timing Average Trade Length 20 Longest Trade Length 53 Shortest Trade Length 6 Total Trade Length 1139 Unprofitable Timing Average Trade Length 7 Longest Trade Length 27 Shortest Trade Length 1 Total Trade Length 698 Out of Timing Average 10 Longest 31 Total 32 Optimization Variables OPT OPT2 OPT3 OPT4 2

4 Average Short Entry % Average Short Exit % Average Short Total % OPT5 OPT6 OPT7 OPT8 OPT9 OPT10 Tabela 2. Zakładka System dla systemu opartego na wskaźniku MACD. System Details Copy of Equis - MACD w/optimization Optimized Order Bias Long Portfolio Bias Single Position Limit 1 Notes Buys/sells when the MACD goes above/below its trigger. Select "Optimize" to specify the periods in the trigger. Buy Order Sell Short Order MACD() > Mov( MACD(), opt1, EXPONENTIAL) MACD() < Mov( MACD(), opt1, EXPONENTIAL) Sell Order Buy to Cover Order MACD() < Mov( MACD(), opt1, EXPONENTIAL) MACD() > Mov( MACD(), opt1, EXPONENTIAL) Stops BreakEven Stop Floor Level Stop Loss Stop Value Trailing Stop Profit Risk Value Trailing Periods 0.0 Inactivity Stop Minimum Value Periods 0.0 Profit Target Target Value Simulation Options General Options Points Only Test Initial Equity Broker Options Interest Rates Margin 5.00 % 3

5 Default Size 100 Units Trade Long Trade Short Optimization Results 10 Trade Execution Options Realistic Prices No Buy Price Sell Price Sell Short Price Buy To Cover Price Delay To Open 0 Slippage Buy Sell Sell Short Buy to Cover Money 3.00 % Margin Requirement Long Initial % Long Maintenance 0.00 % Short Initial % Short Maintenance % Entry Exit Linia equity nie ma zbyt dobrego kształtu, co prawda widad pewną tendencję wzrostową, ale jest ona poszarpana i istnieją długie okresy spadków. Ponadto widad w niektórych miejscach silne wzrosty, które poprawiają zysk, ale nie wynikają raczej ze skuteczności systemu, a specyfiki danych. Zysk jest w miarę dobry, przekracza o 700 punktów strategię typu Buy&Hold. System generuje prawie dwukrotnie więcej transakcji stratnych, w dodatku niektóre z nich generują dośd duże straty (nawet 195 punktów). Wynika z tego, że warto spróbowad ulepszyd reguły transakcyjne tak by system generował zyski w bardziej stabilny sposób. Poprawę systemu rozpocząłem od poprawy wskaźnika MACD. Uznałem, że nie ma konieczności by ilośd okresów wziętych do wyliczenia średnich kroczących była równa 12 i 26. Dopuściłem by ilośd okresów dla średniej krótkookresowej mogła zmieniad się w granicach zbioru <8,16> z krokiem równym 1, a dla średniej długookresowej w zbiorze <20,40> również z krokiem równym 1. Ponownie poddałem optymalizacji liczbę okresów wziętych do wyliczenia linii sygnalnej. Ze względu na dużą liczbę kombinacji zbiór dla dopuszczalnych wartości parametru dla linii sygnalnej tym razem ograniczyłem do zbioru <6,16>. Okazało się, że optymalne wartości wynoszą: 16 (średnia krótkookresowa), 29 (średnia długookresowa) i 13 (ilośd okresów wziętych do wyliczenia linii sygnalnej). Uzyskane wyniki przedstawiają tabele 3 i 4, a linię equity wykres 2. Wykres 2. Linia equity dla systemu opartego na wskaźniku MACD z optymalizacją parametrów. Tabela 3. Zakładka Summary dla systemu opartego na wskaźniku MACD z optymalizacją parametrów. 4

6 Summary aa_macd_opt Simulation Date :32:22 Optimized System Points Only Test FW20 (FW20) 1869 Daily Bars Through (2720 Days) Profit Pts Annualized Buy & Hold Profit Pts Buy & Hold Buy & Hold Annualized Trade Summary Total Trades 127 Trade Efficiency % Average Profit/Average Loss Profitable Trades Total 54 Long 28 Short 26 Average Profit Pts Highest Profit 68 Lowest Profit Pts Most Consecutive 4 Unprofitable Trades Total 73 Long 36 Short 37 Average Loss Pts Highest Loss Pts Lowest Loss Pts Most Consecutive 8 Maximum Position Excursions Long Favorable Pts Short Favorable Pts Long Adverse -19 Short Adverse Pts Trade Efficiency Average Entry % Average Exit % Average Total % Average Long Entry % Average Long Exit % Average Long Total % Average Short Entry % Average Short Exit % Average Short Total % Indices Buy & Hold Index % Profit/Loss Index % Reward/Risk Index % Accounting Initial Equity Trade Profit Trade Loss Interest Credited Interest Charged Final Equity Open Account Variation Highest Account Balance Lowest Account Balance Highest Portfolio Value Highest Open Drawdown Highest d Drawdown Account Events Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Margin Calls 0 Overdrafts 0 Profitable Timing Average Trade Length 21 Longest Trade Length 50 Shortest Trade Length 2 Total Trade Length 1179 Unprofitable Timing Average Trade Length 8 Longest Trade Length 27 Shortest Trade Length 1 Total Trade Length 652 Out of Timing Average 12 Longest 37 Total 38 Optimization Variables OPT OPT OPT OPT4 OPT5 OPT6 OPT7 OPT8 OPT9 OPT10 Tabela 4. Zakładka System dla systemu opartego na wskaźniku MACD z optymalizacją parametrów. System Details aa_macd_opt Optimized Order Bias Long Portfolio Bias Single Position Limit 1 Notes Buys/sells when the MACD goes above/below its trigger. Select "Optimize" to specify the periods in the trigger. Buy Order Sell Short Order 5

7 mov( close, OPT2, E) - mov( close, OPT3, E)> mov( macd(), OPT1, E) mov( close, OPT2, E) - mov( close, OPT3, E)< mov( macd(), OPT1, E) Sell Order Buy to Cover Order mov( close, OPT2, E) - mov( close, OPT3, E)< mov( macd(), OPT1, E) mov( close, OPT2, E) - mov( close, OPT3, E)> mov( macd(), OPT1, E) Stops BreakEven Stop Floor Level Stop Loss Stop Value Trailing Stop Profit Risk Value Trailing Periods 0.0 Inactivity Stop Minimum Value Periods 0.0 Profit Target Target Value Simulation Options General Options Points Only Test Initial Equity Default Size 100 Units Trade Long Trade Short Optimization Results 10 Trade Execution Options Realistic Prices No Buy Price Sell Price Sell Short Price Buy To Cover Price Delay To Open 0 Slippage Buy Sell Sell Short Buy to Cover Broker Options Interest Rates Margin 5.00 % Money 3.00 % Margin Requirement Long Initial % Long Maintenance 0.00 % Short Initial % Short Maintenance % Entry Exit 6

8 Dopuszczenie innych wartości dla optymalizowanych parametrów sprawiło, że linia equity nieco się poprawiła, stała się mniej poszarpana. Oznacza to, że system ten lepiej generuje sygnały kupna i sprzedaży, jednak jakośd tych sygnałów jest jeszcze daleka od pożądanej. Problem w tym, że linia equity w większości okresów jest w zasadzie płaska. Oznacza to, że system nie przynosi przez długi czas zysków. Mimo to udało się osiągnąd zysk na poziomie 2963 punktów. Zmniejszyła się liczba transakcji stratnych, ale zwiększyła się wielkośd maksymalnej straty do 295 punktów. Dlatego następnym krokiem w poprawie systemu jest włączenie do systemu stop lossa. Zdecydowałem się wybrad dopuszczalną maksymalną stratę z transakcji równą 70 punktów. Uzyskane wyniki przedstawiają tabele 5 i 6, a linię equity wykres 3. Wykres 3. Linia equity dla systemu opartego na wskaźniku MACD z optymalizacją parametrów oraz z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. Tabela 5. Zakładka Summary dla systemu opartego na wskaźniku MACD z optymalizacją parametrów oraz z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. Summary aa_macd_opt_stopy Simulation Date :42:01 Optimized System Points Only Test FW20 (FW20) 1869 Daily Bars Through (2720 Days) Profit Pts Annualized Buy & Hold Profit Pts Buy & Hold Buy & Hold Annualized Trade Summary Total Trades 169 Trade Efficiency % Average Profit/Average Loss Profitable Trades Total 59 Long 30 Short 29 Average Profit Pts Highest Profit 68 Lowest Profit Pts Most Consecutive 3 Unprofitable Trades Total 110 Long 50 Short 60 Indices Buy & Hold Index % Profit/Loss Index % Reward/Risk Index % Accounting Initial Equity Trade Profit Trade Loss Interest Credited Interest Charged Final Equity Open Account Variation Highest Account Balance Lowest Account Balance Highest Portfolio Value Highest Open Drawdown Highest d Drawdown Account Events Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Margin Calls 0 Overdrafts 0 Profitable Timing Average Trade Length 19 Longest Trade Length 49 7

9 Average Loss Pts Highest Loss Pts Lowest Loss Pts Most Consecutive 8 Maximum Position Excursions Long Favorable Pts Short Favorable Pts Long Adverse -19 Short Adverse Pts Trade Efficiency Average Entry % Average Exit % Average Total % Average Long Entry % Average Long Exit % Average Long Total % Average Short Entry % Average Short Exit % Average Short Total % Shortest Trade Length 1 Total Trade Length 1161 Unprofitable Timing Average Trade Length 5 Longest Trade Length 23 Shortest Trade Length 0 Total Trade Length 659 Out of Timing Average 3 Longest 37 Total 49 Optimization Variables OPT OPT OPT OPT4 OPT5 OPT6 OPT7 OPT8 OPT9 OPT10 Tabela 6. Zakładka System dla systemu opartego na wskaźniku MACD z optymalizacją parametrów oraz z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. System Details aa_macd_opt_stopy Optimized Order Bias Long Portfolio Bias Single Position Limit 1 Notes Buys/sells when the MACD goes above/below its trigger. Select "Optimize" to specify the periods in the trigger. Buy Order Sell Short Order mov( close, OPT2, E) - mov( close, OPT3, E)> mov( macd(), OPT1, E) mov( close, OPT2, E) - mov( close, OPT3, E)< mov( macd(), OPT1, E) Sell Order Buy to Cover Order mov( close, OPT2, E) - mov( close, OPT3, E)< mov( macd(), OPT1, E) mov( close, OPT2, E) - mov( close, OPT3, E)> mov( macd(), OPT1, E) 8

10 Stops BreakEven Stop Floor Level Stop Loss Stop Value Long & Short 7 Trailing Stop Profit Risk Value Trailing Periods 0.0 Inactivity Stop Minimum Value Periods 0.0 Profit Target Target Value Simulation Options General Options Points Only Test Initial Equity Default Size 100 Units Trade Long Trade Short Optimization Results 10 Trade Execution Options Realistic Prices No Buy Price Sell Price Sell Short Price Buy To Cover Price Delay To Open 0 Slippage Buy Sell Sell Short Buy to Cover Broker Options Interest Rates Margin 5.00 % Money 3.00 % Margin Requirement Long Initial % Long Maintenance 0.00 % Short Initial % Short Maintenance % Entry Exit Wprowadzenie maksymalnej straty na poziomie 70 punktów, w oczywisty sposób zmniejszyło maksymalną stratę. Natomiast pogorszyło wygląd linii equity, stała się bardziej poszarpana, zwiększyło także liczbę stratnych transakcji. Mimo to zastosowanie takiego wyjścia ewakuacyjnego dla systemu wydaje się byd niezbędne, dlatego zamiast zrezygnowad ze stop lossa zdecydowałem się próbowad poprawid system w inny sposób. Ilośd stratnych transakcji sugeruje, że system zbyt często generuje błędne sygnały. Żeby to poprawid zdecydowałem się zastosowad dodatkowy wskaźnik generujący sygnały kupna i sprzedaży. Wybrałem wskaźnik RSI (Relative Strenght Index). Jest to jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych oscylatorów. Nie jest to jednak, jak wskazuje nazwa, typowy miernik siły względnej. Jak klasyczny oscylator zyskuje wartości w przedziale Podstawowa analiza zakłada poszukiwanie dywergencji względem wykresu cenowego. RSI jest również miernikiem stanów wykupienia / wyprzedania rynku. Zazwyczaj wartości powyżej 70 pkt., są odbierane jako wykupienie rynku, poniżej 30 pkt. jako wyprzedanie rynku 3. W moim badaniu zdecydowałem się zoptymalizowad te wartości i dopuścid by się zmieniały w zbiorze wartości <20,40> (dla strefy wyprzedania) oraz <60,80> dla strefy wykupienia. W ramach tego wskaźnika sygnał kupna generowany jest gdy wartośd 3 Bossa.pl 9

11 RSI spadnie poniżej granicy strefy wyprzedania, a sygnał sprzedaży gdy wartośd RSI przekroczy granicę strefy wykupienia. Dodatkowo zdecydowałem się zoptymalizowad parametr wzięty do wyliczenia wskaźnika RSI przyjmuje on wartości ze zbioru <6,16>. Tym razem parametry dla wskaźnika MACD nie były już optymalizowane 4. Uznałem, że oszacowania z poprzednich modeli są właściwe i je postanowiłem przyjąd. Wartości, które optymalizowałem przyjęły wartośd: 30 (granica strefy wyprzedaży), 73 (granica strefy wykupienia) oraz 19 (dla parametru potrzebnego do wyliczenia RSI). Uzyskane rezultaty przedstawiają tabele 7 i 8, a linię equity przedstawia wykres 4. Wykres 4. Linia equity dla systemu opartego na wskaźniku MACD i RSI z optymalizacją parametrów(dla RSI) oraz z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. Tabela 7. Zakładka System dla systemu opartego na wskaźniku MACD i RSI z optymalizacją parametrów(dla RSI) oraz z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. System Details aa_macd_rsi Optimized Order Bias Long Portfolio Bias Single Position Limit 1 Notes Buys/sells when the MACD goes above/below its trigger. Select "Optimize" to specify the periods in the trigger. Buy Order Sell Short Order mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)> mov( macd(), 13, E) AND cross(rsi(opt4),opt5) mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)< mov( macd(), 13, E) and Cross(OPT6, RSI(opt4)) Sell Order Buy to Cover Order mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)< mov( macd(), 13, E) mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)> mov( macd(), 13, E) 4 Oszacowałem, że aby móc zoptymalizowad ten system łącznie potrzebne byłoby ok. 100 godzin. 10

12 and Cross(OPT6, RSI(opt4)) AND cross(rsi(opt4),opt5) Stops BreakEven Stop Floor Level Stop Loss Stop Value Long & Short 7 Trailing Stop Profit Risk Value Trailing Periods 0.0 Inactivity Stop Minimum Value Periods 0.0 Profit Target Target Value Simulation Options General Options Points Only Test Initial Equity Default Size 100 Units Trade Long Trade Short Optimization Results 10 Trade Execution Options Realistic Prices No Buy Price Sell Price Sell Short Price Buy To Cover Price Delay To Open 0 Slippage Buy Sell Sell Short Buy to Cover Broker Options Interest Rates Margin 5.00 % Money 3.00 % Margin Requirement Long Initial % Long Maintenance 0.00 % Short Initial % Short Maintenance % Entry Exit Tabela 8. Zakładka Summary dla systemu opartego na wskaźniku MACD i RSI z optymalizacją parametrów(dla RSI) oraz z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. Summary aa_macd_rsi Simulation Date :14:45 Optimized System Points Only Test FW20 (FW20) 1869 Daily Bars Through (2720 Days) Profit Pts Annualized Buy & Hold Profit Pts Buy & Hold Buy & Hold Annualized Trade Summary Total Trades 4 Trade Efficiency % Average Profit/Average Loss Indices Buy & Hold Index % Profit/Loss Index % Reward/Risk Index % Accounting Initial Equity Trade Profit Pts Trade Loss Pts Interest Credited Interest Charged 11

13 Profitable Trades Total 1 Long 1 Short 0 Average Profit Pts Highest Profit Pts Lowest Profit Pts Most Consecutive 1 Unprofitable Trades Total 3 Long 3 Short 0 Average Loss -7 Highest Loss -7 Lowest Loss -7 Most Consecutive 3 Maximum Position Excursions Long Favorable Pts Short Favorable Long Adverse Pts Short Adverse Trade Efficiency Average Entry % Average Exit % Average Total % Average Long Entry % Average Long Exit % Average Long Total % Average Short Entry 0.00 % Average Short Exit 0.00 % Average Short Total 0.00 % Final Equity Pts Open Account Variation Highest Account Balance Pts Lowest Account Balance Pts Highest Portfolio Value Pts Highest Open Drawdown Pts Highest d Drawdown -21 Account Events Margin Calls 0 Overdrafts 0 Profitable Timing Average Trade Length 1215 Longest Trade Length 1215 Shortest Trade Length 1215 Total Trade Length 1215 Unprofitable Timing Average Trade Length 6 Longest Trade Length 11 Shortest Trade Length 2 Total Trade Length 20 Out of Timing Average 105 Longest 312 Total 634 Optimization Variables OPT1 OPT2 OPT3 OPT OPT OPT OPT7 OPT8 OPT9 OPT10 Połączenie tych dwóch wskaźników okazało się złym pomysłem. Cały system generuje tylko 4 transakcje w ciągu 8 lat, z czego 3 są transakcjami stratnymi. Linia equity wygląda bardzo źle. Na początku jest płaska z trzema stąpnięciami na nieopłacalne transakcje, a na koocu system zawiera tylko jedną zyskowna transakcje. Połączenie tych dwóch wskaźników jednocześnie jest zbyt wymagający warunkiem do zawarcia transakcji. Byd może warto było by sprawdzid jak sygnały kupna i sprzedaży generuje sam wskaźnik RSI(optymalizacja jak poprzednio). Uzyskane rezultaty przedstawiają tabele 9 i 10, a linię equity wykres 5. Wykres 5. Linia equity dla systemu opartego na wskaźniku RSI z optymalizacją parametrów oraz z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. 12

14 Tabela 9. Zakładka Summary dla systemu opartego na wskaźniku RSI z optymalizacją parametrów oraz z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. Summary aa_rsi Simulation Date :53:16 Optimized System Points Only Test FW20 (FW20) 1869 Daily Bars Through (2720 Days) Profit Pts Annualized Buy & Hold Profit Pts Buy & Hold Buy & Hold Annualized Trade Summary Total Trades 14 Trade Efficiency % Average Profit/Average Loss Profitable Trades Total 3 Long 2 Short 1 Average Profit Pts Highest Profit Pts Lowest Profit Pts Most Consecutive 2 Unprofitable Trades Total 11 Long 10 Short 1 Average Loss Pts Highest Loss Pts Lowest Loss -7 Most Consecutive 10 Maximum Position Excursions Long Favorable 221 Short Favorable Pts Long Adverse Pts Short Adverse Pts Trade Efficiency Average Entry % Average Exit % Average Total % Average Long Entry % Average Long Exit % Average Long Total % Average Short Entry % Average Short Exit % Average Short Total % Indices Buy & Hold Index % Profit/Loss Index % Reward/Risk Index % Accounting Initial Equity Trade Profit Trade Loss Interest Credited Interest Charged Final Equity Open Account Variation Highest Account Balance Lowest Account Balance Highest Portfolio Value Highest Open Drawdown Highest d Drawdown Account Events Pts Pts Pts Pts Pts Pts Margin Calls 0 Overdrafts 0 Profitable Timing Average Trade Length 471 Longest Trade Length 887 Shortest Trade Length 56 Total Trade Length 1413 Unprofitable Timing Average Trade Length 12 Longest Trade Length 45 Shortest Trade Length 1 Total Trade Length 137 Out of Timing Average 22 Longest 85 Total 319 Optimization Variables OPT1 OPT2 OPT3 OPT OPT OPT OPT7 OPT8 OPT9 OPT10 Tabela 10. Zakładka System dla systemu opartego na wskaźniku RSI z optymalizacją parametrów oraz z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. System Details aa_rsi Optimized Order Bias Long Notes Buys/sells when the MACD goes above/below its trigger. Select "Optimize" to specify the periods in the trigger. 13

15 Portfolio Bias Position Limit 1 Single Buy Order Sell Short Order cross(rsi(opt4),opt5) Cross(OPT6, RSI(opt4)) Sell Order Buy to Cover Order Cross(OPT6, RSI(opt4)) cross(rsi(opt4),opt5) Stops BreakEven Stop Floor Level Stop Loss Stop Value Long & Short 7 Trailing Stop Profit Risk Value Trailing Periods 0.0 Inactivity Stop Minimum Value Periods 0.0 Profit Target Target Value Simulation Options General Options Points Only Test Initial Equity Default Size 100 Units Trade Long Trade Short Optimization Results 10 Trade Execution Options Realistic Prices No Buy Price Sell Price Sell Short Price Buy To Cover Price Delay To Open 0 Slippage Buy Sell Broker Options Interest Rates Margin 5.00 % Money 3.00 % Margin Requirement Long Initial % Long Maintenance 0.00 % Short Initial % Short Maintenance % Entry Exit 14

16 Sell Short Buy to Cover Wykorzystanie samego wskaźnika RSI też nie jest zbyt dobre, przez ten cały okres zawartych jest 14 transakcji w tym 11 stratnych. Linia equity jest w połowie płaska, czyli w najlepszym przypadku system nie przynosi strat. Po tej analizie zdecydowałem się powrócid do koncepcji wykorzystania wskaźnika MACD. Ponadto zdecydowałem się, że do generowania sygnałów kupna i sprzedaży wykorzystam również dwie średnie kroczące. Sygnał kupna generowany jest gdy krótkookresowa średnia przebije od dołu wartośd średniej długookresowej, sygnał sprzedaży zaś gdy krótkookresowa średnia krocząca przebije długookresową średnią od góry. Uznałem, że krótkookresowa średnia krocząca może byd wyliczana ze zbioru <3,18> okresów, natomiast długookresowa ze zbioru <20,100> okresów. Optymalne wartości wyniosły 4 i 75. Dla tak stworzonego systemu wyniki przedstawiają tabele 11 i 12, a linie equity przedstawia wykres 6. Wykres 6. Linia equity dla systemu opartego na wskaźniku MACD i przecięciu średnich kroczących z optymalizacją parametrów(dla średnich) z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. Tabela 11. Zakładka Summary dla systemu opartego na wskaźniku MACD i przecięciu średnich kroczących z optymalizacją parametrów(dla średnich) z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. Summary aa_macd_mov Simulation Date :55:50 Optimized System Points Only Test FW20 (FW20) 1869 Daily Bars Through (2720 Days) Profit Pts Annualized Buy & Hold Profit Pts Buy & Hold Buy & Hold Annualized Trade Summary Total Trades 45 Trade Efficiency % Average Profit/Average Loss Profitable Trades Total 17 Long 10 Short 7 Average Profit Pts Highest Profit Pts Indices Buy & Hold Index 3.46 % Profit/Loss Index % Reward/Risk Index % Accounting Initial Equity Trade Profit Trade Loss Interest Credited Interest Charged Final Equity Open Account Variation Highest Account Balance Lowest Account Balance Highest Portfolio Value Highest Open Drawdown Pts Pts Pts Pts Pts Pts 15

17 Lowest Profit Pts Most Consecutive 4 Unprofitable Trades Total 28 Long 15 Short 13 Average Loss Pts Highest Loss -7 Lowest Loss Pts Most Consecutive 6 Maximum Position Excursions Long Favorable Pts Short Favorable Pts Long Adverse Pts Short Adverse -12 Trade Efficiency Average Entry % Average Exit % Average Total % Average Long Entry % Average Long Exit % Average Long Total % Average Short Entry % Average Short Exit % Average Short Total % Highest d Drawdown Pts Account Events Margin Calls 0 Overdrafts 0 Profitable Timing Average Trade Length 83 Longest Trade Length 244 Shortest Trade Length 29 Total Trade Length 1416 Unprofitable Timing Average Trade Length 11 Longest Trade Length 40 Shortest Trade Length 0 Total Trade Length 324 Out of Timing Average 11 Longest 82 Total 129 Optimization Variables OPT OPT OPT3 OPT4 OPT5 OPT6 OPT7 OPT8 OPT9 OPT10 Tabela 12. Zakładka System dla systemu opartego na wskaźniku MACD i przecięciu średnich kroczących z optymalizacją parametrów(dla średnich) z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. System Details aa_macd_mov Optimized Order Bias Long Portfolio Bias Single Position Limit 1 Notes Buys/sells when the MACD goes above/below its trigger. Select "Optimize" to specify the periods in the trigger. Buy Order Sell Short Order mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)> mov( macd(), 13, E) AND Mov(C,opt1,E) > Mov(C,opt2,E) mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)< mov( macd(), 13, E) and Mov(C,opt1,E) < Mov(C,opt2,E) Sell Order Buy to Cover Order 16

18 mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)< mov( macd(), 13, E) and Mov(C,opt1,E) < Mov(C,opt2,E) mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)> mov( macd(), 13, E) AND Mov(C,opt1,E) > Mov(C,opt2,E) Stops BreakEven Stop Floor Level Trailing Stop Profit Risk Value Trailing Periods 0.0 Profit Target Target Value Stop Loss Long & Short Stop Value 7 Inactivity Stop Minimum Value Periods 0.0 Simulation Options General Options Points Only Test Initial Equity Default Size 100 Units Trade Long Trade Short Optimization Results 10 Trade Execution Options Realistic Prices No Buy Price Sell Price Sell Short Price Buy To Cover Price Delay To Open 0 Slippage Buy Sell Sell Short Buy to Cover Broker Options Interest Rates Margin 5.00 % Money 3.00 % Margin Requirement Long Initial % Long Maintenance 0.00 % Short Initial % Short Maintenance % Entry Exit Linia equity uległa wyraźnej poprawie, rośnie w miarę jednostajnie. Oczywiście nie udało się uniknąd płaskich okresów, nawet dośd długich, ale wygląd tej linii jest bliżej oczekiwanego, co oznacza, że poprawy systemu idą w dobrą stronę. Potwierdzenie sygnałów kupna i sprzedaży przez dwa składniki ogranicza liczbę transakcji stratnych, ale także zmniejsza liczbę transakcji zyskownych. Jednakże obniża liczbę transakcji stratnych przypadających na jedną transakcję zyskowną, co można uznad za dobry rezultat. Liczba transakcji jest mniejsza (45), niż dla wskaźnika MACD (169), ale dużo większa niż dla wskaźników MACD i RSI (4). Z analizy linii equity widad, że system w niektórych okresach lepiej radzi sobie niż w innych. Z mojej analizy wynika, że system lepiej radzi sobie w sytuacji silnych trendów, gorzej natomiast dla trendu horyzontalnego. Aby uwzględnid tę sytuację zdecydowałem się uwzględnid wskaźnik ADX, jego zadaniem jest pomiar wielkości i siły trendu, 17

19 jednak bez wskazania jego kierunku. Rosnące wartości wskaźnika informują o wzroście siły dominującego trendu. Spadek wskaźnika mówi o słabnięciu trendu sugerując jego bliskie przełamanie 5. Dołączyłem zatem wskaźnik ADX, w taki sposób by system w przypadku dużych jego wartości generował sygnały kupna i sprzedaży na podstawie poprzedniego modelu, natomiast przy niskiej wartości ADX nie robił nic. Chciałem ustalid od jakiej wartości ADX możemy uznad, że siła trendu jest na tyle duża by mój system dobrze działał. Optymalizowałem dwie wartości: granicę dużej/małej siły trendu ze zbioru wartości <10,100> (krok równy 5) oraz parametr do wyliczenia wskaźnika ADX, który przybiera wartości z przedziału <10,20>. Wartością optymalną dla granicy siły trendu okazała się wartośd 25, natomiast parametr do stworzenia wskaźnika ADX wyniósł 13. Uzyskane rezultaty przedstawiają tabele 13 i 14, a linię equity przedstawia wykres 7. Wykres 7. Linia equity dla systemu opartego na wskaźniku MACD i przecięciu średnich kroczących oraz wskaźnika ADX z optymalizacją parametrów(dla ADX) z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. Tabela 13. Zakładka Summary dla systemu opartego na wskaźniku MACD i przecięciu średnich kroczących oraz wskaźnika ADX z optymalizacją parametrów(dla ADX) z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. Summary aa_macd_mov_adx Simulation Date :19:16 Optimized System Points Only Test FW20 (FW20) 1869 Daily Bars Through (2720 Days) Profit Pts Annualized Buy & Hold Profit Pts Buy & Hold Buy & Hold Annualized Trade Summary Total Trades 19 Trade Efficiency % Average Profit/Average Loss Profitable Trades Total 8 Long 5 Short 3 Average Profit Pts Highest Profit Pts Lowest Profit Pts Most Consecutive 2 Unprofitable Trades Indices Buy & Hold Index % Profit/Loss Index % Reward/Risk Index % Accounting Initial Equity Trade Profit Trade Loss Interest Credited Interest Charged Final Equity Open Account Variation Highest Account Balance Lowest Account Balance Highest Portfolio Value Highest Open Drawdown Highest d Drawdown Account Events Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts -7 Margin Calls 0 5 Bossa.pl 18

20 Total 11 Long 3 Short 8 Average Loss Pts Highest Loss -7 Lowest Loss Pts Most Consecutive 3 Maximum Position Excursions Long Favorable Pts Short Favorable Pts Long Adverse Pts Short Adverse Pts Trade Efficiency Average Entry % Average Exit % Average Total % Average Long Entry % Average Long Exit % Average Long Total % Average Short Entry % Average Short Exit % Average Short Total % Overdrafts 0 Profitable Timing Average Trade Length 170 Longest Trade Length 295 Shortest Trade Length 20 Total Trade Length 1367 Unprofitable Timing Average Trade Length 24 Longest Trade Length 81 Shortest Trade Length 0 Total Trade Length 271 Out of Timing Average 23 Longest 84 Total 231 Optimization Variables OPT OPT OPT3 OPT4 OPT5 OPT6 OPT7 OPT8 OPT9 OPT10 Tabela 14. Zakładka System dla systemu opartego na wskaźniku MACD i przecięciu średnich kroczących oraz wskaźnika ADX z optymalizacją parametrów(dla ADX) z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. System Details aa_macd_mov_adx Optimized Order Bias Long Portfolio Bias Single Position Limit 1 Notes Buys/sells when the MACD goes above/below its trigger. Select "Optimize" to specify the periods in the trigger. Buy Order Sell Short Order (mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)> mov( macd(), 13, E) AND Mov(C,4,E) > Mov(C,85,E) and adx(opt1)>opt2) (mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)< mov( macd(), 13, E) and Mov(C,4,E) < Mov(C,85,E) and adx(opt1)>opt2) Sell Order Buy to Cover Order (mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)< mov( macd(), 13, E) and Mov(C,4,E) < Mov(C,85,E) and adx(opt1)>opt2) (mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)> mov( macd(), 13, E) AND Mov(C,4,E) > Mov(C,85,E) and adx(opt1)>opt2) 19

21 Stops BreakEven Stop Floor Level Stop Loss Stop Value Long & Short 7 Trailing Stop Profit Risk Value Trailing Periods 0.0 Inactivity Stop Minimum Value Periods 0.0 Profit Target Target Value Simulation Options General Options Points Only Test Initial Equity Default Size 100 Units Trade Long Trade Short Optimization Results 209 Trade Execution Options Realistic Prices No Buy Price Sell Price Sell Short Price Buy To Cover Price Delay To Open 0 Slippage Buy Sell Sell Short Buy to Cover Broker Options Interest Rates Margin 5.00 % Money 3.00 % Margin Requirement Long Initial % Long Maintenance 0.00 % Short Initial % Short Maintenance % Entry Exit Znów kształt linii equity poprawił się, co prawda linia nadal jest trochę poszarpana, ale rośnie w miarę jednostajnie, co jest pożądane. Dodatkowo wzrósł zysk do poziomu 2544 punktów, który w połączeniu z kształtem linii equity jest zadawalający. W naturalny sposób dodanie dodatkowego założenia dla sygnałów kupna i sprzedaży ogranicza liczbę transakcji, ale co ważne system znów poprawił liczbę transakcji stratnych na jedną zyskowną. System wykorzystujący dodatkowo wskaźnik ADX uzyskuje lepsze parametry oceniające jakośd systemu, w tym Average long entry, Average long exit, Average short entry i Average short exit. Wyniki dla tak stworzonego systemu prezentują się zupełnie dobrze i mógłby zostad uznany za wystarczająco dobry, można jednak próbowad poprawid go jeszcze bardziej. Kolejnym pomysłem na poprawę systemu było uwzględnienie kryterium generującego sygnały kupna i sprzedaży przy małej wartości ADX. W związku z tym, że małe wartości ADX sugerują słabnącą siłę trendu i dużo prawdopodobieostwo zmiany trendu, można przypuszczad, że przy małej wartości tego wskaźnika często mamy do czynienia z trendem horyzontalnym. Stosowanym do takiej sytuacji jest Oscylator Bollingera. Jest on wskaźnikiem przedstawiającym zależnośd pomiędzy kursem a wstęgą Bollingera. Sygnał 20

22 kupna zostaje wygenerowany, gdy linia wskaźnika spada poniżej dolnej wstęgi ( w oscylatorze jest to prosta, zazwyczaj na poziomie 0), zaś sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany, gdy linia wskaźnika wychodzi ponad górną wstęgę (tutaj też prosta, zazwyczaj na poziomie 100). Zalecany jest do stosowania właśnie w przypadku braku silnego trendu, czyli w przypadku trendu horyzontalnego 6. Uznałem, że poziom na którym zostaną zawieszone wstęgi nie musi byd koniecznie równy 0 i 100, dlatego dopuściłem, że dolna wstęga może przyjmowad wartośd ze zbioru <-5,20>, a górna ze zbioru <80, 110>. Okazało się, że optymalne wartości to 6 i 107. Uzyskane rezultaty z takiego systemu przedstawiają tabele 15 i 16, a linie equity przedstawia wykres 8. Wykres 8. Linia Equity dla systemu opartego na wskaźniku MACD i przecięciu średnich kroczących dla wysokiej wartości ADX oraz oscylatora Bollingera dla małych wartości ADX z optymalizacją parametrów(dla oscylatora Bollingera) z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. Tabela 15. Zakładka Summary dla systemu opartego na wskaźniku MACD i przecięciu średnich kroczących dla wysokiej wartości ADX oraz oscylatora Bollingera dla małych wartości ADX z optymalizacją parametrów(dla oscylatora Bollingera) z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. Summary aa_macd_mov_adx_bollinger_opt Simulation Date :48:01 Optimized System Points Only Test FW20 (FW20) 1869 Daily Bars Through (2720 Days) Profit Pts Annualized Buy & Hold Profit Pts Buy & Hold Buy & Hold Annualized Trade Summary Total Trades 80 Trade Efficiency % Average Profit/Average Loss Profitable Trades Total 29 Long 14 Short 15 Average Profit Pts Highest Profit Pts Lowest Profit Pts Indices Buy & Hold Index % Profit/Loss Index % Reward/Risk Index % Accounting Initial Equity Trade Profit Trade Loss Interest Credited Interest Charged Final Equity Open Account Variation Highest Account Balance Lowest Account Balance Highest Portfolio Value Highest Open Drawdown Highest d Drawdown Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts

23 Most Consecutive 4 Unprofitable Trades Total 51 Long 33 Short 18 Average Loss Pts Highest Loss -7 Lowest Loss Most Consecutive 6 Maximum Position Excursions Long Favorable Pts Short Favorable 47 Long Adverse Pts Short Adverse Pts Trade Efficiency Average Entry % Average Exit % Average Total % Average Long Entry % Average Long Exit % Average Long Total % Average Short Entry % Average Short Exit % Average Short Total 1.45 % Account Events Margin Calls 0 Overdrafts 0 Profitable Timing Average Trade Length 35 Longest Trade Length 180 Shortest Trade Length 1 Total Trade Length 1020 Unprofitable Timing Average Trade Length 11 Longest Trade Length 79 Shortest Trade Length 0 Total Trade Length 583 Out of Timing Average 11 Longest 84 Total 266 Optimization Variables OPT1 OPT OPT OPT4 OPT5 OPT6 OPT7 OPT8 OPT9 OPT10 Tabela 16. Zakładka System dla systemu opartego na wskaźniku MACD i przecięciu średnich kroczących dla wysokiej wartości ADX oraz oscylatora Bollingera dla małych wartości ADX z optymalizacją parametrów(dla oscylatora Bollingera) z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. System Details aa_macd_mov_adx_bollinger_opt Optimized Order Bias Long Portfolio Bias Single Position Limit 1 Notes Buys/sells when the MACD goes above/below its trigger. Select "Optimize" to specify the periods in the trigger. Buy Order Sell Short Order (mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)> mov( macd(), 13, E) AND Mov(C,4,E) > Mov(C,85,E) and adx(13)>25) or (adx(13)<25 and ((C+2*Std(C,21)- Mov(C,21,S))/(4*(Std(C,21)))*100)<opt2) (mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)< mov( macd(), 13, E) and Mov(C,4,E) < Mov(C,85,E) and adx(13)>25) or (adx(13)<25 and ((C+2*Std(C,21)- Mov(C,21,S))/(4*(Std(C,21)))*100)>opt3) Sell Order Buy to Cover Order 22

24 (mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)< mov( macd(), 13, E) and Mov(C,4,E) < Mov(C,85,E) and adx(13)>25) or (adx(13)<25 and ((C+2*Std(C,21)- Mov(C,21,S))/(4*(Std(C,21)))*100)>opt3) (mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)> mov( macd(), 13, E) AND Mov(C,4,E) > Mov(C,85,E) and adx(13)>25) or (adx(13)<25 and ((C+2*Std(C,21)- Mov(C,21,S))/(4*(Std(C,21)))*100)<opt2) Stops BreakEven Stop Floor Level Stop Loss Stop Value Long & Short 7 Trailing Stop Profit Risk Value Trailing Periods 0.0 Inactivity Stop Minimum Value Periods 0.0 Profit Target Target Value Simulation Options General Options Points Only Test Initial Equity Default Size 100 Units Trade Long Trade Short Optimization Results 25 Trade Execution Options Realistic Prices No Buy Price Sell Price Sell Short Price Buy To Cover Price Delay To Open 0 Slippage Buy Sell Sell Short Buy to Cover Broker Options Interest Rates Margin 5.00 % Money 3.00 % Margin Requirement Long Initial % Long Maintenance 0.00 % Short Initial % Short Maintenance % Entry Exit Zastosowanie Oscylatora Bollingera pogarsza w zasadzie wszystkie ważne wskaźniki. Linia equity również wygląda dużo gorzej, jest znacznie bardziej poszarpana. Zwiększa się istotnie liczba transakcji stratnych. System generuje znacznie więcej fałszywych sygnałów. Zysk się zmniejszają, co oznacza, że zastosowanie Oscylatora Bollingera przynosi stratę względem systemu, który nic nie robił przy małych wartościach ADX. Wniosek z tego, że należy zrezygnowad z tego oscylatora i szukad innych rozwiązao polepszających system. Kolejnym pomysłem jaki miałem było ponowne wykorzystanie średnich kroczących, ale optymalizowanych niezależnie dla przypadku, gdy ADX jest mniejsze od 25. Dla krótkookresowej średniej wybrałem zakres <2,10>, a dla długookresowej <6,80>. Rezultaty przedstawiają tabele 17 i 18, a linię equity wykres 9. 23

25 Wykres 9. Linia equity dla systemu opartego na wskaźniku MACD i przecięciu średnich kroczących dla wysokiej wartości ADX oraz przecięcia średnich kroczących dla małych wartości ADX z optymalizacją parametrów(dla średnich kroczących w przypadku małej wartościwskażnika ADX) z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. Tabela 17. Zakładka Summary dla systemu opartego na wskaźniku MACD i przecięciu średnich kroczących dla wysokiej wartości ADX oraz przecięcia średnich kroczących dla małych wartości ADX z optymalizacją parametrów(dla średnich kroczących w przypadku małej wartościwskażnika ADX) z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. Summary aa_macd_mov_adx_mov Simulation Date :03:45 Optimized System Points Only Test FW20 (FW20) 1869 Daily Bars Through (2720 Days) Profit Pts Annualized Buy & Hold Profit Pts Buy & Hold Buy & Hold Annualized Trade Summary Total Trades 19 Trade Efficiency % Average Profit/Average Loss Profitable Trades Total 8 Long 5 Short 3 Average Profit Pts Highest Profit Pts Lowest Profit Pts Most Consecutive 2 Unprofitable Trades Total 11 Long 3 Short 8 Average Loss Pts Highest Loss -7 Lowest Loss Pts Most Consecutive 3 Maximum Position Excursions Long Favorable Pts Short Favorable Pts Long Adverse Pts Short Adverse Pts Trade Efficiency Average Entry % Average Exit % Average Total % Average Long Entry % Indices Buy & Hold Index % Profit/Loss Index % Reward/Risk Index % Accounting Initial Equity Trade Profit Trade Loss Interest Credited Interest Charged Final Equity Open Account Variation Highest Account Balance Lowest Account Balance Highest Portfolio Value Highest Open Drawdown Highest d Drawdown Account Events Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts -7 Margin Calls 0 Overdrafts 0 Profitable Timing Average Trade Length 170 Longest Trade Length 295 Shortest Trade Length 20 Total Trade Length 1367 Unprofitable Timing Average Trade Length 24 Longest Trade Length 81 Shortest Trade Length 0 Total Trade Length 271 Out of Timing Average 23 Longest 84 Total 231 Optimization Variables OPT OPT

26 Average Long Exit % Average Long Total % Average Short Entry % Average Short Exit % Average Short Total % Tabela 18. Zakładka System dla systemu opartego na wskaźniku MACD i przecięciu średnich kroczących dla wysokiej wartości ADX oraz przecięcia średnich kroczących dla małych wartości ADX z optymalizacją parametrów(dla średnich kroczących w przypadku małej wartościwskażnika ADX) z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. OPT3 OPT4 OPT5 OPT6 OPT7 OPT8 OPT9 OPT10 System Details aa_macd_mov_adx_mov Optimized Order Bias Long Portfolio Bias Single Position Limit 1 Notes Buys/sells when the MACD goes above/below its trigger. Select "Optimize" to specify the periods in the trigger. Buy Order Sell Short Order (mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)> mov( macd(), 13, E) AND Mov(C,4,E) > Mov(C,85,E) and adx(13)>25) or (adx(13)<25 and (Mov(C,opt1,E) > Mov(C,opt2,E) )) (mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)< mov( macd(), 13, E) and Mov(C,4,E) < Mov(C,85,E) and adx(13)>25) or (adx(13)<25 and (Mov(C,opt1,E) < Mov(C,opt2,E) )) Sell Order Buy to Cover Order (mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)< mov( macd(), 13, E) and Mov(C,4,E) < Mov(C,85,E) and adx(13)>25) or (adx(13)<25 and (Mov(C,opt1,E) < Mov(C,opt2,E) )) (mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)> mov( macd(), 13, E) AND Mov(C,4,E) > Mov(C,85,E) and adx(13)>25) or (adx(13)<25 and (Mov(C,opt1,E) > Mov(C,opt2,E) )) Stops BreakEven Stop Stop Loss Long & Short Floor Level Stop Value 7 Trailing Stop Profit Risk Value Trailing Periods 0.0 Inactivity Stop Minimum Value Periods 0.0 Profit Target Target Value 25

27 Simulation Options General Options Points Only Test Initial Equity Default Size 100 Units Trade Long Trade Short Optimization Results 25 Trade Execution Options Realistic Prices No Buy Price Sell Price Sell Short Price Buy To Cover Price Delay To Open 0 Slippage Buy Sell Sell Short Buy to Cover Broker Options Interest Rates Margin 5.00 % Money 3.00 % Margin Requirement Long Initial % Long Maintenance 0.00 % Short Initial % Short Maintenance % Entry Exit Okazało się, że w tym przypadku optymalny system tworzy się dla równej liczby okresów wziętych dla średniej krótkookresowej i długookresowej. Oznacza to, że ten warunek się samoistnie niweluje, gdyż obie średnie będą zawsze sobie równe, co oznacza, że nigdy nie zostanie wygenerowanych sygnał kupna, ani sprzedaży. Wynika z tego, że ten system sprowadza się do tego, w którym dla małych wartości ADX nie robimy nic. Wydaje się, że właśnie wspomniany model będzie najlepszy, ale jeszcze dla upewnienia, zdecydowałem się wziąd Oscylator Stochastyczny do generowania sygnałów kupna i sprzedaży przy małym ADX. Został on stworzony przez dr George'a Lane i monitoruje zmianę ceny zamknięcia od minimum w stosunku do rozpiętości między ceną minimalną a maksymalną. Wspomniane zmiany następnie uśrednia się przy pomocy średniej ruchomej 7. W przypadku tego wskaźnika optymalizuję wartośd linii sygnalnych. Wartośd linii wykupienia pochodzi z przedziału <50,95> (krok 5), a linii wyprzedania z przedziału <5,50> (krok 5). Optymalne wartości wyniosły odpowiednio 5 i 95. Uzyskane rezultaty przedstawiają tabele 19 i20, a linię equity wykres 10. Wykres 10. Linia equity dla systemu opartego na wskaźniku MACD i przecięciu średnich kroczących dla wysokiej wartości ADX oraz oscylatora Stochastycznego dla małych wartości ADX z optymalizacją parametrów(dla oscylatora Stochastycznego) z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów

28 Tabela 19. Zakładka Summary dla systemu opartego na wskaźniku MACD i przecięciu średnich kroczących dla wysokiej wartości ADX oraz oscylatora Stochastycznego dla małych wartości ADX z optymalizacją parametrów(dla oscylatora Stochastycznego) z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. Summary aa_macd_mov_adx_stoch FW20 (FW20) Simulation Date :20: Daily Bars Through (2720 Days) Optimized System Points Only Test Indices Profit Pts Buy & Hold Index % Profit/Loss Index % Annualized Reward/Risk Index % Buy & Hold Profit Pts Accounting Buy & Hold Initial Equity Buy & Hold Annualized Trade Profit Pts Trade Summary Trade Loss Pts Total Trades Pts Trade Efficiency % Interest Credited Average Profit/Average Loss Interest Charged Profitable Trades Final Equity Pts Total 10 Open Long 6 Account Variation Short 4 Highest Account Balance Pts Average Profit Pts Highest Profit Pts Lowest Profit Pts Most Consecutive 2 Unprofitable Trades Total 18 Long 8 Short 10 Lowest Account Balance -15 Highest Portfolio Value Pts Highest Open Drawdown -15 Highest d Drawdown -14 Account Events Margin Calls 0 Overdrafts 0 Profitable Timing Average Trade Length 126 Average Loss Pts Longest Trade Length 237 Highest Loss Pts Shortest Trade Length 20 Lowest Loss -1 Total Trade Length

29 Most Consecutive 5 Unprofitable Timing Maximum Position Excursions Average Trade Length 20 Long Favorable Pts Longest Trade Length 81 Short Favorable Pts Shortest Trade Length 0 Long Adverse Pts Total Trade Length 373 Short Adverse Pts Out of Timing Trade Efficiency Average 13 Average Entry % Longest 84 Average Exit % Total 235 Average Total % Optimization Variables Average Long Entry % Average Long Exit % Average Long Total % OPT OPT OPT3 OPT4 Average Short Entry % OPT5 Average Short Exit % OPT6 Average Short Total % OPT7 OPT8 OPT9 OPT10 Tabela 20. Zakładka System dla systemu opartego na wskaźniku MACD i przecięciu średnich kroczących dla wysokiej wartości ADX oraz oscylatora Stochastycznego dla małych wartości ADX z optymalizacją parametrów(dla oscylatora Stochastycznego) z uwzględnieniem stop loss na poziomie 70 punktów. System Details aa_macd_mov_adx_stoch Optimized Order Bias Long Portfolio Bias Single Position Limit 1 Notes Buys/sells when the MACD goes above/below its trigger. Select "Optimize" to specify the periods in the trigger. Buy Order Sell Short Order (mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)> mov( macd(), 13, E) AND Mov(C,4,E) > Mov(C,85,E) and adx(13)>25) or (adx(13)<25 and Ref( Stoch(5,3), -1) <= opt1 AND Stoch(5,3) > opt1) (mov( close, 16, E) - mov( close, 29, E)< mov( macd(), 13, E) and Mov(C,4,E) < Mov(C,85,E) and adx(13)>25) or (adx(13)<25 and Ref(Stoch(5,3), -1) >= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2) 28

System transakcyjny. Sebastian Kowalik Tomasz Roszkowski

System transakcyjny. Sebastian Kowalik Tomasz Roszkowski Sebastian Kowalik Tomasz Roszkowski System transakcyjny Praca przygotowana na warsztaty z Analizy Technicznej 2 prowadzone przez dr Roberta Ślepaczuka Warszawa 2008 Spis treści Wstęp...3 System wersja

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu transakcyjnego dla rynku kontraktów futures na indeks WIG20. ANNA CHUDOWSKA ADAM WOSIK

Budowa systemu transakcyjnego dla rynku kontraktów futures na indeks WIG20. ANNA CHUDOWSKA ADAM WOSIK Budowa systemu transakcyjnego dla rynku kontraktów futures na indeks WIG20. ANNA CHUDOWSKA ADAM WOSIK WARSZAWA 2008 WSTĘP Przystępując do budowy systemu transakcyjnego musieliśmy najpierw opracować pewną

Bardziej szczegółowo

MACD wskaźnik trendu

MACD wskaźnik trendu MACD wskaźnik trendu Opracowany przez Geralda Appela oscylator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Jest on połączeniem funkcji oscylatora

Bardziej szczegółowo

Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej

Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej Narzędzia analizy technicznej wskaźniki (długoterminowy trend) oscylatory (średnioterminowe wahania) Czy wierzyć w to co czytamy w książkach? Fakty i mity na temat wybranych narzędzi analizy technicznej.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny

Oscylator Stochastyczny Oscylator Stochastyczny Wprowadzenie Oscylator stochastyczny jest jednym z bardziej znanych narzędzi analizy technicznej. Został skonstruowany w latach 50. przez George a Lane a prezesa Investment Educators

Bardziej szczegółowo

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Czym są wskaźniki analizy technicznej narzędzie analizy technicznej element pomagający w identyfikacji stanów rynkowych wspomagają w wyznaczaniu

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012 Analiza techniczna Przemysław Rola Instytut Matematyki UJ 7 maja 202 Przemysław Rola (Instytut Matematyki UJ) Analiza techniczna 7 maja 202 / 33 Spis treści Wstęp Świece japońskie Założenia analizy technicznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2007 Arkadiusz Skowron Analiza techniczna rynków finansowych 1 ANALIZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w Analizie Technicznej

Wskaźniki w Analizie Technicznej Wskaźniki w Analizie Technicznej Spis treści: 1. Idea stosowania wskaźników 2. Uruchamianie wskaźników na platformie 3. Lista wybranych wskaźników 4. Prezentacja wybranych wskaźników Idea stosowania wskaźników

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa Wstęgi Bollingera Robert Gawron, 28.10.2015, Warszawa Informacja wstępna. 1. Szkolenie będzie nagrywane. 2. Udostępnimy je na naszym kanale YouTube. 3. Na Państwa pytania odpowiem na koniec szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny (Stochastic)

Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Wielu traderów stosuje strategie gry z trendem, jesteśmy przekonani, że można poprawić regularność, z jaką nasz system będzie przynosił zyski, stosując wskaźniki sprawdzające

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Podstawowe formacje i narzędzia Średnie Oscylatory BossaFX Jakub Ciepiela BossaFX Średnie kroczące Rynek spada czy rośnie? Rynek spada czy rośnie? Czym jest średnia krocząca (Moving

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na egzamin Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy, różnice),

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH

Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH Wstęgi Bollingera Co można z nimi zrobić? Wstęga Bollingera Szczególnie ważnym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Giełda w Japonii wciąż znajduje się pod panowaniem byków. Jednak dzisiejsze otwarcie na poziomie 17334 było zbyt wysokie do utrzymania, tym samym otwarcie sesji otrzymało również tytuł najwyższej

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału - zadania obliczeniowe (zgodne z zawartością plików PP_Cw1.pdf, PP_Cw2.pdf i PP_Cw3.pdf) - analiza fundamentalna i techniczna (podstawowe różnice),

Bardziej szczegółowo

Accumulation Swing Index- skumulowany indeks waha ADX

Accumulation Swing Index- skumulowany indeks waha ADX Accumulation Swing Index- skumulowany indeks wahań Jest to skumulowana wersja typowego indeksu wahań. Ma za zadanie pokazać prawdziwy stan rynku, odpowiednio filtrując dane pośród cen minimalnych, maksymalnych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI WEBOWEJ SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI WEBOWEJ SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI WEBOWEJ SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA 1 Spis treści instrukcji obsługi systemu transakcyjnego w wersji webowej Logowanie do systemu... 3 Notowania... 4 Wykresy... 6 Składanie

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH Analiza Techniczna jest podejściem inwestycyjnym bazującym na wykresach instrumentów, którego celem jest określenie w którym kierunku podąży rynek, a co

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance Krzysztof Borowski KBC Securities Wstęga Bollingera Ø Szczególnie ważnym zastosowaniem średnich ruchomych jest wstęga Bollingera składająca się z : Ø Kroczącej

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna indeksów WIG 20

Analiza techniczna indeksów WIG 20 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ANALIZA TECHNICZNA 8 stycznia 213 r. Analiza techniczna indeksów WIG 2 Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy Prognoza ruchu średnioterminowa: trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Komentarz dzienny, Środa, 28 marca 2007r. Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Towary: złoto Środa przyniosła kolejne spadki dla głównych indeksów w Tokio i Nowym Jorku. Opublikowane w USA dane na

Bardziej szczegółowo

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex.

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. Celem niniejszej pracy jest uzyskanie odpornej strategii, która może być wykorzystana na rynku Forex. Odporność

Bardziej szczegółowo

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Paweł Śliwa stowarzyszenie@satrf.org trend Jest to tendencja, moda czy teŝ kierunek w którym podąŝa cena przez dominującą część czasu.

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Strategia Pinbar + Moving Average... 3 1.1. Trend... 3 1.2. Entry techniques metodologia otwierania pozycji... 4 1.3. Poziom... 4 1.4. Wielkość formacji świecowych... 6 1.5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach Szymon Kamiński Szef Pionu AT Plan prezentacji Definicja oscylatora Rodzaje oscylatorów Przykłady Zabawa z MetaStockiem Co to jest oscylator?

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Czy popularny złoty krzyż i krzyż śmierci są najskuteczniejszymi sygnałami przecięć średnich ruchomych?

Czy popularny złoty krzyż i krzyż śmierci są najskuteczniejszymi sygnałami przecięć średnich ruchomych? Czy popularny złoty krzyż i krzyż śmierci są najskuteczniejszymi sygnałami przecięć średnich ruchomych? Opisane w tytule strategie przecięcia prostych średnich ruchomych z 50 i 200 okresów są popularnym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.04.19 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje po raz pierwszy spółki z indeksu WIG ENERGIA. PGE Spółka PGE jest bardzo krótko na giełdzie bo swój debiut miała 6 listopada 2009 roku (wykres

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 7

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 7 STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykład 7 2 Zamykanie pozycji Nie ma znaczenia, kiedy pozycja zostanie otwarta, najważniejsze jest to, kiedy zostanie zamknięta To nie wybór chwili

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 4

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 4 Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych Wykład 4 2 Wsparcie i opór Wsparcie to poziom cenowy, na którym pojawia się popyt wystarczająco silny, by zatrzymać trend spadkowy lub spowodować

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 10.08.2006 Witam. ABG Spółka była w trendzie wzrostowym od października 2004 roku. Wzrost ten charakteryzował się małym nachyleniem w górę oraz bardzo częstymi korektami spadkowymi. Cena

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

Psychologia a analiza techniczna

Psychologia a analiza techniczna Psychologia a analiza techniczna Rynek tworzą ludzie AT jako popularny instrument analizy rynku Analiza Techniczna, a Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna opiera się na samej zmianie cen Analiza Fundamentalna

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Marubozu, szpulki albo doji - świece japońskie są bardzo pomocnym narzędziem analizy technicznej. Na szczęście nie trzeba znać japońskiego,

Bardziej szczegółowo

Raport futures +5 BLUE CHIPS

Raport futures +5 BLUE CHIPS Raport futures +5 BLUE CHIPS Czwartek, 12 września 2013 Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej koocu. Raport futures +5 BLUE CHIPS analiza

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Wczorajsze poprawienie się nastrojów na Wall Street odbiło się echem również w Tokio. Nikkei po środowym spadku zaczął odrabiać straty. Ocieplenie zauważyć można było już na rozpoczęciu notowania,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006 Witam. PKNORLEN Przy ostatniej analizie tej spółki, pisałem o wybiciu się w dół z półrocznej stabilizacji. Dolną granicą tej stabilizacji, a wtedy oporem był poziom 56 złotych.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ PO SESJI

KOMENTARZ PO SESJI 2011.01.13 - KOMENTARZ PO SESJI Nerwowe chwile po otwarciu sesji w USA Witam. Dzisiejsza sesja zakończyła się wzrostem indeksu WIG20 o 0,23% do 2725,48pkt. Obroty na spółkach wchodzących w skład indeksu

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ WEEKENDOWY 26.03.2006. Witam.

KOMENTARZ WEEKENDOWY 26.03.2006. Witam. KOMENTARZ WEEKENDOWY 26.03.2006 Witam. W ubiegłym tygodniu giełda dostarczyła inwestorom dość dużą dawkę emocji. Początek tygodnia to umiarkowany spadek indeksu od 2830 do 2763pkt, ale znaczny spadek kontraktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 11.09.2006 Witam. WIG BANKI Wykres WIG Banki po czerwcowym spadku, w lipcu bardzo szybko odrobił wszystkie straty. Obecnie, od ponad miesiąca trwa konsolidacja pod szczytem. Zakresem wahań

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na kolokwium

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na kolokwium ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na kolokwium Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 19.10.2006 Witam. WSIP Wykres spółki obejmuje okres od połowy listopada 2005 do chwili obecnej. Swój poprzedni impuls wzrostowy spółka odnotowała od 15 listopada 2005 do 23 marca 2006 roku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie BReTRADER... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION (A/D)... 4 1.3 ALLIGATOR...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ WEEKENDOWY Witam.

KOMENTARZ WEEKENDOWY Witam. KOMENTARZ WEEKENDOWY 05.03.2006 Witam. INDEKS WIG20 WYKRES TYGODNIOWY Na wykresie tygodniowym indeksu WIG20 mamy w dalszym ciągu niczym nie zagrożoną hossę. Ostatnich osiem tygodni, w czasie których nawet

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody statystyczne w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody statystyczne w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody statystyczne w analizie technicznej Krzysztof Borowski KBC Securities Metody statystyczne w AT Linia trendu Średnie ruchome (różne rodzaje + techniki japońskie na średnich ruchomych) Koperty

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych Jak podejmować decyzje inwestycyjne? Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna Analiza Psychologiczna Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest metodą

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 5

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 5 Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych Wykład 5 Rodzaje wykresów w analizie technicznej Liniowe ceny na zamknięciu sesji Słupkowe pokazuje ceny otwarcia i zamknięcia oraz ceny minimalne

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.11.02 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BUDOWNICTWO POLIMEXMS Spółka POLIMEXMS zakończyła spadki w ramach bessy w lutym 2009 roku po osiągnięciu poziomu 2,02

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Automatyczne strategie inwestycyjne w Noble Markets 5

Automatyczne strategie inwestycyjne w Noble Markets 5 Automatyczne strategie inwestycyjne w Noble Markets 5 Spis treści Spis treści... 2 MQL i automatyczny handel... 3 Co wyróżnia MT5 pod kątem automatycznych strategii inwestycyjnych?... 4 Dwa sposoby na

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 18 listopada 2015 r.

Data publikacji: 18 listopada 2015 r. Data publikacji: 18 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna.

Analiza techniczna. Motto dnia: Od czasu do czasu uda się nam pewnie zarobić na swojej opinii o rynku, ale w dłuższym czasie aby zostać zwycięzcą potrzebna jest dyscyplina. Kontrakty terminowe FW20H13 FW20H13 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006 Witam. Almamarket Jest to spółka, która miała jeden z najbardziej spektakularnych wzrostów w tym roku. W grudniu 2005 cena akcji wynosiła w okolicy 22 złote, podczas gdy w szczycie

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA JAGUAR TREND

STRATEGIA JAGUAR TREND STRATEGIA JAGUAR TREND Copyright by Jaguar Trend Forex Team 2010 Żadna częśd tej prezentacji nie może byd kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej pisemnej zgody autora. 1 Plan: Strategia Jaguar Trend

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Motto dnia: Transakcja się uda lub nie, ale jeśli ryzyko będzie małe to nie stanie nam się nic złego.

Analiza techniczna.  Motto dnia: Transakcja się uda lub nie, ale jeśli ryzyko będzie małe to nie stanie nam się nic złego. Motto dnia: Transakcja się uda lub nie, ale jeśli ryzyko będzie małe to nie stanie nam się nic złego. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia - 2358 WIG20 Trend spadkowy Sygnał

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka komentarz po sesji

Analiza Techniczna Andrzej Klempka komentarz po sesji Świąteczna sesja i spadkowy fixing Dzisiejsza sesja zakończyła się spadkiem indeksu WIG20 o 0,33% do 2804,15pkt. Obroty na spółkach wchodzących w skład indeksu WIG20 wyniosły 439 milionów złotych. Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych.

Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych. Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych. 1 Czym jest price action? Plan wykładu Jak czytać wykresy? Wprowadzenie do formacji 1-2-3 Jak ustawiać zlecenia SL i TP Przykłady z

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki techniczne na platformie mforex Trader

Wskaźniki techniczne na platformie mforex Trader Wskaźniki techniczne na platformie mforex Trader mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie mforex Trader... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven Raport 8/2015 Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i

Bardziej szczegółowo

PAIR TRADING OGRANICZANIE RYZYKA W NIEPEWNYM OTOCZENIU RYNKOWYM

PAIR TRADING OGRANICZANIE RYZYKA W NIEPEWNYM OTOCZENIU RYNKOWYM PAIR TRADING OGRANICZANIE RYZYKA W NIEPEWNYM OTOCZENIU RYNKOWYM Konferencja WallStreet, czerwiec 2010 Didier Abbato, CFA DEFINICJA KLASYCZNA: Pair trading to strategia polegająca na zakupie akcji jednej

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Dr Tomasz Filipiak, Jakub Jagiełło GPW Day, Warszawa 3 Września 2009r. Motto ( ) Zawsze stosuj tę oto złotą zasadę: czyo to, co byś

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl Zarządzanie Kapitałem Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl 1 ZK a Proces Zarabiania Zarządzanie Kapitałem 30% SYSTEM 10% PSYCHOLOGIA 60% To wszystko składa się na skuteczne transakcje. 2 Zarządzanie Kapitałem

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Lepiej wziąć jedną lub dwie małe straty i mieć pewność, że jesteśmy po dobrej stronie rynku niż siedzieć ze skwaśniałą miną przez cały miesiąc. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend spadkowy

Bardziej szczegółowo

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Inwestorzy nieustannie poszukują coraz to nowszych i lepszych wskaźników, mających na celu jak najdokładniejsze opisanie sytuacji na

Bardziej szczegółowo

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Komentarz dzienny, 17 kwiecień 2007r. Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Towary: złoto Towar/Indeks Kurs z: Dzienna stopa 2007-04-17 2007-04-16 zwrotu SP 500 1470,9 1467,6 0,22% Nasdaq 1833,6 1832,6 0,05%

Bardziej szczegółowo

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji, a kursem z chwili jej zakończenia.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo