Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI 1. Strategia Pinbar + Moving Average Trend Entry techniques metodologia otwierania pozycji Poziom Wielkość formacji świecowych Zarządzanie ryzykiem i pozycją Przykład wykorzystania strategii FAQ Strategia Oscylator Stochastyczny + Dywergencja + Pinbar Oscylator Stochastyczny Dodawanie oscylatora Metodologia Dywergencja Formacja świecowa Pinbar Założenia strategii Omówienie strategii Przykłady

3 1. Strategia Pinbar + Moving Average 1.1. Trend Kluczowym czynnikiem budowy strategii jest określenie sposobu wyznaczania trendu. Jedną z podstawowych metod jest powstawanie coraz to niższych dołków i szczytów w przypadku trendu spadkowego oraz powstawanie coraz wyższych szczytów i dołków w trendzie wzrostowym. Zmiana trendu następuje przez wybicie ostatniego znaczącego szczytu w przypadku trendu spadkowego i ostatniego znaczącego dołka w przypadku trendu wzrostowego. Ponadto do rozpoznania trendu stosuje się często EMA (Exponential Moving Average), czyli średnią kroczącą, która liczona jest w sposób wykładniczy. Podstawową cechą tej średniej jest fakt, iż przywiązuje ona większą wagę do wartości aktualnych niż do wartości historycznych, które wystąpiły już jakiś czas temu. Historyczne wartości wskaźnika, zamiast być odrzucane, tracą stopniowo na znaczeniu, aż przestają w ogóle być istotne. Wykres 1.1 Oznaczenia: LL (Lower Low) niższy dołek HH (Higher High) wyższy szczyt HL ( Higher Low) wyższy dołek LH ( Lower High) niższy szczyt Wybicie ponad LH oraz ponad średnią EMA 150 świadczy o zmianie trendu ze spadkowego na wzrostowy. Wybicie poniżej HL oraz poniżej średniej EMA 150 świadczy o zmianie trendu ze wzrostowego na spadkowy. 3

4 Wykres Entry techniques metodologia otwierania pozycji Otwarcie pozycji następuje po utworzeniu się formacji Pinbara po wybiciu maksimum, minimum lub połowy jego wysokości. Pinbar jest jedną z najsilniejszych formacji świecowych pokazuje silną reakcję rynku. Występują dwa rodzaje Pinbarów: spadająca gwiazda (po lewej poniżej) i młotek (po prawej stronie poniżej). Pierwszy z nich powinien występować na lokalnych szczytach, a drugi na dołkach trendu. Formacje te zazwyczaj zwiastują odwrócenie trendu Poziom Oprócz samego sygnału w postaci formacji ważne jest znalezienie odpowiedniego poziomu wejścia. Przede wszystkim istotny jest trend, który jest kluczowy do zajmowania pozycji na rynku. Najlepsze sygnały występują w trendzie kiedy średnia jest nachylona. 4

5 Wykres 1.3 Kryteria istotne dla zajmowanych pozycji: Formacja świecowa oraz jej wielkość powinna być ona równa co najmniej 14-okresowemu ATR. ATR - bazuje on na obliczeniach True Range, czyli mierzy średnią zmienność ruchów cen z wybranego okresu, ale nie określa jego kierunku. Pokazuje średni dzienny zakres zmian cen danego waloru. Standardowo zaleca się stosowanie wskaźnika dla 14 okresów. Trend kluczowy do zajmowania pozycji: zasada wyższe szczyty i wyższe dołki (trend wzrostowy). Cena powyżej/poniżej średniej EMA 150 Istotny poziom wsparcia/oporu Na poniższym wykresie cena dociera do istotnego wsparcia, tworząc formację Pinbara. Rynek znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym, co dodatkowo potwierdza położenie ceny względem średniej EMA 150. Wykres 1.4 5

6 Wykres 1.5 Na powyższym wykresie cena nie zamyka się poniżej poziomu wsparcia fałszywe wybicie. Trend jest kontynuowany. Istnieje możliwość otwarcia pozycji na zniesieniu 50% wielkości Pinbara, co skutkuje lepszym potencjalnym stosunkiem zysku do ryzyka. Wykres 1.6 Wykres 1.6 przedstawia z kolei sytuację, kiedy rynek tworzy nowy szczyt, a następnie testuje poziom wsparcia, raz jeszcze tworząc formację Pinbara. Otwarcie pozycji następuje po wybiciu maksimum formacji zleceniem buy stop. Stop loss umieszczony zostaje tuż poniżej Pinbara Wielkość formacji świecowych W celu zwiększenia wiarygodności formowanego trendu oprócz średniej kroczącej i zwracania uwagi na lokację kolejnych dołków i szczytów, posługuje się również formacjami świecowymi. Oprócz ich kształtu kluczowe znaczenie nabiera również ich wielkość. Świece o dużej wielkości mają większą wymowę i przypisuje się im większą wagę. Mniejsze świece z kolei zwyczajowo są mniej istotne. 6

7 Dla usystematyzowania postrzegania rozmiaru formacji świecowych używa się oscylatora ATR. W kontekście formacji świecowych porównuje się jego średnią wartość z Pinbarem. Jeżeli Pinbar jest większy od wskaźnika, określa się go jako istotny. Wykres 1.7 przedstawia zestawienie wielkości Pinbara oraz wskaźnika ATR. Średnia zmiana ruchów ceny w analizowanym okresie wynosiła ok. 10 pipsów. Wysokość Pinbara miała rozpiętość 19 pipsów, toteż można było uznać go za istotny. Wykres Zarządzanie ryzykiem i pozycją Ryzyko transakcyjne mieści się w przedziale od 1 do 3% kapitału. Stop loss jest przestawiany, kiedy rynek utworzy nowy szczyt. W zależności od awersji do ryzyka ustawia się go: w połowie wysokości Pindara na break even (próg rentowności) tuż powyżej poziomu break even (w przypadku trendu wzrostowego) lub tuż poniżej poziomu break even (w przypadku trendu spadkowego) dzięki temu uzyskujemy gwarancję, że transakcja na pewno zakończy się zyskiem Take Profit wyznaczany jest w stefie potencjalnego oporu. Relacja Stop Loss do Take Profit (Risk Ratio) powinna wynosić co najmniej 1: Przykład wykorzystania strategii Nanosimy na wykres EMA 150 i zaznaczamy na wykresie strefy wsparcia oraz oporu. Kiedy cena zbliża do wyznaczonych stref, wyszukujemy formacji Pinbarów. Formacje młota powinny znajdować się powyżej, a spadające gwiazdy poniżej średniej. 7

8 Po uformowaniu się formacji, porównujemy jej wielkość z 14 ATR. W analizowanym przykładzie Pinbar jest zdecydowanie większy od wskazań ATR, bowiem jego wysokość wynosi 35 pipsów, podczas gdy ATR ok. 25 pipsów. Następnie stawiamy zlecenie oczekujące Buy Limit w okolicy połowy wysokości Pinbara, a dokładnie rzecz biorąc na górnej linii strefy wsparcia. Stop Loss ustawiamy tuż poniżej formacji młota, a Take Profit w sferze potencjalnego oporu. Wykres 1.8 Potencjalna, zalecana relacja Stop Loss do Take Profit (Risk Ratio) powinna wynosić co najmniej 1:3. W powyższym przykładzie SL miał 11 pipsów, podczas gdy TP pipsów w zależności, w którym miejscu strefy oporu inwestor umieściłby zlecenie. RR wynosił zatem od 1:4 do 1: FAQ 1. Czy można wykorzystać inne formacje? Tak, jak najbardziej. Inne formacje, które posiadają wysoką skuteczność to np. Outside Bary lub formacje złożone, tj. Fakey Setup (omawiane w strategiach zaawansowanych). Należy jednak pamiętać, że strategia najlepiej działa na opisanej formacji. 2. Co zrobić gdy rynek porusza się w konsolidacji? Wtedy nie zajmujemy żadnych pozycji i czekamy, aż rynek wejdzie w wyraźny trend. 8

9 2. Strategia Oscylator Stochastyczny + Dywergencja + Pinbar 2.1. Oscylator Stochastyczny Oscylatory wzięły swoją nazwę stąd, że oscylują (w podobny sposób do fali sinusoidalnej) wokół poziomej linii, zwanej linią równowagi, która odpowiada określonym poziomom cenowym i zerowemu impetowi, czyli punktowi, w którym impet nie rośnie, ani nie spada. Są narzędziami wspomagającymi określenie punktów zwrotnych na rynku i dalszego ruchu cenowego. Oscylator Stochastyczny zbudowany jest z dwóch linii: linii oscylatora oraz linii sygnalnej. Wbudowane są w niego dwa istotne poziomy: wykupienia i wyprzedania, pokazujące tym samym słabość danego ruchu cenowego i co za tym idzie ułatwia odszukiwanie punktów zwrotnych. Wykres 1.1 Oscylator Stochastyczny na wykresie H4 GBPUSD Oznaczenia: Linia niebieska linia oscylatora Linia czerwona przerywana linia sygnalna 80 poziom wykupienia 20 poziom wyprzedania 9

10 Dodawanie oscylatora Wykres 1.2 Dodawanie oscylatora na platformie MetaTrader 4 Wykres 1.3 Dodawanie oscylatora na platformie xstation Wykres 1.4 Zlecenia kupna/sprzedaży w oparciu o oscylator stochastyczny 10

11 Metodologia Przecięcie się linii oscylatora z linią sygnalną daje sygnał kupna lub sprzedaży. Przecięcie się linii oscylatora i linii sygnalnej w obszarze poziomu wykupienia daje sygnał sprzedaży. Przecięcie się linii oscylatora i linii sygnalnej w obszarze poziomu wyprzedania daje sygnał kupna. Mogą powstawać dywergencje, dające informację o słabości danego ruchu cenowego Dywergencja Dywergencja jest rozbieżnością pomiędzy tym co znajduje się na wykresie a tym co pokazuje oscylator. Szukanie dywergencji jest niezwykle istotną czynnością, pozwalającą na wczesne wykrycie momentu zwrotnego na rynku. Wykres 2.1 Dywergencja pozytywna na wykresie H4 EURPLN Wyróżniamy dywergencję pozytywną i negatywną. Negatywna zazwyczaj występuje na szczycie i sygnalizuje spadki (sygnał sprzedaży), a pozytywna na dołku i może być pierwszym sygnałem do wzrostu cen (sygnał kupna) Formacja świecowa Pinbar Formacje świecowa są zwykle połączeniem kilku świec, ale występują również formacje zbudowane z pojedynczej świecy, których wymowa jest niezwykle znacząca. Pinbar jest jedną z silniejszych formacji oznaczającą siłę danego ruchu cenowego. 11

12 Otwarcie pozycji powinno nastąpić po ukształtowaniu się w pełni formacji świecowej Założenia strategii Strategia stosowana jest na wykresie H4 pary walutowej GBPUSD Należy odszukać dywergencję W obszarze tworzącej się dywergencji należy oczekiwać na ukształtowanie się formacji świecowej sygnalizującej zmianę dotychczasowego ruchu cenowego Pozycję należy otworzyć po pełnym ukształtowaniu się formacji świecowej Stop Loss należy ustawić w odległości 1 pipsa poza dolnym cieniem świecy potwierdzającej rozpoczęcie ruchu w przeciwnym niż dotychczas kierunku Take Profit należy ustawić na poziomie ostatniego znaczącego szczytu 2.5. Omówienie strategii a) Należy nanieść oscylator na wykres 12

13 b) Następnie należy zweryfikować sygnał płynący z przecięcia linii oscylatora i linii sygnalnej w okolicy poziomu wyprzedania lub, jeśli to możliwe, odnalezienie dywergencji W tym przypadku mamy do czynienia z dywergencją pozytywną, która sygnalizuje zakończenie ruchu spadkowego. c) Należy odszukać formację świecową pro wzrostową znajdującą się w obszarze dywergencji i wyznaczyć moment wejścia w transakcję Formacja świecowa Pinbar pojawiająca się na powyższym wykresie posiada co prawda korpus w czarnym kolorze, ale nie umniejsza to znaczenia tej formacji. Zlecenie powinno zostać złożone po pełnym ukształtowaniu się formacji świecowej Stop Loss należy ustawić minimum 3 pipsy poniżej dolnego cienia pro wzrostowej świecy 13

14 2.6. Przykłady Przykład 1 Na wykresie H1 USDPLN widoczna jest bardzo wyraźna dywergencja negatywna oznaczająca słabość ruchu wzrostowego. Prospadkowa formacja Pinbar wymownie zaznacza moment rozpoczęcia spadków. Zlecenie sprzedaży należy złożyć po pełnym ukształtowaniu się tej formacji świecowej. Przykład 2 Na wykresie H4 EURPLN zarysowała się znacząca dywergencja negatywna, dająca inwestorowi możliwość przygotowania się do zajęcia krótkiej pozycji. Po ukształtowaniu się pro spadkowej formacji Pinbar można złożyć zlecenie sprzedaży. 14

15 15

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Metoda Ichimoku Kinkoy Hyo... 3 1.1. Geneza powstania... 3 1.2. Struktura wskaźnika... 3 1.3. Parametryzacja... 6 1.4. Chmura (Kumo)... 6 1.4.1. Definiowanie poziomów wsparcia i oporu w

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie BReTRADER... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION (A/D)... 4 1.3 ALLIGATOR...

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH Analiza Techniczna jest podejściem inwestycyjnym bazującym na wykresach instrumentów, którego celem jest określenie w którym kierunku podąży rynek, a co

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex.

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. Celem niniejszej pracy jest uzyskanie odpornej strategii, która może być wykorzystana na rynku Forex. Odporność

Bardziej szczegółowo

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Inwestorzy nieustannie poszukują coraz to nowszych i lepszych wskaźników, mających na celu jak najdokładniejsze opisanie sytuacji na

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Autor: Wiktor Moskalewicz Tytuł: Jak zrozumieć Forex Nr zamówienia: 1334472-20131003 Nr Klienta: 1311971 Data realizacji:

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest nauką, która zajmuje

Bardziej szczegółowo

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA WYKRESY ŚWIECOWE FALE ELLIOTTA . SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji.

Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji. Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji. Łukasz Pisarek X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 1 Platforma X-Trader:

Bardziej szczegółowo

Formacje harmoniczne & Zarządzanie kapitałem

Formacje harmoniczne & Zarządzanie kapitałem Formacje harmoniczne & Zarządzanie kapitałem wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu I. Geometria rynku Czym jest geometria rynku? Analiza rynku w oparciu o geometrię jest matematycznym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA PROGNOZY KURSU WALUTOWEGO

ANALIZA TECHNICZNA PROGNOZY KURSU WALUTOWEGO ANALIZA TECHNICZNA PROGNOZY KURSU WALUTOWEGO DR HAB.K.KALICKI 2008 E.Chrabonszczewska, K.Kalicki Teoria i polityka kursu walutowego Technische Devisenkursprognose, Deutsche Morgan Grenfell, 1996 Francesca

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na kolokwium

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na kolokwium ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na kolokwium Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy,

Bardziej szczegółowo

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych Politechnika Gdaoska Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych Skrypt Podejmowanie Decyzji Kapitałowych praca zbiorowa Automatyka i Robotyka 2005 grupy ISD-1 i ISD-2

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Inwestuj, stosując właściwe

Inwestuj, stosując właściwe Inwestuj, stosując właściwe STRATEGIE RYNKOWE Uzyskaj dokładny wgląd w globalny rynek Poznaj podstawy analizy fundamentalnej Dowiedz się, jak zauważyć trendy rynkowe i najlepiej je wykorzystać Inwestuj,

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez doradca-finansowy.info

Darmowa publikacja dostarczona przez doradca-finansowy.info Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Giełda, pasja, pieniądze!" Darmowa publikacja dostarczona przez doradca-finansowy.info Copyright by Złote Myśli & Daniel

Bardziej szczegółowo

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Autor: Krzysztof Kochan ISBN: 978-83-246-2286-3 Format: A5, stron: 296 Oprawa: twarda Sposób na inwestowanie Analiza techniczna

Bardziej szczegółowo

Zmienność notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną jako podstawa konstruowania strategii inwestycyjnych

Zmienność notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną jako podstawa konstruowania strategii inwestycyjnych Sławomir Juszczyk, Rafał Balina Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zmienność notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną jako

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

TradeMaster spis treści

TradeMaster spis treści TradeMaster spis treści Handel walutami... 2 Okno par walutowych...3 Okno informacji o rachunku...4 Okno statystyczne rachunku...5 Okno wykresów liniowych...6 Komendy aplikacji Tworzenie i zamykanie pozycji...7

Bardziej szczegółowo

AND TRADERS UNIVERSITY PRZEDSTAWIA

AND TRADERS UNIVERSITY PRZEDSTAWIA AND TRADERS UNIVERSITY PRZEDSTAWIA 1 Jak skutecznie używać stop loss-ów? 1. Trzy strategie budowania Stop Loss-ów 2. Pięć narzędzi potrzebnych do zbudowania Stop loss-a 3. Cztery powody, dla których porzucamy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na egzamin Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy, różnice),

Bardziej szczegółowo

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści:

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści: NaviFund Analytics Opis Aplikacji Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011 Wprowadzenie Spis treści: 1 Wprowadzenie 2 Funkcjonalność aplikacji 3 Krok pierwszy 3 Krok drugi 4 Ścieżka

Bardziej szczegółowo