WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH"

Transkrypt

1 WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH Analiza Techniczna jest podejściem inwestycyjnym bazującym na wykresach instrumentów, którego celem jest określenie w którym kierunku podąży rynek, a co za tym idzie dokonanie zyskownej transakcji na rachunku inwestora. Zwolennicy Analizy Technicznej nie zwracają uwagi na publikacje makroekonomiczne, analizowanie raportów itp., uważają, iż wykres danego instrumentu, który powstaje podczas ruchu ceny, sam w sobie może byd źródłem informacji na temat przyszłych zmian kursu. Analiza Techniczna swoją popularnośd wśród inwestorów indywidualnych zyskała zarówno dzięki swojej prostocie, wysokiej skuteczności zastosowania oraz uniwersalności. Początkowo techniki bazujące na wykresie instrumentu stosowane były na rynku akcji, z biegiem czasu jednak metoda ta zyskała uznanie wśród inwestorów na rynku walutowym, towarowym, oraz instrumentów pochodnych. Podstawowe założenia Analizy Technicznej: 1) Rynek dyskontuje wszystko Wszystkie czynniki mające wpływ na cenę rynkową mają w niej odbicie. Wystarczy zatem skupid się na zbadaniu samej ceny. 2) Ceny podlegają trendom Trend wskazuje silniejszą tendencję do kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku aniżeli do jego zmiany.

2 3) Historia się powtarza Zakładamy, że formacje, kształty, które w przeszłości poprzedzały określone zachowanie rynku, podobnie będą oddziaływad w przyszłości. Podstawowe pojęcia analizy trendu Wsparcie: poziom odbicia ceny przy spadkach (dołek) Opór: poziom odbicia ceny przy wzrostach (szczyt) Trend wzrostowy: coraz wyżej położone dołki i szczyty Trend spadkowy: coraz niżej położone dołki i szczyty Trend boczny (konsolidacja): dołki i szczyty na zbliżonych poziomach układają się horyzontalnie

3 Narzędzia pomiaru trendu Zgodnie z definicją trendu, wykazuje on większą tendencję do kontynuacji, niż do zmiany biegu. Jedne z najbardziej znanych przysłów inwestorskich mówią Nie walcz z trendem oraz Trend is Your Friend. Przysłowia te zgodnie wskazują na istotnośd trendu podczas inwestycji oraz sugerują aby grad zgodnie z nim, nie starad się za wszelką cenę łapad dołków i szczytów a inwestowad zgodnie z dominującą obecnie na rynku siłą, którą często widad na wykresie na pierwszy rzut oka. Nie zawsze jednak rozpoznanie trendu jest sprawą prostą, poniżej przedstawione zostaną metody pozwalające pomóc w określeniu, czy inwestor może uznad, że trend jest wciąż kontynuowany, czy może jednak pojawiają się oznaki świadczące o możliwości jego zmiany i tym samym sugerujące zamknięcie lub odwrócenie pozycji. Wsparcie i opór Lokalne dołki oraz szczyty służą do wyznaczenia poziomów wsparcia i oporu. Układ dołków i szczytów na wykresie służy do wyznaczenia trendu dominującego, który uznaje się za kontynuowany do momentu pierwszego załamania, które występuje gdy: Dla trendu wzrostowego cena wybija wsparcie Złamanie zasady coraz wyżej ułożonych dołków po przebiciu przez cenę ostatniego wsparcia, wybicie poziomu powinno byd trwałe, najlepiej na zamknięciu świecy.

4 Dla trendu spadkowego gdy cena wybija opór Złamanie zasady coraz niżej ułożonych szczytów po przebiciu przez cenę ostatniego oporu, wybicie poziomu powinno byd trwałe, najlepiej na zamknięciu świecy. Linie trendu

5 Kolejnym narzędziem pomocnym w ocenie dominującego trendu są linie trendu. Do ich wyznaczenia potrzebne są minimum dwa punkty styczne. Potwierdzeniem wiarygodności linii jest trzeci punkt. Linia trendu wzrostowego wyznaczana jest w oparciu o coraz wyżej położone dołki. I oraz II dołek służy do wstępnego narysowania linii trendu, III dołek będący punktem stycznym potwierdza rzetelnośd linii trendu. Linia trendu wzrostowego na rynku GBP/USD Po Trzech pierwszych punktach stycznych cena może jeszcze kilkukrotnie odbid się od linii, tym samym wzmacniając jej istotnośd z punktu widzenia Analizy technicznej. Przełamanie linii trendu jest sygnałem odwrócenia tendencji zwyżkowej, nierzadko rynek próbuje ponownie zaatakowad linię trendu, która w poniższym przykładzie po przełamaniu działa jako opór.

6 Linia trendu spadkowego wyznaczana jest w oparciu o coraz niżej położone szczyty. I oraz II szczyt służą do wstępnego narysowania linii trendu, III szczyt będący punktem stycznym potwierdza rzetelnośd linii trendu. Linia trendu spadkowego na rynku GBP/USD Formacje Cenowe

7 Cena instrumentu pozostawia ślad tworząc wykres, który z kolei tworzy kształty mogące zapowiadad kontynuację lub odwrócenie trendu. Na podstawie tych właśnie kształtów inwestorzy posługujący się analizą techniczną mogą przewidzied po której stronie stoi większe prawdopodobieostwo: kontynuacji czy odwrócenia dotychczasowego trendu. Formacje kontynuacji trendu Formacje odwrócenia trendu Trójkąt - symetryczny - zwyżkujący - zniżkujący Flaga Głowa z ramionami (RGR) Odwrócony RGR Podwójne dno Podwójny szczyt Prostokąt

8 FORMACJE KONTYNUACJI Trójkąt symetryczny Występuje zarówno w przypadku trendów wzrostowych jak i spadkowych, jest jedną z najczęściej spotykanych formacji cenowej w analizie technicznej, gdzie obie linie ograniczające formację schodzą się ku sobie ze względu na zawężające oscylacje ceny. Popularny ze względu na wysoką skutecznośd w przypadku utworzenia się formacji i wybicia zgodnie z ruchem poprzedzającym tworzenie formacji. Rynkowy przykład trójkąta symetrycznego: K Wybicie z formacji sygnałem kupna w punkcie K, potencjalny ruch odpowiadający impulsowi poprzedzającemu tworzenie trójkąta

9 Trójkąt zniżkujący Występuje w trendzie wzrostowym. Trójkąt zniżkujący w przeciwieostwie do symetrycznego posiada poziomą dolną podstawę formacji, górna linia natomiast zniżkuje ku dolnej, ze względu na zawężające się oscylacje. Widad zatem, iż w tej sytuacji rynek mocno broni pewnego poziomu ceny (w trendzie wzrostowym dolna linia trójkąta) po czym następuje dynamiczne odbicie zgodnie z ruchem poprzedzającym tworzenie się formacji, jest to sygnał do zajęcia pozycji długiej. Rynkowy przykład trójkąta zniżkującego: K Trójkąt zniżkujący jest przystankiem przed kontynuacją wzrostów, sygnałem kupna wybicie z formacji w punkcie K. Trójkąt zwyżkujący Ten rodzaj formacji kontynuacji trendu jest charakterystyczny dla trendu spadkowego, metodologia zastosowania taka sama jak w przypadku poprzedniego przykładu z trójkątem zniżkującym, z tym że w tej sytuacji generowany jest sygnał sprzedaży.

10 Rynkowy przykład trójkąta zwyżkującego: S Trójkąt zwyżkujący jest przystankiem przed kontynuacją wzrostów, sygnałem sprzedaży wybicie z formacji w punkcie S. Flaga Formacja flagi, jest drugim po trójkątach najczęściej spotykanym kształtem tworzonym przez cenę na wykresie i zapowiadającą kontynuację ruchu poprzedzającego powstanie formacji. W tej sytuacji przystanek przed kolejnym dynamicznym ruchem rynku jest ograniczony przez dwie równolegle zniżkujące lub zwyżkujące linie, wybicie jest sygnałem kupna.

11 Rynkowy przykład formacji flagi: K Flaga w trendzie wzrostowym, sygnał kontynuacji trendu wzrostowego po wybiciu w punkcie K. Rynkowy przykład formacji flagi: S Flaga w trendzie spadkowym, sygnał kontynuacji trendu spadkowego po wybiciu w punkcie S.

12 Prostokąt Prostokąt jako ostatnia z formacji kontynuacji trendu powstaje gdy przystanek po fazie wzrostów lub spadków na rynku jest ograniczony przez dwie poziomo ułożone linie, wyznaczone jako wsparcie i opór. Czas trwania takiej formacji jest różny, jednak zazwyczaj trend boczny wewnątrz formacji i tym samym niezdecydowanie na rynku utrzymuje się dłużej niż dla porównania w formacji trójkąta. K Rynkowy przykład formacji prostokąta: Prostokąt w trendzie wzrostowym, wybicie z formacji w punkcie K sygnałem do kupna.

13 Rynkowy przykład formacji prostokąta: S Prostokąt w trendzie spadkowym, sygnał sprzedaży po wybiciu z formacji w punkcie S. FORMACJE ODWRÓCENIA Głowa z Ramionami (RGR) Formacja Głowy z Ramionami nazywana także RGR, uznawana jest za najbardziej skuteczną formację cenową wskazującą na duże prawdopodobieostwo odwrócenia trendu. Ze względu na jej wysoką skutecznośd, należy zaznaczyd, iż na rynku spotykana jest rzadko, nie mniej jednak gdy już ukaże się inwestorowi warto rozważyd dokonanie transakcji na jej podstawie.

14 Rynkowy przykład formacji RGR: S RGR odwraca trend wzrostowy na spadkowy. Sygnałem sprzedaży jest przebicie linii szyi (czerwona pozioma). Rynkowy przykład odwróconego RGR: K Odwrócony RGR odwraca trend spadkowy na wzrostowy. Sygnałem kupna jest przebicie linii szyi.

15 Podwójne dno Formacja podwójnego dna jest często spotykanym kształtem na wykresach, w sytuacjach odwrócenia trendu spadkowego na trend wzrostowy. Formacja powstaje, kiedy sprzedający dwukrotnie przeprowadzają atak na pewien poziom ceny, popyt natomiast dwukrotnie udanie broni wsparcia i docelowo dochodzi do wzrostów i tym samym odwrócenia tendencji spadkowej rynku na wzrostową. Rynkowy przykład podwójnego dna: Cena dwukrotnie odbija się od zbliżonego poziomu, po czym następuje dynamiczny wzrost i odwrócenie trendu na wzrostowy. Potwierdzenie formacji po wybiciu czerwonej linii (opór). Podwójny szczyt Formacja podwójnego szczytu jest często spotykanym kształtem na wykresach, w sytuacjach odwrócenia trendu wzrostowego na spadkowy. Formacja powstaje, kiedy kupujący dwukrotnie przeprowadzają atak na pewien poziom ceny, podaż natomiast dwukrotnie udanie broni oporu i docelowo dochodzi do spadków, tym samym odwrócenia tendencji wzrostowej na spadkową.

16 Rynkowy przykład podwójnego szczytu: Cena dwukrotnie odbija się od zbliżonego poziomu, po czym następuje dynamiczny spadek i odwrócenie trendu na spadkowy. Potwierdzenie formacji po wybiciu czerwonej linii (wsparcie). Wskaźniki i Oscylatory Wskaźniki i oscylatory to narzędzia wspomagające zarówno w identyfikacji panującego trendu jak i generujące sygnały kupna lub sprzedaży. Ukazują często wykupienie rynku będące pomocną wskazówką odnośnie możliwej zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy, podobnie w sytuacji odwrotnej kiedy ukazują, że rynek jest mocno wyprzedany sugerując nadchodzącą zmianę trendu ze spadkowego na wzrostowy. Ta grupa narzędzi mająca za zadanie wspomóc inwestora podczas procesu zawierania transakcji, jest wynikiem odpowiedniego wzoru matematycznego, różnego dla różnych wskaźników i oscylatorów, warto zatem pamiętad, że ich wskazania wynikają z ruchu ceny na wykresie. Platforma NOBLE Markets posiada domyślnie ponad 30 wskaźników i oscylatorów które z powodzeniem można wykorzystywad podczas inwestycji na różnego rodzaju rynkach. Dodatkowo przydatną funkcjonalnością jest możliwośd zarówno tworzenia własnych narzędzi jak i implementowania gotowych rozwiązao z zewnątrz.

17 Najpopularniejsze wskaźniki i oscylatory dostępne w systemie NOBLE MARKETS: Moving Average Bollinger Bands MACD RSI Moving Average (średnie kroczące) Średnie kroczące uznawane są za najczęściej stosowany wskaźnik w analizie technicznej przez inwestorów oraz jeden z pierwszych na którym bazuje budowa wielu kolejnych narzędzi z tej grupy. Popularnośd średnich kroczących wynika z prostoty ich budowy, oraz wielu zastosowao np. identyfikacja trendu, wyznaczanie wspard / oporów, czy generowanie sygnałów transakcyjnych. Możemy wyróżnid 2 najczęściej stosowane rodzaje średnich kroczących: Proste Średnie Kroczące (Simple Moving Average) SMA: każdy okres ma taką samą wagę, jeżeli zatem wybieramy 50-okresową średnią kroczącą, taką samą wagę dla obecnego wskazania średniej ma wartośd świecy na wykresie sprzed 50 okresów jak i bieżąca świeca. Wykładnicze Średnie Kroczące (Exponential Moving Average) EMA: niektórzy inwestorzy uważają, że prosta średnia krocząca jest zbyt wolna w swych wskazaniach podczas punktów zwrotnych na rynku, wybierają zatem średnią wykładniczą. Zasadnicza różnica polega na określaniu większych dla ostatnich okresów, co pozwala na szybszą reakcję podczas dynamicznych zmian na rynku. Zatem dla 50-okresowej średniej EMA wartośd bieżącej świecy jest znacznie większa niż świecy sprzed 50 okresów.

18 Różnica pomiędzy 50- okresową SMA (niebieska) i EMA (zielona): Zastosowanie średnich kroczących w analizie technicznej Identyfikowanie trendu dominującego Jedną z najprostszych metod pozwalających na zidentyfikowanie trendu głównego jest skorzystanie z pomocy średniej kroczącej. W sytuacji gdy średnia krocząca zwyżkuje, inwestor uznaje, iż na rynku dominuje popyt, tym samym rozpatruje jedynie transakcje kupna. Natomiast gdy do głosu dochodzi podaż i średnia krocząca jest w fazie zniżkującej, możliwe do otwarcia są wg strategii inwestora jedynie pozycje krótkie. Do wyznaczania trendu stosuje się zazwyczaj dłuższe średnie: 100 lub 200 okresowe. EMA 100-okresowa wskazująca trend wzrostowy zmieniający się następnie w spadkowy:

19 Wskazywanie wspard oraz oporów EMA 100-okresowa na rynku GBP/USD (wykres tygodniowy) bardzo skutecznie wskazywała w ostatnich latach istotne poziomy cenowe wsparcia i oporu przy których rynek osiągał lokalne szczyty i dołki. Generowanie sygnałów transakcyjnych Najczęstsze wykorzystanie średnich kroczących polega na uruchomieniu dwóch lub większej ich liczby na jednym wykresie i obserwowanie sytuacji gdy dochodzi do przecięcia się średnich. Momenty te uznawane są za sygnały transakcyjne generowane przez średnie, naturalnie jedna ze średnich posiada krótszy a druga dłuższy okres w ustawieniach, sygnał powstaje gdy krótsza średnia przecina dłuższą. Sygnał kupna: krótsza średnia krocząca przecina od dołu dłuższą średnią Sygnał sprzedaży: krótsza średnia krocząca przecina od góry dłuższą średnią Często spotykane ustawienia średnich do generowania sygnałów transakcyjnych: 5 i 15 okresów 7 i 25 okresów

20 Przykład sygnałów kupna (K) i sprzedaży (S) generowanych przez ustawienie dwóch średnich: 5 (czerwona) i 15 (niebieska) okresowych. Bollinger Bands (wstęgi Bollingera) Opracowane zostały przez Johna Bollingera, metodologia inwestowania polega na obserwacji zachowao ceny w okolicy górnej lub dolnej wstęgi, które to wskazują na wykupienie / wyprzedanie rynku. Wstęgi są oddalone zwyczajowo o dwa odchylenia standardowe od określonej w ustawieniach średniej kroczącej. Najlepiej sprawdzają się do wyłapywania dołków korekt w trendzie wzrostowym lub spadkowym, kiedy cena dociera do wstęgi, po czym powraca do trendu dominującego. Standardowe ustawienia: 20-okresowa średnia, wstęgi oddalone o 2 odchylenia.

21 Wykorzystanie wstęg Bollingera do rozpoznawania dołków w trendzie wzrostowym: Korekty w trendzie wzrostowym często osiągają swoje dno po przetestowaniu dolnej wstęgi Bollingera. Wykorzystanie wstęg Bollingera do rozpoznawania szczytów w trendzie spadkowym: Korekty w trendzie spadkowym często osiągają swoje maksimum po przetestowaniu górnej wstęgi Bollingera.

22 MACD (wskaźnik zbieżności / rozbieżności średnich kroczących) Wskaźnik MACD przedstawiony jest w postaci dwóch linii, które w momencie przecięcia generują sygnał kupna lub sprzedaży. Popularny wśród inwestorów rynku akcji, z powodzeniem także wykorzystywany na rynkach walutowych czy towarowych. Wartości wskaźnika MACD przedzielone są linią zero, najskuteczniejsze sygnały kupna oraz sprzedaży rozpatrywany są, gdy inwestor zwraca uwagę na moment przecięcia się dwóch linii powyżej lub poniżej tej linii. Dla sygnałów sprzedaży (S) rozpatrywane są sytuacje, gdy linie przecinają się będąc powyżej poziomu 0, dla sygnałów kupna (K) sytuacje, gdy przecięcie następuje poniżej poziomu 0. Standardowe ustawienia wskaźnika MACD: 12, 26, 9. Wskaźnik MACD jest ceniony wśród inwestorów przez wysokiej jakości sygnały:

23 RSI (wskaźnik siły względnej) Wskaźnik siły względnej porównuje ruchy zwyżkujące i zniżkujące cen zamknięcia w danym okresie czasu. Twórca wskaźnika sugeruje okres czternastodniowy jako najbardziej odpowiedni, można jednak często spotkad się także z ustawieniami 21 oraz 9-okresowymi. RSI jest typowym przykładem oscylatora, jego wartości oscylują bowiem pomiędzy dwoma liniami, linia wykupienia która zlokalizowana jest na poziomie 70, oraz linią wyprzedania na poziomie 30. Sytuacje kiedy wartości RSI wchodzą powyżej górnej granicy lub poniżej dolnej uznaje się za silne wskazanie przewartościowania lub niedowartościowania rynku. Inwestorzy zatem posługujący się tym popularnym oscylatorem szukają okazji inwestycyjnych do zajęcia pozycji krótkiej w sytuacji, gdy oscylator po wejściu w strefę > 70 zawraca w kierunku południowym dając tym samym sygnał sprzedaży (S). Z kolei inwestorzy oczekujący wzrostów, dla potwierdzenia zajęcia pozycji czekają na moment, kiedy oscylator po zejściu < 30, zawraca w kierunku północnym co daje sygnał kupna (K).

24 Masz pytania? Prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży pod numerem telefonu: lub pod adresem:

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych Jak podejmować decyzje inwestycyjne? Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna Analiza Psychologiczna Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest metodą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2007 Arkadiusz Skowron Analiza techniczna rynków finansowych 1 ANALIZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa Formacje cenowe Prowadząca: Klaudia Morawska 1.10.2015, Warszawa Analiza techniczna Wszystkie wydarzenia i informacje dotyczące danego instrumentu są odzwierciedlone w kursie Analiza techniczna sprawdza

Bardziej szczegółowo

Psychologia a analiza techniczna

Psychologia a analiza techniczna Psychologia a analiza techniczna Rynek tworzą ludzie AT jako popularny instrument analizy rynku Analiza Techniczna, a Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna opiera się na samej zmianie cen Analiza Fundamentalna

Bardziej szczegółowo

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Czym są wskaźniki analizy technicznej narzędzie analizy technicznej element pomagający w identyfikacji stanów rynkowych wspomagają w wyznaczaniu

Bardziej szczegółowo

MACD wskaźnik trendu

MACD wskaźnik trendu MACD wskaźnik trendu Opracowany przez Geralda Appela oscylator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Jest on połączeniem funkcji oscylatora

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest nauką, która zajmuje

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny

Oscylator Stochastyczny Oscylator Stochastyczny Wprowadzenie Oscylator stochastyczny jest jednym z bardziej znanych narzędzi analizy technicznej. Został skonstruowany w latach 50. przez George a Lane a prezesa Investment Educators

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012 Analiza techniczna Przemysław Rola Instytut Matematyki UJ 7 maja 202 Przemysław Rola (Instytut Matematyki UJ) Analiza techniczna 7 maja 202 / 33 Spis treści Wstęp Świece japońskie Założenia analizy technicznej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Paweł Śliwa stowarzyszenie@satrf.org trend Jest to tendencja, moda czy teŝ kierunek w którym podąŝa cena przez dominującą część czasu.

Bardziej szczegółowo

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa Wstęgi Bollingera Robert Gawron, 28.10.2015, Warszawa Informacja wstępna. 1. Szkolenie będzie nagrywane. 2. Udostępnimy je na naszym kanale YouTube. 3. Na Państwa pytania odpowiem na koniec szkolenia.

Bardziej szczegółowo

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy.

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy. Materiał ten przygotowany został dla Stowarzyszenia Analityków Technicznych Rynków Finansowych (www.satrf.org ) w oparciu o materiały zgromadzone na portalu Eduinwest www.eduinwest.pl 1. Formacje Liniowe

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY Przydatność: Ruch cen po wybiciu: Sygnał sprzedaży: podjęcie decyzji sprzedaży co najmniej równy wysokości formacji przebicie dolnej krawędzi Trójkąt zniżkujący jest formacją w której

Bardziej szczegółowo

Formacje odwrócenia trendu

Formacje odwrócenia trendu Formacje odwrócenia trendu Aby przejść do analizy tych formacji, trzeba sobie uświadomić, że konieczne jest istnienie kilku uwarunkowań dotyczących tego rodzaju formacji 1 : 1. Podstawowym warunkiem pojawienia

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu.

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. KROK 7 - ANALIZA TECHNICZNA FORMACJE ŚWIECOWE Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. 1. Formacje zapowiadające

Bardziej szczegółowo

Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu

Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu Ostatnim typem formacji liniowych są takie, które mogą zarówno zwiastować kontynuację dotychczasowego ruchu, jak i jego odwrócenie. Wszystko zależy od kierunku,

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 4

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 4 Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych Wykład 4 2 Wsparcie i opór Wsparcie to poziom cenowy, na którym pojawia się popyt wystarczająco silny, by zatrzymać trend spadkowy lub spowodować

Bardziej szczegółowo

Analiza trendu. Rodzaj trendu zależy od kierunku, w którym porusza się cena. Istnieją 3 kierunki trendów:

Analiza trendu. Rodzaj trendu zależy od kierunku, w którym porusza się cena. Istnieją 3 kierunki trendów: Analiza trendu Ustalenie panującego na rynku trendu jest jednym z najważniejszych celów analizy technicznej. Powinno być też jednym z pierwszych działań Inwestora podczas analizy rynku i poszukiwania sygnałów

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO W tym Wideo Dowiesz się : Podstawowe zasady AT FIBONACCI -W jaki sposób wyznaczać momenty zwrotne na rynku. -Jak mierzyć siłę ruchu w oparciu

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 18 listopada 2015 r.

Data publikacji: 18 listopada 2015 r. Data publikacji: 18 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach Szymon Kamiński Szef Pionu AT Plan prezentacji Definicja oscylatora Rodzaje oscylatorów Przykłady Zabawa z MetaStockiem Co to jest oscylator?

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie

Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu Jakie są elementy dobrej strategii? Psychologia Zarządzanie kapitałem/ pozycją

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w Analizie Technicznej

Wskaźniki w Analizie Technicznej Wskaźniki w Analizie Technicznej Spis treści: 1. Idea stosowania wskaźników 2. Uruchamianie wskaźników na platformie 3. Lista wybranych wskaźników 4. Prezentacja wybranych wskaźników Idea stosowania wskaźników

Bardziej szczegółowo

Agenda. Czym jest AT? Analiza techniczna jest fajna!

Agenda. Czym jest AT? Analiza techniczna jest fajna! Analiza techniczna jest fajna! Krzysztof Chodorowski Trener analizy technicznej 1 1 Agenda Wstęp do AT Rodzaje wykresów Analiza trendu Formacje AT Teoria fal Elliotta Geometrie Warsztaty 2 Czym jest AT?

Bardziej szczegółowo

Formacje kontynuacji trendu

Formacje kontynuacji trendu Formacje kontynuacji trendu Podobnie jak formacje odwrócenia trendu, istnieją także formacje, które zwiastują jego kontynuację. Tworzą się one podczas wyraźnego trendu i zazwyczaj są jego chwilową korektą

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 5

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 5 Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych Wykład 5 Rodzaje wykresów w analizie technicznej Liniowe ceny na zamknięciu sesji Słupkowe pokazuje ceny otwarcia i zamknięcia oraz ceny minimalne

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Strategia Pinbar + Moving Average... 3 1.1. Trend... 3 1.2. Entry techniques metodologia otwierania pozycji... 4 1.3. Poziom... 4 1.4. Wielkość formacji świecowych... 6 1.5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe Luki cenowe Uczestnik rynku stoi zawsze przed trudnym pytaniem: czy zajmować pozycję wyprzedzając wybicie, wchodzić na rynek zaraz po wybiciu, czy też czekać na ruch powrotny. Istnieją argumenty na rzecz

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Inwestycje giełdowe. Analiza techniczna 2015-05-12. Analiza techniczna. Analiza techniczna opiera się na trzech przesłankach:

Analiza techniczna. Inwestycje giełdowe. Analiza techniczna 2015-05-12. Analiza techniczna. Analiza techniczna opiera się na trzech przesłankach: Analiza techniczna Inwestycje giełdowe Analiza techniczna dr Jacek Rodzinka Instytut Badań i Analiz Finansowych pokój RA 50 Tel. +48 (17) 8661529 jrodzinka@wsiz.pl To badanie zachowań rynku, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach.

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Kamil Oziemczuk Analityk Dom Maklerski IDM SA (www.idmtrader.pl) Agenda prezentacji 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Marubozu, szpulki albo doji - świece japońskie są bardzo pomocnym narzędziem analizy technicznej. Na szczęście nie trzeba znać japońskiego,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA. 1. Analiza wykresów. Najważniejszym pojęciem w analizie technicznej jest trend.

ANALIZA TECHNICZNA. 1. Analiza wykresów. Najważniejszym pojęciem w analizie technicznej jest trend. ANALIZA TECHNICZNA 1. Analiza wykresów. Najważniejszym pojęciem w analizie technicznej jest trend. Trend to kierunek, w którym podążają ceny. Ponieważ nie poruszają się one w linii prostej, ale tworzą

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU Anna Milejska annamilejska@gmail.com KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU Na podstawie wieloletniej analizy kształtowania się cen na rynkach finansowych, walutowych czy towarowych dostrzeżono powtarzające

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na egzamin Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy, różnice),

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006 Witam. WIG TELEKOMUNIKACJA Wykres indeksu branżowego WIG telekomunikacja jest w bardzo niebezpiecznym punkcie. Na wykresie zaznaczyłem trzyletnią linię trendu. Praktycznie jest

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH

Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH Wstęgi Bollingera Co można z nimi zrobić? Wstęga Bollingera Szczególnie ważnym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Poniższy dokument opisuje parametry poszczególnych narzędzi analizy technicznej, na podstawie których generowane są sygnały kupna i sprzedaży spółek

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksów WIG SPOŻYWCZY i WIG - TELEKOMUNIKACJA KERNEL (wykres 1) ASTARTA (wykres 2) DUDA (wykres 3) Spółka KERNEL zakończyła spadki w trakcie ostatniej bessy pod koniec

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.09.20 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP Bank PKOBP swoje dno bessy wyznaczył pod koniec lutego 2009 roku na poziomie 18,90 złotych (wykres 1).

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) Wczorajsze przemówienie Alana Greenspana było punktem kulminacyjnym tego tygodnia, jeśli chodzi o wpływ na rynek walutowy. Szef FED sugerując, że odżywająca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 12.10.2006 Witam. KGHM Spółka, przez cały 2005 rok oraz do maja 2006 roku, była główną siłą napędową indeksu WIG20. W tym czasie kurs akcji wzrósł od 28 do 138 złotych. Maksimum cenowe zostało

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 23 września 2015 r.

Data publikacji: 23 września 2015 r. Data publikacji: 23 września 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego walczą z poziomem lokalnego szczytu na 96,60. Jako że po odbiciu od dolnej

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 6 kwietnia 2016 r.

Data publikacji: 6 kwietnia 2016 r. Data publikacji: 6 kwietnia 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego pozostają w spadkowej tendencji i powinny przetestować wkrótce dolne ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna.

Analiza techniczna. Motto dnia: W dzisiejszych czasach, kiedy informacje pojawiają się szybko i niespodziewanie, gracze często reagują na nie w sposób nie wytłumaczalny przy pomocy analizy technicznej. Kontrakty terminowe

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna rynków kapitałowych

Analiza techniczna rynków kapitałowych AGNIESZKA HUBA Analiza techniczna rynków kapitałowych W artykule przedstawiono syntezę badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej pt. Analiza techniczna rynków kapitałowych. Podjęto w niej próbę zastosowania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia analizy technicznej

Narzędzia analizy technicznej II. Narzędzia analizy technicznej II.1. Analiza trendu jako podstawa analizy technicznej II.1.1 Pojęcie trendu Trend jest podstawowym pojęciem analizy technicznej. Bez określenia aktualnego trendu nie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 19 października 2016 r.

Data publikacji: 19 października 2016 r. Data publikacji: 19 października 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Indeks dolarowy odpoczywa od zniżki i tworzy spadkowe odreagowanie. Wsparciem są okolice szczytu

Bardziej szczegółowo

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJA GŁOWY I RAMION Formacja głowy i ramion należy do klasyki analizy technicznej i jest jedną z podstawowych struktur cenowych odwracających trend wzrostowy. Ta struktura

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30 marca 2016 r.

Data publikacji: 30 marca 2016 r. Data publikacji: 30 marca 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego zgodnie z naszymi oczekiwaniami powróciły do spadków i szykują się do ataku

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny (Stochastic)

Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Wielu traderów stosuje strategie gry z trendem, jesteśmy przekonani, że można poprawić regularność, z jaką nasz system będzie przynosił zyski, stosując wskaźniki sprawdzające

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Świece japońskie Plan szkolenia Krótka historia, Kształty świec i formacje świecowe Zastosowanie z innymi metodami AT Podsumowanie. Spojrzenie wstecz XVII w. powstał w Japonii

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ Plan szkolenia 1) Podstawowe pojęcia i założenia AT, 2) Charakterystyka głównych typów wykresów, 3) Pojęcie linii trendu, 4) Obszary wsparcia/oporu, 5) Prezentacja przykładowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.10.20 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu swig80 ALMA Spółka ALMA najniższe notowanie w bessie miała na początku marca 2009 roku na poziomie 14,42 złotych (wykres

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Dax

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Dax Dax Środowa sesja na najważniejszym niemieckim parkiecie była kontynuacją poprzednich dni. Po raz kolejny na rynku królowały byki. Dzień dla indeksu rozpoczął się na poziomie 669. Maksimum dnia wyniosło

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym przebiega bardzo spokojnie. Mamy do czynienia z niewielką zmiennością cen. Mocno ograniczoną aktywność

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 25 listopada 2015 r.

Data publikacji: 25 listopada 2015 r. Data publikacji: 25 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 20 stycznia 2016 r.

Data publikacji: 20 stycznia 2016 r. Data publikacji: 20 stycznia 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Sytuacja techniczna od zeszłego tygodnia nie uległa zmianie. Notowania Indeksu Dolarowego pozostają

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) Wczorajszy dzień nie przyniósł na głównych parach jakichś większych zmian. Spokojne wahania zawdzięczamy w dużej mierze temu, iż nie przewidziano żadnych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Forex - analiza zmienności głównych par walutowych na przestrzeni lat 2002-2011 Wprowadzenie Ostatnio na jednym z for internetowych poświęconych tematyce FX dyskutowaliśmy o tym jak wyglądał ten rynek

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 7 października 2015 r.

Data publikacji: 7 października 2015 r. Data publikacji: 7 października 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego konsolidują się pod lokalnym oporem na poziomie 96,60. Brak wyraźnego

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance Krzysztof Borowski KBC Securities Wstęga Bollingera Ø Szczególnie ważnym zastosowaniem średnich ruchomych jest wstęga Bollingera składająca się z : Ø Kroczącej

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 12 marca 2014 r.

Data publikacji: 12 marca 2014 r. Data publikacji: 12 marca 2014 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Indeks dolarowy przełamał średnioterminową wzrostową linię trendu i poruszą się obecnie zgodnie z jej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006 Witam. PKNORLEN Przy ostatniej analizie tej spółki, pisałem o wybiciu się w dół z półrocznej stabilizacji. Dolną granicą tej stabilizacji, a wtedy oporem był poziom 56 złotych.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Indeks akcji z Kraju Kwitnącej Wiśni zaliczył kolejny spadek, spowodowany wczorajszym tąpnięciem na Wall Street. Jest to dowód na to, że rynek jeszcze nie ochłonął po nieoczekiwanym spadku z końca

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 11.09.2006 Witam. WIG BANKI Wykres WIG Banki po czerwcowym spadku, w lipcu bardzo szybko odrobił wszystkie straty. Obecnie, od ponad miesiąca trwa konsolidacja pod szczytem. Zakresem wahań

Bardziej szczegółowo

Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował?

Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował? Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował? Specyficznymi formacjami spotykanymi na wykresie cenowym są luki. Powstają one na wykresach słupkowych albo świecowych, nie zaobserwujemy

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 3 marca 2016 r.

Data publikacji: 3 marca 2016 r. Data publikacji: 3 marca 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego przełamały się przez kluczowy opór na poziomie 98,15. Oznacza to duże prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Piotr Leszczyński Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Wolumen z definicji to tala liczba instrumentów, jaka była w obrocie w danym, badamym okresie. Wolumen znajdziemy zwykle pod danymi dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

ICHIMOKU KINKO HYO. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. 1. Linia bazowa (Kijun Sen) oznaczoną symbolem ST.

ICHIMOKU KINKO HYO. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. 1. Linia bazowa (Kijun Sen) oznaczoną symbolem ST. ICHIMOKU KINKO HYO Technika Ichimoku została opracowana jeszcze przed II wojną światową przez tokijskiego dziennikarza Goichi Hosoda, który pisał pod pseudonimem Ichimoku Sanjin. Jednakże pierwszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-12-04)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-12-04) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-12-04) Początek czwartkowych notowań dolar zaakcentował kolejnym osłabieniem. Względem euro potaniał on do 1.3440. Na dzisiaj impuls do kierunku dalszych zmian cen stanowić

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI

Spis treści. O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI Rozdział 1 FILOZOFIA ANALIZY TECHNICZNEJ... 23 Filozofia, czyli uzasadnienie analizy technicznej... 23 Analiza techniczna czy fundamentalna?...26

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 14 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 14 stycznia 2014 r. Data publikacji: 14 stycznia 2014 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Wzrosty indeksu dolarowego niemalże dotarły do prognozowanej przez nas w ostatnim tygodniu strefy 92,90-93,20.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) Wczorajsza sesja na rynku krajowej waluty stała pod znakiem presji umocnienia złotego. W przypadku dolara było to szczególnie widoczne za sprawą stosunkowo wyraźnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna 1

Analiza techniczna 1 Analiza techniczna 1 Teoria Dowa Na wstępie należy zadać pytanie: skąd bierze się tyle rozgłosu wokół teorii Dowa i dlaczego uchodzi ona za tak ważny element analizy technicznej? Zagadnienia związane ze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.04.19 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje po raz pierwszy spółki z indeksu WIG ENERGIA. PGE Spółka PGE jest bardzo krótko na giełdzie bo swój debiut miała 6 listopada 2009 roku (wykres

Bardziej szczegółowo

Price Action. Wstęp. Definicja Price Action. Skuteczność Price Action a obszar stosowania. Określanie trendu w oparciu o Price Action

Price Action. Wstęp. Definicja Price Action. Skuteczność Price Action a obszar stosowania. Określanie trendu w oparciu o Price Action Arkadiusz Hryc arkadiuszhryc@outlook.com Price Action Wstęp W dzisiejszych czasach, głównie dzięki postępowi technicznemu i rozwojowi informatyki, dostępne są tysiące różnych narzędzi służących do badania

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Podstawowe formacje i narzędzia Średnie Oscylatory BossaFX Jakub Ciepiela BossaFX Średnie kroczące Rynek spada czy rośnie? Rynek spada czy rośnie? Czym jest średnia krocząca (Moving

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot Formacje świecowe W tym artykule przybliżone zostaną najpopularniejsze formacje spotykane na wykresie świecowym. Tak jak każda pojedyncza świeca ma swoje znaczenie, także ich kombinacje bardzo dużo mówią

Bardziej szczegółowo