Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników"

Transkrypt

1 Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Inwestorzy nieustannie poszukują coraz to nowszych i lepszych wskaźników, mających na celu jak najdokładniejsze opisanie sytuacji na rynku i dawanie celnych sygnałów kupna lub sprzedaży. Zamiast tego warto skupić się na podstawach analizy technicznej, którymi są średnie kroczące. Średnie kroczące za pomocą prostej formuły są w stanie pokazać panujący na rynku trend, odpowiednio zinterpretowane sygnalizują także momenty jego odwrócenia. Podstawowe informacje o średniej kroczącej Średnia krocząca jest popularnym i uniwersalnym wskaźnikiem analizy technicznej. Równocześnie jest to wskaźnik obiektywny (w przeciwieństwie do formacji każdy na wykresie może interpretować je inaczej) - łatwo go zaprogramować i dodać do wykresu. Najpierw trzeba jednak zrozumieć, jak średnia krocząca jest skonstruowana. Każdy rodzaj średniej kroczącej (w skrócie MA Moving Average) otrzymuje się obliczając średnią cenę z przeszłych okresów. Określenie krocząca oznacza, że uwzględnia się stały okres. Jak to działa w praktyce? Chcąc obliczyć średnią kroczącą cen zamknięcia z 5 dni, dodaje się do siebie ceny zamknięcia z ostatnich 5 dni i dzieli przez 5. Podobnie, aby obliczyć średnią kroczącą z ostatnich 10 godzin, dodaje się ceny zamknięcia z ostatnich 10 świec godzinowych i dzieli się przez ( )/5=9,6 Przykład 1: Obliczenia prostej średniej z 5 okresów Wraz z dodaniem nowego okresu, z obliczeń usuwa się najstarszą cenę - przedstawia to drugi przykład, gdzie 9 wypada, a bierze się pod uwagę ( )/5=10,8 Przykład 2: Istota średniej kroczącej Ceny wykorzystywane do obliczenia średniej kroczącej W powyższych przykładach nieprzypadkowo posłużono się ceną zamknięcia jest to najczęściej używany rodzaj ceny do kalkulacji średnich kroczących. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że można wykorzystać inne typy ceny i obliczyć średnią z ceny otwarcia, ceny minimalnej albo maksymalnej.

2 Rys: WIG, wykres dzienny, przedstawione zostały proste średnie kroczące z 5 okresów, kolor zielony średnia z cen maksymalnych, kolor czerwony średnia z ceny zamknięcia, kolor niebieski średnia z ceny otwarcia, kolor brązowy średnia z ceny minimalnej Można też jednocześnie dodać do wykresu średnie z cen minimalnych i maksymalnych, co stworzy kanał średnich i dzięki temu wskaże zakres wahań. Niektórzy Inwestorzy mogą natomiast wykorzystać cenę typową: (cena maksymalna + cena minimalna + cena zamknięcia)/3

3 Rys: WIG, wykres dzienny, kanał średnich 15-okresowych, z cen maksymalnych (czerwona linia) oraz z cen minimalnych (niebieska linia) Rodzaje średnich Średnie różnią się miedzy sobą nie tylko branym pod uwagę okresem albo ceną. Sytuacje komplikuje istnienie wielu formuł, za pomocą których obliczane są średnie. Oprócz przedstawionej wcześniej prostej średniej kroczącej (SMA Simple Moving Average), używa się także średniej wykładniczej (EMA Exponential Moving Average), średniej wygładzonej (SMMA Smoothed Moving Average), średniej ważonej (WMA Weighted Moving Average) albo średniej ważonej wolumenem. Najczęściej wykorzystuje się, na szczęście, tylko dwa rodzaje prostą średnią kroczącą oraz wykładniczą średnią kroczącą. SMA i EMA Prosta średnia krocząca została opisana już wcześniej. Dla przypomnienia jest to średnia arytmetyczna cen z danego okresu. Zupełnie inaczej oblicza się średnią wykładniczą. Używa ona formuły, która nadaje większą wagę bardziej aktualnym cenom i równocześnie coraz

4 mniejszą wagę dla cen coraz bardziej odległych. Ponadto średnia wykładnicza obejmuje wszystkie ceny wybranego waloru. Różnice te najlepiej zobaczyć na wykresie. Rys: WIG, wykres dzienny, średnie 25-dniowe. Średnia wykładnicza zaznaczona kolorem niebieskim, prosta średnia to czerwona linia. Średnia wykładnicza, która bierze pod uwagę w większym stopniu ceny bliższe niż dalsze od chwili obecnej, lepiej dostosowuje się do ruchów ceny na wykresie. Średnia prosta jest natomiast wolniejsza, ponieważ równo traktuje wszystkie ceny w swym obrębie. Może pojawić się tutaj pytanie, którą średnią lepiej się posługiwać. Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli Inwestor potrzebuje szybszej średniej, która lepiej dostosowuje się do zmian ceny, wybierze średnią wykładniczą. Daje ona sygnały kupna lub sprzedaży szybciej, z drugiej strony częstsze sygnały mogą okazać się błędne w przypadku konsolidacji albo fałszywego wybicia. W przypadku prostej średniej jest przeciwnie daje ona mniej sygnałów, co z jednej strony może ograniczyć zyski przez późniejsze dołączenie do trendu, plusem natomiast jest mniejsza ilość mylnych sygnałów. Pewnym rozwiązaniem może być użycie obydwu średnich jednocześnie nakłada się wtedy na wykres prostą średnią obliczaną dla dłuższego okresu oraz średnią wykładniczą z krótszego okresu. Używanie dwóch średnich jest też często spotykaną strategią. W jaki sposób wykorzystać przecięcie średnich więcej szczegółów w dalszej części.

5 Zastosowanie średnich kroczących Średnie kroczące są niezwykle przydatnym i szeroko używanym przez Inwestorów narzędziem. Potrafią one nie tylko wskazać trend i jego siłę, służą także jako poziomy wsparcia i oporu, mogą także dawać sygnały kupna lub sprzedaży wybranego instrumentu. Szybki sposób wyznaczania trendu Poznanie trendu jest jednym z najważniejszych celów dla każdego Inwestora. Jak zrobić to w prosty i szybki sposób? Wystarczy dodać do wykresu średnią jeśli ona rośnie, mamy do czynienia z trendem wzrostowym, jeśli spada oznacza to trend spadkowy, jeśli średnia porusza się horyzontalnie, rynek znajduje się w konsolidacji. Rys: Bogdanka, wykres dzienny. Trend wzrostowy potwierdzony jest przez rosnące średnie. Ponadto cena przebywa przez większą część czasu ponad średnimi. Także średnia 15-dniowa (niebieska) przebywa ponad średnią 45-dniową (czerwona)

6 Rys: CAD/JPY, wykres dzienny. Analogicznie w trendzie spadkowym cena przebywa pod linią średniej, obydwie średnie spadają, a średnia krótkookresowa znajduje się poniżej średniej długookresowej. Rys: GTC, wykres dzienny. Podczas trendu bocznego cena przebywa najczęściej w obrębie średnich, same średnie przebywają blisko siebie, często się przecinając.

7 Kiedy kupować, a kiedy sprzedawać? Są to najważniejsze kwestie nurtujące Inwestorów. W szukaniu takich okazji mogą pomóc średnie kroczące. Są one przydatne, ponieważ przecięcie ceny przez średnią albo przecięcie średniej wolniejszej (z dłuższego okresu) przez średnią szybszą (z okresu krótszego) daje sygnały kupna lub sprzedaży. Trzeba jednak podkreślić, że średnie kroczące są wskaźnikiem opóźnionym oznacza to, że obliczane są na podstawie przeszłych danych i należy się nimi posługiwać w celu potwierdzenia już istniejącego trendu. Niestety, z tego powodu mogą dawać wspomniane sygnały zbyt późno, przez co można stracić część potencjalnego zarobku, zdarzają się także sygnały fałszywe. Na początku należy zobaczyć jak działa przecięcie średniej przez cenę: Rys: Indykpol, wykres tygodniowy. Skuteczne sygnały kupna (cena przebija średnią od dołu) i sprzedaży (cena przebija średnią od góry) oznaczone zostały na zielono. Sygnały fałszywe zaznaczone są kolorem pomarańczowym.

8 Skuteczność tej metody zależy od okresu średniej. Na powyższym przykładzie średnia 15- tygodniowaa dawała sygnały zmiany trendu stosunkowo szybko, jednak jej skuteczność była umiarkowana (prawie tyle samo sygnałów skutecznych i fałszywych). Jak wyglądałoby to w przypadku średniej 45-tygodniowej? Rys: Indykpol, wykres tygodniowy, średnia 45 okresowa. Liczba sygnałów spadła, jednak ich jakość pozostała niezmienna (tyle samo sygnałów skutecznych i nieskutecznych). Inwestorzy korzystają także z przecięcia dwóch średnich jako sygnał wejścia na rynek. Przecięcie średniej długookresową przez średnią krótkookresową nazywa się często złotym krzyżem (golden cross), sytuacja odwrotna posiada nazwę krzyża śmierci (death cross). Inwestorzy długoterminowi często używają odpowiednio średniej 200 dniowej oraz 50 dniowej i ich przecięcia. W krótszym terminie można używać, w zależności od preferencji Inwestora, średniej 45 i 15 okresowej lub 18 i 9 okresowej.

9 Rys: Impexmetal, wykres dzienny przecięcie średniej 45-dniowej (czerwona) przez 15-dniową (niebieska) jako sygnał sprzedaży Rys: Impexmetal, wykres dzienny, tym razem przecięcie średnich daje znak do zakupu akcji.

10 Na powyższych przykładach widać, że zastosowanie 2 średnich filtruje fałszywe sygnały. Trzeba jednak pamiętać, że średnie działają z opóźnieniem a podczas konsolidacji są nieskuteczne ze względu na zbyt częste przecięcia. Poziomy wsparcia i oporu Kolejną ważną funkcją średnich kroczących jest pokazywanie stref wsparcia i oporu. Często korekty (zarówno w trendzie wzrostowym jak i w spadkowym) powstrzymywane są przez długoterminową średnią kroczącą. Rys: Lotos, wykres dzienny, na zielono zaznaczono obszary, w których średnia 45-dniowa zadziałała jako wsparcie, w miejscu zaznaczonym na błękitno średnia stała się strefą oporu. Dodatkowe techniki związane ze średnimi kroczącymi Jednym ze sposobów zwiększania skuteczności średnich jest dodanie koperty do średnich albo wstęgi Bollingera. Podstawą obydwu koncepcji jest stworzenie kanału wokół średniej kroczącej, który ma pokazywać zmienność ceny wybranego instrumentu. W przypadku kopert ustala się stały zakres wahań do średniej kroczącej dokłada się dwie linie w odległości np. +5% oraz -5%.

11 Rys: KGHM, wykres dzienny, średnia 20 dniowa wraz z kopertą 5% Wstęgę Bollingera uzyskuje się w podobny sposób do średniej, zwykle 20-okresowej, dodaje się linie w odległości dwóch odchyleń standardowych. Za pomocą odchylenia standardowego mierzy się zmienność ceny dzięki temu wstęga dobrze dostosowuje się do sytuacji na rynku. Dodatkowo dzięki użyciu odległości dwóch odchyleń, cena przebywa w około 95% przypadków wewnątrz wstęgi. Rys: TPSA, wykres dzienny, cena utrzymuje się wewnątrz wstęgi Bollingera.

12 Powyższy wykres w prosty sposób ilustruje sposób użycia wstęgi cena odbija się od obydwu band, wracając do środka zaznaczonego obszaru. Przybliżanie się ceny do górnej linii można traktować jako sygnał wykupienia, jeżeli natomiast opada ku dolnej linii może to oznaczać wyprzedanie danego instrumentu. Obydwie bandy mogą stanowić więc docelowe poziomy take profit albo stop loss. Niestety nie można traktować tych sygnałów jako pewnych w trendzie bocznym cena będzie odbijać się od obydwu band, jednak w silnym trendzie cena będzie przebywać przez dłuższy czas blisko tylko jednej z nich. Rys: TPE, wykres dzienny. Jak rozpoznać, kiedy cena będzie miała tendencję do gwałtownego ruchu? Odpowiedź znajduje się na powyższym wykresie niebieskimi kołami zaznaczono miejsca konsolidacji, po których nastąpiło znaczące wybicie. Warto zauważyć zwężenie się wstęgi przed wybiciem jest to ważny zwiastun nadchodzącego ruchu.

13 Wielokrotne średnie kroczące Wcześniej przedstawiono przecięcie dwóch średnich jako prosty system generujący sygnały kupna lub sprzedaży. Nie ulega wątpliwości, że jest to popularne zastosowanie średnich. Inwestując, warto też wiedzieć, że możliwe jest użycie o wiele większej liczby średnich kroczących. Najłatwiej dołożyć do wykresu trzecią średnią kroczącą. Tutaj przykładowymi średnimi mogą być średnie 4, 9 oraz 18-dniowe 1. W trendzie wzrostowym ich kolejność jest następująca: średnia 4-dniowa znajduje się ponad 9-dniową, natomiast średnia 9-dniowa znajduje się nad średnią 18-dniową. W trendzie spadkowym jest dokładnie odwrotnie średnia 4-dniowa przebiega pod 9-dniową, która znajduje się pod średnią 18-dniową. Rys: USD/JPY, wykres dzienny. Średnia 4-dniowa jest czerwona, średnia 9-dniowa jest zielona, średnią 18-dniowa zaznaczono na niebiesko. 1 R.C.Allen, How to Use the 4-Day, 9-Day, and 18-Day Moving Averages to Earn Larger Profits from Commodities

14 Tutaj przecięcie średnich także można interpretować jako sygnały kupna albo sprzedaży. Podstawowym sygnałem jest przecięcie średnich 9 i 18-dniowych przez średnią 4-dniową (zaznaczone czerwonymi strzałkami). Potwierdzeniem jest natomiast przecięcie się wolniejszych, 9 i 18-dniowych średnich. GMMA Guppy Multiple Moving Average Ta metoda użycia wielu średnich kroczących stworzona została przez australijskiego tradera, Daryla Guppy. Rozróżnił on 2 grupy średnich, w których używane są następujące okresy: - średnie krótkoterminowe: 3,5,8,10,12,15 - średnie długoterminowe: 30,35,40,45,50,60 Używana jest także średnia 100-okresowa w celu zidentyfikowania trendu głównego. Rys: EUR/PLN, wykres dzienny. Najlepiej zaznaczyć każdą grupę średnich innym kolorem na przykładzie średnie krótkoterminowe mają kolor zielony, średnie długoterminowe są czerwone. Średnia 100-okresowa zaznaczona na brązowo.

15 W jaki sposób znaleźć na takim wykresie sygnały kupna/sprzedaży? Skuteczność systemu zależy od zdolności Inwestora do jego interpretacji. Metoda GMMA nie posiada jednorodnego wytłumaczenia każdy powinien dopasować system do swoich indywidualnych wymagań dotyczących handlu. Guppy podkreśla, że średnie służą głównie do pokazania kierunku i siły trendu, natomiast przecięcia średnich mogą dawać sygnały opóźnione. Jakie są więc wskazówki, jak można podjąć decyzję kupna lub sprzedaży? Przede wszystkim trzeba patrzeć na kierunek średnich długoterminowych to one określają panujący na rynku trend. Następnie należy spojrzeć na wzajemne umieszczenie średnich długo- i krótkoterminowych. Jeżeli są one oddalone od siebie, oznacza to silny trend. Gdy przebywają blisko siebie, widać konsolidację. W wyraźnym trendzie, gdy średnie długoterminowe są rozgrupowane, pozycje można zając na dwa sposoby: trzeba czekać na korektę albo na potwierdzenie trendu przez osiągnięcie nowych szczytów albo dołków. Rys: USD/CHF, wykres dzienny, szare obszary to korekty. Widać wyraźnie, że podczas korekt średnie krótkookresowe wchodzą w obszar średnich długookresowych. Te drugie natomiast zwężają się, jednak nie zmieniają swojego kierunku.

16 Rys: USD/CHF, wykres dzienny. Ten sam okres, tym razem zaznaczono drugi sposób wejścia, gdy cena przebija poprzednie minima. Dla ułatwienia obydwa wykresy są wykresami liniowymi. Inwestor może czekać także na zmianę trendu. Jak ją rozpoznać? Rys: USD/CHF, wykres dzienny. Sygnałami zmiany trendu jest przecięcie się średnich, zmiana kierunku średniej 100-okresowej. Po przecięciu średnie krótko- i długoterminowe są rozgrupowane.

17 Dla przypomnienia przecięcie średnich jest sygnałem opóźnionym, czasami może dawać też fałszywe wskazania, dlatego wielu Inwestorów, szczególnie na rynku forex, stosuje dla potwierdzenia takie wskaźniki jak MACD albo CCI. Tęcza (ang. Rainbow) Innym sposobem użycia wielu średnich jest stworzenie tzw. tęczy. Podobnie jak przy GMMA używa się grup średnich, tęcza posiada ich jednak więcej najczęściej spotyka się 5 albo 7 takich grup. Interpretacja tego wskaźnika także nie różni się od GMMA odpowiednie grupy średnich pokazują panujący na rynku trend. Ich wzajemne ułożenie mówi o sile tego trendu oraz o głębokości korekt. Odwrócenie się średnich jest natomiast skutkiem zmiany trendu. Rys: GBP/PLN, wykres dzienny z tęczą średnich.

18 Podsumowanie średnia krocząca to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej, głównym zadaniem średniej kroczącej jest pomoc w identyfikacji trendu oraz wygładzenie szybkich i krótkotrwałych skoków cen, średnie są bardzo przydatnym narzędziem w czasie wyraźnego trendu, niestety podczas konsolidacji ich użyteczność jest ograniczona, średnie mogą różnić się między sobą, w zależności od wyboru okresu oraz rodzaju wykorzystywanej ceny (najczęściej używana jest cena zamknięcia), dwa najpopularniejsze rodzaje średnich to prosta średnia krocząca (SMA) oraz wykładnicza średnia krocząca (EMA), prosta średnia przykłada równą wagę do każdego uwzględnianego okresu, przez co jest ona nieco wolniejsza, z drugiej strony jest mniej narażona na zmiany spowodowane przez krótkie ruchy cen, średnia wykładnicza bierze pod uwagę wszystkie przeszłe obserwacje, przy czym koncentruje się na najbliższych chwili obecnej cenach, przez co reaguje szybciej na zmiany cen, oprócz wskazywania trendu, średnie stanowią też ważne poziomy wsparcia i oporu, natomiast przecięcie średniej przez cenę albo średniej wolniejszej (z dłuższego okresu) przez średnią szybszą (z krótszego okresu) może stanowić sygnał kupna lub sprzedaży, można używać dowolnej liczby średnich, które mogą pokazywać trendy krótko-, średnio- i długoterminowe. Jak każde narzędzie analizy technicznej, średnie ruchome mogą w znaczący sposób pomóc Inwestorowi. Są one elastyczne, dlatego każdy może dopasować ich parametry w celu wykorzystania średnich do swojej strategii. Jak każdy wskaźnik, prawidłowo używane są przydatne, należy jednak pamiętać, że nie jest to też narzędzie idealne średnia ruchoma także może być błędnie zinterpretowana i generować fałszywe sygnały.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2007 Arkadiusz Skowron Analiza techniczna rynków finansowych 1 ANALIZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny

Oscylator Stochastyczny Oscylator Stochastyczny Wprowadzenie Oscylator stochastyczny jest jednym z bardziej znanych narzędzi analizy technicznej. Został skonstruowany w latach 50. przez George a Lane a prezesa Investment Educators

Bardziej szczegółowo

MACD wskaźnik trendu

MACD wskaźnik trendu MACD wskaźnik trendu Opracowany przez Geralda Appela oscylator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Jest on połączeniem funkcji oscylatora

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012 Analiza techniczna Przemysław Rola Instytut Matematyki UJ 7 maja 202 Przemysław Rola (Instytut Matematyki UJ) Analiza techniczna 7 maja 202 / 33 Spis treści Wstęp Świece japońskie Założenia analizy technicznej

Bardziej szczegółowo

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Czym są wskaźniki analizy technicznej narzędzie analizy technicznej element pomagający w identyfikacji stanów rynkowych wspomagają w wyznaczaniu

Bardziej szczegółowo

Ichimoku Kinko Hyo czyli w jaki sposób połączyć 5 wskaźników, aby poznać trend?

Ichimoku Kinko Hyo czyli w jaki sposób połączyć 5 wskaźników, aby poznać trend? Ichimoku Kinko Hyo czyli w jaki sposób połączyć 5 wskaźników, aby poznać trend? Ichimoku jest japońską techniką, którą stosuje się w celu ustalenia głównego trendu panującego na rynku. Powstała ona już

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Formacje kontynuacji trendu

Formacje kontynuacji trendu Formacje kontynuacji trendu Podobnie jak formacje odwrócenia trendu, istnieją także formacje, które zwiastują jego kontynuację. Tworzą się one podczas wyraźnego trendu i zazwyczaj są jego chwilową korektą

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH

Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH Wstęgi Bollingera Co można z nimi zrobić? Wstęga Bollingera Szczególnie ważnym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa Wstęgi Bollingera Robert Gawron, 28.10.2015, Warszawa Informacja wstępna. 1. Szkolenie będzie nagrywane. 2. Udostępnimy je na naszym kanale YouTube. 3. Na Państwa pytania odpowiem na koniec szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Analiza trendu. Rodzaj trendu zależy od kierunku, w którym porusza się cena. Istnieją 3 kierunki trendów:

Analiza trendu. Rodzaj trendu zależy od kierunku, w którym porusza się cena. Istnieją 3 kierunki trendów: Analiza trendu Ustalenie panującego na rynku trendu jest jednym z najważniejszych celów analizy technicznej. Powinno być też jednym z pierwszych działań Inwestora podczas analizy rynku i poszukiwania sygnałów

Bardziej szczegółowo

Formacje odwrócenia trendu

Formacje odwrócenia trendu Formacje odwrócenia trendu Aby przejść do analizy tych formacji, trzeba sobie uświadomić, że konieczne jest istnienie kilku uwarunkowań dotyczących tego rodzaju formacji 1 : 1. Podstawowym warunkiem pojawienia

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot Formacje świecowe W tym artykule przybliżone zostaną najpopularniejsze formacje spotykane na wykresie świecowym. Tak jak każda pojedyncza świeca ma swoje znaczenie, także ich kombinacje bardzo dużo mówią

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny (Stochastic)

Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Wielu traderów stosuje strategie gry z trendem, jesteśmy przekonani, że można poprawić regularność, z jaką nasz system będzie przynosił zyski, stosując wskaźniki sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Marubozu, szpulki albo doji - świece japońskie są bardzo pomocnym narzędziem analizy technicznej. Na szczęście nie trzeba znać japońskiego,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Forex - analiza zmienności głównych par walutowych na przestrzeni lat 2002-2011 Wprowadzenie Ostatnio na jednym z for internetowych poświęconych tematyce FX dyskutowaliśmy o tym jak wyglądał ten rynek

Bardziej szczegółowo

Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu

Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu Ostatnim typem formacji liniowych są takie, które mogą zarówno zwiastować kontynuację dotychczasowego ruchu, jak i jego odwrócenie. Wszystko zależy od kierunku,

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 4

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 4 Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych Wykład 4 2 Wsparcie i opór Wsparcie to poziom cenowy, na którym pojawia się popyt wystarczająco silny, by zatrzymać trend spadkowy lub spowodować

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody statystyczne w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody statystyczne w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody statystyczne w analizie technicznej Krzysztof Borowski KBC Securities Metody statystyczne w AT Linia trendu Średnie ruchome (różne rodzaje + techniki japońskie na średnich ruchomych) Koperty

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 5

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 5 Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych Wykład 5 Rodzaje wykresów w analizie technicznej Liniowe ceny na zamknięciu sesji Słupkowe pokazuje ceny otwarcia i zamknięcia oraz ceny minimalne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006 Witam. PKNORLEN Przy ostatniej analizie tej spółki, pisałem o wybiciu się w dół z półrocznej stabilizacji. Dolną granicą tej stabilizacji, a wtedy oporem był poziom 56 złotych.

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Strategia Pinbar + Moving Average... 3 1.1. Trend... 3 1.2. Entry techniques metodologia otwierania pozycji... 4 1.3. Poziom... 4 1.4. Wielkość formacji świecowych... 6 1.5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował?

Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował? Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował? Specyficznymi formacjami spotykanymi na wykresie cenowym są luki. Powstają one na wykresach słupkowych albo świecowych, nie zaobserwujemy

Bardziej szczegółowo

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach.

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Kamil Oziemczuk Analityk Dom Maklerski IDM SA (www.idmtrader.pl) Agenda prezentacji 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Psychologia a analiza techniczna

Psychologia a analiza techniczna Psychologia a analiza techniczna Rynek tworzą ludzie AT jako popularny instrument analizy rynku Analiza Techniczna, a Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna opiera się na samej zmianie cen Analiza Fundamentalna

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance Krzysztof Borowski KBC Securities Wstęga Bollingera Ø Szczególnie ważnym zastosowaniem średnich ruchomych jest wstęga Bollingera składająca się z : Ø Kroczącej

Bardziej szczegółowo

Strategia gry na dywergencji ukrytej

Strategia gry na dywergencji ukrytej Strategia gry na dywergencji ukrytej Autor: Vladimir Ribako Autor tłumaczenia polskiego: Tomasz Kłaczkow Niniejsza prezentacja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie bez pisemnej zgody autorów jest

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina

Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina Wolumen obok ceny stanowi podstawową daną badaną przez analizę techniczną. Pokazuje on aktywność Inwestorów na rynku wielkość wolumenu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.12.08 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki surowcowe KGHM Spółka KGHM swoje dno bessy osiągnęła w październiku 2008 roku na poziomie 21,40 złotych (wykres 1). Następnie do lutego

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Świece japońskie Plan szkolenia Krótka historia, Kształty świec i formacje świecowe Zastosowanie z innymi metodami AT Podsumowanie. Spojrzenie wstecz XVII w. powstał w Japonii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006 Witam. WIG TELEKOMUNIKACJA Wykres indeksu branżowego WIG telekomunikacja jest w bardzo niebezpiecznym punkcie. Na wykresie zaznaczyłem trzyletnią linię trendu. Praktycznie jest

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2362 WIG20 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ Plan szkolenia 1) Podstawowe pojęcia i założenia AT, 2) Charakterystyka głównych typów wykresów, 3) Pojęcie linii trendu, 4) Obszary wsparcia/oporu, 5) Prezentacja przykładowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Poniższy dokument opisuje parametry poszczególnych narzędzi analizy technicznej, na podstawie których generowane są sygnały kupna i sprzedaży spółek

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH Analiza Techniczna jest podejściem inwestycyjnym bazującym na wykresach instrumentów, którego celem jest określenie w którym kierunku podąży rynek, a co

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) Wczorajsze przemówienie Alana Greenspana było punktem kulminacyjnym tego tygodnia, jeśli chodzi o wpływ na rynek walutowy. Szef FED sugerując, że odżywająca

Bardziej szczegółowo

Istota okna hossy/bessy

Istota okna hossy/bessy Istota okna hossy/bessy Okno hossy/bessy to zwyżkowa/zniżkowa luka otwarcia. Cena otwarcia przewyższa cenę zamknięcia poprzedniej świecy i na wykresie pojawia się charakterystyczna przerwa, wyrwa. Tę wyrwę

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych Jak podejmować decyzje inwestycyjne? Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna Analiza Psychologiczna Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest metodą

Bardziej szczegółowo

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex.

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. Celem niniejszej pracy jest uzyskanie odpornej strategii, która może być wykorzystana na rynku Forex. Odporność

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) Wczorajsza sesja na rynku krajowej waluty stała pod znakiem presji umocnienia złotego. W przypadku dolara było to szczególnie widoczne za sprawą stosunkowo wyraźnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Giełda w Japonii wciąż znajduje się pod panowaniem byków. Jednak dzisiejsze otwarcie na poziomie 17334 było zbyt wysokie do utrzymania, tym samym otwarcie sesji otrzymało również tytuł najwyższej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na egzamin Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy, różnice),

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna.

Analiza techniczna. Motto dnia: Od czasu do czasu uda się nam pewnie zarobić na swojej opinii o rynku, ale w dłuższym czasie aby zostać zwycięzcą potrzebna jest dyscyplina. Kontrakty terminowe FW20H13 FW20H13 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.03.01 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BUDOWNICTWO POLIMEXMS Spółka POLIMEXMS dno bessy wyznaczyła w lutym 2009 roku przy cenie 2,02 złotych (wykres 1). Jej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa

Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa Szybki Plan: Czego dowiesz się z Tego E-booka 4 Sekret DTFM..5 Gdzie szukać, jak użyć..7 Praktyczne zastosowanie.....10 Co Dalej?...12 Strategia

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych.

Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych. Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych. 1 Czym jest price action? Plan wykładu Jak czytać wykresy? Wprowadzenie do formacji 1-2-3 Jak ustawiać zlecenia SL i TP Przykłady z

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie

Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu Jakie są elementy dobrej strategii? Psychologia Zarządzanie kapitałem/ pozycją

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Motto dnia: Transakcja się uda lub nie, ale jeśli ryzyko będzie małe to nie stanie nam się nic złego.

Analiza techniczna.  Motto dnia: Transakcja się uda lub nie, ale jeśli ryzyko będzie małe to nie stanie nam się nic złego. Motto dnia: Transakcja się uda lub nie, ale jeśli ryzyko będzie małe to nie stanie nam się nic złego. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia - 2358 WIG20 Trend spadkowy Sygnał

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału - zadania obliczeniowe (zgodne z zawartością plików PP_Cw1.pdf, PP_Cw2.pdf i PP_Cw3.pdf) - analiza fundamentalna i techniczna (podstawowe różnice),

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Wskaźniki i oscylatory

Analiza Techniczna. Wskaźniki i oscylatory Analiza Techniczna Wskaźniki i oscylatory Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str. 2 Wprowadzenie Narzędziami często wykorzystywanymi przez inwestorów są wskaźniki i oscylatory analizy technicznej.

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 7 października 2015 r.

Data publikacji: 7 października 2015 r. Data publikacji: 7 października 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego konsolidują się pod lokalnym oporem na poziomie 96,60. Brak wyraźnego

Bardziej szczegółowo

ICHIMOKU KINKO HYO. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. 1. Linia bazowa (Kijun Sen) oznaczoną symbolem ST.

ICHIMOKU KINKO HYO. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. 1. Linia bazowa (Kijun Sen) oznaczoną symbolem ST. ICHIMOKU KINKO HYO Technika Ichimoku została opracowana jeszcze przed II wojną światową przez tokijskiego dziennikarza Goichi Hosoda, który pisał pod pseudonimem Ichimoku Sanjin. Jednakże pierwszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 18 listopada 2015 r.

Data publikacji: 18 listopada 2015 r. Data publikacji: 18 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

Czy popularny złoty krzyż i krzyż śmierci są najskuteczniejszymi sygnałami przecięć średnich ruchomych?

Czy popularny złoty krzyż i krzyż śmierci są najskuteczniejszymi sygnałami przecięć średnich ruchomych? Czy popularny złoty krzyż i krzyż śmierci są najskuteczniejszymi sygnałami przecięć średnich ruchomych? Opisane w tytule strategie przecięcia prostych średnich ruchomych z 50 i 200 okresów są popularnym

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 6 kwietnia 2016 r.

Data publikacji: 6 kwietnia 2016 r. Data publikacji: 6 kwietnia 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego pozostają w spadkowej tendencji i powinny przetestować wkrótce dolne ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Murrey Math Lines. Andrzej Haraburda. Copyright by Investio sp. z o.o

Murrey Math Lines. Andrzej Haraburda. Copyright by Investio sp. z o.o Andrzej Haraburda 2015 http://investio.pl, Jak powstały Murrey Math Lines? W roku 1998 T. Henning Murrey opublikował założenia do swojego systemu inwestycyjnego opartego na pracach W.D. Ganna oraz teorii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.04.19 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje po raz pierwszy spółki z indeksu WIG ENERGIA. PGE Spółka PGE jest bardzo krótko na giełdzie bo swój debiut miała 6 listopada 2009 roku (wykres

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu transakcyjnego dla rynku kontraktów futures na indeks WIG20. ANNA CHUDOWSKA ADAM WOSIK

Budowa systemu transakcyjnego dla rynku kontraktów futures na indeks WIG20. ANNA CHUDOWSKA ADAM WOSIK Budowa systemu transakcyjnego dla rynku kontraktów futures na indeks WIG20. ANNA CHUDOWSKA ADAM WOSIK WARSZAWA 2008 WSTĘP Przystępując do budowy systemu transakcyjnego musieliśmy najpierw opracować pewną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 11.09.2006 Witam. WIG BANKI Wykres WIG Banki po czerwcowym spadku, w lipcu bardzo szybko odrobił wszystkie straty. Obecnie, od ponad miesiąca trwa konsolidacja pod szczytem. Zakresem wahań

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-12-04)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-12-04) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-12-04) Początek czwartkowych notowań dolar zaakcentował kolejnym osłabieniem. Względem euro potaniał on do 1.3440. Na dzisiaj impuls do kierunku dalszych zmian cen stanowić

Bardziej szczegółowo

Woodies CCI Club. Podstawowe formacje i terminologia. opracowane przez LucasE. charts: TradeMaven. There is a risk of loss in trading futures

Woodies CCI Club. Podstawowe formacje i terminologia. opracowane przez LucasE. charts: TradeMaven. There is a risk of loss in trading futures Woodies CCI Club Podstawowe formacje i terminologia opracowane przez LucasE charts: TradeMaven There is a risk of loss in trading futures Na początek chciałbym zaznaczyć, że nauki CCI i jego formacji to

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Wykres dzienny FW20M13 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia

Analiza techniczna.  Wykres dzienny FW20M13 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia Motto dnia: Nigdy nie splajtujemy, jeśli będziemy brali nawet małe zyski. Kontrakty terminowe FW20M13 FW20M13 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia - 2459 WIG20 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia 2456 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 28 października 2015 r.

Data publikacji: 28 października 2015 r. Data publikacji: 28 października 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego dokonały silnego wzrostowego odbicia i podeszły dynamicznie pod opadającą

Bardziej szczegółowo

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Komentarz dzienny, Środa, 28 marca 2007r. Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Towary: złoto Środa przyniosła kolejne spadki dla głównych indeksów w Tokio i Nowym Jorku. Opublikowane w USA dane na

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 22 lipca 2015 r.

Data publikacji: 22 lipca 2015 r. Data publikacji: 22 lipca 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego wybiły się ponad istotny opór przy 97,50. Obecnie miejsce ma retest tego

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - SUROWCE KGHM (wykres 1) BOGDANKA (wykres 2) NEWWORLDN (wykres 3) Spółka KGHM jest jedną z tych, która najmocniej poszła w górę od ustanowienia dwa lata

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 20 stycznia 2016 r.

Data publikacji: 20 stycznia 2016 r. Data publikacji: 20 stycznia 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Sytuacja techniczna od zeszłego tygodnia nie uległa zmianie. Notowania Indeksu Dolarowego pozostają

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna.

Analiza techniczna. Motto dnia: W dzisiejszych czasach, kiedy informacje pojawiają się szybko i niespodziewanie, gracze często reagują na nie w sposób nie wytłumaczalny przy pomocy analizy technicznej. Kontrakty terminowe

Bardziej szczegółowo

Kagi. Podstawowe pojęcia związane z wykresami kagi to: 1) grubość linii 2 ) kierunek linii

Kagi. Podstawowe pojęcia związane z wykresami kagi to: 1) grubość linii 2 ) kierunek linii Kagi 1 Kagi - wprowadzenie Zostały stworzone w okresie powstawania japońskiej giełdy akcji tj. w latach 70-tych XIX w. Inaczej nazywane wykresem kluczy Zdaniem Japończyków są lepsze od wykresów punktowo

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Każdego dnia na rynku mamy tysiące spekulantów, którzy stawiają zakład, czy rynek pójdzie w górę czy w dół. Kontrakty terminowe FW20H13 Wykres dzienny FW20H13 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006 Witam. Almamarket Jest to spółka, która miała jeden z najbardziej spektakularnych wzrostów w tym roku. W grudniu 2005 cena akcji wynosiła w okolicy 22 złote, podczas gdy w szczycie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach Szymon Kamiński Szef Pionu AT Plan prezentacji Definicja oscylatora Rodzaje oscylatorów Przykłady Zabawa z MetaStockiem Co to jest oscylator?

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu mwig40 LPP (wykres 1) EUROCASH (wykres 2) EMPERIA (wykres 3) Spółka LPP zaczęła odrabiać straty po bessie w czerwcu 2009 roku po wcześniejszym osiągnięciu poziomu

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksów WIG SPOŻYWCZY i WIG - TELEKOMUNIKACJA KERNEL (wykres 1) ASTARTA (wykres 2) DUDA (wykres 3) Spółka KERNEL zakończyła spadki w trakcie ostatniej bessy pod koniec

Bardziej szczegółowo

GMMA technika handlu w oparciu o breakout

GMMA technika handlu w oparciu o breakout GMMA technika handlu w oparciu o breakout O wskaźniku Guppy Multiple Moving Average (GMMA) po raz pierwszy wspomniano w magazynie Trading Tactics w 1997. Od tamtego czasu sposoby używania i interpretacji

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest nauką, która zajmuje

Bardziej szczegółowo

Accumulation Swing Index- skumulowany indeks waha ADX

Accumulation Swing Index- skumulowany indeks waha ADX Accumulation Swing Index- skumulowany indeks wahań Jest to skumulowana wersja typowego indeksu wahań. Ma za zadanie pokazać prawdziwy stan rynku, odpowiednio filtrując dane pośród cen minimalnych, maksymalnych,

Bardziej szczegółowo

TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY Przydatność: Ruch cen po wybiciu: Sygnał sprzedaży: podjęcie decyzji sprzedaży co najmniej równy wysokości formacji przebicie dolnej krawędzi Trójkąt zniżkujący jest formacją w której

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w Analizie Technicznej

Wskaźniki w Analizie Technicznej Wskaźniki w Analizie Technicznej Spis treści: 1. Idea stosowania wskaźników 2. Uruchamianie wskaźników na platformie 3. Lista wybranych wskaźników 4. Prezentacja wybranych wskaźników Idea stosowania wskaźników

Bardziej szczegółowo

3 rodzaje wykresów Forex oraz jak je czytać

3 rodzaje wykresów Forex oraz jak je czytać 3 rodzaje wykresów Forex oraz jak je czytać Rzućmy okiem na trzy najbardziej popularne rodzaje wykresów: Wykres liniowy Wykres słupkowy Wykres świecowy Wyjaśnimy Ci, jak odczytywać dane z każdego z tych

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30 marca 2016 r.

Data publikacji: 30 marca 2016 r. Data publikacji: 30 marca 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego zgodnie z naszymi oczekiwaniami powróciły do spadków i szykują się do ataku

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe Luki cenowe Uczestnik rynku stoi zawsze przed trudnym pytaniem: czy zajmować pozycję wyprzedzając wybicie, wchodzić na rynek zaraz po wybiciu, czy też czekać na ruch powrotny. Istnieją argumenty na rzecz

Bardziej szczegółowo