Dolnośląski Zjazd Nauczycieli Informatyki, Wrocław, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dolnośląski Zjazd Nauczycieli Informatyki, Wrocław, 13.04.2013 r."

Transkrypt

1 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski Oferta Polskiego Towarzystwa Informatycznego w zakresie certyfikacji umiejętności komputerowych mgr Hanna Mazur Centrum Egzaminacyjne PWr. PL-CE0014 Polskie Towarzystwo Informatyczne (1981) PTI jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego DZNI,

2 Członkowie PTI Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby, które: a. ukończyły studia wyższe na kierunku informatycznym lub związanym z informatyką lub mają stopień naukowy w zakresie informatyki lub jej zastosowań, b. mają wykształcenie wyższe lub średnie, a ich praca zawodowa w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat przed wstąpieniem do PTI była ściśle związana z informatyką, c. studiują na kierunkach informatycznych lub związanych z informatyką, poczynając od trzeciego roku studiów. Wymagane cechy pracowników jak korzystać z wiedzy Kreatywność jak tworzyć wiedzę Komunikatywność umiejętność pracy zespołowej Nieustanny rozwój w każdym wieku, szkolenia, samokształcenie, certyfikaty, zdalne nauczanie (e-learning) DZNI,

3 Korzystanie z Technologii Informacyjnych Umiejętność wykorzystywania TI: dotyczy każdego szybkość zmian wymusza ustawiczne kształcenie informatyzacja stanowisk pracy wymusza posiadanie umiejętności, których nie można było uzyskać w szkole (szczególnie przez osoby starsze) Kształcenie powinno być ukierunkowane Certyfikacja pomoc w edukacji Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) Wdrażany przez towarzystwa informatyczne całej Europy Fundacja ECDL (1995) W Polsce wdrażany tylko przez PTI (1997) Poza Europą ICDL (International Computer Driving Licence) ECDL ECDL jest jednolitym, uznawanym w całej Europie certyfikatem i jest popierany przez Radę Europy, rządy wielu państw i duże korporacje oraz firmy. Powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Bez ograniczeń wiekowych. DZNI,

4 ECDL/ICDL na świecie 2007 ECDL/ICDL na świecie Honorowany w 148 krajach Można zdawać w 38 językach Ponad 24 tys. Centr Egzaminacyjnych na świecie 25 mln egzaminów 50 tys. egzaminatorów ECDL 12 mln zarejestrowanych kandydatów DZNI,

5 CE w Londynie (2012 r.) Oferta Polskiego Towarzystwa Informatycznego w zakresie certyfikacji Certyfikaty: ECDL Start (4 egz.) ECDL Core (7 egz.) e-citizen ECDL Advanced ECDL WebStarter/Web Editing EPP e-guardian ECDL IT Security EPP e-urzędnik EPP e-nauczyciel ECDL Zarządzanie Projektami EPP GIS ECDL CAD ECDL European Computer Driving Licence Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych DZNI,

6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 lipca 2007 r Student posiadający Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, zwany dawniej Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy (European Computer Driving Licence), może być zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach z zakresu technologii informacyjnej. Wymagania w zakresie certyfikacji - laboratoria Egzaminy są przeprowadzane wyłącznie w Certyfikowanych Laboratoriach ECDL: edukacyjnych, komercyjnych, mobilnych W każdej szkole, z laboratorium komputerowym spełniającym wymagania, można bezpłatnie założyć Certyfikowane Laboratorium Edukacyjne ECDL RS: - opis laboratorium - zdjęcia - wykaz sprzętu - wykaz oprogramowania - DZNI,

7 Wymagania w zakresie certyfikacji - egzaminatorzy Egzaminy są przeprowadzane wyłącznie przez Certyfikowanych Egzaminatorów ECDL Egzaminatorem ECDL może zostać, po zdaniu egzaminów ECDL i przeszkoleniu: członek PTI, albo nauczyciel informatyki, legitymujący się uprawnieniami MEN do nauczania informatyki, albo inna osoba, po uzyskaniu rekomendacji Ogólnopolskiego lub Regionalnego Koordynatora ECDL ECDL START 4 moduły, CORE 7 modułów 1. Podstawy technik informatycznych 2. Użytkowanie komputerów 3. Przetwarzanie tekstów 4. Arkusze kalkulacyjne 5. Bazy danych 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna 7. Usługi w sieciach informatycznych sylabusy, przykładowe testy, cennik ECDL START 348 zł (ulg. 248 zł), CORE 534 zł (ulg. 398 zł) DZNI,

8 Oferta Polskiego Towarzystwa Informatycznego Certyfikat e-nauczyciel Ewaluacja i wsparcie rozwoju nauczyciela Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej (2010) Certyfikat e-nauczyciel Idea certyfikatu oparta na standardach CERTYFIKAT e-nauczyciel Potwierdza przygotowanie nauczyciela do efektywnego stosowania nowoczesnych technologii: w pracy z uczniami na lekcjach, w pracy szkoły, do stymulowania własnego rozwoju. Miejscem procesu certyfikacji jest szkoła, klasa z uczniami! Podstawa STANDARDY w języku operacyjnym, czynności nauczyciela Nauczyciel: inspiruje i angażuje uczniów do kształcenia i kreatywności, promuje i kształtuje u uczniów postawę obywatelską i odpowiedzialność w świecie mediów cyfrowych, stosuje i rozwija swoje metody kształcenia i oceniania z użyciem technologii informacyjnych, pracuje i uczy w środowisku technologii informacyjnych, angażuje się w profesjonalny rozwój. DZNI,

9 Program e-nauczyciel 1. Certyfikat e-nauczyciel 2. Certyfikat e-nauczyciel Ekspert Certyfikat e-nauczyciel Test e-teczka e-teczka Scenariusz zajęć 1 z użyciem TIK Dokumentacja przeprowadzonych lekcji Materiały elektroniczne do lekcji Własna refleksja nad zastosowaniem lekcji Scenariusz zajęć 2 z użyciem TIK Dokumentacja przeprowadzonych lekcji Materiały elektroniczne do lekcji Własna refleksja nad zastosowaniem lekcji Scenariusz zajęć 3 z użyciem TIK Dokumentacja przeprowadzonych lekcji Materiały elektroniczne do lekcji Własna refleksja nad zastosowaniem lekcji DZNI,

10 Panel egzaminacyjny dla testu e-nauczyciel Certyfikat e-nauczyciel jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich etapów edukacyjnych, którzy w swojej pracy pedagogicznej korzystają z technologii informacyjnej i komunikacyjnej DZNI,

11 Cennik certyfikatu e-nauczyciel Pozycja Certyfikat EPP e-nauczyciel (z ulgą ECDL*) Certyfikat EPP e-nauczyciel Certyfikat EPP e-nauczyciel EKSPERT Certyfikat EPP e-nauczyciel (z ulgą specjalną Cyfrowa Szkoła )** Kwota brutto 170 zł (w tym EPP e-nauczyciel TEST - 70 zł) 249 zł (w tym EPP e-nauczyciel TEST - 99 zł) 200 zł 2,46 zł (w tym EPP e-nauczyciel TEST 1,23 zł) * Do ulgi ECDL uprawnieni są posiadacze certyfikatu ECDL START lub ECDL CORE, uzyskanego nie wcześniej niż 5 lat przed momentem zgłoszenia się do certyfikacji. ** Do ulgi specjalnej uprawnionych jest po dwóch nauczycieli z każdej szkoły, biorącej udział w projekcie pilotażowym Cyfrowa Szkoła, zgłoszonych przez dyrektora szkoły. Certyfikat e-nauczyciel dla nauczycieli Cyfrowej Szkoły Dyrektor szkoły wskazuje 2 nauczycieli do podjęcia certyfikacji w ramach propozycji PTI (kwota 2,46 zł) Zgłoszenie wysłane jest do Koordynatora Regionalnego do 30 kwietnia 2013 r. Lista Koordynatorów Regionalnych dla województw: Ustalenie procedury i wyznaczenie egzaminatora DZNI,

12 Dane kontaktowe Koordynator Regionalny Region Wrocław Dolny Śląsk i Opolszczyzna prof. Zygmunt Mazur tel Do 30 kwietnia 2013 r. należy zgłosić po 2 nauczycieli ze szkoły, z projektu Cyfrowa Szkoła, którzy mogą podjąć certyfikację w cenie 2,46 zł brutto mgr Hanna Mazur tel Instytut Informatyki, Wydz. Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska Kierownik Centrum Egzaminacyjnego ECDL PL-CE0014 Politechnika Wrocławska Członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego v-ce przewodnicząca Sekcji PTI ds. Edukacji Informatycznej DZNI,

1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL... 3. 2 Certyfikacja ECDL w Polsce... 3. 2.1 Certyfikat ECDL Profile... 4. 2.2 Certyfikat ECDL BASE...

1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL... 3. 2 Certyfikacja ECDL w Polsce... 3. 2.1 Certyfikat ECDL Profile... 4. 2.2 Certyfikat ECDL BASE... Spis treści 1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL... 3 2 Certyfikacja ECDL w Polsce.... 3 2.1 Certyfikat ECDL Profile... 4 2.2 Certyfikat ECDL BASE.... 4 2.3 Certyfikat ECDL STANDARD.... 5 2.4 Certyfikat

Bardziej szczegółowo

CENNIK ECDL. Certyfikat Cena brutto Cena brutto z kartą plastikową ECDL START. 348,00 zł 373,00 zł 4 moduły ECDL START ulgowy

CENNIK ECDL. Certyfikat Cena brutto Cena brutto z kartą plastikową ECDL START. 348,00 zł 373,00 zł 4 moduły ECDL START ulgowy CENNIK ECDL Ważny od 01.01.2013 roku. Ceny dotyczą wpłat dokonanych po 01.01.2013 roku. Certyfikat z kartą plastikową ECDL START 348,00 zł 373,00 zł 4 moduły ECDL START ulgowy 248,00 zł 273,00 zł 4 moduły

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych UMOWA EGZAMINATORA ECDL nr. Którą zawarli w... w dniu...: (miejscowość) Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie (01-003) przy Al. Solidarności 82A/5, adres do korespondencji: Biuro Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do programu ESIT... 3 2. Wsparcie dla uczniów w programie ESIT... 4 2.1. Certyfikaty informatyczne... 4 2.1.1. Certyfikaty informatyczne EITCA... 5 2.2. Staże informatyczne...

Bardziej szczegółowo

ISSN 0860-2158 Nr 1/2014 (marzec-kwiecień 2014) Autorzy: Tomasz Klasa, Tomasz Komorowski. tego dobrego, ważnego dla nas zwyczaju.

ISSN 0860-2158 Nr 1/2014 (marzec-kwiecień 2014) Autorzy: Tomasz Klasa, Tomasz Komorowski. tego dobrego, ważnego dla nas zwyczaju. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Informatycznego ISSN 0860-2158 Nr 1/2014 (marzec-kwiecień 2014) List prezesa PTI Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! Tradycją Towarzystwa, zapoczątkowaną przez pierwszego prezesa,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym Andrzej Żyławski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry Seneka Kariera w ICT dobry wybór Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności,

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja kompetencji zawodowych VCC w systemie współczesnego szkolnictwa zawodowego i w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy.

Certyfikacja kompetencji zawodowych VCC w systemie współczesnego szkolnictwa zawodowego i w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy. Certyfikacja kompetencji zawodowych VCC w systemie współczesnego szkolnictwa zawodowego i w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy. Radosław Panas, Prezes Fundacji VCC Organizator Vocational Competence Certificate

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyki Cyfrowej Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "Oświata"

Centrum Dydaktyki Cyfrowej Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Oświata Centrum Dydaktyki Cyfrowej Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "Oświata" Oferta szkoleń dla nauczycieli Aktualizacja z dnia 12.09.2014 Spis treści Misja ośrodka...2 Zespół trenerów CDC...3 Tematyka

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy pracy Mirosława Marszałek Katarzyna Olejniczak Spis treści: Wstęp... 3 1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli...

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie KURSY SZKOLENIA WARSZTATY. Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie!

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie KURSY SZKOLENIA WARSZTATY. Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie INFORMATOR KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! www.twp.szczecin.pl O Nas Szanowni Państwo, z Towarzystwem Wiedzy

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Najlepsza inwestycja w człowieka

Najlepsza inwestycja w człowieka Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji

Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji Załącznik do sprawozdania Prezes PTI Marian Noga Wiceprezes ds. naukowych Barbara Królikowska Kierowanie Zarządem Głównym, realizacja kompetencji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela

Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela e-edukacja w kraju Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela Małgorzata Bartoszewicz Hanna Gulińska W artykule omówiono doświadczenia pracowników Zakładu

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo