Jak skorzystać z bezpłatnych szkoleń: Krok 1 - odesłać załączoną wstępną kartę zainteresowania projektem,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak skorzystać z bezpłatnych szkoleń: Krok 1 - odesłać załączoną wstępną kartę zainteresowania projektem,"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza mają zaszczyt zaprosić do udziału w nowym projekcie Pomorska Kuźnia Talentów - doskonalenie i certyfikacja kompetencji pracowników. Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego. Szczególnie serdecznie zapraszamy pracowników po 45 roku życia. Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z wybranego bezpłatnego szkolenia: - zarządzanie projektami - certyfikacja IPMA, - obsługa komputera Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, - szkolenie językowe - angielski, niemiecki, rosyjski - Europejski Paszport Językowy. Szkolenia są bezpłatne i odbywają się w godzinach popołudniowych w tygodniu oraz w soboty w najbardziej dogodnej dla grupy lokalizacji na terenie województwa pomorskiego. Jak skorzystać z bezpłatnych szkoleń: Krok 1 - odesłać załączoną wstępną kartę zainteresowania projektem, Krok 2 asystent projektu skontaktuje się z Państwem i poinformuje o wstępnym zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, dostarczy komplet dokumentów uczestnika, Krok 3 - w dogodnym dla Państwa terminie przygotujemy spotkanie z doradcą zawodowym, który ustali szczegóły uczestnictwa w szkoleniach. Każda zainteresowana osoba będzie miała możliwość skorzystania z darmowej sesji doradczej ze specjalistą (podczas tej sesji zostaną określone Państwa potrzeby doskonalenia zawodowego w kontekście predyspozycji i talentów, ustalimy również poziom znajomości języka obcego w przypadku zainteresowania szkoleniami językowymi). Krok 4 - zapraszamy do uczestnictwa w wybranym przez Państwa szkoleniu.

2 W celu zgłoszenia swojego zainteresowania uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie załączonej Karty Zainteresowania Uczestnictwem w Szkoleniu i przesłanie jej faksem na numer (58) lub na Poniżej przybliżamy proponowane Państwu szkolenia. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WEDŁUG METODOLOGII IPMA International Project Management Association jest międzynarodową organizacją promującą zarządzanie projektami i skupiającą osoby i organizacje zawodowo wykorzystujące metodyki project management. IPMA wydaje uznawane na całym świecie certyfikaty potwierdzające kompetencje w zarządzaniu projektami. Czteropoziomowy system certyfikacji pozwala na systematyczny rozwój kariery zawodowej w zarządzaniu projektami, poświadcza, że osoba posiadająca certyfikat posiada wiedzę i umiejętności w zarządzaniu zespołem projektowym, posługuje się metodami, technikami planowania, zarządzania ryzykiem, opanowała zagadnienia finansów w projekcie. Szkolenie ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WEDŁUG METODOLOGII IPMA w ramach projektu Pomorska kuźnia talentów - doskonalenie i certyfikacja kompetencji pracowników jest skierowane do osób zainteresowanych: rozwojem swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami, lepszą adaptacją do potrzeb rynku pracy, uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu IPMA na poziomie D, poświadczającego wiedzę w zakresie zarządzania projektami. Szkolenie obejmuje następujące moduły tematyczne: Metodyka Zarządzania Projektami poznanie podstawowych technik i metod wykorzystywanych w zarządzaniu projektami, Zarządzanie ryzykiem i jakością w projekcie identyfikacja zagrożeń i planowanie działań zapobiegawczych, Warsztat umiejętności pracy zespołowej i komunikacji praktyczne aspekty budowania zespołu projektowego, Zagadnienia finansów w projekcie umiejętności budżetowania i metody pomiaru postępu projektu. Korzyści z udziału w szkoleniu: pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w zarządzaniu projektami, możliwość dalszego rozwoju kompetencji zawodowych, wzmocnienie pozycji na rynku pracy.

3 Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, a po zdanym egzaminie międzynarodowy certyfikat IPMA na poziomie D. Kurs IPMA trwa 120 godz. (15 dni), zajęcia odbywają się w 3 dniowych cyklach weekendowych. KOMPETENCJE INFORMATYCZNE To, że znajomość obsługi komputera w dobie informatyzacji społeczeństwa jest bezwzględnie potrzebna, jest oczywiste. O tym, że bardzo dobra znajomość obsługi komputera zdecydowanie ułatwia nam życie, wzmacnia efektywność naszej pracy, zaoszczędza czas, minimalizuje negatywne emocje oraz podnosi nasze kwalifikacyjne zawodowe, nie trzeba przekonywać nikogo. Dla osób które chcą podwyższyć swoje informatyczne kompetencje zawodowe organizujemy szkolenie Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence) jest międzynarodowym dokumentem poświadczającym, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Szkolenie obejmuje następujące moduły tematyczne: użytkowanie komputerów - poznanie podstawowych funkcji komputera, tworzenie i przetwarzanie tekstów - tworzenie, edytowanie, formatowanie, przechowywanie i drukowanie dokumentów, arkusze kalkulacyjne - aplikacje umożliwiające wykonywanie różnego typu obliczeń, bazy danych - aplikacje pomocne przy korzystaniu z bazy danych, grafika - tworzenie różnego rodzaju grafiki - wykresów, prezentacji i obrazów, usługi w sieciach informatycznych komunikacji i pozyskiwania informacji. wykorzystywanie Internetu do Korzyści z udziału w szkoleniu: rozwój umiejętności informatycznych przydatnych w pracy i życiu codziennym,

4 możliwość dalszego rozwoju (np. e-learning), wzmocnienie pozycji zawodowej. Szkolenie Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest skierowane do osób zainteresowanych: rozwojem swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie technik informatycznych, lepszą adaptacją do potrzeb rynku pracy, uzyskaniem międzynarodowego bezterminowego certyfikatu ECDL, poświadczającego umiejętność obsługi komputera. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, a po zdanym egzaminie międzynarodowy certyfikat ECDL. Kurs ECDL trwa 120 godz. (15 dni), odbywa się w cyklach 2-3 dniowych wyjazdów w weekendy lub stacjonarnie popołudniami w najbardziej dogodnej lokalizacji dla grupy na terenie województwa pomorskiego. EUROPEJSKI PASZPORT JĘZYKOWY Zapraszamy na szkolenia językowe: ANGIELSKI NIEMIECKI ROSYJSKI Kompetencje językowe są obecnie kwalifikacją obligatoryjną dla realizowania kariery zawodowej. Znajomość chociaż jednego języka obcego teoretycznie posiada każdy kto ukończył szkołę średnią Jednak system nauczania szkół średnich a nawet kontynuacja nauki języka na studiach wyższych, bardzo często nie gwarantują znajomości języka obcego na tyle dobrej, by swobodnie poruszać się nim w środowisku międzynarodowym. Obserwacja i doświadczenie uczą, że często większość osób z powyższej grupy nie jest komunikatywna w języku obcym, nawet pomimo zdanej matury ze stosunkowo dobrym wynikiem. Kolejnym problemem jest fakt, iż istnieje duża luka kompetencyjna w zakresie znajomości języków obcych wśród osób po 45 roku życia, którzy zakończyli edukację szkolną dość dawno, często nie nie mieli możliwości dokształcania się i w rezultacie języki obce znają jedynie biernie. Taki poziom językowy nie umożliwia w pełni efektywnego i samodzielnego komunikowania się w języku obcym, np. w pracy czy podczas podróży zagranicznych. Brak umiejętności komunikacyjnych powoduje często zwykły strach przed mówieniem w kontakcie żywym językiem.

5 Szkolenie Europejski Paszport Językowy ma za zadanie wyciągnąć Państwa z tych kompleksów i nauczyć samooceny własnych umiejętności językowych. CEL SZKOLENIA- Nabycie samodzielności językowej. Chcemy, aby uczestnicy szkolenia samodzielnie poruszali się w środowisku międzynarodowym zarówno na szczeblu prywatnym jak i zawodowym w obrębie następujących umiejętności: mówienie interakcja mówienie produkcja rozumienie słuchanie rozumienie czytanie pisanie JAKIE SĄ KORZYŚCI PŁYNĄCE Z POSIADANIA EUROPEJSKIEGO PASZPORTU JĘZYKOWEGO W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEGO PORTFOLIO JĘZYKOWEGO? jest to dokument rozpoznawany i honorowany w całej Europie, który opiera się na jednolitym kryterium oceny umiejętności językowych Common European Framework of Reference jest to osobisty dokument ucznia, dzięki któremu może on zaprezentować swoje umiejętności i doświadczenia interkulturowe podczas wyjazdów zagranicznych z punktu widzenia pracodawcy jest to dokument, który pozwala prześledzić historię nauki i umiejętności językowe potencjalnego pracownika usamodzielnia naukę języka, pozwala dokładnie określić, co już umiem, a czego chcę się nauczyć Każdy uczestnik szkolenia językowego w ramach projektu Pomorska Kuźnia Talentów otrzyma honorowany w całej Europie dokument EUROPEJSKI PASZPORT JĘZYKOWY, który potwierdzi jego znajomość języka obcego. Kurs trwa 130 godzin, trwa 13 tygodni po 10 godzin w tygodniu, zajęcia odbywać się będą w tygodniu (4h) popołudniami oraz w sobotę (6h). ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO SKORZYSTANIA Z OFERTY BEZPŁTNYCH SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POMORSKIEJ KUŹNI TALENTÓW

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Badanie zrealizowane w ramach projektu pt: Wszechnica Skierniewicka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. Zespół Syntea SA

WSTĘP. Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. Zespół Syntea SA Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę?

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Anna Block Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Podręcznik dla użytkowników produktu innowacyjnego opracowanego w ramach projektu JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2013 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To Nr 1/2011 DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To edycja specjalna dobrze Wam znanego Software Developer s Journal, w całości poświęcona tematowi kariery w branży

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do programu ESIT... 3 2. Wsparcie dla uczniów w programie ESIT... 4 2.1. Certyfikaty informatyczne... 4 2.1.1. Certyfikaty informatyczne EITCA... 5 2.2. Staże informatyczne...

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo