1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL Certyfikacja ECDL w Polsce Certyfikat ECDL Profile Certyfikat ECDL BASE...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL... 3. 2 Certyfikacja ECDL w Polsce... 3. 2.1 Certyfikat ECDL Profile... 4. 2.2 Certyfikat ECDL BASE..."

Transkrypt

1 Spis treści 1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL Certyfikacja ECDL w Polsce Certyfikat ECDL Profile Certyfikat ECDL BASE Certyfikat ECDL STANDARD Certyfikat ECDL ADVANCED Certyfikat ECDL Expert Certyfikat ECDL START Certyfikat ECDL CORE Certyfikat EPP GIS Certyfikat EPP e-urzędnik Certyfikat EPP e-nauczyciel Certyfikat e-citizen Egzaminy (moduły) ECDL Moduły BASE B1 - Podstawy pracy z komputerem B2 - Podstawy pracy w sieci B3 - Przetwarzanie tekstów B4 - Arkusze kalkulacyjne Moduły ECDL STANDARD S1 - Użytkowanie baz danych S2 - Grafika menedżerska i prezentacyjna S3 - IT Security S4 Edycja obrazów S5 - Zarządzanie projektami S6 - Web Editing S7 - Współpraca online S8 ECDL CAD 2D Moduły ECDL ADVANCED A1 - Zaawansowane przetwarzanie tekstów A2 - Zaawansowane arkusze kalkulacyjne A3 - Zaawansowane użytkowanie baz danych A4 - Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna

2 3.4 Moduły ECDL CORE/START M1 - Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych M2 - Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami M3 - Przetwarzanie tekstów M4 - Arkusze kalkulacyjne M5 - Użytkowanie baz danych M6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna M7 - Przeglądanie stron internetowych i komunikacja Egzamin e-citizen Egzaminy EPP Egzamin EPP GIS Egzamin EPP e-urzędnik Egzamin EPP e-nauczyciel Centrum Egzaminacyjne (CE) Laboratorium egzaminacyjne Ogólne zasady Certyfikacji Laboratorium Laboratorium ECDL komercyjne stacjonarne Laboratorium ECDL edukacyjne stacjonarne Laboratorium ECDL komercyjne mobilne Egzaminator ECDL Uprawnienia Egzaminatora ECDL Test Egzaminatora ECDL Kandydat Egzaminowany Aplikacja Egzaminacyjna System Egzaminacyjny eecdl.pl Procedury Egzaminacyjne Procedury przed Egzaminem ECDL Przeprowadzanie Egzaminu ECDL w Aplikacji Egzaminacyjnej 4.0 i systemie eecdl.pl Procedury Egzaminacyjne po Egzaminie w systemie eecdl.pl Opłaty egzaminacyjne Cennik Egzaminów ECDL Wpłaty za Egzaminy ECDL

3 1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL Test Egzaminatora kompendium wiedzy W 1992 roku w Finlandii powstała inicjatywa Certyfikatu Umiejętności Komputerowych jako jednolitego w skali kraju certyfikatu zaświadczającego, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi mikrokomputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy. Pierwsze Certyfikaty Umiejętności Komputerowych (ECDL) wydano w 1994 roku. Obecnie siedziba Fundacji ECDL znajduję się w Dublinie. Standardy Jakości Fundacji ECDL to podstawowy dokument, który stanowi zestaw fundamentalnych zasad, dotyczących jakości w Programach ECDL na terenie danego kraju. Polskie Towarzystwo Informatyczne jako członek CEPISu podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w Polsce. Przygotowane zostały odpowiednie dokumenty i procedury, przetłumaczone pytania egzaminacyjne i przeszkoleni egzaminatorzy, w większości członkowie PTI. Powstało Polskie Biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu wydawania certyfikatów ECDL i nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów. Polskie Towarzystwo Informatyczne jest jedynym operatorem certyfikacji ECDL w Polsce. Instytucjom które chcą propagować idee ECDL, Polskie Towarzystwo Informatyczne proponuje umowę o współpracę. Siedziba Polskiego Biura ECDL znajduję się w Warszawie przy ul. Puławskiej 39. Główny adres strony Polskiego Biura ECDL, na której znajdują się wszystkie informacje na temat certyfikacji (dla Kandydatów, Egzaminatorów, Laboratoriów, Centrów Egzaminacyjnych oraz innych jednostek) to: 2 Certyfikacja ECDL w Polsce. Fundacja ECDL, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, wprowadziła w roku 2013 Nowy ECDL. Jest to nowa edycja programu certyfikacji ECDL, odzwierciedlająca zmiany technologiczne i nowe wymogi rynku pracy. Podstawowe zmiany to zwiększona elastyczność programu, lepsze przystosowanie do modelu uczenia się przez całe życie i większy zakres modułów certyfikacyjnych. W nowym ECDL znajdują się 3 grupy modułów (ECDL BASE, ECDL STANDARD oraz ECDL ADVANCED) oraz Egzaminy ECDL e-citizen, EPP e-nauczyciel, EPP e-urzędnik oraz EPP GIS. Certyfikat ECDL w różnych krajach Unii Europejskiej jest taktowany identycznie i na takim samym poziomie, jak w kraju pochodzenia obywatela. Kandydat posiadając dowolny certyfikat może ponownie przystąpić do egzaminu z modułu, który już wcześniej został zdany. Kandydat może podchodzić do egzaminu z danego modułu wielokrotnie, jeżeli nie zda egzaminu lub jeżeli zmieni się sylabus danego modułu. Każde podejście do Egzaminu jest płatne wg cennika. Polska Rama Kwalifikacji to opis relacji między kwalifikacjami zawierający ich hierarchię. Nad przygotowaniem i wdrożeniem Polskiej Ramy Kwalifikacji Polska, pracuje od 2006 r. W celu koordynacji działań związanych z przygotowaniem tego projektu, 17 lutego 2010 r. powołany został Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie. Polskie Towarzystwo Informatyczne bierze czynny udział w pracach nad Polską Ramą Kwalifikacji. Certyfikaty ECDL mają przypisane odpowiednie poziomy kwalifikacji, a sylabusy opisane są językiem efektów kształcenia. Certyfikat Zgodny z ECDL jest przyznawany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i dotyczy certyfikacji programów szkoleń z punktu widzenia słuchacza kursu, który ma na celu zdobycie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów ECDL. Certyfikacja dotyczy dwóch aspektów: zgodności tematycznej programów szkoleń z aktualnym Sylabusem oraz organizacji szkoleń. Certyfikat Zgodny z ECDL jest przyznawany na okres 2 lat (od daty jego wydania). 3

4 2.1 Certyfikat ECDL Profile. Certyfikat ECDL Profile został wprowadzony przez Fundację ECDL w 2013 roku. Umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. Dzięki ECDL Profile, Nowy ECDL zyskał większą atrakcyjność i elastyczność. Na certyfikacie ECDL Profile można umieścić informacje o wszystkich zdanych egzaminach ECDL, niezależnie od chwili, kiedy były zdawane - na jednym certyfikacie mogą więc pojawić się kolejne wersje tego samego egzaminu, świadczące o stałym aktualizowaniu posiadanych kompetencji jak i egzaminy z kolejnych modułów, rozszerzających kompetencje cyfrowe ich posiadacza. Certyfikat ECDL Profile można uzyskać po zdaniu dowolnej liczby egzaminów ECDL lub zaakceptowanych przez Fundację ECDL (EPP - Endorsed Product Program), pod warunkiem że co najmniej jeden z nich należy do grupy BASE/STANDARD/ADVANCED. 2.2 Certyfikat ECDL BASE. Certyfikat ECDL BASE został wprowadzony przez Fundację ECDL w 2013 roku. Jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych; zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. W Krajowych Ramach Kwalifikacji certyfikat ECDL BASE znajduję się na 2 poziomie. Certyfikat ECDL BASE nie jest równoważny z Certyfikatem ECDL START. ECDL BASE obejmuje wiedzę i umiejętności znacznie szersze niż stary ECDL START, czyli zakres materiału to pięć starych modułów (1,2,3,4,7 dodatkowo zaktualizowanych zgodnie z dzisiejszymi tendencjami rozwoju technologii). ECDL START obejmował tylko cztery z tych zakresów. Aby uzyskać Certyfikat ECDL BASE, należy zdać cztery egzaminy: 4

5 2.3 Certyfikat ECDL STANDARD. Certyfikat ECDL STANDARD został wprowadzony przez Fundację ECDL w 2013 roku. Certyfikat ECDL STANDARD zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Certyfikacja ECDL STANDARD umożliwia ponad 200 różnych kombinacji modułów. W Krajowych Ramach Kwalifikacji Certyfikacja ECDL STANDARD znajduję się na Poziomie 3 lub 4, w zależności od wchodzących w jego skład kwalifikacji cząstkowych. Certyfikat ECDL STANDARD można uzyskać po zdaniu 7 Modułów: 4 modułów ECDL BASE oraz 3 dowolnych modułów z grupy STANDARD: ECDL PTI STANDARD jest szczególnym zbiorem egzaminów Certyfikatu ECDL STANDARD i został wprowadzony przez PTI w 2013 roku. ECDL PTI STANDARD zawiera 4 egzaminy ECDL BASE oraz S1 Użytkowanie baz danych, S2- Grafikę menadżerską i prezentacyjną i S3 IT Security. Rekomendacja PTI dla takiego zbioru wynika z pokrycia kompetencji wymaganych w ramach certyfikacji ECDL CORE oraz poszerzenia ich o ważny obecnie temat bezpieczeństwa w sieci. Koszt certyfikacji w zakresie ECDL PTI STANDARD jest analogiczny jak w przypadku certyfikatu ECDL CORE. Certyfikat ECDL STANDARD jako ECDL PTI SDTANDARD można uzyskać po zdaniu 7 Modułów: 4 modułów ECDL BASE oraz 3 konkretnych modułów ECDL STANDARD: 5

6 2.4 Certyfikat ECDL ADVANCED. Certyfikat ECDL ADVANCED (od 2013 w ramach ECDL Profile), to certyfikat potwierdzający znajomość praktyczną z zakresu aplikacji biurowych na poziomie zaawansowanym. Certyfikat ECDL ADVANCED można otrzymać zdając jeden z modułów: Każdy z egzaminów ECDL ADVANCED zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania jakichkolwiek innych certyfikatów ECDL. Po zdaniu jednego egzaminu ECDL ADVANCED Kandydat otrzymuje oddzielny Certyfikat ECDL ADVANCED (od 2013 ECDL Profile) ze zdanego modułu. Wraz z wprowadzeniem nowej Certyfikacji ECDL w 2013 roku zamiast Certyfikatu ECDL ADVANCED Kandydat otrzymuje Certyfikat ECDL Profile, na którym wymienione są wszystkie zdane dotąd egzaminy. Po zdaniu 4 egzaminów ECDL ADVANCED kandydat otrzymuje certyfikat ECDL EXPERT w postaci certyfikatu papierowego i karty plastikowej ze zdjęciem. 2.5 Certyfikat ECDL Expert. Certyfikat ECDL Ekspert jest najbardziej zaawansowanym certyfikatem ECDL. Certyfikat ECDL Ekspert otrzymuje Kandydat, który zda wszystkie 4 egzaminy ECDL ADVANCED w okresie nie dłuższym niż 3 lata. Certyfikat ECDL Ekspert wydawany jest poza dokumentem papierowym również w formie karty plastikowej ze zdjęciem. 6

7 2.6 Certyfikat ECDL START. Certyfikat ECDL START to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych 4 modułów dostępnych spośród ECDL CORE. Na certyfikacie ECDL START są wyszczególnione zdane moduły. Certyfikat ECDL START będzie funkcjonował w Polsce do końca 2016 roku; oznacza to, że po wprowadzeniu Nowego ECDL (w 2013 roku) Kandydaci maja jeszcze 3 lata na dokończenie certyfikacji ECDL START. Kandydat, który rozpoczął certyfikację na starych zasadach a chce otrzymać nowy Certyfikat ECDL BASE musi pamiętać, że egzaminy M1, M2 i M7 nie są w nowej certyfikacji ważne, natomiast B3 jest równoważny M3 a B4 równoważny M Certyfikat ECDL CORE. Certyfikat ECDL CORE zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania. Certyfikat ECDL CORE będzie funkcjonował w Polsce do końca 2016 roku, oznacza to że po wprowadzeniu Nowego ECDL (w 2013 roku) Kandydaci maja jeszcze 3 lata na dokończenie certyfikacji ECDL CORE. Kandydat, który rozpoczął certyfikację na starych zasadach, a chce otrzymać nowy Certyfikat ECDL BASE musi pamiętać, że egzaminy M1, M2 i M7 nie są w nowej certyfikacji ważne, natomiast B3 jest równoważny M3 a B4 równoważny M4. Kandydat, który rozpoczął certyfikację na starych zasadach, a chce otrzymać nowy Certyfikat ECDL STANDARD musi pamiętać, że egzaminy M1, M2 i M7 nie są w nowej certyfikacji ważne, natomiast B3 jest równoważny M3, B4 równoważny M4. S1 równoważny M5, S2 równoważne M6. Certyfikat ECDL CORE można uzyskać po zdaniu 7 modułów (6 praktycznych i 1 teoretyczny): 7

8 2.8 Certyfikat EPP GIS. Certyfikat EPP GIS (ang. Endorsed Product Program Geographical Information System) jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył i potrafi praktycznie wykorzystać określoną wiedzę w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Certyfikat EPP GIS otrzymuje Kandydat który zda trzy moduły: Podstawy kartografii z elementami geodezji, Podstawy Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz programowanie (aplikacje) GIS. Certyfikat EPP GIS posiada znak Endorsed by ECDL Foundation, co świadczy o jego wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina. 2.9 Certyfikat EPP e-urzędnik. Certyfikat EPP e-urzędnik (ang. e-clerk) został opracowany dla wszystkich osób pracujących w administracji publicznej, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. Certyfikat EPP e-urzędnik otrzymuje Kandydat, który zdał test z zakresu technik informacyjnych i komunikacyjnych w administracji publicznej, podstaw prawnych elektronicznej administracji, pozyskiwania informacji publicznej, bezpieczeństwa dostępu do informacji, systemów informacyjnych administracji, roli podpisu elektronicznego w administracji publicznej oraz usług on-line administracji zgodnie z sylabusem. Certyfikat EPP e-urzędnik+ otrzymuje Kandydat który posiada podstawowy Certyfikat EPP e-urzędnik oraz Certyfikat ECDL START lub Certyfikat ECDL BASE. Certyfikat EPP e-urzędnik++ otrzymuje Kandydat który posiada podstawowy Certyfikat EPP e-urzędnik oraz Certyfikat ECDL CORE lub Certyfikat ECDL STANDARD. Certyfikat EPP e-urzędnik posiada znak Endorsed by ECDL Foundation, co świadczy o jego wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina Certyfikat EPP e-nauczyciel. Certyfikat EPP e-nauczyciel został wprowadzony przez PTI i w celu podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole, jako instytucji społeczeństwa informacyjnego. Certyfikat EPP e-nauczyciel otrzymuje nauczyciel który zda test (zakończony Certyfikatem EPP e-nauczyciel TEST) oraz zaliczy część praktyczną egzaminu EPP e-nauczyciel (e-teczka lub Prezentacja on-line). Certyfikat EPP e-nauczyciel posiada znak Endorsed by ECDL Foundation, co świadczy o jego wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina Certyfikat e-citizen. Certyfikat e-citizen (w wersji pol. e-obywatel) został przygotowany, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Certyfikat e-citizen zawiera tematykę dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu. Certyfikat e-citizen jest dedykowany dla osób z obszarów wykluczenia cyfrowego. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu e-citizen to ver

9 3 Egzaminy (moduły) ECDL. Test Egzaminatora kompendium wiedzy Wszystkie egzaminy wymagane do uzyskania wielomodułowych certyfikatów np. ECDL BASE, ECDL STANDARD, ECDL CORE, ECDL START lub ECDL EXPERT należy zdać w terminie 3 lat od daty pierwszego Egzaminu. W przypadku ubiegania się o certyfikat wielomodułowy np. ECDL BASE, ECDL STANDARD, ECDL CORE, ECDL START lub ECDL EXPERT nie jest istotna kolejność zdawania poszczególnych modułów, kandydat sam wybiera w jakiej kolejności chce zdawać egzaminy. Stare Egzaminy ECDL są dostępne dla Kandydatów do końca 2016 roku. Sylabus to dokument zawierający opis wiedzy i umiejętności, wymaganych do zdania egzaminu ECDL. To także program nauczania do osiągnięcia wiedzy i umiejętności walidowanych danym egzaminem. Każdy Egzamin posiada własny odrębny Sylabus. Wszystkie Sylabusy dostępne na stronie ecdl.pl. Egzaminy ECDL przeprowadzane są wyłącznie w certyfikowanych Laboratoriach przez licencjonowanych egzaminatorów ECDL, którzy współpracują z wybranym Centrum Egzaminacyjnym. 3.1 Moduły BASE B1 - Podstawy pracy z komputerem. Moduł ten sprawdza znajomość podstawowych pojęć oraz umiejętności z zakresu: obsługi urządzeń, tworzenia plików, zarządzania sieciami informatycznymi, bezpieczeństwem danych użytkowania oprogramowania (prawa autorskie) i korzystania ze smartfonów i innych urządzeń multimedialnych. Moduł B1 został wprowadzony w 2013 roku jako tzw. nowy ECDL i zastępuje stare moduły: M1 (Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych) oraz M2 (Użytkowanie komputera i zarządzanie plikami). Różnica pomiędzy nowym B1, a starymi modułami M1 oraz M2 polega głównie na aktualizacji pytań teoretycznych, które zostały dostosowane do aktualnych trendów dotyczących pracy z komputerem oraz w sieci, a także dostosowania pytań oraz zadań do systemu operacyjnego Windows Vista/7. Egzamin z Modułu B1 składa się z 36 pytań: 20 pytań teoretycznych samosprawdzalnych przez system egzaminacyjny eecdl.pl oraz 16 zadań praktycznych. Egzamin trwa 45 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 60 minut. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu B1 to ver B2 - Podstawy pracy w sieci. Moduł ten sprawdza znajomość podstawowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: przeglądania Internetu, efektywnego wyszukiwania informacji, komunikacji online i obsługi poczty elektronicznej. Moduł B2 został wprowadzony w 2013 roku jako tzw. nowy ECDL i zastępuje stary moduł M7 (Przeglądanie stron internetowych i komunikacja). Egzamin z Modułu B2 składa się z 36 pytań: 16 pytań teoretycznych samosprawdzalnych przez system egzaminacyjny eecdl.pl oraz 20 zadań praktycznych. Egzamin trwa 45 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 60 minut. Egzamin można zdawać wielu popularnych przeglądarkach Internetowych np. Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Chrome. W trakcie egzaminu Kandydat wykorzystuje konto pocztowe (za pomocą przeglądarki Internetowej lub programu pocztowego), gdzie odbiera, tworzy i wysyła wiadomości oraz obsługuje kalendarz on-line. Do przeprowadzenia egzaminu konieczne jest posiadanie przez Egzaminatora dwóch kont pocztowych, tak aby Kandydat mógł wysłać e zwrotne. Przed egzaminem egzaminator zobowiązany jest wysłać do kandydata e (z dwóch różnych kont pocztowych) zawierające treść i załączniki zgodnie z instrukcją dostępną w systemie eecdl z poziomu egzaminatora. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu B2 to ver B3 - Przetwarzanie tekstów. Moduł ten sprawdza umiejętność używania programu do edycji i wydruku tekstu. Moduł B3 został wprowadzony w 2013 roku jako tzw. nowy ECDL i jest tożsamy ze starym modułem M3 (Przetwarzanie tekstów). 9

10 Egzamin z Modułu B3 składa się z 32 zadań praktycznych. Egzamin trwa 45 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 60 minut. Egzamin można zdawać na aplikacjach: Microsoft Word 2003, 2007, 2013 oraz OpenOffice Writer. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu B3 to ver B4 - Arkusze kalkulacyjne Moduł ten sprawdza znajomość koncepcji arkuszy kalkulacyjnych oraz umiejętność używania arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Moduł B4 został wprowadzony w 2013 roku jako tzw. nowy ECDL i jest tożsamy ze starym modułem M4 (Arkusze kalkulacyjne). Egzamin z Modułu B4 składa się z 32 zadań praktycznych. Egzamin trwa 45 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 60 minut. Egzamin można zdawać na aplikacjach: Microsoft Excel 2003, 2007, 2013 oraz OpenOffice Calc. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu B4 to ver Moduły ECDL STANDARD S1 - Użytkowanie baz danych Moduł ten wymaga od Kandydata zrozumienia koncepcji baz danych oraz zademonstrowania zdolności do używania baz danych. Moduł S1 został wprowadzony w 2013 roku jako tzw. nowy ECDL i jest tożsamy ze starym modułem M5 (Użytkowanie baz danych). Egzamin z Modułu S1 składa się z 31 pytań: 7 pytań teoretycznych samosprawdzalnych przez system egzaminacyjny eecdl.pl oraz 24 zadań praktycznych. Egzamin trwa 45 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 60 minut. Egzamin można zdawać na aplikacjach: Microsoft Access 2003, 2007, 2013 oraz OpenOffice Base. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu S1 to ver S2 - Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł ten wymaga od Kandydata zademonstrowania zdolności używania oprogramowania dla prezentacji. Moduł S2 został wprowadzony w 2013 roku jako tzw. nowy ECDL i jest tożsamy ze starym modułem M6 (Grafika menedżerska i prezentacyjna). Egzamin z Modułu S2 składa się z 32 pytań (pytania teoretyczne oraz zadań praktycznych). Egzamin trwa 45 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 60 minut. Egzamin można zdawać na aplikacjach: Microsoft PowerPoint 2003, 2007, 2013 oraz OpenOffice Impress. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu S2 to ver S3 - IT Security Moduł ten wymaga od kandydata zrozumienia głównych kwestii leżących u podstaw bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w życiu codziennym oraz umiejętności stosowania odpowiednich metod i aplikacji do zabezpieczenia połączenia sieciowego, umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu i umiejętności właściwego zarządzania informacjami i danymi. Egzamin potwierdza przygotowanie do bezpiecznego korzystania z ICT i stawiania czoła wyzwaniom bezpieczeństwa rzucanym przez ICT. Egzamin z Modułu S3 został wprowadzony w 2013 roku jako tzw. nowy ECDL i jest zbliżony do starego egzaminu specjalistycznego e-guardian (który już nie jest oferowany). Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu S3 to ver S4 Edycja obrazów Moduł ten pozwala kandydatom wykazać się znajomością głównych zasad i umiejętnościami dotyczącymi cyfrowych obrazów i ich obróbki w specjalnie dedykowanych aplikacjach, stosowaniem efektów, przygotowaniem obrazów do druku i do publikacji. Egzamin z modułu S4 nie jest jeszcze dostępny w Polsce. 10

11 3.2.5 S5 - Zarządzanie projektami ECDL/ICDL Zarządzanie projektami sprawdza umiejętności w zakresie używania aplikacji zarządzania projektami w planowaniu i realizacji przedsięwzięć. Do przeprowadzania egzaminów Zarządzanie Projektami uprawnieni są wyłącznie egzaminatorzy Zarządzanie Projektami, którzy zostali przeszkoleni i posiadają oficjalne dokumenty potwierdzające nadane im uprawnienia. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu S5 to ver S6 - Web Editing Certyfikat WebEditing jest potwierdzeniem, że posiadacz posiada wiedzę i umiejętności podstawowej edycji stron internetowych opartych o język znaczników HTML i kaskadowe arkusze stylów CSS, a także posiada podstawowe umiejętności posługiwania się graficznym edytorem stron www, publikowania i utrzymywania stron WWW, oraz rozumie znaczenie dostępności i użyteczności stron internetowych. Egzamin Web Editing został wprowadzony w 2013 roku jako tzw. nowy ECDL i jest kolejną wersją egzaminu specjalistycznego WebStarter. WebStarter to wersja 1.5 zaś Web Editing to wersja 2.0. Egzamin WebStarter można w dalszym ciągu zdawać w Polsce do końca 2016 roku, ale tylko do zakończenia już rozpoczętych i trwających projektów szkoleniowych. Do przeprowadzania egzaminów WebEditing uprawnieni są wyłącznie egzaminatorzy Web Editing, którzy zostali przeszkoleni i posiadają oficjalne dokumenty potwierdzające nadane im uprawnienia. Aktualne pozostają uprawnienia dla egzaminu WebStarter, Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu S6 to ver S7 - Współpraca online Moduł ten sprawdza umiejętność korzystania i konfiguracji narzędzi wykorzystywanych do współpracy w sieci, aplikacji dostępnych przez sieć, kalendarzy, portali społecznościowych, konferencji online, środowisk nauczania online oraz technologii mobilnych. Podczas egzaminu egzaminator zobowiązany jest wysłać do kandydatów maile oraz współpracować w dokumentach on-line. Do przeprowadzania egzaminów Współpraca on-line uprawnieni są wyłącznie egzaminatorzy Współpraca on-line, którzy zostali przeszkoleni i posiadają oficjalne dokumenty potwierdzające nadane im uprawnienia. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu S7 to ver S8 ECDL CAD 2D ECDL CAD 2D jest programem certyfikacji podstawowego poziomu umiejętności tworzenia rysunku dwuwymiarowego, skierowanym do pracowników, studentów kierunków inżynierskich i techników, którym niezbędna jest wiedza i umiejętności z zakresu dwuwymiarowego (2D) Komputerowego Wspomagania Projektowania (CAD). Do przeprowadzania egzaminów ECDL CAD uprawnieni są wyłącznie egzaminatorzy ECDL CAD, którzy zostali przeszkoleni i posiadają oficjalne dokumenty potwierdzające nadane im uprawnienia. Egzamin ECDL CAD trwa 60 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 75 minut. Egzamin ECDL CAD składa się z 20 zadań. Każde zadanie punktowane jest na max. 5 pkt. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu S8 to ver Moduły ECDL ADVANCED A1 - Zaawansowane przetwarzanie tekstów Zaawansowane Przetwarzanie tekstów wymaga od kandydata wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do obsługi aplikacji tekstowych, dających możliwości tworzenia dokumentów na poziomie zaawansowanym. Do przeprowadzania egzaminów ECDL Advanced uprawnieni są wyłącznie egzaminatorzy ECDL Advanced, którzy zostali przeszkoleni i posiadają oficjalne dokumenty potwierdzające nadane im uprawnienia. Egzamin ECDL Advanced z modułu A1 trwa 60 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 75 minut. Egzamin ECDL Advanced z modułu A1 składa się z 20 zadań. Każde zadanie punktowane jest na max. 5 pkt. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu A1 to ver

12 3.3.2 A2 - Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Zaawansowany Arkusz kalkulacyjny wymaga od kandydata wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do obsługi arkusza kalkulacyjnego, dających możliwość tworzenia arkuszy na poziomie zaawansowanym. Do przeprowadzania egzaminów ECDL Advanced uprawnieni są wyłącznie egzaminatorzy ECDL Advanced, którzy zostali przeszkoleni i posiadają oficjalne dokumenty potwierdzające nadane im uprawnienia. Egzamin ECDL Advanced z modułu A2 trwa 60 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 75 minut. Egzamin ECDL Advanced z modułu A2 składa się z 20 zadań. Każde zadanie punktowane jest na max. 5 pkt. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu A2 to ver A3 - Zaawansowane użytkowanie baz danych Zaawansowane użytkowanie baz danych wymaga od kandydata wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do obsługi aplikacji bazodanowych, dających możliwości użytkowania baz danych na poziomie zaawansowanym. Do przeprowadzania egzaminów ECDL Advanced uprawnieni są wyłącznie egzaminatorzy ECDL Advanced, którzy zostali przeszkoleni i posiadają oficjalne dokumenty potwierdzające nadane im uprawnienia. Egzamin ECDL Advanced z modułu A3 trwa 60 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 75 minut. Egzamin ECDL Advanced z modułu A3 składa się z 20 zadań. Każde zadanie punktowane jest na max. 5 pkt. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu A3 to ver A4 - Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna wymaga od kandydata znajomości zasad planowania i projektowania prezentacji oraz umiejętności niezbędnych do stworzenia zaawansowanej prezentacji multimedialnej. Do przeprowadzania egzaminów ECDL Advanced uprawnieni są wyłącznie egzaminatorzy ECDL Advanced, którzy zostali przeszkoleni i posiadają oficjalne dokumenty potwierdzające nadane im uprawnienia. Egzamin ECDL Advanced z modułu A4 trwa 60 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 75 minut. Egzamin ECDL Advanced z modułu A4 składa się z 20 zadań. Każde zadanie punktowane jest na max. 5 pkt. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu A4 to ver Moduły ECDL CORE/START M1 - Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych Od kandydata wymagana jest wiedza na temat głównych założeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT) na poziomie podstawowym oraz znajomość poszczególnych części wchodzących w skład komputera. W 2013 roku moduł M1 wraz z modułem M2 zostały zamienione przez nowy Moduł ECDL B1 (Podstawy pracy z komputerem). Egzaminy z zakresu modułu M1 można zdawać do końca 2016 roku. Egzamin ECDL z modułu M1 trwa 45 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 60 minut. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu M1 to ver M2 - Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami Wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego. W 2013 roku moduł M2 wraz z modułem M1 zostały zamienione przez nowy Moduł ECDL B1 (Podstawy pracy z komputerem). Egzaminy z zakresu modułu M2 można zdawać w Polsce do końca 2016 roku. Egzamin ECDL z modułu M2 trwa 45 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 60 minut. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu M2 to ver M3 - Przetwarzanie tekstów Wymaga od kandydata zademonstrowania umiejętności używania programu do edycji tekstu w postaci listów czy dokumentów. W 2013 roku moduł M3 został przemianowany na nowy Moduł ECDL B3 (Przetwarzanie tekstów). Moduł M3 oraz B3 są tożsame. Egzamin ECDL z modułu M3 trwa 45 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 60 minut. 12

13 Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu M3 to ver M4 - Arkusze kalkulacyjne Wymaga od kandydata zrozumienia koncepcji arkuszy kalkulacyjnych oraz zademonstrowania zdolności do używania arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu. W 2013 roku moduł M4 został przemianowany na nowy Moduł ECDL B4 (Arkusze kalkulacyjne). Moduł M4 oraz B4 są tożsame. Egzamin ECDL z modułu M4 trwa 45 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 60 minut. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu M4 to ver M5 - Użytkowanie baz danych Wymaga od kandydata zrozumienia koncepcji baz danych oraz zademonstrowania zdolności do używania baz danych. W 2013 roku moduł M5 został przemianowany na nowy Moduł ECDL S1 (Użytkowanie baz danych). Moduł M5 oraz S1 są tożsame. Egzamin ECDL z modułu M5 trwa 45 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 60 minut. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu M5 to ver M6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna Wymaga od kandydata zademonstrowania zdolności używania oprogramowania dla prezentacji. W 2013 roku moduł M6 został przemianowany na nowy Moduł ECDL S2 (Grafika menedżerska i prezentacyjna). Moduł M6 oraz S2 są tożsame. Egzamin ECDL z modułu M6 trwa 45 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 60 minut. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu M6 to ver M7 - Przeglądanie stron internetowych i komunikacja Wymaga od kandydata znajomości Internetu oraz umiejętności posługiwania się aplikacjami do przeglądania stron internetowych oraz zrozumienia zasad działania i podstawowych pojęć związanych z obsługą poczty elektronicznej ( ) oraz znajomości innych metod komunikacji. W 2013 roku Moduł M7 wszedł w zakres nowego Modułu ECDL B2 (Podstawy pracy w sieci). Egzaminy z zakresu modułu M7 można zdawać w Polsce do końca 2016 roku. Przed egzaminem egzaminator zobowiązany jest wysłać do kandydata e (z dwóch różnych kont pocztowych) zawierające treść i załączniki zgodnie z instrukcją dostępną w systemie eecdl.pl z poziomu egzaminatora. Egzamin ECDL z modułu M7 trwa 45 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 60 minut. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu z Modułu M7 to ver Egzamin e-citizen Egzamin e-citizen (pol. e-obywatel) jest przygotowany dla osób z ograniczoną wiedzą z zakresu informatyki i mechanizmów Internetu. Skierowany jest do wszystkich, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. Przed przystąpieniem do tego egzaminu pożądana jest jednak umiejętność posługiwania się myszą i klawiaturą. Do przeprowadzania egzaminów e-citizen uprawnieni są egzaminatorzy, którzy posiadają uprawnienia podstawowe (szkolenie nowe egzaminatorów lub upgrade od ) lub posiadają uprawnienia do prowadzenia tego egzaminu. Egzamin ECDL e-citizen trwa 45 minut, w przypadku osób niepełnosprawnych 60 minut. Egzamin składa się z 24 pytań (zarówno pytań teoretycznych i zadań praktycznych). Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu e-citizen to ver Egzaminy EPP Egzamin EPP GIS Egzamin EPP GIS obejmuje wiedzę i umiejętności zebrane w trzech modułach tematycznych: Podstawy kartografii z elementami geodezji; Podstawy Systemów Informacji Geograficznej (GIS); Oprogramowanie (aplikacje) GIS. 13

14 Do przeprowadzania egzaminów ECDL EPP GIS uprawnieni są wyłącznie egzaminatorzy ECDL EPP GIS, którzy zostali przeszkoleni i posiadają oficjalne dokumenty potwierdzające nadane im uprawnienia. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu EPP GIS to ver Egzamin EPP e-urzędnik Egzamin EPP e-urzędnik przeznaczony jest dla urzędników administracji publicznej. W trakcie egzaminu sprawdzana jest wiedza na temat technik informacyjnych i komunikacyjnych w administracji publicznej, podstaw prawnych elektronicznej administracji, pozyskiwania informacji publicznej, bezpieczeństwa dostępu do informacji, systemów informacyjnych administracji, roli podpisu elektronicznego w administracji publicznej oraz usług on-line administracji zgodnie z sylabusem. Kandydat przystępując do testu powinien umieć sprawnie tworzyć proste dokumenty i arkusze kalkulacyjne, przeglądać strony internetowe, a także posługiwać się pocztą elektroniczną. Egzamin EPP e-urzędnik trwa 45 minut. Do przeprowadzania egzaminów EPP e-urzędnik uprawnieni są wyłącznie egzaminatorzy EPP e-urzędnik, którzy zostali przeszkoleni i posiadają oficjalne dokumenty potwierdzające nadane im uprawnienia. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu EPP e-urzędnik to ver Egzamin EPP e-nauczyciel Egzamin EPP e-nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową. Egzamin EPP e-nauczyciel składa się z dwóch części: testu teoretycznego (zakończonego Certyfikatem EPP e- Nauczyciel TEST) oraz części praktycznej (tzw. e-teczka lub Prezentacja on-line). Do przeprowadzania egzaminów EPP e-nauczyciel uprawnieni są wyłącznie egzaminatorzy EPP e-nauczyciel, którzy zostali przeszkoleni i posiadają oficjalne dokumenty potwierdzające nadane im uprawnienia. Aktualna wersja Sylabusa dla Egzaminu EPP e-nauczyciel to ver Centrum Egzaminacyjne (CE) Centrum Egzaminacyjne jest podstawowym partnerem PTI w procesie certyfikacji. Centrum Egzaminacyjne w procesie akredytacji składa Raport Samooceny (RS) do Komisji Jakości (KJ) poprzez system kj.eecdl.pl, na podstawie którego przeprowadzana jest wizyta referencyjna. Komisja Jakości po zapoznaniu się z dokumentacją w głosowaniu przyznaje lub nie przyznaje akredytację. Centrum Egzaminacyjne otrzymuje akredytację na 1 rok. Po upływie tego czasu konieczny jest ponowne przygotowanie Raportu Samooceny i przejście procesu reakredytacji. Akredytacja Centrum Egzaminacyjnego jest płatna zgodnie z aktualnym cennikiem na stronie ecdl.pl. Akredytowane Centrum Egzaminacyjne otrzymuje od Polskiego Biura ECDL Certyfikat z numerem identyfikacyjnym PL-CExxxx (x oznacza cyfry). Centrum Egzaminacyjne współpracuje z Koordynatorem Regionalnym, który jest przedstawicielem PTI w regionie, prowadzi promocję idei ECDL, organizuje proces egzaminowania i rozlicza finansowo egzaminy z Polskim Biurem ECDL. Centrum Egzaminacyjne nadzoruje i odpowiada za jakość procedur egzaminacyjnych i infrastrukturę potrzebną do egzaminowania znajdującą się we współpracujących z nim laboratoriach. Centrum Egzaminacyjne musi współpracować z minimum jednym laboratorium i minimum dwoma licencjonowanymi egzaminatorami ECDL. W Centrum musi być wyznaczona osoba do kontaktów w sprawach ECDL oraz osoba, która będzie się zajmowała rozliczeniami z PTI. Obie funkcje mogą być łączone lub wykonywane przez współpracujących z CE egzaminatorów ECDL. Centrum Egzaminacyjne może ubiegać się o akredytację w zakresie przeprowadzania egzaminów ze wszystkich lub niektórych produktów (certyfikatów) ECDL. Do każdego z produktów, o certyfikację którego ubiega się CE 14

15 niezbędne jest nawiązanie współpracy z dwoma uprawnionymi egzaminatorami ECDL. Do certyfikacji w zakresie niektórych produktów, w tym ECDL CAD i EPP GIS potrzebne są także bardziej specyficzne zasoby, w związku z czym w przypadku tych dwóch produktów konieczny jest także kontakt z Koordynatorami Produktu ECDL CAD i EPP GIS i zamieszczenie ich opinii w przygotowywanym dokumencie RS. Centrum Egzaminacyjne starające się o uprawnienia do certyfikacji e-nauczyciela musi posiadać platformę do przechowywania plików podlegających ocenie przez egzaminatorów e-nauczyciela. 5 Laboratorium egzaminacyjne 5.1 Ogólne zasady Certyfikacji Laboratorium Laboratoria to miejsca egzaminowania z zakresu ECDL. Laboratorium musi współpracować z jednym, wybranym przez siebie akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym (CE), które sprawuje merytoryczną opiekę nad działalnością Laboratorium oraz rozlicza egzaminy prowadzone w Laboratorium. Laboratorium ECDL musi spełniać wymogi Fundacji ECDL w zakresie zapewnienia jakości i odpowiedniego poziomu przeprowadzania egzaminów, w tym m.in. musi posiadać legalne oprogramowanie i sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu. Dodatkowo Lab musi współpracować z osobą, która będzie pełniła rolę administratora tego laboratorium tj. będzie m.in. odpowiadała za oprogramowanie egzaminacyjne ECDL. Zalecane jest, aby osoba ta była aktualnym egzaminatorem ECDL. Akredytowane Laboratorium otrzymuje od Polskiego Biura ECDL Certyfikat z numerem identyfikacyjnym PL-LABxxxx (x oznacza cyfry), który powinien być umieszczony w widocznym miejscu w Laboratorium. Laboratorium w procesie akredytacji składa Raport Samooceny (RS) do Komisji Jakości (KJ) poprzez system kj.eecdl.pl, Komisja Jakości po zapoznaniu się z dokumentacją w głosowaniu przyznaje lub nie przyznaje akredytację ważną 1 rok. Raport Samooceny zawiera informację na temat: liczby i rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania wraz z fakturą zakupu lub oświadczeniem właściciela Laboratorium o legalności zgłoszonego oprogramowania i zakupionego sprzętu. W przypadku odrzucenia wniosku o akredytację, Laboratorium ma prawo ubiegać się ponownie o akredytację generując nowe zgłoszenie w systemie i przygotowując nowy Raport Samooceny. Po otrzymaniu akredytacji Laboratorium (z wyjątkiem Laboratorium Edukacyjnego) musi wnieść roczną opłatę akredytacyjną zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie eecdl.pl. Proces Akredytacji Laboratorium Edukacyjnego (przeprowadzany przez Komisję ds. Jakości PTI) jest bezpłatny. Laboratorium ECDL otrzymuje akredytację na 1 rok. Po upływie tego czasu konieczny jest ponowne przygotowanie Raportu Samooceny i przejście procesu reakredytacji. W laboratorium ECDL mogą być przeprowadzane egzaminy konieczne do uzyskania certyfikatów: ECDL START/CORE, BASE, STANDARD, ADVANCED, e-citizen, WebStarter (WebEditing). Jeżeli Laboratorium chce przeprowadzać egzaminy z produktów specjalistycznych ECDL (ECDL CAD, EPP GIS) musi wystąpić o opinię do właściwego Koordynatora Produktu o specjalistyczne uprawnienia. Laboratorium specjalistyczne ECDL CAD lub EPP GIS może przeprowadzać egzaminy ECDL ADVANCED jeżeli posiada również uprawnienia laboratorium ECDL. Zmiana typu akredytacji laboratorium z edukacyjnego na komercyjne jest możliwa pod warunkiem dysponowania odpowiednim typem licencji oprogramowania (najczęściej użytkowane licencje edukacyjne wyłączają możliwość użytkowania komercyjnego) oraz po uiszczeniu odpowiedniej rocznej opłaty akredytacyjnej. Każde stanowisko komputerowe (Kandydata i Egzaminatora) w Laboratorium musi być podłączone do Internetu podczas uruchamiania i przeprowadzania egzaminu. Każde stanowisko komputerowe w Laboratorium musi być wykazane w Raporcie Samooceny oraz zarejestrowane w danym laboratorium. Na każdym stanowisku komputerowym w Laboratorium musi być zainstalowane środowisko Adobe Air, aktualna Aplikacja Egzaminacyjna ECDL, konwerter plików PDF (wraz z przeglądarką np. Adobe Reader), program do archiwizacji plików, przeglądarka Internetowa oraz oprogramowanie konieczne do przeprowadzenia danego 15

16 egzaminu (np. dla egzaminów z grupy ECDL BASE: Microsoft Office lub OpenOffice). Test Egzaminatora kompendium wiedzy Każde stanowisko komputerowe powinno posiadać aktualne oprogramowanie. W przypadku pojawienia się komunikatu powinny zostać zainstalowane wszystkie aktualizacje (systemowe oraz do Aplikacji Egzaminacyjnej), tak aby w trakcie egzaminu Kandydat mógł skupić się na pytaniach egzaminacyjnych, a nie np. na restarcie systemu Windows. 5.2 Laboratorium ECDL komercyjne stacjonarne Laboratorium komercyjne stacjonarne może prowadzić egzaminy ECDL opłacone wg. stawki normalnej i ulgowej, a stanowiska egzaminacyjne mogą być używane tylko w lokalizacji macierzystej. Laboratorium komercyjne stacjonarne może mieć maksymalnie 20 stanowisk egzaminacyjnych zlokalizowanych w jednej sali. 5.3 Laboratorium ECDL edukacyjne stacjonarne Laboratorium edukacyjne stacjonarne może prowadzić tylko egzaminy ECDL opłacone wg. stawki ulgowej, Egzaminowanymi mogą być tylko osoby uczące się, a stanowiska egzaminacyjne mogą być używane tylko w lokalizacji macierzystej. W laboratorium edukacyjnym można egzaminować także nauczycieli. Laboratorium edukacyjne może być akredytowane jedynie jako stacjonarne i może mieć maksymalnie 20 stanowisk egzaminacyjnych zlokalizowanych w jednej sali. Laboratorium Edukacyjne w ciągu roku musi przeprowadzić min. 10 egzaminów ECDL aby mogło utrzymać status Laboratorium Edukacyjnego. 5.4 Laboratorium ECDL komercyjne mobilne Laboratorium komercyjne mobilne może prowadzić egzaminy ECDL opłacone wg. stawki normalnej i ulgowej, a stanowiska egzaminacyjne mogą być używane poza lokalizacją macierzystą. Każda nowa lokalizacja (dokładny adres) Egzaminu w laboratorium mobilnym musi być wprowadzona do systemu eecdl.pl przez macierzyste Centrum Egzaminacyjne. Każda sesja egzaminacyjna w laboratorium mobilnym musi być udokumentowana przez Egzaminatora w raporcie (zdjęcia stanowisk komputerowych wraz z ich rozmieszczeniem), który jest przekazywany i przechowywany w CE. Laboratorium komercyjne mobilne może mieć maksymalnie 15 stanowisk egzaminacyjnych. 6 Egzaminator ECDL 6.1 Uprawnienia Egzaminatora ECDL Egzaminator ECDL to osoba która posiada odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL w certyfikowanych Laboratoriach ECDL. Egzaminatorem ECDL może zostać: Członek PTI lub nauczyciel informatyki albo wykładowca IT wyższych uczelni, lub czynny trener IT z co najmniej 2-letnim stażem w firmie szkoleniowej, legitymujący się co najmniej licencjatem, po ukończeniu szkolenia egzaminatora i zaliczeniu Testu Egzaminatora oraz podpisaniu stosownych umów. Kandydat na Egzaminatora podstawowego ECDL powinien posiadać Certyfikat ECDL BASE/START lub co najmniej dwa Certyfikaty z grupy ADVANCED. Kandydat na Egzaminatora ECDL Advanced powinien posiadać Certyfikat ECDL EXPERT oraz uprawnienia podstawowego Egzaminatora ECDL. Kandydat na Egzaminatora ECDL CAD powinien posiadać Certyfikat ECDL CAD oraz potwierdzone doświadczenie w pracy z narzędziami CAD. Kandydat na Egzaminatora specjalistycznych produktów ECDL (Zarządzanie Projektami, Web Editing, Współpraca on-line, EPP e-nauczyciel, EPP e-urzędnik lub EPP GIS) musi zdać Egzamin z określonego produktu posiadać uprawnienia podstawowego Egzaminatora ECDL oraz przejść min. 2-godzinne szkolenie z danego modułu. Uprawnienia Egzaminatora do poszczególnych egzaminów ECDL wygasają jeśli obowiązująca wersja Sylabusa ulega zmianie lub moduły zostają wycofane. W przypadku zmiany Sylabusa Egzaminator powinien skontaktować się ze swoim Koordynatorem Regionalnym i zapytać o procedurę uzyskania upgrade'u uprawnień. 16

17 Dokumentem formalnym uprawniającym do przeprowadzania Egzaminów ECDL jest Umowa z PTI. Integralną częścią umowy jest załącznik z wyszczególnionymi uprawnieniami (podstawowymi i rozszerzonymi) do przeprowadzania egzaminów. Egzaminator ECDL może przeprowadzić swój pierwszy egzamin: po odbyciu szkolenia, podpisaniu umowy z PTI, przypisaniu do Centrum Egzaminacyjnego i zdaniu Testu Egzaminatora. Egzaminator ECDL może współpracować z dowolną liczbą certyfikowanych CE. Dokumentem potwierdzającym współpracę z CE jest Oświadczenie o współpracy. Egzaminator ECDL współpracuje z wszystkimi certyfikowanymi Laboratoriami, przynależącymi systemowo do Centrum Egzaminacyjnego, z którym egzaminator współpracuje. W przypadku współpracy z wieloma Centrami liczba laboratoriów jest adekwatnie większa. Egzaminator ECDL może być przypisany tylko do jednego Koordynatora Regionalnego. Swojego Koordynatora Regionalnego Egzaminator może sprawdzić w systemie eecdl.pl. W przypadku ujawnienia testów egzaminacyjnych Egzaminator ponosi karę umowną w wysokości zł. W przypadku rażącego naruszenia swoich obowiązków, Egzaminator ponosi karę umową w wysokości zł za każdy przypadek naruszenia. Każdy przypadek nieuprawnionej pomocy Kandydatowi w odpowiadaniu na pytania lub wykonywaniu zadań egzaminacyjnych w trakcie Egzaminu grozi Egzaminatorowi karą umowną. Egzaminator rozlicza egzaminy z tym Centrum, do którego w systemie przynależy Laboratorium, w którym odbywały się egzaminy na podstawie odrębnej umowy zawartej z CE. Egzaminator ECDL po szkoleniu komercyjnym nie może egzaminować swojej grupy (wyjątek stanowią jego uczniowie lub studenci) ponieważ może to wpłynąć na jego bezstronność w trakcie Egzaminu. Egzaminator ECDL powinien unikać sytuacji, w których podejmuje się świadczenia usług jako Egzaminator z zagwarantowaniem wysokiej zdawalności grupy, głównie ze względu na fakt że to nie on przygotowywał grupę do Egzaminu. Egzaminator ECDL powinien na bieżąco śledzić informację znajdujące się na stronie oficjalnej ecdl.pl, stronie systemu egzaminacyjnego eecdl.pl oraz uaktualniać swoje dane kontaktowe w Systemie Egzaminacyjnym. 6.2 Test Egzaminatora ECDL W 2014 roku Polskie Biuro ECDL nałożyło na Egzaminatorów coroczny obowiązek zdania Testu Egzaminatora. Test Egzaminatora składa się z 20 pytań testowych i trwa 20 minut. Próg zaliczenia testu wynosi 17 pkt. Test Egzaminatora jest całkowicie bezpłatny, Egzaminator może podejść do Testu on-line wystarczy że zaloguje się na Konto Egzaminatora w Systemie eecdl.pl. Każdy Egzaminator ma 5 prób (ale nie więcej niż jedną próbę dziennie) zaliczenia Testu Egzaminatora. W przypadku pięciokrotnego nie zaliczenia przez Egzaminatora Testu, traci on swoje uprawnienia, ale ma możliwość ich odzyskania po odbyciu ponownego szkolenia (z 50% zniżką). Jeżeli Egzaminator nie przystąpi do Testu Egzaminatora w wymaganym terminie, jego uprawnienia zostaną zawieszone do czasu zdania Testu. Pozytywnie zaliczony Test Egzaminatora jest ważny przez rok (365 dni) od daty zaliczenia. Egzaminator może sprawdzić status Testu (jego ważności, ilość prób oraz liczba zdobytych punktów) w systemie eecdl.pl na koncie Egzaminatora. Egzaminator może podejść kolejny raz do testu, po jego zaliczeniu, w szybszym niż 365 dni terminie, a w przypadku niezaliczenia testu obowiązuje poprzedni wynik. 7 Kandydat Egzaminowany Kandydat (Egzaminowany) to osoba która jest zainteresowana zdawaniem egzaminu ECDL. Każdy Kandydat przed Egzaminem zobowiązany jest założyć Konto Kandydata w systemie Egzaminacyjnym eecdl.pl. Aby utworzyć Konto Kandydat musi posiadać aktywny adres . Login Kandydata w systemie Egzaminacyjnym to jego numer PESEL, hasło Kandydat ustala samodzielnie. W przypadku obcokrajowców, nie posiadających PESEL, w trakcie zakładania konta konieczne jest zaznaczenie 17

18 opcji: "Nie sprawdzaj poprawności PESEL i taki Kandydat otrzymuje specjalny identyfikator. Test Egzaminatora kompendium wiedzy Obywatel innego kraju może zdawać egzaminy ECDL w Polsce według procedur obowiązujących w Polsce w języku polskim lub angielskim. Kandydat, który zgłasza się na Egzamin indywidualnie, powinien okazać Egzaminatorowi przed egzaminem Kupon wraz z Kodem. Osoba niepełnosprawna zgłaszająca się na Egzamin ECDL powinna posiadać dokument prawny potwierdzający niepełnosprawność. Kandydaci niepełnosprawni oraz osoby uprawnione do zniżki powinny zaznaczyć odpowiednie pola w systemie eecdl.pl na koncie Kandydata. Do zniżki uprawnieni są uczniowie, studenci wszystkich typów studiów posiadającym odpowiednie legitymacje, a także emeryci 60+ posiadający legitymację emerycką. Opłatę za kandydatów przystępujących do egzaminów w grupach zorganizowanych ponosi organizator. Egzaminator zobowiązany jest do sprawdzenia płatności za grupę i otrzymania kodów egzaminacyjnych PRZED egzaminem. 8 Aplikacja Egzaminacyjna Aplikacja Egzaminacyjna to specjalnie przygotowana aplikacja, który służy do zdawania Egzaminów ECDL. Do zainstalowania Aplikacji Egzaminacyjnej konieczne jest wcześniejsze zainstalowanie środowiska AdobeAir. Aktualnie obowiązujące Aplikacja Egzaminacyjna 4.0. W aplikacji tej można przeprowadzać wszystkie egzaminy ECDL (CORE/START, STANDARD/ADVANCED) oraz egzamin e-citizen. W trakcie okresu przejściowego, ze względu na posiadane wpłaty indywidualne na kontach kandydatów na stanowiskach komputerowych powinna być zainstalowana również Aplikacja Egzaminacyjna Sytuacja ta będzie mieć miejsce do 31 marca 2014 roku. Po tym terminie wszystkie wpłacone środki przez system eecdl na kontach kandydatów stracą ważność. Do prawidłowego działania aplikacji oraz do przeprowadzenia Egzaminu ECDL konieczne jest połączenie z Internetem, ponieważ pytania egzaminacyjne (wraz z plikami roboczymi) są każdorazowo pobierane z internetowej bazy ECDL. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji Egzaminacyjnej konieczne jest podanie numeru laboratorium w którym znajduję się komputer. Przy następnym uruchomieniu Kandydat musi potwierdzić wyświetloną lokalizację (nazwa laboratorium oraz adres) pod rygorem unieważnienia egzaminu, jeśli potwierdzi nieprawdę. W przypadku laboratorium mobilnego to Centrum Egzaminacyjne musi w Systemie Egzaminacyjnym eecdl.pl wprowadzić miejsce egzaminu (dokładny adres). W przypadku wyświetlenia komunikatu o braku lokalizacji Egzaminator powinien skontaktować się z właściwym CE. 18

19 W Aplikacji Egzaminacyjnej 4.0 wszystkie pytania oraz zadania wyświetlane są w języku polskim. W Aplikacji Egzaminacyjnej 4.0 pytania teoretyczne są samosprawdzalne, a wynik jest widoczny w systemie eecdl.pl po zakończeniu egzaminu. W Aplikacji Egzaminacyjnej 3.11 wszystkie stanowiska muszą być zarejestrowane na koncie laboratorium w systemie eecdl.pl. Login i hasło do konta posiada administrator laboratorium. Jeżeli egzamin jest przeprowadzany w aplikacji 4.0 konto laboratorium w systemie nie ma zastosowania (nie ma konieczności rejestracji stanowiska w systemie). Aby uruchomić egzaminy w Aplikacji Egzaminacyjnej 4.0 Kandydat musi zalogować się poprzez podanie swojego numeru PESEL oraz numer Egzaminatora: Po prawidłowym zalogowaniu i uruchomieniu egzaminu przez Egzaminatora (z poziomu systemu eecdl.pl) Kandydat musi zapoznać się z procedurami egzaminacyjnymi oraz pobrać pliki egzaminacyjne za pomocą Aplikacji Egzaminacyjnej. Następnie klika na START EGZAMINU i następuje uruchomienie egzaminu (startuje odliczanie czasu i pojawiają się pytania/zadania). Pliki egzaminacyjne zapisują się w domyślnej lokalizacji komputera dla domyślnej przeglądarki (Moje dokumenty, Pobrane, Pulpit, Download). Egzaminator może zmienić to ustawienie przed egzaminem. Po zakończonym egzaminie w Aplikacji Egzaminacyjnej 4.0 Kandydat może sam z wykorzystaniem Kuponu opłacić swój egzamin. Po zakończonym egzaminie w Aplikacji Egzaminacyjnej 4.0 Kandydat powinien przesłać spakowane do archiwum pliki egzaminacyjne (wynik swojej pracy) na serwer eecdl.pl. W tej czynności może uzyskać pomoc Egzaminatora. 9 System Egzaminacyjny eecdl.pl. System eecdl.pl to Internetowy system wspomagający certyfikację ECDL Polska. W systemie eecdl.pl występuje kilka rodzajów kont:, Egzaminatora i Kandydata oraz konta nadzorujące proces: Konto Administratora, PB ECDL, Komisji Jakości, Kooradynatora Regionalnego, Centrum Egzaminacyjnego. Konto Organizatora, Beneficjenta raz Laboratorium nie są już zakładane w Systemie. Założenie konto w systemie jest bezpłatne wymaga jedynie posiadanie aktywnego adresu . Konto Kandydata to podstawowe konto w systemie. Nowy Egzaminator musi posiadać w systemie konto Kandydata, następnie Koordynator Regionalny przydziela numer Egzaminatora PL-Exxxx, a PB ECDL nadaje odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania Egzaminów ECDL. Każdy Egzaminator może sprawdzić (zmienić) swoje dane adresowe. Dane osobowe w systemie są chronione i wykorzystane JEDYNIE na potrzeby procesu egzaminacyjnego przez PTI. 19

20 Jedna osoba może posiadać w systemie kilka rodzajów kont, np. Kandydata, Egzaminatora, pracownika PB ECDL. Liczbę oraz rodzaj kont można sprawdzić w systemie. Do każdego z konta należy logować się innym loginem. 10 Procedury Egzaminacyjne 10.1 Procedury przed Egzaminem ECDL Egzaminator musi dokonać REZERWACJI TERMINU EGZAMINOWNIA najmniej 3 dni (72 godziny) przed planowanym terminem rozpoczęcia. w systemie egzaminacyjnym eecdl.pl co W trakcie rezerwacji Egzaminator musi podać: miejsce egzaminu (Lab), termin rozpoczęcia egzaminowania, planowany czas egzaminowania (system pozwala na uruchomienie egzaminu tylko w tym przedziale czasowym): Termin publiczny to termin który będzie widoczny na stronie Oznacza to, że termin widoczny będzie dla Kandydatów i w danym terminie na egzaminie może pojawić się dowolna osoba i po spełnieniu procedur formalnych może podejść do Egzaminu ECDL. Egzaminator może sprawdzić w systemie ZAREZERWOWANE TERMINY W wyjątkowych sytuacjach gdy Egzaminator nie może zarezerwować terminu z wymaganym wyprzedzeniem (min 72 h) może zgłosić się do swojego Koordynator Regionalny lub pracownika PB ECDL w celu rezerwacji terminu. Egzaminator udając się na egzamin powinien znać swój numer egzaminatora (PL-Exxxx) numer certyfikowanego laboratorium (PL-LABxxxx), w którym będzie odbywać się egzamin oraz hasło administratora do komputerów Kandydatów. Za przygotowanie Laboratorium ECDL do egzaminu odpowiada Egzaminator przeprowadzający egzamin. Przed przystąpieniem do egzaminu Egzaminator powinien: sprawdzić czy egzamin odbywa się w certyfikowanym laboratorium, poinformować zdających o potrzebie wyłączenia telefonów (i innych prywatnych urządzeń elektronicznych), sprawdzić czy zdający posiadają kody płatności za egzamin oraz potwierdzić ewentualne uprawnienia do zniżki oraz niepełnosprawność Kandydata. Przed egzaminem Egzaminator powinien sprawdzić tożsamość osoby przystępującej do egzaminu, może odstąpić od tego obowiązku w przypadku, gdy ta osoba jest mu znana. W Systemie Egzaminacyjnym eecdl.pl Kandydat nie musi posiadać wydrukowanej karty EKUK. Przed egzaminem Egzaminator ma obowiązek dopilnowania, aby Egzaminowani siedzący obok siebie mieli różne numery testów oraz aby na sali nie znajdowały się osoby postronne poza Kandydatami i Egzaminatorem. Egzaminator może uruchomić egzamin, co do którego nie ma pewności, że został opłacony wyłącznie na własną odpowiedzialność. Tak uruchomiony egzamin obciąży konto Egzaminatora do momentu opłacenia egzaminu kodem. 20

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych UMOWA EGZAMINATORA ECDL nr. Którą zawarli w... w dniu...: (miejscowość) Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie (01-003) przy Al. Solidarności 82A/5, adres do korespondencji: Biuro Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity standard certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia. Idea VCC

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY CZYLI JAK PRACOWAĆ Z MODUŁEM DOSZKALAJĄCYM

PODRĘCZNIK METODYCZNY CZYLI JAK PRACOWAĆ Z MODUŁEM DOSZKALAJĄCYM PODRĘCZNIK METODYCZNY CZYLI JAK PRACOWAĆ Z MODUŁEM DOSZKALAJĄCYM Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI KOMPUTEROWE

TECHNIKI KOMPUTEROWE INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH TECHNIKI KOMPUTEROWE BIULETYN INFORMACYJNY 12008 Warszawa 2008 TECHNIKI KOMPUTEROWE BIULETYN INFORMACYJNY INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH TECHNIKI KOMPUTEROWE BIULETYN INFORMACYJNY

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY

PODRĘCZNIK METODYCZNY PODRĘCZNIK METODYCZNY Czyli jak pracować z modułem doszkalającym Efektywni 50+? 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK nr 1 BA-231-2/536/276/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM.

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m P a r t n e r s k i

P r o g r a m P a r t n e r s k i P r o g r a m P a r t n e r s k i P R O G R A M P A R T N E R S K I Wspólnie tworzymy nowoczesne podmioty lecznicze Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik informatyk 351203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo