BUDOWA REMONT OGRÓD. temat numeru. Co oprócz popularnego tynku: jak dobrać materiał do konstrukcji ściany CZYSTA WODA. Urządzenia do uzdatniania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA REMONT OGRÓD. temat numeru. Co oprócz popularnego tynku: jak dobrać materiał do konstrukcji ściany CZYSTA WODA. Urządzenia do uzdatniania"

Transkrypt

1 NR 8 (201) SIERPIEŃ 2015 ŁADNY DOM l PRZESŁONY OKIENNE l ŚCIANY DZIAŁOWE l AKCESORIA DACHOWE l CERAMIKA ŁAZIENKOWA l DRZWI ZEWNĘTRZNE INDEX w w w. l a d n y d o m. p l ŁADNY DOM BUDOWA REMONT OGRÓD NR 8 (201) SIERPIEŃ 2015 Ogrodowe inspiracje Z CZEGO ZROBIĆ ŚCIEŻKI I PODJAZDY 3 porównujemy materiały i ceny 3 poznajemy opinie użytkowników JAK ZROBIĆ OCZKO WODNE 10 kroków do sukcesu CZYSTA WODA Urządzenia do uzdatniania 30PORAD Elewacje Co oprócz popularnego tynku: jak dobrać materiał do konstrukcji ściany temat numeru WYKOŃCZENIE DOMU LUB MIESZKANIA które pomogą sprawnie zaplanować prace KOCIOŁ NA DREWNO CZY PELETY który lepiej sprawdzi się w Twoim domu ROLETY, ŻALUZJE, SCREENY wyceniamy różne osłony okienne REMONT STAREGO DOMU wymieniamy instalację elektryczną CERAMIKA SANITARNA jak wybierać gdzie kupować ile kosztuje SPOSÓB NA CHŁÓD l ile kosztuje montaż klimatyzacji? l jakie urządzenie wybrać? PO CO RACHUNEK POWIERNICZY przy kupnie domu?

2 4 SPIS TREŚCI SIERPIEŃ temat numeru OD REDAKCJI INSPIRACJE Z rynku Aktualności oraz nowości budowlane (m.in. drzwi do budynków pasywnych, system płyt spadkowych, płyty wykonane w technologii wet-cast i dom modułowy). Wokół architektury Prezentujemy m.in. prawdopodobnie największe drzwi tarasowe na świecie oraz robota, który może odebrać pracę murarzom. Ogród z domem w tle W tym numerze opisujemy dom, którego projekt zakładał DOM W PRAKTYCE Czas na elewacje Od tego, w jaki sposób zostanie wykończona fasada, w dużej mierze zależy ogólny wygląd gotowego domu. Wybierając materiał elewacyjny, zwróćmy uwagę na jego trwałość i metody konserwacji. Ocieplona elewacja jak naprawiać uszkodzenia Prawidłowe wykonanie systemu ETICS opiera się na prostych, ale istotnych zasadach. Ich przestrzeganie pozwala zapobiegać uszkodzeniom. Ale co zrobić, jeśli się jednak pojawią? całkowite wkomponowanie w otaczającą go zieleń. Piękne tło dla starannie wypielęgnowanych roślin stworzyła między innymi ciemna elewacja. 68 Przegląd elewacji co trzeba skontrolować Stan elewacji można ocenić a następnie ewentualnie podjąć 26 Domowa ekonomia na każdą kieszeń Ekonomiczne budowanie i mieszkanie to nie tylko skrupulatne podliczanie stanu inwestycyjnego oraz domowego konta. Przecież komfort i rozwiązania ułatwiające życie to również 70 decyzję o przeprowadzeniu prac naprawczych na podstawie wyników okresowej kontroli budynku. Ile kosztują ściany działowe? To, ile zapłacimy za ścianki działowe, zależy od rodzaju ekonomia. użytych materiałów i pracochłonności ich budowy. 32 Salonowe rozmowy Aranżacja wspólnej przestrzeni, w której najczęściej 74 Akcesoria dachowe w wersji standard i ekstra Jakie akcesoria dachowe pozwolą estetycznie wykończyć przebywa i odpoczywa rodzina, nie jest łatwym zadaniem. Ważny jest dobry pomysł, motyw przewodni i odpowiednie wyposażenie. Projekt na wąską działkę Zaprojektowanie domu na wąską parcelę, w dodatku sprawiającego wrażenie przestronnego, to nie lada wyzwanie. Nasi eksperci szukają budynku, który będzie spełniał te wymagania. Dom dla Ciebie Sześć projektów domów gotowych oraz ich ceny połać? Które z nich musimy zainstalować koniecznie, a z których można zrezygnować? Różne rodzaje płyt do różnych zastosowań Krótki przewodnik, dzięki któremu poznamy rodzaje, właściwości i zastosowanie płyt, zarówno tych powszechnie używanych, jak i tych do zadań specjalnych. Ochrona przed słońcem Najskuteczniejszą ochronę przed słońcem zapewnią osłony zewnętrzne rolety, żaluzje, markizy, okiennice. Prezentujemy różne rozwiązania i ich przykładowe wyceny. Fot.: RÖBEN, SHUTTERSTOCK.COM/BERNA NAMOGLU, SINIAT Ł A D N Y D O M I sierpień I

3 6 SPIS TREŚCI SIERPIEŃ DOM W PRAKTYCE Drzwi wejściowe jakie kupujemy Sprawdziliśmy preferencje Polaków, którzy kupowali drzwi do domów jednorodzinnych jakie parametry i cechy są dla nich najważniejsze i jak odpowiada na nie rynek. Strefa wejścia Krótki przegląd najważniejszych elementów do drzwi wejściowych. Kotły na drewno Zamiast tradycyjnych kotłów komorowych o niskiej sprawności, bardziej efektywne są modele spalające pelety lub zgazowujące polana. Ciepła woda w domu energooszczędnym Dla wielu inwestorów optymalnym rozwiązaniem stosowanym do ogrzewania wody użytkowej jest gaz ziemny. Ale nie zawsze jest to możliwe. Jakie sposoby WOKÓŁ DOMU Jak mieć czystą wodę w domu? Co możemy zrobić sami, by była ona dobrej jakości? Wymiana instalacji elektrycznej Kiedy można ją pozostawić lub rozbudować, a kiedy jej wymiana jest bezwzględnie konieczna? Jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera? Czy rachunek powierniczy jako zabezpieczenie transakcji to forma ochrony dla kupującego czy jedynie chwyt reklamowy? Z czego zrobić podjazd i ścieżki Wybór nawierzchni ogrodowych wcale nie jest prosty. Ważny jest bowiem zarówno materiał, z którego są wykonane, jak i warunki ich użytkowania. Plac zabaw w ogrodzie Trampoliny, huśtawki, drewniane domki tego potrzebują możemy wtedy wykorzystać? dzieci, by dobrze bawić się w przydomowym ogrodzie. 112 Zakupy z ekspertem: ceramika sanitarna Eksperci radzą, jak rozpoznać dobrą ceramikę, czy warto 152 Zamiast jeziora Ogrodowe baseny i przydatne akcesoria, które pomogą kupować ceramikę online i czy urządzenia wiszące zadbać o jakość znajdującej się w nich wody na stelażach są bezpieczne dla użytkowników. Przegląd ceramiki sanitarnej Najciekawsze propozycje sprzętów łazienkowych i ich ceny. 3 sposoby na chłód Aby przetrwać w domu letnie upały wystarczy zamontować klimatyzator. Podpowiadamy, czym charakteryzują się poszczególne rodzaje urządzeń i przedstawiamy doświadczenia ich użytkowników. Wykańczamy dom - jak dobrze zaplanować prace Na etapie wykończenia i urządzania domu trzeba podjąć znacznie więcej decyzji niż podczas jego budowy. 30 podpowiedzi, które ułatwią dokonywanie wyborów i porządkują kolejność prac OD REDAKCJI Strefa wypoczynku Jak zaaranżować nastrojowe miejsce w ogrodzie, by pozbyć się codziennego stresu? Oczko wodne w ogrodzie Podpowiadamy, w jaki sposób zrealizować marzenie o pięknej sadzawce w ogrodzie. Kalendarz ogrodnika O jakich pracach ogrodowych należy pamiętać w sierpniu. Porady l Konsument to brzmi dumnie. l Stelaż wokół okna dachowego. l Ucieczka ciepła przez balkon. Fot.: KAMAL, SHUTTERSTOCK.COM/ANDREY_POPOV; WAVEBREAKMEDIA Ł A D N Y D O M I sierpień I

4 26 INSPIRACJE DOM KOMFORTOWY Domowa ekonomia na każdą kieszeń TEKST I OPRACOWANIE WOJ CIECH STA SIAK Fot.: SHUTTERSTOCK.COM/VISUAL3DFOCUS WSPÓŁCZESNY DOM JEST JAK MASZYNA, PEŁNA DOBRZE DOPASOWANYCH DO SIEBIE ELEMENTÓW, SŁUŻĄCYCH WYGODZIE MIESZKAŃCÓW. OBOWIĄZUJE W NIM TEŻ WIELE REGUŁ, KTÓRE NIE ZMIENIAJĄ SIĘ OD STULECI. W REDAKCYJNYM CYKLU, POŚWIĘCONYM PLANOWANIU BUDYNKU W 100% KOMFORTOWEGO, ŚLEDZIMY RÓŻNE ASPEKTY ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM DOMU I JEGO EKSPLOATACJĄ. TYM RAZEM ZAJMIEMY SIĘ EKONOMIĄ BUDOWY I FUNKCJONOWANIA DOMU. CZYM JEST? JAK JĄ OSIĄGNĄĆ? Eko no mia to trudne sło wo, któ re rzą dzi wie lo - ma dziedzinami na sze go ży cia. Niezależnie bowiem od tego, jak szla chet ne i pięk ne idee przyświecają nam w wędrówce przez świat, nie uda się uciec przed fi nan so wym wymiarem bi lansu wy - dat ków i zy sków, który na dłuższą metę mu si się przy naj mniej rów no wa żyć. Do ty czy to także de cy zji o za ku pie lub bu do wie miesz ka nia czy do mu i póź - niej szej je go eks plo a ta cji. Ry zy ka po no sze nia zbyt du żych kosz tów nie da się oczywiście wyeliminować, ale trzeba je próbować zmi ni ma li zo wać. Eko no micz ne bu do wa nie i po tem miesz ka nie to jed nak nie tyl ko skru pu lat ne pod li cza nie sta nu in we - sty cyj ne go oraz do mo we go kon ta. Przecież wy go da, kom fort, ła twość w eks plo a ta cji to rów nież eko no - mia. Bo cho dzi prze cież ogól nie zawsze o to sa mo by ży cie sta wa ło się jak naj prost sze.

5 32 INSPIRACJE PORADY ARCHITEKTÓW SALONOWE rozmowy TEKST JANUSZ KACZOREK ARCHITEKT Fot.: SHUTTERSTOCK.COM/PLUSONE POKÓJ DZIENNY, SALON, LIVING ROOM TO SŁOWA UŻYWANE ZAMIENNIE, A OZNACZAJĄCE TO SAMO, CZYLI PRZESTRZEŃ DZIENNĄ DOMU. KAŻDE Z NICH MA JEDNAK NIECO INNE ZABARWIENIE. SWOJSKO BRZMIĄCY POKÓJ DZIENNY ODNOSI SIĘ PO PROSTU DO WSPÓLNEJ PRZESTRZENI, W KTÓREJ NAJCZĘŚCIEJ PRZEBYWA I ODPOCZYWA RODZINA. SALON MA W SOBIE COŚ WYNIOSŁEGO I OPISUJE WYMUSKANĄ PRZESTRZEŃ GOTOWĄ NA PRZYJĘCIE WYMAGAJĄCYCH GOŚCI. LIVING ROOM Z KOLEI BRZMI OBCO I PRETENSJONALNIE, TAK JAK WIĘKSZOŚĆ NAZW NOWYCH APARTAMENTOWCÓW W WARSZAWIE...

6 62 DOM W PRAKTYCE BUDOWA Prawidłowe wykonanie systemu ETICS opiera się na prostych, ale niezwykle istotnych zasadach. Ich przestrzeganie wpływa na późniejsze użytkowanie oraz wygląd elewacji, a także pozwala zapobiegać pojawianiu się uszkodzeń. Ale co zrobić, jeśli jednak uszkodzenia się pojawią? OCIEPLANIE BEZ BŁĘDÓW WŁODZIMIERZ KRUPA ekspert w dziedzinie chemii budowlanej; autor wielu opracowań i instrukcji technicznych, poświęconych systemom ociepleń Ocieplona elewacja Fot.: ROCKWOOL Fot.: SHUTTERSTOCK.COM/CONCEPT PHOTO JAK NAPRAWIAĆ USZKODZENIA Tyn ki cien ko war stwo we, któ re sta no wią wy koń cze nie ele wa - cji ocie pla nych w sy ste mie ETICS, ma ją tyl ko kil ka mi li me trów gru bo ści. Ła two więc przy pad ko wo je uszko dzić. Są też bar dziej wraż li we na zmia ny tem pe ra tu ry niż gru be tyn ki tra dy cyj ne. W wy ni ku uszko dzeń lub nie sprzy ja ją cych wa run ków, a tak że ja - ko sku tek złe go wy ko naw stwa, mo gą po ja wiać się na nich ry sy i pęk nię cia, cza sem tak że głęb sze wgnie ce nia. Nie - kie dy tyn ki zo sta ją za a ta ko wa ne przez sku pi ska grzy bów al bo glo nów. Mo gą się też od spa jać i od pa dać od pod ło ża. Wszel kie uszko dze nia na le ży na bie żą - co usu wać; war to więc prze pro wa dzać sy ste ma tycz ne prze glą dy ele wa cji, by wy kryć uszko dze nia, pó ki jesz cze są nie wiel kie i ła twe do na pra wie nia. Okre so we kon tro le nie po win ny ogra - ni czać się tyl ko i wy łącz nie do oce ny sa - mej ele wa cji, lecz rów nież ele men tów bu dyn ku ma ją cych istot ny wpływ na współ pra cę z sy ste mem ocie pleń. Dla te - go spraw dza jąc ze wnętrz ne war stwy ele wa cji (czy li po wło kę ma lar ską, tynk oraz war stwę zbro jo ną), zwróć my też uwa gę na stan tech nicz ny ba lu strad, log gii i bal ko nów oraz urzą dzeń i ele men - tów za mo co wa nych do ścian i da chu bu - dyn ku (m.in. krat, ro let, in - sta la cji an te no wych, opraw oświet le nio - wych itp.). War to O PRZEGLĄDZIE ELEWACJI czytaj na str. 68 by ło by rów nież skon tro lo wać ele - men ty od wod nie nia oraz opa skę wo kół bu - dyn ku, ob rób ki bla char skie oraz przej ścia przy łą czy in sta la cyj nych przez sy stem ocie ple nio wy i ścia ny bu dyn ku.

7 70 DOM W PRAKTYCE BUDOWA Ile kosz tu ją ścia ny dzia ło we? TEKST EWA PIE TRUSZ CZAK Ścianki działowe są prostym sposobem na podzielenie wnętrza domu. To, ile za nie zapłacimy, zależy od rodzaju użytych materiałów i pracochłonności ich budowy. Mo gą być mu ro wa ne lub wy ko na - ne w lek kiej za bu do wie, ale naj - waż niej sze jest to, aby by ły so lid - ne i trwa łe. Dość waż ny jest rów nież cię żar ma te ria łu na ścia ny dzia ło we. Bo choć w prze ci wień stwie do ścian kon struk cyj nych (noś nych) ścia ny dzia ło we oprócz włas ne go cię ża ru nie prze no szą żad nych ob cią żeń na strop, to od ich ma sy za le ży moż li wość zmia - ny prze wi dzia ne go w pro jek cie miej sca ich usta wie nia. Je śli ktoś chce to zro bić, po wi nien więc roz wa żyć ich wy ko na nie w tech no lo gii lek kie go szkie le tu. Po za miesz ka niu istot ne sta ją się wzglę dy prak tycz ne. Dla te go wy bór ma te ria łu na ścia - ny po wi nien za le żeć nie tyl ko od miej sca ich usta wie nia i noś no ści stro pu, ale tak że od fun - kcji, ja kie ścia ny te ma ją do dat ko wo peł nić. Zwy kle jed nak o tym za po mi na my. Naj czę - ściej ocze ku je my tyl ko te go, że by ścia ny te dzie li ły wnę trze do mu na usta lo ne wcześ niej po miesz cze nia.tym cza sem od ma te ria łu, z ja - kie go bę dą wy ko na ne, za le ży na sze po czu cie kom for tu. Nie po win niś my bo wiem za po mi - nać, że dru gą z pod sta wo wych fun kcji ścian dzia ło wych jest izo la cja aku stycz na, czy li od - dzie le nie od dźwię ków po cho dzą cych z są - sied nich po miesz cze ń. Do bie ga ją ce zza ścia - ny dźwię ki mu zy ki, har ce dzie ci, a cza sem na wet szum wo dy nie raz mo gą prze szko dzić nam w wy po czyn ku i pra cy. Dla te go le piej wcześ niej za nim skon cen tru je my się na kosz tach za sta no wić się, w ja kim stop niu ścia ny dzia ło we po win ny tłu mić ha łas. War to tak że do wie dzieć się, czy w ścia nach ła two bę dzie wier cić otwo ry i czy bę dą mia ły wy - star cza ją cą noś ność, by utrzy mać cię żar po - wie szo nych na nich przed mio tów. Przed pod ję ciem osta tecznej de cy zji do ty - czą cej wy ko na nia ścian dzia ło wych do brze jest wziąć pod uwa gę rów nież koszt ma te ria łów wy koń cze nio wych i czas trwa nia prac. Fot.: SHUTTERSTOCK.COM/BIKERIDERLONDON

8 86 DOM W PRAKTYCE BUDOWA Ochrona Fot.: ALUPROF przed słońcem OPRACOWANIE IWONA SZCZEPANIAK Aby latem wnętrze nie nagrzewało się nadmiernie przez okna, w słoneczne dni powinniśmy je zasłaniać. Najskuteczniejsze pod tym względem są osłony zewnętrzne rolety, żaluzje, markizy, okiennice. Ich wybór zależy jedynie od zasobności naszego portfela. Co raz czę ściej de cy du je my się na du że prze szkle nia, za rów no w ścia nach do mu, jak i w po - ła ci da chu. Za zwy czaj za le ży nam rów - nież na tym, by mia ły one szy by o jak naj lep szych pa ra me trach ter mo i zo la - cyj nych. Ta kie ok na nie tyl ko do świet - la ją i op tycz nie po wię ksza ją wnę trza, ale tak że w chłod ne, sło necz ne dni po - ma ga ją je do grzać, dzię ki prze ni ka ją - cym przez nie pro mie niom sło necz nym. To, ile ener gii sło necz nej prze do sta je się do po miesz cze nia przez szy bę okien ną, za le ży od jej współ czyn ni ka prze pusz cza nia ener gii sło necz nej g. Je - go wy so ka war tość, tak po żą da na zi mą, la tem mo że być uciąż li wa dla miesz - kań ców. Ciep łe szkło po wo du je bo - wiem nad mier ne na grze wa nie się po - miesz czeń. W efek cie mu si my li czyć się ze zwię kszo ny mi wy dat ka mi na kli ma - ty za cję lub prze by wać w prze grza nych wnę trzach. Naj ła twiej kon tro lo wać słoń ce, uzbra ja jąc ok na w od po wied nie prze - sło ny. Od te go, ja kie ak ce so ria do te go wy ko rzy sta my, za le ży tem pe ra tu ra w po miesz cze niach. Naj sku tecz niej szą ochro nę przed słoń - cem za pew nia ją ak ce so ria mon to wa ne na ze wnątrz ok na (mar ki zy, ża lu zje, ro - le ty zwy kłe i scre e no we). Dzię ki nim wię kszość pro mie nio wa nia sło necz ne go na wet nie do cie ra do prze szkle nia. Jest ono ab sor bo wa ne przed szy bą, a ciep ło emi to wa ne jest na ze wnątrz, a nie do wnę trza. Dla te go szcze gól nie waż ne jest ich sto so wa nie w ok nach od stro ny po - łud nio wej i za chod niej.

9 108 DOM W PRAKTYCE INSTALACJE Ciepła woda Jak zbudować DOM ENERGOOSZCZĘDNY Fot.: BZM w do mu ener go osz częd nym OPRA CO WA NIE BE A TA ZIE LIŃ SKA Dla wielu inwestorów optymalnym rozwiązaniem wykorzystywanym do ogrzewania wody użytkowej jest gaz ziemny. Ale nie zawsze jest to możliwe. Jak zatem można sobie z tym poradzić? MA RZE NA I JA REK w grud niu 2013 r. wy gra li kon kurs Zbu duj z na mi swój komfortowy dom, zorganizowany przez Grupę Saint-Gobain i KAPE. Nad budową ich domu, która ruszyła wiosną 2014 r., od początku czuwają eksperci od budownictwa energooszczędnego. Dzięki temu prowadzona jest w modelowy sposób. Warto, by z doświadczeń Marzeny i Jarka korzystali inwestorzy, którzy również chcą budować energooszczędnie. mgr inż. DA RIUSZ KOC doradza Marzenie i Jarkowi od etapu projektu. Specjalista ds. budownictwa energooszczędnego, audytor energetyczny KAPE (Krajowej Agencji Poszanowania Energii) z uprawnieniami do wykonywania świadectw energetycznych budynków; ma też uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych. Prowadzi szkolenia z zakresu audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej. Jeśli ma my do stęp do ga zu z sie ci, wów czas mon tu je my ko cioł kon den - sa cyj ny, któ ry ogrze wa dom i wo dę do my cia. Gdy nie ma my ta kiej moż li wo - ści, war to zwró cić uwa gę na pom pę ciep - ła słu żą cą tyl ko do pod grze wa nia wo dy. Czer pie ona ciep ło z po wie trza i prze ka - zu je do wo dy w za sob ni ku. To roz wią za - nie sta je się co raz po pu lar niej sze, gdyż ce na ta kiej pom py nie jest już tak wy so - ka jak jesz cze kil ka lat te mu, a jej mon - taż jest dość pro sty. Pa mię taj my jed nak o tym, że zi mą mo że ona dzia łać naj czę - ściej do 10 o C. Gdy mróz bę dzie wię - kszy, na le ży włą czyć do dat ko we źró dło ciep ła, na przy kład grzał kę elek trycz ną.

10 124 DOM W PRAKTYCE WYKOŃCZENIE Od stanu określanego jako deweloperski do wykończenia, zwanego pod klucz, daleka droga. Na etapie wykończenia i urządzania domu trzeba bowiem podjąć znacznie więcej decyzji niż podczas jego budowy. WSPÓŁ PRA CA 1 ZPRO JEK TAN TEM WNĘTRZ Na początku trzeba zdecydować, czy sprostamy wyzwaniu i sami zajmiemy się całością, czy mo że jed nak w ja kimś stop niu sko rzy - stamy z pomocy fachowców. Na przykład, można zamówić projekt koncepcyjny dla całego do mu (zwy kle koszt jest usta la ny in dy wi - dualnie) lub jedynie dla poszczególnych pomieszczeń i to oczywiście kosztuje najmniej ok. 600 zł. Moż na też li czyć na szcze gó ło - wy i kompletny kosztorys, zawierający między innymi wyceny wszystkich prac budowlanych czy ma te ria łów. Ci, któ rzy nie czu ją się na siłach, mogą skorzystać dodatkowo z pomocy w wyborze i zakupie odpowiednich materiałów. Współpraca z pracownią bowiem owocuje nierzadko wymiernymi finansowymi korzyściami (np. oszczędnością 15% VAT na materiały). Majętny inwestor obowiązki związane z wykończeniem wnętrz może zrzucić w całości na barki projektantów. To jednak sporo kosztuje po nad 1500 zł/m 2. Wykańczamy dom JAK DOBRZE ZAPLANOWAĆ PRACE OPRACOWANIE MONIKA KARDA Fot.: SHUTTERSTOCK.COM/ANDREY POPOV 2 PLANOWANIE KO LEJ NOŚCI PRAC WY KOŃ CZE NIO WYCH Przemyślany harmonogram robót wykończeniowych pozwoli je przeprowadzić sprawnie i za rozsądną cenę. Zwykle zaczyna się od montażu sufitów podwieszanych, jeśli takie są zaplanowane. Płyty gipsowo-kartonowe można montować jednak dopiero po wyschnięciu wylewek i tynków. W przeciwnym razie płyty będą chłonąć wilgoć, pęcznieć, a następnie rozwarstwiać się przy wysychaniu. Płyty g-k montuje się na początku, bo wymagają szpachlowania na mokro i szlifowania. Powstaje przy tym dużo py łu, któ ry wszę dzie się wci ska. Równocześnie w łazienkach instaluje się brodzik, wannę i przymierza ceramikę sanitarną. Następnie układa się płytki na ścianach i podłogach. Po zaspoinowaniu płytek mocuje się miski sedesowe, bidety, umywalki i instaluje baterie. Z meb la mi le piej po cze kać na ko niec prac. To tak że czas na grun to wa nie i pierwsze malowanie ścian i sufitów (od tych ostatnich należy zacząć). Kolejny krok to układanie i cyklinowanie parkietu. Parkiet trzeba polakierować, zawoskować lub pokryć olejem. Jeśli deszczułki są z egzotycznych gatunków drewna, do jego wykończenia można przystąpić dopiero po dwóch- -trzech tygodniach od ułożenia. Posadzkę przed uszkodzeniem trzeba zabezpieczyć tekturą budowlaną. Następnie można zamontować drzwi i listwy przypodłogowe oraz wykonać drugie ostatnie i staranne malowanie lub tapetowanie. Po wykonaniu powyższych prac czas na zabudowę kuchni i montaż AGD, mebli do zabudowy, osprzętu elektrycznego, lamp i karniszy. Rys.: SHUTTERSTOCK.COM/FRANCK BOSTON

11 134 DOM W PRAKTYCE REMONT Wy mia na in sta la cji elek trycz nej ANDRZEJ KORONOWICZ inżynier, inspektor nadzoru inwestorskiego od 8 lat wykonuje ekspertyzy budowlane Fot.: LESZEK KOPACZ Sa me moc ne fun da men ty, ścia ny i dach nie wy star czą, aby miesz kać kom for to wo. Po trzeb ne są jesz cze spraw ne in sta la cje, w tym elek trycz na. Bez niej nie oświetlimy wnętrz i budynku, ani nie będą działały urządzenia domowe. Wsta rym do mu mo że my się spo dzie wać praw dzi wej plą ta ni ny kab li. In sta la cja elek trycz na czę sto jest już wie lo krot nie prze ro bio na i do sto so wa na do bie żą - cych po trzeb miesz kań ców. Dla te go by czuć się bez piecz nie, naj czę ściej trze ba wy mie nić ca łą in sta la cję. Naj ła twiej zro - bić to pod czas ka pi tal ne go re mon tu lub prze bu do wy. Moż na wte dy usu nąć wszyst kie sta re kab le i uło żyć je we dług no we go pro jek tu. Je że li nie de cy du je - my się na wię kszy re mont, to ko niecz - ne bę dzie do kład ne spraw dze nie in sta - la cji, a na stęp nie pod ję cie de cy zji, w ja - kiej czę ści wy ma ga ona wy mia ny bądź roz bu do wy. Drob ne prze rób ki in sta la cji elek trycz - nej moż na zle cić elek try ko wi z upraw - nie nia mi w za kre sie eks plo a ta cji urzą - dzeń elek trycz nych. Jed nak wy mia na lub roz bu do wa wy ma ga pro jek tu zgod - ne go z ak tu al nie obo wią zu ją cy mi nor - ma mi i wy ko na nia przez oso by, któ re oprócz upraw nień w za kre sie eks plo a - ta cji ma ją upraw nie nia do zo ro we, poz - wa la ją ce na prze pro wa dze nie koń co - wych po mia rów in sta la cji. In sta la cje elek trycz ną mo że my po zo - sta wić lub roz bu do wać je dy nie wte dy, gdy je steś my pew ni, że zo sta ła wy ko na na zgod nie z obo wią zu ją cy mi nor ma mi, ma my do kład ną do ku men ta cję po wy ko - naw czą wraz z po mia ra mi, a jej stan wi - zu al ny nie bu dzi za strze żeń. Je że li roz - dziel nia elek trycz na, kab le i osprzęt ma ją wi docz ne uszko dze nia, bra ku je do ku - men ta cji o spo so bie pod łą cze nia po szcze - gól nych ob wo dów oraz nie ma po mia - rów in sta la cji, to po win niś my pod jąć de cy zję o jej cał ko wi tej wy mia nie z uwa - gi na na sze bez pie czeń stwo. REKLAMA PARTNEREM TEMATU JEST FIRMA

12 142 WOKÓŁ DOMU OGRÓD Z czego zrobić podjazd i ścieżki TEKST MAŁ GO RZA TA KROŚ NIC KA Fot.: BRUK-BET Wybór nawierzchni ogrodowych wcale nie jest taki prosty. Trzeba bowiem połączyć walory estetyczne materiału z jego wytrzymałością i... naszymi możliwościami finansowymi. Na szczęście oferta jest urozmaicona, a ponadto jak pokazują doświadczenia Czytelników można skorzystać z rozwiązań niestandardowych. Moż li wo ści wy bo ru, za rów no ma te ria łu, jak i je go ko lo ry sty ki, kształ tu i ga ba ry tów, są bar dzo du że. A efekt koń co wy w du żej mie rze za le ży od gu stu (o któ rym dys ku to wać nie bę dzie my), ale też od sta ran ne go za pla - no wa nia na wierz chni. Trze ba ją bo wiem do pa so wać do sty lu ogro du, ko lo ry sty ki ele wa cji czy ele men tów ma łej ar chi tek tu ry. War to więc zro bić pro jekt. Zo sta nie w nim do kład nie wy ty czo ny prze bieg ście żek i pod ja zdu, co poz wo li ob li czyć ilość ma te ria łu. Wy li cze nia po win ny być do kład ne, bo je śli za brak nie nam kost ki, za kup nie wiel kiej ilo ści mo że być trud ny lo gi stycz nie.

13 154 WOKÓŁ DOMU OGRÓD O urządzaniu Strefa ogrodu wypoczynku MAŁGORZATA ŁĄCZYŃSKA ARCHITEKT KRAJOBRAZU Kontakt z roślinami to ratunek dla zmęczonych trudami współczesnego życia. Warto zaaranżować w ogrodzie nastrojowe miejsce na wypoczynek i dzielić się z innymi radością przebywania pośród zieleni.

14 158 WOKÓŁ DOMU OGRÓD Ładnie zaaranżowana sadzawka, otoczona roślinami, z liliami wodnymi na tafli wody to marzenie wielu właścicieli ogrodu. Tym, którzy chcą je zrealizować, podpowiadamy, jak się za to zabrać. Naj czę ściej ma rzy my o oczku wod - nym, któ re bę dzie na śla do wać na tu ral ny zbior nik wod ny, po - roś nię ty buj ną, wod ną i nad wod ną ro ślin - no ścią, z kum ka ją cy mi ża ba mi i uno szą cy - mi się nad taf lą wo dy ko lo ro wy mi waż ka mi. Jed nak moż na też roz wa żyć bar - dziej no wo czes ne roz wią za nie. Do współ - czes nej ar chi tek tu ry pa su ją pro ste, ge o me - trycz ne zbior ni ki wod ne. Cza sem słu żą one ja ko lu stro od bi ja ją ce ob raz nie ba al bo syl - wet kę ogro do wej rzeź by. In nym ra zem wy peł nio ne gę sto ro śli na mi wod ny mi są swo je go ro dza ju ra bat ka mi ozdob ny mi. Do - bry pro jekt ma tu klu czo we zna cze nie, po - nie waż nic tak nie pod kre śli kom po zy cji do - mu i ogro du jak po ły sku ją ca w słoń cu, efek tow na taf la wo dy. Fot.: MICHAŁ MUTOR OCZKO WODNE w ogrodzie 10 KROKÓW DO SUKCESU TEKST JO LAN TA ZDA NOW SKA KON SUL TA CJA ME RY TO RYCZ NA KA MI LA TO MA SIE WICZ, ARCHITEKT KRAJOBRAZU

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów 2010 1923 2010 Firma Marley wywodzi swoje korzenie z nglii, gdzie w latach dwudziestych ubiegłego wieku rozpoczęła działalność

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice ISSN 899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 9 (242) Poniedziałek 8 października 202 Warszawa i okolice 0225032 2 Rynek nieruchomości Warszawa 8 października 202 Wiel ka pły ta kon tra ka mie ni ca Dodaj ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek REKLAMA: tel. 12 62 95 295 faks 12 62 95 113 PONIEDZIAŁEK 6 GRUDNIA 2010 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 68 LIPIEC 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA rok 11 numer

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo