BUDOWA REMONT OGRÓD. temat numeru. Co oprócz popularnego tynku: jak dobrać materiał do konstrukcji ściany CZYSTA WODA. Urządzenia do uzdatniania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA REMONT OGRÓD. temat numeru. Co oprócz popularnego tynku: jak dobrać materiał do konstrukcji ściany CZYSTA WODA. Urządzenia do uzdatniania"

Transkrypt

1 NR 8 (201) SIERPIEŃ 2015 ŁADNY DOM l PRZESŁONY OKIENNE l ŚCIANY DZIAŁOWE l AKCESORIA DACHOWE l CERAMIKA ŁAZIENKOWA l DRZWI ZEWNĘTRZNE INDEX w w w. l a d n y d o m. p l ŁADNY DOM BUDOWA REMONT OGRÓD NR 8 (201) SIERPIEŃ 2015 Ogrodowe inspiracje Z CZEGO ZROBIĆ ŚCIEŻKI I PODJAZDY 3 porównujemy materiały i ceny 3 poznajemy opinie użytkowników JAK ZROBIĆ OCZKO WODNE 10 kroków do sukcesu CZYSTA WODA Urządzenia do uzdatniania 30PORAD Elewacje Co oprócz popularnego tynku: jak dobrać materiał do konstrukcji ściany temat numeru WYKOŃCZENIE DOMU LUB MIESZKANIA które pomogą sprawnie zaplanować prace KOCIOŁ NA DREWNO CZY PELETY który lepiej sprawdzi się w Twoim domu ROLETY, ŻALUZJE, SCREENY wyceniamy różne osłony okienne REMONT STAREGO DOMU wymieniamy instalację elektryczną CERAMIKA SANITARNA jak wybierać gdzie kupować ile kosztuje SPOSÓB NA CHŁÓD l ile kosztuje montaż klimatyzacji? l jakie urządzenie wybrać? PO CO RACHUNEK POWIERNICZY przy kupnie domu?

2 4 SPIS TREŚCI SIERPIEŃ temat numeru OD REDAKCJI INSPIRACJE Z rynku Aktualności oraz nowości budowlane (m.in. drzwi do budynków pasywnych, system płyt spadkowych, płyty wykonane w technologii wet-cast i dom modułowy). Wokół architektury Prezentujemy m.in. prawdopodobnie największe drzwi tarasowe na świecie oraz robota, który może odebrać pracę murarzom. Ogród z domem w tle W tym numerze opisujemy dom, którego projekt zakładał DOM W PRAKTYCE Czas na elewacje Od tego, w jaki sposób zostanie wykończona fasada, w dużej mierze zależy ogólny wygląd gotowego domu. Wybierając materiał elewacyjny, zwróćmy uwagę na jego trwałość i metody konserwacji. Ocieplona elewacja jak naprawiać uszkodzenia Prawidłowe wykonanie systemu ETICS opiera się na prostych, ale istotnych zasadach. Ich przestrzeganie pozwala zapobiegać uszkodzeniom. Ale co zrobić, jeśli się jednak pojawią? całkowite wkomponowanie w otaczającą go zieleń. Piękne tło dla starannie wypielęgnowanych roślin stworzyła między innymi ciemna elewacja. 68 Przegląd elewacji co trzeba skontrolować Stan elewacji można ocenić a następnie ewentualnie podjąć 26 Domowa ekonomia na każdą kieszeń Ekonomiczne budowanie i mieszkanie to nie tylko skrupulatne podliczanie stanu inwestycyjnego oraz domowego konta. Przecież komfort i rozwiązania ułatwiające życie to również 70 decyzję o przeprowadzeniu prac naprawczych na podstawie wyników okresowej kontroli budynku. Ile kosztują ściany działowe? To, ile zapłacimy za ścianki działowe, zależy od rodzaju ekonomia. użytych materiałów i pracochłonności ich budowy. 32 Salonowe rozmowy Aranżacja wspólnej przestrzeni, w której najczęściej 74 Akcesoria dachowe w wersji standard i ekstra Jakie akcesoria dachowe pozwolą estetycznie wykończyć przebywa i odpoczywa rodzina, nie jest łatwym zadaniem. Ważny jest dobry pomysł, motyw przewodni i odpowiednie wyposażenie. Projekt na wąską działkę Zaprojektowanie domu na wąską parcelę, w dodatku sprawiającego wrażenie przestronnego, to nie lada wyzwanie. Nasi eksperci szukają budynku, który będzie spełniał te wymagania. Dom dla Ciebie Sześć projektów domów gotowych oraz ich ceny połać? Które z nich musimy zainstalować koniecznie, a z których można zrezygnować? Różne rodzaje płyt do różnych zastosowań Krótki przewodnik, dzięki któremu poznamy rodzaje, właściwości i zastosowanie płyt, zarówno tych powszechnie używanych, jak i tych do zadań specjalnych. Ochrona przed słońcem Najskuteczniejszą ochronę przed słońcem zapewnią osłony zewnętrzne rolety, żaluzje, markizy, okiennice. Prezentujemy różne rozwiązania i ich przykładowe wyceny. Fot.: RÖBEN, SHUTTERSTOCK.COM/BERNA NAMOGLU, SINIAT Ł A D N Y D O M I sierpień I

3 6 SPIS TREŚCI SIERPIEŃ DOM W PRAKTYCE Drzwi wejściowe jakie kupujemy Sprawdziliśmy preferencje Polaków, którzy kupowali drzwi do domów jednorodzinnych jakie parametry i cechy są dla nich najważniejsze i jak odpowiada na nie rynek. Strefa wejścia Krótki przegląd najważniejszych elementów do drzwi wejściowych. Kotły na drewno Zamiast tradycyjnych kotłów komorowych o niskiej sprawności, bardziej efektywne są modele spalające pelety lub zgazowujące polana. Ciepła woda w domu energooszczędnym Dla wielu inwestorów optymalnym rozwiązaniem stosowanym do ogrzewania wody użytkowej jest gaz ziemny. Ale nie zawsze jest to możliwe. Jakie sposoby WOKÓŁ DOMU Jak mieć czystą wodę w domu? Co możemy zrobić sami, by była ona dobrej jakości? Wymiana instalacji elektrycznej Kiedy można ją pozostawić lub rozbudować, a kiedy jej wymiana jest bezwzględnie konieczna? Jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera? Czy rachunek powierniczy jako zabezpieczenie transakcji to forma ochrony dla kupującego czy jedynie chwyt reklamowy? Z czego zrobić podjazd i ścieżki Wybór nawierzchni ogrodowych wcale nie jest prosty. Ważny jest bowiem zarówno materiał, z którego są wykonane, jak i warunki ich użytkowania. Plac zabaw w ogrodzie Trampoliny, huśtawki, drewniane domki tego potrzebują możemy wtedy wykorzystać? dzieci, by dobrze bawić się w przydomowym ogrodzie. 112 Zakupy z ekspertem: ceramika sanitarna Eksperci radzą, jak rozpoznać dobrą ceramikę, czy warto 152 Zamiast jeziora Ogrodowe baseny i przydatne akcesoria, które pomogą kupować ceramikę online i czy urządzenia wiszące zadbać o jakość znajdującej się w nich wody na stelażach są bezpieczne dla użytkowników. Przegląd ceramiki sanitarnej Najciekawsze propozycje sprzętów łazienkowych i ich ceny. 3 sposoby na chłód Aby przetrwać w domu letnie upały wystarczy zamontować klimatyzator. Podpowiadamy, czym charakteryzują się poszczególne rodzaje urządzeń i przedstawiamy doświadczenia ich użytkowników. Wykańczamy dom - jak dobrze zaplanować prace Na etapie wykończenia i urządzania domu trzeba podjąć znacznie więcej decyzji niż podczas jego budowy. 30 podpowiedzi, które ułatwią dokonywanie wyborów i porządkują kolejność prac OD REDAKCJI Strefa wypoczynku Jak zaaranżować nastrojowe miejsce w ogrodzie, by pozbyć się codziennego stresu? Oczko wodne w ogrodzie Podpowiadamy, w jaki sposób zrealizować marzenie o pięknej sadzawce w ogrodzie. Kalendarz ogrodnika O jakich pracach ogrodowych należy pamiętać w sierpniu. Porady l Konsument to brzmi dumnie. l Stelaż wokół okna dachowego. l Ucieczka ciepła przez balkon. Fot.: KAMAL, SHUTTERSTOCK.COM/ANDREY_POPOV; WAVEBREAKMEDIA Ł A D N Y D O M I sierpień I

4 26 INSPIRACJE DOM KOMFORTOWY Domowa ekonomia na każdą kieszeń TEKST I OPRACOWANIE WOJ CIECH STA SIAK Fot.: SHUTTERSTOCK.COM/VISUAL3DFOCUS WSPÓŁCZESNY DOM JEST JAK MASZYNA, PEŁNA DOBRZE DOPASOWANYCH DO SIEBIE ELEMENTÓW, SŁUŻĄCYCH WYGODZIE MIESZKAŃCÓW. OBOWIĄZUJE W NIM TEŻ WIELE REGUŁ, KTÓRE NIE ZMIENIAJĄ SIĘ OD STULECI. W REDAKCYJNYM CYKLU, POŚWIĘCONYM PLANOWANIU BUDYNKU W 100% KOMFORTOWEGO, ŚLEDZIMY RÓŻNE ASPEKTY ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM DOMU I JEGO EKSPLOATACJĄ. TYM RAZEM ZAJMIEMY SIĘ EKONOMIĄ BUDOWY I FUNKCJONOWANIA DOMU. CZYM JEST? JAK JĄ OSIĄGNĄĆ? Eko no mia to trudne sło wo, któ re rzą dzi wie lo - ma dziedzinami na sze go ży cia. Niezależnie bowiem od tego, jak szla chet ne i pięk ne idee przyświecają nam w wędrówce przez świat, nie uda się uciec przed fi nan so wym wymiarem bi lansu wy - dat ków i zy sków, który na dłuższą metę mu si się przy naj mniej rów no wa żyć. Do ty czy to także de cy zji o za ku pie lub bu do wie miesz ka nia czy do mu i póź - niej szej je go eks plo a ta cji. Ry zy ka po no sze nia zbyt du żych kosz tów nie da się oczywiście wyeliminować, ale trzeba je próbować zmi ni ma li zo wać. Eko no micz ne bu do wa nie i po tem miesz ka nie to jed nak nie tyl ko skru pu lat ne pod li cza nie sta nu in we - sty cyj ne go oraz do mo we go kon ta. Przecież wy go da, kom fort, ła twość w eks plo a ta cji to rów nież eko no - mia. Bo cho dzi prze cież ogól nie zawsze o to sa mo by ży cie sta wa ło się jak naj prost sze.

5 32 INSPIRACJE PORADY ARCHITEKTÓW SALONOWE rozmowy TEKST JANUSZ KACZOREK ARCHITEKT Fot.: SHUTTERSTOCK.COM/PLUSONE POKÓJ DZIENNY, SALON, LIVING ROOM TO SŁOWA UŻYWANE ZAMIENNIE, A OZNACZAJĄCE TO SAMO, CZYLI PRZESTRZEŃ DZIENNĄ DOMU. KAŻDE Z NICH MA JEDNAK NIECO INNE ZABARWIENIE. SWOJSKO BRZMIĄCY POKÓJ DZIENNY ODNOSI SIĘ PO PROSTU DO WSPÓLNEJ PRZESTRZENI, W KTÓREJ NAJCZĘŚCIEJ PRZEBYWA I ODPOCZYWA RODZINA. SALON MA W SOBIE COŚ WYNIOSŁEGO I OPISUJE WYMUSKANĄ PRZESTRZEŃ GOTOWĄ NA PRZYJĘCIE WYMAGAJĄCYCH GOŚCI. LIVING ROOM Z KOLEI BRZMI OBCO I PRETENSJONALNIE, TAK JAK WIĘKSZOŚĆ NAZW NOWYCH APARTAMENTOWCÓW W WARSZAWIE...

6 62 DOM W PRAKTYCE BUDOWA Prawidłowe wykonanie systemu ETICS opiera się na prostych, ale niezwykle istotnych zasadach. Ich przestrzeganie wpływa na późniejsze użytkowanie oraz wygląd elewacji, a także pozwala zapobiegać pojawianiu się uszkodzeń. Ale co zrobić, jeśli jednak uszkodzenia się pojawią? OCIEPLANIE BEZ BŁĘDÓW WŁODZIMIERZ KRUPA ekspert w dziedzinie chemii budowlanej; autor wielu opracowań i instrukcji technicznych, poświęconych systemom ociepleń Ocieplona elewacja Fot.: ROCKWOOL Fot.: SHUTTERSTOCK.COM/CONCEPT PHOTO JAK NAPRAWIAĆ USZKODZENIA Tyn ki cien ko war stwo we, któ re sta no wią wy koń cze nie ele wa - cji ocie pla nych w sy ste mie ETICS, ma ją tyl ko kil ka mi li me trów gru bo ści. Ła two więc przy pad ko wo je uszko dzić. Są też bar dziej wraż li we na zmia ny tem pe ra tu ry niż gru be tyn ki tra dy cyj ne. W wy ni ku uszko dzeń lub nie sprzy ja ją cych wa run ków, a tak że ja - ko sku tek złe go wy ko naw stwa, mo gą po ja wiać się na nich ry sy i pęk nię cia, cza sem tak że głęb sze wgnie ce nia. Nie - kie dy tyn ki zo sta ją za a ta ko wa ne przez sku pi ska grzy bów al bo glo nów. Mo gą się też od spa jać i od pa dać od pod ło ża. Wszel kie uszko dze nia na le ży na bie żą - co usu wać; war to więc prze pro wa dzać sy ste ma tycz ne prze glą dy ele wa cji, by wy kryć uszko dze nia, pó ki jesz cze są nie wiel kie i ła twe do na pra wie nia. Okre so we kon tro le nie po win ny ogra - ni czać się tyl ko i wy łącz nie do oce ny sa - mej ele wa cji, lecz rów nież ele men tów bu dyn ku ma ją cych istot ny wpływ na współ pra cę z sy ste mem ocie pleń. Dla te - go spraw dza jąc ze wnętrz ne war stwy ele wa cji (czy li po wło kę ma lar ską, tynk oraz war stwę zbro jo ną), zwróć my też uwa gę na stan tech nicz ny ba lu strad, log gii i bal ko nów oraz urzą dzeń i ele men - tów za mo co wa nych do ścian i da chu bu - dyn ku (m.in. krat, ro let, in - sta la cji an te no wych, opraw oświet le nio - wych itp.). War to O PRZEGLĄDZIE ELEWACJI czytaj na str. 68 by ło by rów nież skon tro lo wać ele - men ty od wod nie nia oraz opa skę wo kół bu - dyn ku, ob rób ki bla char skie oraz przej ścia przy łą czy in sta la cyj nych przez sy stem ocie ple nio wy i ścia ny bu dyn ku.

7 70 DOM W PRAKTYCE BUDOWA Ile kosz tu ją ścia ny dzia ło we? TEKST EWA PIE TRUSZ CZAK Ścianki działowe są prostym sposobem na podzielenie wnętrza domu. To, ile za nie zapłacimy, zależy od rodzaju użytych materiałów i pracochłonności ich budowy. Mo gą być mu ro wa ne lub wy ko na - ne w lek kiej za bu do wie, ale naj - waż niej sze jest to, aby by ły so lid - ne i trwa łe. Dość waż ny jest rów nież cię żar ma te ria łu na ścia ny dzia ło we. Bo choć w prze ci wień stwie do ścian kon struk cyj nych (noś nych) ścia ny dzia ło we oprócz włas ne go cię ża ru nie prze no szą żad nych ob cią żeń na strop, to od ich ma sy za le ży moż li wość zmia - ny prze wi dzia ne go w pro jek cie miej sca ich usta wie nia. Je śli ktoś chce to zro bić, po wi nien więc roz wa żyć ich wy ko na nie w tech no lo gii lek kie go szkie le tu. Po za miesz ka niu istot ne sta ją się wzglę dy prak tycz ne. Dla te go wy bór ma te ria łu na ścia - ny po wi nien za le żeć nie tyl ko od miej sca ich usta wie nia i noś no ści stro pu, ale tak że od fun - kcji, ja kie ścia ny te ma ją do dat ko wo peł nić. Zwy kle jed nak o tym za po mi na my. Naj czę - ściej ocze ku je my tyl ko te go, że by ścia ny te dzie li ły wnę trze do mu na usta lo ne wcześ niej po miesz cze nia.tym cza sem od ma te ria łu, z ja - kie go bę dą wy ko na ne, za le ży na sze po czu cie kom for tu. Nie po win niś my bo wiem za po mi - nać, że dru gą z pod sta wo wych fun kcji ścian dzia ło wych jest izo la cja aku stycz na, czy li od - dzie le nie od dźwię ków po cho dzą cych z są - sied nich po miesz cze ń. Do bie ga ją ce zza ścia - ny dźwię ki mu zy ki, har ce dzie ci, a cza sem na wet szum wo dy nie raz mo gą prze szko dzić nam w wy po czyn ku i pra cy. Dla te go le piej wcześ niej za nim skon cen tru je my się na kosz tach za sta no wić się, w ja kim stop niu ścia ny dzia ło we po win ny tłu mić ha łas. War to tak że do wie dzieć się, czy w ścia nach ła two bę dzie wier cić otwo ry i czy bę dą mia ły wy - star cza ją cą noś ność, by utrzy mać cię żar po - wie szo nych na nich przed mio tów. Przed pod ję ciem osta tecznej de cy zji do ty - czą cej wy ko na nia ścian dzia ło wych do brze jest wziąć pod uwa gę rów nież koszt ma te ria łów wy koń cze nio wych i czas trwa nia prac. Fot.: SHUTTERSTOCK.COM/BIKERIDERLONDON

8 86 DOM W PRAKTYCE BUDOWA Ochrona Fot.: ALUPROF przed słońcem OPRACOWANIE IWONA SZCZEPANIAK Aby latem wnętrze nie nagrzewało się nadmiernie przez okna, w słoneczne dni powinniśmy je zasłaniać. Najskuteczniejsze pod tym względem są osłony zewnętrzne rolety, żaluzje, markizy, okiennice. Ich wybór zależy jedynie od zasobności naszego portfela. Co raz czę ściej de cy du je my się na du że prze szkle nia, za rów no w ścia nach do mu, jak i w po - ła ci da chu. Za zwy czaj za le ży nam rów - nież na tym, by mia ły one szy by o jak naj lep szych pa ra me trach ter mo i zo la - cyj nych. Ta kie ok na nie tyl ko do świet - la ją i op tycz nie po wię ksza ją wnę trza, ale tak że w chłod ne, sło necz ne dni po - ma ga ją je do grzać, dzię ki prze ni ka ją - cym przez nie pro mie niom sło necz nym. To, ile ener gii sło necz nej prze do sta je się do po miesz cze nia przez szy bę okien ną, za le ży od jej współ czyn ni ka prze pusz cza nia ener gii sło necz nej g. Je - go wy so ka war tość, tak po żą da na zi mą, la tem mo że być uciąż li wa dla miesz - kań ców. Ciep łe szkło po wo du je bo - wiem nad mier ne na grze wa nie się po - miesz czeń. W efek cie mu si my li czyć się ze zwię kszo ny mi wy dat ka mi na kli ma - ty za cję lub prze by wać w prze grza nych wnę trzach. Naj ła twiej kon tro lo wać słoń ce, uzbra ja jąc ok na w od po wied nie prze - sło ny. Od te go, ja kie ak ce so ria do te go wy ko rzy sta my, za le ży tem pe ra tu ra w po miesz cze niach. Naj sku tecz niej szą ochro nę przed słoń - cem za pew nia ją ak ce so ria mon to wa ne na ze wnątrz ok na (mar ki zy, ża lu zje, ro - le ty zwy kłe i scre e no we). Dzię ki nim wię kszość pro mie nio wa nia sło necz ne go na wet nie do cie ra do prze szkle nia. Jest ono ab sor bo wa ne przed szy bą, a ciep ło emi to wa ne jest na ze wnątrz, a nie do wnę trza. Dla te go szcze gól nie waż ne jest ich sto so wa nie w ok nach od stro ny po - łud nio wej i za chod niej.

9 108 DOM W PRAKTYCE INSTALACJE Ciepła woda Jak zbudować DOM ENERGOOSZCZĘDNY Fot.: BZM w do mu ener go osz częd nym OPRA CO WA NIE BE A TA ZIE LIŃ SKA Dla wielu inwestorów optymalnym rozwiązaniem wykorzystywanym do ogrzewania wody użytkowej jest gaz ziemny. Ale nie zawsze jest to możliwe. Jak zatem można sobie z tym poradzić? MA RZE NA I JA REK w grud niu 2013 r. wy gra li kon kurs Zbu duj z na mi swój komfortowy dom, zorganizowany przez Grupę Saint-Gobain i KAPE. Nad budową ich domu, która ruszyła wiosną 2014 r., od początku czuwają eksperci od budownictwa energooszczędnego. Dzięki temu prowadzona jest w modelowy sposób. Warto, by z doświadczeń Marzeny i Jarka korzystali inwestorzy, którzy również chcą budować energooszczędnie. mgr inż. DA RIUSZ KOC doradza Marzenie i Jarkowi od etapu projektu. Specjalista ds. budownictwa energooszczędnego, audytor energetyczny KAPE (Krajowej Agencji Poszanowania Energii) z uprawnieniami do wykonywania świadectw energetycznych budynków; ma też uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych. Prowadzi szkolenia z zakresu audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej. Jeśli ma my do stęp do ga zu z sie ci, wów czas mon tu je my ko cioł kon den - sa cyj ny, któ ry ogrze wa dom i wo dę do my cia. Gdy nie ma my ta kiej moż li wo - ści, war to zwró cić uwa gę na pom pę ciep - ła słu żą cą tyl ko do pod grze wa nia wo dy. Czer pie ona ciep ło z po wie trza i prze ka - zu je do wo dy w za sob ni ku. To roz wią za - nie sta je się co raz po pu lar niej sze, gdyż ce na ta kiej pom py nie jest już tak wy so - ka jak jesz cze kil ka lat te mu, a jej mon - taż jest dość pro sty. Pa mię taj my jed nak o tym, że zi mą mo że ona dzia łać naj czę - ściej do 10 o C. Gdy mróz bę dzie wię - kszy, na le ży włą czyć do dat ko we źró dło ciep ła, na przy kład grzał kę elek trycz ną.

10 124 DOM W PRAKTYCE WYKOŃCZENIE Od stanu określanego jako deweloperski do wykończenia, zwanego pod klucz, daleka droga. Na etapie wykończenia i urządzania domu trzeba bowiem podjąć znacznie więcej decyzji niż podczas jego budowy. WSPÓŁ PRA CA 1 ZPRO JEK TAN TEM WNĘTRZ Na początku trzeba zdecydować, czy sprostamy wyzwaniu i sami zajmiemy się całością, czy mo że jed nak w ja kimś stop niu sko rzy - stamy z pomocy fachowców. Na przykład, można zamówić projekt koncepcyjny dla całego do mu (zwy kle koszt jest usta la ny in dy wi - dualnie) lub jedynie dla poszczególnych pomieszczeń i to oczywiście kosztuje najmniej ok. 600 zł. Moż na też li czyć na szcze gó ło - wy i kompletny kosztorys, zawierający między innymi wyceny wszystkich prac budowlanych czy ma te ria łów. Ci, któ rzy nie czu ją się na siłach, mogą skorzystać dodatkowo z pomocy w wyborze i zakupie odpowiednich materiałów. Współpraca z pracownią bowiem owocuje nierzadko wymiernymi finansowymi korzyściami (np. oszczędnością 15% VAT na materiały). Majętny inwestor obowiązki związane z wykończeniem wnętrz może zrzucić w całości na barki projektantów. To jednak sporo kosztuje po nad 1500 zł/m 2. Wykańczamy dom JAK DOBRZE ZAPLANOWAĆ PRACE OPRACOWANIE MONIKA KARDA Fot.: SHUTTERSTOCK.COM/ANDREY POPOV 2 PLANOWANIE KO LEJ NOŚCI PRAC WY KOŃ CZE NIO WYCH Przemyślany harmonogram robót wykończeniowych pozwoli je przeprowadzić sprawnie i za rozsądną cenę. Zwykle zaczyna się od montażu sufitów podwieszanych, jeśli takie są zaplanowane. Płyty gipsowo-kartonowe można montować jednak dopiero po wyschnięciu wylewek i tynków. W przeciwnym razie płyty będą chłonąć wilgoć, pęcznieć, a następnie rozwarstwiać się przy wysychaniu. Płyty g-k montuje się na początku, bo wymagają szpachlowania na mokro i szlifowania. Powstaje przy tym dużo py łu, któ ry wszę dzie się wci ska. Równocześnie w łazienkach instaluje się brodzik, wannę i przymierza ceramikę sanitarną. Następnie układa się płytki na ścianach i podłogach. Po zaspoinowaniu płytek mocuje się miski sedesowe, bidety, umywalki i instaluje baterie. Z meb la mi le piej po cze kać na ko niec prac. To tak że czas na grun to wa nie i pierwsze malowanie ścian i sufitów (od tych ostatnich należy zacząć). Kolejny krok to układanie i cyklinowanie parkietu. Parkiet trzeba polakierować, zawoskować lub pokryć olejem. Jeśli deszczułki są z egzotycznych gatunków drewna, do jego wykończenia można przystąpić dopiero po dwóch- -trzech tygodniach od ułożenia. Posadzkę przed uszkodzeniem trzeba zabezpieczyć tekturą budowlaną. Następnie można zamontować drzwi i listwy przypodłogowe oraz wykonać drugie ostatnie i staranne malowanie lub tapetowanie. Po wykonaniu powyższych prac czas na zabudowę kuchni i montaż AGD, mebli do zabudowy, osprzętu elektrycznego, lamp i karniszy. Rys.: SHUTTERSTOCK.COM/FRANCK BOSTON

11 134 DOM W PRAKTYCE REMONT Wy mia na in sta la cji elek trycz nej ANDRZEJ KORONOWICZ inżynier, inspektor nadzoru inwestorskiego od 8 lat wykonuje ekspertyzy budowlane Fot.: LESZEK KOPACZ Sa me moc ne fun da men ty, ścia ny i dach nie wy star czą, aby miesz kać kom for to wo. Po trzeb ne są jesz cze spraw ne in sta la cje, w tym elek trycz na. Bez niej nie oświetlimy wnętrz i budynku, ani nie będą działały urządzenia domowe. Wsta rym do mu mo że my się spo dzie wać praw dzi wej plą ta ni ny kab li. In sta la cja elek trycz na czę sto jest już wie lo krot nie prze ro bio na i do sto so wa na do bie żą - cych po trzeb miesz kań ców. Dla te go by czuć się bez piecz nie, naj czę ściej trze ba wy mie nić ca łą in sta la cję. Naj ła twiej zro - bić to pod czas ka pi tal ne go re mon tu lub prze bu do wy. Moż na wte dy usu nąć wszyst kie sta re kab le i uło żyć je we dług no we go pro jek tu. Je że li nie de cy du je - my się na wię kszy re mont, to ko niecz - ne bę dzie do kład ne spraw dze nie in sta - la cji, a na stęp nie pod ję cie de cy zji, w ja - kiej czę ści wy ma ga ona wy mia ny bądź roz bu do wy. Drob ne prze rób ki in sta la cji elek trycz - nej moż na zle cić elek try ko wi z upraw - nie nia mi w za kre sie eks plo a ta cji urzą - dzeń elek trycz nych. Jed nak wy mia na lub roz bu do wa wy ma ga pro jek tu zgod - ne go z ak tu al nie obo wią zu ją cy mi nor - ma mi i wy ko na nia przez oso by, któ re oprócz upraw nień w za kre sie eks plo a - ta cji ma ją upraw nie nia do zo ro we, poz - wa la ją ce na prze pro wa dze nie koń co - wych po mia rów in sta la cji. In sta la cje elek trycz ną mo że my po zo - sta wić lub roz bu do wać je dy nie wte dy, gdy je steś my pew ni, że zo sta ła wy ko na na zgod nie z obo wią zu ją cy mi nor ma mi, ma my do kład ną do ku men ta cję po wy ko - naw czą wraz z po mia ra mi, a jej stan wi - zu al ny nie bu dzi za strze żeń. Je że li roz - dziel nia elek trycz na, kab le i osprzęt ma ją wi docz ne uszko dze nia, bra ku je do ku - men ta cji o spo so bie pod łą cze nia po szcze - gól nych ob wo dów oraz nie ma po mia - rów in sta la cji, to po win niś my pod jąć de cy zję o jej cał ko wi tej wy mia nie z uwa - gi na na sze bez pie czeń stwo. REKLAMA PARTNEREM TEMATU JEST FIRMA

12 142 WOKÓŁ DOMU OGRÓD Z czego zrobić podjazd i ścieżki TEKST MAŁ GO RZA TA KROŚ NIC KA Fot.: BRUK-BET Wybór nawierzchni ogrodowych wcale nie jest taki prosty. Trzeba bowiem połączyć walory estetyczne materiału z jego wytrzymałością i... naszymi możliwościami finansowymi. Na szczęście oferta jest urozmaicona, a ponadto jak pokazują doświadczenia Czytelników można skorzystać z rozwiązań niestandardowych. Moż li wo ści wy bo ru, za rów no ma te ria łu, jak i je go ko lo ry sty ki, kształ tu i ga ba ry tów, są bar dzo du że. A efekt koń co wy w du żej mie rze za le ży od gu stu (o któ rym dys ku to wać nie bę dzie my), ale też od sta ran ne go za pla - no wa nia na wierz chni. Trze ba ją bo wiem do pa so wać do sty lu ogro du, ko lo ry sty ki ele wa cji czy ele men tów ma łej ar chi tek tu ry. War to więc zro bić pro jekt. Zo sta nie w nim do kład nie wy ty czo ny prze bieg ście żek i pod ja zdu, co poz wo li ob li czyć ilość ma te ria łu. Wy li cze nia po win ny być do kład ne, bo je śli za brak nie nam kost ki, za kup nie wiel kiej ilo ści mo że być trud ny lo gi stycz nie.

13 154 WOKÓŁ DOMU OGRÓD O urządzaniu Strefa ogrodu wypoczynku MAŁGORZATA ŁĄCZYŃSKA ARCHITEKT KRAJOBRAZU Kontakt z roślinami to ratunek dla zmęczonych trudami współczesnego życia. Warto zaaranżować w ogrodzie nastrojowe miejsce na wypoczynek i dzielić się z innymi radością przebywania pośród zieleni.

14 158 WOKÓŁ DOMU OGRÓD Ładnie zaaranżowana sadzawka, otoczona roślinami, z liliami wodnymi na tafli wody to marzenie wielu właścicieli ogrodu. Tym, którzy chcą je zrealizować, podpowiadamy, jak się za to zabrać. Naj czę ściej ma rzy my o oczku wod - nym, któ re bę dzie na śla do wać na tu ral ny zbior nik wod ny, po - roś nię ty buj ną, wod ną i nad wod ną ro ślin - no ścią, z kum ka ją cy mi ża ba mi i uno szą cy - mi się nad taf lą wo dy ko lo ro wy mi waż ka mi. Jed nak moż na też roz wa żyć bar - dziej no wo czes ne roz wią za nie. Do współ - czes nej ar chi tek tu ry pa su ją pro ste, ge o me - trycz ne zbior ni ki wod ne. Cza sem słu żą one ja ko lu stro od bi ja ją ce ob raz nie ba al bo syl - wet kę ogro do wej rzeź by. In nym ra zem wy peł nio ne gę sto ro śli na mi wod ny mi są swo je go ro dza ju ra bat ka mi ozdob ny mi. Do - bry pro jekt ma tu klu czo we zna cze nie, po - nie waż nic tak nie pod kre śli kom po zy cji do - mu i ogro du jak po ły sku ją ca w słoń cu, efek tow na taf la wo dy. Fot.: MICHAŁ MUTOR OCZKO WODNE w ogrodzie 10 KROKÓW DO SUKCESU TEKST JO LAN TA ZDA NOW SKA KON SUL TA CJA ME RY TO RYCZ NA KA MI LA TO MA SIE WICZ, ARCHITEKT KRAJOBRAZU

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

ŁADNY WYGODNY BUDOWA REMONT OGRÓD. Jaka ma być GRUBOŚĆ OCIEPLENIA? NIE TYLKO DLA MŁODYCH, ZDROWYCH I BOGATYCH DOM CIEPŁE CICHE BEZPIECZNE

ŁADNY WYGODNY BUDOWA REMONT OGRÓD. Jaka ma być GRUBOŚĆ OCIEPLENIA? NIE TYLKO DLA MŁODYCH, ZDROWYCH I BOGATYCH DOM CIEPŁE CICHE BEZPIECZNE NR 9 (191) WRZESIEŃ 2014 l OKNA l DRZWI l ŚCIANY l FARBY ELEWACYJNE l BLACHA PŁASKA l POMPA CIEPŁA l PODŁOGI l OGRODZENIA ŁADNY DOM w w w. l a d n y d o m. p l ŁADNY DOM BUDOWA REMONT OGRÓD NR 9 (191)

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

Montaż okna lub drzwi balkonowych

Montaż okna lub drzwi balkonowych Montaż okna lub drzwi balkonowych Zdejmowanie miary Najpierw trzeba zmierzyć wy miary (czyli otworu w ścianie) i dostosować do nich wymiary okna. Okno powinno być 2-3 cm węższe i 4,5-5,5 cm niższe od.

Bardziej szczegółowo

UDANA PRZEBUDOWA 80-LETNIEJ WILLI BUDOWA REMONT PRZEWODNIK PO DOTACJACH ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE REMONT? DOM MIESIĄCA OKIENNE DYLEMATY

UDANA PRZEBUDOWA 80-LETNIEJ WILLI BUDOWA REMONT PRZEWODNIK PO DOTACJACH ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE REMONT? DOM MIESIĄCA OKIENNE DYLEMATY w w w. l a d n y d o m. p l OKIENNE DYLEMATY LEPIEJ WYBRAĆ OKNA TYPOWE, CZY ZROBIONE NA ZAMÓWIENIE? Różnice w cenach Na co zwrócić uwagę Jak zamawiać BUDOWA REMONT NR 2 (184) LUTY 2014 CENA: 5,90 ZŁ (W

Bardziej szczegółowo

FASCYNACJE. Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich WnętRzach zakochali się, gdy MiEszKali W londynie. W swoim

FASCYNACJE. Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich WnętRzach zakochali się, gdy MiEszKali W londynie. W swoim Salon to kwintesencja angielskiego smaku. Stylowe kanapy, jasna tapeta w charakterystyczne pasy, ozdobny żyrandol i kinkiety oraz kominek tworzą wyspiarski klimat Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich

Bardziej szczegółowo

ŁADNY KOLEKTORY SŁONECZNE NA BUDOWIE BUDOWA REMONT OGRÓD. Bezpieczny dom STROPY I DACH. ZAKUPY Z EKSPERTEM: jak wybrać najlepsze okna

ŁADNY KOLEKTORY SŁONECZNE NA BUDOWIE BUDOWA REMONT OGRÓD. Bezpieczny dom STROPY I DACH. ZAKUPY Z EKSPERTEM: jak wybrać najlepsze okna NR 6 (199) CZERWIEC 2015 ŁADNY DOM l OKNA l WSTĘPNE KRYCIE l DACHY l POMPY CIEPŁA l KOLEKTORY l ODKURZACZ CENTRALNY l OCZYSZCZALNIE w w w. l a d n y d o m. p l ŁADNY NAJTRUDNIEJSZE MOMENTY NA BUDOWIE 35fachowych

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Ochrona i dekoracja drewna na zewnątrz

Ochrona i dekoracja drewna na zewnątrz Ochrona i dekoracja drewna na zewnątrz Wszyst kie ele men ty ar chi tek tu ry lub przed mio ty wy ko nan e z drew na znaj du ją ce się na ze wnątrz pod le ga ją na tu ral ne mu proce so wi sta rze nia

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

GARAŻ, WIATA, PODJAZD. 28modeli ŁADNY BUDOWA REMONT OGRÓD. WYMIANA KOTŁA NA POMPĘ CIEPŁA Jak zmieniły się rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę

GARAŻ, WIATA, PODJAZD. 28modeli ŁADNY BUDOWA REMONT OGRÓD. WYMIANA KOTŁA NA POMPĘ CIEPŁA Jak zmieniły się rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę l OKNA l ŚCIANY l DACHÓWKI l KOTŁY GAZOWE l KOMINY l POMPY CIEPŁA l DREWNO NA PODŁOGI l TARASY NR 5 (198) MAJ 2015 w w w. l a d n y d o m. p l ŁADNY DOM BUDOWA REMONT OGRÓD NR 5 (198) MAJ 2015 STARY DOM

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie

Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie WOJCIECH JERZY STĘPNIOWSKI Jak wia do mo, mi kro świat rzą dzi się pra - wa mi me cha ni ki kwan to wej, a ma kro świat re gu ła mi me cha ni ki

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

POD ZNAKIEM WYGODY I ELE GAN CJI

POD ZNAKIEM WYGODY I ELE GAN CJI - DOM MIESIĄCA POD ZNAKIEM WYGODY I ELE GAN CJI WŁAŚCICIELKA DOMU ZNANA PROJEKTANTKA MODY LUBI PROSTOTĘ, FUNKCJONALNOŚĆ I ELEGANCJĘ. ARCHITEKCI DOŁOŻYLI STARAŃ, BY DAŁO SIĘ TYMI SŁOWAMI OKREŚLIĆ RÓWNIEŻ

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

ŁADNY BUDOWA REMONT OGRÓD. Dobrze odpocząć we własnym domu KTÓRĘDY UCIEKA CIEPŁO? OGRÓD NA ŚWIĘTA I NIE TYLK0. x10 x25

ŁADNY BUDOWA REMONT OGRÓD. Dobrze odpocząć we własnym domu KTÓRĘDY UCIEKA CIEPŁO? OGRÓD NA ŚWIĘTA I NIE TYLK0. x10 x25 w w w. l a d n y d o m. p l ŁADNY DOM BUDOWA REMONT OGRÓD NR 12 (194) GRUDZIEŃ 2014 JAK DOGRZAĆ DOM KOZĄ Przegląd 36 pieców od 900 do 22 400 zł KTÓRĘDY UCIEKA CIEPŁO? Na badanie termowizyjne wydasz od

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2008 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo