PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS"

Transkrypt

1 PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice PI02.00

2 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I KS-PPS Instalacja programu 1. Wymagania Instalacja PPS na serwerze baz danych Firebird Serwer (wersja jednostanowiskowa) Klient Przejście z serwera Firebird 1.5 na PPS na serwerze baz danych Oracle Serwer (wersja jednostanowiskowa) Klient Instalacja wielu instancji na jednym komputerze Instalacja na Windows Vista Aktualizacja Inauguracja Aktualizacja automatyczna z programu Aktualizacja z FTP-a Zdalna aktualizacja bazy danych Licencje Aktualizacja licencji Zamówienie licencji / zmiana licencji Import danych Import z KS-SWD Import z Pakietu Świadczeniodawcy Migracja Import z Pakietu Świadczeniodawcy Pliki XSP Uwagi

4 N O T A T K I 4

5 KS-PPS Instalacja programu KS-PPS Instalacja programu Instalacja programu KS-PPS w wersji jednostanowiskowej jest taka sama jak instalacja wersji serwerowej współpracującej z bazą danych Firebird. 1. Wymagania Program do instalacji serwera w wersji Firebird wymaga 96MB pamięci RAM. Wersja kliencka będzie działać już na komputerze z 32MB pamięci RAM. Komfort pracy zależy od ilości pamięci oraz szybkości procesora im więcej, tym lepiej. Wymagania dla serwera Firebird pokrywają się z wymaganiami systemu operacyjnego: 256MB RAM procesor 500MHz Wymagania dla serwera Oracle: min. 1GB RAM, procesor 2 GHz Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, 2000, Vista, 98SE. Prosimy nie instalować innych wersji serwera Firebird. Prawidłowa praca programu jest gwarantowana na wersji instalowanej wraz z KS-PPS. 2. Instalacja Podstawowy Program Świadczeniodawcy dostarczany jest z darmową bazą danych Firebird. Posiada ona jednak ograniczenia. Przy dużej ilości wprowadzanych danych (np. Rehabilitacja, przychodnie) polecamy instalację bazy Oracle. Program domyślnie instaluje się w katalogu C:\ KS\ KS-PPS\ Poniżej opisane są poszczególne kroki instalacji w przypadku obu baz danych. Rys. 2. Wybór rodzaju instalacji Instalatora uruchamiamy plikiem ksinstall.exe z katalogu instalacyjnego KS-PPS. Po uruchomieniu instalatora wybieramy typ instalacji (w naszym przypadku: Serwer, Firebird). Przy pierwszej instalacji dodatkowo musimy upewnić się, że zaznaczone jest pole Instalacja serwera baz danych, gdyż jest on niezbędny do pracy programu. Rys. 3. Opcja instalacji serwera Firebird Powyższa opcja sprawi, że zainstalowany zostanie serwer Firebird w wersji 2.0, który będzie obecny w systemie. Rys. 1. Instalacja produktu Domyślnym użytkownikiem programu jest KSADM. Użytkownik ten nie jest zabezpieczony hasłem (można je później ustalić w module administracyjnym) PPS na serwerze baz danych Firebird Serwer (wersja jednostanowiskowa) Rys. 4. Wybór licencji Następny krok instalacji to wybranie pliku licencji (w naszym przypadku będzie to plik Firebird Demo.ktl w katalogu instalacyjnym KS-PPS). Krok ten jest pomijany w przypadku, gdy w katalogu instalacyjnym odnaleziony został jeden plik licencji zostanie on wybrany automatycznie. 5

6 Opcja Użytkownik BD zawiera nazwę użytkownika bazy danych, który jest przypisany do połączenia. Będzie on zapisany w pliku konfiguracyjnym i używany podczas łączenia się programu z bazą danych. Rys. 5. Wybór pliku licencji Kolejnym krokiem jest wybór i zatwierdzenie parametrów instalacji w oknie wyboru produktów. Rys. 9. Zestawienie wybranych opcji instalacji W kolejnym kroku zostanie wyświetlone okno podsumowujące wszystkie wybrane przez użytkownika opcje. Naciśnięcie Instaluj rozpocznie proces instalacji. Jeżeli podczas instalacji zostanie wyświetlona informacja, o aktualnie pracującym serwerze firebird należy go zamknąć (błąd może pojawić się na systemie Windows 98). Można tego dokonać poprzez panel sterowania, bądź ikonę znajdującą się w tray u. Po instalacji zostanie wyświetlone okno z plikiem logu wykonanym podczas instalacji. Rys. 6. Okno wybór produktów W oknie tym można zmienić ścieżkę instalacji produktu... Rys. 7. Lokalna ścieżka produktu oraz ścieżkę do bazy danych Klient Instalacja wersji klienckiej programu KS-PPS wymaga wersji serwerowej PPS Firebird, który jest już zainstalowany na innym komputerze. Przed instalacją należy udostępnić katalog KS-PPS na serwerze ścieżka sieciowa do tego katalogu jest wskazywana podczas instalacji klienta. Rys. 8. Ścieżka bazy danych W praktyce powinny one zawierać ten sam katalog. Kiedy instalujemy jeden program w katalogu innym niż domyślny należy: 1. W pierwszym kroku wybrać Kopiuj pliki na dysk sieciowy (domyślnie wybrana). 2. Zmienić ścieżkę lokalną produktu na odpowiednią (np. D:\ KS\ KS-PPS\ ). 3. Zmienić ścieżkę sieciową produktu na odpowiednią (np. D:\ KS\ KS-PPS\ ). 4. Zmienić odpowiednio ścieżkę do bazy danych, (np. LOCALHOST:D:\ KS-PPS\ BAZA\ KSPPS.FDB) Rys. 10. Wybór rodzaju instalacji 6

7 KS-PPS Instalacja programu Instalatora uruchamiamy plikiem ksinstall.exe z katalogu instalacyjnego KS-PPS. Po uruchomieniu wybieramy rodzaj instalacji - klient, a bazę danych Firebird. Klient bazy danych zostanie zainstalowany automatycznie. Rys. 13. Zestawienie opcji instalacji Rys. 11. Wybór licencji Po przejściu do następnego kroku wybieramy plik licencji (Firebird Demo.ktl) i zatwierdzamy go. W oknie wyboru produktów możliwa jest zmiana domyślnych katalogów instalacji. Po instalacji zostanie wyświetlone okno z logiem wykonanym podczas instalacji. Po uruchomieniu system automatycznie połączy się z bazą danych serwera, dokona aktualizacji, oraz skonfiguruje klienta Przejście z serwera Firebird 1.5 na 2.0 W celu zmiany serwera bazy danych Firebird na nowszą wersję należy wykonać następujące kroki: Pobrać pełną wersję instalacyjną PPS-a, znajdującą się na serwerze FTP Kamsoft u pod adresem: ftp.kamsoft.pl/pub/ks-pps/archiwumzip/ks-pps.zip Odinstalować serwer Firebird 1.5 poprzez odszukanie w menu start wpisu Firebird 1 5 i uruchomienie "Uninstal Firebird", bądź poprzez Dodaj Usuń programy, Uruchomić ponownie komputer, Uruchomić instalator KS-PPS na serwerze (wcześniej pobrane archiwum), który zainstaluje serwer bazy danych Firebird 2.0 i zaktualizuje program do wersji PPS na serwerze baz danych Oracle Rys. 12. Zmiana ścieżek instalacji Ścieżka lokalna wskazuje ścieżkę instalacji programu, a sieciowa ścieżka produktu wskazuje na miejsce instalacji serwera. Należy podać ścieżkę sieciową komputera z zainstalowaną wersją serwerową, np. \ \ serwerpps\ KS-PPS. Ścieżka sieciowa jest również wyświetlana w pasku adresu po przejściu na stanowisku klienckim do udostępnionego katalogu na serwerze Serwer (wersja jednostanowiskowa) Instalacja programu KS-PPS w wersji jednostanowiskowej jest taka sama jak instalacja wersji serwerowej współpracującej z bazą danych OracleXE. Instalatora uruchamiamy plikiem ksinstall.exe z katalogu instalacyjnyjnego KS-PPS. Serwer OracleXE zostanie zainstalowany automatycznie. 7

8 2. Instalacja Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie parametrów instalacji w oknie wybór produktów, w którym możemy zmienić ścieżkę instalacji programu czy hasło użytkownika bazy danych. Rys. 14. Wybór rodzaju instalacji Po uruchomieniu wybieramy typ instalacji (w naszym przypadku: Serwer, Oracle). Rys. 17. Ustawienie parametrów instalacji W kolejnym kroku zostanie wyświetlone okno podsumowujące wszystkie wybrane przez użytkownika opcje. Naciśnięcie Instaluj rozpocznie proces instalacji. Rys. 15. Konfiguracja połączenia z bazą danych Po naciśnięciu przycisku Dalej należy wybrać serwer bazy danych oraz hasła: dla schematów SYS, SYSTEM podawanych przy instalacji serwera i hasło do schematu KS hasło do bazy danych PPSa (najlepiej ustawić domyślne kspps. Następny krok instalacji to podanie ścieżki do pliku licencji (w naszym przypadku będzie to plik Oracle Demo.ktl w katalogu instalacyjnym KS-PPS). Rys. 18. Podsumowanie ustawień instalacyjnych Po instalacji zostanie wyświetlone okno z plikiem logu wykonanym podczas instalacji. Program domyślnie zainstaluje się w katalogu C:\ KS\ KS-PPS\ Klient Przed instalacją systemu KS-PPS Oralce w wersji klienckiej, należy zainstalować klienta bazy danych OracleXE. Rys. 16. Wybór licencji 8

9 KS-PPS Instalacja programu Rys. 21. Pobranie licencji z pliku Rys. 19. Katalog klienta OracleXE Następnie z serwera do katalogu klienta kopiujemy cały katalog NETWORK (znajdujący się domyślnie w katalogu C:\ oraclexe\ app\ oracle\ product\ \ server\ NE- TWORK. Po tej operacji możemy już instalować program. Instalacja wersji klienckej programu KS-PPS wymaga serwera PPS, który jest już zainstalowany na innym komputerze. Instalatora uruchamiamy plikiem ksinstall.exe z katalogu instalacyjnyjnego KS-PPS. Po przejściu do następnego kroku wybieramy plik licencji (Oracle Demo.ktl) i zatwierdzamy go. Istnieje także możliwość pobrania pliku licencji przechowywanego w bazie danych. W tym celu należy wybrać właściwą bazę danych, jako schemat wpisać KS oraz podać hasło wprowadzone przy instalacji serwera. Rys. 22. Pobrane licencji z bazy danych W oknie wyboru produktów możliwa jest zmiana domyślnej ścieżki katalogu instalacji oraz ścieżka sieciowa produktu. Rys. 20. Wybór rodzaju instalacji Po uruchomieniu wybieramy rodzaj instalacji klient, a bazę danych Oracle. Rys. 23. Zmiana parametrów instalacji 9

10 3. Aktualizacja Ścieżka lokalna wskazuje ścieżkę instalacji programu Rys. 24. Zmiana ścieżki instalacji a sieciowa ścieżka produktu wskazuje ścieżkę sieciową do komputera z zainstalowaną wersją serwerową, np. \ \ serwerpps\ KS-PPS. Rys. 25. Ścieżka sieciowa produktu W kolejnym kroku zostanie wyświetlone okno podsumowujące wszystkie wybrane przez użytkownika opcje. Naciśnięcie Instaluj rozpocznie proces instalacji. Po zaktualizowaniu głównego programu aktualizacje plików programu będą pobierane z dysku lokalnego (nie z serwera KAMSOFTu). Należy jednak pamiętać o wykonaniu aktualizacji bazy danych (o ile taka zostanie wypuszczona) na każdej instalacji serwera. W tym celu należy zaktualizować pliki programu (uruchomić każdą instancję serwera), zamknąć go i uruchomić plik ksinstal.exe w podkatalogu \ SERW. Po wykonaniu aktualizacji bazy można dalej pracować z programem. Aby dodać kolejną instalację programu wystarczy skopiować katalog KS-PPS pod inną nazwą, wyedytować plik kspps.ini tam podać poprawną ścieżkę BAZA DBSTRING, a następnie w opcjach programu zmienić id inst (numery instalacji nie mogą się powtarzać!) Instalacja na Windows Vista Problem nie dotyczy instalacji PPS-a w wersji instalowanego wraz z wersją 2.0 serwera Firebird. Rys. 26. Podsumowanie ustawień instalacyjnych Po instalacji zostanie wyświetlone okno z logiem wykonanym podczas instalacji. Program domyślnie zainstaluje się w katalogu C:\ KS\ KS-PPS\ 2.3. Instalacja wielu instancji na jednym komputerze W razie potrzeby możliwa jest instalacja wielu PPS-ów w wersji serwerowej na jednym komputerze. Dzieje się tak w przypadku np. chęci prowadzenia osobnych ewidencji dla różnych umów. W takim przypadku każdy program pracuje na osobnej bazie danych, dzięki czemu danych w programie jest znacznie mniej. Aby zainstalować wiele programów należy postępować wg następujących kroków: 1. Przeprowadzenie instalacji pierwszego programu PPS. 2. Instalacja drugiego programu w innym katalogu należy zmienić dane w polach Lokalna ścieżka produktu oraz Baza danych. W przypadku instalacji programu na wersji 1.5 FireBirda (wersja 2007.xx.x.x) instalacja wymaga dodatkowych kroków. Powodem jest niepełna zgodność serwera Firebird z Windowsem Vista. Po instalacji programu należy odnaleźć i usunąć plik Firebird2Control.cpl, znajdujący się w katalogu C:\ Windows\ System32. Jest to kontrolka znajdująca się w Panelu Sterowania. Plik ten nie jest zgodny z MSVista i blokuje Panel Sterowania. Kontrolka umożliwiała restart firebirda w systemie Vista jest on możliwy z poziomu Menedżera urządzeń, bądź usług. 3. Aktualizacja Aktualizację programu można przeprowadzić na 2 sposoby za pomocą aktualizacji wykonywanej z poziomu programu, bądź też (w przypadku braku połączenia z internetem) za pomocą pełnej wersji instalacyjnej, pobranej z serwera FTP KAMSOFTU ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-pps. Wprowadzane uaktualnienia programu można podzielić na 2 typy: wymagające aktualizacji bazy danych te wymuszają na użytkowniku uaktualnienie bazy aktualizujące wyłącznie biblioteki obsługujące poszczególne moduły programu Aktualizacje plików programu pobierane są z domyślnej ścieżki produktu, tj. C:\ KS\ KS-PPS\. Jeśli aktualizacje mają być pobierane z innego miejsca należy zaznaczyć opcję Kopiuj pliki na dysk sieciowy i ustalić ścieżkę sieciową produktu (ścieżkę aktualizacji). 10

11 KS-PPS Instalacja programu 3.1. Inauguracja Przed pierwszym połączeniem do serwera Kamsoft w celu pobrania aktualizacji należy wykonać Inaugurację. Odbywa się to poprzez użycie przycisku o tej nazwie w głównym oknie programu. Rys. 29. Inauguracja programu Jeżeli Inauguracja zapyta o hasło do połączenia należy skopiować oba pliki licencyjne (kspps.ktl i kspps.cfg) do katalogu głównego KS-PPS zastępując obecne. Błąd ten objawia się w sposób przedstawiony poniżej Rys. 27. Inauguracja programu Po wybraniu z listy Inauguracji otwarte zostanie okno służące do jej przeprowadzenia. Rys. 30. Problem inauguracji 3.2. Aktualizacja automatyczna z programu Najszybszą i zarazem najmniej skomplikowaną metodą aktualizacji programu jest uruchomienie funkcji znajdującej się w głównym oknie PPS-a. Rys. 28. Inauguracja programu Po kliknięciu dalej następuje potwierdzenie wykonania inauguracji systemu KS-EWD. 11

12 3. Aktualizacja Po udzieleniu twierdzącej odpowiedzi na w/w pytanie program pobierze pliki do aktualizacji, oraz przygotuje je do zaktualizowania. Rys. 34. Pobieranie plików Po wytkonaniu tej akcji program zapyta o tworzenie kopii zapasowej plików programu. Wykonana w tym momencie kopia bezpieczeństwa jest jedynie kopią plików programu! Nie jest ona konieczna do wykonania. Właściwa kopia bezpieczeństwa bazy danych dostępna jest z poziomu modułu Serwis okresowe wykonywanie kopii bazy jest bardzo wskazane. Rys. 31. Aktualizacja programu Podczas ponownego uruchomienia programu zostanie wyświetlone okno z postępem aktualizacji plików. Jeżeli wersja KS-PPS jest wersją demonstracyjną program nie może być aktualizowany. Jeżeli użytkownik posiada już własną licencję należy ją wprowadzić do programu sposób postępowania jest opisany w kolejnym rozdziale. Naciśnięcie przycisku Aktualizacja i wybranie z podręczengo menu odpowiedniej opcji uruchomi okno aktualizatora PPS. Aktualizator sam odnajdzie najnowszą wersję dostępną dla świadczeniodawcy, pobierze potrzebne pliki oraz przeprowadzi proces uaktualniania aplikacji. Rys. 35. Ponowne uruchomienie programu Rys. 32. Aktualizator oprogramowania KS-PPS Program łączy się z serwerem KS-EWD, przeszukuje jego zasoby i w przypadku odnalezienia nowej wersji wyświetli stosowny komunikat. Rys. 33. Komunikat o odnalezieniu nowej wersji oprogramowania Program przeszukuje również lokalne zasoby na dysku (jeśli została wcześniej pobrana i niezainstalowana aktualizacja - użytkownik zostanie o tym poinformowany). Jeżeli uaktualnienie poniosło ze sobą zmiany, które należy dokonać w bazie danych programu zostanie wywołany program ksinstal, który przeprowadzi użytkownika poprzez aktualizację bazy. Sama ingerencja użytkownika ogranicza się w tym momencie do kliknięcia przycisku Dalej oraz Instaluj. W trakcie trwania aktualizacji proszę nie uruchamiać dodatkowego okna programu może to uniemożliwić pracę instalatora, bądź spowodować błędy aktualizacji. Po dokonaniu aktualizacji zostanie uruchomione okno programu - onacza to, iż można już wrócić do normalnej pracy z programem. Jeżeli program jest w wersji demo aktualizacja jest niedostępna. 12

13 KS-PPS Instalacja programu 3.3. Aktualizacja z FTP-a Aktualizacja ta polega na pobraniu nowej wersji instalacyjnej i przeprowadzenie instalacji programu do już zainstalowanego katalogu z programem KS-PPS. Z serwera FTP (ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-pps) należy pobrać wszystkie pliki oraz katalogi Firebird, BDE (wraz z plikami wewnątrz). Przy Instalacji (aktualizacji), jeśli użytkownik zostanie poproszony o licencję, należy wskazać tę używaną dotychczas (znajduje się w katalogu bieżącym PPS-a). Dla użytkowników został także przygotowany skompresowany plik ks-pps.zip znajdujący się w podkatalogu \ ArchiwumZIP. Po uruchomieniu modułu należy wybrać menu Admin > Licencje. Zostanie uruchomione okno widoczne poniżej. Zalecamy utworzenie kopii bezpieczeństwa przed aktualizowaniem programu w ten sposób Zdalna aktualizacja bazy danych Można tego dokonać za pomocą instalacji pobranej z FTP w pierwszym oknie instalatora należy wybrać opcję Aktualizacja zdalnej bazy danych. Kolejne kroki instalacji są standardowe. Rys. 38. Okno zarządzania licencjami Aktualizację licencji można wykonać w łatwy sposób. Wbudowana w ten moduł funkcja (F9) Pobierz pozwala na pobranie aktualnej licencji na oprogramowanie KS-PPS z serwera KAMSOFT (opcja ta jest również dostępna z głównego okna programu). Rys. 36. Zdalna aktualizacja bazy danych 4. Licencje 4.1. Aktualizacja licencji Jeżeli system był zainstalowany na licencji demonstracyjnej, to po otrzymaniu licencji klienckiej należy ją zaktualizować w programie. Należy to uczynić po uruchomieniu programu w module Admin. Rys. 39. Kreator aktualizacji licencji W przypadku aktualizacji licencji nalezy wybrać druga opcję (domyślną) Chcę się połączyć w celu pobrania licencji z serwera KAMSOFT. W kilku krokach zaktualizowana licencja zostanie pobrana i zainstalowana. Rys. 37. Menu licencje 13

14 5. Import danych Rys. 40. Logowanie Licencja na oprogramowanie zostanie pobrana z serwera KAMSOFT po poprawnym zalogowaniu się do systemu, używając otrzymanego od firmy KAMSOFT własnego Identyfikatora oraz Hasła dostępu. W razie braku hasła można przesłać maila w tej sprawie na adres Jeżeli użycie funkcji nie powiedzie się, bądź jeśli użytkownik nie posiada aktualnie połączenia z internetem można skorzystać z plików licencyjnych przesłanych mailem. Po uruchomieniu modułu należy skopiować oba pliki z archiwum z załącznika do katalogu głównego ks-pps, zamienić nazwę pliku.ktl na kspps.ktl,.cfg na kspps.cfg, a następnie użyć w tym oknie funkcji F10 Importuj. Rys. 42. Zdalna aktualizacja bazy danych Po wybraniu w/w opcji w przeglądarce internetowej zostanie otwarte okno KS-Partnera, w którym użytkownik może zamówić licencję / aktualizację licencji. 5. Import danych W sekcji tej są opisane importy danych, jakie są obsługiwane przez program KS-PPS 5.1. Import z KS-SWD Funkcja służy do wykonania importu danych z programu SWD do PPS-a. Dostępna jest w module Serwis z górnego menu Import SWD > Importuj SWD, bądź z lewego menu C1 Importuj SWD oraz za pomocą kombinacji przycisków Ctrl+1. Rys. 41. Import licencji do bazy danych 4.2. Zamówienie licencji / zmiana licencji Zamówienie aktualizacji licencji najlepiej jest dokonać za pomocą programu. W głównym oknie programu należy wybrać Aktualizacja -> Zamów aktualizację licencji. Import powinien być wykonywany zawsze po aktualizacji PPS-a do najnowszej wersji. Jeżeli występuje problem z wywołaniem funkcji importującej dane z KS-SWD należy wykonać następujące kroki: 1. zainstalować program SWD razem z BDE (opcja podczas instalacji), 2. zaimportować bazę ksswd, 3. zainstalować program KS-PPS, 4. dokonać aktualizacji do najnowszej wersji, 5. przenieść dane z SWD. Import powinien być wykonywany na czystej bazie danych tuż po instalacji systemu wtedy mamy pewność że nic ponad dane z SWD nie znajdzie się w systemie. Powinniśmy także upewnić się, że program KS-SWD nie jest uruchomimy, gdyż import nie jest wtedy możliwy. 14

15 KS-PPS Instalacja programu Po uruchomieniu akcji otwiera się okno z możliwością wyboru instalacji systemu z którego pochodzą dane, bądź w przypadku pierwszego importu bezpośrednio okno z wyborem miejsca (ścieżki) instalacji systemu KS-SWD. Tutaj należy wskazać katalog ksswd (nie np. katalog Bazy, czy też katalog, w którym jest kopia bezpieczeństwa). Rys. 45. Przebieg importu danych Przez cały import wyświetlany jest pasek postępu a zakończenie potwierdzone zostaje stosownym komunikatem. Rys. 46. Zakończenie importu danych Jeśli podczas importu pojawi się jakikolwiek błąd, czy też którykolwiek rekord zostanie pominięty zostanie wyświetlony komunikat: Rys. 43. Wskazanie ścieżki instalacji programu KS-SWD Podczas, gdy chcemy zaimportować dane np. z kilku programów SWD należy za każdym razem dodawać nowy import (F2 Dodaj instalację systemu). Jeżeli uaktualniamy dane w oknie tym należy wybrać odpowiednią instalację systemu. Rys. 47. Błędy podczas importu Jednocześnie zostanie utworzony log z importu. Zostanie on zapisany w folderze LOGI w głównym katalogu programu jego lokalizacja jest wyświetlona w informacji. Po dokonaniu importu należy sprawdzić wykonania, które w obu programach powinny byc takie same w razie stwierdzenia rozbieżności - należy wykonać czynności wg informacji podanej w mailu Import z Pakietu Świadczeniodawcy Migracja Importu do PPS dokonuje się za pomocą Migracji oraz plików.xsp wyeksportowanych z Pakietu. Prosimy używać tego 1-go sposobu. Rys. 44. Okno wyboru instalacji Dane z kolejnych instalacji zostają dodane. Nigdy nie zostaną nadpisane. Jeśli w obu importach wystąpią np. tacy sami pacjenci, zostaną oni dopisani do listy i będą w niej figurować dwukrotnie. Sytuację taką rozwiązuje konsolidacja danych dostępna również w moduule Serwis. Po dokonaniu wyboru nastąpi import danych. Jest to proces czasochłonny, uzależniony od ilości importowanych danych. Importu danych z Pakietu można dokonać w module Serwis. Odbywa się to poprzez funkcję wybieraną z górnego menu - Import PŚ > Migracja. Import powinien być wykonywany na czystej bazie danych tuż po instalacji systemu wtedy mamy pewność że nic ponad dane z Pakietu nie znajdzie się w systemie. Przed wykonaniem importu, po zainstalowaniu programu (przed dodawaniem czegokolwiek) należy poczynić następujące kroki: 1. Uzyskanie z Funduszu identyfikatorów umożliwiających rozliczanie z programu zewnętrznego. 2. Uzupełnienie w PPS opcji ID INSTALACJI (krótszy identyfikator), ID INST LONG (dłuższy identyfikator). Moduł Admin > Opcje > Parametry globalne. 3. Import umów z NFZ do programu. 15

16 5. Import danych Do przeprowadzenia importu użytkownik musi posiadać pliki migracyjne numerowane od 001do 057. Koniecznie pliki tekstowe - niezaszyfrowane. Z poziomu programu KS-PPS import wykonuje się w module Serwis, następnie należy wybrać z menu Import PŚ i wskazać na liście: Migracja. tak, aby był on również zaimportowany. Zaznaczenie opcji importuj wszystkie pliki importuje wszystkie pliki ze wskazanego katalogu. Rys. 48. Wybór importu danych Po tej czynności pojawi się okienko z listą zaimportowanych pakietów (możliwe jest przeprowadzenie kilku importów na tym samym ID update). W okienku tym należy kliknąć przycisk DODAJ. Kolejno pojawi się okno, w którym należy wpisać ID instalacji importowanego Pakietu Świadczeniodawcy. Numer tego ID można odnaleźć w pliku konfig.exe należącym do Pakietu Świadczeniodawcy, na pierwszej zakładce. Wpisanie numeru należy potwierdzić przyciskiem OK. Rys. 51. Konfiguracja importu Po zatwierdzeniu listy do importu pojawi się następne okno, w którym należy wskazać katalog z plikami migracji. Rys. 49. Wybór instalacji systemu W kolejnym etapie pojawi się okno, w którym podać należy kod świadczeniodawcy. Kod ten odnaleźć można w nagłówku umowy jaką otrzymał świadczeniodawca od NFZ, oraz prawdopodobnie znajduje się on również w pierwszej kolumnie na n-tej pozycji w pliku 012 Słownik świadczeniodawców dane.txt, zależnie od tego jaki jest to świadczeniodawca. Wprowadzenie kodu świadczeniodawcy należy potwierdzić przyciskiem OK. Rys. 52. Wskazanie katalogu do importu Po wybraniu katalogu nastąpi import danych z plików migracyjnych. Po jego zakończeniu zostanie wyświetlona stosowna informacja wraz z logiem z przeniesienia danych Import z Pakietu Świadczeniodawcy Pliki XSP Importu do PPS dokonuje się za pomocą plików.xsp wyeksportowanych z Pakietu. Nie należy używać klucza migracyjnego i korzystać z funkcji migracji danych. Rys. 50. ID świadczeniodawcy Po wpisaniu kodu świadczeniodawcy pojawi się okno umożliwiające wybór danych, któe mają być importowane. Pliki, które będą zaznaczone zostaną zaimportowane. Jeśli plik jest w ramach grupy należy wybrać plik nadrzędny 16

17 KS-PPS Instalacja programu Importu danych z Pakietu można dokonać w module Serwis. Odbywa się to poprzez funkcję wybieraną z górnego menu - Import PŚ > Pliki XSP. Import powinien być wykonywany na czystej bazie danych tuż po instalacji systemu wtedy mamy pewność że nic ponad dane z Pakietu nie znajdzie się w systemie. Przed wykonaniem importu, po zainstalowaniu programu (przed dodawaniem czegokolwiek) należy poczynić następujące kroki: 1. Uzyskanie z Funduszu identyfikatorów umożliwiających rozliczanie z programu zewnętrznego. 2. Uzupełnienie w PPS opcji ID INSTALACJI (krótszy identyfikator), ID INST LONG (dłuższy identyfikator). Moduł Admin > Opcje > Parametry globalne. 3. Import umów z NFZ do programu. Import danych wykonywany jest z plików *.XSP, wyeksportowanych wcześniej z Pakietu Świadczeniodawcy. Użytkownik nie jest zobligowany do importu wszystkich danych z Pakietu zaimportowane zostanie to, co użytkownik wyeksportuje. Import można ograniczyć do (przykładowo): Rys. 54. Przykładowa konfiguracja eksportu deklaracji 2. Importu świadczeń ambulatoryjnych Eksport z pliku: Rumkat.exe 1. Importu deklaracji Eksport wykonywany jest z pliku: DeklPOZ.exe Rys. 55. Miejsce eksportu świadczeń ambulatoryjnych Rys. 53. Eksport deklaracji z pliku deklpoz.exe Menu: Specjalne > Export danych w formacie XSP Menu: Import/Export > Export deklaracji w formacie XSP (Format exportu export lokalny) 17

18 5. Import danych Rys. 56. Przykładowa konfiguracja eksportu świadczeń ambulatoryjnych -> Pacjenci -> Dokumenty UE -> Swiadczenia -> Personel 3. Importu świadczeń stajonarnych Hospitalizacja Eksport z pliku: Rumszp.exe Rys. 58. Przykładowa konfiguracja eksportu hospitalizacji -> Pacjenci -> Dokumenty UE -> Swiadczenia -> Personel -> Hospitalizacje 4. Importu zbiorczego Eksport z pliku: Ps xsp.exe Rys. 57. Miesjce eksportu hospitalizacji Menu: Specjalne> Export danych w formacie XSP Rys. 59. Eksport z Pakietu Świadczeniodawcy Export danych: -> Pacjenci -> Dokumenty UE -> Personel -> Hospitalizacje -> Swiadczenia -> Kupony (świadczenia puste) 18

19 KS-PPS Instalacja programu Świadczenia są importowane jako historia możliwy jest jedynie ich przegląd. Rozliczenie nadwykonań musi być wykonane za pomocą poprzedniego programu. Po wyeksportowaniu danych z Pakietu Świadczeniodawcy do plików *.XSP i umieszczeniu ich w jednym katalogu, mozna przeprowadzić import danych do programu PPS. W tym celu należy uruchomić funkcję w module Serwis > Import PŚ. Po wywołaniu funkcji z menu, otwarte zostanie okno, w którym należy wskazać katalog z wyeksportowanymi plikami.xsp. Rys. 60. Wskazanie ścieżki do katalogu Po wybraniu katalogu, ze znajdujących się w nim plików, zostanie przeprowadzony import danych. Przebieg importu jest zobrazowany paskiem postępu. Na zakończenie importu wyświetlany jest komunikat o jego poprawności, bądź też, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów - okienko z zapisem logu z importu. 6. Uwagi 1. Logowanie do programu odbywa się na użytkownika KSADM. Konto nie jest zabezpieczone hasłem. 2. Jeżeli podczas instalacji zostanie wyświetlona informacja, o aktualnie pracującym serwerze firebird należy go zamknąć (błąd może pojawić się na systemie Windows 98). Można tego dokonać poprzez panel sterowania, bądź ikonę znajdującą się w tray u. 3. Jeśli komputer posiada zmienny numer IP, należy podczas instalacji w oknie wyboru produktów, polu Baza danych programu PPS zamienić adres IP na treść LOCAL- HOST. Po poprawie wpis ten będzie następującej postaci: LOCALHOST:C:\ KS\ KS-PPS\ BAZA\ KSPPS.FDB. Jeżeli wpis ten nie będzie zmieniony podczas instalacji, bądź w późniejszym czasie zostanie zmieniony numer IP komputera opcja (Baza DBString) znajduje się w pliku kspps.ini. 4. Jeżeli komputer nie jest podłączony do sieci, podczas instalacji należy zmodyfikować ścieżkę do bazy danych. Ścieżka ma wskazywać wyłącznie dysk lokalny, np. C:\ KS\ KS-PPS\ BAZA\ KSPPS.FDB (bez numeru IP). 5. Jeśli podczas instalacji pojawi się błąd "Variant or safe array is locked(#751,#404,#298)", należy skopiować plik midas.dll znajdujący się w katalogu instalacyjnym do katalogu C:\ Windows\ System Jeśli podczas uruchamiania programu pojawiłby się błąd pobierania numeru stanowiska, należy podmienić plik midas.dll znajdujący się w katalogu c:\ Windows\ System32 plikiem z katalogu instalacyjnego KS-PPS. 7. Instalacja nie zawiera bazy danych leków KS-BLOZ. Jeśli użytkownik chce posiadać bazę leków będzie wystawiał recepty - należy uruchomić moduł KS-BLOZ i tam dokonać aktualizacji, która pobierze aktualne dane. 8. Aktualizacja bazy danych w trybie zdalnym możliwa jest poprzez wybranie opcji "Aktualizacja zdalnej bazy danych". Należy się upewnić, że w katalogu serwera jest umieszczona poprawna wersja biblioteki KSIBFunc.DLL oraz, że serwer pracuje. Podczas aktualizacji nie może pracować żadna stacja robocza. Rys. 61. Przebieg importu Po zaimportowaniu jakiegokolwiek z dokumentów.xsp dostępna jest lista zaimportowanych dokumentów (menu Import PŚ > Dokumenty). Rys. 62. Dokumenty zaimportowane z Pakietu Świadczeniodawcy 19

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2015 2153PI02.00 Producent programu: KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2009 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon:

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji programu 4Trans, TachoScan, GBOX autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja: 2015.1 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice; ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax. (0-32) 209-07-15 KS-APTEKA WINDOWS INSTALACJA SYSTEMU Katowice, sierpień 2015 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach 1 / 40 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 5 1.1. Problemy z usługą KS-OmniPharm... 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Rozpoczęcie pracy z systemem KS-ZZL Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Instrukcja użytkownika Katowice 2009 2244PI02.00 Firma Kamsoft nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację parametrów programu,

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo