Instalacja oprogramowania ESI oraz konfiguracja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja"

Transkrypt

1 Instalacja oprogramowania ESI oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing,

2 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Włożyć najnowszą płytę DVD ESI 2.0 do napędu w komputerze i uruchomić zaznaczoną poniżej stację DVD - CD ROM. 2

3 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Uruchomić aplikację Rbsetup.exe 3

4 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Po wybraniu języka instalacji potwierdzamy przyciskiem OK. 4

5 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Zatwierdzamy przyciskiem Dalej 5

6 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Po wybraniu kraju potwierdzamy przyciskiem Dalej 6

7 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Przyciskiem Dalej akceptujemy warunki umowy 7

8 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Przyciskiem Dalej potwierdzamy miejsce instalacji oprogramowania. Jeżeli chcemy zmienić ustawienia domyślne instalacji, należy podać ścieżkę katalogu docelowego. 8

9 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Instalacja standardowa z wprowadzeniem klucza instalacyjnego I-Key (zalecana). Klucz znajdziemy w dokumencie dostarczanym wraz z płytami aktualizacyjnymi Esi Tronic. Przyciskiem Dalej potwierdzamy instalację. 9

10 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Przyciskiem Dalej potwierdzamy komponenty, które będą zainstalowane 10

11 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Przyciskiem Instaluj rozpoczynamy proces instalacji 11

12 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Przyciskiem Zakończ kończymy proces instalacji 12

13 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Po otrzymaniu komunikatu należy włożyć do napędu aktualną ą płytę ę ESI[tronic] 13

14 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Wybór języka instalacji potwierdzamy przyciskiem OK. 14

15 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Wybieramy rodzaj instalacji - lokalna, typ instalacji - standardowa (I-Key). W polu I-Key wprowadzamy klucz z dokumentu dostawy (patrz str. 9). 15

16 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Przyciskiem Dalej potwierdzamy ustawienia 16

17 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Po pojawieniu się komunikatu, należy włożyć do napędu żądaną płytę ESI[tronic]. 17

18 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Po pojawieniu się komunikatu, należy włożyć do napędu żądaną płytę ESI[tronic] 18

19 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Przyciskiem Zamknij kończymy instalację programu ESI[tronic] 19

20 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Przyciskiem Zrestartuj, uruchamiamy ponownie kopmuter 20

21 Licencjonowanie programu ESI 2.0 Po uruchomieniu programu ESI 2.0 zostaniemy poinformowani o braku licencji. W celu wykonania odblokowania wybieramy Licencja 21

22 Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Warunkiem korzystania z oprogramowania ESI[tronic] 2.0 (np. diagnostyki sterowników), jest uzyskanie licencji na użytkowanie programu ESI[tronic] 2.0. Licencję można uaktywnić przy użyciu pliku licencyjnego lub on-line line. 1. Udzielanie licencji za pośrednictwem pliku (str ) 33). Utworzony plik zamówienia licencji można następnie przenieść na komputer lub laptop z dostępem do Internetu (np. przy użyciu nośnika USB) i stąd zamówić plik licencyjny w systemie aktywacji licencji ESI[tronic] on-line. 2 Udzielanie licencji w trybie on-line jest możliwe tylko na komputerze / laptopie z dostępem do Internetu( str 34-40). 40). W przypadku braku dostępu do Internetu, można utworzyć plik zamówienia licencji przy użyciu opcji

23 Licencjonowanie programu ESI 2.0 z pliku Wybieramy opcję Plik 23

24 Licencjonowanie programu ESI 2.0 z pliku Wybieramy miejsce zapisu pliku zamówienia licencji "licenserequest.blr", np. nośnik USB 24

25 Licencjonowanie programu ESI 2.0 z pliku Wybrać OK. Przenieść plik zamówienia licencji i plik URL na komputer/laptop z dostępem do Internetu. 25

26 Licencjonowanie programu ESI 2.0 z pliku Otworzyć plik URL "licenserequest" w przeglądarce, np. Internet Explorer. Otwiera się okno aktywacji licencji ESI[tronic] online. 26

27 Licencjonowanie programu ESI 2.0 z pliku Podać numer klienta i hasło. Numer klienta i hasło znajdują się na dokumencie dostawy. Wybrać ZALOGUJ. Wyświetlane są umowy. Wybrać dostępną lub przyporządkowaną umowę. Przy udzielaniu pierwszej licencji należy wybrać dostępną umowę, przy późniejszym udzielaniu licencji (po przedłużeniu lub zmianie umowy) należy wybrać przyporządkowaną umowę. 27

28 Licencjonowanie programu ESI 2.0 z pliku Wybrać umowę i potwierdzić przyciskiem Następny krok 28

29 Licencjonowanie programu ESI 2.0 z pliku Wybrać plik zamówienia licencji "licenserequest.blr" przy użyciu funkcji Przeglądaj 29

30 Licencjonowanie programu ESI 2.0 z pliku Przyciskiem Otwórz zakceptować wybór 30

31 Licencjonowanie programu ESI 2.0 z pliku Wybrać Licencjonowanie 31

32 Licencjonowanie programu ESI 2.0 z pliku Wybrać opcję Pobierz, a następnie OK. 32

33 Licencjonowanie programu ESI 2.0 z pliku Wybrać miejsce zapisu pliku licencyjnego "licencenep_nazwa komputera/laptopa.blr", np. nośnik USB. Plik licencyjny został utworzony. 33

34 Licencjonowanie programu ESI 2.0 online Aktywacja licencji online Udzielanie licencji w trybie online jest możliwe tylko na komputerze/laptopie t z dostępem do Internetu. t 34

35 Licencjonowanie programu ESI 2.0 online Wprowadź swoje dane logowania w polach Numer klienta i Hasło. Za pomocą przycisku Dalej można rozpocząć aktywację w trybie on-line. Jeśli zalogowanie nie jest możliwe: sprawdzić ustawienia proxy w punkcie Menu główne > Ustawienia użytkownika > Ustawienia proxy. 35

36 Wykonanie odblokowania programu ESI 2.0 Wykonanie procedury udzielenia licencji z pliku: Aktywacja licencji na użytkowanie programu ESI 2.0 przy użyciu klucza licencyjnego uzyskanego od infolinii serwisowej ESI[tronic] lub zapisanego wcześniej pliku licencji. Z MENU GŁÓWNEGO wybieramy LICENCJA. 36

37 Wykonanie odblokowania programu ESI 2.0 Wybieramy opcje Wykonaj 37

38 Wykonanie odblokowania programu ESI 2.0 Wybrać Szukaj, a następnie wskazać lokalizację wcześniej zapisanego pliku i Otwórz 38

39 Wykonanie odblokowania programu ESI 2.0 Po wybraniu Wykonaj zostanie wykonanie odblokowanie. Po wciśnięciu OK. nastąpi ponowne uruchomienie aplikacji. Urządzenie ESI[tronic] 2.0 posiada teraz licencję. 39

40 Konfiguracja modułów KTS Po zainstalowaniu i oprogramowania możemy ż przejść do konfiguracji połączenia KTS z komputerem PC. W tym celu wybieramy MENU GŁÓWNE >> USTAWIENIA SPRZĘTOWE 40

41 Konfiguracja modułów KTS Przyciskiem Uruchom DDC przechodzimy do aplikacji 41

42 Konfiguracja modułów KTS Aby dodać nowy moduł należy wybrać Nowy i zatwierdzić przyciskiem OK. 42

43 Konfiguracja modułów KTS Wybieramy opcję Skonfiguruj połączenie USB i zatwierdzamy OK.. Następnie podłączamy moduł KTS do portu USB i zasilania. Nie umieszczamy adaptera Bluetooth w porcie USB przed instalacją sterowników. 43

44 Konfiguracja modułów KTS Wybieramy dostępny moduł i zatwierdzamy przyciskiem OK.. 44

45 Konfiguracja modułów KTS Aby dodać nowy moduł należy wybrać Nowy i zatwierdzić przyciskiem OK. 45

46 Konfiguracja modułów KTS W przypadku posiadania modułu wyposażonego w komunikację bluetooth wybieramy w Automatycznej konfiguracji opcję Skonfiguruj połączenie bluetooth. Po wybraniu Skonfiguruj połączenie bluetooth pojawi się okno z zapytaniem o instalacje sterowników Bluetooth. Potwierdzamy je przyciskiem TAK i przechodzimy do programu instalacyjnego Bluetooth. Wybieramy język instalacji i potwierdzamy wybierając przycisk OK. Po wybraniu języka pojawia się okno informacyjne, które zatwierdzamy przyciskiem Dalej. 46

47 Konfiguracja modułów KTS Następnie akceptujemy warunki umowy wybierając Dalej, potem aby rozpocząć instalacje wybieramy przycisk Instaluj. 47

48 Konfiguracja modułów KTS Po rozpoczęciu instalacji akceptujemy kolejne okno dialogowe wybierając OK. i następuje kopiowanie plików. W trakcie instalacji program instalacyjny poprosi nas o włożenie do portu USB adaptera Bluetooth. th Po włożeniu ł ż adaptera wybieramy przycisk OK i następuje automatyczna instalacja urządzeń Bluetooth. 48

49 Konfiguracja modułów KTS Po zakończeniu instalacji pojawi się okno dialogowe z informacją o prawidłowej instalacji. Aby zakończyć działanie instalatora wybieramy przycisk Zakończ. Następnie instalator wyświetli okno z informacją o ponownym uruchomieniu i komputera w celu prawidłowej inicjalizacji j urządzeń ą Bluetooth, potwierdzamy przyciskiem Tak. 49

50 Konfiguracja modułów KTS Po ponownym uruchomieniu komputera PC, możemy skonfigurować połączenie KTS z komputerem. W tym celu uruchamiamy program ESI 2.0>>MENU GŁÓWNE>>USTAWIENIA SPRZĘTOWE>>URUCHOM DDC. W aplikacji wybieramy opcję Nowy i w Automatycznej konfiguracji opcję Skonfiguruj połączenie bluetooth. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno nakazujące podłączenie modułu KTS do komputera przez port USB. 50

51 Konfiguracja modułów KTS Po podłączeniu KTS do komputera przez port USB i do zasilacza wybieramy przycisk OK, program sprawdza czy są podłączone urządzenia i przy prawidłowym podłączeniu wyświetla okno: Wybieramy przycisk OK i program prosi nas o odłączenie przewodu USB od KTS w celu nawiązania i sprawdzenia komunikacji Bluetooth. 51

52 Konfiguracja modułów KTS Po odłączeniu przewodu USB od KTS wybieramy przycisk OK.. Jeśli prawidłowo została nawiązana komunikacja Bluetooth to powinno wyświetlić się okno z informacją że podłączony moduł jest aktywny. 52

53 Konfiguracja modułów KTS Następnie wybieramy zakładkę Update programu w celu zaktualizowania programu w module KTS, wybieramy opcję Uaktualnij i program prosi nas o podłączenie modułu KTS do komputera za pomocą przewodu USB. Aktualizację oprogramowania w modułu KTS wykonujemy tylko kiedy jest podłączony do komputera przewodem USB. 53

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2015 2153PI02.00 Producent programu: KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji 1.66. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji 1.66. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika CardManager Wersja dokumentacji 1.66 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują

Bardziej szczegółowo

BLUE CONNECT MANAGER PRZEWODNIK DLA ZAAWANSOWANYCH. 600 600 600* szczegółowe informacje o usłudze blue connect oraz wsparcie techniczne.

BLUE CONNECT MANAGER PRZEWODNIK DLA ZAAWANSOWANYCH. 600 600 600* szczegółowe informacje o usłudze blue connect oraz wsparcie techniczne. 600 600 600* szczegółowe informacje o usłudze blue connect oraz wsparcie techniczne. www.blueconnect.pl BLUE CONNECT MANAGER PRZEWODNIK DLA ZAAWANSOWANYCH Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. operator sieci

Bardziej szczegółowo

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalacja Czytnika Kart 1.6 aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych w przeglądarkach 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit. Dokumentacja Użytkownika

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit. Dokumentacja Użytkownika Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA...3 Przygotowanie do instalacji...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA... 3 Przygotowanie do instalacji...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP

Instalacja pakietu Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP Instalacja pakietu Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP Przeglądarka Internetowa: Internet Explorer 5.5 PL SP2 Siła szyfrowania 128 bit Wersja oprogramowania: Microsoft Outlook 2000 PL Service Release 1 Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja sieciowa Poradnik techniczny

Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja sieciowa Poradnik techniczny Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja sieciowa Poradnik techniczny 1. WYMANAGANIA SYSTEMOWE... 3 2. ROZPOCZĘCIE PROCESU INSTALACJI... 4 3. GŁÓWNY PROCES INSTALACJI... 7 4. AKTYWACJA ZAKUPIONEJ LICENCJI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Podręcznik systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Spis treści 1. 1. Proces konfiguracji systemu Windows 8 2. Wymagania systemowe 3. Przygotowanie 2. Opcje 3. 4. 5. przy 6. 1. Personalizacja 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań.

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi, którym jest firma GS Software Grzegorz Stolarski Robert Trawiński Spółka Jawna, ul. Półłanki 80 lok 402, 30-740 Kraków. Firma GS Software

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INSTALACJI

PRZEWODNIK INSTALACJI W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja użytkownika BGK@24 BIZNES Dokumentacja Użytkownika BGK@24BIZNES 1 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Aplikacja iplus Manager (wersja 1.91), współpracująca z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista, została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji programu 4Trans, TachoScan, GBOX autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo