Nagrywamy podcasty program Audacity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nagrywamy podcasty program Audacity"

Transkrypt

1 Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft Windows i Mac OS X. Aby zainstalować program należy uruchomić stronę internetową, dostępną pod adresem audacity.sourceforge.net. Pliki instalacyjne przeznaczone dla systemów innych niż Windows są dostępne po wybraniu zakładki Pobierz. Pobranie pliku instalacyjnego programu Audacity dla systemu Windows oraz zainstalowanie programu jest opisane w poniższej instrukcji: 1. W celu pobrania pliku instalacyjnego należy kliknąć na link Download Audacity Rysunek 1. Pobranie pliku instalacyjnego programu Audacity krok 1 Sposób pobierania pliku jest uzależniony od przeglądarki, którą stosujemy. W materiałach przedstawiony zostanie proces pobierania pliku w przeglądarce Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Microsoft Internet Explorer. Pobieranie pliku instalacyjnego programu Audacity w przeglądarce Internet Explorer Jeżeli pracujemy w przeglądarce Internet Explorer z zachowanymi ustawieniami domyślnymi, w dolnej części okna przeglądarki pojawi się pasek, na którym należy kliknąć przycisk Uruchom. Rysunek 2. Pobranie pliku instalacyjnego w przeglądarce Internet Explorer krok 2 Strona 1

2 Pobieranie pliku instalacyjnego programu Audacity w przeglądarce Mozilla Firefox Jeżeli pracujemy w przeglądarce internetowej Mozilla Firefox z zachowanymi ustawieniami domyślnymi, po wybraniu linku pojawi się okno dialogowe, w którym naciskamy przycisk Zapisz plik. Rysunek 3. Pobranie pliku instalacyjnego w przeglądarce Mozilla Firefox krok 1 Zostanie on zapisany w folderze Pobrane, a na ekranie pojawi się nam dodatkowe okno Pobieranie plików z listą pobranych plików z sieci. Na górze listy powinien znajdować się ostatnio pobrany plik instalacyjny programu Audacity. Należy kliknąć na niego dwa razy lewym przyciskiem myszy. Rysunek 4. Pobranie pliku instalacyjnego w przeglądarce Mozilla Firefox krok 2 Pobieranie pliku instalacyjnego programu Audacity w przeglądarce Google Chrome W przeglądarce Google Chrome z zachowanymi ustawieniami domyślnymi, po kliknięciu na link, plik zostanie automatycznie zapisany w folderze Pobrane. W lewym dolnym rogu okna przeglądarki pojawi się informacja o pobraniu symbolizowana przez obracający się zielony krążek. Kiedy zniknie, wystarczy kliknąć raz na nazwę pliku, aby przejść do instalacji. Rysunek 5. Pobranie pliku instalacyjnego w przeglądarce Google Chrome krok 1 2 Strona

3 2. Po wykonaniu jednego wymienionych sposobów pobrania pliku instalacyjnego pojawi się na ekranie monitora okno dialogowe, w którym należy wybrać przycisk Uruchom, aby zainstalować program. Rysunek 6. Uruchamianie instalacji programu na komputerze Uwaga! Po wybraniu przycisku Uruchom może się pojawić okno dialogowe Kontrola konta użytkownika. Jeżeli chcemy instalować program, w oknie tym należy wybrać przycisk z napisem TAK. Takie okno dialogowe może się pojawić w systemach operacyjnych Windows Vista oraz Windows Po wybraniu przycisku Uruchom postępujemy zgodnie z poniższymi wskazówkami: Jeżeli domyślnie nie został ustawiony język polski wybieramy go z listy. Rysunek 7. Wybór języka instalacji W następnym oknie otrzymamy informację, że należy wybrać przycisk Dalej, aby kontynuować proces instalacji. W kolejnym oknie należy zapoznać się z informacją o licencji i kliknąć na przycisk Dalej. Rysunek 8. Wyświetlona treść licencji programu Można wybrać miejsce instalacji programu, zaleca się zostawić ustawienia domyślne i nacisnąć przycisk Dalej. Strona 3

4 Rysunek 9. Zatwierdzenie miejsca zainstalowania programu W kolejnym oknie można zdecydować, czy kreator instalacji ma stworzyć ikonę skrótu na Pulpicie, wstawiając zaznaczenie w okienku Create a desktop icon. Instalator jest już gotowy do rozpoczęcia instalacji. Potwierdzamy przyciskiem Instaluj. W dalszej części procesu instalacyjnego należy przeczytać informacje o programie i kliknąć Dalej. Rysunek 10. Wyświetlone informacje o instalowanym programie W ostatnim oknie instalacji kończymy proces instalacyjny klikając na przycisk Zakończ. Rysunek 11. Informacja o zakończeniu instalacji 4 Strona

5 Nagrywanie dźwięku w programie Audacity Aby uruchomić program Audacity należy kliknąć na jego ikonę skrótu znajdującą się na Pulpicie skorzystać z menu Start Wszystkie programy Audacity. lub Po uruchomieniu w oknie programu należy zamknąć małe okienko powitalne Witaj w Audacity naciskając przycisk OK. Nagrywanie w programie Audacity jest bardzo prostą czynnością: 1. Podłączamy mikrofon do komputera, 2. Uruchamiamy program Audacity 3. Klikamy w przycisk nagrywania aby rozpocząć nagrywanie. 4. W celu zakończenia nagrywania klikamy w przycisk. 5. W celu odsłuchania nagrania wystarczy kliknąć przycisk Odtwórz. Proces nagrywania jest przedstawiony krok po kroku na rysunku poniżej: Rysunek 12. Uruchomione okno programu z widocznymi przyciskami do uruchamiania i zatrzymywania nagrywania oraz ścieżką z nagranym dźwiękiem Zapisywanie dźwięku w formacie WAV W programie Audacity nagrany dźwięk można zapisać jako projekt (format własny audacity *.aup). Jeżeli zapiszemy dźwięk w tym formacie, na dysku twardym powstanie plik o nazwie, jaką podaliśmy podczas zapisywania utworu oraz folder z plikami. Należy pamiętać, że format AUP może otwierać tylko ten program i nie nadaje się on do publikacji. Zaletą tego formatu jest możliwość edytowania i bezstratnego zapisu pliku. W celu zapisania dźwięku w postaci pliku, który możemy publikować, należy zapisać go w jednym z formatów między innymi: WAV, MP3 i OGG. Najczęściej stosowanymi formatami jest WAV oraz MP3. W celu zapisania pliku w formacie WAV należy wybrać kolejno Plik Eksportuj, w oknie Eksportuj Plik podajemy nazwę pliku, w polu Zapisz jako typ wybieramy format pliku w naszym przypadku WAV. Strona 5

6 Rysunek 13. Kolejne kroki podczas eksportu pliku Rysunek 14. Kolejne kroki podczas eksportu pliku 6 Strona

7 Zapisywanie pliku w formacie MP3 Program Audacity umożliwia nagrywanie i zapisywanie plików w wielu formatach, jednak aby zapisać plik w formacie MP3 należy pobrać darmowy encoder LAME. 1. Z menu Plik wybieramy opcję Eksportuj. 2. W oknie Eksportuj Plik w pozycji Zapisz w wskazujemy miejsce zapisu pliku, np. Pulpit. W pozycji Nazwa pliku podajemy swoją nazwę, zaś w okienku Zapisz jako typ wybieramy Plik MP3. Naciskamy przycisk Zapisz. 3. Na ekranie wyświetlone zostanie okno Edytuj Metadane, w którym możemy podać dane identyfikujące zapisywany plik, takie jak nazwisko artysty, tytuł utworu itp. Wypełnianie tych pól nie jest obowiązkowe. Aby przejść do następnego kroku zapisywania pliku w formacie MP3 należy kliknąć na przycisk OK. Rysunek 15. Edycja metadanych zapisywanego pliku dźwiękowego 4. W następnym oknie program zapyta o plik lame_enc.dll. Ponieważ na naszym komputerze nie instalowaliśmy jeszcze encoder a LAME, należy kliknąć na przycisk Pobierz (aby pobrać encoder nasz komputer musi być podłączony do Internetu). Rysunek 16. Pobieranie encodera krok 1 Strona 7

8 5. Po wybraniu przycisku Pobierz na ekranie komputera powinna wyświetlić się strona internetowa, za pośrednictwem której można pobrać encoder LAME. Należy pamiętać aby kliknąć lewym przyciskiem myszy na link download page, jak na obrazie poniżej. Rysunek 17. Pobieranie encodera krok 2 6. Po kliknięciu na link download page, na ekranie komputera wyświetli się kolejna strona, na której wybieramy link Lame_v3.99.3_for_Windows.exe. Należy pamiętać, że numer znajdujący się w nazwie pliku może być inny, w zależności od aktualnej wersji programu. Rysunek 18. Pobieranie encodera krok 2 7. Po wybraniu linku plik zostanie pobrany na nasz dysk. Pamiętać należy, że proces pobierania pliku może się różnić w zależności od przeglądarki internetowej, w której pracujemy. Rysunek 19. Pobieranie encodera w przeglądarce Google Chrome krok 2 8. Po pobraniu pliku wyświetli się okno Otwieranie pliku ostrzeżenia o zabezpieczeniach, w którym wybieramy przycisk Uruchom. Uwaga! Po wybraniu przycisku Uruchom może się pojawić okno dialogowe Kontrola konta użytkownika. Jeżeli chcemy instalować program, w oknie tym należy wybrać przycisk z napisem TAK. Takie okno dialogowe może się pojawić w systemach operacyjnych Windows Vista oraz Windows 7. 8 Strona

9 9. Rozpoczyna się proces instalacji encodera. W okienku Setup LAME należy wybrać przycisk Next, a następnie można zapoznać się z informacjami o pobieranym pliku. Przechodzimy dalej za pomocą przycisku Next. 10. W kolejnym kroku można wskazać miejsce zainstalowania pliku, ale zalecane jest pozostawienie ustawień domyślnych. Przechodzimy dalej za pomocą przycisku Next. Rysunek 20. Wybór miejsca instalacji pliku na dysku 11. Następny krok, to naciśnięcie przycisku Install. Po skończonym procesie wybieramy przycisk Finish. Po zainstalowaniu encodera LAME, na ekranie powinien być wyświetlony i uruchomiony program Audacity z wyświetlonym oknem Ustal położenie Lame. Ponieważ zainstalowaliśmy encoder wybierając ustawienia domyślne instalacji, został on zapisany na dysku C komputera w folderze Program Files. Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku ukazująca, jak wskazać plik lame_enc.dll. Rysunek 21. Wskazywanie pliku lame_enc.dll krok 1 Rysunek 22. Wskazywanie pliku lame_enc.dll krok 2 Strona 9

10 Rysunek 23. Wskazywanie pliku lame_enc.dll krok 3 Rysunek 24. Wskazywanie pliku lame_enc.dll krok 4 10 Strona

11 Rysunek 25. Wskazywanie pliku lame_enc.dll krok 5 Po wykonaniu powyższej instrukcji plik zostanie zapisany w formacie MP3. Od tej pory program Audacity nie będzie pytał o wskazanie encodera podczas eksportu pliku do formatu MP3, tylko domyślnie będzie korzystał z tego, który wskazaliśmy podczas pierwszego zapisywania pliku w formacie MP3. Należy pamiętać aby nie usuwać encodera LAME z dysku, jeżeli zostanie on usunięty, ponownie trzeba go pobrać i zainstalować. Pliki zapisane w formacie MP3 zajmują mniej miejsca na dysku niż na przykład format WAV. Przykładowo plik zawierający 3 minutowe nagranie ludzkiego głosu w formacie WAV będzie zajmował około 14,7 MB pamięci, a taki sam plik zapisany w formacie MP3 będzie zajmował około 2,7 MB pamięci. Należy pamiętać, że mówimy tutaj o zapisywaniu dźwięków w formatach, których parametry mają wartości domyślne, gwarantujące stworzenie pliku o dobrej jakość dźwięku. Strona 11

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012 Instrukcja aktualizacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 do wersji 54a luty 2012 Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Rozdział 2. Podłączenie i dostęp do internetu... 41

Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Rozdział 2. Podłączenie i dostęp do internetu... 41 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Czym jest sieć komputerowa... 9 Przygotowanie komputera do pracy w sieci... 10 Karta sieciowa... 10 Projekt 1. Instalacja karty sieciowej...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Wersja Polska Maj 2015. Instrukcja Obsługi V1.0 BadgeMaker Base V1.3.4. Rozdzielanie i kopiowanie bez pisemnej zgody

Instrukcja Obsługi. Wersja Polska Maj 2015. Instrukcja Obsługi V1.0 BadgeMaker Base V1.3.4. Rozdzielanie i kopiowanie bez pisemnej zgody Wersja Polska Maj 2015 Instrukcja Obsługi V1.0 BadgeMaker Base V1.3.4 Rozdzielanie i kopiowanie bez pisemnej zgody firmy ACSS ID Systems Sp. z o.o. zabronione Polska wersja językowa Copyright ACSS ID Systems

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL wersja 1.2 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL wersja 1.2 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL. wersja 1.1

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL. wersja 1.1 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji

Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji Dziękujemy za wybranie memoq 6.2, doskonałego narzędzia dla tłumaczy niezależnych, biur tłumaczeń i przedsiębiorstw. Ten przewodnik poprowadzi cię przez proces

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ Instrukcja użytkownika Wersja 1.1 Spis treści 1 GŁÓWNA WITRYNA... 2 2 OPIS POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW INSTRUKCJI... 3 2.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 2.2 REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

HotPotatoes Program do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych

HotPotatoes Program do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu HotPotatoes Program do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych HotPotatoes to pakiet sześciu aplikacji dający możliwość tworzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Przyczyny i rozwiązania najczęściej spotykanych problemów związanych z instalacją i uruchamianiem systemu 7

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Przyczyny i rozwiązania najczęściej spotykanych problemów związanych z instalacją i uruchamianiem systemu 7 Spis treści Wstęp 5 Rozdział 1. Przyczyny i rozwiązania najczęściej spotykanych problemów związanych z instalacją i uruchamianiem systemu 7 Podczas instalacji systemu nie widać dysku 8 Czarny ekran podczas

Bardziej szczegółowo

Kliknij na odnośnik aby przejść do strony logowania na serwerze MSDN AA

Kliknij na odnośnik aby przejść do strony logowania na serwerze MSDN AA OPIS POBIERANIA OPROGRAMOWANIA Microsoft W RAMACH SUBSKRYPCJI MSDN AA DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SGGW, KTÓRZY ZAŁOŻYLI WCZEŚNIEJ KONTO MAILOWE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalacja Czytnika Kart 1.6 aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych w przeglądarkach 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Instalacja Aplikacji Sprawozdawczej SNU... 3 2. Wypełnianie sprawozdania... 10 3. Rozwiązywanie typowych problemów...

Spis treści: 1. Instalacja Aplikacji Sprawozdawczej SNU... 3 2. Wypełnianie sprawozdania... 10 3. Rozwiązywanie typowych problemów... SYSTEM NADZORU UBEZPIECZEŃ APLIKACJA SPRAWOZDAWCZA INSTRUKCJA DLA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH WEERRSS JAA J ZZAA KKTTUAALLII ZZOW AANAA 2222...0022...22001111 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit. Dokumentacja Użytkownika

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit. Dokumentacja Użytkownika Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA...3 Przygotowanie do instalacji...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA... 3 Przygotowanie do instalacji...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy 7. Rozdział 2. Podstawy internetu 25. Rozdział 3. Instalacja systemu operacyjnego Windows XP 55

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy 7. Rozdział 2. Podstawy internetu 25. Rozdział 3. Instalacja systemu operacyjnego Windows XP 55 Spis treści Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy 7 Budowa komputera 7 Urządzenia wejścia-wyjścia 14 Rozdział 2. Podstawy internetu 25 Internet 25 Rozdział 3. Instalacja systemu operacyjnego Windows XP 55 System

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i aktywacji

Przewodnik instalacji i aktywacji Przewodnik instalacji i aktywacji Dziękujemy za wybranie programu memoq 2013, doskonałego środowiska tłumaczenia dla niezależnych tłumaczy, biur tłumaczeń i przedsiębiorstw. Ten przewodnik poprowadzi Cię

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

FAQ. Grudzień 2013. Wersja 1.36

FAQ. Grudzień 2013. Wersja 1.36 dla projektu rozbudowy i utrzymania Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA), Generatora Wniosków Aplikacyjnych Edytor (GWA-E), Generatora Wniosków Płatniczych (GWP). Wersja 1.36 Spis treści: [GWA] Jakie

Bardziej szczegółowo

Pendrive jako dyskietka startowa

Pendrive jako dyskietka startowa Pendrive jako dyskietka startowa Jak wszyscy dokładnie wiemy, nowe komputery, zarówno laptopy jak i PC-ty, nie posiadają zamontowanej stacji dyskietek 3,5. Taki jest po prostu trend na rynku, a wszelkie

Bardziej szczegółowo

FAQ Lipiec 2012. 1. [GWA] Jakie przeglądarki obsługują prawidłowe wyświetlanie strony generatora wniosków aplikacyjnych?

FAQ Lipiec 2012. 1. [GWA] Jakie przeglądarki obsługują prawidłowe wyświetlanie strony generatora wniosków aplikacyjnych? dla projektu rozbudowy i utrzymania Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA), Generatora Wniosków Aplikacyjnych Edytor (GWA-E), Generatora Wniosków Płatniczych (GWP). Pytania i odpowiedzi do generatorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo